Инфоурок Родной язык Рабочие программыНохчийн меттан йозанан календарно- тематически планаш 1-чу классан 2020-2021 д. ш.

Нохчийн меттан йозанан календарно- тематически планаш 1-чу классан 2020-2021 д. ш.

Скачать материал
библиотека
материалов

Нохчийн меттан йозанан календарно- тематически планаш 1-чу классан

                 2020-2021 д. ш.

 

п/п

 

Урокан чулацам

Сахьт

 

Д1аяхьаран терахь

 

 

 

план 

билгалдолу

1

Хьалхара сентябрь –Хаарийн Де.

1

03.09.

 

2

Мог1анаш , мог1анийн  яккъаш.

1

04.09.

 

3

Мог1анаш , мог1анийн  яккъаш.

1

08.09.

 

4

Дехий , доций  нийса  сизаш

1

10.09.

 

5

Дехий , доций  лахахь  маь1иг  йолу  сизаш.

1

11.09.

 

6

Дехий , доций  лахахь  маь1иг  йолу  сизаш.

1

15.09.

 

7

Дехий , доций  лакхахь  маь1иг  йолу  сизаш.

1

17.09.

 

8

Лакхахь,  лахахь хьаьвзина  сизаш.

1

18.09.

 

9

Лакхахь,  лахахь хьаьвзина  сизаш.

1

22.09.

 

10

Йозанан  жима а, доккха а  элпаш  а,А  яздар.

1

24.09.

 

11

Йозанан  жима а, доккха а  элпаш  а, А.

1

25.09.

 

12

Йозанан  жима а, доккха а  элпаш  у,У  яздар.

1

29.09.

 

13

Йозанан  жима а, доккха а  элпаш  о,О  яздар.

1

01.10.

 

14

Йозанан  жима а, доккха а  элпаш  О, о.

1

02.10.

 

15

Йозанан жима а, доккха а элпаш и,И  яздар.

1

06.10.

 

16

Йозанан жима а, доккха а элпаш л,Л  яздар

1

08.10.

 

17

Йозанан  жима а, доккха а  элпаш  л, Л.

1

09.10

 

18.

Йозанан жима а, доккха а элпаш м, М  яздар.

1

13.10.

 

19

 Йозанан  жима а, доккха а элпаш с, С  яздар.

1

15.10.

 

20

Йозанан  жима а, доккха а  элпаш  С, с.

1

16.10.

 

21

 Йозанан  жима а, доккха а элпаш  р, Р  яздар.

1

20.10.

 

22

 Йозанан  жима а, доккха а элпаш  х, Х  яздар.

1

22.10.

 

23

Йозанан  жима а, доккха а  элпаш  х, Х яздар.

1

23.10.

 

24

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  б, Б  яздар.

1

27.10

05.11.

25

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  б, Б  яздар

1

29.10.

06.11.

26

Йозанан  жима а, доккха а  элпаш  д, Д  яздар.

1

30.10.

10.11.

27

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  е, Е  яздар.

1

10.11

12.11.

28

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  е, Е  яздар.

1

12.11.

13.11.

29

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  н, Н  яздар.

1

13.11.

17.11.

30

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  т, Т  яздар.

 

1

17.11.

19.11.

31

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  т, Т  яздар.

1

19.11.

20.11.

32

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  в, В  яздар.

1

20.11.

24.11.

33

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  з, З  яздар.

     1

24.11.

26.11.

34

 Йозанан  жима а, доккха а элпаш  з, З  яздар.

1

26.11.

27.11.

35

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  й,Й яздар.

1

27.11.

01.12.

36

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  к, К  яздар.

     1

01.12.

03.12.

37

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  к, К  яздар.

1

03.12.

04.12.

38

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  п, П  яздар.

1

04.12.

08.12.

39

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  э, Э  яздар.

     1

08.12.

10.12.

40

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  э, Э  яздар.

1

10.12.

11.12.

41

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  ш, Ш  яздар.

1

11.12.

15.12.

42

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  ц, Ц  яздар.

1

15.12.

17.12.

43

 Йозанан  жима а, доккха а элпаш  ц, Ц  яздар.

1

17.12.

18.12.

44

Йозанан  жима а, доккха а элпаш I, Iяздар.

1

18.12.

22.12.

45

Элп ь яздар.

1

22.12.

24.12.

46

Элп  ъяздар, ъ  элпан ши некъ бовзийтар.

1

24.12.

12.01.

47

Йозанан жима а, доккха  а элпаш хь, Хь яздар.

1

25.12.

14.01.

48

Йозанан жима а, доккха  а элпаш хь, Хь яздар.

1

12.01.

15.01.

49

Йозанан жима а, доккха  а элпаш  кх, Кх яздар.

1

14.01.

19.01.

50

Йозанан жима а, доккха  а элпаш  къ, Къ яздар.

    1

15.01.

21.01.

51

Йозанан жима а, доккха  а элпаш  къ, Къ яздар.

1

19.01.

22.01.

52

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  г, Г  яздар.

1

21.01.

26.01.

53

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  г1, Г1  яздар.

1

22.01.

28.01.

54

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  г1, Г1  яздар.

1

26.01.

29.01.

55

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  аь, Аь  яздар.

1

28.001.

02.02.

56

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  оь, Оь  яздар.

     1

29.01.

04.02.

57

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  оь, Оь  яздар.

1

02.02.

05.02.

58

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  уь, Уь  яздар.

1

04.02.

16.02.

59

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  ч, Ч  яздар.

     1

05.02.

18.02.

60

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  ч, Ч  яздар.

1

16.02.

19.02.

61

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  ч1 , Ч1  яздар.

1

18.02.

25.02.

62

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  ч1 , Ч1  яздар.

1

19.02.

26.02.

63

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  т1, Т1  яздар.

    1

25.02.

02.03.

 

64

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  ж,Ж  яздар.

1

26.02.

04.03.

65

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  ж,Ж  яздар.

1

02.03.

05.03.

66

 Йозанан  жима а, доккха а элпаш  х1, Х1  яздар.

1

04.03.

09.03.

67

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  к1,К1 яздар.

1

05.03.

11.03.

68

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  к1,К1 яздар.

1

09.03.

12.03.

69

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  ю,Ю яздар

1

11.03.

16.03.

70

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  юь,Юь яздар.

1

12.03.

18.03.

71

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  я,Я  яздар.

1

16.03.

30.03.

72

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  яь,Яь  яздар.

1

18.03.

01.04.

73

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  яь,Яь  яздар.

1

19.03.

02.04.

74

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  ц1, Ц1  яздар.

1

30.03.

06.04.

75

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  п1, П1  яздар.

1

01.04.

08.04.

76

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  п1, П1  яздар.

1

02.04.

09.04.

77

Йозанан  жима элп ф.  Доккха  элп   Ф  яздар.

1

06.04.

13.04.

78

Йозанан  жима а, доккха а элпаш  ё,Ё  яздар.

1

08.04.

15.04.

79

Йозанан  жима а , доккха а элпаш  щ,Щ  яздар.

1

09.04.

20.04.

80

Йозанан  элп ы  яздар.

1

13.04.

 

81

Йозанан  элп ы  яздар.

1

15.04.

 

82

Алфавит.

1

20.04.

 

-83

Алфавит.

1

22.04.

 

84

Алфавит. 1амийнарг т1еч1аг1дар.

1

23.04.

 

85

Т1ера схьаязъяр.

1

27.04.

 

86

ГІалаташ тІехь болх. Шалха элпаш.

1

29.04.

 

87

Талламан диктант «Дика дешархо».

1

30.04.

 

88

ГІалаташ тІехь болх.

Іамийнарг тІечІагІдар.

1

04.05.

 

90

Дош. Дешдакъа.

1

06.05.

 

91

Дош. Дешдакъа.

1

07. 05.

 

92

Предложени.

1

11.05.

 

93

Предложени доккхачу элпаца йолор.

1

13.05.

 

94

Доккхачу элпаца язден дешнаш.

1

14.05.

 

95

1амийнарг т1еч1аг1дар

 

18.05.

 

96

  Предложени доккхачу элпаца йолор.

1

20.05.

 

97

Предложени доккхачу элпаца йолор.

1

21.05.

 

98

Предложени доккхачу элпаца йолор.

Іамийнарг тІечІагІдар.

1

24.05.

 

99

Іамийнарг тІечІагІдар.

1

25.05.

 

 

  • Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
    Пожаловаться на материал
Курс профессиональной переподготовки
Учитель русского языка и литературы
Скачать материал
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Курс профессиональной переподготовки «Библиотечно-библиографические и информационные знания в педагогическом процессе»
Курс профессиональной переподготовки «Управление персоналом и оформление трудовых отношений»
Курс профессиональной переподготовки «Экскурсоведение: основы организации экскурсионной деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Организация логистической деятельности на транспорте»
Курс повышения квалификации «Введение в сетевые технологии»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС медицинских направлений подготовки»
Курс повышения квалификации «Психодинамический подход в консультировании»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности секретаря руководителя со знанием английского языка»
Курс профессиональной переподготовки «Управление сервисами информационных технологий»
Курс профессиональной переподготовки «Разработка эффективной стратегии развития современного ВУЗа»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности специалиста оценщика-эксперта по оценке имущества»
Курс повышения квалификации «Международные валютно-кредитные отношения»
Курс профессиональной переподготовки «Организация и управление службой рекламы и PR»
Курс профессиональной переподготовки «Технический контроль и техническая подготовка сварочного процесса»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.