208757
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт ООО «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Физика Другие методич. материалыОпорні схеми з фізики

Опорні схеми з фізики

IV Международный дистанционный конкурс «Старт» Идёт приём заявок Для дошкольников и учеников 1-11 классов 16 предметов ОРГВЗНОС 25 Р. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
библиотека
материалов


hello_html_2813aef5.pnghello_html_45a55aca.gif

Тема. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ (І)

Основний обсяг знань і вмінь

Початковий рівень:

 • мати поняття про тепловий рух частинок, дифузію, броунівський рух;

 • мати уявлення про деякі фізичні характеристики молекул (маса, розміри, швидкість руху);

 • знати буквені позначення й одиниці вимірювання маси (відносної атомної, маси молекули, молярної маси), кількості речовини, тиску, температури, об'єму, числа Авогадро, сталої Больцмана, універсаль­ної газової сталої;

 • вміти вимірювати температуру;

 • знати основні положення МКТ.

Середній рівень:

 • знати зміст понять: ідеальний газ, температура, кількість речови­ни, ізопроцес;

 • знати закони і формули: основне рівняння МКТ газів; рівняння Менделєєва-Клапейрона; зв'язок між параметрами стану газу в ізопроцесах; співвідношення між масою речовини і кількістю мо­лекул;

 • вміти розпізнавати за графіком вид ізопроцесу;

 • вміти визначати експериментальне параметри стану газу.

Достатній рівень:

 • вміти використовувати положення МКТ для пояснення молеку­лярних явищ, температури і тиску газу;

 • знати залежність тиску газу від концентрації молекул і темпера­тури;

 • знати фізичний зміст: сталої Больцмана, універсальної газової сталої, сталої Авогадро;

 • вміти читати графіки ізопроцесів у різних системах координат;

 • знати зміст поняття абсолютна шкала температур;

 • знати методи визначення швидкості руху молекул, температури;

 • вміти виводити рівняння ізопроцесів з рівняння стану газу.

Високий рівень:

 • вміти виводити основне рівняння МКТ газів, рівняння стану газу;

 • вміти будувати графіки ізопроцесів у різних системах координат;

 • вміти доводити, що температура є енергетичною характеристикою стану речовини, мірою середньої кінетичної енергії молекул газу.

hello_html_m1a300972.jpg


hello_html_m44f8a8c6.jpg

Тема. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ (П)

Основний обсяг знань і вмінь

Початковий рівень:

 • знати зміст понять: насичена і ненасичена пара, вологість повітря;

 • кристалічні й аморфні тіла; пружна і пластична деформація;

 • знати буквені позначення й одиниці вимірювання абсолютної та відносної вологості; коефіцієнта поверхневого натягу; механічної напруги; абсолютної та відносної деформацій; модуля Юнга;

 • вміти описувати явища змочування і капілярності;

 • знати властивості твердих тіл, рідин, газів;

 • вміти користуватися психрометром.

Середній рівень:

 • знати формули: вологості повітря, поверхневого натягу, висоти підняття рідини в капілярі, механічної напруги;

 • знати формулу, якою описується закон Гука;

 • вміти визначати вологість повітря, модуль пружності, коефіцієнт поверхневого натягу;

 • знати практичне використання змочування і капілярності, влас­тивостей кристалів та інших матеріалів у техніці й природі;

 • знати особливості переходу речовини з одного агрегатного стану в інший.

Достатній рівень:

 • вміти використовувати положення МКТ для пояснення будови та властивостей рідини і твердих тіл;

 • знати фізичний зміст: коефіцієнта поверхневого натягу, модуля пружності;

 • знати зміст понять: критична температура, парціальний тиск газу, пара, анізотропія монокристалів, рідкі кристали;

 • вміти читати графіки залежності механічної напруги від віднос­ного видовження;

 • знати залежність температури кипіння від тиску;

 • знати засоби профілактики і боротьби із забрудненням навколишнього середовища

 • знати значення вологості повітря.

Високий рівень:

 • знати про отримання і використання зріджених газів;

 • вміти виводити формулу висоти підняття рідини в капілярі;

 • вміти пояснювати графік залежності механічної напруги від віднос­ного видовження;

 • знати про створення матеріалів із заданими властивостями, вне­сок українських вчених;

 • знати про рідкі кристали та їх використання.

hello_html_77b2a23a.jpg


Тема. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

Основний обсяг знань і вмінь

Початковий рівень:

 • мати поняття про внутрішню енергію та способи її зміни;

 • знати про застосування теплових двигунів;

 • знати буквені позначення й одиниці вимірювання кількості теп­лоти, питомої теплоємності, питомої теплоти плавлення і пароутво­рення, питомої теплоти згоряння палива, внутрішньої енергії, ро­боти, ККД;

 • знати про використання речовин з різними тепловими та тепло­творними властивостями.

Середній рівень: .

 • знати формули: для обчислення кількості теплоти, роботи газу, ККД;

 • знати перший закон термодинаміки;

 • знати принципи дії теплових двигунів;

 • знати різновиди теплових машин та їх відмінності;

 • мати поняття про необоротність теплових процесів.

Достатній рівень:

 • знати і вміти пояснювати рівняння теплового балансу;

 • вміти обчислювати за графіком залежності тиску від об'єму робо­ту газу;

 • вміти пояснювати перший закон термодинаміки;

 • знати будову і принцип дії: двигуна внутрішнього згоряння, паро­вої і газової турбіни;

 • знати екологічні проблеми застосування теплових двигунів.

Високий рівень:

 • вміти застосовувати перший закон термодинаміки до різних про­цесів;

 • знати другий закон термодинаміки;

 • знати принцип дії холодильної машини компресорного типу;

 • знати значення підвищення ККД теплових двигунів

 • знати відмінність між статистичним і термодинамічним метода­ми вивчення теплових явищ.
hello_html_57bfd9b6.jpg

Тема. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ.

Основний обсяг знань і вмінь

Початковий рівень:

 • мати поняття про електризацію тіл;

 • мати уявлення про електричний заряді і його види;

 • знати буквені позначення й одиниці вимірювання заряду, напруженості, потенціалу, напруги;

 • знати будову електроскопа.

Середній рівень:

 • знати зміст понять: електричне поле, заряд, напруженість, силові лінії, еквіпотенціальні поверхні, електроємність;

 • знати закони і формули: закон Кулона, зв’язок напруги і напруженості, закон збереження електричного заряду;

 • вміти визначати напрям вектора напруженості;

 • знати будову і принцип дії конденсатора.

Достатній рівень:

 • вміти використовувати принцип суперпозиції електричних полів для розв’язання задач;

 • знати відмінності в будові діелектриків та провідників;

 • знати фізичний зміст: еквіпотенціальних поверхонь;

 • знати як графічно зображають електричне поле;

 • знати методи визначення типу конденсатора та його характеристик;

Високий рівень:

 • вміти давати узагальнену характеристику електричного поля;

 • вміти виводити формули напруженості та потенціалу в даній точці простору;

 • знати про вплив електричного поля на провідники та діелектрики;

 • вміти виводити формулу енергії електричного поля зарядженого конденсатора;

 • вміти визначати напруженість поля рівномірно зарядженої кулі і великих розмірів площин.

hello_html_729bf82b.jpg

Тема: ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Основний обсяг знань і вмінь

Початковий рівень:

 • мати поняття про електричний струм, умови винекнення;

 • мати уявлення про електричне коло, елементи та їх призначення , способи зєднання;

 • знати буквені позначення й одиниці вимірювання сили струму, напруги, опору, роботи та потужності стуму;

 • знати будову реостата.

Середній рівень:

 • знати зміст понять:сила струму, опір, питомий опір, ЕРС джерела струму, внутрішній опір;

 • знати закони і формули: закон Ома для ділянки кола, закон Ома для повного кола, закон Джоуля-Ленца, співвідношення в послідовному та паралельному з’єднанні;

 • вміти креслити та складати електричні кола;

 • знати правила ввімкнення в коло амперметра та вольтметра.

Достатній рівень:

 • вміти використовувати закон Ома для розвязання електричних кіл;

 • знати відмінності в будові амперметра та вольтметра.

 • Вміти використовувати додаткові опори та шунти для розширення шкали вимірювального приладу;

 • знати фізичний зміст: роботи сторонніх сил;

 • знати переваги та недоліки видів з’єднань провідників;

Високий рівень:

 • вміти давати узагальнену характеристику електричної схеми;

 • вміти виводити формули з’єднань провідників;

 • знати про струм короткого замикання, будову та роботу лічильника електронергії;

 • вміти визначати ККД джерела струму та нагрівального приладу.

hello_html_m2e3f3938.jpghello_html_6e3ac3c7.jpg

Тема. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ

СЕРЕДОВИЩАХ

Основний обсяг знань і вмінь

Початковий рівень:

 • знати природу електричного струму в різних середовищах;

 • вміти розрізняти умовні позначення напівпровідникових і ваку­умних приладів;

 • мати поняття про: йонізацію, рекомбінацію, дисоціацію

 • знати про практичне застосування електричного струму в різних

 • середовищах.

Середній рівень:

 • знати зміст понять: термоелектронна емісія, власна і домішкова провідність напівпровідників, самостійний і несамостійний розряди у газах;

 • знати буквені позначення й одиниці вимірювання хімічного та електрохімічного еквівалентів, сталої Фарадея;

 • знати формулу, якою описується закон електролізу;

 • знати будову, принцип дії і використання електронно-променевої трубки;

 • знати значення та використання: електричних розрядів у газах, електролізу та напівпровідникових приладів;

 • вміти визначати електрохімічний еквівалент.

Достатній рівень:

 • знати основні положення електронної теорії провідності металів;

 • знати зміст понять: переходи у напівпровіднику, робота виходу електрона, стала Фарадея, хімічний та електрохімічний еквівалент;

 • знати залежність електричного опору від температури для різних

 • середовищ;

 • знати формули: залежності опору металевих провідників від темпе­ратури, залежності між хімічним та електрохімічним еквівалента­ми; визначення роботи виходу електрона при ударній іонізації газу;

 • вміти читати графік залежності струму від напруги у газах;

 • вміти визначати елементарний заряд, використовуючи закони електролізу;

 • знати про практичне використання явища надпровідності, діода,

 • транзистора, осцилографа

Високий рівень:

 • вміти пояснювати основні положення електронної теорії провідності металів;

 • знати будову і принцип дії транзистора, МГД-генератора;

 • знати зміст поняття плазма.


hello_html_m38afd12a.jpghello_html_m3f3a3dfd.jpghello_html_m634955c6.jpghello_html_m69684bff.jpghello_html_40bea540.jpg


Тема. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Основний обсяг знань і вмінь

Початковий рівень

 • мати поняття про магнітне поле;

 • вміти виявляти магнітні поля;

 • знати про взаємодію провідників зі струмом;

 • знати буквені позначення та одиниці вимірювання магнітної індукції, сили Ампера, сили Лоренца;

 • знати про практичне використання постійних магнітів та електро­магнітів.

Середній рівень:

 • знати зміст понять: індукція магнітного поля, напрям вектора магнітної індукції, лінія магнітної індукції;

 • знати формули: модуля вектора магнітної індукції, сили Ампера, сили Лоренца;

 • вміти визначати: напрям дії магнітного поля, сили Ампера, сили Лоренца;

 • знати практичне використання сили Ампера в акустичних прила­дах та інших технічних пристроях.

Достатній рівень:

 • знати зміст поняття магнітна проникність;

 • знати про магнітні властивості речовини;

 • знати формулу магнітної проникності;

 • вміти пояснювати магнітний запис інформації;

 • знати формулу радіуса обертання зарядженої частинки в магнітному полі.

Високий рівень:

 • вміти пояснювати магнітні властивості речовини та їх залежність від температури; вміти пояснювати дію приладів магнітоелектричної системи;

 • вміти пояснювати практичне використання сили Лоренца.hello_html_m244c07dd.jpghello_html_m3d8646f.jpghello_html_m3d8646f.jpghello_html_m73ceb4ce.jpghello_html_m95e65d4.jpghello_html_m55f158e9.jpg


Курс профессиональной переподготовки
Учитель физики
Курс повышения квалификации
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

Збірник містить опорні схеми з фізики за наступними темами:

Тема. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ (І)

Тема. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ (ІІ)

Тема. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

Тема. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Тема.ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Тема. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Тема.МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Основний обсяг знань і вмінь

Початковий рівень:

¨        мати поняття про тепловий рух частинок, дифузію, броунівський рух;

¨       мати уявлення про деякі фізичні характеристики молекул (маса, розміри, швидкість руху);

¨       знати буквені позначення й одиниці вимірювання маси (відносної атомної, маси молекули, молярної маси), кількості речовини, тиску, температури, об'єму, числа Авогадро, сталої Больцмана, універсаль­ної газової сталої;

¨        вміти вимірювати температуру;

¨       знати основні положення МКТ.

¨       знати зміст понять: насичена і ненасичена пара, вологість повітря;

¨       кристалічні й аморфні тіла; пружна і пластична деформація;

¨       знати буквені позначення й одиниці вимірювання абсолютної та відносної вологості; коефіцієнта поверхневого натягу; механічної напруги; абсолютної та відносної деформацій; модуля Юнга;

¨       вміти описувати явища змочування і капілярності;

¨       знати властивості твердих тіл, рідин, газів;

¨       вміти користуватися психрометром. 

¨       мати поняття про внутрішню енергію та способи її зміни;

¨       знати про застосування теплових двигунів;

¨       знати буквені позначення й одиниці вимірювання кількості теп­лоти, питомої теплоємності, питомої теплоти плавлення і пароутво­рення, питомої теплоти згоряння палива, внутрішньої енергії, ро­боти, ККД;

¨      знати про використання речовин з різними тепловими та тепло­творними властивостями.

¨       мати поняття про електризацію тіл;

¨       мати уявлення про електричний заряді і його види;

¨       знати буквені позначення й одиниці вимірювання заряду, напруженості, потенціалу, напруги;

¨        знати будову електроскопа.

¨       мати поняття про електричний струм, умови винекнення;

¨       мати уявлення про електричне коло, елементи та їх призначення , способи зєднання;

¨       знати буквені позначення й одиниці вимірювання сили струму, напруги, опору, роботи та потужності стуму;

¨        знати будову реостата.

¨       знати природу електричного струму в різних середовищах;

¨       вміти розрізняти умовні позначення напівпровідникових і ваку­умних приладів;

¨      мати поняття про: йонізацію, рекомбінацію, дисоціацію

¨       знати про практичне застосування електричного струму в різних

¨      середовищах.

¨       мати поняття про магнітне поле;

¨       вміти виявляти магнітні поля;

¨       знати про взаємодію провідників зі струмом;

¨       знати буквені позначення та одиниці вимірювання магнітної індукції, сили Ампера, сили Лоренца;

знати про практичне використання постійних магнітів та електро­магнітів.

 

 

Общая информация
ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку
IV Международный дистанционный конкурс «Старт» Для дошкольников и учеников 1-11 классов Рекордно низкий оргвзнос 25 Р. 16 предметов ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.