Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Свидетельство о публикации

Автоматическая выдача свидетельства о публикации в официальном СМИ сразу после добавления материала на сайт - Бесплатно

Добавить свой материал

За каждый опубликованный материал Вы получите бесплатное свидетельство о публикации от проекта «Инфоурок»

(Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-60625 от 20.01.2015)

Инфоурок / Начальные классы / Другие методич. материалы / Организация исследовательской и проектной деятельности младших школьников.
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 28 июня.

Подать заявку на курс
  • Начальные классы

Организация исследовательской и проектной деятельности младших школьников.

библиотека
материалов


C:\Users\Пользователь\Documents\март2015\DSC_2426.JPGШожунчап Елена Кок-ооловна,

В.Б.Кара-Сал аттыг Тээли ортумак школазыныӊ

дээди категориялыг эге класстар башкызы. Стажы 32 чыл.


Методиктиг сүме.


Темазы: Өөреникчилерниӊ өөредилгеге сонуургалын көдүреринге

шинчилел болгаш проект ажылыныӊ онза чугулазы.

Шинчилел болгаш проект ажылы кичээлден дашкаар ажыл-чорудулганыӊ бир хевири.

Кичээлден дашкаар ажыл-чорудулга – дээрге, уруг бүрүзү бодун, бодунуӊ сонуургалдарын, хандыкшылдарын илередип база ажыдып алырынын чогаадылга делегейи-дир. Ылангыя салым-чаяанныг уруглар боттарын ажыдып алырынга класстан дашкаар ажыл-чорудулга немелде аргаларны берип турар.

Кичээлден дашкаар ажыл-чорудулганыӊ сорулгазы: школага болгаш школадан дашкаар черлерге өөреникчилерге аразында өөрүшкүлүг харылзажыр арганы тургузары, амыдыралда болуп турар болуушкуннарга шынчы, ажык, харыысалгалыг, бодунун саналын илередип, бот башкарнып билир кылдыр ооредири, класстан дашкаар ажылга, өөредилгеге сонуургалын көдурери.

Бис информация вегинде чурттап турар бис. Кыска үениӊ дургузунда ниитилелде улуг өскерилгелер болу берген. Ынчалза-даа ниитилелде ургулчу болуп турар оскерилгелерге кижи бо-ла белен эвес болу берип турар. Шак ол өскерилгелерге хамаарылгазын дүүштүр шын илередир дизе, кижи бодунун чогаадыкчы чоруун оттуруп, бодунга чогаадыкчы чорукту сайзырадыр апаар.

Амгы үениӊ школазы өөредилгенин чаа технологияларын негеп турар. Уруг бүрүзү дээш аарып, сагыш човап чоруур, ооредилгени солун кылдыр, эӊ-не үре-түӊнелдиг кылдыр кылып алыр дээш кызып турар башкы тургустунуп келген проблемаларны шиитпирлээр ажыктыг оруктарны дилеп тывар. Шак ындыг ажыктыг орук дээрге, эге школага кичээлден дашкаар ажыл-чорудулгада шинчилел болгаш проект ажылы деп бодаар мен. Ажылдын уезинде уруглар долгандыр турар хурээлелди билип алырынче шымнып кире бээрлер; боттарынын идеяларын, чогаадыкчы чоруун ундуруп, проблемалыг, боданыышкынын сайзырадыр даалгаларны, головоломкаларны, чогаадыкчы ажылдарны кылып, оюннарны ойнап, информацияларны дилеп чыып, темалыг презентацияларны кылып турарлар.

Ажылы-биле катай бичии уругларныӊ кижизидилгези база чоруп турар.

Чедип ап болур түӊнелдер:

Торээн черин, бажыӊын, школазын хүндүлеп чоруур кылдыр кижизидери; бодун туттунуп билир кылдыр кижизидери; кадык чуртталгага өөредири; Торээн чурттунга ынак болурун кижизидери; бодун медерелдиг кылдыр үнелеп билиринге өөредири – ниитизи-биле чуртталгага херектиг чүүлдерни чедип ап, ниитилелге бодун алдынып билирин кижизидип алыры болуп турар. Школа дээрге ийи дугаар бажыӊыӊӊ-дыр деп уругга билиндирип, класстан дашкаар ажылдар-биле уругнун сонуургалын оттурар. Ынчангаш шинчилел ажылдарын чорудары чугула. Шинчилелдер уругну ооӊ сорулгазын салып билир кылдыр өөредип, бодунун ажылын базымдан базымче кылып тургаш түӊнелинге чедип кээрин өөредип турар. Бо чуул кичээлден дашкаар ажыл-чорудулганы кижизидилге болгаш өөредилге делегейинче киириптер аргалыг болуп турар. Ада-иелер болгаш башкылар аразында сырый харылзаалыг болур болза эки. Ада-иелер кичээлден дашкаар ажылдарга кады киржирге, ажы-төлүнге-даа, боттарынга-даа, башкыларга-даа солун, демниг болур. Шинчилелдерни бажыӊынга-даа чорудуп болгай.

Шинчилел болгаш проект ажылынын түннелдиг болурунга мындыг чүүлдерни чугула деп бодап турар мен: кижиниӊ бот сайзыраарынга дуза чедирери, чогаадыкчы чоруун боттандырары, боттарынын проблемаларын шиитпирлээринге, өөредилгезиниӊ билииниӊ шынарын экижидеринге таарымчалыг байдалдарны тургузары.

Шинчилел болгаш проект ажылы мындыг кол чүүлдерден тургустунар болза эки деп бодаар мен:

Ажык болуру - уруглар боттары планны тургузуп, боттарынын саналын ыятпайн, кортпайн, дидими-биле чугаалаары.

Сонуурганчыг болуру - кылып чорудар ажылынын түӊнелин уруглар сонуургап ажылдаары.

Ажылдаттынгыр болуру - уруглар проектилерге, шинчилелдерге идепкейлиг киржири.

Хостуг болуру - уруглар боттарыныӊ сонуургаан даалгазын хостуг шилип алгаш кылыры.

Түӊнелдиг болуру - кичээл бурузун рефлексия-биле төндүрер. Чүү солун болганыл, чүзү шоолуг эвес болганыл деп сайгарары. Ам кылыр дээн ажылдарын сүмележип алыры.

Шинчилел болгаш проект ажылынга уругларныӊ билип алырыныӊ шынарлары сайзырап турар. Шинчилел болгаш проект ажылын «Мен – шинчилекчи мен» деп бөлгүмде кылып чорудуп турар мен.

Бөлгүмнүӊ сорулгалары:

- уругнуӊ боданыр, дилээр чүткүлүн хевирлендирер,

- стандарттыг эвес боданыышкынын хевирлендирер,

- билип алыр чоруун оттурар, информастыг боданыышкынын, чогаадыкы чоруун сайзырадыр, компьютерге ажылдап билир, интернет курлавырларны ажыглап билир кылдыр өөредир.

Бо бөлгүмнүӊ программазында кирип турар онаалгалар уругларныӊ боданырын сайзырадып турар. Бодумнун дуржулгамдан алгаш көөрге, бичии уругларныӊ класстан дашкаар ажылдарга, өөредилгеге сонуургалы улгадып, конкурстарга, олимпиадаларга эки түӊнелдерлиг кылдыр киржип турар:


Таблица 1.

Үези

Проектиниӊ темазы

ФА

Болган чери


Туӊнели

26.03.2011

Ирбиш.

Таргын Чигжет

Школа № 1 г.

Шагаан-Арыг хоорай

киржилге

24.03.2012

Снежный барс – дух гор.

Таргын Чигжет

Школа № 1

Шагаан-Арыг хоорай

сертификат

26.05.2012

Национал куль-тура шажындан эгелээр.

Чымы

Ангелина

Школа № 1

КызылМажалык суур

сертификат

17.05.2013

Салдыӊ өзери.

Таргын Доржу

УНӨТ «Авырал»

1 место

05.04.2014

Узунунуӊ эге хемчээли мили-метр-биле кижи-де чүнү хемчээп болурул?


Таргын Доржу

Школа № 1

Шагаан-Арыг хоорай


1 место

20.05.2004

Үжүглелдиӊ

өскерилгелери.

Донгак

Дамырак

УНӨТ «Авырал»

1 место


Таблица 2.


Таблица 3.

Олимпиадаларга киржилгези.

учебгод

федеральный

региональный

муниципальный

2009-

2010


1)28.05.2010 г.

Зональная ОРО. МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык.

Чымы Ангелина – I место по родному языку.

2)25.03.2010 г.

РеспубликанскаяОРО среди учащихся начальных классов

ТаргынЧигжет – I место по естествознанию.

20.03.2010 г.

ОРО среди учащихся начальных классов

ХертекСоднам – II место по русскому языку.

Чымы Ангелина – I местопо родно-

му языку.

Отук-оолКежик – I место по математике.

ТаргынЧигжет – I место по естествознанию.

Кужугет Салим – II место по естествознанию.

2010-

2011


1)25.03.2011 г.

РеспубликанскаяОРО среди учащихся начальных классов

Отук-оолКежик – I место по математике.

Отук-оолКежик – I место по естествознанию.

Кужугет Салим – III место по естествознанию.

2)21.05.2011 г.

Зональная ОРО. МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык.

Чымы Ангелина – III место по родному языку.

20.03.2011 г.

ОРО среди учащихся начальных классов

Отук-оолКежик – I место по математике.

Кужугет Салим – II место по естествознанию.

Чымы Ангелина – II место по русскому языку.

Чымы Ангелина – I место по литературному чтению.

Чымы Ангелина – I место по родному языку.

2011-

2012


26.05.2012 г.

Зональная ОРО. МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык.

Чымы Ангелина – III место по родному языку.

17.03.2012 г.

ОРО среди учащихся начальных классов

Отук-оолКежик – I место по математике.

Отук-оолКежик – III место по литературому чтению.

2012-

201318.03.2013 г. 1 класс

ОРО среди учащихся начальных классов

ХертекАймидаI место по математике.

КонгаЧингис – I место по русскому языку и литературному чтению.

2013-

2014

Всероссийский

открытый заочный конкурс «Интеллект-экспресс»:

1) Конкурс

по русскому языку

«Азбука познания

1-2 кл».

КонгаЧингис –

3 место

ТаргынДоржу –

3место

ДонгакДамырак -

лауреат

2) Конкурс

по математике

«Пирамида 1-2 кл».

ТаргынДоржу –

3место

ЧадамбаОюу –

3 место

КонгаЧингис –

лауреат

ХертекАймида –

лауреат

ДонгакДамырак –

лауреат

ХертекАзият –

лауреат

Борбак-оолТайгана – лауреат

ИргекСайлан -

лауреат

1)Всероссийский

открытый заочный конкурс «Интеллект-экспресс»:

Конкурс по русскому языку

«Азбука познания

1-2 кл».

КонгаЧингис – 3 место

ТаргынДоржу – 3место

ДонгакДамырак – лауреат

Конкурс по математике

«Пирамида 1-2 кл».

ТаргынДоржу – 3место

ЧадамбаОюу – 3 место

КонгаЧингис – лауреат

ХертекАймида – лауреат

ДонгакДамырак – лауреат

ХертекАзият – лауреат

Борбак-оолТайгана – лауреат

ИргекСайлан - лауреат

Салчак Яна – сертификат

участия

ХомушкуАганак –сертификат участия

2) Дистанционный конкурс «Китенок»:

ТаргынДоржу –

сертификат участия

28.02.2014 г.

ОРО среди учащихся

начальных классов

КонгаЧингис – I место по русскому

языку в индивидуальном туре.

КонгаЧингис – I место по русскому

языку в парном туре.

КонгаЧингис – II место

по литературному чтению

в индивидуальном туре.

КонгаЧингис – I место

по литературному чтению

в парном туре.

ТаргынДоржу – I место

по окружающему миру

в индивидуальном туре.

ТаргынДоржу – I место

по окружающему миру

в парном туре.

ТаргынДоржу – III место

по математике

в индивидуальном туре.

ТаргынДоржу – I место

по математике в парном туре.

ХертекАймида – I место

по окружающему миру

в индивидуальном туре.

ХертекАймида – I место

по окружающему миру

в парном туре.

ХертекАймида – I место

по родному языку

в индивидуальном туре.

ХертекАймида – I место

по родному языку

в парном туре.

2014-

2015


25.03.2015 г.

РеспубликанскаяОРО среди учащихся начальных классов

ТаргынДоржу – I место по математике.

КонгаЧингис – II место по литературному чтению.

ХертекАймида – I место по математике.

ТаргынДоржу – грамота

за оригинальное решение заданий по математике.

18.03.2015 г.

ОРО среди учащихся начальных классов

КонгаЧингис – I место по русскому языку и литературному чтению.

ТаргынДоржу – I место по математике в парном туре.Компьютерге практиктиг ажылды кылыры база өөредилгенин ниити билии болур. Компьютерни информацтыг ажыл-чорудулганыӊ чепсээ кылдыр ажыглап, опыт кирип турары, информация, информацтыг херектер, информацияныӊ хевирлери деп темаларны өөредип турар. Уругларны информацияны дилеп, организастап билиринге база өөредип турар.

Ынчагаш чаа информацтыг технологияларны кичээлден дашкаар ажыл-чорудулгаларга ажыглаары, өөреникчилернин билип алыр сонуургалын көдүрүп турары кызыгаар чок улуг аргаларны ажыдып турар. Компьютер технологиязын кичээлден дашкаар ажыл-чорудулгаларга ажыглап турары башкы кижиниӊ профессионалдыг билиин өстүрүп турар. Бо чуулдер өөредилгениӊ шынарыныӊ көдүрлүрүнге салдарны берип турар.

Шинчилел болгаш проект ажылын шын чорудуп ажылдаар болза, эки түӊӊнелдерни чедип алыр. Школада кылып чорудуп турар туӊнел комплекстиг хыналда ажылдарны кылырга база түӊнелдери эки болур.

Ынчангаш шинчилел болгаш проект ажылы уругга бодунуӊ сонуургалын сайзырадып болур, чуртталганыӊ чаа чадазынга башкарнып билир, культурлуг нормаларны, үнелиг чүүлдерни билип алыр тускай өөредилге делегейи тургустунуп келир аргалыг болур. Шинчилел болгаш проект ажылын өөреникчилерниӊ өөредилгеге сонуургалын көдүрүп, өөредилгениӊ шынарын бедидериниӊ база бир кол чүүлү болуп турар деп санаар мен.Литература:

  1. Д.В.Григорьев. Внеурочная деятельность школьников. Москва, Просвещение, 2010 г.

  2. Г.С.Ковалева. Планируемые результаты начального общего образования. Стандарты нового поколения. Москва, Просвещение, 2010 г.

  3. Интернет ресурс «Педсовет.ру»
Подайте заявку сейчас на любой интересующий Вас курс переподготовки, чтобы получить диплом со скидкой 50% уже осенью 2017 года.


Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ

Автор
Дата добавления 18.10.2015
Раздел Начальные классы
Подраздел Другие методич. материалы
Просмотров207
Номер материала ДВ-072972
Получить свидетельство о публикации
Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх