Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Другое / Конспекты / Открытый урок на тему: "Эжишкилер" О.Саган-оол

Открытый урок на тему: "Эжишкилер" О.Саган-оол


До 7 декабря продлён приём заявок на
Международный конкурс "Мириады открытий"
(конкурс сразу по 24 предметам за один оргвзнос)

  • Другое

Поделитесь материалом с коллегами:

hello_html_m2c45f5db.gifhello_html_25aa4664.gifhello_html_c535d01.gifhello_html_m2eff3567.gif
hello_html_5a873720.gifhello_html_m3bffcde6.gifhello_html_6a5bf2c8.gif«Эжишкилер» Олег Саган-оолдуё чечен чугаазы  Хемчик ортумак школазынын

                                                                           тыва дыл, чогаал башкызы

                                                                           Салчак Анна Шожаповнанын

                                                                           5-rи класска эрттирген кичээли.

                                             

с. Хемчик/

«Эжишкилер» Олег Саган-оолдуё чечен чугаазы.

Сорулгалары:

  1. Олег Саган-оолдуё «Эжишкилер» деп чечен чугаазыныё кол утказын билиндирип, чогаалды аянныг номчуурунга ==реникчилерни чаёчыктырар.

  2. Уругларны эптиг-демниг, найыралдыг чорукка, ооредилгеге кызымак, сонуургалдыг булурунга кижизидер.

  3. С=с курлавырын байыдып, харылзаалыг чугаазын сайзырадыр.

Дерилгези: компьютер, т=левилел-презентация, схемалар, \легер домак.

Кичээлдиё бодалы (эпигравы):

Эжишкилер найыралы – эртине дагны тургузар.

Кичээлдиё чорудуу:

I Организастыг кезээ:

- Экии, уруглар!

- Олуттарыёарга таарыштыр олуруптуёар!

II Бажыёга ооналга хыналдазы:

- Эрткен кичээлге ч\\ деп тема ==ренген бис?

- Пейзаж дугайында билиг?

- Пейзаж деп ч\л?

-Силерге Олег Саган-оолдуё «Эжишкилер» деп чечен чугаазындан пейзажты ушта номчуп тывар деп ооналга берген мен. Пейзаж чурумун кайда к=ргузуп турар – дыр? (Номчуур.)

- Ооналганы шын тодарадып тыпкан, уруглар, эр-хейлер!

- Кичээливистиё кол бодалын номчуптуёарам «Эжишкилер найыралы – эртине дагны тургузар».

-Бо \легер домактыё утказын кым тайылбырлаптарыл?- Шын – дыр. Эжишкилер найыралы быжыг, шынчы, бир-ле эки чедиишкинге, т\ёнелинге келир.

- Ынчангаш б=г\н ч\\ деп тема ==ренир бис?

- Олег Саган-оол «Эжишкилер».

+=реникчилерге Олег Саган-оолдуё портредин к=рг\з\п, ол Тываныё сураглыг чогаалчызы, тыва литератураныё \ндезилекчизиниё (эё баштайгы чогаалчызы) бирээзи. Уругларга хамаарыштыр чогаалдарны бижээн. Оларныё бирээзи «Кежиктиг сылдыс» деп тоожудан «Эжишкилер» деп эгеде К=кей байга х=лекчиктеп ажылдап турган чылгычызы Маадыр биле хой кадарыкчызы Т=м\р феодалдыг Тываныё \езинде чурттап турган. Ынчангаш, оларныё амыдырал-чуртталгазы-биле таныжаалыёар.

Сула шимчээшкин.

1,2 – баштар дорт,

3,4 – холдар херик,

5,6 – аяар олур,

7-8 – эрес кирип

9-10 – ажылывыс уламчылаар.

Быжыглаашкын кезээ:

Бажыёга чогаалды номчуп тургаш ч\\ деп утказы берге с=стерге таварыштыёар база канчаар билип алдыёар.

Словарьлыг ажыл.

  1. Мээс – дагныё х\ннээрек талазы.

  2. Сугуйтур – шиштейтир

  3. Додуга берген – соокка аза изигге арны кара-х\реё апарган

  4. +нч\к – ч=ёгээ

  5. Бир хепке куттурган – бот-боттарын дозээн.

  6. Словарьлыг ажылды кылып тура с=стерни ч\\ деп словардан к==р\л. Тыва дылдыё тайылбыр словары.

Чечен чугааны номчуур (\е-шактан к==р).

- Чаак доёа бээрге ч\н\ кылыр бис, уруглар? (Чаактарын д\рб\\р)

- Хол доёа бээрге? (Адыштарын д\рб\п, холдарын чылды тудар, часкаар)

- Бут доёа бээрге? +р\ шурап, деспээр, д\рген-дурген аай-дедир кылаштаар).

III Уруглар ==ренип алган эрткени «Эжишкилер» деп эгени шиёгээдип алганын дараазында айтырыгларга харыылаар.

- Т=м\р хоюн ч\ге алзыпканыл?

- Эрттир ойнай бергеш алзыпкан.

- Б=р\ оолду ч\ге товааныл?

- Оол боо чок база бичии болган.

- Маадыр ч\ге Т=м\рге чедип келгенил?

- Ч\ге дизе эжи-дир.

-Оон-даа чоок эштерни чуу дээр ийик?

- +ён\ктер дээр.

-Шын-дыр, эр-хейлер!

-Маадыр ч\ге Т=м\рге болчу бергенил?

- Ч\ге дизе ооё =ён\\.

- Олар канчап бирээзи дарга, бирээзи тракторист апарганыл?

- +=ренип алганнар.

Амгы уеде бо назылыг оолдар ч\н\ кылып турарыл?

База \е-шаг кандыг апарганыл?

IV

Колхоз даргазы

Дидим

Чугаакыр

Кежээ Маадыр

Шыырак

Сагыш човаачал

Т=м\р Дидим эвес

ТрактористV. Бай К=ккейниё овур-хевири.

Хорам, каржы, кара-сагыштыг, хоптак, адааргак.

Кымныё овур-хевири-дир? Ону бодалыёарга чуруурун шенеп кор\ёер.

А) Т=м\р

Б) К=кей

В) Маадыр

Номчуткаш, тыптыёар.

Интервью (Е.Менди) – «Хемчиктин салгалы» деп солуннуё кол редактору.

Эш-==р найырал дугайында

- Сээё эё соок эжиё кымыл?

- Найырал дугайында чугаалап к=р\ёерем?

- Найырал деп ч\л ол? Силер ч\\ деп бодаар силер?

VI.Бажыёга онаалга бээри:

«Маадыр-езулуг эш» деп темага кыска чогаадыг бижиири.

VII.Туёнел.
57 вебинаров для учителей на разные темы
ПЕРЕЙТИ к бесплатному просмотру
(заказ свидетельства о просмотре - только до 11 декабря)

Автор
Дата добавления 10.02.2016
Раздел Другое
Подраздел Конспекты
Просмотров123
Номер материала ДВ-439667
Получить свидетельство о публикации
Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх