Инфоурок / Логопедия / Конспекты / Открытый урок по логопедии

Открытый урок по логопедииМосковские документы для аттестации!

124 курса профессиональной переподготовки от 4 795 руб.
274 курса повышения квалификации от 1 225 руб.

Для выбора курса воспользуйтесь поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВА).

ДИПЛОМ от Столичного учебного центра: KURSY.ORG


библиотека
материалов

Темазы: Ш деп унну ажык слогка болгаш сөс эгезинге турда быжыглаары.

Кичээлдиӊ сорулгалары:

Өөредиглиг:

-Уругларны Ш деп уннү шын адап өөрениринге чаӊчыктырары.

-Ш деп унну адап турда чугаа органнарыныӊ шын туружун тодараткаш , ажык слогтарга болгаш сөстерге быжыглаары.

Уругнуӊ чугаазында четпестерни эдип, сайзырадыр сорулгалар:

 • Уругну шын дыӊнап билиринге база өөренген унун ылгап билиринге чаӊчыктырары.

 • Ш деп үжукту танып билир кылдыр чаӊчыктырар.

 • Уругнуӊ сала-сайгыдын сайзырадыр мергежилгелер чоргузар.

 • Чугаа органнарыныӊ шын шимчээшкинин сайзырадыр мергежилгелер кылдырар.

Кижизидиглиг:

 • Уругну шын, культурлуг чугаага чаӊчыктырары.

 • Кичээл үезинде бодун башкарып билиринге чаӊчыктырары.

 • Бодунуӊ кылган ажылын үнелеп билир кылдыр чаӊчыктырары.

Өөреникчиниӊ ажыл-чорудулгазыныӊ сорулгалары:

Бот хуузунуӊ:

 1. Өөредилгеге хамаарылгазын экижидери.

 2. Өөредилгеге сонуургалын көдүрер.

Эртем талазы-биле: 

 • боттарыныӊ словарьлыг составын  чаа сөстер-биле байыдар.

 • Кичээлдиӊ өөредиглиг сорулгазын чедип алыры.

 • Кичээлдиӊ сорулгазын шын тодарадып билирин чедип алыры.

Коммуникативтиг:

 • Башкыныӊ чугаазын шын дыӊнап күүседири база шын харыыны бээри.

 • Бердинген онаалгаларны шын медерелиг кылыры.

Компьютер, проектор, картинный материал, презентация в программе PawerPoint, мячик, көрүнчүк, артикуляторлуг мергежилгелерге херекселдер, чуруктар.


Кичээлдиӊ чорудуу

Организастыг кезээ:

- Бөгүн кичээливисте башкылар аалдап келген. Ынчангаш кичээливис онзагай байдалга эртер. Силерни идепкейлиг ажылдаарынче кыйгырып тур мен уруглар!

Белеткел ажылы:

 1. Уругнуӊ шын тынарынга база өкпеден унген агааарныӊ ажылын шын башкарып билиринге оюн мергежилгелер.А) « Хөглүг бөмбүкчүгеш» ( Хөвеӊден борбактаан бөмбүктү, бердинген шыйыгже чаӊгыс тыныштыӊ агымы-биле киир үрер. Чаактары урдунчек эвес болур ужурлуг)В) « Хөглүг хөвеӊчигеш»( Думчук бажындан хөвеӊни дүжүр үрери)в) « Амданныг варенье» (Дылды калбарткаш. Ооӊ бажын өрү көдүреринге болгаш аякчыгаш хевири кылдыр тударынга чаӊчыктырар. Үстукку эриннии үстүнден адаанче чылгаар)

Үннү быжыглаары:

-Ш-Ш-Ш ! Ол чүү дээни ол уруглар?(оожум, аяар)

- Ам силер аяар оожум деп имнеп көрүӊем?

-Ш-Ш-Ш!

Көрүнчүк дузазы-биле үннү адап турда чугаа органнарыныӊ шын туружун тодарадып быжыгаары.

Логопед: -Үстүккү диштерниӊ артында шазынга калбак дылды салгаш, чылыг агаар үнүп турар кылдыр үннү адап үндүрер.

- Ам бир дем-биле адаптаалыӊар! Ш-Ш-Ш!

Өттүг дузазы-биле үннү адаары ( үрер шарны алгаш улуг эвес кылдыр үргеш аяар салбышаан, шарныӊ даажын өттүндүр адаар)

Кол кезээ. ( слайд 1 Аъттыг оол)

- Бо үелерде тыва чоннуӊ национал байырлалы болуп турар болгай. Ол чүү деп байырлалыл?

-Шагаа.

-Шагаа байырлалындан аалчы кел чор. ( слайд 1 Аъттыг оол)

-Кым-дыр?

-Оол

-Оолдуӊ ады Ш деп үн-биле эгелээн. Кым тыптарыл?

-Ол чүү деп далажып халдып олурар-дыр номчуптуӊар.

-ШУ-ШУ!

Ам аалчывыстыӊ онаалгазы слогтарны шын номчуптаалыӊар.

а

ш о

у

ө

шо-шу шо-шоо

шу-шо шу-шуу

шө-шү шө-шөө

шү-шо шү-шүү

Сула шимчээшкин:

Кажыктарым шык-шак,шык-шак

Каш аӊгы кажыктарым шуу!

( өөреникчи ону каш катап кылыр, а башкы ол аразында тайылбыр ажылын чоргузар)

Быжыглаашкынга мергежилгелер.

Мергежилге « Сен эгеле, мен төндүрейн»

Ша-(ла) шу-(ру) ша-(гаа)

Шо-(ла) шө-(лээ) шо-(ваа)Мергежилге « Чурукта чүвелерниӊ адын шын ада»

Шак, шоодай, шанак, шооча, шугум.

Кичээлдиӊ түӊнели.Рефлексия

- Чүү деп үннүӊ адалгазын өөрендивис?

- Мен Ш леп үнну эки билип адап өөренип алдым….смайлик

Чүну-даа билип шыдавадым … смайлик

План-конспект индивидуального логопедического занятия

Тема: «Автоматизация звука [Л] в конце слова»

Цели занятия:
закрепить навык произнесения звука [Л] в конце слова;
развивать фонематических слух;
развивать артикуляционную моторику;
развивать мелкую моторику;
обогащать словарный запас;
учить правильно строить собственное речевое высказывание;
учить искать логические ошибки в предложениях;
развивать память, мышление, логику.

I. Организационный момент

Артикуляционная гимнастика
Пальчиковая гимнастика

II. Основной этап.

Работа на уровне слога. Уточнения артикуляционного уклада. Игра «Повтори за мной»

Инструкция для ребенка: «Посмотри на картинку. К нам в гости пришел веселый ослик. Он принес свою любимую песенку. Прочти ее. Следи, чтобы при произнесении звука [Л], твой язычок был сильный и упирался в основание верхних зубов»

hello_html_2d8e20f1.jpg


Работа на уровне слова. Игра «Назови картинки»

Инструкция для ребенка: «Внимательно посмотри на картинки. Назови их, следи, чтобы звук [Л] звучал четко и красиво»

hello_html_m51d1645d.jpg
Игра «Закончи стишок»

Инструкция для детей: «Я сейчас уду читать начало стихотворения, а ты будешь его заканчивать словами с картинки»
Ел - ел - мы купили разноцветный… (мел)
Ёл - ёл - у меня есть упрямый …. (осёл)
Ал - ал - на столе стеклянный… (бокал)
Ул - ул - у меня удобный …. (стул)
Ал - ал - складываю карандаши в… (пенал)

Игра «Догадки»

Инструкция для детей: «Я сейчас буду описывать предмет, а ты догадайся, про какую картинку я говорю»
Цветной, хрупкий, твердый…
(мел)
Упрямый, ушастый, веселый …
(осёл)
Удобный, прочный, розовый …
(стул)
Стеклянный, прозрачный, красивый …
(бокал)
Яркий, розовый, школьный …
(пенал)

Работа на уровне словосочетания. Игра «Подбери признак»

Инструкция для детей: «Посмотри на картинки. Подбери признак к каждой картинке»

Котёл какой? (котел железный; котел прочный, котел вместительный)
Кол какой?
(кол деревянный; кол прочный; кол острый)
Узел какой?
(узел крепкий; узел большой)
Шакал какой?
(шакал хищный, шакал злой)
Павел какой?
(Павел веселый; Павел добрый; Павел приветливый)

hello_html_17cf1627.jpg

Работа на уровне предложения. Игра «Исправь ошибку»

Инструкция для ребенка: «Я буду делать ошибки, а ты внимательно слушай и исправь меня. Не забудь правильно и четко произносить звук [Л] в словах»

Пол упал на бокал. (Бокал упал на пол.)
Стул сел на Михаила.
(Михаил сел на стул.)
Овал нарисовал Павла.
(Павел нарисовал овал.)
Футбол играл в Даниила.
( Даниил играл в футбол.)
Стол укатился под бокал.
(Бокал укатился под стол.)
Зал зашел в Павла и Кирилла.
(Кирилл и Павел зашли в зал.)
Стол положил пенал на Павла.
( Павел положил пенал на стол.)
Ствол дерева спрятался за шакала.
(Шакал спрятался за ствол дерева.)
Одежда повесила Михаила на стул.
(Михаил повесил одежду на стул.)

III. Итог занятия

«Придумай предложение с каждой из картинок из предпоследнего задания»Очень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 65% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДБ-085969

Похожие материалы

Получите наградные документы сразу с 38 конкурсов за один орг.взнос: Подробнее ->>