Инфоурок / Другое / Конспекты / Открытый урок производственного обучения по теме: "Сварка листового металла встык без скоса краев"

Открытый урок производственного обучения по теме: "Сварка листового металла встык без скоса краев"


Выберите документ из архива для просмотра:

Выбранный для просмотра документ СВАРКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ВСТЫК без скоса КРАЕВ.doc

библиотека
материалов

Методична розробка відкритого уроку виробничого навчання за темою:

«ЗВАРЮВАННЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ ВСТИК БЕЗ СКОСУ КРАЇВ»

Професія: «Електрогазозварник»


План уроку


Предмет: Виробниче навчання.

Професія: Електрогазозварник.

Тема програми: Дугове наплавлення валиків і зварювання пластин у нижньому положенні шва.

Тема уроку: Зварювання листового металу встик без скосу країв.

Навчальна мета уроку: Повторити та закріпити знання учнів з пройдених тем та сформувати уміння зварювати

пластини встик без скосу країв.

Виховна мета: Прищеплювати дбайливе відношення до обладнання, інструментів і пристосувань, виховувати у

учнів почуття відповідальності за якість виконуваної роботи.

Розвиваюча мета: Розвивати у учнів увагу, спостережливість та пізнавальну активність.

Тип уроку: Формування початкових професійних умінь і навичок.

Вид уроку: Вправи учнів.

Методика проведення уроку: Фронтальне опитування, тести (2 варіанти проведення),бесіда, розповідь з

використанням схем подетального виконання практичної частини уроку, гра «Знайди пару».

Місце проведення занять: Електрозварювальна майстерня.

Матеріально-технічне оснащення:

1.Електрозварювальний пост - 15 шт.

2.Випрямляч ВДМ-1001 – 1шт.

3.Баластовий реостат – 10шт.

4.Трансформатор – 5шт

5.Захисні щитки – 15 шт.

6.Демонстраційний стіл – 4шт.

7.Молоток -шлаковідділяч – 15 шт.

8.Зубило – 5 шт.

9.Сталева щітка – 5 шт.

10.Електроди АНО -4, d=4-5мм

10.Спецодяг – 15 комплектів.

11.Металеві пластини – 30 шт.

12.Металева лінійка – 5 шт.

Дидактичне оснащення: Плакати, схеми, тести, таблиці, інструкційно-технологічна карта, зразки

зварних з’єднань.

Хід уроку


з/п

Етап уроку

Час

Засоби навчання

Діяльність

Майстер

Учень

1

2

3

4

5

6

І.

Організаційна

частина.

5 хв.

Еталон робочого одягу зварника.

Перевіряє явку учнів по журналу, зовнішній вигляд і готовність до занять.

Сприймають

інформацію.


ІІ.
1.2.

Вступний

інструктаж.Цільова

установка.


Актуалізація

опорних знань,

умінь, навичок.

1 годинаПлакати, макети.

Оголошує тему, ціль уроку.

Мотивує: поширеність стикових з’єднань у різних галузях народного господарства.
Систематизує знання

учнів по наступним

питанням:

1.Які вимоги до ор­гані­зації робочого місця зварника?

2.Назвати джерела живлення зварювальної дуги.

3.Призначення баластового реостату.

4.Від чого залежить вибір режимів зварювання?

Слухають,

сприймають

інформацію.
Відповідають на поставлені

питання.


1

2

3

4

5

6
Тести

Електрозварювальний

пост.

5. Чим відрізняються наплавлені ниткові валики від розширених?

6.Охорона праці при виконанні зварювальних робіт.

Видає

тестові питання


Дає практичне

завдання


Здійснити показ правильного розташування пристроїв та інструментів на робочому місці та регулювання сили зварювального струмуАналізує відповіді учнів за тестами (якщо вони проводяться за другим варіантом) й виконання практичного завдання.


Відповідають на поставлені

питання.

(фронтальне опитування)
Всі учні від­повідають за тестами. (Перший або другий варіант)Виконують

практичні зав­дання.


Сприймають

інформацію.

1

2

3

4

5

6


3.


Виклад нового

матеріалу.Таблиці,схеми,

інструкційно -техно-логічна карта,зразки зварних з’єднань.
Розбирає ціль й завдання майбутньої роботи. Порівнює наплавлення зі зваркою. Звертає увагу учнів на технологічні особливості зварювання стикових з’єднань, достоїнства та недоліки цього виду з’єднання. Вказує на правила виконання складання пластин за допомогою прихваток, які виконуються вузькими (нитковим) швами, які необхідно обов’язково очищувати від шлаку перед зварюванням. Необхідно виконувати стикові з’єднання за допомогою коливальних рухів кінцем електрода впоперек шва, відповідно до схеми.

Приділяє увагу правилу запалюванню дуги після обриву.

Вказує на можливі дефекти.

Пояснює призначення інструкційно - техноло­гічної карти. Націлює учнів на здійснення са­мостійного вибору ре­жиму зварювання.

Вивчають робочі таблиці, схеми,вимоги інструкційно - технологічної карти, беруть участь у розборі змісту майбутньої роботи.

Розглядають зразки стикових з’єднань.

Сприймають

інформацію

1

2

3

4

5

64.
5.1Закріплення нового матеріалу.
Видача завдання.2
3
Робочі креслення.

Схеми, таблиці, плакат «Знайди пару»Зразки стикових з’єднань


4Перевіряє знання зварювальної термінології за допомогою завдання «Знайди пару»

З'ясовує з учнями наступні питання:

1.Чім відрізняється наплавлення від зварювання?

2.Які коливальні рухи кінцем електрода ви знаєте?

3.Труднощі при з’єднанні двох пластин.

4.Які дефекти можуть виникнути при зварюванні стикових з’єднань?

5.Правила запалювання дуги після обриву.

6.Охорона праці при роботі з електрозварювальним обладнанням.Розподіляє учнів по бригадах, видає металеві пластини для зварювання стикових швів у нижньому положенні.
5Відповідають на питання,на завдання «Знайди пару», доповнюють відповіді товаришів.

Одержують

завдання.


6


ІІІ.
Поточний інструк­таж і самостійна ро­бота.


4 години

35 хв.


Обладнані електро­зварювальні по­сти, комплект ін­струмен-тів, при­стосувань, сталеві пластини, інструк­ційно –

їтехнологі­чні карти, картки контролю.


Здійснює цільові обходи з перевірці організації робочих місць, початку роботи учнів, дотримання учнями правил охорони праці, ощадливої витрати матеріалів. Надає

допомогу учням у виконанні

за­вдання по зборці й зва­рюванню

стикових з’єднань, виявленню та усуненню дефектів.


Виконують самостійний вибір режиму зварювання,

підготовку та складання пластин, здійснюють зварю-

вання стикових швів. Очищують від шлаку,для перевірки якості зварного шва.

Виявляють дефекти, причини їх утворення і способи їх усунення.

Здають виконані роботи для пере-вірки майстру в/н для оцінювання їхньої роботи. Прибирають робочі місця.

IV.1.1

Заключний

інструктаж.


Аналіз і оцінка

трудової діяльності учнів.

2


20хв.

3
Виконані роботи

учнів.


4
Розбирає з учнями най­більш характерні поми­лки в технологічному процесі, причини

5
Беруть участь в аналізі викона­ної роботи згідно

6і способи усунення дефек­тів.

Аналізує виконання норм й якість робіт.

Підбиває підсумок уроку, оцінює роботу кожного учня, оголошує оцінки.


інструкційно- техно-логічної карти і схем.

Сприймають

інформацію.2.Домашнє завдання.

Видає домашнє за­вдання: підготувати інструкційно- техноло­гічну карту зі зварю­вання стикових з’єднань із скосом кромок.
Слухають, запи­сують домашнє завдання.

Чер­гові прибирають майстерню.

Майстер в/н: Бойко Людмила СергіївнаТестові завдання №1

до теми «Зварювання листового металу встик без скосу країв»

Питання та варіанти відповідей

Оцінка відповіді

1.

Під час роботи тріснув світлофільтр. Ваші дії.

а) Вставити світлофільтр, використовуваний раніше.

б) Підібрати світлофільтр за номером та змінити його.

г) Здійснювати зварку з тріснутим світлофільтром.

1бал

2.

Зварювальний трансформатор служить для …

а) Зниження напруги.

б) Підвищення напруги.

в) Стабільності напруги.

1бал

3.

Тривалий розряд електричного струму між електродом та виробом це ..

а) Зварювальне полум’я.

б) Зварювальна дуга.

в) Стовп дуги.

1бал

4.

Які існують способи запалювання зварювальної дуги?

а) Лівий, правий.

б) Впритул, чирканням.

в) За допомогою запальнички.

1бал

5.

Вибрати тип трансформатора.

а) ВДМ – 1001

б) ТД – 500

в) ПД – 305

1бал

6.

Зближення котушок в трансформаторі приводить до …

а) Зниження зварювального струму.

б) Збільшення зварювального струму.

в) Зварювальний струм не змінюється.

1бал

7.

Відстань між кінцем електрода та поверхнею зварювальної ванни …

а) Стовп дуги.

б) Виліт електроду.

в) Довжина дуги.

1бал

8.

Зварювальний випрямляч ВДМ – 1001 джерело …

а) Постійного струму.

б) Змінного струму.

в) Імпульсної напруги.

1бал

9.

Наплавлений валик складається з …

а) Розплавленого основного метала.

б) Розплавленого основного та електродного метала.

в) Розплавленого електродного метала.

1бал

10.

Нормальною вважається дуга довжиною …

а) (0,5 ÷1,1) d ел.

б) 0,5 d ел.

в) (1,1÷1,5) d ел. та більше.

1бал

Тестові завдання №2

до теми «Зварювання листового металу встик без скосу країв»

Питання та варіанти відповідей

Оцінка відповіді

1.

В залежності від чого обирають номер світлофільтра?

а) В залежності від часу доби.

б) В залежності від освітлення робочого місця.

в) В залежності від сили зварювального струму.

1бал

2.

Зварювальний трансформатор джерело …

а) Постійного струму.

б) Змінного струму.

в) Імпульсної напруги.

1бал

3.

Нитковий (вузький) шов …

а) Шов, який виконується без коливальних рухів.

б) Шов, який виконується з коливальними рухами.

в) Шов, який виконується спеціальними електродами.

1бал

4.

Для чого служать баластні реостати?

а) Збільшувати зварювальний струм.

б) Зменшувати напругу холостого ходу.

в) Для ступінчастого регулювання зварювального

струму.

1бал

5.

Середня температура 1770° С …

а) Стовпа дуги.

б) Зварювальної ванни.

в) Краплі металу на кінці електрода.

1бал

6.

Які котушки у трансформаторі рухомі?

а) Котушки первинної обмотки.

б) Котушки вторинної обмотки.

в) Обидві котушки.

1бал

7.

Вибрати тип випрямляча.

а) ПД -305

б) ТД – 500

в) ВДМ -1001

1бал

8.

Покриття електрода служить для …

а) Для захисту електродів від іржі.

б) Для легкого запалювання зварювальної дуги.

в) Для підвищення стабільності горіння дуги.

1бал

9.

Одиниця вимірювання сили зварювального струму?

а) Ом

б) Ампер

в) Вольт

1бал

10.

Коливальні рухи електродом це …

а) Поступальні рухи.

б) Поперечні рухи.

в) Рух електрода вздовж осі шва.


1балПЕРШИЙ ВАРІАНТ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ


Бланк відповіді до тестового завдання №1

Тема «Зварювання листового металу встик без скосу країв»


П.І.Б. учня____________________ група№ _________
Ключ до тесту №1

а)

б)

в)

1.
2.
3.
4.
5.6.
7.
8.
9.
10.
Кількість вірних відповідей


Оцінка


а)

б)

в)

1.


+


2.

+3.


+


4.


+


5.


+


6.


+


7.+

8.

+9.


+


10.

+Кількість вірних відповідей


Оцінка

Ціна питання 0,5 бала

Бланк відповіді до тестового завдання №2

Тема «Зварювання листового металу встик без скосу країв»


П.І.Б. учня____________________ група№ _________Ключ до тесту №2

а)

б)

в)

1.
2.
3.
4.
5.6.
7.
8.
9.
10.
Кількість вірних відповідей


Оцінка


а)

б)

в)

1.+

2.


+


3.

+4.+

5.


+


6.


+


7.+

8.+

9.


+


10.


+


Кількість вірних відповідей


Оцінка

Ціна питання 0,5 балаДРУГИЙ ВАРІАНТ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ


В тестуванні приймає участь вся група.

Учням роздаються тестові завдання та карточки трьох кольорів:

Червона - за відповідь а)

Синя – за відповідь б)

Жовта – за відповідь в)

Майстер виробничого навчання оголошує питання, а учні підіймають одну із трьох кольорових карточок, яку вважають за правильну відповідь.

Ціна питання 0,5 бала (Тест №1; Тест №2)


Схема послідовності зварювання стикових з’єднань

1.ОЧИСТИТИ пластини сталевою щіткою.

Запам’ятай! Забруднення на поверхні основного металу можуть при вести к утворенню в шві непровару, газових пор або шлакових включень

2. СКЛАСТИ пластини, що стикуються, з рівномірним зазором між кромками

Запам’ятай! Величина зазору установлюється в залежності від товщини зварювального металу. Забезпечує глибину проплавлення металу

3. З’ЄДНАТИ пластини перед зварюванням прихватками

Прихватки – це короткі вузькі шви, які використовують для зборки деталей з метою забезпечення однакового зазору по усій довжині

ВИКОНАТИ прихватки тим же електродом, що і зварювання

ПОСТАВИТИ прихватки з лицевої сторони з’єднання

hello_html_59513060.gifhello_html_21999225.gifзазор

Запам’ятай! Прихватки необхідно розташовувати на відстані не менш 10 мм від краю пластин.

Поперечний переріз прихваток не повинен перевищувати 1/3 товщини металу

Залежність довжини прихваток і відстані між ними

від товщини металу та довжини шва

Товщина металу, мм

5

5

Довжина шва, мм

150 – 200

200

Довжина прихваток, мм

5

20 – 30

Відстань між прихватками, мм

50 – 100

300 – 500

hello_html_m6c936aee.gifhello_html_19d624f3.gif

ВІДБИТИ шлак з прихваток

ЗАЧИСТИТИ прихватки сталевою щіткою

4. ВИБРАТИ режими зварювання

Вибір діаметра електрода залежно від товщини металу

Товщина зварювального металу, мм1,5234 - 56 - 89 - 1213-15

Діаметр електрода, мм

1,6

2

3

3 - 4

4

4 - 5

5

Для підбору сили зварювального струму можна використовувати формулу:

I зв = ( 20 + 6 d ел ) dел,

де I зв – сила зварювального струму, А; d ел – діаметр електрода, мм.5. Зhello_html_16f7c0e0.gifАПАЛИТИ зварювальну дугу в точці 1 до утворення зварювальної ванниЗапам’ятай! Тримай електрод відносно осі шва під кутом 15° - 30°6. ЗДІЙСНИТИ переміщення електрода у трьох напрямках під

час зварювання

hello_html_m42b9db41.jpg


7. ВИКОНАТИ повільний обрив дуги в кінці шва для попередження утворення кратера

hello_html_4ee7a7ac.jpghello_html_66f641e5.gif

Запам’ятай! При обриві дуги і при зміні електрода повторне запа-лювання дуги слід виконувати перед кратером, потім переместити електрод назад, розваривши метал кратера, і продовжити процес зварюванняПослідовність запалювання дуги після обриву

hello_html_m76d2f8cf.jpg

1 - місце повторного запалювання; 2 – кратер8. ВІДБИТИ шлак та ЗАЧИСТИТИ зварний шов


hello_html_m64b40693.gif
Запам’ятай! Відбивай та зачищай зварний шов від шлаку в захисних окулярах з простим склом


9. ЗДІЙСНИТИ контроль якості зварного шва зовнішнім оглядом та обміромhello_html_m727db6ce.gif

hello_html_m36d2df2a.gifЯкісний зварний шов

МОЖЛИВІ ДЕФЕКТИ ЗВАРНОГО З’ЄДНАННЯ


hello_html_2e6cf95a.gif
hello_html_m2e5d311e.gif

На основі вивченого навчального матеріалу за темою « Зварювання листового металу встик без скосу країв» дайте відповідь на завдання:ЗНАЙДИ ПАРУТермін


Відповідь

1.

Трансформатор

1.

Відстань між кромками пластин

2.

Прихватка

2.

Джерело змінного струму

3.

Зварювання

3.

Короткий вузький шов

4.

Чиркання

4.

Коливальний рух електрода

5.

Зазор

5.

Зовнішній дефект

6.

Струбцина

6.

Процес нероз’ємного з’єднання

7.

Півмісяцем

7.

Спосіб запалювання дуги

8.

Кратер

8.

Пристосування для складання листового металу

Ключ к завданню «Знайди пару»1.

2.

2.

3.

3.

6.

4.

7.

5.

1.

6.

8.

7.

4.

8.

5.


ВИКОНАННЯ СТИКОВИХ З'ЄДНАНЬ

У НИЖНЬОМУ ПОЛОЖЕННІ


hello_html_7dbc7f38.jpg hello_html_m6a0f95ed.jpghello_html_1936d19e.jpg


1 2 3

СТИКОВІ З'ЄДНАННЯ


1 – Односторонні стикові з’єднання без скосу кромок, виконують електродом,

рівним товщині металу, якщо вона не перевищує 4 мм.


2 – Двосторонні стикові з’єднання без скосу кромок застосовують при товщині

металу 2 – 8 мм, а при товщині 6 мм – односторонні.


3 – З розробленням кромок при зварюванні металу товщиною понад 8 мм.КОНСТРУТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПІДГОТОВКИ КРОМОК І ШВАВ СТИКОВИХ З'ЄДНАНЬ


hello_html_m2c1e524.jpg hello_html_m1c38a08a.jpg hello_html_m65a0819b.jpg


hello_html_m44711798.jpg hello_html_2ad15a8a.jpg hello_html_515b600e.jpg


Односторонній з Односторонній без Двосторонній без

відбортуванням скосу кромок без скосу кромок

двох кромокОСНОВНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ СТИКОВОГО ШВА


hello_html_m114f0cc0.jpgSтовщина зварювального металу hглибина провару

ширина шва (1 – 4) d ел tтовщина шва (t= q+ h) q - висота підсилення шва bзазорРЕЖИМИ РУЧНОГО ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯВИБІР ДІАМЕТРА ЕЛЕКТРОДА ЗАЛЕЖНО ВІД ТОВЩИНИ МЕТАЛУТовщина зварювального

металу, мм1,5234 - 56 - 89 - 1213-15Діаметр електрода, мм1,6233 - 444 - 55
ОРІЄНТОВАНИЙ РОЗРАХУНОК ЗВАРЮВАЛЬНОГО СТРУМУДіаметр електрода ( d = 3 – 6 мм)Діаметр електрода (d ≤ 3 мм)I = (20 +6 d) dk
I = 30 dk

k – коефіцієнт: нижній шов – 1; вертикальний шов – 0,9; стельовий шов – 0,8

I – сила зварювального струму, А; d – діаметр електрода, мм.


ВИДИ ШВІВ В ПОПЕРЕЧНОМУ ПЕРЕРІЗІ


hello_html_41b85e56.jpg

НОРМАЛЬНІ

hello_html_1d510c5a.jpg hello_html_m4b39285a.jpg

ОПУКЛІ УВІГНУТІЗАКІНЧЕННЯ ЗВАРЮВАННЯ


hello_html_64754d1d.jpg

ОБРИВАННЯ ДУГИ

У кінці шва не можна обривати дугу одразу. Електрод переміщають на верхній край зварювальної ванни (1 – 2), а потім швидко відводять(3) від кратера

hello_html_m66922056.jpg hello_html_71150f40.jpg

1 – й спосіб 2 – й спосіб

ЗАВАРЮВАННЯ КРАТЕРА

1 – й спосіб. Дугу обривають у кінці зварного шва (1), а потім повторно запалюють

(2) для формування необхідної висоти шва.

2 – й спосіб. З положення 1, не обриваючи дуги, зміщують електрод на 10 – 15 мм в

положенні 2, а потім у положення 3, після чого дугу обривають.

ДЕФЕКТИ ЗВАРЮВАЛЬНИХ ШВІВ

Найменування

Причина

Найменування

Причина

КРАТЕРИ

hello_html_me27a928.jpg

- Обривання дуги

-Неправильне виконання кінцевої дільниці шва

ПІДРІЗИ

hello_html_m62f6ee8f.jpg

-Великий зварювальний струм

-Довга дуга

-У разі зварювання кутових швів – зміщення електрода в сторону вертикальної стінки

ПОРИ

hello_html_3ca50009.jpg

- Швидке охолодження шва

-Забруднення кромок маслом, іржею

-Непросушені електроди

Висока швидкість зварювання

НЕПРОВАР

hello_html_m58c8b63b.jpg

-Малий кут скосу верти-кальних кромок

-Малий зазор між ними

-Забруднення кромок

-Недостатній зварю-вальний струм

-Завищена швидкість зварювання

ВКЛЮЧЕННЯ ШЛАКУ

hello_html_5b99795.jpg

-Бруд на кромках

-Малий зварювальний струм

-Велика швидкість зварювання

ПРОПАЛ

hello_html_m3fa044a.jpg

-Великий струм у разі малої швидкості зварювання

-Великий зазор між кромками

-Під зварювальний шов погано притиснута флюсова подушка або мідна підкладка

НЕСПЛАВЛЕННЯ

hello_html_m77d933b8.jpg

-Погане зачищання кромок

-Велика довжина дуги

-Недостатній зварювальний струм

-Велика швидкість зварювання

НЕРІВНОМІРНА ФОРМА ШВА

hello_html_2f11bfee.jpg

-Нестійкий режим зварювання

-Неточний напрямок електрода

НАПЛИВ

hello_html_2a3105b1.jpg

-Великий зварювальний струм

-Неправильний нахил електрода

-Надмірно довга дуга

ТРІЩИНИ

hello_html_16e29e87.jpg

-Різке охолодження конструкцій

-Високі напруги в жорстко закріплених конструкціях

-Підвищений вміст сірки або фосфору

СВИЩІ

hello_html_7d0ab42d.jpg

-Низька пластич-ність металу шва

-Утворення гартувальних структур

-Напруга від нерів-номірного нагрівання

ПЕРЕГРІВ (ПЕРЕПАЛ) МЕТАЛУ

hello_html_m282d3625.jpg

-Надмірне нагрівання біля шовної зони

-Неправильний вибір теплової потужності

-Завищені значення

зварювального струму

ІНСТРУКЦІЙНО - ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Тема уроку: Зварювання листового металу встик без скосу країв.

Назва операцій

Схеми операцій


1.

2.


3.4.
5.


6.7.
8.


9.


10.

11.Організація робочого місця.

Підготувати металеві пластини під зварювання (очистити від іржі,

краски, масляних плям.

Включити електрообладнання та вибрати режими зварювання

(марку і діаметр електроду, силу зварювального струму).


Зібрати металеві пластини з визначеним зазором за допомогою

прихваток (виконувати їх вузьким (нитковим) швом).

Довжина прихватки (2 – 3) Sмет. Переріз прихватки 1/3 Sмет.


Очистити прихватки від шлаку.


Здійснити зварювання пластин встик за допомогою поперечних

коливальних рухів, які забезпечують прогрів обох кромок.


Для попередження утворення кратера, після обриву дуги,

припинити поступові рухи електродом. У разі обриву дуги

здійснити запалювання згідно схеми.


Очистити шов після зварювання від шлакової корки.


Здійснити візуальний контроль якості зварювального шва на

виявлення дефектів.

Виправити дефекти (якщо виявили) в зварних швах.

Після закінчення роботи відключити обладнання.


Складання пластин


hello_html_150ecd48.png


Sтовщина металу bзазор


Розміри зварного шва


hello_html_m2a4991c1.png


eширина шва(1-4)dел.

qвисота шва(2-3)мм

hглибина провару

(3-4)мм

Переміщення електрода у трьох напрямках.

Коливальні рухи кінцем електрода hello_html_m58c164eb.png

Запалювання дуги після обриву

hello_html_7b0fbf24.png


1 – місце повторного

запалювання;

2 - кратерТолько до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-421190

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG