Логотип Инфоурока

Получите 30₽ за публикацию своей разработки в библиотеке «Инфоурок»

Добавить материал

и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru

Инфоурок Другое КонспектыПрактическая работа по экономическому анализу на тему "Методические приемы экономического анализа"

Практическая работа по экономическому анализу на тему "Методические приемы экономического анализа"

Скачать материал
библиотека
материалов

Міністерство освіти і науки України

Український політехнічний технікум


Циклова комісія економічних дисциплін


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник Директор технікуму з навчальної роботи

_________________ С. М. Яглович

«10» січня 2020 р.

Інструкції до практичної роботи № 1


З навчальної дисципліни

«Економічний аналіз»


для спеціальності: 5.03050401 «Економіка підприємства»

Напрям: 5.030504 «Економіка і підприємництво»

Галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво»

Укладач: Викладач – методист Удовенко Л.Є

Розглянута та ухвалена на засіданні ЦК

економічних дисциплін

Протокол № 5 від 9 січня 2020 р.

Голова циклової комісії

_________Удовенко Л.Є.
КРИВИЙ РІГ

2020 р.

Практична робота №1


Тема: Методичні прийоми економічного аналізуМета: Навчитися визначати кількісні та якісні зміни в досліджуваємих об’єктах, використовувати метод порівняння спільно зі статистичним та бухгалтерським обліком.
Послідовність виконання роботи


 1. Проаналізувати динаміку обсягів виробництва продукції за п’ять років.


 1. Визначити:

 • абсолютні й відносні відхилення

 • темпи зростання (базисні та ланцюгові)

 • темпи приросту у %

 • середні темпи зростання

 • на скільки вони відрізняються від темпів розвитку галузі?


 1. На підставі розрахунків побудуйте власну таблицю даних


 1. На підставі даних завдання зробити графічне зображення динаміки обсягів виробництва продукції підприємства. Порівняйте динаміку його розвитку з сусіднім підприємством та середньогалузевими.


 1. Зробіть аналітичний Висновки

Вихідні данні до ПР №1 (тис. грн.)

Варіант


Рік

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

(звітний)

У галузі

(для всіх варіантів)

40 00

40 80

44 00

46 60

50 40

1

2000

2100

2080

2120

2200

2

2000

1860

2040

2180

2400

3

2000

2100

2400

2380

2600

4

2000

2050

1960

2200

2180

5

2000

2080

2060

2220

2300

6

2000

1960

2200

2120

2280

7

2000

2180

2360

2280

2300

8

2000

2300

2100

2400

2600

9

2000

2020

2180

2360

2680

10

2000

2120

2100

2180

3000

11

2000

2200

2080

2800

3400

12

2000

2140

2160

3000

2800

13

2000

2800

2640

2980

3060

14

2000

1960

1840

2100

2400

15

2000

1800

1660

2040

2200

16

2000

2100

2250

2360

2440

17

2000

2120

2280

2320

2560

18

2000

2400

2360

2480

2300

19

2000

2180

2340

2380

2420

20

2000

2160

2400

2600

2580


Примітка. Виробнича потужність підприємства – 4000 тис. грн. (для всіх варіантів). Вплив інфляції в наведених даних вже враховано.

Методичні вказівки до практичної роботи №1


Порівняння – це метод, за допомогою якого предмет (явище), що вивчається, характеризується через співвідношення, вимірювання, зіставлення з іншими одноякісними предметами (явищами).

За допомогою порівняння з’ясовують загальне і особливе в економічних явищах і процесах, визначають кількісні та якісні зміни в досліджуваних об’єктах, встановлюють напрями та закономірності їх розвитку.

У практиці економічного аналізу використовують різні види порівнянь. Найчастіше це порівняння фактичних даних з показниками перспективних планів, з фактичними показниками за минулий період, з даними споріднених підприємств, з найвищими досягненнями в галузі та регіоні, із середніми, з показниками підприємства інших країн тощо.

Порівняння може проводитися в абсолютних і відносних величинах, у натуральних та грошових вимірниках.


2.1. Абсолютне відхилення:

2.1.1 До попереднього року (ланцюгові темпи зростання)

hello_html_m139f8f41.gif

hello_html_m68d44dee.gif

2.1.2 Базисні темпи зростання (до першого року)


hello_html_m139f8f41.gif

hello_html_m19b2296a.gif

hello_html_m6a75c569.gif

2.2. Відношення між одноіменними показниками є показниками , які не мають одиниці виміру (коефіцієнти, відсотки). Це відносні показники:

- виконання плану, норми, кошторису;

- динаміки;

-структури.

Відношення між різнойменними показниками називають відносними показниками інтенсивності. До цих показників належать фондовіддача, матеріаловіддача, показники випуску продукції з одиничної площі чи устаткування.


Відносні відхилення:


2.2.1. Темпи зростання ланцюгові

hello_html_m4519a69b.gif

hello_html_m5de5451b.gif

2.2.2. Темпи зростання базисні

hello_html_m6c4e0158.gif

2.2.3. Темпи приросту:

 • ланцюговий

hello_html_m3070769e.gif

 • базисний


hello_html_m27d066a9.gif

   1. Під час аналізу великих масивів інформації виникає необхідність її

узагальнення. Одним із поширених засобів такого узагальнення є розрахунок середніх величин. Відомо, що значення ознаки будь –якого елемента сукупності поєднує в собі як спільні для всієї сукупності характеристики, так і притаманні лише йому індивідуальні ознаки. Середні показники якраз і виявляють те загальне, типове, що властиве всій сукупності.

У практиці аналізу найчастіше застосовують такі середні величини:

- середня арифметична,

- середня геометрична.

- середня хронологічна.

Середня арифметична буває простою і зваженою. Середню арифметичну просту застосовують тоді, коли розрахунок здійснюють на основі первинних, не згрупованих даних:


hello_html_m7f2fe985.gif


У значеннях за обсягом сукупностей окремі значення ознаки (варіанти) можуть повторюватись. Отже, їх можна об’єднати в групи (j=1,2,…,m), а обсяг значень ознаки прийняти як суму добутків варіант хj на відповідні їм частоти fj. Тоді формула, за якою розраховується середня арифметична зважена, буде такою:

hello_html_m7fe61cdc.gif

му чення ознаки (варіанти) можуть повторюватись.

Якщо ж індивідуальні ознаки сукупності представлені абсолютними числами, то розрахунок середньої геометричної набуває такого вигляду:

hello_html_m3a46da26.gif


де: Ап – кінцевий рівень ряду в абсолютних одиницях; А1- початковий рівень ряду в абсолютних одиницях; n – кількість рівнів ряду.

В аналізі широко застосовують і графічне відображення інформації. Графіки становлять масштабне відображення показників, чисел за допомогою геометричних знаків (ліній, прямокутників, кіл) або умовно художніх фігур. Вони мають велике і ілюстративне значення. Завдяки їм досліджуваний матеріал стає дохідливішим і зрозумілішим.

Велике й аналітичне значення графіків. На відміну від табличного матеріалу, графік дає узагальнувальний рисунок стану чи розвитку досліджуваного явища, дає змогу зором помітити ті закономірності, які має числова інформація. На графіку виразніше проявляються тенденції і зв’язки досліджуваних показників.

Основні форми графіків, які використовують в аналізі, - діаграми. Вони за своєю формою бувають стовпчикові, смугові,колові, квадратні,лінійні, фігурні.

За змістом розрізняють діаграмні порівняння, структурні, динамічні, графіки зв’язку, графіки контролю і.т. ін.

Графічні способи можна застосувати і для вирішення методичних завдань аналізу і, передовсім, для побудови досліджуваного об’єкта, послідовності технологічних операцій, взаємозв’язків результативних і факторних показників і.т.д.

сучасні комп’ютерні технології обробки даних значно полегшують процес побудови графіків і підвищують їхню якість (виразність, контрастність, масштабність, естетичність). Завдання аналітика нині зводиться до того, щоб обрати найвдалішу форму графічного подання даних.

3. Таблиця складається з двох основних елементів, які, як у граматичному реченні, називаються підметом та присудком. Підметом таблиці є назва рядків, які можуть бути показниками, факторами,видами продукції,витрат, активів, ресурсів тощо. Таким чином, підмет таблиці – це те, про що йдеться в таблиці. У верхній лівій частини таблиці дається заголовок (боковик), а нижче наводяться заголовки рядків (бічні заголовки).

Присудок таблиці характеризує кількісні значення показників та інші ознаки об’єкта дослідження. Він формує верхні, крім боковику, заголовки таблиці. Складові підмета та присудка слід розміщувати в логічній послідовності.

4. Ряди динаміки представляють не тільки за допомогою табличних даних, а й графічними зображеннями. На діаграмі вісь абсцис слугує для позначення характеристик часу, а вісь ординат – шкали рівней ряду (показників).


 • Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
  Пожаловаться на материал
Скачать материал
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

Практична робота №1

Тема: Методичні прийоми економічного аналізу

Мета: Навчитися визначати кількісні та якісні зміни в досліджуваємих об’єктах, використовувати метод порівняння спільно зі статистичним та бухгалтерським обліком.

Послідовність виконання роботи

 • Проаналізувати динаміку обсягів виробництва продукції за п’ять років.
 • Визначити:
 • На підставі розрахунків побудуйте власну таблицю даних
 • На підставі даних завдання зробити графічне зображення динаміки обсягів виробництва продукції підприємства. Порівняйте динаміку його розвитку з сусіднім підприємством та середньогалузевими.
 • абсолютні й відносні відхилення
 • темпи зростання (базисні та ланцюгові)
 • темпи приросту у %
 • середні темпи зростання
 • на скільки вони відрізняються від темпів розвитку галузі?
Зробіть аналітичний Висновки
Проверен экспертом
Общая информация
Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Основы туризма и гостеприимства»
Курс повышения квалификации «Основы местного самоуправления и муниципальной службы»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС педагогических направлений подготовки»
Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинга в туризме»
Курс повышения квалификации «Страхование и актуарные расчеты»
Курс повышения квалификации «Психодинамический подход в консультировании»
Курс повышения квалификации «Методы и инструменты современного моделирования»
Курс профессиональной переподготовки «Организация технической поддержки клиентов при установке и эксплуатации информационно-коммуникационных систем»
Курс профессиональной переподготовки «Управление информационной средой на основе инноваций»
Курс профессиональной переподготовки «Методика организации, руководства и координации музейной деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Эксплуатация и обслуживание общего имущества многоквартирного дома»
Курс повышения квалификации «Международные валютно-кредитные отношения»
Курс профессиональной переподготовки «Осуществление и координация продаж»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.