Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Школьному психологу / Другие методич. материалы / Практика впровадження інтерактивних прийомів та методів в навчально - виховний процес загальноосвітньої школи

Практика впровадження інтерактивних прийомів та методів в навчально - виховний процес загальноосвітньої школи


 • Школьному психологу

Поделитесь материалом с коллегами:

Ровеньківська загальноосвітня школа № 6 І-ІІІ ступенів

З досвіду роботиПрактика впровадження інтерактивних прийомів та методів в навчально - виховний процес

загальноосвітньої школи

Матеріал підготувала:

Федченко Лариса Олександрівна,

учитель географії,

практичний психолог Ровеньківської

загальноосвітньої школи № 6

І-ІІІ ступенів Луганської області

2012 рік

Практика впровадження інтерактивних прийомів та методів в навчально - виховний процес загальноосвітньої школи

Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загальноосвітніх цінностей. Згідно з особистісно-діяльнісним підходом до організації навчального процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться. Випускник школи, який житиме та працюватиме в ХХІ ст., повинен уміти адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях, самостійно здобувати необхідні знання й застосовувати їх на практиці для розв’язання різних проблем, бачити труднощі, що виникають у реальному світі і знаходити раціональні шляхи їх подолання, усвідомлювати, де та як саме знання, які він отримує, можна застосовувати в сучасному житті, критично і творчо мислити, бути комунікабельним у різних соціальних групах, працювати в колективі, запобігати конфліктним ситуаціям або вміло, виходячи з них, працювати над розвитком своєї особистості.

Розвиток освіти, її орієнтація на формування на розвиток творчого потенціалу учня спонукають вчителів до пошуку нових форм роботи, використання новітніх технологій, ідей, методик навчання. Одним з найважливіших компонентів педагогічного процесу є особистісно орієнтована взаємодія учителя і учня.

Реалізувати означені завдання можливо за умов використання методів навчання, які б сприяли активній розумовій діяльності учня впродовж уроку. Тому впровадження інтерактивного навчання як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках, є актуальною проблемою.

Ровеньківська загальноосвітня школа №6 І-ІІІ ступенів на протязі п’яти років є базовою Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з проблеми впровадження інтерактивних методів в навчально-виховний процес. За час роботи над проблемою вчителями школи опановано теоретичні засади та на практиці апробовано різні прийоми та методи інтерактивного навчання.

Про особливості застосування інтерактивних прийомів та методів на уроках, труднощі та проблеми їх впровадження в навчально-виховний процес ми дізналися із результатів соціометричного дослідження серед педагогів та учнів школи. В результаті опитування з’ясувалося, що 83% вчителів на своїх уроках впроваджують інтерактивні прийоми і методи навчання, 14% застосовують, дуже рідко, 3% - вважають їх недоцільними.

73% вчителів на питання «Чи вважаєте ви інтерактивні методи універсальними?» відповіли негативно, бо інтерактивні методи ні в якому разі не замінюють традиційного уроку.

На думку вчителів школи 80% вважають, що не кожний з уроків має бути інтерактивним і не слід забувати про традиційне навчання та традиційний урок, які сприяють формуванню базових понять, адаптують матеріал до вікових властивостей учнів, розвивають інтелект,ерудицію, розширюють світогляд школярів. Але мета навчання не тільки в накопиченні знань, умінь та навиків, а й в підготовці школярів як суб’єктів освітньої діяльності. Тому вчителі школи використовують нетрадиційні форми уроку, які сприяють розвитку пізнавального інтересу, стимулюють активність учнів. На їх думку, інтерактивні прийоми й методи навчання необхідно застосовувати, бо вони передбачають:

 • сонавчання, в якому і учні і вчитель є суб’єктами навчального процесу ( 57%),

 • найбільше відповідають особистісно-орієнтованому підходу (37%),

 • ґрунтується на взаємодії учня зі своїм досвідом та досвідом своїх друзів (21%).

Проаналізувавши анкети, можна зазначити, що учителі школи частіше за все на уроках використовують такі інтерактивні прийоми і методи:

«Мозковий штурм» (70%), робота в групах (67%), робота в парах(63%), «Мікрофон»(63%),

рольові ігри (30%), «Незакінчене речення»(20%), «Акваріум» (17%), «Займи позицію» (12%), Метод проектів (10%), дискусія (10%), «Метод прес»(8%), «Сніговий ком» ( 8%), «Знайди помилку» (8%), «Бліц опитування» (5%), «Дерево рішень» (5%), «Метод асоціацій» (5%), «Коло ідей» (5%), «Не розірви ланцюжок» (5%), «Ажурна пилка» (5%), «Карусель» (5%).

Як показала практика, учителі впроваджують інтерактивні прийоми і методи з урахуванням вікових властивостей учнів або ж взявши елементи, які більш доцільні до певного класу. Так в початковій ланці найбільш привабливими для роботи є «Мікрофон», «Займи позицію», «Незакінчене речення», «Не розірви ланцюжок», «Рольові ігри». Саме вони дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це надає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і реалізувати індивідуальні можливості. При цьому навчально-виховний процес організовується так, що учні шукають зв’язок між новими та вже отриманими знаннями; приймають альтернативні рішення, мають змогу зробити «відкриття», формують свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів; навчаються співробітництву.

Методику застосування групової роботи навчання молодших школярів рекомендуємо впроваджувати поетапно.

1 етап – привчаємо дітей співпрацювати у фронтальній навчальній діяльності з використанням таких прийомів:

 • розподіл завдань в групі учнів та допомога вчителя при складнощах розподілу;

 • у випадку виникнення труднощів під час відповіді учень сам викликає собі помічника;

 • навчити учнів толерантного спілкування;

 • використовувати дидактичні ігри, які розвивають уміння слухати;

 • після кожної групової роботи обов’язково обговорювати з учнями успіхи виконаної діяльності.

Коли учні засвоїли прийоми та правила колективної співпраці, тоді вони готові працювати у складі малої групи.

2 етап – перехід до систематичного використовування на уроці педагогічних прийомів, які наочно і практично переконують у важливості кооперації людей для досягнення ними найкращого результату:

 • використання завдань, які б дали змогу учням на власному досвіді переконатися у користі їхньої спільної роботи. Наприклад: клас поділити на дві частини, щоб одна група учнів працювала індивідуально, а друга – парами. Всім дітям запропонувати подібні завдання – розгадати літературний кросворд до оповідання, який склали учні. (Діти, які працюють парами, мають виконати швидше і якісніше);

 • поступове ускладнення змісту навчальних завдань, перехід від репродуктивних завдань до творчих, проблемно-пошукових, бо групова робота найбільш ефективна тоді, коли навчальний матеріал поєднує відоме учням з невідомим, що заохочує дітей до взаємодії один з одним.

 • обов’язковий аналіз успішно проведених конкурсів, вікторин, учнівських свят і подорожей на уроці.

Отже, поступовість залучення молодших школярів до спільної діяльності в малих групах буде ефективною, якщо її організовувати систематично.

В середній ланці та в старших класах найчастіше використовують «Мозковий штурм», роботу в групах, парах, метод проектів, «Метод прес», «Знайди помилку», «Бліц опитування», «Дерево рішень», «Метод асоціацій», дискусію та інші. На думку вчителів інтерактивні методики сприяють інтенсифікації процесу навчання, дозволяють зробити знання більш доступними, аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу. Хочеться зазначити, що ці прийоми та методи дають змогу учням формулювати особисту думку,висказувати й доказувати свою точку зору, вести дискусію, чути іншу людину, поважати альтернативну думку. Таким чином, на інтерактивних уроках формуються навички необхідні кожній людині в реальному житті. Треба пам’ятати, що коли учень під час уроку сидить за партою й дивиться в підручник не спілкуючись з однолітками та не обговорює з ними теми уроку, він не навчається.

Запровадження інтерактивних методик дозволяє реалізувати ідею співробітництва учителя й учня, навчає конструктивній взаємодії, сприяє оздоровленню психологічного клімату на уроці, доброзичливій атмосфері в класі.

На думку вчителів школи головними умовами застосування інтерактивних методів на уроці є врахування особливостей колективу учнів, ступінь їх підготовки до спільної діяльності (68%); вчитель повинен ясно уявляти собі основні етапи реалізації того чи іншого метода, прогнозувати його результати, знати, з якою метою він використовує даний метод (63%).

Інтерактивне навчання сприяє демократизації навчально-виховного процесу, при цьому вчитель виступає в якості організатора й консультанта, але ні в якому випадку не повинен замикати навчальний процес на собі - так вважає 50% вчителів школи, а головним в процесі навчання є взаємодія між учнями та їх співробітництво, таку думку з цього приводу висказало 48% вчителів.

Вчителі школи вважають, що позитивними моментами запровадження інтерактивного навчання є: посилення мотивів навчання, пробудження інтересу до навчання, стимулювання активної пізнавальної діяльності, ефективність засвоєння навчального матеріалу; розкриття творчих здібностей учня;формування в учнів життєвих компетенцій, навиків самостійного опанування інформації, вміння відстоювати особисту точку зору і чути іншого, реалізувати ідею співробітництва, створення комфортних умов навчання.

Опитування учнів довело: 83% учнів вважають, що краще засвоюють навчальний матеріал на інтерактивних уроках, а 17% учнів вважають, що традиційний урок надає кращі знання.

Комфортно почувається на інтерактивних уроках 84% учнів, проте 16% відчувають зайве переживання, невпевненість.По різному учні проявляють активність: так на уроках з інтерактивними прийомами та методами навчання 72% учнів активні, а 18% пасивні.На думку учнів інтерактивне навчання сприяє розвитку в них таких якостей особистості, як: уміння працювати в команді (31%),толерантність до думок інших учнів (25%), самостійність (18%), повагу права на свободу слова (16%), уміння відстоювати свою точку зору (8%), відповідати тільки за себе і свою роботу (4%).Учні вважають, що на інтерактивних уроках вони навчаються аргументувати свою думку (23%), вести діалог (17%), творчо аналізувати матеріал (16%), не соромитися висказувати свою думку (15%), вмінню гарно говорити (11%), не боятися вчителя та однолітків (9%), виконувати різні ролі в групі (7%), критично мислити (5%).Більш за все, учням подобаються уроки, на яких вчителі пропонують їм роботу в парах (36%), роботу в малих групах (31%), брати участь в «Мозковому штурмі» (15%), виконувати вправи «Незакінчене речення» (12%), «Займи позицію» (11%), дискутувати (9%), обговорювати питання в дебатах (3%).Серед предметів, на яких частіше за все використовують інтерактивні прийоми та методи учні називають предмети природничого та суспільно-гуманітарного циклів, де вивчається великий об’єм інформації за короткий час, де учням необхідно вміти доводити свою власну точку зору з того, чи іншого питання, вміти гарно говорити, толерантно ставитися до думки інших людей.

Впровадження інтерактивних методів у практику роботи, разом з тим, пов’язане із певними труднощами і проблемами. Дуже рідко вчителі на уроках використовують такі прийоми і методи інтерактивного навчання як: «Ажурна пилка», «Акваріум», «Карусель», «Рольові ігри» і зазначають, що недоліками їх застосування є:

 • недостатня підготовка учнів до роботи в малих групах (учні часто не мають власної думки, а якщо і мають, то бояться висловлювати її відкрито на весь клас). Самі учні пояснюють це так: «А раптом вона не співпаде з думкою колективу чи вчителя, або вона суперечить думці учня, який має в класі авторитет?»;

 • лідери намагаються «тягнути» групу, а слабкі учні відразу стають пасивними; часто учні не вміють уважно слухати інших, об’єктивно оцінювати їх думку, рішення; в процесі дискусії чи рольових ігор учні часто-густо були не готові змінювати свою думку, йти на компроміс);

 • шум в класі бо між учнями проявляється загальна нетолерантність, низька культура взаєморозуміння;

 • велика кількість учнів в класі;

 • недостатня кількість часу на уроці для використання таких методів як «Ажурна пилка» і «Карусель»;

 • слабка матеріальна база школи (відсутність техніки в кожному кабінеті );

 • підготовка кожного інтерактивного уроку вимагає значних затрат часу насамперед, найчастіше доводиться стикатися з обмеженістю інформації, яку доводиться додатково готувати до уроку, недосконалістю підручників, а все це разом не дозволяє робити всі уроки інтерактивними. У кінцевому підсумку такими є окремі, найбільш зручні за темою уроки, або ж на уроці використовувати окремі методи інтерактивного навчання.

Підсумовуючи вище сказане, хочеться зазначити, що інтерактивні технології дійсно відіграють важливу роль у сучасній освіті. Їх перевага в тому, що учні засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінка), в класах збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Учні займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає їхній інтерес в отриманні знань. Значно підвищується особистісна роль вчителя - він виступає як лідер, організатор. Але треба зазначити, що проектування і проведення уроку за інтерактивними технологіями потребують, перш за все, компетентності в цих технологіях учителя, його вміння переглянути і перебудувати свою роботу з учнями.

Додатки

Правила організації інтерактивної роботи на уроці:

1. До роботи мають бути залучені рівною мірою всі учні.

2. Необхідно дбати про психологічну підготовку учнів. Необхідним є постійне стимулювання активної роботи учнів, надання можливості для самоорганізації та самовдосконалення.

3. Тих, хто навчається в інтерактивні, не повинно бути багато. Продуктивна робота – в малих групах. Кожен член групи має бути почутим.

4. Приміщення для проведення інтерактивного заняття має бути спеціально підготовленим: потрібно надати учням можливість вільно пересуватися під час роботи в малих групах, а всі матеріали для роботи готуються заздалегідь.

5. Під час уроку необхідно дотримуватися регламенту та проявляти терпимість до будь-якої точки зору, уважно вислуховувати всіх учасників.

6. Під час формування груп враховувати думку учнів.

7. На одному уроці бажано застосовувати 1-2 інтерактивних види роботи.

8. Під час підготовки запитань учителю необхідно продумати варіанти можливих відповідей і заздалегідь виробити критерії оцінки ефективності уроку.

Алгоритм роботи вчителя при проведенні інтерактивного уроку:

 • визначення доцільності використання інтерактивних прийомів саме на цьому уроці;

 • ретельний відбір та аналіз навчального матеріалу, у тому числі й додаткового (тести, приклади, ситуації, завдання для груп тощо);

 • планування уроку - етапи, хронометраж, орієнтовний поділ на групи, ролі учасників, запитання та можливі відповіді;

 • вироблення критеріїв оцінювання ефективності роботи груп, заняття;

 • мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації, наведення цікавих фактів тощо;

 • забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності та формування очікуваних результатів під час оголошення, представлення теми;

 • надання учням необхідної інформації для виконання практичних завдань за мінімально короткий час;

 • забезпечення засвоєння навчального матеріалу учнями шляхом інтерактивної вправи (на вибір учителя);

 • рефлексія (підбиття підсумків) у різних формах - індивідуальна робота, робота в парах, групах, дискусія, у вигляді малюнків, схем, графіків тощо.

Анкета для вчителів

 1. Чи кожен урок має бути інтерактивним? а) так; б) ні

 2. Чи можно інтерактивні методи назвати новими (сучасними) педагогічними технологіями? (відповідь обґрунтуйте).

 3. Чому останнім часом стільки говорять про необхідність використання інтерактивних

прийомів та методів навчання?

4. Яким чином інтерактивні методи навчання сприяють демократизації навчально-виховного процесу?

5.Які інтерактивні прийоми та методи ви використовуєте в своїй роботі?

6.Чи існують такі інтерактивні технології, за допомогою яких можливо вивчати новий матеріал?

7. Назвіть головну відмінність інтерактивних методів від традиційних способів організації урок у.

8.Як використання інтерактивних методів впливає на психологічний клімат, атмосферу в класі?

9.Назвіть головні умови впровадження інтерактивних методів на уроці.

10. Чи вважаєте ви інтерактивні методи універсальними?

11.В чому проявляються позитивні моменти використання інтерактивних методів навчання?

12. Які переваги інтерактивних методів навчання ви можете зазначити?

13. Які недоліки інтерактивного навчання ви можете назвати?

14.Які з інтерактивних прийомів та методів навчання ви використовуєте дуже рідко чи зовсім ніколи?

Анкета для учнів

 1. На вашу думку інтерактивне навчання – це

а) діалогове навчання, в ході якого відбувається взаємодія;

б) урок, коли вчитель опитує учнів і пояснює новий матеріал.

 1. Чи впроваджують вчителі школи такі прийоми на своїх уроках?

а) так; б) ні

 1. Укажіть, на яких уроках це відбувається?

 2. Які із зазначених інтерактивних прийомів навчання,вчителі використовують в вашому класі частіше за все:

 1. «Мозковий штурм»

 2. Робота в групах

 3. Робота в парах

 4. «Мікрофон»

 5. «Незакінчене речення»

 6. «Акваріум»

 7. «Займи позицію»

 8. Метод проектів

 9. Дискусія

 10. «Метод прес»

 11. «Знайди помилку»

 12. Бліц опитування

 13. «Дерево рішень»

 14. «Коло ідей»

 15. «Не розірви ланцюжок» 1. Уроки традиційні чи з застосуванням інтерактивних технологій дають вам змогу засвоїти краще навчальний матеріал?

а) традиційні уроки; б) інтерактивні уроки

 1. Чи комфортно ти почуваєшся на таких уроках?

а) так; б) ні

 1. На таких уроках ти активний учасник?

а) так; б) ні

 1. На твою думку, інтерактивне навчання сприяє розвитку у учнів таких особистісних якостей як:

 1. Самостійність

 2. Уміння працювати в команді

 3. Відповідати тільки за себе

 4. Відстоювати свою точку зору

 5. Повага права на свободу слова

 6. Толерантність до думок інших

 1. 9. Розвитку яких навичок у учнів, на твою думку, сприяє інтерактивне навчання?

 1. Аргументувати свою думку

 2. Вести діалог

 3. Творчо аналізувати матеріал

 4. Не соромитися висказувати свою думку

 5. Вмінню гарно говорити

 6. Не боятися вчителя та однолітків

 7. виконувати різні ролі в групі

 8. Критично мислити

 1. Використана література

 1. Голодюк Л. Як навчити учнів спілкуватися на уроці // Рідна школа. – 2001. - №9.

 2. Интерактивное обучение: новые подходы //Відкритий урок.-2002.-№5-6.

 3. Інтерактивні технології навчання: Теорія, досвід: метод, посіб. Авт.-уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. - К.: А.П.Н., 2002. - 136 с.

 4. Інтерактивні методи навчання: Навчальний посібник. – Щецін: Вид-воWSAP,2005.-170с.

 5. Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів // Відкритий урок. – 2002. - №5/6.

 6. Кондратюк О. Інноваційні технології в початковій школі.-К.: Шк. Світ, 2008.-250с.

 7. Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування інтеракт. технологій навчання: Метод, посіб. / А. Панченков, О. Пометун, Т. Ремех. - К.: АП.Н. - 72 с.

 8. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології. К, 2000. – 368 с.

 9. Освітні технології. / За ред. О.М.Пєхоти. – К. – 2002. – 255 с.

 10. Пєхота О.М. Освітні технології.-К., 2001.-255с.

 11. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.- К.: А. С. К., 2006.-192с.

 12. Саган О. Інтерактивні методи навчання як засіб формування навчальних умінь молодших школярів // Початкова школа. – 2002. - №3.

12


Автор
Дата добавления 30.11.2016
Раздел Школьному психологу
Подраздел Другие методич. материалы
Просмотров73
Номер материала ДБ-402756
Получить свидетельство о публикации

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх