Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Начальные классы / Презентации / Правильное чтение в младших классах

Правильное чтение в младших классах

  • Начальные классы

Поделитесь материалом с коллегами:

 Эге школага аянныг номчулганы чорудары
«Башкы кижиге эң чугула чүүл аянныг чугаа, үннү экижидери база ону шын ажыгла...
Аянныг номчулга дээрге шын адалганың дүрүмнерин сагывышаан, бижик демдектери...
Аянныг номчулганы чорударының кол сорулгалары: (оратор) төрээн дылының уран-ч...
чечен чогаалды үнелеп, төрээн дылының байлак чаражын чогаал дамчыштыр хайгаар...
аас чогаалының биче жанрларындан өпей ыры, көгүдүглер,дүрген чугаалар, үлегер...
Аянныг ,тодаргай чугааны чедип алыр деп сорулганы күүседирде, кол-ла чүве пс...
Логиктиг пауза дээрге үннүң чугаага таварылга бооп доктаай бээри ол эвес, но...
Үн кодурлу бээр озек состернин паузазын психологтуг пауза дээр. 	Чугаага, ч...
Логиктиг ударение бар сөстернин соонга бүдүн азы чартык паузалар кире бээр...
Четтирдим!
Номчуурунун дургени 1 класс I чартык чылда – 16-20 II чартык чылда – 25-35 40...
3 класс I чартык чылда – 55-60 65 70 II чартык чылда – 65-70 75 80 		4 клас...
Номчуурунун дургени (ЗПР класстар) 1 класс I чартык чылда – 16-20 II чартык...
3 класс I чартык чылда – 50-55 			60 			65 II чартык чылда – 60-65 			70...
1 из 15

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1  Эге школага аянныг номчулганы чорудары
Описание слайда:

Эге школага аянныг номчулганы чорудары

№ слайда 2 «Башкы кижиге эң чугула чүүл аянныг чугаа, үннү экижидери база ону шын ажыгла
Описание слайда:

«Башкы кижиге эң чугула чүүл аянныг чугаа, үннү экижидери база ону шын ажыглаары, тургузары болур» А.С.Макаренко

№ слайда 3 Аянныг номчулга дээрге шын адалганың дүрүмнерин сагывышаан, бижик демдектери
Описание слайда:

Аянныг номчулга дээрге шын адалганың дүрүмнерин сагывышаан, бижик демдектерин салганын барымдаалап, сөзүглелдиң утказын ында болуушкуннарны сагыш-сеткилдиң ханызындан үн аянын (интонацияны) ажыглап илередири – биле номчууру болур.

№ слайда 4 Аянныг номчулганы чорударының кол сорулгалары: (оратор) төрээн дылының уран-ч
Описание слайда:

Аянныг номчулганы чорударының кол сорулгалары: (оратор) төрээн дылының уран-чечен чаражын чогаал дамчыштыр хайгаарап, чугаазынга шын ажыглап билир кылдыр өөредир; чечен чогаалды чүгле номчууру-биле кызыгаарланмайн, чогаалдың эстетиктиг утка-шынарын (өөрүшкү, мунгарал, хомудал, шоодуг, кыжаныг… д.о.ө.) авторнуң көрүжүн эскерип, ооң чогаалга, номчаан сөзүглелинге хамаарылгазын илередип билиринге өөредир.

№ слайда 5 чечен чогаалды үнелеп, төрээн дылының байлак чаражын чогаал дамчыштыр хайгаар
Описание слайда:

чечен чогаалды үнелеп, төрээн дылының байлак чаражын чогаал дамчыштыр хайгаарап, чугаазынга шын ажыглап билири; чогаалдың тема, идея, сюжет, композициязын болгаш авторнуң бодалын, овур-хевирин, сагыш-сеткилин илередип тодарадырын оралдажыры; аянныг номчулганың негелделерин, дүрүмнерин сагып, (паузалыг, логиктиг ударение, интонация...) номчулганың хевирин ажыглап, (дизии-биле ыыткыр кылдыр, чаңгыстап, рольдап) сөзүглелди, шүлүктү шээжи-биле доктааткан турары;

№ слайда 6 аас чогаалының биче жанрларындан өпей ыры, көгүдүглер,дүрген чугаалар, үлегер
Описание слайда:

аас чогаалының биче жанрларындан өпей ыры, көгүдүглер,дүрген чугаалар, үлегер домактар д.о.ө., а маадырлыг тоолдардан кол маадырның овур-хевирин, ооң аъдының овур-хевирин, чурттап турар девискээриниң онзагайын чураан үзүндүлерни, чечен чогаалдан портрет, пейзаж, диалог, монологтан чижектерни аянныг номчулганың негелделерин езугаар шээжи-биле билген турары; сөзүглелди шээжи-биле билиринден аңгыда, ону эге школадан сцена культуразы-биле база харылзаштырып билири; ол ышкаш техниктиг херекселдер, чогаалга дүүшкен ун бижидилгези, байдалга хамаарышкан идик-хепти ажыглап овур-хевирни тургузарының баштайгы шенелделерин кылыры;

№ слайда 7 Аянныг ,тодаргай чугааны чедип алыр деп сорулганы күүседирде, кол-ла чүве пс
Описание слайда:

Аянныг ,тодаргай чугааны чедип алыр деп сорулганы күүседирде, кол-ла чүве психотехника –биле ажылдаар: угаан –бодал,сагыш-сеткил,даап бодаашкыннар-биле холбашкан ажылдар кылыр.Эртем езугаар алырга боданыышкынның аргаларын болгаш дүрүмнерин логика дээр болгай. Сөзүглелдиң утказын билдингир, тодаргай дамчыдып турар номчулганы логиктиг номчулга дээр. Логиктиг номчулганың аянныг болурунуң үндезиннери болза логиктиг пауза болур.

№ слайда 8 Логиктиг пауза дээрге үннүң чугаага таварылга бооп доктаай бээри ол эвес, но
Описание слайда:

Логиктиг пауза дээрге үннүң чугаага таварылга бооп доктаай бээри ол эвес, номчуп турары домактың иштинде уткалыг кезектер оларның турар черлерин тодарадып турар. Чижээ: Харлыг кыштың / чыккылама /соогу келген.// Кылама дош / эриин ажып / чайындылаан.//   /- чартык пауза, //- бүдүн пауза (тына кааптары)

№ слайда 9 Үн кодурлу бээр озек состернин паузазын психологтуг пауза дээр. 	Чугаага, ч
Описание слайда:

Үн кодурлу бээр озек состернин паузазын психологтуг пауза дээр. Чугаага, чечен чогаалга физиологтуг пауза туруп болур. Физиологтуг пауза колдуунда-ла кырган, аар балыгланган, девидээн-бачыдаан кижилернин бакка-сокка чугаалаан чугаазынга тургулаар: Чижээ: - Эчик-эчик, бужар-ла соок ог-дур бо! – деп, Эртен дарга безин чунмайн, шайлап орган. - Даргавыс ам дыка-ла шын сөгледи – деп, Дарый кадай көржен одап дүүреп турган. (С. Сарыг-оол.)

№ слайда 10 Логиктиг ударение бар сөстернин соонга бүдүн азы чартык паузалар кире бээр
Описание слайда:

Логиктиг ударение бар сөстернин соонга бүдүн азы чартык паузалар кире бээр болгаш үннүн тону бедип, чавызап-даа болур. Чижээ: Сыннар ажыр/ чырып турар//, Ай дег аккыр/, авамнын өө.// Уран шевер/ улуг ак өөм//- Ужуп үнген/ узун оруум.// З. Намзырай.

№ слайда 11 Четтирдим!
Описание слайда:

Четтирдим!

№ слайда 12 Номчуурунун дургени 1 класс I чартык чылда – 16-20 II чартык чылда – 25-35 40
Описание слайда:

Номчуурунун дургени 1 класс I чартык чылда – 16-20 II чартык чылда – 25-35 40 45 2 класс I чартык чылда – 35-45 50 55 II чартык чылда – 55-60 65 70

№ слайда 13 3 класс I чартык чылда – 55-60 65 70 II чартык чылда – 65-70 75 80 		4 клас
Описание слайда:

3 класс I чартык чылда – 55-60 65 70 II чартык чылда – 65-70 75 80 4 класс I чартык чылда – 65-70 75 80 II чартык чылда – 85-90 95 100

№ слайда 14 Номчуурунун дургени (ЗПР класстар) 1 класс I чартык чылда – 16-20 II чартык
Описание слайда:

Номчуурунун дургени (ЗПР класстар) 1 класс I чартык чылда – 16-20 II чартык чылда – 25-30 40 45 2 класс I чартык чылда – 30-35 40 45 II чартык чылда – 40-45 50 55  

№ слайда 15 3 класс I чартык чылда – 50-55 			60 			65 II чартык чылда – 60-65 			70
Описание слайда:

3 класс I чартык чылда – 50-55 60 65 II чартык чылда – 60-65 70 75 4 класс I чартык чылда – 60-65 70 75 II чартык чылда – 70-75 80 85

Выберите курс повышения квалификации со скидкой 50%:

Краткое описание документа:

Одним из наиболее устоявшихся компонентов системы воспитательной работы в классе является ученическое  самоуправление. Каждая «Звёздочка» под своим названием имело сменяемое поручение.

Проведенная в классе работа способствовала  не только повышению уровня воспитанности, но и помогла  сплотить коллектив, показать себя во внеурочной деятельности.

Мероприятия в классе проходили на высоком уровне, дети с удовольствием готовились  к ним. Во всех общешкольных мероприятиях дети принимали участия, а в конкурсах завоевывали призовые места.

 

«Звёздочки» класса выполняли  поручения и оказывали  большую помощь классному руководителю. Каждый воспитанник этого класса – это личность. Можно отметить, что в классе не один лидер и это не влияет на сплоченность ребят, у них практически все разногласия решались  путем мирного диалога. 

Автор
Дата добавления 09.05.2015
Раздел Начальные классы
Подраздел Презентации
Просмотров175
Номер материала 519140
Получить свидетельство о публикации
Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх