Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Начальные классы / Презентации / Презентация: Это наше село.

Презентация: Это наше село.

  • Начальные классы

Поделитесь материалом с коллегами:

Алдай Таңдым сиртинден Аяс хүнүм үнүп келди. Ак оруум чырыт, хүнүм. Аксым-ке...
Презентациялар моорейи «Мээн суурум – 		мээн тоогум» 	Барыын-Хемчик кожуунну...
 Аксы-Барлык суурнун тоогузунден, амыдыралындан арыннар.
Аксы-Барлыктын девискээри Барлык биле Хемчик хемнин белдиринде Мандып хогжээ...
Суурнун Тоогузунден Улуг-Ховуда базырыктар Лама башкылар байырлал уезинде Хем...
Шажын-чудулге Хомушкулар Хурээзи 1903 чыл Амгы школанын устуу талазынга турга...
Бурятиянын Иволга хурээзинге ажылдап чораан Аксы-Барлык чурттуг Хомушкулар у...
Ада-чурттун Улуг дайынынын киржикчизи Эки турачы Тонгак Таржаа. Тонгак Хорун-...
Кодээ ажыл-агыйнын эгези 1948 чылда хой адыр ажыл-агыйлыг «Ленин оруу» деп ко...
Торээн суурун алгап-мактаан шулукчулер Аксы-Барлык. Барлык, Хемчик белдиринде...
Уран-чуулге киржилгези Кайы-даа уеде суурнун чону уран-чуулге холчок сонуурга...
Алдар-ады алгып чоруур ажыл ишчи чонумайны… Алгы – кешти эптеп кылыр, кидис,...
Суурнун Чаагайжыдылгазы Субурган орнун оран делегейден ыдыктап дилеп ап турар...
Чаа кылдынып турар бажыннар тудуглары немежип турар. 2014 чылда – суурнун ку...
Спорттун янзы-буру хемчеглеринин тиилекчилери. Шаандан тура-ла республика чер...
1914 чылдын наадымынга тыва аъттар чарыжынга 1-ги черни алган Мерген Кууларн...
Школавыстын тоогузунден Баштайгы эге чада школазын 1929 чылдын кузунунде ТАР-...
Школамны Эртем-билиг менээ берген Энерелдиг школамны. Аккыр-аккыр ханаларлыг...
Агаар-бойдузувус, арга-арыывыс Арга-арыывыс долаана, ыт-кады, чыжыргана, черл...
Суурувустун Коску тергиин кудээлери: Буян-Бадыргы Монгуш – Даа кожууннун хун...
 Кичээнгейлиг дыннаанынар дээш четтирдим!
1 из 21

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1 Алдай Таңдым сиртинден Аяс хүнүм үнүп келди. Ак оруум чырыт, хүнүм. Аксым-ке
Описание слайда:

Алдай Таңдым сиртинден Аяс хүнүм үнүп келди. Ак оруум чырыт, хүнүм. Аксым-кежиин болгаа, хүнүм! Амыр-менди экивеңер!

№ слайда 2 Презентациялар моорейи «Мээн суурум – 		мээн тоогум» 	Барыын-Хемчик кожуунну
Описание слайда:

Презентациялар моорейи «Мээн суурум – мээн тоогум» Барыын-Хемчик кожууннун Аксы- Барлык суурнун «Муниципалдыг автономнуг ниити билигнин ортумак школазынын» 10-гу клазынын оореникчизи Сюрюнот Ачытынын кылган ажылы Удуртукчузу: Саая Аида Николаевна, библиотекарь

№ слайда 3  Аксы-Барлык суурнун тоогузунден, амыдыралындан арыннар.
Описание слайда:

Аксы-Барлык суурнун тоогузунден, амыдыралындан арыннар.

№ слайда 4 Аксы-Барлыктын девискээри Барлык биле Хемчик хемнин белдиринде Мандып хогжээ
Описание слайда:

Аксы-Барлыктын девискээри Барлык биле Хемчик хемнин белдиринде Мандып хогжээн суурумайны…

№ слайда 5 Суурнун Тоогузунден Улуг-Ховуда базырыктар Лама башкылар байырлал уезинде Хем
Описание слайда:

Суурнун Тоогузунден Улуг-Ховуда базырыктар Лама башкылар байырлал уезинде Хемчиктин бай-шыдалдыг дужуметтери 1911 чыл

№ слайда 6 Шажын-чудулге Хомушкулар Хурээзи 1903 чыл Амгы школанын устуу талазынга турга
Описание слайда:

Шажын-чудулге Хомушкулар Хурээзи 1903 чыл Амгы школанын устуу талазынга турган Хомушкулар хурээзи. Моргул-номнал уезинде

№ слайда 7 Бурятиянын Иволга хурээзинге ажылдап чораан Аксы-Барлык чурттуг Хомушкулар у
Описание слайда:

Бурятиянын Иволга хурээзинге ажылдап чораан Аксы-Барлык чурттуг Хомушкулар уктуг лама башкы Кенден-Сурун Ёзутуевич Хомушку Амгы уеде субурган

№ слайда 8 Ада-чурттун Улуг дайынынын киржикчизи Эки турачы Тонгак Таржаа. Тонгак Хорун-
Описание слайда:

Ада-чурттун Улуг дайынынын киржикчизи Эки турачы Тонгак Таржаа. Тонгак Хорун-оолович Таржаа 1921чылдын январь 15-те ТАР-нын Барыын-Хемчик кожуунун Аксы-Барлык сумузунга хой уругларлыг арат Тонгак Магапарт оглу Хорун-оолдун ог-булезинге торуттунген. Тонгак Таржаа 1943-1944 чылдарда Ада-чурттун Улуг дайынынга киришкен. Уш катап балыглаткан. Бодунун дайынчы оруктарын Украинанын бир дугаар, Прибалтиканын ийи дугаар болгаш Ленинград фронтуларынга эрткен.Дайынга олурткен деп дыннадыг турза-даа, ол 1945 чылда октябрь айда чанып келген.

№ слайда 9 Кодээ ажыл-агыйнын эгези 1948 чылда хой адыр ажыл-агыйлыг «Ленин оруу» деп ко
Описание слайда:

Кодээ ажыл-агыйнын эгези 1948 чылда хой адыр ажыл-агыйлыг «Ленин оруу» деп колхоз турган. Колхоз турда суурнун хогжулдези дыка шыырак : пилорама, тараа тыртар дээрбе, малы ужен мун(шээр), дагаа, хаван фермалары,а инек фермазы 2 турган. Бирээзи суур адаанга, оскези Барлык арыынга турган. 1959 чылда колхозту дужурген, Аксы-Барлык «Барлык» совхозтун салбыры кылдыр тургустунган.

№ слайда 10 Торээн суурун алгап-мактаан шулукчулер Аксы-Барлык. Барлык, Хемчик белдиринде
Описание слайда:

Торээн суурун алгап-мактаан шулукчулер Аксы-Барлык. Барлык, Хемчик белдиринде Мандып хогжуп озуп орар Барыксанчыг,коруксенчиг Бай-ла суурум – Аксы-Барлыым. Аътты, холду чарыштырган Аныктар ырлап хоглээн Алыс чону – хундулээчел Ажылчын суур – Аксы-Барлыым. Чылар чылбас ковей малы Шынаа, шыкта чаптып оъттаан Чычыы, торгу хээзи дег Шынап чуртум – Аксы-Барлыым. Алызында шаа барып Азий дипке адын унуп, Аныяк чаш Тыва черге Алдаржыыр сен, Аксы-Барлыым. Саая К.Б.

№ слайда 11 Уран-чуулге киржилгези Кайы-даа уеде суурнун чону уран-чуулге холчок сонуурга
Описание слайда:

Уран-чуулге киржилгези Кайы-даа уеде суурнун чону уран-чуулге холчок сонуургалдыг, идепкейлиг, талантылыг болгаш туннелдиг черлерни ээлеп келгеннер. Оон туннели Тыва биле Россиянын каттышкаш 100 чыл болган юбилейлиг чылында республика чергелиг «Тыва бистин оргээвис» деп корулдеге дээди шанналдын тиилекчилери болган. Тиилелгенин 70 чылдаанынга тураскааткан корулдеге кожуунга 1-ги черни алган.

№ слайда 12 Алдар-ады алгып чоруур ажыл ишчи чонумайны… Алгы – кешти эптеп кылыр, кидис,
Описание слайда:

Алдар-ады алгып чоруур ажыл ишчи чонумайны… Алгы – кешти эптеп кылыр, кидис, чонаан салып алыр шаандан тура огбелерден дамчып келген чанчылывыс. . 2010 чылдан эгелеп суурувустун ажыл-ишчи чону чугле кожуунга эвес, республика Наадымынын «Кидис байырлалынын» каш дакпыр тиилекчилери Феодалдыг Тыва уезинде Ыйгылак-Хараганда дук салыкчылары

№ слайда 13 Суурнун Чаагайжыдылгазы Субурган орнун оран делегейден ыдыктап дилеп ап турар
Описание слайда:

Суурнун Чаагайжыдылгазы Субурган орнун оран делегейден ыдыктап дилеп ап турары 2007 чылда - субурган тудуун кылып дооскан

№ слайда 14 Чаа кылдынып турар бажыннар тудуглары немежип турар. 2014 чылда – суурнун ку
Описание слайда:

Чаа кылдынып турар бажыннар тудуглары немежип турар. 2014 чылда – суурнун кудумчуларында чырыкты кошкан.

№ слайда 15 Спорттун янзы-буру хемчеглеринин тиилекчилери. Шаандан тура-ла республика чер
Описание слайда:

Спорттун янзы-буру хемчеглеринин тиилекчилери. Шаандан тура-ла республика чергелиг мячилиг хоккейнин каш дакпыр тиилекчилери. Хостуг болгаш тыва хурештин могелери.

№ слайда 16 1914 чылдын наадымынга тыва аъттар чарыжынга 1-ги черни алган Мерген Кууларн
Описание слайда:

1914 чылдын наадымынга тыва аъттар чарыжынга 1-ги черни алган Мерген Кууларнын кара аъды, мунукчузу Милан Хертек Школачылар аразынга футбол, баскетбол, волейболдун тиилекчилери.

№ слайда 17 Школавыстын тоогузунден Баштайгы эге чада школазын 1929 чылдын кузунунде ТАР-
Описание слайда:

Школавыстын тоогузунден Баштайгы эге чада школазын 1929 чылдын кузунунде ТАР-нын нам-чазаанын айтыышкыны-биле Барыын кожуунга бирги школаны Хомушку Ёзуту Чагырыкчыдан ( шолазы Бай-Лама) хавырган хоренги-биле ажыткан. Хемчик биле Барлыктын белдирлешкек черинин устунге (амгы Хемчик ковуруунун адаанга) бир крышалыг, уш крыша чок бажыннарны тудуп каан турган. Ол уенин чурттакчы чону ол черни Бедик-Бажын деп адай берген. Янзы-буру назы-харлыг 30 сургуул чыылгаш, ооренип эгелээн. Бедик –Бажын школазы 1929 чыл

№ слайда 18 Школамны Эртем-билиг менээ берген Энерелдиг школамны. Аккыр-аккыр ханаларлыг
Описание слайда:

Школамны Эртем-билиг менээ берген Энерелдиг школамны. Аккыр-аккыр ханаларлыг Аалым болган школамны. Азырап каан, остуруп каан Авыралдыг школамны. Узун, делгем коридорлуг Уттундурбас школамны. Тайгана Очур, 1992. 4 кл Амгы уеде школада: 27 башкылар, 150 оореникчилер, 29 ажылчыннар ооренип, ажылдап турар.

№ слайда 19 Агаар-бойдузувус, арга-арыывыс Арга-арыывыс долаана, ыт-кады, чыжыргана, черл
Описание слайда:

Агаар-бойдузувус, арга-арыывыс Арга-арыывыс долаана, ыт-кады, чыжыргана, черлик малина,чодураа, черлик шай, янзы-буру моогулер, теректер, ыяштар-биле байлак. Чылдын-на бойдустун байлаан сумунун чону амыдыралынга ажыглап турар.

№ слайда 20 Суурувустун Коску тергиин кудээлери: Буян-Бадыргы Монгуш – Даа кожууннун хун
Описание слайда:

Суурувустун Коску тергиин кудээлери: Буян-Бадыргы Монгуш – Даа кожууннун хун нояны Шолбан Кара-оол – оонун ишти Лариса Сагаан-ооловна Кан-оол Даваа – парламентинин улуг хурал даргазы

№ слайда 21  Кичээнгейлиг дыннаанынар дээш четтирдим!
Описание слайда:

Кичээнгейлиг дыннаанынар дээш четтирдим!

Выберите курс повышения квалификации со скидкой 50%:

Автор
Дата добавления 15.02.2016
Раздел Начальные классы
Подраздел Презентации
Просмотров158
Номер материала ДВ-454917
Получить свидетельство о публикации

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх