Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Другое / Презентации / Презентация к мастер- классу

Презентация к мастер- классу


  • Другое

Поделитесь материалом с коллегами:

Тема: «Использование приемов развивающего обучения на уроках балкарского язы...
Сабийлени сёз байлыкъларын айнытыугъа, бюгюн жарсымагъан, аны юсюнден сагъыш...
ОЙБЕР Бир къарт, отуннга бара, буз юсюнде къоян баланы кёргенди: -Ай, таланн...
Сёз бла ишлеу
1. Магъанасы бирикген сёз табыгъыз Хапарчы, толтуруучу (айтымны членлери) Баш...
2. Биринчи сёзню биринчи кесеги бла экинчи сёзню экинчи кесегинден сёз къураг...
Нартлада къонакъда
……-кёкден тюш- ген жулдуз кесекден туууп,бёрю сют бла ёседи. Аны ючюн анга н...
Бир жолда нартла, жортууулдан къайтып келе,бир уллу сууну айрыкамында жаш са-...
……… анасы-Ай, атасы -Кюн болгъан- дыла. Айдан аны Тенг- из Тейри урлагъанды....
Ол ……. отдан болгъанд жюреги, Къурчдан болгъанд санларыны кереги. Ол нарт тау...
 МЕТАГРАММА
1 команда. Сёзлени алларында харфланы алышдырып, сёзле къурагъыз ..т- …ет- …е...
Карточкала бла иш
Башында берилген тёртмюйюшню ичинде бёлюмледен келишгенин, тюбюндеги тёртмюйю...
Берилген сёзлени эки магъанада хайырланып айтымла жазыгъыз Кюн, ай, къол
Таблицаны толтур. Биринчи тизмеде сёзле жаз, экинчиде ол сёзле бла сёз тутушл...
Нарт сёзле бла ишлеу
Берилген нарт сёзлени жетмеген кесегин толтуругъуз Эртте тур, кеч жат Узакъда...
синквейн
Синквейнни алгоритмасы. 1-чи тизгин. Ким? Не? 1 ат. 2-чи тизгин. Къаллайды? 2...
Хайку
Хайкуну алгоритмасы. 1-чи тизгин: «мен кёргенме» кимни?, нени? 2-чи тизгин: к...
Багъа бичиу
П- Дерсни жаратханма М- Дерсде эригиулю эди А- Дерсни бек жаратханма Бу белги...
Сау болугъуз!
1 из 26

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1 Тема: «Использование приемов развивающего обучения на уроках балкарского язы
Описание слайда:

Тема: «Использование приемов развивающего обучения на уроках балкарского языка для формирования речевой культуры учащихся»   МКОУ СОШ с.п. Кичмалка Учитель балкарского языка и литературы Жанатаева Лейла Адильгериевна

№ слайда 2 Сабийлени сёз байлыкъларын айнытыугъа, бюгюн жарсымагъан, аны юсюнден сагъыш
Описание слайда:

Сабийлени сёз байлыкъларын айнытыугъа, бюгюн жарсымагъан, аны юсюнден сагъыш этмеген хазна устаз болмаз. Сабийлени дерсде, ормда, юйде сёз байлыкъларын айнытыр ючюн, биз барыбыз да окъуучулагъа бек кёп къыйын салабыз Бюгюн мени муратым, окъуучуланы сёз байлыкъларын къаллай методла бла айнытыргъа боллугъун кёргюзтюрге сюеме. Мен бу приёмланы дерсни къалайында да хайырланама Ата журтха сюймекликлерин айнытыр ючюн, сабийлени дерсге халилерин игилендирир ючюн, дерсни быллай ойбер бла башлайма.

№ слайда 3 ОЙБЕР Бир къарт, отуннга бара, буз юсюнде къоян баланы кёргенди: -Ай, таланн
Описание слайда:

ОЙБЕР Бир къарт, отуннга бара, буз юсюнде къоян баланы кёргенди: -Ай, таланнган, бу жазыкъ жаныуар бузлап къалады!-деп, къоян баланы, чертлеуюк котурну тюбюнде гелеу саламдан уя этип, аллына да, ашасын деп, нартюх гюттючюгюню экиден бирин салып кетгенди. Отунчу ызына айланып келгенинде, биягъы къоян балачыкъ буз юсюнде тура эди: -Астагъфируллах! Бу не аламатды? Мен, бу жазыкъ къоянчыкъгъа жылы жер этип, аллына аш салып кетген эдим. Бу уа, биягъы буз юсюне чыгъып турады!-деп сейир этгенди. -Аны несине сейирсинесе? Тойгъан жерден, туугъан жер ахшыды. Анам мени буз юсюнде тапханды,- дегенди къоян бала

№ слайда 4 Сёз бла ишлеу
Описание слайда:

Сёз бла ишлеу

№ слайда 5 1. Магъанасы бирикген сёз табыгъыз Хапарчы, толтуруучу (айтымны членлери) Баш
Описание слайда:

1. Магъанасы бирикген сёз табыгъыз Хапарчы, толтуруучу (айтымны членлери) Башчы, хапарчы (айтымны баш членлери) Толтуруучу, айгъакълаучу, болум (айтымны сансыз членлери) Зяпятой, точка, точка бла запятой, кёп точка, кавычкала (тыйгъыч белгиле) Тилни граматикасыны баш кесегиди, анда сёз тутушла бла айтымланы тюрлюлерине къаралады. Сёз къайсы разделни юсюнден барады (синтаксис)

№ слайда 6 2. Биринчи сёзню биринчи кесеги бла экинчи сёзню экинчи кесегинден сёз къураг
Описание слайда:

2. Биринчи сёзню биринчи кесеги бла экинчи сёзню экинчи кесегинден сёз къурагъыз. Къакъыш (нога.къар.)-жазгъыч(каталка) (отв.къакъгъыч)

№ слайда 7 Нартлада къонакъда
Описание слайда:

Нартлада къонакъда

№ слайда 8 ……-кёкден тюш- ген жулдуз кесекден туууп,бёрю сют бла ёседи. Аны ючюн анга н
Описание слайда:

……-кёкден тюш- ген жулдуз кесекден туууп,бёрю сют бла ёседи. Аны ючюн анга нартла «Бёрю эмчек» дегендиле. Артда ол ёсюп,керти нарт бол- гъанында,Ёрюзмек деп къойгъандыла.

№ слайда 9 Бир жолда нартла, жортууулдан къайтып келе,бир уллу сууну айрыкамында жаш са-
Описание слайда:

Бир жолда нартла, жортууулдан къайтып келе,бир уллу сууну айрыкамында жаш са- бийчикни эследиле.Ол жашчыкъ, нартла къа- рап тургъанлай, уллу состар таш жарылып, аны ичинден чыгъады.

№ слайда 10 ……… анасы-Ай, атасы -Кюн болгъан- дыла. Айдан аны Тенг- из Тейри урлагъанды.
Описание слайда:

……… анасы-Ай, атасы -Кюн болгъан- дыла. Айдан аны Тенг- из Тейри урлагъанды. Аны аты Суу Желмау- уз болгъанды. Сата- найгъа Суу анасы къа- рагъанды, алтын чач- ын къолу бла тара- гъанды.

№ слайда 11 Ол ……. отдан болгъанд жюреги, Къурчдан болгъанд санларыны кереги. Ол нарт тау
Описание слайда:

Ол ……. отдан болгъанд жюреги, Къурчдан болгъанд санларыны кереги. Ол нарт таулагъа барып ташла жыйгъанды. Хар бир ташда не болгъанын билген-ди.

№ слайда 12  МЕТАГРАММА
Описание слайда:

МЕТАГРАММА

№ слайда 13 1 команда. Сёзлени алларында харфланы алышдырып, сёзле къурагъыз ..т- …ет- …е
Описание слайда:

1 команда. Сёзлени алларында харфланы алышдырып, сёзле къурагъыз ..т- …ет- …ет; …ш -…аш - …аш 2.команда. Бир сёз бир сёзден бир харфха кёп болургъа керекди.(тилни кесеклерин къайсын да хайырланыргъа боллукъду) Э-эр-эри-эрин Э-эс-эсеп Ё-ёч-ёчюр Б-бу(алмаш)-буу-буун

№ слайда 14 Карточкала бла иш
Описание слайда:

Карточкала бла иш

№ слайда 15 Башында берилген тёртмюйюшню ичинде бёлюмледен келишгенин, тюбюндеги тёртмюйю
Описание слайда:

Башында берилген тёртмюйюшню ичинде бёлюмледен келишгенин, тюбюндеги тёртмюйюшде соруу белгини орунуна салып, сёзле къура те мы ши къу пы гъур бо ? дакъ чо ? ракъ ис ? мей жа ? чы ки ? лик ча ? ракъ

№ слайда 16 Берилген сёзлени эки магъанада хайырланып айтымла жазыгъыз Кюн, ай, къол
Описание слайда:

Берилген сёзлени эки магъанада хайырланып айтымла жазыгъыз Кюн, ай, къол

№ слайда 17 Таблицаны толтур. Биринчи тизмеде сёзле жаз, экинчиде ол сёзле бла сёз тутушл
Описание слайда:

Таблицаны толтур. Биринчи тизмеде сёзле жаз, экинчиде ол сёзле бла сёз тутушла къура, ючюнчюде ол сёз тутушла бла айтымла къура. Сёзлеуле Сёзтутушла Айтымла Терк Эртте Акъыртын

№ слайда 18 Нарт сёзле бла ишлеу
Описание слайда:

Нарт сёзле бла ишлеу

№ слайда 19 Берилген нарт сёзлени жетмеген кесегин толтуругъуз Эртте тур, кеч жат Узакъда
Описание слайда:

Берилген нарт сёзлени жетмеген кесегин толтуругъуз Эртте тур, кеч жат Узакъда жуугъунгдан, жуукъда къоншунг игиди Аз сёлеш, кёп ишле Эринчек бюгюн солуюм да, тамбла ишлерме дер.  

№ слайда 20 синквейн
Описание слайда:

синквейн

№ слайда 21 Синквейнни алгоритмасы. 1-чи тизгин. Ким? Не? 1 ат. 2-чи тизгин. Къаллайды? 2
Описание слайда:

Синквейнни алгоритмасы. 1-чи тизгин. Ким? Не? 1 ат. 2-чи тизгин. Къаллайды? 2 сыфат. 3-чю тизгин. Не этеди? 3 этим. 4-чю тизгин. Авторну акъылы? 4 сёз. 5-чи тизгин. Ким? Не? (Новое звучание темы). 1 ат.    

№ слайда 22 Хайку
Описание слайда:

Хайку

№ слайда 23 Хайкуну алгоритмасы. 1-чи тизгин: «мен кёргенме» кимни?, нени? 2-чи тизгин: к
Описание слайда:

Хайкуну алгоритмасы. 1-чи тизгин: «мен кёргенме» кимни?, нени? 2-чи тизгин: къаллайды? 3-чю тизгин: Къалай?

№ слайда 24 Багъа бичиу
Описание слайда:

Багъа бичиу

№ слайда 25 П- Дерсни жаратханма М- Дерсде эригиулю эди А- Дерсни бек жаратханма Бу белги
Описание слайда:

П- Дерсни жаратханма М- Дерсде эригиулю эди А- Дерсни бек жаратханма Бу белгилеге таяна, таблицада кесигизни оюмугъузну жазыгъыз П(плюс) М(минус) А(аламат)

№ слайда 26 Сау болугъуз!
Описание слайда:

Сау болугъуз!


Автор
Дата добавления 17.02.2016
Раздел Другое
Подраздел Презентации
Просмотров124
Номер материала ДВ-462139
Получить свидетельство о публикации


Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх