Логотип Инфоурока

Получите 30₽ за публикацию своей разработки в библиотеке «Инфоурок»

Добавить материал

и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru

Инфоурок Технология ПрезентацииПрезентація "Кращий за фахом"

Презентація "Кращий за фахом"

Описание презентации по отдельным слайдам:

 • 1 слайд

 • 2 слайд

 • 3 слайд

  ХІМІЯ ФІЗИКА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА МАТЕМАТИКА ІНФОРМАТИКА 2 раунд ответы 2 1 3 4 5 6 7 8 9 2 1 3 4 5 6 7 8 9 2 1 3 4 5 6 7 8 9 2 1 3 4 5 6 7 8 9 2 1 3 4 5 6 7 8 9

 • 4 слайд

  Хімія – 1 Як змінюються металічні властивості в групі?

 • 5 слайд

  Хімія – 2 Які ви знаєте алотропні видозміни карбону?

 • 6 слайд

  Хімія – 3 Чим пояснити, що алмаз найтвердіший із природних мінералів?

 • 7 слайд

  Хімія– 4 Як вірно приготувати розчин сульфатної кислоти?

 • 8 слайд

  Хімія – 5 Що таке газована вода скажіть її формулу, чому при відкриванні бутилки з газованою водою при звичайних умовах виділяється газ (який)?

 • 9 слайд

  Хімія – 6 Які речовини називаються електролітами, назвіть найпоширеніші електроліти. Чому вони є електролітами?

 • 10 слайд

  Хімія – 7 Чим відрізняєтьбся нітратна кислота від інших неорганічних кислот?

 • 11 слайд

  Хімія – 8 Що таке електропровідність розчинів, наприклад кислот?

 • 12 слайд

  Хімія – 9 Що таке графіт і де використовується?

 • 13 слайд

  Фізика - 1 Хто ввів у російську мову слово «фізика»?

 • 14 слайд

  Фізика - 2 Як у лабораторії Резерфорда називали учні улюбленого вчителя?

 • 15 слайд

  Фізика - 3 Найбільша сила взаємодії електричних зарядів в …

 • 16 слайд

  Фізика- 4 Електроємністю конденсатора називається відношення …

 • 17 слайд

  Фізика- 5 Назовіть умови виникнення й існування електричного струму.

 • 18 слайд

  Фізика - 6 Коли вітрильним суднам зручніше заходити в гавань: удень або вночі? Чому? меню

 • 19 слайд

  Фізика- 7 Чому в кімнаті світло й тоді, коли прямі сонячні промені в неї не падають?

 • 20 слайд

  Фізика - 8 З закону Ома витікає, при зменшенні зовнішнього опору сила струму в колі …

 • 21 слайд

  Фізика - 9 Чи можна використовувати закони постійного струму для електричних кіл змінного струму? Чому?

 • 22 слайд

  Фізична культура - 1 Людина, покликана стежити за тим, щоб змагання здійснювалося відповідно до правил виду спорту, що й має для цього всі повноваження, є … змагань.

 • 23 слайд

  Фізична культура - 2 Кінцевою метою шахової гри є … .

 • 24 слайд

  Фізична культура - 3 Назвіть розміри волейбольного поля.

 • 25 слайд

  Фізична культура - 4 Вольова якість, що обумовлює активність дій у небезпечних і важких ситуаціях при усвідомленні можливості важких для себе наслідків, позначається як … .

 • 26 слайд

  Фізична культура - 5 Що символізують п'ять Олімпійських кілець?

 • 27 слайд

  Фізична культура - 6 З чого полягають сучасні Олімпійські ігри?

 • 28 слайд

  Фізична культура - 7 Де проводилися давньогрецькі Ігри Олімпіади?

 • 29 слайд

  Фізична культура - 8 Зі скількох партій проводяться великі змагання з волейболу?

 • 30 слайд

  Фізична культура - 9 Скільки гравців баскетболістів можуть одночасно перебувати на баскетбольному майданчику під час змагань?

 • 31 слайд

  Математика- 1 Найменше загальне кратне взаємно простих чисел равно … .

 • 32 слайд

  Математика - 2 Назвіть переодичні функції в математиці.

 • 33 слайд

  Математика - 3 ?

 • 34 слайд

  Математика - 4 На множині яких чисел можна знайти корінь від’ємного числа?

 • 35 слайд

  Математика- 5 Які форми комплексних чисел вам відомі?

 • 36 слайд

  Математика - 6 Які кординати на площині буде мати комплексне число ?

 • 37 слайд

  Математика - 7 Скажіть загальний член ряду 1/2+1/4+1/6… і т.д.

 • 38 слайд

  Математика- 8 Що можна сказати про систему лінійних рівнянь, ящо при розв’язанні її методом Крамера отримали Δ=0?

 • 39 слайд

  Математика - 9 Чи вірний закон А*В=В*А при множенні матриць?

 • 40 слайд

  Інформатика - 1 Що таке текстовий редактор?

 • 41 слайд

  Інформатика - 2 Скільки пристроїв, зображених на рисунку, призначені для виводу якого-небудь із видів інформації?

 • 42 слайд

  Інформатика - 3 Діапазон кліток електронної таблиці – це …

 • 43 слайд

  Інформатика - 4 Що таке піксель?

 • 44 слайд

  Інформатика - 5 Стан, у якім включений комп'ютер не реагує на дії користувача.

 • 45 слайд

  Інформатика - 6 Чи правда, що після дефрагментації, об'єм вільного місця на диску стане більше?

 • 46 слайд

  Інформатика - 7 Який зв'язок між містом в Англії, рушницею калібру 30х30 і одним з елементів комп'ютера?

 • 47 слайд

  Інформатика - 8 Декодуйте інформацію.

 • 48 слайд

  Інформатика – 9 Скільки біт в комп’ютерном слові «БАЙТ»?

 • 49 слайд

 • 50 слайд

  ТОЕ КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРО ПОСТАЧАННЯ 3 раунд ответы 2 1 3 4 5 6 7 8 9 2 1 3 4 5 6 7 8 9 2 1 3 4 5 6 7 8 9 2 1 3 4 5 6 7 8 9 2 1 3 4 5 6 7 8 9

 • 51 слайд

  ТОЕ - 1 На рисунку вказані графіки різних струмів. Вкажіть графік постійного струму.

 • 52 слайд

  ТОЕ - 2 Чому дорівнює кут зсуву фаз між напругою й струмом на ємнісному елементі?

 • 53 слайд

  ТОЕ - 3 При якій напрузі вигідніше передавати електричну енергію в лініях електропередач при заданій потужності?

 • 54 слайд

  ТОЕ - 4 В електричному колі з послідовно включеними активним опором, індуктивністю й ємністю спостерігається резонанс. Як він називається?

 • 55 слайд

  ТОЕ - 5 На рисунку показані графіки залежності сили струму від напруги для двох провідників А і В. Який з цих дротів має більший опір?

 • 56 слайд

  ТОЕ - 6 Чому дорівнює струм у нульовому дроті в симетричному трифазному колі при з’єднанні навантаження в зірку?

 • 57 слайд

  ТОЕ - 7 Укажіть параметр змінного струму, від якого залежить індуктивний опір котушки.

 • 58 слайд

  ТОЕ - 8 Зменшення , значення якого визначається характером навантаження, приводить до… 2

 • 59 слайд

  ТОЕ - 9 Визначите схему з’єднання освітлювального навантаження, якщо

 • 60 слайд

  Конструкційні матеріали - 1 Який з приведених матеріалів не проявляє феромагнітних властивостей: кобальт, нікель, платина, золото?

 • 61 слайд

  Конструкційні матеріали- 2 Які матеріали використовують для виготовлення короткозамкненої обмотки ротора?

 • 62 слайд

  Конструкційні матеріали - 3 З якого матеріалу виконують магнитопровід контактору?

 • 63 слайд

  Конструкційні матеріали - 4 Чому осереддя статора і ротора набирають з тонких листів електротехнічної сталі, які ізольовані один від одного лаком?

 • 64 слайд

  Конструкційні матеріали - 5 З якої криці повинен виконуватися якір генератора змінного струму?

 • 65 слайд

  Конструкційні матеріали - 6 Назвіть елементи електротехнічних пристроїв, які виготовляють з бронзи.

 • 66 слайд

  Конструкційні матеріали - 7 Яка основна властивість морської латуні?

 • 67 слайд

  Конструкційні матеріали - 8 Назвіть єдиний матеріал, який зберігає рідкий стан при кімнатній температурі?

 • 68 слайд

  Конструкційні матеріали - 9 Назвіть природні електроізоляційні смоли.

 • 69 слайд

  Електричні машини - 1 На якому законі оснований принцип дії трансформатору?

 • 70 слайд

  Електричні машини - 2 Чи можуть працювати трансформатори від мережі постійного струму?

 • 71 слайд

  Електричні машини - 3 Назвіть переваги і недоліки автотрансформаторів.

 • 72 слайд

  Електричні машини - 4 Роль допоміжних полюсів в ДПС?

 • 73 слайд

  Електричні машини - 5 Які види підключення ДПС?

 • 74 слайд

  Електричні машини - 6 Яке призначення колектору у генераторів постійного струму?

 • 75 слайд

  Електричні машини - 7 Які бувають види асинхроних двигунів?

 • 76 слайд

  Електричні машини - 8 Що таке коефіцієнт ковзання?

 • 77 слайд

  Електричні машини - 9 Чим відрізняється синхроний двигун від асинхроного?

 • 78 слайд

  Вимірювання - 2 Напругу вимірюють вольтметрами. Як підключають їх в електричне коло і який опір повинен бути у ідеального вольтметра?

 • 79 слайд

  Вимірювання - 3 Які методи вимірювань використовують при лабораторних дослідженнях і на пересувних об’єктах?

 • 80 слайд

  Вимірювання - 4 Шкала амперметра 0-50А. Приладом виміряні струми 3А, і 30А. Яке з виміряних значень точніше?

 • 81 слайд

  Вимірювання - 5 Скільки ватметрів необхідно для вимірювання потужності трифазного кола при симетричному навантаженні?

 • 82 слайд

  Вимірювання - 6 Частота обертання диску лічильника збільшилась у 2 рази. Як змінилась потужність, яка споживається навантаженням?

 • 83 слайд

  Вимірювання- 7 Чому шкала ометра градуюється справа наліво?

 • 84 слайд

  Вимірювання - 8 Який прилад не можна підключати до трансформатору струму?

 • 85 слайд

  Вимірювання - 9 До джерела змінного струму підключена котушка з R=0. В схему під’єднані вольтметр, амперметр, частотомір, і ватметр, який вимірює середнє значення потужності. За допомогою яких приладів можна розрахувати індуктивність котушки?

 • 86 слайд

  Вимірювання - 1 Для вимірювання струму застосовуються амперметри. Як вони вмикаються в коло і чому дорівнює внутрішній опір ідеального амперметра?

 • 87 слайд

  Електропостачання- 1 Які задачі вирішуються за допомогою електричних мереж?

 • 88 слайд

  Електропостачання- 2 Яка мережа, 220/127В або 380/220В, потребує меншої витрати металу на дроти при однаковій довжині і однаковій передаваємої потужності?

 • 89 слайд

  Електропостачання - 3 Температура плалення міді вище температури плавлення алюмінію. Чи можна запобіжник з мідною плавкою вставкою використовувати для захисту лінії з алюмінієвих дротів?

 • 90 слайд

  Електропостачання- 4 Ділянка освітлювальної мережі споживає струм 12А. Оберіть номінальний струм плавкої вставки запобіжника: 6А, 10А, 15А, 25А?

 • 91 слайд

  Електропостачання - 5 Який захист здійснити проще, від перевантажень або від коротких замикань?

 • 92 слайд

  Електропостачання - 6 Номінальний струм плавкої вставки, яка захищає ділянку електричного кола від перевантажень і к.з. дорівнює 60А. Визначіть допустимий струм дроту? /60А, 75А,180А/

 • 93 слайд

  Електропостачання - 7 Які мережі використовують для передачі електроенергії?

 • 94 слайд

  Електропостачання - 8 Напруга джерела мережі змінного струму 230В, напруга на затисках споживача 220В. Визначте втрату напруги і падіння напруги?

 • 95 слайд

  Електропостачання - 9 Чи можна вмикати в нульовий провід запобіжник?

 • 96 слайд

 • 97 слайд

  ХІМІЯ ФІЗИКА ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ІНФОРМАТИКА МАТЕМАТИКА ТОЕ КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

 • 98 слайд

  Конструкційні матеріали Як впевнитися в тому, намагнічено старе ножовочне полотно чи ні, не використав нияких додаткових засобів?

 • 99 слайд

  Хімія Як визначити знаки полюсів акумуляторної батареї, якщо ми маємо два провідники і склянку з водою?

 • 100 слайд

  Електричні машини За якими зовнішніми ознаками можна ввідрізнити обмотку високої напруги трансформатора від обмотки низької напруги?

 • 101 слайд

  Фізика Чи може звук сильного вибуху на Місяці бути чутний на Землі?

 • 102 слайд

  Інформатика Який пристрій був відсутній в перших версіях ПК?

 • 103 слайд

  Математика Як визначити діаметр порівняно тонкого дроту якщо ви маєте шкільний зошит в клітинку і олівець?

 • 104 слайд

  ТОЕ Як за допомогою сильного постійного магніту визначити постійним чи змінним струмом живиться електрична лампочка?

 • 105 слайд

  Фізична культура В якому році була проведена перша телевізійна трансляція з Олімпійских ігр?

 • 106 слайд

  Вимірювання Як за допомогою вольтметра визначити з якої сторони знаходиться джерело струму у дохпровідній лінії?

 • 107 слайд

  Електропостачання Чому ми повинні використовувати різні запобіжники в нашому телевізорі при живленні його від мережі 220 і 127В? Так при 220В ми повинні скористатись запобіжником на 3А, а при 127В – на 5А.

 • 108 слайд

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

5 479 448 материалов в базе

Материал подходит для УМК

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 23.02.2018 660
  • PPTX 2.7 мбайт
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Гмыряк Галина Леонидовна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Пожаловаться на материал
 • Автор материала

  Гмыряк Галина Леонидовна
  Гмыряк Галина Леонидовна
  • На проекте: 4 года и 4 месяца
  • Подписчики: 5
  • Всего просмотров: 9017
  • Всего материалов: 11