Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Школьному психологу / Презентации / Презентация На тему. "БАЙБАЛАМ кезіндегі психологиялық көмек"

Презентация На тему. "БАЙБАЛАМ кезіндегі психологиялық көмек"


  • Школьному психологу

Поделитесь материалом с коллегами:

БАЙБАЛАМ кезіндегі психологиялық көмек

Бұл не?
Біздіңкөпшілігімізүшінбайбаламсалғанжағдайдағыадам – аласұрған, қолсермеген, айқайлағанадам (көбінеәйел). Алайдамұндайіс-қимыл тек соңғыжағдайдабайқалады, соныменқатар тек әйеладамғағанатән.
Бүгіндебайбалам – психикалықжәнесоматикалықкөріністердіңәртүрлілігіменсипатталғаніс-әрекетініңтүрліжағдайынайқындайтын аса жалпылаушы термин. Байбаламдысипаттайтынпсихикалықбелгілер: көңіл-күйініңауытқуы, эмоционалдытұрақсыздық, сезімдеүстіртінқарау, иландыруғажәнеөзін-өзіиландыруға аса бейімділігі.    Адамныңіс-қимылыбасқаадамдардыңкөңілінаудартуғажұмсалған.
Соматикалық (физикалық) белгілеріәртүрліболуымүмкін, мәселен, сал ауруы, сіңіртартылыпқұлау, бас ауруы, қабылдаудыңжәнесөйлеудіңбұзылуы. Барлықбелгілердіңбіржалпытүйіні бар – олардыңпайдаболуынқандай да бірсоматикалық (физикалық) факторларментүсіндірумүмкінемесекендігінатапөтуқажет
Байбаламжағдайындағықұлаубірнешеминутқанемесебірнешесағаттарғасозылады. Көзжасынақарағанда, байбалам - тоқтатуғатырысуғақажетжағдай. Мұндайжағдайдағыадамкөпденежәнепсихологиялықкүшінжоғалтады.

Белгілері:
- ес-түсісақталады;
- аса қозғыштық, көптегенқимылдар,театрдағыпозалар;
- сөйлегенсөзіэмоционалдықанық, жылдам;
- айқай, жылау;

Бұндайжағдай неге болады?
Байбаламәрадамда бола бермейді. Мұндайэмоциялыжарылыс, әдеттешығармашылықтағыжәнежеңілқозғышадамдарғатән. Әдеттебұлұзақуақытжиналады. Байламішкіқысымдышығаруүшінтуындайды. Бұлұзақуақытбойыжиналады. Адам ұзақуақытбойысыртқысабырлығынсақтайды, өзіндұрысұстайды. Ал оданкейінжарылады, байбаламбасталады.
Байбаламныңсебебіқандай да бірмақсатқоюжәне оны жүзегеасыраалмауменбайланыстыболуымүмкін.  Әсіресебұлкішкентайбалалардажақсыбілінеді. Себебіоларкішкентайкезіндеөзініңтілегінбілмейді.
Басқажағдайдабайбаламкенеттенболғанқаттықысымнантуындауымүмкін, бұлқиынөміржағдайындаболады. Әдеттедәрменсіздігіжәнебірнәрсеніөзгертеалмауы.

Өз-өзінеқалайкөмеккөрсетуқажет?
Байбаламболғанкезде, «жарылғанадам» үшінеңжақсыамал, жағдайдыәбденшешіпалу. Басқашаайтқанда, байламдыішкетығып, эмоцияныбілдірмеугетырыспауқажет. Еңжақсысыіштегінішығаружәне «өзбайбаламынанрахаттану» керек. Яғнисоңынадейінішкішердітарқатуқажет.
Егерәлі де байбаламғатүспесебасқажағдай.   Онданазарыңыздыбасқаіскеаударуғатырысыңыз. Мұндағыбастықағидаішкіқысымқаттыболғансайынназарыңыздыаударатыністе те аса көңілаударарлықболуыкерек.

Ондайадамныңжанындақалсаң?
«Жарылайын» депжатқанадамғақоршағанадамдар да көмеккөрсетеалады. Бастысыдұрысіс-қимылжасау.
Ескесақтаңыз, егерзардапшеккенөзқимылдарынаесепбергенжағдайдағанаоғанпсихологиялықкөмеккөрсетугеболады. Ондайжағдайда: 
Біріншіден, көрерменадамдардықуыңыз, тынышжағдайжасаңыз. ЕгеролСізүшінқауіпсізболса, зардапшеккенменжалғызқалыңыз. Эмоционалдыжарылыскезіндеадамныңөзіңізгежәнеқалғандарына  зиянтигізбеуінетырысыңыз.  Егер  сізоныңоқысіс-қимылдаржасайтынынсезсеңізараласып, қойдыруқажет: өз-өзіңдіжәнебайламсалғанадамдықорғаукерек. Оныңалдынанқауіпжәнеауырзаттарды -  пышақтарды, шанышқыларды, бұрағыштарды, мүсіншелердіалыптастаңыз.
Екіншіден, оныңназарынқаттытаңқалдыратын (қаттытарсылдатынзаттықұлату, зардапшегушігеқаттыайқайлау) кенеттенжасалғаніс-қимылғааударуқажет. Егербайбаламсалушыкішкентайсалмақтағыадамболса, оны ваннағанемеседуштыңастынатұрғызыпқоюғаболады.  Немесеоныңмаңдайынасуықмұздықоюкерек. Бетінесуық су шашыпжіберуқажет. Салқындатузардапшеккенніңназарынбасқажаққааударуғамүмкіндікбереді. Олреакцияныбаяулатады, яғниэмоцияныұстайды.
Оны байсалдылықтанытуғашақырыңыз, аямаңызжәнеөзіңізбайбаламғатүспеңіз, себебіондайжағдайзардапшеккендіқоздырыпжібереді. Зардапшегушіменқысқафразалармен, жылыдауыспен («Су іш», «Жуын»)  сөйлесіңіз.
Зардапшегушініңқалауынжасамаңыз. Селсоқболыңызнемесеегербайбаламтоластамасамүлдембасқажаққакетіпқалыңыз.

Оданкейін не істеукерек?
Адамдардыңкөпшілігіэмоционалдыжарылыстанкейінқұлазығанкүйдежәнеабыржусезіміндеқалады. «Өз-өзіне» келгенненкейінкөбінесеәреңдегендеістегенісінесінеалады. Көбі не істегенін, солуақытта не жасағанынесінетүсіреалмайды.
Байбаламбіткенненкейін, адамныңісінеызаланбаңыз, болғаністуралыесінесалмаңыз. Адамғабірстақансуық су беріңізнемесенашатырспиртіниіскетіңіз. Оғаныстықшайберіп,оданкейінұйықтатукерек.
Міндеттітүрдепсихологқанемеседәрігергежүгініңіз, себебі ауру ушығуымүмкін. 
Автор
Дата добавления 21.12.2015
Раздел Школьному психологу
Подраздел Презентации
Просмотров124
Номер материала ДВ-276197
Получить свидетельство о публикации

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх