Логотип Инфоурока

Получите 30₽ за публикацию своей разработки в библиотеке «Инфоурок»

Добавить материал

и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru

Инфоурок Биология ПрезентацииПрезентация по биологии на тему "Цитология" (10 класс на узбекском языке)

Презентация по биологии на тему "Цитология" (10 класс на узбекском языке)

Описание презентации по отдельным слайдам:

 • 1 слайд

  Mavzu: Hujayra haqidagi ta`limot bo`limi yuzasidan umumlashtiruvchi dars

 • 2 слайд

  DARSNING SHIORI: TAKRORLASH BILIMLARNING ONASI

 • 3 слайд

  DARSNING TEXNOLOGIK XARITASI Tashkiliy qism: (2 daqiqa) Asosiy qism ( 40 daqiqa) “Blits-so`rov” (5 daqiqa) “Test-so`rov” (5 daqiqa) “Venn diagrammasi” (5 daqiqa) “Skanvord” (5 daqiqa) “Raqamli diktant” (5 daqiqa) “Klaster” (5 daqiqa) “Xatoni top” (5 daqiqa) “Atamalar izohi” (5 daqiqa) III. Darsni yakunlash: (3 daqiqa)

 • 4 слайд

  I – Nazorat topshirig`i “BLITS-SO`ROV”

 • 5 слайд

  I-GURUH Hujayrani o`rganuvchi fan. “Sitologiya” so`zining ma`nosi Hujayra qachon va kim tomonidan o`rganilgan. “Hujayra so`zining manosi qanday

 • 6 слайд

  I-GURUH Hujayrani o`rganuvchi fan. (Sitologiya) “Sitologiya” so`zining ma`nosi (“Sitos”-fan, “logos”-ta`limot, fan degan ma`noni bildiradi) Hujayra qachon va kim tomonidan o`rganilgan. (1665-yil, R. Guk) “Hujayra so`zining manosi qanday. ( “Sellula” so`zidan olingan bo`lib, hujracha, uyyacha, katakcha degan ma`noni bildiradi)

 • 7 слайд

  II-GURUH O`simliklarning hujayraviy tuzilishini kimlar o`rgangan. 1680-yilda hujayra tarixida nima o`rganilgan. Proplazma nima. Yadro kim tomonidan va nechanchi yilda o`rganilgan.

 • 8 слайд

  II-GURUH O`simliklarning hujayraviy tuzilishini kimlar o`rgangan. (1670-yilda M. Malpigi, N. Gryu) 1680-yilda hujayra tarixida nima o`rganilgan. (A. Levehguk tomonidan hayvon hujayralarida qizil qon tanachalari) Proplazma nima. (hujayra ichi suyuqligi bo`lib, 1830-yil Chex olimi Yann. Purkeni shunday atashni taklif etgan) Yadro kim tomonidan va nechanchi yilda o`rganilgan. (1831-yil, R. Braun)

 • 9 слайд

  III-GURUH Hujayra nazariyasi qachon yaratildi. Nemis olimi R. Virxov hujayra nazariyasida nimani isbotlab bergan. Hujayra biologiyasini o`rganishda o`z hissalarini qo`shgan o`zbek olimlari kimlar Bugungi kunda hujayra nazariyasining asosiy qoidalari nechta.

 • 10 слайд

  III-GURUH Hujayra nazariyasi qachon yaratildi. (XIX asr boshlarida to`plangan barcha ma`lumotlar asosida 1838-1839-yillarda nemis botanigi M.Shleydin va zoolog T. Shvann tomonidan yaratilgan. Nemis olimi R. Virxov hujayra nazariyasida nimani isbotlab bergan. (Hujayrasiz hayot yo`qligini, hujayraning tarkibiy qismi yadro ekanligini va hujayra faqat hujayralardan ko`payishini isbotlab bergan) Hujayra biologiyasini o`rganishda o`z hissalarini qo`shgan o`zbek olimlari kimlar (Akademik K. Zuparov va J. Hamidovlar) Bugungi kunda hujayra nazariyasining asosiy qoidalari nechta. (beshta)

 • 11 слайд

  IV-GURUH Hujayra nazariysining asosiy qoidalarini sanab bering? - 2. - 3. - 4. - -

 • 12 слайд

  IV-GURUH Hujayra nazariysining asosiy qoidalarini sanab bering? Barcha tirik organizmlar, yani mikro organizm, o`simlik va hayvonlar tanasi hujyralardan tashkil topgan Yangi hujayralar faqat avval mavjud bo`lgan hujayraning bo`linishi tufayli vujudga keladi. Organizmlarning hujayralardan tashkil topishi ularning kelib chiqishi bir xil ekanligini bildiradi Hujayralar tirik organizmlarning tuzilishi va funksional birligi hosoblanadi. Har bir hujayra mustaqil ravishda hayot kechirish hususiyatiga ega.

 • 13 слайд

  II – Nazorat topshirig`i “TEST-SO`ROV”

 • 14 слайд

  1. Yorug`lik mikroskopiningasosiy qismlarini belgilang? A) obektiv, okulyar B) shtativ, kuzgu C) buyum stolchasi, tubus

 • 15 слайд

  2. Yorug`lik mikroskopi tasvirni necha marta kattalashtirib berish hususiyatiga ega? A) 10-40 marta B) 10-2000 marta C) 2000-200000 martagacha

 • 16 слайд

  3. Elektron mikroskop o`rganilayotgan obyektni qanday hosil qiladi? A) yorug`lik nurlari ta`sirida B) elektronlar oqimi ta`sirida C) elektr toki ta`sirida

 • 17 слайд

  4. Hujayra tarkibiga kiruvchi turli tuman kimyoviy modalarni aniqlashda qanday usullardan foydalanililadi A) Diferensial sentrifugalash usuli B) Mikrurgiya usuli C) Gistokimyo va sitokimyo usuli

 • 18 слайд

  5. Hujayra tarkibiga kiruvchi yadro, xloroplast, mitoxondriya, ribosoma kabi organoidlar qanday usul yordamida ajratilib o`rganiladi. A) Diferensial sentrifugalash usuli B) Mikrurgiya usuli C) Gistokimyo va sitokimyo usuli

 • 19 слайд

  JAVOB KALITI Savollar12345 JavoblarABBCA

 • 20 слайд

  III – Nazorat topshirig`i “VENN DIAGRAMMASI”

 • 21 слайд

  HAYVON VA O`SIMLIK HUJAYRASI HAYVON HUJAYRASI O`SIMLIK HUJAYRASI O`XSHASHLIGI FARQI FARQI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.

 • 22 слайд

  HAYVON VA O`SIMLIK HUJAYRASI HAYVON HUJAYRASI O`SIMLIK HUJAYRASI O`XSHASHLIGI FARQI FARQI 1.Iizosoma 2.Silliq EPT 3.Donador EPT 4.Mitoxondriya 5.Golji majmuasi 6. Yadro 7.Mikronaycha 8.Sitoplazmatik membrana 1.Hujayra qobig`I 2.Xloroplast. 3.Leykoplast 4.Xromoplast 5.Vakuola 1.Sentriola 2.Kiprikchalar

 • 23 слайд

  IV– Nazorat topshirig`i “SKANVORD”

 • 24 слайд

  RIBLPLASVAK GOOIZOSTIDU MLSOMAOMAAO IJINDRIYAEPL TOXOYADROTA

 • 25 слайд

  RIBLPLASVAK GOOIZOSTIDU MLSOMAOMAAO IJINDRIYAEPL TOXOYADROTA

 • 26 слайд

  V– Nazorat topshirig`i “RAQAMLI DIKTANT”

 • 27 слайд

  Hujayra haqaidagi ta`limot bo`limi yuzasidan raqamli diktant T/RElement nomiSistema qismi 1Genetik axborotni saqlaydi va ko`paytiradiYadro va uning vazifalari 2Diploid 2 n 3Kariotip 4Moddalar almashinuvini nazorat qiladi 5Gaploid n 6Ribosoma 7Yadro shirasiXromasoma va uning tarkibiy qismlari 8Zog`ora baliqda 108 ta 9Teng yelkali 10Yadrochalar 11Odamda 48 ta 12Noteng yelkali 13Xromasoma 14Sentromera 15Yadro membranasiYardocha 16Gomologik xromasomalar 17Xromatin 18Zamburug`, o`simlik va hayvon 19DNK 20r-RNK

 • 28 слайд

  Raqamli diktant javob kaliti YADRO VA UNING VAZIFALARI 1, 4, 7, 10, 15 XROMASOMA VA UNING TARKIBIY QISMLARI 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 YADROCHA 20, 6

 • 29 слайд

  VI– Nazorat topshirig`i “KLASTER”

 • 30 слайд

  O`simlik hujayrasining o`ziga xos tuzilishi

 • 31 слайд

  Hujayra qobig`i Vakuolalar O`simlik hujayrasining o`ziga xos tuzilishi Plastidalar

 • 32 слайд

  VII – Nazorat topshirig`i “XATONI TOP” 1 2 3 4

 • 33 слайд

  Poleontoligiya dalillariga ko`ra prokariot hujayralar bundan 2,5 mln yil avval paydo bo`lgan deb taxmin qilinadi. Simbioz faqat bir turning birgalikda yashashidir. Simbioz gipotezaga ko`ra eukariot hujayra bir-biri bilan simbiot holda yashovchi, bir xil tipga mansub, bir hujayralardan hosil bo`ladi deydi. Invaginatsiya – hujayra membranasining sitoplazmadan tashqariga chiqishidir. Invaginatsiya gipotezasi eukariot hujayra bir hujayralilardan emas, balki ko`p hujayralilardan kelib chiqgan deydi. Boshqa gepotezaga ko`ra eukariot hujayralar genomning ayrim elementlarini tarqalishi tufayli paydo bo`lgan deydi.

 • 34 слайд

  Poleontoligiya dalillariga ko`ra prokariot hujayralar bundan 3,5 mlrd yil avval paydo bo`lgan deb taxmin qilinadi. Simbioz ikki va undan ortiq turlarning birgalikda yashashidir. Simbioz gipotezaga ko`ra eukariot hujayra bir-biri bilan simbiot holda yashovchi, xar xil tipga mansub, ko`p hujayralardan hosil bo`ladi deydi. Invaginatsiya – hujayra membranasining sitoplazmaga botib kirish jarayonidir. Invaginatsiya gipotezasi eukariot hujayra ko`p hujayralilardan emas, balki bir hujayralilardan kelib chiqgan deydi. Boshqa gepotezaga ko`ra eukariot hujayralar genomning ayrim elementlarini to`planishi tufayli paydo bo`lgan deydi.

 • 35 слайд

  SITOLOGIYA VIII– Nazorat topshirig`i “ATAMALAR IZOHI”

 • 36 слайд

  I - GURUH SITOLOGIYA PROKARIOT EUKARIOT SITOPLAZMA KRITMALAR III - GURUH KRISTA XROMATIN SENTROMERA KARIOTIP GOMOLOGIK XROMASOMALAR II - GURUH GRANULALAR VAKUOLA FAGASITOZ PINOSITOZ SELLULOZA IV - GURUH DIPLOID GAPLOID TURGOR SIMBIOZ INVAGINATSIYA

 • 37 слайд

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

5 486 439 материалов в базе

Материал подходит для УМК

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 18.05.2018 3105
  • PPTX 1.4 мбайт
  • Рейтинг: 3 из 5
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Бахронов Алижон Аслонович. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Пожаловаться на материал
 • Автор материала

  Бахронов Алижон Аслонович
  Бахронов Алижон Аслонович
  • На сайте: 4 года и 7 месяцев
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 94939
  • Всего материалов: 42