Инфоурок Другое Другие методич. материалыПрезентация по теме "Эки теркипли ве бир теркипли джумлелер". Крымскотатарский язык.

Презентация по теме "Эки теркипли ве бир теркипли джумлелер". Крымскотатарский язык.

Скачать материал
библиотека
материалов
Эки теркипли ве бир теркипли джумлелер

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд Эки теркипли ве бир теркипли джумлелер
Описание слайда:

Эки теркипли ве бир теркипли джумлелер

2 слайд Дерс макъсады:
Описание слайда:

Дерс макъсады:

3 слайд Кечкен мевзуларны текрарлав…
Описание слайда:

Кечкен мевзуларны текрарлав…

4 слайд Н у м ю н е: Онынъ чырайы эп бозула эди. Чырайы бозула эди. кимнинъ? насыл?
Описание слайда:

Н у м ю н е: Онынъ чырайы эп бозула эди. Чырайы бозула эди. кимнинъ? насыл? онынъ эп 1.Энвернинъ чырайы дигер куньлерге коре башкъа эди. 2. Сазлы ъамышлыкъ бир къач йылда сырф такъырлыкъ олгъан. 3. Уйле авгъан сонъ, азбар къапудан бир къартийчик кирип кельди 4.Озьлери къап-къара, тюшюнджели о тереклернинътёпелери та йылдызларгъа, кунешке созулгъанлар. 5. О сене къарлы къыш эрте кельди. 6. Сувукъ, аджджы ель сырттан

5 слайд Эки теркипли адий джумле	 Кениш олмагъан	 Кениш тек муптеда ве хаберден ибар
Описание слайда:

Эки теркипли адий джумле Кениш олмагъан Кениш тек муптеда ве хаберден ибарет Къыш кельди. Къар ягъды. муптеда ве хабернен берабер экинджи дередже азалардан бир де бири олмасы шарт. Къыш эрте кельди. Мен бу дюлъбер чечеклерни чёльде джыйдым.

6 слайд Бир теркипли джумлелернинъ чешитлери Муптедалы Хаберли
Описание слайда:

Бир теркипли джумлелернинъ чешитлери Муптедалы Хаберли

7 слайд Муптедалы бир теркипли джумлелер. Иш-арекетине багълы олгъан ич бир хабер айт
Описание слайда:

Муптедалы бир теркипли джумлелер. Иш-арекетине багълы олгъан ич бир хабер айтылмаз. Адлав Баш келиште, исимнен ифаделене. Чешит адиселернинъ адларыны бильдирте. Акъшам. Гузель ава.

8 слайд Хаберли бир теркипли джумлелер Хабер вазифесинде къулланылгъан сезге коре чеш
Описание слайда:

Хаберли бир теркипли джумлелер Хабер вазифесинде къулланылгъан сезге коре чешитлери: Белли шахыслы Бельгисиз ахыслы Шахыссыз джумлелер

9 слайд Белли –шахыслы джумлелер Хабер шекилининъ ифаделенюви: Предмет я да субьект К
Описание слайда:

Белли –шахыслы джумлелер Хабер шекилининъ ифаделенюви: Предмет я да субьект Ким? Не? суаллеринен тапыла ве I – II шахыс замирлери козьде тутыла. 1)Фиильнинъ I шахыс-сайы ялгъамасынен. Азырлыкънен кельгенинъизни риджа этем. (I-шахыс,текликте) Сизинъ керегинъизни корьдик. (I-шахыс,чокълукъта) 2) Фиильнинъ II шахыс-сайы ялгъамасынен Бахтынъны къурмакъ истемейсинъ. (II-шахыс,текликте) Ич бир вакъыт сырадан къалмазсынъыз.(IIшахыс,чокълукъта)

10 слайд Бельгисиз-шахыслы джумлелер Хабер шекилининъ ифаделенюви: Иш-арекетни япкъан
Описание слайда:

Бельгисиз-шахыслы джумлелер Хабер шекилининъ ифаделенюви: Иш-арекетни япкъан шахыс белли олмаз, конкрет косьтерильмез. 1)Хабер III шахыста,чокълукъта. Адамларны бош вагонгъа сокътылар.

11 слайд Умумийлештирильген-шахыслы джумлелер. Иш япыджы умумийлештирильген олып корьс
Описание слайда:

Умумийлештирильген-шахыслы джумлелер. Иш япыджы умумийлештирильген олып корьсетиле. Хабер шекилининъ ифаделенюви: 1) Хабер II-шахыста, Эмир,Шарт(-са,-се) фиилернен. Айткъан сёзюнден къайтма.(Ат.с.) 2) Хабер III-шахыста чокълукъта, Шимдик-келеджек заман фиильнен (-лар,-лер). Бахшыш атнынъ тишине бакъмазлар. (Ат.с.)

12 слайд Шахыссыз джумлелер. Хабер шекилининъ ифаделенюви: 1)Муреккеп исим хабер.	Эки
Описание слайда:

Шахыссыз джумлелер. Хабер шекилининъ ифаделенюви: 1)Муреккеп исим хабер. Эки йыл девамында ордуда хызмет эте. 2) Керек фиильнен (-малы,-мели) Къайда баргъанынъны айтмалысынъ. 3)Исимфииль (-макъ,-мек) + керек сёзюнен Бизге мына бу келеджекке де азырланмакъ керек. 4) Бельгисиз дереджесинде (-л,-ыл,-иль,-ул,-юль,-н,-ин,-ын,-ун,-юн, Узакътан эшитильди.

13 слайд Бир теркипли джумле чешитлерини бельгиленюви: 1.Джумленинъ грамматик негизини
Описание слайда:

Бир теркипли джумле чешитлерини бельгиленюви: 1.Джумленинъ грамматик негизини тапмакъ. 2.Бир теркипли я да эки теркипли джумле, бельгилемек . 3.Джумледе баш азанынъ ифаделенюви. 4.Джумлеге мептеданы къоймагъа мумкюнми? 5. Бир теркипли джумленинъ чешитини бельгилемек.

14 слайд Тест вазифелери: 1.Бир теркипли джумлелерни бельгиленъиз: 1.Япракълар тёкюле.
Описание слайда:

Тест вазифелери: 1.Бир теркипли джумлелерни бельгиленъиз: 1.Япракълар тёкюле. 2.Саба олгъанда,шеэрге барып етишмек керек. 3. Сув устюнде турулмаз. 4.Къапудан кирип,пенджереден чыкъмазлар. 2. Белли шахыслы джумлелерни бельгиленъиз: 1.Cюкюс таш ёлдан явашнен кой тарафкъа кетем. 2. Топлашувда Асанов сёзге чыкъты. 3.Топлашув ярын оладжагъыны айттылар.

15 слайд 3.Адлав джумлелерни бельгилемек: 1.Къулан тынч чёль. 2.Мектюп языла. 3.Ашагъы
Описание слайда:

3.Адлав джумлелерни бельгилемек: 1.Къулан тынч чёль. 2.Мектюп языла. 3.Ашагъыда шеэр. 4.Айя-айя, юкъла,балам,айя. Джумле чешитини бельгиле: Буюкке урьмет эт, кичикке шефкъат эт. 1. Эки теркипли. 2. Белли-шахыслы джумле. 3. Шахыссыз 4. Умумийлештирильген шахыслы джумлелер.

16 слайд 5.Токътав ишаретлери янълыш къоюлгьан джумлени бельгиленъиз: а)Эвлернинъ топр
Описание слайда:

5.Токътав ишаретлери янълыш къоюлгьан джумлени бельгиленъиз: а)Эвлернинъ топракъ дамы юкъарыдаки къомшу азбарынынъ бир парчасы эди. б)Торгъайлар ёл ичинде секириклеп чёплене, чалылар арасына учып гизлене эдилер. в)Атлар яваштан, адымлай чибинден, сакъланып, башларыны къуйрукьларыны,исрарнен саллай эдилер. Токътав ишаретлерини догьру къоюнъыз?

17 слайд
Описание слайда:

 • Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
  Пожаловаться на материал
Скачать материал
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

Презентация по теме "Эки  теркипли ве бир теркипли джумлелер". 

 • 1. Бир теркипли джумлелер Умумийлештирюв
 • 2. Дерс макъсады: Кениш ве кениш олмагъан джумлелер акъкъында бильгилерини пекитмек. Бир теркипли джумлелер мевзусыны умумийлештирмек. Нутукъ медениетини инкишаф эттирмек. Ана тилимизге севги ашламакъ..
 • 3. Кечкен мевзуларны текрарлав…
 • 4. Айше меракълы китапны авесликнен окъуды. Айше меракълы окъуды китапны авесликнен
 • 5. Кокте ярыкъ йылдызлар лип-лип этип йылтырай.
 • 6. Кениш джумлелерни бельгиленъиз: 1. Темиз ве салкъан ава. 2. Багъчада тереклер япракъларны ташлагъанлар. 3. Меракълы эсер. Кениш олмагъан джумлелерни бельгиленъиз: 1. Гедже къаранлашты. 2. Кокте насылдыр бир гурюльти эшитильди. 3. Саба эрте мени юкъудан достум Алим уятты. 4. Багъчалар сарарды.
 • 7. Бир теркипли джумлелернинъ чешитлери Муптедалы. Хаберли.
 • 8. Муптедалы бир теркипли джумле. Адлав Баш келиште, исимнен ифаделене. Акъшам. Хабер ишлетильмей. Гузель ава. Адлав джумлелерни бельгиленъиз: а) Сеси чыкъмады. б) Селямны русча алды. в) Романтик манзара. е) Яры гедже. Эр кес татлы юкъуда. Иш-арекетине багълы олгъан ич бир хабер айтылмаз.
 • 9. Хаберли бир теркипли джумлелер Хабер вазифесинде къулланылгъан сезге коре 4 – чешитлерге болюне : Белли-шахыслы джумлелер Умумийлештирильген -шахыслы джумлелер Бельгисизшахыслы джумлелер Шахыссыз джумлелер
 • 10. Белли –шахыслы джумлелер Хабер шекилининъ ифаделенюви: Хабер I - II шахыста текликте, чокълукъта къулланыла. Мусафирликте бир афта раатландым. Бу китапны ярын окъурсынъ. Предмет я да субьект Ким? Не? суаллеринен тапыла ве I – II шахыс замирлери козьде тутыла.
 • 11. Азырлыкънен кельгенинъизни риджа этем. Сизинъ кельгенинъизни корьдик. Ич бир вакъыт сырадан къалмазсынъыз. Бахтынъны къурмакъ истемейсинъ.
 • 12. Бельгисиз-шахыслы джумлелер Хабер шекилининъ ифаделенюви: 1)Хабер III-шахыста, чокълукъта къулланыла. Адамларны бош вагонгъа сокътылар. Мында койлюлерни де айдап кетирелер. Иш-арекетни япкъан шахыс белли олмаз, конкрет косьтерильмез.
 • 13. Бир теркипли джумле чешитлерини бельгиленюв талаплары: 1.Джумленинъ грамматик негизини тапмакъ. 2.Джумледе баш азанынъ шеклининъ ифаделенюви. 3. Бир теркипли джумленинъ чешитини бельгилемек. Меселя: Бугунь иштен кеч къайттым. Бу джумледе бир грамматик негизи бу: къайттым - хабер, I-шахыста., [мен-замири козьде тутула],онынъ ичюн бу белли-шахыслы джумле. Салкъын сув. Грамматик негиз: Сув – муптеда, Баш келиште, исим.Адлав джумле.
 • 14. Эв вазифеси: 89 иш, 63- саифе.
Проверен экспертом
Общая информация
Скачать материал
Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Курс профессиональной переподготовки «Библиотечно-библиографические и информационные знания в педагогическом процессе»
Курс профессиональной переподготовки «Маркетинг: теория и методика обучения в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Правовое обеспечение деятельности коммерческой организации и индивидуальных предпринимателей»
Курс повышения квалификации «Введение в сетевые технологии»
Курс повышения квалификации «Управление финансами: как уйти от банкротства»
Курс повышения квалификации «Маркетинг в организации как средство привлечения новых клиентов»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС медицинских направлений подготовки»
Курс повышения квалификации «Экономика: инструменты контроллинга»
Курс повышения квалификации «Разработка бизнес-плана и анализ инвестиционных проектов»
Курс повышения квалификации «Основы менеджмента в туризме»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности секретаря руководителя со знанием английского языка»
Курс профессиональной переподготовки «Разработка эффективной стратегии развития современного вуза»
Курс профессиональной переподготовки «Деятельность по хранению музейных предметов и музейных коллекций в музеях всех видов»
Курс профессиональной переподготовки «Организация и управление службой рекламы и PR»
Курс профессиональной переподготовки «Технический контроль и техническая подготовка сварочного процесса»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.