Инфоурок / Другое / Презентации / Презентация по творчеству Г. Ц. Дашабылова

Презентация по творчеству Г. Ц. Дашабылова


библиотека
материалов
Буряад Республикын һуралсалай болон эрдэм ухаанай министерство Гүрэнэй бюдже...
Гэрэл толлолгын зорилгонууд Георгий Дашабыловай түрэл нютагаа түүрээн магтаhа...
Минии одон эндэл носожо, Минии тоонто эндэл булаатай… Юртэмсэ дэлхэй эрьелдэж...
Налгай аба эжын юрөөhэн Нангин газар хэды hайхан бэ! Дуулан ябахаа эндэ түрөө...
Альган дээрээ Yргэжэ, Эмниг мориной эмээлдэ Алтан дэлхэй гэшхYYлhэн Эрын ёhоо...
…Баруунай тэнгэриин бараан үүлэд доро, Баабаймни, алхалжа үзэhэн бэлэйш. Хүнэ...
Эсэгын гэрэй үүдэнhээ Эхилдэг юм даа холын харгы. Эшэгы сагаан Буряадаа Эрьед...
Хорин наһандаа Холын тэрэ Кара-Кумда Хотогор нютагай Хонгор һэбшээ һанажа, Хи...
Жэлэй дүрбэн саг Жэгтэй түргэн hубарина… Һэбхеэн уулымни Һэрюухэн түргэн горх...
Уужам Хэжэнгын хизаар Урдам зэнхын хэбтэхэ. Сэлгеэ тунгалаг агаар- Сээжэм ти...
…Үдэшэ, үглөө, һүнишье хүлгэжэ байдаг Москва Үдэрөө эхилжэ, ажалаа эхилжэ хү...
Захаамин нютагай сэсэгүүдһээ шэлэһэн сэсэгни, Заахан хүбүүгээ дүрөөдэ хүргэхэ...
Нууртаа ниидэн хабар бусаhан Нугаhан шубуун яаhан жаргалтайб! Түрэhэн үлгыдөө...
Тобшолол Буряадаймнай бэлиг ехэтэ поэт Георгий Цыренович Дашабыловай түрэл ню...
14 1

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1 Буряад Республикын һуралсалай болон эрдэм ухаанай министерство Гүрэнэй бюдже
Описание слайда:

Буряад Республикын һуралсалай болон эрдэм ухаанай министерство Гүрэнэй бюджетнэ һуралсалай байгуулалта “Хэжэнгын дунда (дүүрэн) ниитэ һуралсалай интернат-һургуули Сэдьхэлэйнь дуунууд зэдэлhээр… Гэрэл толлолго бэлдэгшэ: Аюшеева Дулма, 11 ангиин hурагша Багша: Абидуева Л.Н.

№ слайда 2 Гэрэл толлолгын зорилгонууд Георгий Дашабыловай түрэл нютагаа түүрээн магтаhа
Описание слайда:

Гэрэл толлолгын зорилгонууд Георгий Дашабыловай түрэл нютагаа түүрээн магтаhан шүлэгүүдые уншаха, шэнжэлэн үзэхэ. Бодото ажабайдалай үндэhэтэй шүлэгүүдэй удха элирүүлхэ; Тэнжэн үндыhэн тоонто нютаг, түрэлхид тухайнь мэдэсэтэй болохо; Уянгата шүлэгүүдыень уран гоёор уншаха шадабарияа хүгжхэ.

№ слайда 3 Минии одон эндэл носожо, Минии тоонто эндэл булаатай… Юртэмсэ дэлхэй эрьелдэж
Описание слайда:

Минии одон эндэл носожо, Минии тоонто эндэл булаатай… Юртэмсэ дэлхэй эрьелдэжэл байна, Юндэн булаг бурьялжал байна. Зүгөөр минии тиимэл Бургаастай Зүүдэндэ үзэгдөөд болидоггүй гунигтай…

№ слайда 4 Налгай аба эжын юрөөhэн Нангин газар хэды hайхан бэ! Дуулан ябахаа эндэ түрөө
Описание слайда:

Налгай аба эжын юрөөhэн Нангин газар хэды hайхан бэ! Дуулан ябахаа эндэ түрөөл hэм, Дуушан хэзээш байхалби…

№ слайда 5 Альган дээрээ Yргэжэ, Эмниг мориной эмээлдэ Алтан дэлхэй гэшхYYлhэн Эрын ёhоо
Описание слайда:

Альган дээрээ Yргэжэ, Эмниг мориной эмээлдэ Алтан дэлхэй гэшхYYлhэн Эрын ёhоор мордохуулжа, ХYн намайе болгоhон Даян замда Yдэшэhэн ХYгшэн буурал эжымни, Далай мэтэ эсэгэмни…

№ слайда 6 …Баруунай тэнгэриин бараан үүлэд доро, Баабаймни, алхалжа үзэhэн бэлэйш. Хүнэ
Описание слайда:

…Баруунай тэнгэриин бараан үүлэд доро, Баабаймни, алхалжа үзэhэн бэлэйш. Хүнэй үхэл соогуур, hомоной мүндэр доро Хүбүүнэйнгээ жаргал аршалhан бэлэйш.

№ слайда 7 Эсэгын гэрэй үүдэнhээ Эхилдэг юм даа холын харгы. Эшэгы сагаан Буряадаа Эрьед
Описание слайда:

Эсэгын гэрэй үүдэнhээ Эхилдэг юм даа холын харгы. Эшэгы сагаан Буряадаа Эрьедэг юм даа талын хүбүүд…

№ слайда 8 Хорин наһандаа Холын тэрэ Кара-Кумда Хотогор нютагай Хонгор һэбшээ һанажа, Хи
Описание слайда:

Хорин наһандаа Холын тэрэ Кара-Кумда Хотогор нютагай Хонгор һэбшээ һанажа, Хилын нангин харуул дээрэ Хүйтэн бороодонь шэрбүүлжэ, Халуун нарандань галдуулжа, Хатуужаһаар үнгэрбэб.

№ слайда 9 Жэлэй дүрбэн саг Жэгтэй түргэн hубарина… Һэбхеэн уулымни Һэрюухэн түргэн горх
Описание слайда:

Жэлэй дүрбэн саг Жэгтэй түргэн hубарина… Һэбхеэн уулымни Һэрюухэн түргэн горхонууд Шэхэндэмни шууядаг, Нюдэндэмни харагдадаг…

№ слайда 10 Уужам Хэжэнгын хизаар Урдам зэнхын хэбтэхэ. Сэлгеэ тунгалаг агаар- Сээжэм ти
Описание слайда:

Уужам Хэжэнгын хизаар Урдам зэнхын хэбтэхэ. Сэлгеэ тунгалаг агаар- Сээжэм тииhээр сэлмэхэ. Нютагай шарайе хаража, Нютагай шоройе адхажа, Сэдьхэлээ эмшэлэн амаруулха Жэгтэй тиимэ ёhо бии.

№ слайда 11 …Үдэшэ, үглөө, һүнишье хүлгэжэ байдаг Москва Үдэрөө эхилжэ, ажалаа эхилжэ хү
Описание слайда:

…Үдэшэ, үглөө, һүнишье хүлгэжэ байдаг Москва Үдэрөө эхилжэ, ажалаа эхилжэ хүүенхэй… …Нютагай шоройе абажа ябадаг заншалтайб. Нютагай нэрые үргэжэ ябаха захяатайб.

№ слайда 12 Захаамин нютагай сэсэгүүдһээ шэлэһэн сэсэгни, Заахан хүбүүгээ дүрөөдэ хүргэхэ
Описание слайда:

Захаамин нютагай сэсэгүүдһээ шэлэһэн сэсэгни, Заахан хүбүүгээ дүрөөдэ хүргэхэ заяатайбди. Зэбэтэ номоёо тэрэнэй дэлихэдэ, инагни, Зэргэлжэ һуугаад, хараха, баясаха хубитайбди.

№ слайда 13 Нууртаа ниидэн хабар бусаhан Нугаhан шубуун яаhан жаргалтайб! Түрэhэн үлгыдөө
Описание слайда:

Нууртаа ниидэн хабар бусаhан Нугаhан шубуун яаhан жаргалтайб! Түрэhэн үлгыдөө ерэжэ бууhан Хүнэй хүбүүн яаhан жаргалтайб!.. ...Түрэhэн гараhан нютагhааш Түрэл, инаг дайда Үлгы манай Дэлхэйдэ Үгы һэмнэй – мэдэлши! Буурал эхэ, эсэгын Буусые мартангүй ябадаг Буряад хүнэй заншал бэлэй.

№ слайда 14 Тобшолол Буряадаймнай бэлиг ехэтэ поэт Георгий Цыренович Дашабыловай түрэл ню
Описание слайда:

Тобшолол Буряадаймнай бэлиг ехэтэ поэт Георгий Цыренович Дашабыловай түрэл нютагаа түүрээн магтаһан шүлэгүүд тухайнь мэдэсэтэй болооб. Уран шүлэгшэн бүтээлнүүд соогоо арадайнгаа уг удха, ёһо заншал, һургаал, мүнхэ һайхан байгаалияа уран гоёор найруулан харуулһан байдаг. Буряад арадайнгаа бэлигтэй шүлэгшэнэй гуурһан дороһоо гараһан уран бүтээлнүүдые уншажа, шэнжэлжэ, олоной анхаралда табижа, дуунуудыень дуулажа ябаял гэжэ уряалнаб.

Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-549325

Похожие материалы