Логотип Инфоурока

Получите 30₽ за публикацию своей разработки в библиотеке «Инфоурок»

Добавить материал

и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru

Инфоурок Другое ПрезентацииПрэзентацыя П.Панчанка. "Сармацкае кадзіла" (6 клас)

Прэзентацыя П.Панчанка. "Сармацкае кадзіла" (6 клас)

Описание презентации по отдельным слайдам:

 • 1 слайд

 • 2 слайд

 • 3 слайд

 • 4 слайд

 • 5 слайд

 • 6 слайд

 • 7 слайд

 • 8 слайд

 • 9 слайд

 • 10 слайд

 • 11 слайд

 • 12 слайд

 • 13 слайд

 • 14 слайд

 • 15 слайд

 • 16 слайд

  Эпіграф Хмары плаваюць над намі, Зеляніна ўсё радзей. Раз'яднанне, раз'яднанне Дрэў, і птушак, і людзей. Пімен Панчанка.

 • 17 слайд

  Тэма: Роздум і трывога пра родную прыроду ў вершы П. Панчанкі "Сармацкае кадзіла"

 • 18 слайд

  Як вы думаеце ці мяркуеце, чалавек і прырода: сябры або ворагі?

 • 19 слайд

  Паэт Пімен Панчанка. Верш «Сармацкае кадзіла»

 • 20 слайд

  1.Хто з'яўляецца аўтарам верша «Сармацкае кадзіла»? а) Р. Барадулін; б) П. Панчанка; в) А. Вярцінскі. 2.Дзе прайшлі дзіцячыя і юнацкія гады П. Панчанкі? а) Мінск; 6) Вілейка; в) Бягомль. 3.Якая галоўная думка верша «Сармацкае кадзіла»? а)Аўтар прымушае задумацца чалавека пра яго ўзаемаадносіны з іншымі людзьмі; б)заклік шанаваць гістарычнае мінулае; в)твор прымушае задумацца пра тое, што трэба берагчы і шанаваць прыродную спадчыну. 4.Выберыце той рад слоў, дзе запісаны эпітэты, якія ўжыты ў вершы «Сармацкае кадзіла»: а)звонкі вечар, сакавітыя пожні, шчаслівая доля; б)асірацелая душа, сцюдзёны водар, светлыя росы; в)залацістыя косы, вішнёвае сяло, агнёвы ліст. 5.Якія з пералічаных метафар ужыты аўтарам у вершы «Сармацкае кадзіла»? а)Ліст плыве; б)падразаем жылы лесу; в)жыццё адзенецца; г)жалезны прагрэс. 6.Выберыце з пералічаных характарыстык тыя, якія ўласцівы лірычнаму герою верша «Сармацкае кадзіла»: а)спачувае людзям; б)перажывае за лес прыроднай спадчыны; в)любіць сваю зямлю і адчувае адказнасць за яе. 7.Якія пачуцці неабходна перадаць пры выразным чытанні верша? а) Нянавісць;в) радасць; б) боль;г) крык душы. 8.Назва якой кветкі паходзіць ад слова, якое мае значэнне 'старажытны народ Усходняй Еўропы: а) сон-трава; б) сармацкае кадзіла; в) чарамша.

 • 21 слайд

  Задачы: Буду ведаць кароткія звесткі пра асобу паэта П. Панчанкі, тэму і ідэю яго верша Буду ўмець вызначаць і аналізаваць мастацкія сродкі Буду выразна чытаць верш

 • 22 слайд

  Пімен Панчанка

 • 23 слайд

  Паэт Пімен Панчанка. Верш «Сармацкае кадзіла»

 • 24 слайд

  Чырвоная кніга

 • 25 слайд

  Кураслеп лясны

 • 26 слайд

  Ворлік

 • 27 слайд

  Мядзведжая цыбуля (чарамша)

 • 28 слайд

  Сармацкае кадзіла

 • 29 слайд

  Сон-трава

 • 30 слайд

  Меч-трава

 • 31 слайд

  Познацвет

 • 32 слайд

  Чаравічок венерын

 • 33 слайд

  Званочак сіні

 • 34 слайд

 • 35 слайд

 • 36 слайд

  Ці прыгожыя кветкі, выявы якіх вы пабачылі? Ці толькі прыгожыя яны? Чым карысныя многія з іх? Як вы думаеце, што аўтар гаворыць пра гэтыя кветкі ў вершы? Якую ролю ён адводзіць раслінам у паэтычным творы? Паслухайце верш і адкажыце, што ж хвалюе аўтара, чым ён заклапочаны?

 • 37 слайд

 • 38 слайд

  Чым жа абумоўлена хваляванне аўтара, яго трывога? Аб чым вы задумаліся, калі слухалі верш? Што адчувалі?

 • 39 слайд

 • 40 слайд

  Па якой прычыне ў героя верша «пяршыць у горле», а душа яго адчувае сябе асірацелай? Што гаворыць аўтар пра ранейшыя далёкія часы, калі жылі яшчэ сарматы? Каго паэт лічыць вінаватым у тым, што прырода з кожным годам страчвае свае багацці? Якія дзеянні чалавека негатыўна ўплываюць на прыроду?

 • 41 слайд

 • 42 слайд

 • 43 слайд

 • 44 слайд

 • 45 слайд

 • 46 слайд

 • 47 слайд

  Што, па словах паэта, людзі пакінуць сваім нашчадкам, калі не спыняць знішчэнне прыроды? Як, на думку паэта, можна выратаваць і захаваць прыродную спадчыну? Якая ж тэма верша? Ці толькі пра кветкі піша паэт? 3 якой мэтай П. Панчанка напісаў гэты верш? Якую думку даносіць да кожнага з нас? Як можаце патлумачыць назву твора? Які сэнс уклаў у яе аўтар?

 • 48 слайд

  Кім жа, на думку П. Панчанкі, з'яўляецца чалавек для прыроды — сябрам ці ворагам?

 • 49 слайд

  Пакланіцеся прыродзе, Будзьце з ёю ў добрай згодзе. Кветкам падзівіцеся, Сонейку ўсміхніцеся. Пакруціцеся хутчэй, І працуйце ўсе лаўчэй. Хай жывуць заўжды, бясконца 3 вамі лес, і луг, і сонца!

 • 50 слайд

  Група «Даследчыкі» (даследуе мастацкія сродкі ў вершы).Вызначце, з дапамогай якіх мастацкіх сродкаў аўтар раскрывае тэму і ідэю верша. Выпішыце іх у сшыткі і патлумачце сэнс. Група «Чытальнікі» (рыхтуе выразнае чытанне верша). Суаднясіце з кожнай страфой верша мэту чытання, пазначыўшы яе ў патрэбнай графе. Падрыхтуйце ўзор выразнага чытання верша П. Панчанкі «Сармацкае кадзіла» ў адпаведнасці з выбранай мэтай чытання. Група «Эколагі» (рыхтуе паводле верша паведамленне пра тое, як чалавеку неабходна ставіцца да прыроды і што трэба зрабіць, каб зменшыць негатыўны ўплыў на яе). Запоўніце табліцу.

 • 51 слайд

  Напісаць творчую работу ў форме сінквейна па тэмах «Чалавек» і «Прырода», даючы адказ на ключавое пытанне: «Чалавек для прыроды: сябар ці вораг?»

 • 52 слайд

  Якія дзеянні ў працэсе ўрока вы ажыццяўлялі па вырашэнні задач?

 • 53 слайд

  Задумаемся... Мы звыкла ўсім гэтым [прыродным багаццем] карыстаемся. Часам нават забываем, што прырода — не толькі для нас... Што, беручы ў яе ўсё, чым яна так шчодра з намі дзеліцца, трэба думаць пра будучыню і абавязкова трэба пакідаць у ёй месца і той жа рэчцы, і таму ж буслу, і той жа травінцы, і таму ж мурашу. Пакідаць ім усё, што ім трэба. ...Беручы ў прыроды, мы абавязаны ахоўваць яе багацці і павялічваць іх (Янка Сіпакоў).

 • 54 слайд

  1.Хто з'яўляецца аўтарам верша «Сармацкае кадзіла»? а) Р. Барадулін; б) П. Панчанка; в) А. Вярцінскі. 2.Дзе прайшлі дзіцячыя і юнацкія гады П. Панчанкі? а) Мінск; 6) Вілейка; в) Бягомль. 3.Якая галоўная думка верша «Сармацкае кадзіла»? а)Аўтар прымушае задумацца чалавека пра яго ўзаемаадносіны з іншымі людзьмі; б)заклік шанаваць гістарычнае мінулае; в)твор прымушае задумацца пра тое, што трэба берагчы і шанаваць прыродную спадчыну. 4.Выберыце той рад слоў, дзе запісаны эпітэты, якія ўжыты ў вершы «Сармацкае кадзіла»: а)звонкі вечар, сакавітыя пожні, шчаслівая доля; б)асірацелая душа, сцюдзёны водар, светлыя росы; в)залацістыя косы, вішнёвае сяло, агнёвы ліст. 5.Якія з пералічаных метафар ужыты аўтарам у вершы «Сармацкае кадзіла»? а)Ліст плыве; б)падразаем жылы лесу; в)жыццё адзенецца; г)жалезны прагрэс. 6.Выберыце з пералічаных характарыстык тыя, якія ўласцівы лірычнаму герою верша «Сармацкае кадзіла»: а)спачувае людзям; б)перажывае за лес прыроднай спадчыны; в)любіць сваю зямлю і адчувае адказнасць за яе. 7.Якія пачуцці неабходна перадаць пры выразным чытанні верша? а) Нянавісць;в) радасць; б) боль;г) крык душы. 8.Назва якой кветкі паходзіць ад слова, якое мае значэнне 'старажытны народ Усходняй Еўропы: а) сон-трава; б) сармацкае кадзіла; в) чарамша.

 • 55 слайд

  Правільныя адказы 1-б 2-в 3-в 4-б 5-б,г 6-б 7-б 8-б

 • 56 слайд

  Дамашняе заданне 1.Выразнае чытанне верша. 2. Вусная замалёўка "У чым праяўляецца любоў чалавека да прыроды, да роднай зямлі?" 3. Намалюйце адну з кветак, пра якія гаворыцца ў вершы "Сармацкае кадзіла", падбярыце з яго радкі для подпісу свайго малюнка. Прадоўжыце выказванні:

 • 57 слайд

  Прадоўжыце выказванні: Я даведаўся сёння... Я зразумеў... Я быў здзіўлены... Я дасягнуў пастаўленай мэты, таму што... Я хачу сказаць...

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

5 485 486 материалов в базе

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 11.12.2018 2733
  • PPTX 14.6 мбайт
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Книга Галина Павловна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Пожаловаться на материал
 • Автор материала

  Книга Галина Павловна
  Книга Галина Павловна
  • На сайте: 4 года и 1 месяц
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 170296
  • Всего материалов: 60