621718
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт ООО «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015

Скидка 0%

112 курсов профессиональной переподготовки от 4720 руб.

268 курсов повышения квалификации от 1120 руб.

МОСКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №038767 выдана 26 сентября 2017 г. Департаменотом образования города Москвы

Проект «Инфоурок» совместно с Министерством финансов РФ приглашает учителей и всех желающих к участию в Марафоне финансовой грамотности Все участники получат бесплатные документы Принять участие
Инфоурок Начальные классы ПрезентацииПрезентация "Урок родного тувинского языка "

Презентация "Урок родного тувинского языка "

библиотека
материалов
Эге школага тыва дыл кичээлдеринге схемалар, таблицаларны ажыглаары мастер-к...
Тыва дыл – республиканың ниити билиг школаларында кол эртемнерниң бирээзи. Кү...
Эге класстарга тыва дылды өөредириниң кол сорулгалары: Уругларны медерелдии-б...
Таблицаларны ажыглаарының сорулгазы – тыва дыл башкылаашкынынга болгаш өөрен...
Таблицаларның тургузуу: таблицаларны 2-ги класстың өөредилге темаларынга дүүш...
Таблицаларны ажыглаанындан өөреникчиниң медерелдиг өөрениринче сонуургалы отт...
Күс дүшкен. Домак төнген утканы (бодалды) илередир. Домак эгезин улуг үжук-би...
Медээ аянныг домактың сөөлунге улуг сек(.) салыр. Өөредилге чылы эгелээн.
 Айтырыг аялгалыг домакка айтырыг демдээн (?)салыр. Школаны сакты бердиңер бе?
Дыңзыг аянны илередир домактың сөөлүнге кыйгырыг демдээн (!) салыр Чечектерни...
Дыңзыг аянга дужааган, кыйгырган, мактаан, йорээл салган дээн уткалыг домакта...
Ажык үжүктер: а, ы, о, у, э, и, ө, ү, е, ё, ю, я. Бижикке үннерни үжүктер-бил...
Ажык эвес үжүктер: б,в,г,д,ж,з,й,к,л,м,н,ң,п,р,с,т,ф,х,ц,ч,ш,щ. Бижикке үннер...
үн= үжүк үннер болгаш үжүктерниң саны дең: ном – 3 үн, 3 үжүк. Бердинген схем...
үн > үжүк үжүүнден үннериниң саны хөй: аяк – 4 үн, 3 үжүк. Бердинген схемалар...
үн < үжүк үнүнден үжүктерниң саны хөй: аал – 2 үн, 3 үжүк. Бердинген схемалар...
1– ги бөлүк: үн < үжүк 3-кү бөлүк: Үн< үжук Бердинген схемаларга дүүштүр сөс...
Кыска адаар ажык үннерниң үжүктери: а, ы, о , у, э, и, ө, ү
Узадыр адаар ажык үннерниң үжүктери: аа, ыы, оо, уу, ээ, ии, өө, үү
 өк –биле адаар ажык үннерниң үжүктери: аъ, оъ,уъ, эъ, иъ, өъ, үъ:
КЫСКА АДААР УЗАДЫР АДААР ӨК-БИЛЕ АДААР АЖЫК ҮННЕР:
Эжеш сөстерниң утказын чугаалаңар: Ал – аал, сын- сыын, ол- оол, сук- суук,...
Аът, эът, оът, каът, чүък, дүъш, аъш-чем, чаъс, чөъп. Өк-биле адаар ажык үннү...
п, т, с, ш, х Пар, тавак, саазын, шары, хадың. КҮШТҮГ АЖЫК ЭВЕС ҮННЕР (СӨСТУҢ...
п, б, в, т, д, с, з, ш, ж, к, г, ч КОШКАК АЖЫК ЭВЕС ҮННЕР:
й, л, м, н, ң, р, г. ЭҢ КОШКАК АЖЫК ЭВЕС ҮННЕР:
КҮШТУГ АЖЫК ЭВЕС ҮННЕР - КЕЗЭЭДЕ ДҮЛЕЙ
КОШКАК АЖЫК ЭВЕС ҮННЕР - СӨС ЭГЕЗИНГЕ: БОК, ДЫТ - СӨС СӨӨЛУНГЕ: ЫЯШ, КАТ -СӨС...
КОШКАК АЖЫК ЭВЕС ҮННЕР - СӨС ОРТУЗУНГА ИЙИ АЖЫК ҮН АРАЗЫНГА (АВА, АДА, АЖЫЛ )...
ЭҢ КОШКАК ЭЖЫК ЭВЕС ҮННЕР – КЕЗЭЭДЕ ЫЫТКЫР: МАЛ, НОМ, ӨГ, АРЫГ
Т ыва, Туран, Тес, туман, турар, тургузуг, тайга, тура (кузел) ЧАҢЧЫЛ ËЗУГААР...
Үлегерлеп алган сөстерге бижиир: Фартук, фабрика, светофор, телефон,шкаф цирк...
Уя, хая, аян, аяң, хаяа, аяк, аялга, яблок аныяк, хаялыг, даянгыыштыг сояр, д...
Эгезинге: э//ээ элик, эртем, эрик, эмчи, Эрес, эптиг-демниг, эжик, элезин ээр...
Ортузунга: ээ чээрен, кичээл, челээш, дээр, бээр Э- ниң тыва сөске туружу
Сөөлунге: ээ эдирээ, серээ,сеңээ, меңээ, чечээ, бежелээ Э- ниң тыва сөске тур...
 Эгезинге: биживес е- нин тыва сөске туружу
Ортузунга: е Терезин, чер, мен, үер, элезин Сактып ал: инчеек, копеек е- нин...
Сөөлүнге: е ине, тевене, шене, имне, шеңне е- нин тыва сөске туружу
- ëзулуг, ëзугаар, ëзу-чаңчылдар, ëзуургак - вертолëт, самолëт, ëлка - Ëнзак,...
оюн, моюн, дуюг, хоюг юбка, Юрий ЧҮЗҮ? Хою, шою, дугую, дою, кую Ю деп үжүктү...
Орус дылдан үлегерлеп алган сөстерге хереглээр: Лагерь, рубль, корабль, секр...
Ном – 1 слог Шала – 2 слог Үнген – 2 слог Аптара- 3 слог Аа, ыы, оо, уу, ээ,...
саа-зын, ка-даг сар-лык, бер-ген, эът-тиг ба-жыңывыс, бажы-ңывыс, бажыңы-выс...
Чүве ады Кым? Кымнар ? башкы, башкылар өөреникчи, өөреникчилер эмчи, эмчилер...
Кижилер аттары: Кым? Херекселдер: Чүү? Чүлер? Материалдар: Чүү?Чүлер Чимис ай...
Чай - Хун - Күске – Кыш – Дус Чүг- Чигир - Даш - Амдан - Кандыг? деп айтырыгг...
бедик - … улуг - … чаа - … чоон - … узун - … семис - … ырак - … алгыг - … Кан...
Канчап тур? – Артист ырлап тур. Чүнү кылып тур? – Уруг аяк чуп тур. Чүнү кылг...
Фамилиязы: Ады: Адазынын ады: Ат болгаш фамилияларга улуг ужук
Азырал амытаннарның шола аттарынга улуг үжүк Ниити аттары инек аът ыт моортай...
Россия Федерациязы Тыва Республика Япония Китай Индия Америка … Чурттар аттар...
Кызыл хоорай Туран хоорай Шагаан-Арыг хоорай Ак-Довурак хоорай Москва хоорай...
Каа-Хем суур Чодураа суур Сукпак суур Чыраа-Бажы суур Сарыг –Сеп суур Тоора-Х...
Кочетово кудумчузу Ленин кудумчузу Намзырай кудумчузу Аныяк кудумчузу ... Куд...
Хемнер, кожууннар, хөлдер аттарынга улуг үжүк хемнер Улуг-Хем Бии-Хем Каа-Хем...
Төрел сөстер ажыл ажылчын ажылдыг ажылдакчы балык балыкчы балыктыг балыкчыгаш
Чүү? Кыш, кат, тоорук, суг, анчы, эм Кандыг ? кышкы каттыг тооруктуг Суглуг а...
-ла,- ле, -на, -не деп артынчы сөстер кижи-ле хая-ла ном-на барган-на кидин-н...
даа- деп сөсту шын бижиири кижи-даа аът-даа ак-даа хову-даа номчуур-даа ойнаа...
Кезектери: 1. Эгези 2. Ортузу 3. Төнчүзү Тоожуушкун дээрге көрген, дыңнаан, к...
Чурумал дээрге кандыг-бир чүвени, болуушкунну, ажыл-чорудулганы сөс-биле чур...
Тургустунар чуруму: 1. Бадыткап шынзыдар ужурлуг кол бодал. 2. Кол бодалды ба...
Домактың чугула кежигүннери Кол сөс Кым? Чүү? Кымнар? Чүлер? Чангыс шыйыг-бил...

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд Эге школага тыва дыл кичээлдеринге схемалар, таблицаларны ажыглаары мастер-к
Описание слайда:

Эге школага тыва дыл кичээлдеринге схемалар, таблицаларны ажыглаары мастер-класс

2 слайд Тыва дыл – республиканың ниити билиг школаларында кол эртемнерниң бирээзи. Кү
Описание слайда:

Тыва дыл – республиканың ниити билиг школаларында кол эртемнерниң бирээзи. Күрүнениң өөредилге стандарттарының негелделери ëзугаар өөреникчилерниң тыва дыл талазы-биле билиг болгаш мергежил чаңчылдарынга даянып, өөредилгениң практиктиг угланыышкыннын бедидери, уругларның логиктиг бодалын, аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыры, өөренип турар билиглерин делгемчидери чугула.

3 слайд Эге класстарга тыва дылды өөредириниң кол сорулгалары: Уругларны медерелдии-б
Описание слайда:

Эге класстарга тыва дылды өөредириниң кол сорулгалары: Уругларны медерелдии-биле шын номчуур, бижиир болгаш чугаалаарынга өөредир; Төрээн дыл болгаш литература талазы-биле эге билиглерни бээр; Уругларны ном ажыглаарынга чаңчыктырар болгаш оларның дылга сонуургалын, номчулга болгаш билиглерже чүткүлүн хайныктырар; Номчулга болгаш бижилге холбаштыр бойдусту, ниитилел амыдыралын хайгаараарын үндезилээш, өөреникчилерниң үзел-бодалын ханы чепсеглээр; Уругларны мораль болгаш эстетика талазы-биле кижизидер; Өөренип турар чүүлдерин сайгарып, бөлүктеп, деңнеп,түңнеп билиринге, оларның иштинден кол болгаш чугула чүүлдерни тып, тайылбырлаарынга чаңчыктырар. Бо бүгү сорулгаларны чедип алырынга тыва дыл кичээлдеринде таблицаларны ажыглаары кол черни ээлеп турар.

4 слайд Таблицаларны ажыглаарының сорулгазы – тыва дыл башкылаашкынынга болгаш өөрен
Описание слайда:

Таблицаларны ажыглаарының сорулгазы – тыва дыл башкылаашкынынга болгаш өөреникчилерге янзы-бүрү хевирниң өөредилге ажыл-чорудуун кылырынга, билиг шиңгээдиринге эжеш болгаш бөлүктей өөрениринге, бот-тускайлаң ажылдаарынга, чаа билигни чедип алырынга, логиктиг бодалын, аас болгаш бижимел чугааны сайзырадырынга практиктиг дузаны чедирери.

5 слайд Таблицаларның тургузуу: таблицаларны 2-ги класстың өөредилге темаларынга дүүш
Описание слайда:

Таблицаларның тургузуу: таблицаларны 2-ги класстың өөредилге темаларынга дүүштүр аңгы-аңгы тургускан. Таблицаларны кичээлге ажыглаары, кайы үеде ажыглаары башкының бодунуң чогаадыкчы чоруундан хамааржыр. Таблица, схемалар - уругнуң чаа билиг шиңгээдип алырынга, билигни быжыглаарынга, катаптаашкын үезинде ажыглаары дузалыг.

6 слайд Таблицаларны ажыглаанындан өөреникчиниң медерелдиг өөрениринче сонуургалы отт
Описание слайда:

Таблицаларны ажыглаанындан өөреникчиниң медерелдиг өөрениринче сонуургалы оттуп, билиг шиңгээдип алырынче чүткүлү күштелир. Чаа чүүлге сонуургалдан кижиге билиг шиңгээдип алыр чүткүл хевирлеттиннер ужурлуг. Уругга сонуургал болгаш чүткүл чок болза , чаа бодал төрүттүнмес, чогаадыкчы чорук сайзыравас дээрзин билир бис. Тыва дылды эге школага өөредири уругларның угаан-медерелин, логиктиг боданыышкынын сайзырадырынга, оларны эки мөзү-шынарга кижизидеринге, күш-ажылга белеткээринге, уругларның ниити билииниң, культуразының деңнелин бедидеринге улуг ужур-дузалыг. Школага тыва дылды өөредири уругларга төрээн дылының дугайында эге чада билиглерни алыры, өске эртемнерни шиңгээдип алырынга дузалыг.

7 слайд Күс дүшкен. Домак төнген утканы (бодалды) илередир. Домак эгезин улуг үжук-би
Описание слайда:

Күс дүшкен. Домак төнген утканы (бодалды) илередир. Домак эгезин улуг үжук-биле бижиир.

8 слайд Медээ аянныг домактың сөөлунге улуг сек(.) салыр. Өөредилге чылы эгелээн.
Описание слайда:

Медээ аянныг домактың сөөлунге улуг сек(.) салыр. Өөредилге чылы эгелээн.

9 слайд  Айтырыг аялгалыг домакка айтырыг демдээн (?)салыр. Школаны сакты бердиңер бе?
Описание слайда:

Айтырыг аялгалыг домакка айтырыг демдээн (?)салыр. Школаны сакты бердиңер бе?

10 слайд Дыңзыг аянны илередир домактың сөөлүнге кыйгырыг демдээн (!) салыр Чечектерни
Описание слайда:

Дыңзыг аянны илередир домактың сөөлүнге кыйгырыг демдээн (!) салыр Чечектерниң чаражын чүү дээр ону!

11 слайд Дыңзыг аянга дужааган, кыйгырган, мактаан, йорээл салган дээн уткалыг домакта
Описание слайда:

Дыңзыг аянга дужааган, кыйгырган, мактаан, йорээл салган дээн уткалыг домактар хамааржыр.

12 слайд Ажык үжүктер: а, ы, о, у, э, и, ө, ү, е, ё, ю, я. Бижикке үннерни үжүктер-бил
Описание слайда:

Ажык үжүктер: а, ы, о, у, э, и, ө, ү, е, ё, ю, я. Бижикке үннерни үжүктер-биле демдеглээр.

13 слайд Ажык эвес үжүктер: б,в,г,д,ж,з,й,к,л,м,н,ң,п,р,с,т,ф,х,ц,ч,ш,щ. Бижикке үннер
Описание слайда:

Ажык эвес үжүктер: б,в,г,д,ж,з,й,к,л,м,н,ң,п,р,с,т,ф,х,ц,ч,ш,щ. Бижикке үннерни үжүктер-биле демдеглээр.

14 слайд үн= үжүк үннер болгаш үжүктерниң саны дең: ном – 3 үн, 3 үжүк. Бердинген схем
Описание слайда:

үн= үжүк үннер болгаш үжүктерниң саны дең: ном – 3 үн, 3 үжүк. Бердинген схемаларга дүүштүр сөстер тывары:

15 слайд үн &gt; үжүк үжүүнден үннериниң саны хөй: аяк – 4 үн, 3 үжүк. Бердинген схемалар
Описание слайда:

үн > үжүк үжүүнден үннериниң саны хөй: аяк – 4 үн, 3 үжүк. Бердинген схемаларга дүүштүр сөстер тывары:

16 слайд үн &lt; үжүк үнүнден үжүктерниң саны хөй: аал – 2 үн, 3 үжүк. Бердинген схемалар
Описание слайда:

үн < үжүк үнүнден үжүктерниң саны хөй: аал – 2 үн, 3 үжүк. Бердинген схемаларга дүүштүр сөстер тывары:

17 слайд 1– ги бөлүк: үн &lt; үжүк 3-кү бөлүк: Үн&lt; үжук Бердинген схемаларга дүүштүр сөс
Описание слайда:

1– ги бөлүк: үн < үжүк 3-кү бөлүк: Үн< үжук Бердинген схемаларга дүүштүр сөстер тывары: 2-ги бөлүк: үн > үжүк

18 слайд Кыска адаар ажык үннерниң үжүктери: а, ы, о , у, э, и, ө, ү
Описание слайда:

Кыска адаар ажык үннерниң үжүктери: а, ы, о , у, э, и, ө, ү

19 слайд Узадыр адаар ажык үннерниң үжүктери: аа, ыы, оо, уу, ээ, ии, өө, үү
Описание слайда:

Узадыр адаар ажык үннерниң үжүктери: аа, ыы, оо, уу, ээ, ии, өө, үү

20 слайд  өк –биле адаар ажык үннерниң үжүктери: аъ, оъ,уъ, эъ, иъ, өъ, үъ:
Описание слайда:

өк –биле адаар ажык үннерниң үжүктери: аъ, оъ,уъ, эъ, иъ, өъ, үъ:

21 слайд КЫСКА АДААР УЗАДЫР АДААР ӨК-БИЛЕ АДААР АЖЫК ҮННЕР:
Описание слайда:

КЫСКА АДААР УЗАДЫР АДААР ӨК-БИЛЕ АДААР АЖЫК ҮННЕР:

22 слайд Эжеш сөстерниң утказын чугаалаңар: Ал – аал, сын- сыын, ол- оол, сук- суук,
Описание слайда:

Эжеш сөстерниң утказын чугаалаңар: Ал – аал, сын- сыын, ол- оол, сук- суук, эр – ээр, кир- киир, өру- өөру,дүн- дүүн.

23 слайд Аът, эът, оът, каът, чүък, дүъш, аъш-чем, чаъс, чөъп. Өк-биле адаар ажык үннү
Описание слайда:

Аът, эът, оът, каът, чүък, дүъш, аъш-чем, чаъс, чөъп. Өк-биле адаар ажык үннүг 9 сөс:

24 слайд п, т, с, ш, х Пар, тавак, саазын, шары, хадың. КҮШТҮГ АЖЫК ЭВЕС ҮННЕР (СӨСТУҢ
Описание слайда:

п, т, с, ш, х Пар, тавак, саазын, шары, хадың. КҮШТҮГ АЖЫК ЭВЕС ҮННЕР (СӨСТУҢ ЭГЕЗИНГЕ ЧОРУУР):

25 слайд п, б, в, т, д, с, з, ш, ж, к, г, ч КОШКАК АЖЫК ЭВЕС ҮННЕР:
Описание слайда:

п, б, в, т, д, с, з, ш, ж, к, г, ч КОШКАК АЖЫК ЭВЕС ҮННЕР:

26 слайд й, л, м, н, ң, р, г. ЭҢ КОШКАК АЖЫК ЭВЕС ҮННЕР:
Описание слайда:

й, л, м, н, ң, р, г. ЭҢ КОШКАК АЖЫК ЭВЕС ҮННЕР:

27 слайд КҮШТУГ АЖЫК ЭВЕС ҮННЕР - КЕЗЭЭДЕ ДҮЛЕЙ
Описание слайда:

КҮШТУГ АЖЫК ЭВЕС ҮННЕР - КЕЗЭЭДЕ ДҮЛЕЙ

28 слайд КОШКАК АЖЫК ЭВЕС ҮННЕР - СӨС ЭГЕЗИНГЕ: БОК, ДЫТ - СӨС СӨӨЛУНГЕ: ЫЯШ, КАТ -СӨС
Описание слайда:

КОШКАК АЖЫК ЭВЕС ҮННЕР - СӨС ЭГЕЗИНГЕ: БОК, ДЫТ - СӨС СӨӨЛУНГЕ: ЫЯШ, КАТ -СӨС ОРТУЗУНГА: АПТАРА, АКША ДҮЛЕЙ АЖЫК ЭВЕС ҮННЕР ЧАНЫНГА ДҮЛЕЙ БОЛУР

29 слайд КОШКАК АЖЫК ЭВЕС ҮННЕР - СӨС ОРТУЗУНГА ИЙИ АЖЫК ҮН АРАЗЫНГА (АВА, АДА, АЖЫЛ )
Описание слайда:

КОШКАК АЖЫК ЭВЕС ҮННЕР - СӨС ОРТУЗУНГА ИЙИ АЖЫК ҮН АРАЗЫНГА (АВА, АДА, АЖЫЛ ) - ЭҢ КОШКАК АЖЫК ЭВЕС ҮННЕР ЧАНЫНГА (СЕМДЕР, КОҢГА) ЫЫТКЫР БОЛУР

30 слайд ЭҢ КОШКАК ЭЖЫК ЭВЕС ҮННЕР – КЕЗЭЭДЕ ЫЫТКЫР: МАЛ, НОМ, ӨГ, АРЫГ
Описание слайда:

ЭҢ КОШКАК ЭЖЫК ЭВЕС ҮННЕР – КЕЗЭЭДЕ ЫЫТКЫР: МАЛ, НОМ, ӨГ, АРЫГ

31 слайд Т ыва, Туран, Тес, туман, турар, тургузуг, тайга, тура (кузел) ЧАҢЧЫЛ ËЗУГААР
Описание слайда:

Т ыва, Туран, Тес, туман, турар, тургузуг, тайга, тура (кузел) ЧАҢЧЫЛ ËЗУГААР Т –БИЛЕ БИЖИИР СӨСТЕР

32 слайд Үлегерлеп алган сөстерге бижиир: Фартук, фабрика, светофор, телефон,шкаф цирк
Описание слайда:

Үлегерлеп алган сөстерге бижиир: Фартук, фабрика, светофор, телефон,шкаф циркуль, цирк,концерт, мотоцикл Щëтка, щи, борщ, плащ Ф,Ц, Щ

33 слайд Уя, хая, аян, аяң, хаяа, аяк, аялга, яблок аныяк, хаялыг, даянгыыштыг сояр, д
Описание слайда:

Уя, хая, аян, аяң, хаяа, аяк, аялга, яблок аныяк, хаялыг, даянгыыштыг сояр, даялаар, таяр сентябрь, октябрь, ноябрь, январь Я ДЕП ҮЖҮКТУГ СӨСТЕР

34 слайд Эгезинге: э//ээ элик, эртем, эрик, эмчи, Эрес, эптиг-демниг, эжик, элезин ээр
Описание слайда:

Эгезинге: э//ээ элик, эртем, эрик, эмчи, Эрес, эптиг-демниг, эжик, элезин ээрем, ээргииш, ээлдек Э- ниң тыва сөске туружу

35 слайд Ортузунга: ээ чээрен, кичээл, челээш, дээр, бээр Э- ниң тыва сөске туружу
Описание слайда:

Ортузунга: ээ чээрен, кичээл, челээш, дээр, бээр Э- ниң тыва сөске туружу

36 слайд Сөөлунге: ээ эдирээ, серээ,сеңээ, меңээ, чечээ, бежелээ Э- ниң тыва сөске тур
Описание слайда:

Сөөлунге: ээ эдирээ, серээ,сеңээ, меңээ, чечээ, бежелээ Э- ниң тыва сөске туружу

37 слайд  Эгезинге: биживес е- нин тыва сөске туружу
Описание слайда:

Эгезинге: биживес е- нин тыва сөске туружу

38 слайд Ортузунга: е Терезин, чер, мен, үер, элезин Сактып ал: инчеек, копеек е- нин
Описание слайда:

Ортузунга: е Терезин, чер, мен, үер, элезин Сактып ал: инчеек, копеек е- нин тыва сөске туружу

39 слайд Сөөлүнге: е ине, тевене, шене, имне, шеңне е- нин тыва сөске туружу
Описание слайда:

Сөөлүнге: е ине, тевене, шене, имне, шеңне е- нин тыва сөске туружу

40 слайд - ëзулуг, ëзугаар, ëзу-чаңчылдар, ëзуургак - вертолëт, самолëт, ëлка - Ëнзак,
Описание слайда:

- ëзулуг, ëзугаар, ëзу-чаңчылдар, ëзуургак - вертолëт, самолëт, ëлка - Ëнзак, Алëна, Фëдор Ë деп үжүктуг сөстер

41 слайд оюн, моюн, дуюг, хоюг юбка, Юрий ЧҮЗҮ? Хою, шою, дугую, дою, кую Ю деп үжүктү
Описание слайда:

оюн, моюн, дуюг, хоюг юбка, Юрий ЧҮЗҮ? Хою, шою, дугую, дою, кую Ю деп үжүктүг сөстер

42 слайд Орус дылдан үлегерлеп алган сөстерге хереглээр: Лагерь, рубль, корабль, секр
Описание слайда:

Орус дылдан үлегерлеп алган сөстерге хереглээр: Лагерь, рубль, корабль, секретарь, печенье, календарь, кисель, январь, февраль, апрель, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь Чымчык демдектиг (ь) сөстер

43 слайд Ном – 1 слог Шала – 2 слог Үнген – 2 слог Аптара- 3 слог Аа, ыы, оо, уу, ээ,
Описание слайда:

Ном – 1 слог Шала – 2 слог Үнген – 2 слог Аптара- 3 слог Аа, ыы, оо, уу, ээ, ии, оо, уу, яа, еэ, ео, юу – чангыс слог болур Дээр – 1 слог Хоорай – 2 слог Диңмирээшкин - 4 слог Слогтар

44 слайд саа-зын, ка-даг сар-лык, бер-ген, эът-тиг ба-жыңывыс, бажы-ңывыс, бажыңы-выс
Описание слайда:

саа-зын, ка-даг сар-лык, бер-ген, эът-тиг ба-жыңывыс, бажы-ңывыс, бажыңы-выс Ки-чээл, ки-чээлдээр, кичээл-дээр мо-юн, ду-юг Көжүрүп болбас: Хой, шай, тук, класс, эм Ажыл, агаар, уя, эки, эът, саат Сөстерни көжүрери

45 слайд Чүве ады Кым? Кымнар ? башкы, башкылар өөреникчи, өөреникчилер эмчи, эмчилер
Описание слайда:

Чүве ады Кым? Кымнар ? башкы, башкылар өөреникчи, өөреникчилер эмчи, эмчилер уруг, уруглар оол, оолдар Чүү? Чүлер? Бажың, бажыңнар Мал, малдар Инек, инектер Куш, куштар, Кат, каттар

46 слайд Кижилер аттары: Кым? Херекселдер: Чүү? Чүлер? Материалдар: Чүү?Чүлер Чимис ай
Описание слайда:

Кижилер аттары: Кым? Херекселдер: Чүү? Чүлер? Материалдар: Чүү?Чүлер Чимис аймаа: Чүү? Ногаа аймаа: Чүү? Дириг амытаннар: Чүү? ҮнҮштер: Чүү? Чүве адын киирип бижи:

47 слайд Чай - Хун - Күске – Кыш – Дус Чүг- Чигир - Даш - Амдан - Кандыг? деп айтырыгг
Описание слайда:

Чай - Хун - Күске – Кыш – Дус Чүг- Чигир - Даш - Амдан - Кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар сөстерден бижи:

48 слайд бедик - … улуг - … чаа - … чоон - … узун - … семис - … ырак - … алгыг - … Кан
Описание слайда:

бедик - … улуг - … чаа - … чоон - … узун - … семис - … ырак - … алгыг - … Кандыг? деп айтырыгга харыылаар удурланышкак уткалыг сөстерни бижи:

49 слайд Канчап тур? – Артист ырлап тур. Чүнү кылып тур? – Уруг аяк чуп тур. Чүнү кылг
Описание слайда:

Канчап тур? – Артист ырлап тур. Чүнү кылып тур? – Уруг аяк чуп тур. Чүнү кылган? – Тудугжу тууйбу салган. Канчап тур? – Бызаа эдип тур. Канчаар? – Угбаларым ам чоруур. Канчанган ? – Уруг удаан. Чүнү кылырыл? – Серен онаалга күүседир. Кылыг созу

50 слайд Фамилиязы: Ады: Адазынын ады: Ат болгаш фамилияларга улуг ужук
Описание слайда:

Фамилиязы: Ады: Адазынын ады: Ат болгаш фамилияларга улуг ужук

51 слайд Азырал амытаннарның шола аттарынга улуг үжүк Ниити аттары инек аът ыт моортай
Описание слайда:

Азырал амытаннарның шола аттарынга улуг үжүк Ниити аттары инек аът ыт моортай хой өшку Шола аттары Калчанак Челер-Ой Көстук Васька Дөңгүр-Хой Сыргалыг

52 слайд Россия Федерациязы Тыва Республика Япония Китай Индия Америка … Чурттар аттар
Описание слайда:

Россия Федерациязы Тыва Республика Япония Китай Индия Америка … Чурттар аттарынга улуг үжүк

53 слайд Кызыл хоорай Туран хоорай Шагаан-Арыг хоорай Ак-Довурак хоорай Москва хоорай
Описание слайда:

Кызыл хоорай Туран хоорай Шагаан-Арыг хоорай Ак-Довурак хоорай Москва хоорай Лондон хоорай Токио хоорай … Хоорайлар аттарынга улуг үжүк

54 слайд Каа-Хем суур Чодураа суур Сукпак суур Чыраа-Бажы суур Сарыг –Сеп суур Тоора-Х
Описание слайда:

Каа-Хем суур Чодураа суур Сукпак суур Чыраа-Бажы суур Сарыг –Сеп суур Тоора-Хем суур ... Суурлар аттарынга улуг үжүк

55 слайд Кочетово кудумчузу Ленин кудумчузу Намзырай кудумчузу Аныяк кудумчузу ... Куд
Описание слайда:

Кочетово кудумчузу Ленин кудумчузу Намзырай кудумчузу Аныяк кудумчузу ... Кудумчулар аттарынга улуг үжүк

56 слайд Хемнер, кожууннар, хөлдер аттарынга улуг үжүк хемнер Улуг-Хем Бии-Хем Каа-Хем
Описание слайда:

Хемнер, кожууннар, хөлдер аттарынга улуг үжүк хемнер Улуг-Хем Бии-Хем Каа-Хем Тес-Хем ... хөлдер Чагытай Хадың Тере-Хөл Азас Байкал …

57 слайд Төрел сөстер ажыл ажылчын ажылдыг ажылдакчы балык балыкчы балыктыг балыкчыгаш
Описание слайда:

Төрел сөстер ажыл ажылчын ажылдыг ажылдакчы балык балыкчы балыктыг балыкчыгаш

58 слайд Чүү? Кыш, кат, тоорук, суг, анчы, эм Кандыг ? кышкы каттыг тооруктуг Суглуг а
Описание слайда:

Чүү? Кыш, кат, тоорук, суг, анчы, эм Кандыг ? кышкы каттыг тооруктуг Суглуг аңныг Эмниг … Канчаар? Кыштаар Каттаар Тооруктаар Суглаар Аңнаар Эмнээр …

59 слайд -ла,- ле, -на, -не деп артынчы сөстер кижи-ле хая-ла ном-на барган-на кидин-н
Описание слайда:

-ла,- ле, -на, -не деп артынчы сөстер кижи-ле хая-ла ном-на барган-на кидин-не чортуп-ла … Малчын болуру хүндүлүг-ле ат.

60 слайд даа- деп сөсту шын бижиири кижи-даа аът-даа ак-даа хову-даа номчуур-даа ойнаа
Описание слайда:

даа- деп сөсту шын бижиири кижи-даа аът-даа ак-даа хову-даа номчуур-даа ойнаар-даа Өөреникчи кижи каяа-даа чурумнуг болур.

61 слайд Кезектери: 1. Эгези 2. Ортузу 3. Төнчүзү Тоожуушкун дээрге көрген, дыңнаан, к
Описание слайда:

Кезектери: 1. Эгези 2. Ортузу 3. Төнчүзү Тоожуушкун дээрге көрген, дыңнаан, киришкен болуушкуннуң дугайында дес-дараалашкак кылдыр дамчыдары

62 слайд Чурумал дээрге кандыг-бир чүвени, болуушкунну, ажыл-чорудулганы сөс-биле чур
Описание слайда:

Чурумал дээрге кандыг-бир чүвени, болуушкунну, ажыл-чорудулганы сөс-биле чуруп көргузери

63 слайд Тургустунар чуруму: 1. Бадыткап шынзыдар ужурлуг кол бодал. 2. Кол бодалды ба
Описание слайда:

Тургустунар чуруму: 1. Бадыткап шынзыдар ужурлуг кол бодал. 2. Кол бодалды бадыткап шынзыдар барымдаалар. 3.Туңнел. Угаап-бодааныышкын дээрге кандыг-бир бадыткаан чүүлдүң хөгжүлдези болур

64 слайд Домактың чугула кежигүннери Кол сөс Кым? Чүү? Кымнар? Чүлер? Чангыс шыйыг-бил
Описание слайда:

Домактың чугула кежигүннери Кол сөс Кым? Чүү? Кымнар? Чүлер? Чангыс шыйыг-биле шыяр Сөглекчи Канчап тур? Канчанган? Канчаар? Чүнү кылып тур? Ийи шыйыг -биле шыяр

Курс профессиональной переподготовки
Учитель начальных классов
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация
ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку


Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Возрастные особенности детей младшего школьного возраста»
Курс профессиональной переподготовки «Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании»
Курс повышения квалификации «Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Актуальные проблемы обучения детей с нарушением слуха в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования»
Курс повышения квалификации «Профессиональная компетентность педагогов в условиях внедрения ФГОС»
Курс повышения квалификации «Средства педагогического оценивания и мониторинга в работе учителя в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья»
Курс повышения квалификации «Мотивация учебной деятельности в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков в начальной школе»
Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика обучения информатике в начальной школе»
Курс повышения квалификации «Применение методов арт-терапии в работе со старшими дошкольниками и младшими школьниками»
Курс повышения квалификации «Организация рабочего времени учителя начальных классов с учетом требований ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Сурдопедагогика: организация обучения, воспитания, коррекция нарушений развития и социальной адаптации глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся в условиях реализации программы ФГОС»
Курс повышения квалификации «Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по ФГОС»
Курс повышения квалификации «Современные тенденции цифровизации образования»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.