Инфоурок / Другое / Презентации / Презентация по крымскотатарской литературе "Жизнь и творчество Бекира Чобан-заде"

Презентация по крымскотатарской литературе "Жизнь и творчество Бекира Чобан-заде"

библиотека
материалов
Бекир Чобан-заде (1893 – 1939) Он яшымда кичкене чобан эдим, Яйля астында чал...
Мевзу Бекир Чобан-заде – халкъымызнынъ айдын йылдызы Бекир Чобан-заденинъ хат...
МАКЪСАТ: талебелерни языджынынъ терджимейалы ве иджадий ёлунен таныш этюв; та...
«…Къабримде мелеклер соргъу сораса, Азраиль тилимни бинъ кере тораса, «Озь т...
Бекир Чобан-заде 1893 - 1937 Алим, эдебиятшынас, шаир Бекир Чобан-заде 1893 с...
Он учь яшынадже о, мырза ве байларнынъ къолунда чобан ярдымджысы олып чалыша...
1908 сенеси окъувны девам этмек ичюн, Бекирни Хайрие джемиетининъ эсабына Ис...
1914 сенеси Бекир Чобан-заде Ватанына къайта. Рус тилинен багълы бильгилерини...
Бекир Чобан-заде 1920 сенесининъ сонъунда Къырымгъа къайта ве Таврида универс...
1930-ынджы сенелери, эр бир джумхуриетте олгъаны киби, Азербайджангъа да «ул...
«Иште санъа, чобан огълу!» «Бир кунь келип, тарих Къырымман огърашса, къырымт...
1995с. Майыс 15-де Бекир Чобан-заденинъ абибесининъ биринджи ташы къоюлувы в...
Тотайкойдеки педагогика техникумынынъ оджалары. Бекир Чобан-заде (сол тарафта...
Генч къырымлары Туркистан окъув вакъытларында (1910 с.) Б.Чобан-заде сол тара...
Солдан, аркъадашынен окъув вакъытында, лицейде.
Мустафа Чобан-заде омюр аркъадашы Фериде. Мустафа Чобан-заде.
 Бекир Чобан-заде ве I-Баку Тюркология Къурултайы.
Зелиха Чобан-заде (Халилова), Чобан-заденинъ аптеси. Диляра Булгакова (тура),...
Самойлович, Ахвердиев ве Чобан-заде омюр аркъадашларынен. Ленинград, 1925 год
Язгъан китаплары
21 1

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1 Бекир Чобан-заде (1893 – 1939) Он яшымда кичкене чобан эдим, Яйля астында чал
Описание слайда:

Бекир Чобан-заде (1893 – 1939) Он яшымда кичкене чобан эдим, Яйля астында чалашым къургъан эдим. Ава ачыкъ, кок юксек, рузгяр тая, Айдын, айры корюне дагълар, къая… Узакъ ёлдан отькен атнынъ аякъ сесин, Яш озеннинъ къыр астындан шай отьмесин. Мен бир къыргъа узаныр, динълер эдим, Баракъларман, къушларман чынълар эдим.

№ слайда 2 Мевзу Бекир Чобан-заде – халкъымызнынъ айдын йылдызы Бекир Чобан-заденинъ хат
Описание слайда:

Мевзу Бекир Чобан-заде – халкъымызнынъ айдын йылдызы Бекир Чобан-заденинъ хатырасына багъышлангъан эдебий композиция

№ слайда 3 МАКЪСАТ: талебелерни языджынынъ терджимейалы ве иджадий ёлунен таныш этюв; та
Описание слайда:

МАКЪСАТ: талебелерни языджынынъ терджимейалы ве иджадий ёлунен таныш этюв; талебелерге озь Ватанына буюк севги ашламакъ; муэллифнинъ озь халкъынынъ джан-юрегини акъикъий анълагъаныны, онъа беслеген буюк севги дуйгъусыны косьтермек;

№ слайда 4 «…Къабримде мелеклер соргъу сораса, Азраиль тилимни бинъ кере тораса, «Озь т
Описание слайда:

«…Къабримде мелеклер соргъу сораса, Азраиль тилимни бинъ кере тораса, «Озь тувгъан тилимде айт, манъа» дермен, Озь тувгъан тилимде йырлап, олермен…» Бекир Чобан-заде

№ слайда 5 Бекир Чобан-заде 1893 - 1937 Алим, эдебиятшынас, шаир Бекир Чобан-заде 1893 с
Описание слайда:

Бекир Чобан-заде 1893 - 1937 Алим, эдебиятшынас, шаир Бекир Чобан-заде 1893 сенеси майыс 15-те Къырымнынъ Кефе уездининъ Аргъын коюнде Къуртвап чобаннынъ къорантасында догъды.

№ слайда 6 Он учь яшынадже о, мырза ве байларнынъ къолунда чобан ярдымджысы олып чалыша
Описание слайда:

Он учь яшынадже о, мырза ве байларнынъ къолунда чобан ярдымджысы олып чалыша. Сонъ кеч олгъанына бакъмайып, биринджи сыныфкъа окъумагъа бара.Лякин , озь истидаты ве исрарлыгъы нетиджесинде, бир йыл ичинде бутюн башлангъыч мектеп программасыны менимсей ве имтианда озюнинъ терен, мундериджели ве толу джевапларынен оджаларыны айретте къалдыра. Ильк тасилини кой мектебинде ве орта тасилини Къарасувбазардаки рушдие мектебинде алды.

№ слайда 7 1908 сенеси окъувны девам этмек ичюн, Бекирни Хайрие джемиетининъ эсабына Ис
Описание слайда:

1908 сенеси окъувны девам этмек ичюн, Бекирни Хайрие джемиетининъ эсабына Истанбулгъа окъумагъа ёллайлар. Бекир Чобан-заде Тюркиедеки окъувынен бир сырада, Истанбул университетининъ учь йыллыкъ арап ве франсыз тиллери курсларыны битире. 1911 сенеси Истанбулда чыкъкъан «Алтын ярыкъ» адлы шиирий джыйынтыкъта онынъ биринджи шиирлери басыла. 1913 сенеси исе «Яш татар языджылары» адында чыкъкъан янъы бир джыйынтыкъкъа генч Чобан-заденинъ шиирлери кирсетиле.

№ слайда 8 1914 сенеси Бекир Чобан-заде Ватанына къайта. Рус тилинен багълы бильгилерини
Описание слайда:

1914 сенеси Бекир Чобан-заде Ватанына къайта. Рус тилинен багълы бильгилерини пекитмек ичюн Одессагъа кете. 1914 сененинъ сонъларында Бекир Чобан-заде Будапешт университетининъ тарих-филология факультетине окъумагъа кире. 1919 сенеси Бекир Чобан6-заде Будапештте докторлыкъ диссертациясыны къорчалай ве Будапешттеки Шаркъий академияда тюрк тилинден дерс бере. Бекир Чобан-заде Будапештте булунгъан, романтик услюпте язгъан шаир дереджесине етише. О, «Анам» (1915), «Сув анасы» (1917), «Яз акъшамы эв алдында» (1917), «Догъдым бир эвде» (1917), «Дунай таша» (1919), «Тувгъан тиль», «Къайтарма» (1919), «Оны да корьген бу кедай» (1919) киби шиирлери ве «Арманда бир шаир», «Индемез Джелиль» (1920) киби икяелерини яза.

№ слайда 9 Бекир Чобан-заде 1920 сенесининъ сонъунда Къырымгъа къайта ве Таврида универс
Описание слайда:

Бекир Чобан-заде 1920 сенесининъ сонъунда Къырымгъа къайта ве Таврида университетининъ тильшынаслыкъ кафедрасына доцент оларакъ тайинлене. 1922 сененинъ март он беште Къырым университетининъ профессоры оларакъ сайлана. 1924 сенеси яш профессорны Азербайджан университетининъ тюркий тиллер ве эдебиятлары кафедрасына профессор ве бир йылдан сонъ исе шаркъ факультетининъ деканы оларакъ тайин этелер. 1920 сенелернинъ сонъунда ве 1930 сенелерининъ башларындао, эм Баку университетинде, эм де Озьбекистаннынъ Фергъана (1930-1934) ве Бухара пединститутларында (1935), эм де Ташкент университетинде (1935) эсас лингвистик курслары боюнджа лекциялар окъуй. Бекир Чобан-заде Бакугъа кетсе-де, Къырымнен сыкъы алякъаларыны узьмей. О, мындаки матбуатта мунтазам суретте макъалелерини бастыра. Акъмесджитте арды-сыра «Къырымтатарильмий грамматикасы» (1925), «Динний исляхат ве медений девирюв» (1927), «Къырымтатар эдебиятынынъ сонъ деври» (1928) киби макъалелерини дердж эте.

№ слайда 10 1930-ынджы сенелери, эр бир джумхуриетте олгъаны киби, Азербайджангъа да «ул
Описание слайда:

1930-ынджы сенелери, эр бир джумхуриетте олгъаны киби, Азербайджангъа да «улу террор девири» келе. Бу сиясет кетишатында эм Азербайджанда, эм Шималий Кавказда, эм Москвада юзлернен алимлер апске алына. Бойледже, Сталин террорынынъ чокътан-чокъ къурбанлары арасына профессор Бекир Чобан-заде де тюше. Бекир Чобан-заде устюндеки махкеме Бакуда 1937 сенеси октябрь он экиде йигирми дакъикъада олып кече ве, о, 1937 сенеси октябрь он учьте къатиль этиле.

№ слайда 11 «Иште санъа, чобан огълу!» «Бир кунь келип, тарих Къырымман огърашса, къырымт
Описание слайда:

«Иште санъа, чобан огълу!» «Бир кунь келип, тарих Къырымман огърашса, къырымтатар къырымтатарны къыдырса, меним языларым ортагъа чыгъар». Б.Чобан-заде.

№ слайда 12 1995с. Майыс 15-де Бекир Чобан-заденинъ абибесининъ биринджи ташы къоюлувы в
Описание слайда:

1995с. Майыс 15-де Бекир Чобан-заденинъ абибесининъ биринджи ташы къоюлувы вакъытында. Абибе Бекир Чобан-заде Къарасувбазар шеэрининъ меркезинде 2001 с. Сентябрь 12-де ачылды.

№ слайда 13 Тотайкойдеки педагогика техникумынынъ оджалары. Бекир Чобан-заде (сол тарафта
Описание слайда:

Тотайкойдеки педагогика техникумынынъ оджалары. Бекир Чобан-заде (сол тарафтан экинджи отура)

№ слайда 14 Генч къырымлары Туркистан окъув вакъытларында (1910 с.) Б.Чобан-заде сол тара
Описание слайда:

Генч къырымлары Туркистан окъув вакъытларында (1910 с.) Б.Чобан-заде сол тарафтан учюнджи.

№ слайда 15 Солдан, аркъадашынен окъув вакъытында, лицейде.
Описание слайда:

Солдан, аркъадашынен окъув вакъытында, лицейде.

№ слайда 16 Мустафа Чобан-заде омюр аркъадашы Фериде. Мустафа Чобан-заде.
Описание слайда:

Мустафа Чобан-заде омюр аркъадашы Фериде. Мустафа Чобан-заде.

№ слайда 17  Бекир Чобан-заде ве I-Баку Тюркология Къурултайы.
Описание слайда:

Бекир Чобан-заде ве I-Баку Тюркология Къурултайы.

№ слайда 18 Зелиха Чобан-заде (Халилова), Чобан-заденинъ аптеси. Диляра Булгакова (тура),
Описание слайда:

Зелиха Чобан-заде (Халилова), Чобан-заденинъ аптеси. Диляра Булгакова (тура), Б.Чобан-заденинъ биринджи омюр аркъадашы.

№ слайда 19 Самойлович, Ахвердиев ве Чобан-заде омюр аркъадашларынен. Ленинград, 1925 год
Описание слайда:

Самойлович, Ахвердиев ве Чобан-заде омюр аркъадашларынен. Ленинград, 1925 год

№ слайда 20 Язгъан китаплары
Описание слайда:

Язгъан китаплары

№ слайда 21
Описание слайда:

Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

Бекир Чобан - заде является одним из знаменитых  крымскотатарских  писателей. Существует  фонд открытый  его  именем . Каждый  год  проводятся различные  конкурсы посвящённые  этому  писателю .  На  его  стихотворения  написано  очень  много  песен , которые  стали  знаменитыми . Очень  много  стихотворений  которые  были  переведены  на  русский  язык . Такие стихотворения , как

 " Облака , облака " ,  "Русалка ", " Красное  вино " .

Общая информация

Номер материала: 138517

Похожие материалы