432739
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
+Добавить материал
и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Дистанционные курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для педагогов

Дистанционные курсы для педагогов - курсы профессиональной переподготовки от 5.520 руб.;
- курсы повышения квалификации от 1.200 руб.
Престижные документы для аттестации

ВЫБРАТЬ КУРС СО СКИДКОЙ ДО 70%

ВНИМАНИЕ: Скидка действует ТОЛЬКО сейчас!

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 выдана ООО "Инфоурок")

ИнфоурокНачальные классыПрезентацииПроект: "Доржу Казакин Ойдупович - Тыванын арзылан могези"

Проект: "Доржу Казакин Ойдупович - Тыванын арзылан могези"

библиотека
материалов
ИЛЕТКЕЛ «Доржу Казакин Ойдупович – Тываныё Арзылаё м=гези» Ажылды кылган: 8-к...
Допчузу: Киирилде I. Т==г\ Х\реш оюнунуё т==г\з\ Кырган =гбем Доржу Казакин О...
Киирилде. Тыва чоннуё шаг т==г\ден бээр эё-не солун оюннарыныё бирээзи – х\ре...
Ажылдың чугулазы: Улгады берген м=гелерни утпас кылдыр материалдарны чыып биж...
I. Т==г\. 1.1. Х\реш оюнунуё т==г\з\. Шаандан тура Тыва чоннуё эё-не ынак спо...
Чер-делегей кырынга кандыг-кандыг элдеп хуулгаазын болуушкуннар, шимчээшкинн...
1.2.Кырган =гбем Доржу Казакин Ойдупович. Ол 1922 чылдыё ноябрь 7-де ыт чылын...
Ачазы Тумат Ойдуп Кежегеевич 1893 чылда Улуг-Хем кожуунуё Чалааты сумузунуё Х...
Казакин Ойдуповичиниё ада-иези 1921 чылда Чалаатыга =гленген. Оглу Доржу бичи...
1960 чылдан эгелеп Ирбитей хойжу бригадазынга ажылдай берген. 1970 чылда Ак-Ч...
1942 чылдан бээр =г-б\лелиг. Ынак эжи – Тумат Норжаа Сундуйовна. Доржу Казаки...
Бичии Доржу эштери-биле хой кадарып чорааш х\режип ойнаар турган. Оон эгелээш...
Хандагайтыда спорт комплекс т=в\н 2000 чылда Доржу Казакин Ойдуповичиниё ады-...
Шаёналдары: 	2008 чыл июль 30-де спортту сайзырадырынга амы-хууда киирген сал...
Салгалдан-салгалче. Доржу Казакин Ойдуповчиниё х\решке сонуургалы, салым чаян...
Практиктиг кезээ. Х\реш оюнунуё =з\п орар салгалга ажыктыы. Х\реш оюнунуё д\р...
Тывага кээп турар аалчыларывыс 1900 чылда кээп чораан Поляк эртемдээн Феликс...
М=ге кижиниё тиилелгези дээрге ч\гле салгалдан-салгалче дамчып чоруур салым-ч...
+=реникчилерниё узел-бодалдары. Дус-Даг ниити билиг ортумак школазында ==рени...
Анкетамныё бир дугаар айтырыы болза «М=ге кижи дээрге кандыг кижи болурул?» =...
Бо харыылардан к==рге болза м=ге дээрге – к\шт\г, шыырак, дидим, тура-сорукту...
Ийиги айтырыг: «+в\р кожуунун Хандагайты суурунда спортивный комплексти эё-не...
/шк\ айтырыг: «Шалыыр Доржу дээрге кымыл таныыр сен бе?». «Ийе» деп харыыны 1...
Д=ртк\ айтырыг: «Шалыыр-Доржу кандыг ат алган м=ге ч\вел?». Харыылары: «Арзыл...
Бешки айтырыг «Бистин чер чурттуг улгады берген м=гелернин аттарын бижип к=р\...
Алдыгы айтырыг «Бистин чер чурттуг аныяк м=гелернин аттарын бижип к=р\нерем?»...
Т\ёнел. Улустуё аас-чогаалы уругларныё кижизидилгезинге бир чугула ч\\лд\ ээл...
Сонуургалыныё аайы-биле х\режип эгелээш, «Арзылаё» атка чедир х\решкен. Ооё а...
Кылып чоруткан анкетамныё т\ёнели-биле к==рге улгады берген м=гелерни эки бил...

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд ИЛЕТКЕЛ «Доржу Казакин Ойдупович – Тываныё Арзылаё м=гези» Ажылды кылган: 8-к
Описание слайда:

ИЛЕТКЕЛ «Доржу Казакин Ойдупович – Тываныё Арзылаё м=гези» Ажылды кылган: 8-ки класстыё ==реникчизи Сембирии Сайын-кыс. Удуртукчузу: Куулар Чечен Кара-ооловна

2 слайд Допчузу: Киирилде I. Т==г\ Х\реш оюнунуё т==г\з\ Кырган =гбем Доржу Казакин О
Описание слайда:

Допчузу: Киирилде I. Т==г\ Х\реш оюнунуё т==г\з\ Кырган =гбем Доржу Казакин Ойдупович Салгалдан-салгалче Практиктиг кезээ Х\реш оюнунуё =з\п орар салгалга ажыктыы +=реникчилерниё \зел-бодалдары Т\ёнел Ажыглаан материалдар Капсырылга

3 слайд Киирилде. Тыва чоннуё шаг т==г\ден бээр эё-не солун оюннарыныё бирээзи – х\ре
Описание слайда:

Киирилде. Тыва чоннуё шаг т==г\ден бээр эё-не солун оюннарыныё бирээзи – х\реш. Ол дугайын тыва улустун аас чогаалыныё эртинелери – хой-ле маадырлыг-даа, анаа-даа тоолдар, тоолчургу, т==гулуг чугаалар, ырлар-кожамыктар, \легер чугаалар к=рг\з\п турар. Тыва тоолдарныё маадырлары барык-ла м=геллер. Бистиё =гбелеривис м=ге кижиниё овур-хевири-биле боттарынын хостуг, аас-кежиктиг чуртталгаже ч\тк\л\н, дайзыннарга тиилеттирбес, базындырбас тура-соруун илередип, туржуп чораан. Тыва кижиниё амыдырал-чуртталгазында хурештиё ужур-утказы, ачы-хавыяазы кончуг улуг. Х\реш тыва эр кижиниё амыдырлага кадыг-бергелерни эртип, тиилелгеге ==ренириниё кол школазы бооп келген.

4 слайд Ажылдың чугулазы: Улгады берген м=гелерни утпас кылдыр материалдарны чыып биж
Описание слайда:

Ажылдың чугулазы: Улгады берген м=гелерни утпас кылдыр материалдарны чыып бижип база аныяк =скеннерге боттарыныё ада-=гбе-т==г\з\н билир кылдыр билиндирери. Шинчилел ажылының чаа чүүлү: Шалыыр Доржу дээр м=гениё м=ге салгалдарын илередип тыпканым. Ажылдың сорулгазы: Кырган ачам Сембирии-биле Шалыыр Доржу деп м=гениё \нген д=з\н тодарадыры; Аныяк =скеннерниё бодалы-биле м=ге кижи кандыг болурун тывары; Улгады берген база аныяк м=геллер кымнарыл ол дээрзин илередири. Ажыглаан арга, методтар: тайылбырлап бижиириниң, истеп тыварыныё, хайгаарал методу база анкета.

5 слайд I. Т==г\. 1.1. Х\реш оюнунуё т==г\з\. Шаандан тура Тыва чоннуё эё-не ынак спо
Описание слайда:

I. Т==г\. 1.1. Х\реш оюнунуё т==г\з\. Шаандан тура Тыва чоннуё эё-не ынак спортчу оюну «Х\реш» чораан. Ону бадыткап турар ч\\лдер -тыва улустуё аас-чогаалы. Тыва тоолдарда бижип турары болза маадырлар х\режип к\ж\н шенешкенде ай-айы-биле сегиржип алгаш туруп бээр. Эр хиндиктиг кижи-б\р\з\ х\реш оюннун билир, ону ойнап турарганнар. Шаанда м=ге кижиниё овур-хевирин тиилилге, чырык чурталга-биле д=мейлээр чораан. Чуге дизе багай к\штерни чугле м=ге кижи к\ш шыдалдыы-биле октап тиилээр чораан.

6 слайд Чер-делегей кырынга кандыг-кандыг элдеп хуулгаазын болуушкуннар, шимчээшкинн
Описание слайда:

Чер-делегей кырынга кандыг-кандыг элдеп хуулгаазын болуушкуннар, шимчээшкиннер, =скерлиишкиннер турбаан дээр. Кончуг улуг сайзыраёгай к\р\нелер тыптып, буурап д\ж\п, кандыг-бир нация чоннар чидип турбаан дээр. Ынчалза-даа тыва чоннуё х\реш оюнну амга дээр дурум\ безин улуг дыка =скерилбейн шыгжаттынганы дээрге улуг аас-кежик деп санаар мен. Ынчангаш ачамныё ук-салаглыныныё бир адыры болур м=ге кырган =гбем Доржу Казакин Ойдуповичиниё дугайында силерге таныштырайн.

7 слайд 1.2.Кырган =гбем Доржу Казакин Ойдупович. Ол 1922 чылдыё ноябрь 7-де ыт чылын
Описание слайда:

1.2.Кырган =гбем Доржу Казакин Ойдупович. Ол 1922 чылдыё ноябрь 7-де ыт чылыныё ыт шагында Тываныё онзагай чараш черлериниё бирээзи болур +в\р кожууннуё Чалааты сумузунуё «Узун-Сайыр» аксынга малчын араттыё =г-б\лезинге дуё оглу болуп т=р\тт\нген. Авазы – Тумат Шивит Согаровна, ачазы – Тумат Ойдуп Кежегеевич. Кады т=рээннери: Шойдак Бады, Шойдак Дамдын, Шойдак Севек, Шойдак Сандый, Дарыма, Кызыл-оол чамдыктары азырандыга барган.

8 слайд
Описание слайда:

9 слайд Ачазы Тумат Ойдуп Кежегеевич 1893 чылда Улуг-Хем кожуунуё Чалааты сумузунуё Х
Описание слайда:

Ачазы Тумат Ойдуп Кежегеевич 1893 чылда Улуг-Хем кожуунуё Чалааты сумузунуё Хоолу хемге т=р\тт\нген. Кады т=рээни – Тумат Коёгар-С\р\ё Кежегеевич. Тумат Ойдуп Улуг-Хем кожуунуё Хендерге х\рээзинге ==ренип, ажылдап чораан. Авазы Тумат Шивит Согаровна1900 чылда Улуг-Хем кожуунуё Ирбитейге т=р\тт\нген. Кады т=рээннери: Идам-С\р\ё, Бижээчи, Чанзын, Чаш-оол, Уржун-Ханды, Шивит, Бичелдей, Серембил, Лама-Кечил, Такай-оол. Шивит Согаровнаныё ачазы х\решке ш\гл\рге, шаёнал алган кылдыр бир уругну берген. Ол кадайы-биле кады чурттааш 9 оолдуг, 4 кыстыг болганнар.

10 слайд Казакин Ойдуповичиниё ада-иези 1921 чылда Чалаатыга =гленген. Оглу Доржу бичи
Описание слайда:

Казакин Ойдуповичиниё ада-иези 1921 чылда Чалаатыга =гленген. Оглу Доржу бичиизинден тура-ла угаан-бодалы мерген, ажыл-ишке кызымак, т=лептиг оол болган. Адазы х\рээге ажылдап чораан дээш ажы-т=л\н школага х\лээп албаан. Доржу боду аалынга чажыт бижикке ==ренип алган. Ол к\ш-ажылчы базымын 1945 чылдан эгелеп Чаа-Суур школазынга интернат эргелекчилеп ажылдап эгелээн. 1951 чылда колхозка кирип, Чадаана хоорайга чолаачылар курузунга ==ренгеш, доозуп алгаш Чаа-Суурга Совет Тываныё 5 чыл ою аттыг колхозка колхоз даргазыё чолаачызы болуп ажылдап чораан. Дараазында ийи колхозту каттыштыргаш чаёгыс Торгалыг колхозу тургустунган. Аёаа даргазыё чолаачызы болуп 5 чыл ажылдаан. Демир аъдындан 50 ажыг чылдар иштинде д\шпейн т=рээн чериниё х=й-х=й оруктарын ажыткан.

11 слайд 1960 чылдан эгелеп Ирбитей хойжу бригадазынга ажылдай берген. 1970 чылда Ак-Ч
Описание слайда:

1960 чылдан эгелеп Ирбитей хойжу бригадазынга ажылдай берген. 1970 чылда Ак-Чыраада салбырынга эрелекчилеп ажылдай берген. 1973 чылда Тес-Хем кожууннуё Деспен биле Ак-Чыраада салбырын каттыштыргаш «О-Шынаа» совхозун тургускан. Ол совхозка уруу кудээзи-биле малчынап, оларга дагдыныкчылап, арга-с\мезин харам чокка берип чораан.

12 слайд 1942 чылдан бээр =г-б\лелиг. Ынак эжи – Тумат Норжаа Сундуйовна. Доржу Казаки
Описание слайда:

1942 чылдан бээр =г-б\лелиг. Ынак эжи – Тумат Норжаа Сундуйовна. Доржу Казакин10 ажы-т=л\н\ё эргим адазы Донгак Александра (10 ажы-т=лд\г), Доржу С\ге-кыс (4 ажы-т=лд\г) Доржу Владимир (4 ажы-т=лд\г), Доржу Виктор (2 ажы-т=лд\г), Доржу Ортун-оол (7 ажы-т=лд\г), Доржу Доватор (6 ажы-т=лд\г) Шойдак Гастелло (3 ажы-т=лд\г), Оюн Лидия (2 ажы-т=лд\г мен), Балчыр Буянмаа (5 ажы-т=лд\г).

13 слайд Бичии Доржу эштери-биле хой кадарып чорааш х\режип ойнаар турган. Оон эгелээш
Описание слайда:

Бичии Доржу эштери-биле хой кадарып чорааш х\режип ойнаар турган. Оон эгелээш-ле х\решке улуг сонуургалдыг апаргаш, 18 хар четпейн чыткаш улуг х\рештерге х\режип эгелээн. 18 харлыында чайлаг найырынга киришкеш \ж\\рлежип \нген. 19 харлап алгаш хамык-ла х\рештерге ш\гл\п эгелээн. 21 харлыг тургаш, +в\р районнуё улуг байырлалынга Моолдуё Убса-Нур аймактан 25 м=ге киришкен х\решке ш\\лген. Тыва автономнуг область турда, х\реш марглылдааларынга шаёналдыг черлерже доктаамал кирип чораан 1967 чылда Моол аймака 128 м=ге х\решкен тыва-моол найырынга ш\гген. Даа кожуунга, +в\рге х=й удаа ш\гл\п, шаёналдыг черлерни ээлээн. Тываныё бирги чери дээш болгулаан маргылдааларга 1961 болгаш 1964 чылдарда \ж\\рлешкен. Оон бээр казакин деп ады уттундуруп Шалыыр Доржу апарган.

14 слайд Хандагайтыда спорт комплекс т=в\н 2000 чылда Доржу Казакин Ойдуповичиниё ады-
Описание слайда:

Хандагайтыда спорт комплекс т=в\н 2000 чылда Доржу Казакин Ойдуповичиниё ады-биле адаан. 4 чыл улай Май 9-та хоочун м=геге тураскаадып, Хуреш маргылдаазын 18 хар чедир аныяк м=геллер аразында эртирип турган. 2013 чылдан эгелеп Хандагайтыныё стадионун Доржу Казакин Ойдупович деп адап кылган болган. Амгы \еде бистиё аравыста чок, ол 82 харлыында кызыл дустаан.

15 слайд Шаёналдары: 	2008 чыл июль 30-де спортту сайзырадырынга амы-хууда киирген сал
Описание слайда:

Шаёналдары: 2008 чыл июль 30-де спортту сайзырадырынга амы-хууда киирген салыышкыны база х=й чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш ТР-ниё «Арзылаё м=гези» деп х\нд\л\г атты тывыскан; 2006 чыл июль 4-те ТР-ниё Улуг Хуралыныё Хоойлужудулга палатазыныё х\нд\л\г бижии; «К\ш-ажылдыё хоочуну» деп медальдыё эдилекчизи; «Куш-ажылга шыёгарал» деп медальдыё эдилекчизи; В.И Лениниё 100 чылдыё юбилей медалы; «Соцчарыштыё тиилекчии» деп х=рек демдээниё эдилекчизи. Х=й санныг х\нд\л\г бижиктрениё эдилекчизи.

16 слайд Салгалдан-салгалче. Доржу Казакин Ойдуповчиниё х\решке сонуургалы, салым чаян
Описание слайда:

Салгалдан-салгалче. Доржу Казакин Ойдуповчиниё х\решке сонуургалы, салым чаяны авазыныё ханындан келген дизе чазыг чок боор. Чуге дизе авазы Шойдак Шивит Согаровнаныё ачазы Согар улуг м=ге, М=ёг\н-Тайгага чурттап чораан. Х\решке ш\гл\п каарга шаёналы бир уругну кадай кылдыр берген. Олар кады чуртааш 9 оолдуг, 4 кыстыг болганнар.

17 слайд
Описание слайда:

18 слайд Практиктиг кезээ. Х\реш оюнунуё =з\п орар салгалга ажыктыы. Х\реш оюнунуё д\р
Описание слайда:

Практиктиг кезээ. Х\реш оюнунуё =з\п орар салгалга ажыктыы. Х\реш оюнунуё д\р\мнери шупту чонга билдингир болгаш, белен. Ону эртирерде янзы-б\р\ белеткел база негетинмес. Чижээ: ча адарынга оюн болур дээн болза чазын база белеткээр, а х\реш дээрге ч\гле шодак-шудак кедип, бодун к\ш-талазы-биле сайзырадып алырга-ла оюнга белен деп болур. Эё-не онзагай ч\\л\ болза кажан ийи м=ге сегиржип алгаш октажыыр деп баарга аарыкчылар ындындан боттары х\режип турар ышкаш алгыржып аарыыры болуп турар.

19 слайд Тывага кээп турар аалчыларывыс 1900 чылда кээп чораан Поляк эртемдээн Феликс
Описание слайда:

Тывага кээп турар аалчыларывыс 1900 чылда кээп чораан Поляк эртемдээн Феликс Кон ышкаш х\реш оюнун к=ргеш чаёгыс т\ёнелге кээп турар болган. Ол болза м=гелер шодак-шудакты кедипкештиё «Д=гээ-Баары» деп аялгага шупту деёге девип \нуптерге чер-дээр сирлеёейни берген ышкаш. Тыва чонга х\реш дээрге ч\гле оюн эвес, а байырлал дизе чазыг чок боор.

20 слайд М=ге кижиниё тиилелгези дээрге ч\гле салгалдан-салгалче дамчып чоруур салым-ч
Описание слайда:

М=ге кижиниё тиилелгези дээрге ч\гле салгалдан-салгалче дамчып чоруур салым-чаяны эвес, а м=гениё \р \еде шудургу кызымак ажылыныё туёнели болур. Ынчангаш черле м=ге кижи кандыг кижи боор ч\вел, кайы-хире м=геллер билир эвес, мээё =гбелеримни билир бе дээн сорулга-биле школамда ==реникчилерге дараазында анкетаны чоргустум.

21 слайд +=реникчилерниё узел-бодалдары. Дус-Даг ниити билиг ортумак школазында ==рени
Описание слайда:

+=реникчилерниё узел-бодалдары. Дус-Даг ниити билиг ортумак школазында ==реникчиге м=ге кижи кандыг кижи боор ч\вел, кайы-хире м=геллер билир эвес, мээё =гбелеримни билир бе дээн сорулга-биле анкета чоргускан мен. Х\н\: февраль 25 Клазы: 8-9 Шупту киришкен: 32

22 слайд Анкетамныё бир дугаар айтырыы болза «М=ге кижи дээрге кандыг кижи болурул?» =
Описание слайда:

Анкетамныё бир дугаар айтырыы болза «М=ге кижи дээрге кандыг кижи болурул?» ==реникчилерниё харыыларын т\ёнеп к==р\мге 17 кижи (53,1%) к\шт\г кижи деп харыы берип турар, 12 кижи (37,5%) шыырак, 11 кижи (34,3%) дидим, 7 кижи (21,8%) тура-соруктуг, 3 кижи (9,3%): харыы бербээн; х=рээ калбак, арга билир, девиири чараш, 2 кижи (6,25%) дыка чемнениир, алдарлыг, сеткилдиг, чоргаар, д=ёмээ чоон, кулаа манчы, чангыс харыылар (3,1%): семис, чонга \легерлиг, кашапагай, ч\тк\лд\г, шынганнарлыг.

23 слайд Бо харыылардан к==рге болза м=ге дээрге – к\шт\г, шыырак, дидим, тура-сорукту
Описание слайда:

Бо харыылардан к==рге болза м=ге дээрге – к\шт\г, шыырак, дидим, тура-соруктуг кижи болуп турар. Бодаарымга кол ч\ве чонга \легелиг боору деп бодаар мен. Ч\ге-дизе кижи б\р\з\ м=ге бооп чаятынмас болгай, ынчангай «М=ге» деп атты бужартатпайн, бокталдырбазы чугула. Чамдык аныяк оолдарны эскереримге м=ге бис дээш бажын силгип кылаштажырлары база бар болгай, кыдыындан к==рге бир талазында ч\дек, бир талазында кээргенчиг-даа ышкаш к=ст\р, угаан-медерелиниё кызыызында-даа ирги бе? Ынчангаш м=ге кижи чараш адын чонга х\нд\ткелдиг кылдыр эдилээри к\зенчиг.

24 слайд Ийиги айтырыг: «+в\р кожуунун Хандагайты суурунда спортивный комплексти эё-не
Описание слайда:

Ийиги айтырыг: «+в\р кожуунун Хандагайты суурунда спортивный комплексти эё-не баштай кымнын ады-биле адаан турганыл?» \ш харыыныё бирээзин шилип алыр: А)Дидим-оол Б)Шалыыр Доржу В)Сайын-Белек Дидим-оол дээш 3 кижи (9,3%), Шалыыр Доржу 28 кижи (87,5%), Сайын-Белек – 0, харыы бербээн 1 кижи (3,1%). 32 кижиниё аразындан 28 кижи шын харыыны берген болуп турар.

25 слайд /шк\ айтырыг: «Шалыыр Доржу дээрге кымыл таныыр сен бе?». «Ийе» деп харыыны 1
Описание слайда:

/шк\ айтырыг: «Шалыыр Доржу дээрге кымыл таныыр сен бе?». «Ийе» деп харыыны 12 (37,5%), «Билбес мен» - 13 (40,6%), харыы бербээн – 4 (12,5%), танывас дыёнаан мен – 2 (6,2%), Хандагайтыныё стадион ады-биле адаан – 3 (9,3%). Шалыыр Доржу деп =гбе м=гевисти =зуп орар салгалывыс чедир билбес деп ч\\л бо салган айтырыымдан илерээн.

26 слайд Д=ртк\ айтырыг: «Шалыыр-Доржу кандыг ат алган м=ге ч\вел?». Харыылары: «Арзыл
Описание слайда:

Д=ртк\ айтырыг: «Шалыыр-Доржу кандыг ат алган м=ге ч\вел?». Харыылары: «Арзылаё» - 13 (40,6%) «К\ч\тен» - 3 (9,3%) «Начын» - 2 (6,2) «Билбес» - 14 (43,7%) Х=й кезиинде уруглар Шалыыр Доржу м=гениё алган адын билбес болуп турар. 13 кижи билир болганы ==р\нчуг.

27 слайд Бешки айтырыг «Бистин чер чурттуг улгады берген м=гелернин аттарын бижип к=р\
Описание слайда:

Бешки айтырыг «Бистин чер чурттуг улгады берген м=гелернин аттарын бижип к=р\нерем?». Уругларгыё харыылары: 30 кижи Куулар Чимитти бижип турар, 17 кижи – Д\вендей Буян, 15 кижи – Ажы-оол Чечен-оол база Д\пч\н Артур, С\р\н Борис база м=ге Анай-оолду бижип демдеглээннер.

28 слайд Алдыгы айтырыг «Бистин чер чурттуг аныяк м=гелернин аттарын бижип к=р\нерем?»
Описание слайда:

Алдыгы айтырыг «Бистин чер чурттуг аныяк м=гелернин аттарын бижип к=р\нерем?». Харыылары: 25 кижи Седен-оол Ким, 24 кижи – Одай Алдын-Сай, 22 кижи – Седен-оол Салим, 18 кижи – Доржукай Оттук, 12 кижи – Тежик Отчугаш, 6 кижи – Куулар Сергек, Тумат Сайын-Белек, Тувендей Сайын-Белек, Куулар Субудай дээш оон-даа =скелерни бижип турарлар. Боттарыныё \е-черге м=гелерин бижип турарын эки деп санаар дыр мен. Ылап-ла бо \ст\нде ады кирген оолдар дээрге чаёгыс удаа эвес байыр наадымга ш\\лген бистиё чаёгыс чер чуртувустуё т=лептиг оолдары дыр.

29 слайд Т\ёнел. Улустуё аас-чогаалы уругларныё кижизидилгезинге бир чугула ч\\лд\ ээл
Описание слайда:

Т\ёнел. Улустуё аас-чогаалы уругларныё кижизидилгезинге бир чугула ч\\лд\ ээлеп турар. Шаандан тура тыва тоолдарда м=ге кижини онзагай кылдыр к=рг\з\п чораан. Доржу Ойдуп Казакиновичиё м=ге болур салым-чаяны авазыныё ачазындан дамчып келген. Х=й чылдарда чолаачылап ажылдап чораан. Оон уругларыныё чанынга мал-маган =ст\ржуп кады-чуртап оларга арга-с\мезин берип чораан.

30 слайд Сонуургалыныё аайы-биле х\режип эгелээш, «Арзылаё» атка чедир х\решкен. Ооё а
Описание слайда:

Сонуургалыныё аайы-биле х\режип эгелээш, «Арзылаё» атка чедир х\решкен. Ооё ады-биле Хандагайтыныё спорт комплекзин, ооё соонда стадионун адап кааны анаа эвес. М=ге ады – Шалыыр Доржу. Х\реш \езинде удурланыкчызын октаар аргазы шелип актаптар боорга Шалыыр деп атка четкен дээр чораан. Ачамныё ук-т==г\з\н\ё бир адырында Шалыыр Доржу бар болганынга ==р\\р мен. Ч\ге дизе мээн соомда =з\п орар дуёмам Бай-Белек улуг =гбе м=геллер ышкаш х\режиир боор деп б\з\рээр мен.

31 слайд Кылып чоруткан анкетамныё т\ёнели-биле к==рге улгады берген м=гелерни эки бил
Описание слайда:

Кылып чоруткан анкетамныё т\ёнели-биле к==рге улгады берген м=гелерни эки билбези тодаратынган. Шалыыр Доржу м=гениё ук-салгалдарын тыпкаш мурнунда салган сорулгаларымны чедип алган мен деп бодаар мен. Келир уеде ч\гле мооё-биле кызыгаарлап кагбайн ачамныё ачазыныё адырындан м=гелерни илередип хандыр ==рениир деп сорулганы салдым.

Общая информация

Номер материала: ДВ-047784

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Методика преподавания информатики в начальных классах»
Курс профессиональной переподготовки «Организация образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Курс повышения квалификации «Актуальные проблемы обучения детей с нарушением слуха в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования»
Курс «Сопровождение детского отдыха. Школа вожатых»
Курс повышения квалификации «Система образовательной организации в начальном общем образовании в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Мотивация учебной деятельности в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Система работы учителя-дефектолога при обучении и воспитании детей с особыми образовательными потребностями (ООП) в общеобразовательном учреждении»
Курс повышения квалификации «Активизация познавательной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной деятельности»
Курс повышения квалификации «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в соответствии с ФГОС НОО»
Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков в начальной школе»
Курс повышения квалификации «Применение методов арт-терапии в работе со старшими дошкольниками и младшими школьниками»
Курс повышения квалификации «Организация рабочего времени учителя начальных классов с учетом требований ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Инклюзивное образование в начальной школе»

Благодарность за вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей

Опубликуйте минимум 3 материала, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную благодарность

Сертификат о создании сайта

Добавьте минимум пять материалов, чтобы получить сертификат о создании сайта

Грамота за использование ИКТ в работе педагога

Опубликуйте минимум 10 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Свидетельство о представлении обобщённого педагогического опыта на Всероссийском уровне

Опубликуйте минимум 15 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данное cвидетельство

Грамота за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского сайта в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 20 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Грамота за активное участие в работе над повышением качества образования совместно с проектом "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 25 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Почётная грамота за научно-просветительскую и образовательную деятельность в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 40 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную почётную грамоту

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Онлайн-конференция Идет регистрация