Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Начальные классы / Презентации / Проект на тему: ветераны села Хондергей

Проект на тему: ветераны села Хондергей


  • Начальные классы

Поделитесь материалом с коллегами:

Т=левилел: Хондергей ортумак школазынын 4-ку клазынын оореникчизи КАРА-САЛ Ай...
Толевилелдин чидиг айтырыы: «Торээн черин Хондергейге чурттап чорааш, Тоогуну...
Сорулгазы: Суурувуста узун назылыг 75-90 харлыг кырган- ачаларывыстын, кырган...
Информаторлар- биле ужуражылга. Узун назыныгларнын санын тодарадыры Боттандыр...
Манап болгу дег туннелдер: Суурувустун узун назыныглары ам-даа хой-хой чылдар...
Аар сумка кодуруп алгаш чораан болза дузалажыр Суун узуп, аяктарын чуур. Кырг...
75-тен- 90 харга чедир узун назыныгларнын данзызы Куулар Намажап Сурун-оолови...
Ондар Чамыян Томуртенович 1930 чылдын август 16 торуттунген 1 оол.1 кыстыг Бо...
Сат Седий-оол Самбууевна 1936 чылдын январь 15 торуттунген 78 харлыг «Хондерг...
Ховалыг Дугар Уржутпеевна 1937 чылдын октябрь 15-те торуттунген 77 харлыг Хон...
Сат Семистей Сандановна 1938 чылдын октябрь 12-де торуттунген 76 харлыг Хонде...
Сат Чокпак-оол Самбууевич 1938 чылдын ноябрь 13-те торуттунген 76 харлыг Хонд...
Монгуш Бурун-оол Огбен-оолович 1938 чылдын январь 9 торуттунген 76 харлыг Хон...
Донгак Татьяна Канчыыр-ооловна 1939 чылдын октябрь 12-де торуттунген 75 харлы...
Бо кырган- ачаларывыс,кырган- аваларывыс 60-73 хар аразында болган
Торуттунген чылдарынын аайы- биле( 75-90 хар ) данзызы 1. Куулар Намажап Суру...
Чааскаан чурттап орар кырган- ачавыс Сат Чокпак-оол Самбууевичиге дузалажып ,...
Кырган-ававыс Сат Семистей Сандановнанын ыяжын чаргаш, чыып берип турарывыс
Ажылывыс туннелинде кырган-ачавыс биске конфета берген
Туннели: Суурувуста чеден беш хардан тозан харга чедир узун назылыг кырганна...
1 из 23

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1 Т=левилел: Хондергей ортумак школазынын 4-ку клазынын оореникчизи КАРА-САЛ Ай
Описание слайда:

Т=левилел: Хондергей ортумак школазынын 4-ку клазынын оореникчизи КАРА-САЛ Ай-Суу Класс башкызы: Монгуш Б.К. «Суурувустун узун назыныглары»

№ слайда 2 Толевилелдин чидиг айтырыы: «Торээн черин Хондергейге чурттап чорааш, Тоогуну
Описание слайда:

Толевилелдин чидиг айтырыы: «Торээн черин Хондергейге чурттап чорааш, Тоогунун ховар изин арттырган сен. Назы догуп улгадыксай берзинзе- даа Ажы- толге улегер бооп чоруур силер» деп шулукке даянып алгаш Хондергей суурда 75-90 харлыг кырган- ачаларывыс,кырган-аваларывыстын санын илередип , ажыл-ижи-биле таныжып ,амыдырал -чуртталгазын сонуургап ону туннеп ундурери.

№ слайда 3 Сорулгазы: Суурувуста узун назылыг 75-90 харлыг кырган- ачаларывыстын, кырган
Описание слайда:

Сорулгазы: Суурувуста узун назылыг 75-90 харлыг кырган- ачаларывыстын, кырган- аваларывыстын санын илередип оларга дузалажып болгу дег ажылдарын кылчып , ажылывысты туннеп ундурери.

№ слайда 4 Информаторлар- биле ужуражылга. Узун назыныгларнын санын тодарадыры Боттандыр
Описание слайда:

Информаторлар- биле ужуражылга. Узун назыныгларнын санын тодарадыры Боттандырар аргалары Узун назыныгларга дузалажыр аргаларны тургузары Ажылды туннээри

№ слайда 5 Манап болгу дег туннелдер: Суурувустун узун назыныглары ам-даа хой-хой чылдар
Описание слайда:

Манап болгу дег туннелдер: Суурувустун узун назыныглары ам-даа хой-хой чылдарда эки чоруур болза, биске олар эки чуулдерни ооредип ,улегер чижек болур.

№ слайда 6 Аар сумка кодуруп алгаш чораан болза дузалажыр Суун узуп, аяктарын чуур. Кырг
Описание слайда:

Аар сумка кодуруп алгаш чораан болза дузалажыр Суун узуп, аяктарын чуур. Кырганнарны камгалаарыныЁ хемчеглери Шалазын чуп, бажын иштин аштап , ыяжын чыып бээри. Садыгдан хлеб, судун садып берип болур

№ слайда 7 75-тен- 90 харга чедир узун назыныгларнын данзызы Куулар Намажап Сурун-оолови
Описание слайда:

75-тен- 90 харга чедир узун назыныгларнын данзызы Куулар Намажап Сурун-оолович 1927 чылдын март 20 –де торуттунген 3 уруглуг Бо хуннерде 87 харлыг

№ слайда 8 Ондар Чамыян Томуртенович 1930 чылдын август 16 торуттунген 1 оол.1 кыстыг Бо
Описание слайда:

Ондар Чамыян Томуртенович 1930 чылдын август 16 торуттунген 1 оол.1 кыстыг Бо хуннерде 84 харлыг 30 чыл иштинде Хондергей ортумак школазынга ажыл-агый эргелекчилеп чораан

№ слайда 9 Сат Седий-оол Самбууевна 1936 чылдын январь 15 торуттунген 78 харлыг «Хондерг
Описание слайда:

Сат Седий-оол Самбууевна 1936 чылдын январь 15 торуттунген 78 харлыг «Хондергей» совхозка малчыннап чораан

№ слайда 10 Ховалыг Дугар Уржутпеевна 1937 чылдын октябрь 15-те торуттунген 77 харлыг Хон
Описание слайда:

Ховалыг Дугар Уржутпеевна 1937 чылдын октябрь 15-те торуттунген 77 харлыг Хондергей совхозка малчыннап чораан

№ слайда 11 Сат Семистей Сандановна 1938 чылдын октябрь 12-де торуттунген 76 харлыг Хонде
Описание слайда:

Сат Семистей Сандановна 1938 чылдын октябрь 12-де торуттунген 76 харлыг Хондергей суурга диплом чок-даа болза санитаркалап чораан «Чоннун эмчизи»

№ слайда 12 Сат Чокпак-оол Самбууевич 1938 чылдын ноябрь 13-те торуттунген 76 харлыг Хонд
Описание слайда:

Сат Чокпак-оол Самбууевич 1938 чылдын ноябрь 13-те торуттунген 76 харлыг Хондергей суурга садыгжылап чораан

№ слайда 13 Монгуш Бурун-оол Огбен-оолович 1938 чылдын январь 9 торуттунген 76 харлыг Хон
Описание слайда:

Монгуш Бурун-оол Огбен-оолович 1938 чылдын январь 9 торуттунген 76 харлыг Хондергей ортумак школазынга интернат эргелекчилеп чораан

№ слайда 14 Донгак Татьяна Канчыыр-ооловна 1939 чылдын октябрь 12-де торуттунген 75 харлы
Описание слайда:

Донгак Татьяна Канчыыр-ооловна 1939 чылдын октябрь 12-де торуттунген 75 харлыг Хондергей совхозтун ногаажызы

№ слайда 15 Бо кырган- ачаларывыс,кырган- аваларывыс 60-73 хар аразында болган
Описание слайда:

Бо кырган- ачаларывыс,кырган- аваларывыс 60-73 хар аразында болган

№ слайда 16
Описание слайда:

№ слайда 17 Торуттунген чылдарынын аайы- биле( 75-90 хар ) данзызы 1. Куулар Намажап Суру
Описание слайда:

Торуттунген чылдарынын аайы- биле( 75-90 хар ) данзызы 1. Куулар Намажап Сурун-оолович 87 хар 2. Ондар Чамыян Томуртенович- 84 хар 3.Сат Седий-оол Самбууевна-78 хар 4. Ховалыг Дугар Уржутпеевна -77 хар 5.Сат Семистей Сандановна-76 хар 6. Сат Чокпак-оол Самбууевич-76 хар 7. Монгуш Бурун-оол Огбен-оолович-76 хар 8. Донгак Татьяна Канчыыр-ооловна- 75 хар

№ слайда 18 Чааскаан чурттап орар кырган- ачавыс Сат Чокпак-оол Самбууевичиге дузалажып ,
Описание слайда:

Чааскаан чурттап орар кырган- ачавыс Сат Чокпак-оол Самбууевичиге дузалажып , бажынынын иштин аштап берип турарывыс.

№ слайда 19
Описание слайда:

№ слайда 20
Описание слайда:

№ слайда 21 Кырган-ававыс Сат Семистей Сандановнанын ыяжын чаргаш, чыып берип турарывыс
Описание слайда:

Кырган-ававыс Сат Семистей Сандановнанын ыяжын чаргаш, чыып берип турарывыс

№ слайда 22 Ажылывыс туннелинде кырган-ачавыс биске конфета берген
Описание слайда:

Ажылывыс туннелинде кырган-ачавыс биске конфета берген

№ слайда 23 Туннели: Суурувуста чеден беш хардан тозан харга чедир узун назылыг кырганна
Описание слайда:

Туннели: Суурувуста чеден беш хардан тозан харга чедир узун назылыг кырганнарнын санын тодарадып алыры- биле кудумчулар аайы- биле данзызын тургускаш, оларнын бажыннарынга баргаш ужуражып кадыын айтырып, торуттунген хунун, чылын , айын сонуургап айтыргаш кады чурукка тырттырып алган бис. Туннелинде сес кырганнар болган, а артканнары амдыызында дыка улгатпаан болган. Чамдык кырган-аваларывыс ,кырган-ачаларывыс чааскаан чурттап олурар болурга бажынынга баргаш дузалажып турар бис. Ынчангаш бо кырганнарнын чуруктарын музейге белек кылдыр берген бис.


Автор
Дата добавления 25.10.2016
Раздел Начальные классы
Подраздел Презентации
Просмотров39
Номер материала ДБ-289169
Получить свидетельство о публикации

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх