Инфоурок / Директору, завучу / Другие методич. материалы / Проект: "Самосовершенствование личности педагога - приоритетая цель современного профессионального образования"

Проект: "Самосовершенствование личности педагога - приоритетая цель современного профессионального образования"

библиотека
материалов


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПТО

У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІТ.М. Моісеєнко


hello_html_m168d861e.gif

ПроектКраматорськ – 2013

Моісеєнко Т.М., методист ДНЗ «Краматорське вище професійне торгово-кулінарне училище», кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач – методист», проект на тему: «Самовдосконалення особистості педагога – пріоритетна мета сучасної професійної освіти», м. Краматорськ, 2013 р. – 16 стор.

В проекті показано, що головна роль у стрімкому потоці сучасності належить самоосвіті. Без оволодіння основами самоосвіти будь які навчальні плани і програми можуть виявитися позбавленими сенсу. Саме ці питання були покладені в основу проекту. Головне завдання проекту – підвищення компетентності педагога шляхом самоосвіти.

Даний проект стане в нагоді методистам та педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів.Рецензент: Стрельченко Т.А., заст. директора НМЦ ПТО в Донецькій областіВідповідальний за випуск: Шкаєва Н.О.методист НМЦ

ПТО в Донецькій області, «спеціаліст вищої категорії»
Розглянуто і схвалено:

Навчально-методичною радою

Навчального методичного центру

професійно-технічної освіти у Донецькій області


Протокол № ______ від ______________2013 р.ЗМІСТ


Актуальність проекту

стор. 4

2.

Пояснювальна записка до проекту

стор. 5

3.

Мета проекту

стор. 7

4.

Вид проекту

стор. 7

5.

Очікувані результати проекту

стор. 8

6.

Етапи реалізації проекту

стор. 10


а)

І етап – підготовчий.

стор. 10


б)

ІІ етап – прогностичний.

стор. 11


в)

ІІІ етап – творчий.

стор. 12


г)

ІV етап – аналітико-узагальнюючий.

стор. 13


д)

V етап – підсумковий. Творчий звіт.

стор. 13

7.

Перспективність проекту

стор. 14
Проект «Самовдосконалення особистості педагога – пріоритетна мета сучасної професійної освіти»

hello_html_58a01c62.gif

Актуальність проекту:

В умовах швидкозмінного суспільства, глобального оновлення не лише технологічної бази, а й ціннісної, інших сфер, а, крім того, зростання економічної і географічної мобільності фахівця, загострюється проблема його відповідності потребам безпосередньої діяльності. Розв’язання цієї проблеми слід шукати в площині безперервного професійного розвитку і саморозвитку впродовж життя. Ця проблема насамперед стосується педагогічних і науково-педагогічних кадрів, покликаних формувати суб’єктів будь-яких видів людської діяльності.

Уявлення про те, якою повинна бути освіта, про підходи до оволодіння знаннями і їх застосування, безупинно доповнюються й уточнюються. Швидко змінюється сам світ, тому провідні освітні центри, намагаючись підлаштуватися під його дедалі динамічніший ритм, удосконалюють свої методики. Головна роль у цьому стрімкому хаотичному потоці сучасності належить самоосвіті. Без оволодіння її основами будь-які навчальні програми й плани можуть виявитися позбавленими сенсу.

Пояснювальна записка до проекту:

В Краматорському вищому професійному торгово-кулінарному училищі велика увага приділяється питанню самоосвіти членів педагогічного колективу.

Давня мудрість говорить: Хто стоїть на місці, той відстає. А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище. У цьому ц полягає основна місія сучасного викладача.

Вже не достатньо бути на уроці та поза ним актором, режисером, діловодом, диригентом, дипломатом, психологом, новатором і компетентним фахівцем. Модель сучасного викладача передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у постійному творчому пошуку. Ці якості не видаються додатком до диплома про педагогічну освіту, а формуються у щоденній викладацькій праці.

На початку кожного навчального року я, як методист, задаюся питаннями:

hello_html_m4d466bb7.png навчання у даний час;

hello_html_m4d466bb7.png наскільки він здатен до зростання;

hello_html_m4d466bb7.png чи здатний до самоосвітньої діяльності;

hello_html_m4d466bb7.png якої саме методичної допомоги він потребує тощо.

За досить тривалий час роботи методистом я усвідомила, що традиційні форми методичної роботи, такі як: методичні наради, практичні семінари, методичні об`єднання чи консультації не є головними у зростанні педагога. Головне – розгледіти, а іноді – відчути здатність до творчості, вчасно дати поштовх, який викликає бажання ступити уперед. І якщо вчасно розпізнати цей паросток, докласти певних зусиль для його розвитку, результат перебільшить очікування.

Отже, я вважаю, що одним з найбільш ефективних засобів підвищення професійної компетентності викладача є його самоосвітня діяльність.

Саме тому робота над проектом «Самовдосконалення особистості педагога – пріоритетна мета сучасної освіти» в КВПТКУ проводиться постійно і безперервно.


Координатор проекту:

Методист училища.

hello_html_2cbae9b1.gif


Мета проекту:

- Покращити якість професійно-технічної освіти;

- Піднести престиж робітничої професії;

- Сприяти підвищенню ефективності навчально-виробничого процесу.

Вид проекту:

 • Внутрішній (за характером контактів);

 • Безпосередній (за характером координації);

 • Груповий або колективний (за числом учасників);

 • Довготривалий (за тривалістю проведення).

hello_html_m19b026b0.gif

Учасники проекту:

Адміністрація і педагогічний колектив КВПТКУ.

Термін виконання:

01.09.2012-01.06.2013 р.(безстроковий)

Очікувані результати проекту:

 • Підвищення якості навчально-виробничого процесу;

 • Підвищення рівня навченості учнів.

Очікувані педагогом результати:

 • підвищення кваліфікації та рівня професійної майстерності;

 • вдосконалення професійної компетентності;

hello_html_m76fd2d4a.gif

 • засвоєння, оновлення, поширення й поглиблення теоретичних знань;

 • оволодівання новими формами, методами, прийомами навчання та виховання дітей;

 • створення творчої атмосфери у колективі;

 • доброзичливі стосунки з адміністрацією;

 • задоволення власних інтересів і об’єктивних потреб освітнього закладу;

 • вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, новітніх досягнень педагогічної, психологічної наук, нових педагогічних технологій тощо.

Етапи реалізації:

"Самоосвіта педагога – свідома діяльність з удосконалення своєї особистості, як фахівця: адаптування своїх індивідуальних неповторних якостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності та неперервне вдосконалення якостей своєї особистості". А оскільки навчити самого себе значно складніше, ніж когось, самоосвіта передбачає методичний супровід. Він має бути багаторівневий і обов’язково – поступовий.

Крім того, самоосвіта повинна носити систематичний, послідовний і безупинний характер. Зміст і форма самоосвіти повинні постійно ускладнюватися.

І етап – підготовчий. Самоусвідомлення та прийняття рішення здійснювати процес самовдосконалення;

Діяльність з самоосвіти починається з діагностики  власних утруднень, проблем. Проведення зовнішнього діагностування з педагогічної, методичної, психологічної підготовки викладача і майстра виробничого навчання та спонукання до самооцінки та самоаналізу власних можливостей, якостей, результатів професійної діяльності – основна умова ефективної самоосвіти.

hello_html_m34907b25.gif


Сьогодні педагоги повинні розуміти: бути гарним професіоналом означає бути в постійному пошуку, зростанні, розвитку. Труд педагога відрізняється високою мобільністю, надзвичайною складністю, вимагає від нього глибоких та різнобічних наукових професійних знань, умінь, навичок, що становлять основу професійної компетентності. Підвищення професійної компетентності педагога – запорука успішного реформування системи освіти в цілому.

ІІ етап – прогностичний. Планування та вироблення програми самовдосконалення;

Алгоритм діяльності:

hello_html_m4d466bb7.png Самоаналіз професійної діяльності;

hello_html_m4d466bb7.png Вибір теми, планування форм роботи;

hello_html_m4d466bb7.png Складання індивідуального плану самоосвіти.


ІІІ етап – творчий. Безпосередня практична діяльність з реалізації поставлених завдань, пов’язаних із роботою над самим собою;

Алгоритм діяльності:

hello_html_m4d466bb7.png вивчати необхідну літературу та передовий педагогічний досвід;

hello_html_m4d466bb7.png виокремлювати з літератури, що вивчається, та передового педагогічного досвіду основні актуальні положення, факти, явища, що піднімають теоретичний та методичний рівень педагога;

hello_html_m4d466bb7.png відбирати з прочитаного та побаченого педагогом думки та методичні знахідки для апробації у власній педагогічній діяльності;

hello_html_m4d466bb7.png систематизувати та розробити науково-методичні узагальнення;

hello_html_m4d466bb7.pngвпроваджувати досягнення психолого-педагогічної науки та практичної діяльності у власний досвід роботи з учнями;

hello_html_m4d466bb7.png експериментальна перевірка нових ідей;

hello_html_m4d466bb7.png проведення відкритих уроків.


ІV етап – аналітико-узагальнюючий. Самоконтроль та самокорекція цієї діяльності.

Алгоритм діяльності:

hello_html_m4d466bb7.png аналіз виконання поставлених задач;

hello_html_m4d466bb7.png самооцінка, визначення перспектив втілення отриманих знань.


V етап – підсумковий. Творчий звіт.

Мета: узагальнити результати проведеної роботи перед адміністрацією та педагогічним колективом училища; проінформувати про реальні досягнення через свою діяльність, зробити відповідні висновки про позитивне і негативне.

Алгоритм діяльності: систематизація, узагальнення і оформлення результатів виконання проекту. Оцінювання результатів здійсненого проекту відповідно до поставлених завдань. Узагальнення отриманого досвіду, визначення сильних і слабких сторін роботи. Визначення можливостей подальшого розвитку проекту «Самовдосконалення особистості педагога – пріоритетна мета сучасної освіти».

Результат самоосвіти може подаватися у формі:

 • доповіді, виступу на семінарі, педагогічній раді, методичному об`єднанні;

 • реферату;

 • методичного посібника;

 • статті до фахового видання;

 • дидактичного матеріалу;

 • науково-методичної розробки;

 • проекту;

 • методичного чи діагностичного кейсу тощо.

hello_html_m1afdf708.gif

Результативність проекту:

Для нашого колективу проект «Самовдосконалення особистості педагога – пріоритетна мета сучасної професійної освіти» був своєрідною сходинкою в підвищенні рівня професійної майстерності. Бо кожен з нас розуміє, що сила викладача – у його постійному бажанні змінюватися, самовдосконалюватися, вічно вчитися самому.

«Немає людей більш допитливих, невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як вчителі».Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДБ-007689

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG