Инфоурок / Химия / Другие методич. материалы / Программа самостоятельного совершенствования знаний по химии для учащихся 10 класса

Программа самостоятельного совершенствования знаний по химии для учащихся 10 класса


библиотека
материалов

Харцизька українська гімназія

Харцизької міської радиimagesCAVY1FZ8.jpgПрограма самостійного вдосконалення знань з хімії для учнів 10 класу

Підготувала

вчитель хімії

Колодяжна О. М.м. Харцизьк 2015

Програма самостійного вдосконалення знань з хімії для учнів 10 класу

Мета Програми - стимулювання самостійної пошукової пізнавальної діяльності учнів, формування у школярів організованих і структурованих знань, самоосвітніх умінь і навичок, мотивів, інтересу до самовдосконалення, досвіду самоосвітньої діяльності.

Програма надасть допомогу учням у плануванні та організації самоосвітньої діяльності з предмету, поглибленні та систематизації знань, формуванні навичок дослідницької роботи в теоретичному та практичному вивченні предмету, розвитку вмінь застосування знань у нестандартних ситуаціях.

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ З ХІМІЇ ДЛЯ УЧНІВ 10 КЛАСУ

 1. Ознайомтесь із пропонованою програмою самоосвітньої діяльності з теми, складіть для себе план роботи щодо вдосконалення тих знань, що ви отримуєте в класі під керівництвом учителя.

 2. Робіть орієнтацію на структурно - часову модель вивчення теми, це дасть вам можливість поділитися на уроках тими знаннями, що ви здобули самостійно, зі своїми товаришами. Сплануйте час виконання завдання.

 3. Ознайомтесь зі списком літератури, яку можна буде використати в процесі пошуку. Можете використовувати також і ту літературу, яку знайшли самостійно, звернутися до інших джерел інформації, наприклад, до Інтернету.

 4. Ті питання, які вас найбільше зацікавили і ви впевнені, що виконаєте їх, запишіть у таблицю:

п/п

Зміст роботи

Дата виконання

Самооцінка

Оцінка учнів

Оцінка вчителяРівень зацікавленості визначте так:

"!" - завдання цікаве для мене;

"0"- завдання не цікаве;

"?"- завдання цікаве, але вважаю, що буде важко його виконати.

 1. Зробіть самооцінку виконаної роботи, порівняйте з оцінкою вчителя, учнів. Зробіть висновки щодо вдосконалення подальшої самоосвітньої роботи.

 2. Під час виконання запропонованих завдань ви навчитеся:

 • Працювати з додатковою літературою, знаходити її в каталогах, картотеці, Інтернеті;

 • Систематизувати свої знання та поглибити їх, розширите кругозір;

 • Передавати зміст навчального матеріалу в графічній формі, опорних конспектах, схемах - підказках;

 • Відтворювати основні думки прочитаного, прослуханого у вигляді тез, конспектів;

 • Використовувати ІКТ при вивченні хімії;

 • Розв'язувати та складати пошукові завдання, самостійно оцінювати навчальну діяльність;Структурна-часова модель розвитку самоосвітньої діяльності учнів 10 класу


Урок

Дата

Тема уроку

Цільова установка

Зміст роботи

Рекомендуєма література

Рівень зацікавленості учнів

1
Повторення питань курсу хімії

основної школи.

Найважливіші класи неорганічних сполук.


 • Формування вміння узагальнювати знання


 • Складіть власну кольорову схему «Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук». Підготувати кольорові картки з формулами оксидів, кислот, основ, солей.


1.Ярошенко О.Г. Хімія:Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч.закладу.- Київ «Грамота»

2010 – 224с.

2.Т.М.Гранкіна Хімія . Конструктор уроку Харків. Ранок,2010

 • 1

2


Будова атома Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Види хімічного зв’язка.

 • Формування вміння узагальнювати знання.

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.

 • Розвиток творчих здібностей.

 • Складіть міні-підручник «Будова атома», «Види хімічного зв’язку».

 • Підготуйте доклад, проект «Значення періодичного закону і періодичної системи хімічних елементів», «Життя і діяльність Д.І.Менделєєва, зв’язок з Україною», «Три служби Батьківщини».

 • Зробіть або намалюйте моделі будови атомів різних елементів за вибором.

 • Складіть кросворд використовуючи назви хімічних елементів.

 • Підготуйте презентації по групах:

І – різноманітність ізотопів у природі;

ІІ – ядерні перетворення;

ІІІ – атомні катастрофи.

 • Виготовте моделі електронних орбіталей.

 • 2


Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки


3


Загальна характеристика неметалічних елементів.

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.

 • Підготуйте презентацію, доповідь, доклад, реферат «Відкриття хімічних елементів-неметалів»

 • 3


4


Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену і Карбону..

 • Розвиток творчих здібностей.

 • Зробіть кулестержневі моделі амотропних видозмін Оксигену, карбону, фосфору, сульфуру.

 • 4


5


Неметали як прості речовини. Фізичні властивості неметалів.

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.

 • 1.РОБОТА ДОМАШНІХ ТВОРЧИХ ГРУП

 • Підготуйте презентацію, доповідь, доклад, реферат про найбільш поширені неметали: кисень, озон, азот, вуглець графіт, алмаз, фосфор, сірку, хлор, йод, фтор, інертні гази.


 • 4


6


Поширення неметалічних елементів у природі. Значення озонового шару для життя організмів на Землі.

 • Формування екологічного світогляду;

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.

 • Формування вміння узагальнювати знання.

 • Формування вміння використовувати міжпредметні зв’язки

 • Підготуйте презентацію, доповідь, доклад, реферат «Значення озонового шару для життя організмів на землі».

 • Складіть схеми «КРУГООБІГ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ – НЕМЕТАЛІВ В ПРИРОДІ»

Користуючись знаннями з хімії, фізики, біології і географії, підготуйте повідомлення про роль неметалічних елементів у природі

«Кругообіг хімічних елементів неметалів в природі».


 • 5


7


Використання неметалів. Поняття адсорбції.

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.

 • Формування дослідницьких вмінь.


 • ВИКОНАЙТЕ ДОМАШНІЙ ЛАБОРАТ.ДОСЛІД №1

 • Підготуйте власний план адсорбції активованого вугілля в домашніх умовах.

 • Підготуйте доповідь, міні-проект «Життя і наукова діяльність Зелінського Миколи Дмитровича».

 • 5


8


Хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном.

 • Формування вміння узагальнювати знання.

 • Розвиток творчих здібностей.

 • Складіть опорний конспект, схему «Хімічні властивості неметалів»

 • Зробіть моделі молекул, малюнки-портрети хлороводню, йодоводню, аміаку, води, сірководню, метану, фосфіну.

 • 5

 • 6


9


Аміак

 • Формування вміння узагальнювати знання.

 • Розвиток вміння самостійно опрацювати новий матеріал.

 • Формування екологічного світогляду;

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.


 • Підготуйте план-схему за темою уроку.

 • Знайдіть спосіб знешкодження аміаку (напишіть рівняння хімічної реакції)

 • 6


10


Солі амонію.

 • Формування вміння узагальнювати знання.

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.

 • Складіть опорний конспект, схему «Солі амонію»

 • Підготуйте повідомлення «Застосування солей амонію».

 • 7


11


Гідроген хлорид

 • Формування вміння узагальнювати знання.

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.

 • Складіть опорний конспект, схему « Гідроген хлорид»

 • Підготуйте повідомлення «Застосування гідроген хлориду».12


Оксиди неметалічних елементів.

 • Формування вміння узагальнювати та систематизувати знання.

 • Розвивати вміння самостійно опановувати новий матеріал.

 • Формування екологічного світогляду;

 • Розвиток творчих здібностей.

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.

 • Складіть мініпідручник за темою «Оксиди неметалічних елементів»

 • Підготуйте проект:

 • «Закономірність хімічних процесів на прикладі природних явищ»

 • «Кислотні дощі та причини їх виникнення»

 • «Парниковий ефект та шляхи вирішення проблеми парникового ефекту»

 • Підготуйте повідомлення:

 • Фізіологічна дія чадного газу;

 • Поширення в природі вуглекислого газу, його значення.

 • Намалюйте плакат «Чинники парникового ефекту».

 • 8


13


Сульфатна кислота і її солі-сульфати.

 • Формування вміння узагальнювати та систематизувати знання.

 • Розвивати вміння самостійно опановувати новий матеріал.

 • Формування екологічного світогляду;

 • Розвиток творчих здібностей.

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.

 • Складіть опорний конспект за темою уроку.

 • Складіть три-чотири запитання до навчального тексту(§9).

 • Підготуйте міні-проект: «Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин».

 • Знайдіть способи знешкодження сульфуру(IV) оксиду, як промислового відходу (напишіть рівняння хімічних реакцій).

 • Опрацюйте текст (активна робота з текстом)

«Кислотні дощі», позначте

«+» - відомий матеріал;

«!» - матеріал, що здивував, здався найцікавішим;

«?» - факти, які вимагають додаткового пояснення;

«-« - матеріал, що не зацікавив.

 • Обговоріть текст в групах

 • Намалюйте схему «Застосування сульфатної кислоти».

 • 9

Т.М.Гранкіна Хімія.

Конструктор уроку.

Харків. Ранок


14


Розв’язання розрахункових задач

 • Формування вміння розв’язувати задачі.

 • Формування алгоритмічного мислення.

 • Розв’яжіть задачі домашньої самостійної роботи №1

 • Складіть та розв’яжіть задачу з використанням даних про вивчені речовини15


Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи. Роль хімії у розв'язуванні продовольчої проблеми.

 • Розвивати вміння самостійно опановувати новий матеріал.

 • Формування екологічного світогляду;

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.

 • Опрацюйте навчальний текст. Активна робота з текстом.

 • Складіть 5 запитань до тексту.

 • Доповніть «Схему класифікації добрив» прикладами (с.87 рис.36).

 • Підготуйте реферат «Життя та наукова діяльність

Д. М. Прянишникова».

 • Підготуйте повідомлення «Виробництво добрив в Україні».

 • Використовуючи додаткові джерела, підготуйте проект «Роль хімії у розв’язанні продовольчої проблеми».

 • 11


16


СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 • Формування вміння узагальнювати знання.

Складіть тестові завдання з теми17


Карбонатна кислота, її солі, їхнє поширення й використання.

 • Розвивати вміння самостійно опановувати новий матеріал.

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.


 • Складіть власний опорний конспект за новим матеріалом.

 • Підготуйте повідомлення, опорні схеми, презентацію «Поширення солі карбонатної кислоти в природі, їх використання»

 • 12


18


Практична робота №1
1. Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів.

 • Формування дослідницьких вмінь. • 13


19


Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання.

 • Розвивати вміння самостійно опановувати новий матеріал.

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.

 • Розвиток творчих здібностей.

 • Складіть розгорнутий план відповіді.

 • Підготуйте презентацію «Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання».

 • Складіть кросворд.

 • Опрацюйте текст «Скло», «Цемент» методом активної роботи з текстом.

 • 14


20


Кругообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі.

 • Розвивати вміння самостійно опановувати новий матеріал.

 • Формування вміння узагальнювати знання.

 • Розвиток творчих здібностей.

 • Формування екологічного світогляду;


 • Складіть список питань до вивченої теми.

 • Намалюйте плакати, стіннівку, складіть схеми «Кругообіг хімічних елементів».

 • Опрацюйте текст навчального матеріалу методом активної роботи з текстом (§15).

 • 15


21


Урок узагальнення знань з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки»

 • Складіть схеми-опори до кожного положення «Узагальнюємо вивчене» (с.120-121), наведіть і запишіть у робочому зошиті власні приклади. (робота в групах).

 • Складіть тестові завдання з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки».

 • Складіть словник хімічних термінів, вивчених в даній темі.
Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки

22


Загальна характеристика металічних елементів. Метали як прості речовини.

 • Формування вміння узагальнювати знання.

 • Розвивати вміння самостійно опановувати новий матеріал.

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.

 • Складіть список питань та відповіді на них до матеріалу з нової теми.

 • Складіть опору-шпаргалку з прикладами «Загальні фізичні властивості металів».

 • Підготуйте повідомлення, стіннівку «Поширення металів та їх сполук в природі».

 • Складіть кросворд, використовуючи назви простих речовин металів.

 • 16,17

23


Загальні хімічні властивості металів.

 • Формування екологічного світогляду;

 • Розвивати вміння самостійно опановувати новий матеріал. • Складіть опору-шпаргалку з власними прикладами.

 • 18


24


Корозія металів, захист від корозії.

 • Формування вміння узагальнювати та систематизувати знання.

 • Розвивати вміння самостійно опановувати новий матеріал.

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.

 • Підготуйте міні-проект «Корозія металів. Наслідки корозії металів та засоби захисту».

 • 18


25


Лужні метали.

 • Розвивати вміння самостійно опановувати новий матеріал.

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.

 • Підберіть свої приклади «Хімічні властивості лужних металів».

 • Підготуйте повідомлення про відкриття елементів підгрупи лужних металів.

 • 19


26


Лужноземельні елементи та Магній.

 • Розвивати вміння самостійно опановувати новий матеріал.

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.

 • Формування вміння використовувати міжпредметні зв’язки

 • Формування дослідницьких вмінь.


 • Складіть схему та підтвердіть її своїми прикладами рівнянь реакцій «Хімічні властивості лужних металів та Магнію».

 • Підготуйте доповідь, повідомлення, реферат:

 • БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЛУЖНИХ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ.

 • Поширеність сполук Лужних і Лужноземельних елементів.

 • Вода. Поняття про твердість води.

 • Виконайте домашній лабораторний дослід №2 (Л.д.№12, с.167) Усунення накипу з поверхні побутових приладів.

 • Запишіть спостереження, підтвердіть їх рівнянням хімічної реакції.

 • Дослідіть склад відомих вам мінеральних вод, напишіть формули солей, іони яких містяться у воді.

 • 19


27


Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Сполуки алюмінію.

 • Розвиток творчих здібностей.

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.

 • Формування вміння узагальнювати знання.

 • Виконайте творчий груповий проект на тему: «Крилатий метал».

 • Намалюйте ілюстративний плакат «Використання алюмінію та його сполук».

 • Зробіть короткі висновки за матеріалом підручника.

 • 21


28


Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп.

 • Формування вміння узагальнювати знання.

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.

 • Формування вміння використовувати міжпредметні зв’язки

 • Розвиток вміння самостійно опрацювати новий матеріал.


 • Складіть порівняльну таблицю «Метали головних і побічних підгруп» (Особливості будови атомів, фізичних, хімічних властивостей).

 • Зробіть короткі висновки за матеріалом підручника.

 • Виконайте творчий груповий міні-проект на тему «Біологічна роль Феруму».

 • 22


29


Практичні роботи №2: Розв’язування експериментальних задач.

 • Формування дослідницьких вмінь.


 • Складіть таблицю «Якісні реакції на катіони металів».30


Металічні руди. Загальні способи одержання металів.

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.

 • Формування екологічного світогляду;


 • Складіть тези до уроку; розгорнутий план; питання; короткі висновки.

 • Виконайте груповий проект «Основні відходи виробництва металів та способи їх використання».

 • 24

 • 25


31


Метали й сплави в сучасній техніці. Використання алюмінію, заліза та їх сплавів.

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.

 • Розробіть групові проекти на тему «Метали і сплави в сучасній техніці» (№4,с.205)

 • Підготуйте буклет.


 • 25


32


Розвиток металургійних виробництв в Україні.
Охорона навколишнього середовища при виробництві і використанні металів.

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.

 • Розвиток вміння самостійно опрацювати новий матеріал.

 • Формування екологічного світогляду;


 • Виконайте й захистіть груповий проект «Основні відходи виробництва металів та способи їх використання». «Охорона навколишнього середовища під час виробництва й використання металів».

 • Опрацюйте методом активного читання :

 • текст «Металургійні підприємства України;

 • текст «Розвиток металургійного виробництва в Україні.

§ 24 Т. М. Гранкіна. Хімія.

Конструктор уроку.

Харків. Ранок. 2010

с.193-194


33


Розв’язування розрахункових задач.

 • Розвиток алгоритмічного мислення

 • Складіть та розв’яжіть задачі різного ступеня складності з використанням даних про хімічні властивості та добування металів (2-3 задачі).34


Семестрова контрольна робота №2.

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.

 • Формування вміння узагальнювати та систематизувати знання.


 • Використайте матеріал підручника або додаткову літературу та складіть тестові завдання з теми.35


Урок узагальнення знань.

 • Формування вміння узагальнювати та систематизувати знання.

 • Розвиток вміння працювати з додатковою літературою.


 • Складіть схеми-опори до кожного положення «Узагальнюємо вивчене» (с.206-209), (робота в групах).

 • Складіть тестові завдання з теми «Металічні елементи та їхні сполуки».

 • Складіть словник хімічних термінів, вивчених в даній темі.

 • Підготуйте матеріал для видання шкільної книжки-шпаргалки «Хімія у кишені».
Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-453466

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG