1539144
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт ООО «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Проект «Инфоурок» совместно с Министерством финансов РФ приглашает учителей и всех желающих к участию в Марафоне финансовой грамотности Все участники получат бесплатные документы Принять участие
Инфоурок Классному руководителю КонспектыПрограмма нравственного воспитания молодежи

Программа нравственного воспитания молодежи

библиотека
материалов

Программа нравственного воспитания

Iступень роста – для детей дошкольного возраста

Тема

Младшая группа

Средний дошкольный возраст

Старший дошкольный возраст

Эхээсэгынhургаал

Эхээсэгэеэ, аханарэгэшэнэрээ «та» гэхэ

Ахазониие ,нэгэшье наhа ахаhаань «ши» гэжэ болохогүй, заабол «та» гэхэ ёhотой

Эхээсэгын, хүгшэнабаэжынзаабари тон hайнаархадуужааба, бүhөөргэдэ


Хүндэюумэүгэхэдээбаруунгараарааүгэхэ, абахадаабаруунгараарааабаха

Наhатай зоной хөөрэлдэжэбайхадань, үгыень таhалангүйшагнаадhууха

Олоной газарта ябахадаатоомоо таhархагүй


Гэрсоогообүлынгэшүүнахазахазонообултыеньхүндэлхэ ёhотой,Аманда багташагүймуухайүгэхэрэглэхэгүйБуряадарадайнаадан

Алтанюулсаан

Малгайнюулсаан

Шагай няhалалга

Мори урилдаан

Хэлэхүгжөөлгэ

Оньhон үгэ

Таабари

Онтохон

Дуун

Жорооүгэ
Хүмүүжүүлэгшэ ба гэртэхинханибарисаатай, зөөлэхэнүгөөр бага үхибүүдэйхэлыньхүгжөөхэ, ухаанбодолыньүргэлжэлүүлхэ, тоомоо таhарангүй «боли» мэдэхэ, худалүгэхэлэнгүйhургаалзаабарихадуунабажа, hуражагараха ёhотой.


IIступень роста - начальные классы

Тема

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Хүнахатай, дэгэлзахатай

Эхээсэгэеэхүндэлхэ

Хүүгэдэйдүрим

Yнэншэхүналтанhааүнэтэй

Буян банүгэл гэжэ юун бэ?

Хүнтэйбүхэрэлдэ

Хүүгэдэйхүмүүжэл

Галгуламтаяасахигты

Эхээсэгыннангинhургаал

Ахазондохандалга

Атаархажабүябагты

Мууеhуранхаар, hайнииеhура

Аха зон дүүнэрэйнгээхажуудажэшээ болон ябаха

Мэндэшэлэлгэ

Олоной газарта зүбмүрөөрябалга

Борохараанаарбэеэзүбабажаяба

Шадаалhаахүндэhайнииехэхэ, туhалха. Тиигэбэлөөртөөhайниеехэнэш

Тобшолол

Тобшолол

Тобшолол

Тобшолол

Байгаалинбаялиг

Сагайуларилыеадаглажаhураха

Уhа бүбузарла

Эмдэородогургамалнууд

Хэлэамагүйадагасуунииебү сохи

Шубуудманайнүхэд

Сэсэгүүдманайбайгаалииншэмэг

Хорхойшумуулбүбари

Сагайуларилыеадаглагты

Ой модон–манайбаялиг

Зэрлигамитадтазүбөөрхандалга


Байгалиияабарандаааршалая
Табанхушуун мал (наhа наhаарыньхэлэжэшадаха)

Yхэрэйаша туhа

Хонгорсагаанхонин

Ядагарханямаан

Мори эрдэни

Тэмээн. 5 хушуунмалаймагтаал
Буряаднааданууд

шагай

Даамадаа

шатарУггарбал


Буряадхэлэеэхүгжөөлгэ

Мэдэхэ:

1. Буян банүгэл гэжэ юун бэ

2. Эхэсэгэ, ахазаха зоной hургаалхадуужаабаха, зүбмүрөөрхандаха, хүндэлхыеhайнмэдэхэ

3. Байгалияабузарлажаболохогүй

4. Табанхушуумалай наhаШадаха:

  1. Олоной газарта бэеэзүбабанябаха

  2. Буряадарадайнааданаадажашадаха

  3. Байгаалидаа, зэрлигбагэрэйамитадтазүбхандалга


3 ступень роста – подростковый возраст

Тема

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

Угсаата зоной hургаал

Хүндэлэлгын еhо

Бэлэгбарилга

Гэрэйэзэнииехүндэлэ

ТүрэлгаралайнэрэнүүдГэрбараансообайхахүүгэдэйжурам

Хэлэнэй 4 нүгэл

Борохараанаарбэеэзүбабажаяба

Yритэхүнхүнэйүрибүхэлэ. Бэетэхүнхүнэйбэебүхэлэ

Эртэбодоболбэедэхүнгэн


Бэеын 3 нүгэл

Архи тамхинайнүгэл


Мууедаран,hайнииеүргэ


Агынбуряадай ёhо заншал

12 жэлэйонохон


Добыннаадан


Yhэ хайшалаан


Түрэ нааданСагаалган

Обоотахилга

Тоонтотайлга

Төөлэйбарилга

Буряад зоной гэрсоохиэдбараанайнэрэмэдэсэ

Аганайманэсэгыннамтарhаа

Монголобуряадайугизагуур

Түрэлдайда түрэhэн нютаг

Нюусатобшо

ТүгэлдэрТобоевайбэшэhэн түүхэ


Байгаалинбаялиг

Сагайуларилыеадаглажаhураха

Уhа бүбузарла

Эмдэородогургамалнууд

Хэлэамагүйадагасуунииебү сохи


Шубуудманайнүхэд

Сэсэгүүдманайбайгаалииншэмэг

Хорхойшумуулбүбари

Сагайуларилыеадаглагты


Ой модон–манайбаялиг

Зэрлигамитадтазүбөөрхандалга


Байгалиияабарандаааршалая

Буряадэдеэнэйзүйлнүүд, тэдэнээбэлдэлгэ

Уггарбал

Уран бэлигхүгжөөлгэ

зуралга

дуун

Чеканка

Урлалга


Хатарнаадан

зурагМэдэхэ:

  1. Аганайманэсэгыннамтар.

  2. 2. Агабуряадайнгаа ёhо заншал, hургаал

Шадаха:

  1. Сагаанэдеэнтабаг, мяхантабагбэлдэжэшадаха

  2. Уран үгэтэй, үреэлэйүгэхэлэжэшадаха

IV ступень роста – для старшеклассников

Тема

9 класс

10 класс

11 класс

Гэрбүлын ёhо заншал

Yглөөнэй нара шорой, угаадаhаарбүугта

Yритэхүнхүнэйүрибүхэлэ. Бэетэхүнхүнэйбэебүхэлэ

Эсэгэхүнэй 8 хорилго

Эхэхүнэй 9 эрдэм
Архи тамхинайхоронтухай

Абаралгыннайман зам

hайнэрын 9 эрдэммэдэхэшадаха
Эхээсэгэеэхүндэлхэ ёhо

Хуримтүрын ёhололго

Тобшолол
Тобшолоншалгалта

(практическаажал)

Тобшол
Буряадхубсаhан

Тэдэнэйзэмсэгмэдэхэ
История и традиции бурят
Хэлэхүгжөөлгэ


Сценкэтабилга

Сценкэзохеолготабилга

зүжэгзохеолготабилга


Очерк

Сборник гаргалга

Кино, клип буулгалга
Мэдэхэ:

  1. Эхээсэгыннангинhургаал

  2. Гэрбүлын ёhо заншал

Шадаха: 1. Буряадхубсаhа эсхэхэ, оёхо

2. Буряадугсаатанайhургаалдэлгэрүүлхэаргахэрэглэжэябаха
Курс повышения квалификации
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

Программа этнопедагогического воспитания на бурятском языке. Заранее приношу извинения,  в ближайшем будущем переведу на русский язык. Так как имею трудности в переводе пословиц и поговорок, недостаточное знание принципов воспитания в соответсвии с возрастными особенностями и основанных на этнопедагогических традициях народов  считаю нецелесообразной перевод и адаптацию программы для национальных школ.

Обращение  к прошлому своего народа, знание традиций и ритуалов, живой памяти старшего поколения - это прикосновение к неиссякаемому роднику, питающему корни могучего дерева. И нам, современному поколению, нужно бережно хранить и изучать это бесценное богатство. Знание жизни своих  предков  было важно для того, чтобы ребенок не терял своих корней и гордился своими  родственниками.

Как сказал народный художник Бурятии ДН. Д. Дугаров «Главное, к чему мы стремимся – это возрождение национального духа, национальной души бурятского народа. Через возрождение народного творчества, традиций мы возрождаем душу народа. Ну, а если возродится душа, то возродятся и язык, и культура, и сам народ». Как и любое возрождение, возрождение исторической памяти народа начинается с крупицы.

   

ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку


Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.