Инфоурок / Начальные классы / Рабочие программы / Рабочая программа по алтайской литературе 3 класс

Рабочая программа по алтайской литературе 3 классМосковские документы для аттестации!

124 курса профессиональной переподготовки от 4 795 руб.
274 курса повышения квалификации от 1 225 руб.

Для выбора курса воспользуйтесь поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВА).

ДИПЛОМ от Столичного учебного центра: KURSY.ORG


библиотека
материалов

Jартамал сос

Программа текши уредулу баштамы школдордын федерал эл-тергеелик уредулу стандарты ла россиялык гражданиннын когус корумин тыныдып оскурери ле таскамал береринин Концепциязы аайынча тургузылган.

Литературалык кычырыш баштамы класстарда тос предметтердин тоозына кирет. Берилген предметте уренчик кандый jедимдерге jеткенине оско предметтердин турултазы камаанду болор. Кычырарынын урокторында jеткен jедимдер jаныс ла кееркедим литератураны кычырарна керекту болбой, оскодо предметтердин тексттерин кону кыччырарына ла оны ондорына, анайда ок уренчиктердин текши билгирин, когус- корумин теренжидип, кокси элбек улус болорына таскадат.

Амадузы:

Баштамы класстарда литературалык кычырыштын тос амадулары:

- текстти чокым-jарт, кону кычырып, кычырганын когуске аларга уренери;

- эрмек-куучыннын бастыра будумдерин онон ару теренжидип, ол аайынча билгирлерин элбедип, башка-башка будумду тексттерле иштеерге уренери; бичиктерле jилбиркеп, кычырарын суурине таскамал алары; башка-башки бичиктерди jилбиркеп корорине ле ол бичиктердин ортозынан бойына керектузин талдап аларына уренери;

- кееркедим литература ажыра jакшы кылык-jанду кижи болорына таскап, килемjи, наjылык, чындык ла кандый ланемени учына jетире эдип турарына тазыктырары; торол калыгынын туукизиле, чум-jандарыла, кеендигиле (исскуство) jилбиреерге, анайда ок Россиянын ла оско до ороондордын калыктарынын jурумиле, кеендигиле jилбиркеерге тазыктырары;

Бичиктерде берилген произведениелерди кычырып тура, баштамы класстардын уренчиктери кееркедим чумдемелдердин тилине аjару салып уренет: кандый бир учуралды коргускенде, автор кандый состор ажыра кычыраачыны кородошко, суунчиге, килемjиге ле оскодо айалгага экелип турганын шиндеерине таскамал алат.

Уречиктерди кееркедим литератураны кычырып уредери. Кееркедим литературада не керегинде айдылганын, оныла таскадар. Балдардын тилин колболу эрмек-куучынга темиктирери. Уренчиктердин кееркедим jайалтазын иш откурери.Танынан эп- аргаларга таскадары Уренчиктерди алтай бичиичилердин чумдемелдериле колбой. Оско до калыктардын чумдемелдерин куунзеп кычырарына jилбиркедери.Уредунин тос (базисный) планында «Литературалык кычырыш» курстын jери

«Литературалык кычырыш» деп предметке 3 класста 34 час берилет.

Программалардын болуктери jарт болзын деп. Класстар сайын мынайда берилет :

1.Кычырган текстти ондоорына тазыктырары;

2.Литератураведение аайынча билгирлер;

3. Колболу эрмек- куучынын тазыктырары;

4.Уренчиктедин jайалтазын ачарга ууландырылган иштер;

5.Кычырар тексттин тематиказы( класста кычырары, класста эмес кычырары;

6. Литературный чумдемелдерди ондоорына ууландырган иштер.

Программалардын болуктери ороги айдылган аайыыынча ээчий-деечий берилбей, кезик класстарда jерлериле солый берилет.

Баштамы класстарда кычырарынын урокторынын база бир тос амадузы- торол ло орус, анайда ок оскодо укту калыктардын, балдарга учурлалган литературазыла таныштырып, уренчиктерди кееркедим литератураны куунзеп кычырарына jилбиркедериле коштой, Торолине, калыгына тузазын jетирерге амадаар куун-санаа таскадары.

Кееркедим литература кижини jурумге тазыктырат. Онын учун уренчиктерди баштапкы ла класстан ала чумдемелде айдылган учуралды бойына jуук алып, ондоорына уредер.

3-4 класстарда кееркедим литератураны кычырарына уредер иш кондуге берер учурлу. Уредучи чумдемелдин жанрын, онын компазициязынын ла тилинин анылузын шиндеерге, jартаарга уредер иш откурер.

Литератураведение аайынча билгирлер берери.

Программалар аайынча 1-2 класстын уренчиктерин чумдемелдердин жанрын ( чорчокти, улгарди, куучынды) ла темазын ондоорго, бой-бойынан ылгаштырарга уредер.

3-4 класстарды литератураведениенин ондомолдорыла таныштырып. Оны чумдемелдерден табарга, учурын jартарга уредип, жанрларды бой-бойынан ылгаштырар ишти онон ары улалтар.

Уренчиктер билер учурлу:

- берилген текстти унле тыныда чокым jарт кычырганда , состон тушпес учурлу:

-эске тексттин узугин билер:

-кычырган чумдемелдердин содержаниезин кыскарта эмезе буткулинче куучындар:

-берилген темага эмезе жанрга, эмезе автордын чумдемелин бойы танынан табып кычырары.

Курсты отконинин турулталары

Программа баштамы класстын уренчиктерин jеткилдейт: уренчиктин бойынын турултазы, кижилик jедимдери (личностные результаты), метапредметный турулталар, предмет аайынча турулталар (предметные результаты)

Уренчиктин бойынын турултазы

1.Торол калыгынын, Торолинин туукизиле оморкоп, албатызын тооп, олорло нак болоры;

2. Кееркедим чумдемелдер ажыра ак-jарыктын устинде башка-башка калык jуртайт, олордын чум- jандары, тилдери, тыш будумдери башка да болзо jе ончо калыктардын амадулары, санаа-куундери туней деп билгирле jеткилдеери;

3.Ачык –jарык , оско улуска киленкей куун-тапту, улустын ачу- коронын ондоор кижи болуп озори;

4.Калыгынын ар- jоожозин, когус-корум шуултезин, торолинин ар-буткенин корулаары.

Метапредметный турулталар

1.Уредунин тос сурактарын ла амадуларын терен ондоп, оны будурер аргаларды билгир тузаланары;

2. Тургузулган сурактарды кажы ла jанынан шиндеп коруп, чумделге jайаандыгын тузаланып будурери;

3. Уреду аайынча билгирлерди башка-башка созликтерден, энциклопедиялардан ла узери литературалардан бедреери;

4.Кычырган текстти ондоп, берилген коммуникатив амаду аайынча когуске алып, эрмек- куучыннын оос ло бичиир будумдерине келиштире тексттер тургузары

5. Омолик иште кем кандый иш будурери jанынан бой-бойы ортодо jоптожип , будурген иштин турултазын коруп, иш будуреринде омоликте онын ла осколоринин кандый камааны эмезе салтары jеткенин тунейлештирип, бойына шуулте чыгарары.

Предмет аайынча турулталар

1.Кеендиктин оско будумине коро, литература телекейлик jурумди , кажы ла калыктын чум-jанын ла онын баалап, корып турган ондомолдорын состин болужыла коргузип турганын ондооры;

2. Кычырарынын башка-башка будумдерин тузаланары ;

3. jилбиркеген тема аайынча чумдемелди тузаланары;

4.Башка-башка тексттердин темдактерин табары ( билим, кееркедимле оско до уредулу).

5.Баштамы класстарда откон литератураведениенин баштапкы билгирлерин тузаланып , башка-башка будумду тексттерди ылгаары: керек кандый шылтактан улам болгонын , чумдемелдин тос учурын , текстти болуктерге болиири, олорго ат адаары, план тургузары, тил кееркедер эп-аргаларды табары, чумдемелди куучындаары.

Уренер курстын текши аайы

3 класс

Кычырар чумдемелдер

Класста кычырары: С. Саортакова Тилим.

Б. Суркашевю. Эне тил деп сананып,,,

Б. Бедюров. Эне jокко бир оскус… ( эчкилаерден)

Калыктын оос чумделгези

Алкыштар. Том состор . Табышкактар. Модор состор. Кожондор. Сотомоолдор. Кеп состор, тооломолоштор, чололор, кеп куучындар:

«Jадаган», «Тарал», « Сумелу тулку», « Jарым кулак»

Автордын чорчоги: J. Каинчин.Эр-Оркочок- эрдин бойы.

Кус.

Э. Палкин Кус,кус…

Б. Суркашев. Кункузуктар бышкылап….

Ш. Шатинов. Jаландарддын устинде…

К.Тепуков керегинде

К. Тепуков Эjелу- сыйынду торт кызычак.

С. Манитов. Орой кусте. (эске уренер)

Jараш муус. ( чорчок)

Ар- буткен ле кижи

Б.Укачин. Алтай кижинин бичиги..

J.Кыдыев. Ан- кушту Алтайыс.

Ю. М.Кыдыев. Кузукчы анчы.

Т. Шинжин. Кууктин кожоны.

А.Адаров. Олумнинле олум jенип.

Н. Богданов. Иван Тигров.

Телекей ле мен

Ш. Шатинов. Алтай (эске уренер)

Назым Хикет. Аспан ла Чымалы.

Койон ненин учун уч эринду (казак чорчок)

Jети jашту кызычак(орус чорчок)

Эн ле jаан байлык.

А. Пушкин. Т алай jаказында jажыл дуб.

В. Драгунский. Кокырлаганын ондоор керек.

М. Зощенко. Эн учурлузы.

JАЙ

К.Тепуков . Jай.

Т. Шинжин. Тынду jаландар.

С. Манитов. Jайгыда. А. Ередеев. Энезинин чыккан куни.

Класста эмес кычырары

Алтай калыктын чумделгезинен

Алкыш состор, алтай калыктын кожондоры (кабай кожон), соотомолдор, том состор, чорчоктор, кеп куучындар.

Кус

Б. Суркашев. Алтын кус.

А. Ередеев. Сыгын.

Ар- буткен ле кижи

Б. Суркашев. .Эртен тура.

J. Кыдыев . Элик.

Корук.

Сумелу каргаа.

С. Сартакова. Тандак.

А. Ередеев. Токпок jаак . Чертишке.

И. Сабашкин. Уурчы кучук.

С. Манитов. Эненин айтканы. К. Кошев. Армакчылу алабуга.

П. Самык. Алтайдын jаражы артсын.

А. Ередеев. Керегинде.

А . Ередеев .Эликтин изи.

Кыш

Б. Суркашев, Айлар.

А. Ередеев. Аркадагы базыт.

Б. Канарин. Быйанду кушкаш.

J.Кыдыев. Jаны JЫЛДЫН АЛДЫНДА.

С. Сартакова. Jаны Jылла слерди.

Мен кем

Т. Шинжин. Алтай.

Т. Шинжин. Кожончы.

Э. Яимов. Jалтанбас келин.

Г. Самаев. Чече.

Алмыс( алтай албатынын кеп куучыны)

В. Ойношев. Тодоштор.

Кадын ла Бий.(сооjын)

К.Тепуков .Кады.

J.Каинчин. Карган эне ле Бабыш.

К. Тепуков. Нени иштеерин чыдазан?

М.В. Мундус- Эдоков. Аш кылгада, кижи балада

J. Кыдыев. Юрастын тужи.

А. Ередеев. Ачыныш.

Б. Укачин. Jааннын созин jанчыкка сал ( экчеликтер)

Jас

Б. Бедюров. Jас келип jат…

Б. Канарин. Айучактын тужи.

Арбанын чарактары. (алтай чорчок)

К. Кулиев. Ырыс.

Б. Бурмалов. Энейим. (эске уренер)

Кыш

J. Кыдыев. Баштапкы кар.
К.Тепуков. Коруктин кожоны.

Мен кем

Б.Суркашев Эне тил деп сананзам…

Т. Шинжин. Табышту урок.

Комыстын куузи.

Б. Укачин. Санаалу болорго турган болзон

А.Адаров. Ишмекчи кижи.

И. Кочеев. Мекеш.

В. Толосов. Эртен тура.

Кеп куучын « Аргымак»

Б. Канарин. Аралдын кылчыр койоны.

Л. Кокышев. Адам jанар .

К. Тепуков Суунчи ачты э жикти.

Телекей ле мен

Китахара Хакусю. Айдын тунде.

В. Беспальков. Укучек.

В. Бианки. Куйруктар.

Керога. Сокор ак –кийик.

Jакшы jоп ( татар чорчок), Jалку керегинде ( казах Н. Бельчекова. Тайгыл.Темаларла пландаары


Уроктын будуми

Предметтин турултазы

Личностный ла метапредметный турулталар

Темалар

Личностный турулталар

Познавательный турулталар

Коммуникативный турулталар

Регулятивный турулталар

1

Алкыш состор. Кеп состор.

Jаны билгирлер берери

Чумдемелде не керегинде айдылганын ондоор, ол айынча бойы шуулте чыгара айдар

Торол калыгынын туукизиле оморкоп, оско укту албатыны тооп олорло нак болоры

Кону кычырып уренери

Берилкен букле таныжары

Кеп состор уренери

2

Табышкактар. Модор состор. Кожондор.

Jаны билгирлер берери

Чумдемелде не керегинде айдылганын ондоор, ол айынча бойы шуулте чыгара айдар

Торол калыгынын оос чумделгези ле оморкоп, оско укту албатыны тооп олорло нак болоры

Озо баштап уйелеп, онон ары буткул состорло кону кычырары

Букте берилген произведениелерде не керегинде айдылары аайынча озолондыра куучын тургузары

Алкыш состор, модор состор уренери

3

Соотомолдор. Тооломоштор. Чололор.

Jаны билгирлер берери

Чумдемелде не керегинде айдылганын ондоор, ол айынча бойы шуулте чыгара айдар

Торол калыгынын кеп состори ле укаа состори ле оморкоп, оско укту албатыны тооп олорло нак болоры

Кону кычырып , эскеуренери

Чумделгеде айдылган куун-санааны унле коргузери

Соотомолдор таап алары

4

1адаган( кеп куучын) Ийнек ле ан ( кеп куучын)

Колыш

Чорчокто ло кеп куучындарда геройлордын кылык- jанын шиндеер. Чорчокти инценировать эдер, рольдор улежер.


Торол калыгынын табышкактары ла модори ле оморкоп, оско укту албатыны тооп олорло нак болоры

Кеп куучындарды сананып алары

Озо баштап уйелеп, онон ары буткул состорло кону кычырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

5

Сартакпай( кеп куучын)

Колыш

Чорчокто ло кеп куучындарда геройлордын кылык- jанын шиндеер. Чорчокти инценировать эдер, рольдор улежер.


Торол калыгынын чорчоктори ле оморкоп, оско укту албатыны тооп олорло нак болоры

Кеп куучындарды сананып алары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

Кеп куучынды сананып алары

6

Тарал. Сумелу тулку( алтай албатынын чорчоги)

Колыш

Чорчокто ло кеп куучындарда геройлордын кылык- jанын шиндеер. Чорчокти инценировать эдер, рольдор улежер.


Озо баштап уйелеп, онон ары буткул состорло кону кычырары

Буткул состорло jастаралар jогынан чокым-jарт кычырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

Чорчокло иштеери Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

7

1арым Кулак ( алтай албатынын чорчоги)

Колыш

Чорчокто ло кеп куучындарда геройлордын кылык- jанын шиндеер. Чорчокти инценировать эдер, рольдор улежер.


Геройлордын куун-санаазын

,кылык-jанын,эткен керектерин тунейлештирери

Озо баштап уйелеп, онон ары буткул состорло кону кычырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

8

  1. Каинчин. Эр- Оркочок- эрдин бойы

Jаны билгирлер берери

Текстти баштап, улалтып, учында неле токтогонын бойы шуулте чыгара айдарОзо баштап уйелеп, онон ары буткул состорло кону кычырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

Сурактардын болужыла кычырган чумдемелдердин содержаниезин куучындары

9

Э. Палкин. Кус, кус…

Б. Суркашев керегинде 1етиру. Кункузуктар бышкылап…

Колыш

Кус керегинде улгер эмезе куучын чумдер (куски ар- буткенге, тындуларга учурлалган).

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

Буткул состорло jастаралар jогынан чокым-jарт кычырары

Озо баштап уйелеп, онон ары буткул состорло кону кычырары

Сурактардын болужыла кычырган чумдемелдердин содержаниезин куучындары

10

Ачап чай( алтай албатынын чорчоги).

Ш. Шатинов. Кус.

Jаны билгирлер берери

Чорчокти инценировать эдер, рольдор улежер.

Геройлордын куун-санаазын

,кылык-jанын,эткен керектерин тунейлештирери

Балдарга бичип турган бичиичилердин jурумиле кыскарта таныштырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

Сурактардын болужыла кычырган чумдемелдердин содержаниезин куучындары

11

Э. Тепуков керегинде 1етиру. Э1елу- сыйынду торт кызычак

Jаны билгирлер берери

Текстти баштап, улалтып, учында неле токтогонын бойы шуулте чыгара айдар

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

Озо баштап уйелеп, онон ары буткул состорло кону кычырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

Сурактардын болужыла кычырган чумдемелдердин содержаниезин куучындары

12

С. Манитов. Орой кусте.

1араш муус( чорчок)

Jаны билгирлер берери

Чорчокто ло кеп куучындарда геройлордын кылык- jанын шиндеер. Чорчокти инценировать эдер, рольдор улежер.

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

Балдарга бичип турган бичиичилердин jурумиле кыскарта таныштырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

Озо баштап уйелеп, онон ары буткул состорло кону кычырары

13

Д. Кыдыев. Ан- кушту Алтайыс. Кузукчы айу.

Быжулаганы

Куучынды не керегинде айдылганын корор. Сурактарга каруу берер.

Озо баштап уйелеп, онон ары буткул состорло кону кычырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

Сурактардын болужыла кычырган чумдемелдердин содержаниезин куучындары

14

Е. Ередеев. Эликтин изи.. Сыгын.

Jаны билгирлер берери

Куучынды не керегинде айд.ылганын корор. Сурактарга каруу берер.

Буткул состорло jастаралар jогынан чокым-jарт кычырары

Балдарга бичип турган бичиичилердин jурумиле кыскарта таныштырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

Сурактардын болужыла кычырган чумдемелдердин содержаниезин куучындары

15

К. Тепуков. Боро кушкажыма.

И. Сабашкин Тарбагандар.

Jаны билгирлер берери

Текстти баштап, улалтып, учында неле токтогонын бойы шуулте чыгара айдар

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

Озо баштап уйелеп, онон ары буткул состорло кону кычырары

Буткул состорло jастаралар jогынан чокым-jарт кычырары

Сурактардын болужыла кычырган чумдемелдердин содержаниезин куучындары

16

Б. Укачин. Билдим, билдим, биле- чок

А. Ередеев. Ар- буткеннин тили( чорчок)

Jаны билгирлер берери

Текстти баштап, улалтып, учында неле токтогонын бойы шуулте чыгара айдар

Чочоктин тос содержаниезиле иштеп, 1едимдерине 1едери

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

Сурактардын болужыла кычырган чумдемелдердин содержаниезин куучындары

17

Б. Укачин. Туристтерге.

Д. Кыдыев. Кем неле бай?

Колыш

Тексттин содержаниезин куучындаганда, цитаталар тузаланар.

Алтайыла оморкоп jурер.

Геройлордын куун-санаазын

,кылык-jанын,эткен керектерин тунейлештирери

Буткул состорло jастаралар jогынан чокым-jарт кычырары

Озо баштап уйелеп, онон ары буткул состорло кону кычырары

Сурактардын болужыла кычырган чумдемелдердин содержаниезин куучындары

18

Б. Суркашев. Айлар.

А. Ередеев. Аркадагы базыт.

Jаны билгирлер берери

Чокым jарт кычырар

Буткул состорло jастаралар jогынан чокым-jарт кычырары

Балдарга бичип турган бичиичилердин jурумиле кыскарта таныштырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

Сурактардын болужыла кычырган чумдемелдердин содержаниезин куучындары

19

Ш. Шатинов. Кар айланып…

Б. Канарин. Быйанду кушкаш

Колыш

Чокым jарт кычырар

Озо баштап уйелеп, онон ары буткул состорло кону кычырары

Балдарга бичип турган бичиичилердин jурумиле кыскарта таныштырары

Буткул состорло jастаралар jогынан чокым-jарт кычырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

20

Д. Кыдыев. 1аны 1ылдын алдында

С. Сартакова. 1аны 1ыллы слерди!


Jаны билгирлер берери

Чокым jарт кычырар

Геройлордын куун-санаазын

,кылык-jанын,эткен керектерин тунейлештирери

Балдарга бичип турган бичиичилердин jурумиле кыскарта таныштырары

Буткул состорло jастаралар jогынан чокым-jарт кычырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

21

С. Сартакова Улуска…

Т. Шинжин Алтай.

Jаны билгирлер берери

Чокым jарт кычырар

Геройлордын куун-санаазын

,кылык-jанын,эткен керектерин тунейлештирери

Балдарга бичип турган бичиичилердин jурумиле кыскарта таныштырары

Буткул состорло jастаралар jогынан чокым-jарт кычырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

22

Т. Шинжин. Алтайдын байы. Коночы.

Быжулаганы

Болукте кандый чумдемелдер белрилери керегинде озолондыра сезим куучын откурер. Урокто нени эдеринин планын угар.

Геройлордын куун-санаазын

,кылык-jанын,эткен керектерин тунейлештирери

Балдарга бичип турган бичиичилердин jурумиле кыскарта таныштырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

23

Э. Яимов. 1алтанбас келин

Г. Самаев. Чече.

Jаны билгирлер берери

Алтайга кандый оштулер табарганын корор, Чече баатыр керегинде билип алар.

Геройлордын куун-санаазын

,кылык-jанын,эткен керектерин тунейлештирери

Балдарга бичип турган бичиичилердин jурумиле кыскарта таныштырары

Буткул состорло jастаралар jогынан чокым-jарт кычырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

24

Алмыс ( кеп куучын)

В. Ойношев. Тодоштор.

Колыш

Чорчокто ло кеп куучындарда геройлордын кылык- jанын шиндеер. Чорчокти инценировать эдер, рольдор улежер

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

Балдарга бичип турган бичиичилердин jурумиле кыскарта таныштырары

Озо баштап уйелеп, онон ары буткул состорло кону кычырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

25

Б. Укачин. Кадын ла Бий( соо1ын)

К. Тепуков. Кадын

Колыш

Соо1ында не керегинде айдылганын корор. Сурактарга каруу берер.

Геройлордын куун-санаазын

,кылык-jанын,эткен керектерин тунейлештирери

Балдарга бичип турган бичиичилердин jурумиле кыскарта таныштырары

Буткул состорло jастаралар jогынан чокым-jарт кычырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

26

Д. Каинчин. Карган

Эне ле Бабыш

К. Тепуков. Нени иштеерин, чыдазан?

Jаны билгирлер берери

Jаандаза кандый ишке иштерин, кем болорын куучындар.

Геройлордын куун-санаазын

,кылык-jанын,эткен керектерин тунейлештирери

Балдарга бичип турган бичиичилердин jурумиле кыскарта таныштырары

Буткул состорло jастаралар jогынан чокым-jарт кычырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

27

К. Толосов. Мишек ле Борбыйак

М. В. Мундус- Эдоков. Аш кылгада- кижи балада.

Jаны билгирлер берери

Тексттин содержаниезин куучындаганда, цитаталар тузаланар.Групппала иштер. Сурактарга кару берер.

Геройлордын куун-санаазын

,кылык-jанын,эткен керектерин тунейлештирери

Балдарга бичип турган бичиичилердин jурумиле кыскарта таныштырары

Буткул состорло jастаралар jогынан чокым-jарт кычырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

28

Д. Кыдыев. Юрастын тужи.

Б. Суркашев. Уч сумери туманду


Jаны билгирлер берери

Текстти баштап, улалтып, онон неле токтогонын бойы сананып табала, куучындар.

Геройлордын куун-санаазын

,кылык-jанын,эткен керектерин тунейлештирери

Балдарга бичип турган бичиичилердин jурумиле кыскарта таныштырары

Буткул состорло jастаралар jогынан чокым-jарт кычырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

29

Б. Бедюров. Биленнин кастар щыбалаганы.

Тогун

Jаны билгирлер берери

Группаларла иштер, экиден иштееринде туружар.

Геройлордын куун-санаазын

,кылык-jанын,эткен керектерин тунейлештирери

Балдарга бичип турган бичиичилердин jурумиле кыскарта таныштырары

Буткул состорло jастаралар jогынан чокым-jарт кычырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

30

А. Ередеев. Ачыныш

Б. Укачин. 1аннын созин 1ачыкка сал

Jаны билгирлер берери

Тексттин содержаниезин куучындаганда, цитаталар тузаланар.

Геройлордын куун-санаазын

,кылык-jанын,эткен керектерин тунейлештирери

Балдарга бичип турган бичиичилердин jурумиле кыскарта таныштырары

Буткул состорло jастаралар jогынан чокым-jарт кычырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

31

Б. Бедюров. 1ас келип 1ат.

Б. Канарин Айучактын тужи

Jаны билгирлер берери

Болукте кандый чумдемелдер белрилери керегинде озолондыра сезим куучын откурер. Урокто нени эдеринин планын угар.

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

Балдарга бичип турган бичиичилердин jурумиле кыскарта таныштырары

Буткул состорло jастаралар jогынан чокым-jарт кычырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

32

Арбанын чарактары( алтай чорчок)

К. Кулиев. Ырыс

Jаны билгирлер берери

Чумдемелде не керегинде айдылганын ондоор, ол айынча бойы шуулте чыгара айдар.

Геройлордын куун-санаазын

,кылык-jанын,эткен керектерин тунейлештирери

Балдарга бичип турган бичиичилердин jурумиле кыскарта таныштырары

Буткул состорло jастаралар jогынан чокым-jарт кычырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

33

Б. Бурмалов. Энейим

Т. Шинжин. Кууктин кожоны

Jаны билгирлер берери

Улгерлерде салынган куун-санааны, проза чумдемелдерде берилген геройлордын кылык –jанын, куун-санаазын, эткен керектерин унле коргузер.


Геройлордын куун-санаазын

,кылык-jанын,эткен керектерин тунейлештирери

Балдарга бичип турган бичиичилердин jурумиле кыскарта таныштырары

Буткул состорло jастаралар jогынан чокым-jарт кычырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузары

34

Л.Кокышев. Адалар тужелет.

Иван Тигров.

Отконин такып корори

Ада – Торол учун улу jуу керегинде, ого учурлаган бичиктер керегинде кожулта jетирулер белетеер.

Геройлордын куун-санаазын

,кылык-jанын,эткен керектерин тунейлештирери

Кычырганын эске алып, буткул эрмектерле куучындары

Буткул состорло jастаралар jогынан чокым-jарт кычырары

Бойынын билгирлерин, jедимдерин баалап , темдек тургузарыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 65% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-206516

Похожие материалы

Получите наградные документы сразу с 38 конкурсов за один орг.взнос: Подробнее ->>