Инфоурок / Начальные классы / Рабочие программы / Рабочая программа по родному (тувинскому) чтению

Рабочая программа по родному (тувинскому) чтению

Курсы профессиональной переподготовки
124 курса

Выдаем дипломы установленного образца

Заочное обучение - на сайте «Инфоурок»
(в дипломе форма обучения не указывается)

Начало обучения: 22 ноября
(набор групп каждую неделю)

Лицензия на образовательную деятельность
(№5201 выдана ООО «Инфоурок» 20.05.2016)


Скидка 50%

от 13 800  6 900 руб. / 300 часов

от 17 800  8 900 руб. / 600 часов

Выберите квалификацию, которая должна быть указана в Вашем дипломе:
... и ещё 87 других квалификаций, которые Вы можете получить

Получите наградные документы сразу с 38 конкурсов за один орг.взнос: Подробнее ->>

библиотека
материалов

Наименование раздела программы

Тема урока

Количество часов

Требование к уровню подготовленности учащихся

Домашнее задание

Дата проведения

1 четверть

1

Экии, Литературлуг номчулга!
Морей: «Угаанныглар, сагынгырлар»

1

Эрткен ооредилге чылында ооренген чуулунге катаптаашкын2

Шулук: «Тыва черге йорээл.» Е. Танова

1

Янзы-буру хевирлернин созуглелдерин шын адалганын негелделерин сагып, будун состеп номчуп билирин чедип алыр. Рифма дугайында эге билиглер.

Тыва чуртунга,, чонунга 2-3 домак-биле йорээл бижиир.


3

Улустун аас чогаалынын биче хевири

Тывызыктар .

1

Улустун аас чогаалынын биче хевирлерин катаптавышаан, оон дурумун шингээдип, янзы-буру хевирлери-биле таныштырар. Орус улустун аас чогаалынын биче жанрлары-биле деннеп ооренир.

Ыяшта, оът-сиген дугайында 5-5 тывызыктар бижиир.


4

Улугер домактар.

1

Торел кижилер дугайында 3 улегер домак бижиир.


5

Оюн удээн чугаалар.

1

Салаалар-биле ойнаар оюннарнын аттарын бижиир.


6

Узун тыныш.

1

Дурумун доктаадыр.


7

Ооренип оорен.

Аккырмаа-биле ийи. С. Сурун-оол

1

Чечен чугаа деп чул дээрзин катаптаар. Созуглелдин тема болгаш кол утказын тодарадып билир, аянныг номчулганын аргаларын ажыглап билири; диригжидилге аргаларынын дугайында эге билигни шингээдир.

«Эдилелдин ээзинде» Ч. Ондар . шулукту доктаадыр.


8

Ийи 2

1

Кижилернин дузазынын дугайында кыска харылзаалыг чугаа тургузар.


9

Чылдын уелери. Тодуг-догаа кузумейни.

Куску аргага. О. Сагаан-оол.

1

Созуглелдин кол состерин тыпкаш, билбес состеринин утказын янзы-буру аргаларны ажыглап тургаш тодарадыр. Бойдус чурумалы (пейзаж) деп чул дээрзин билиндирер болгаш эпитет аргалары –биле таныштырар.

«кайгамчыктыг картошкам» Э. Кечил-оол шулукту доктаадыр.


10

Кыштын тыныжы. Ч. Ондар

1

Эпитет деп чул? Дурумун шээжилээр.


11

Эки кылган ажыл – элеп читпес алдар.

Басня. «Шартылаа биле кымыскаяк». Ю. Кюнзегеш

1

Басня жанрын катаптаар, куш-ажылга ынак чорукка кижизидер,

Шилип алган мергежилинин дугайында кыска дыннадыг.


12

Салаалар. Узунду. О. Сувакпит.

1

3 строфадан доктаадыр.


13-14

Хоглуг ужуралдар, солун болуушкуннар.

Мыйыт. К-Э. Кудажы. Чечен чугаа

2

Утказы болгаш хемчээлинин аайы-биле, ООН мурнунда бодаарга, элээн нарын созуглелдернин утказын дамчвдвп билир.

С. Сурун-оол «Ууттунмас улуг тоорук» деп чечен чугаанын узундузунде бойдус чурумалын шээжи-биле ооренир.


15

Бойдустун чажыттары

Алдын шынаа. М. Пришвин.

1

Номчаан чуулунге хамаарыштыр айтырыглар салып билир, оске дылдан очулдуртунган чогаалдарга сонуургалын бедидер, аас чугааны сайзырадыр. Бойдустун чурумалын чараш чугаалап ооренир.

Шынаанын эртенги болгаш душтеки чуруктарын чуру.


16

Хек. С. Сурун-оол. Чечен чугаа

1

Боралдыр деп куштун дугайында кыска тоол чогаадыр.


17

Чогум чул ол уруглар? С. Комбу.

118

Кушкаштарнын медээзи. Г. Скребицкий

1

Бойдус дугайында 2-3 эскериглерден бижиир.


2 четверть

19

Чылдын уелери. Аккыр харлыг кыжым.

Шулук. Кыш. Б. Ховенмей

1

Созуглелдин тема болгаш кол утказын тодарадып билир. Бойдустун оскерлиишкиннеринин дугайында делгеренгей домактарны боттары чогаадып билир. Чогаадыгга деннелгелерни болгаш эпитеттерни ажыглап ооренир.

Чогаадыг бижиир: «Кыш»


20

Шулук. Харжыгаш. М. Кенин-Лопсан.

1

Шулукту шээжилээр. Арын 60.


21

Чечен чугаа. Ак кодан Л. Толстой.

1

Номчааш, утказын чугаалаар. Арын 61


22

Бойдуска хумагалыг болуулу!

Оскус ангыр. М. Кенин-Лопсан.

1

Уругларнын бойдуска ынак, хумагалыг чоруунга кижизидер. Угаап-бодаашкын чогаадыын бижииринге белеткел. Бодун планы тургузуп ооренир. Аянныг номчулганын аргаларын ажыглап билири.

Чогаадыг угаап-бодаашкын: «Куштарнын оннуктери болуул»


23

Шулук. Хурээлелди камгаланар. Ч. Кара-Куске.

1

Шулуктун утказынга дууштур плакат чуруур


24-25

Авторлуг тоолдар.

Сагынгыр куске. С. Пюрбю.

2

Авторлуг тоолдар деп чул дээрзин катаптавышаан, чогаадыг-унелел бижииринге белеткел. Чогаалдарнын хевирлерин тодарадырын катаптаар.

Чогаадыг-унелел С. Пюрбю: «сагынгыр куске» биле С. Маршак «угаанныг кускежик» деннеп бижиир.


26

Кажар диин. С. Пюрбю.

1

«Хуулгазын сос» деп оюн


27

Оптуг Чыккылаа. С. Пюрбю

1

Утказын эдерти чугаалаар.


28

Багай чанчыл. Т. Кызыл-оол.

1

Пландан тургускаш эдерти чугаалаар.


29

Торээн чуртум

камгалакчылары.

Торээн чуртум

камгалакчылары.

Шолалатканым. Э. Кечил-оол.


1


Уругларны патриотчу чорукка кижизитпишаанУругларны патриотчу чорукка кижизитпишаан,

Шериг хунунге тураскааткан кыска шулукчугкш чогаадыр.


30-32

Бистин проективис: «Бистин ачаларывыс, акыларывыс-ада-чурттун камгалакчылары»

3

Проектини камгалаарынга белеткенир.


3 четверть

33

Улус аразындан ие кара чымчак

Ием холу. Б. ховенмей

1

Аянныг номчулганын аргаларын ажыглап билир, созуглелге тема база кол бодалын барымдаалап, ат берип шыдаар ава кижини унелеп, кээргечел чорукка кижизидер.

Шулукту шээжилээр.


34

Ававыс чокта. С. Тока.

1

Эдерти чугаалаар.


35

Ава созун дыннаваска. Э. Кечил-оол

1

4 одуруглуг шулуктен чогаатдыр.


36

Чылдын уелери. Хоглуг чазым.

Онза уе. О. Саган-оол. Чечен чугаа

1

Чылдын эргилдезин катаптаар, бойдус чурумалынын каазын делгеренгейи-биле аас-биле дамчыдып билир, улуг хемчээлдиг чогаадыгны бижип билирин чедип алыр.

Чыл дургузунда ооренген чогаалчыларнын чогаалдарынга даянып, проект тургузар

Чогаадыкчы ажыл. Арын 29.


37

Часкы тарылга. Л. Чадамба.

1

Ажылчын кыдырааш, арын 30


38

Улустун аас чогаалы тоолдар.

Чыраа кулун. Тыва улустун толу.

1

Улустун аас чогаалынын база бир байлаа тоолдар дугайында чугаа, оларнын хевирлерин (дириг амытаннар дугайында тоолдар, хуулгазын тоолдар, анаа тоолдар) таныштырар. Диригжидилге дугайында билиг.

Тоолга дууштур чуруктан чуруур.


39

Хам бору биле шинчээчи бору. Тыва улустун толу.

1

Тоолду эде чогаадыр.


40

Хараган бажында дук. Тыва улустун толу.

1

Тоолдун утказынга дугжур улегер домактар тывар.


41

Бистин бичии оннуктеривис

Мени таныыр. К. Ондар.


1Аянныг номчулга, шулуктун строфаларынын хевирлерин тып билири.аргаларын ажыглап

Аянныг номчулга, шулуктун строфаларынын хевирлерин тып билири.аргаларын ажыглап

Негелделерге дууштур бызаа чуруур.


42

Бистин бичии оннуктеривис

Сайдаяк. С. Комбу.

1

Шулукту шээжилээр.


43

Бистин бичии оннуктеривис

Оол биле кушкаш. О. Саган-оол


1

Айтырыгларга харыылаар


44

Бистин бичии оннуктеривис

Элик оглу. О. Саган-оол

1

Айтырыгларга харыылаар


45

Тоогу болгаш тоолчургу чугаалар.

Дуза дилээн адыг. (Тогу чугаа)

1

Тоогу болгаш тоолчургу чугааларны ылгап билири, номчаан чуулунге хамаарыштыр айтырыглар салып билири.


Тоогу болгаш тоолчургу чугааларны ылгап билири, номчаан чуулунге хамаарыштыр айтырыглар салып билири.46


Аскыр дагаа чуге дан бажында алгырар апарганыл? (Тоолчургу чугаа)

1

Айтырыгларга харыылаар


47


Дээлдиген уну. (Тоолчургу чугаа)

1

Тоолга дууштур чуруктан чуруур.


48

Ойнаксанчыг оюннарым

Чылгылаар мен. Ч. Кара-Куске

1

Номчаан чогаалынын утказын янзы-буру аргаларны ажыглап, эдерти чугалаар. Чогаадыгнын хевирлерин катаптаар, бодун планы тургузуп тургаш чогаадыгны бижииири.

Шулукту шээжилээр.


49


Чунгу. Ч. Кара-Куске

1

Айтырыгларга харыылаар


50


Таныжылга. А. Шоюн

1

Айтырыгларга харыылаар


51


Чогаадыг «Эжим-биле ынак оюнувус»

152

Кижи болуру чажындан.

Шериг-оолдун олчазы. Узунду. С. Сурун-оол

1

Аянныг номчулганын аргаларын ажыглап билири, улегер домактарнын хевирлерин тодарадып билири.

Айтырыгларга харыылаар


53


Алышкылар. Ч. Кара-Куске.

14 четверть

54


Чаан болгаш Моська. И. Крылов

1

Аянныг номчулганын аргаларын ажыглап билири

Аянныг номчулга.


55


Ошку-биле бору. Басня. Л. Толстой.

1

Аянныг номчулганын аргаларын ажыглап билири

утказынга дугжур улегер домактар тывар.


56

Оске чоннарнын аас чогаалы

Ыят чок крокодил. (Кхмер тоол)

1

Оске чоннун культуразын-биле таныжып, оларнын аас чогаалын билири чугула, созуглелдин кол состерин тыпкаш, билбес состеринин утказын янзы-буру аргаларны ажыглап, тодарадыр

утказынга дугжур улегер домактар тывар.


57

Ийи элчиген. (Кыргыс улустун толу)

1

Айтырыгларга харыылаар


58

Чонум чаагай езу-чанчылдары

Танды кежии. К_Э. Кудажы

1

Бодунун чонунун езу-чанчылдарын сактып, ону сагып чоруурун, аас чугаада словарь составын байыдар. Билдингир бичи уруглар чогаалдарынын авторларынын дугайын эки билген турар.

Айтырыгларга харыылаар


59


Мунгашталган балыктар. М. Кенин-Лопсан.

160


Артыш. Е. Танова.

161

Чылдын уелери. Чараш чайым.

Каас уе. Л. Чадамба

1

Чылдын эргилдезин катаптаар, бойдус чурумалынын каазын делгеренгейи-биле аас-биле дамчыдып билир, улуг хемчээлдиг чогаадыгны бижип билирин чедип алыр.

Чыл дургузунда ооренген чогаалчыларнын чогаалдарынга даянып, проект тургузар.

Аянныг номчулга

Шулукту шээжилээр


62


Чодураа. С. Сурун-оол.

1

Аянныг номчулга.


63


Чайлагга. (Узунду). С. Сарыг-оол

1

Эдерти чугаалаар


64


Чогаадыг: Чайгы дыштанылга.

165


Солун чайым. Э. Кечил-оол.

1

Шулукту шээжилээр, чурук чуруур


66-67


Бистин проективис: «Мээн ынак чогаалчым»

168

Катаптаашкын

Бодуну хынааш чедиишкиннеринни унеле. Тест.

1

Чогаал-биле холбашкан билиглерни хынаар, чогаалдын хевирлери, улустун аас чогаалынын биче хевирлери, тывызыктарнын хевирлери, улегер домактар, чогаалдын кол маадырлары, тема, кол бодал, чечен чугаа, диригжидилге, деннелге, эпитет, бойдус чурумалы, дээш чуулдерни катаптаар.

Тайылбыр бижик

Литературлуг номчулга

«Литературлуг номчулга» эртеминде дараазында эгелер кирген: «Экии, литературлуг номчулга», «Улустун аас чогаалынын биче хевири», «Ооренип оорен», «Чылдын уелери», «Эки кылган ажыл элеп читпес алдар», «Хоктуг ужуралдар, хоглуг болуушкуннар», «Бойдустун чажыттары», «Бойдуска хумагалыг болуулу», «Авторлуг тоолдар», «Торээн чуртум камгалакчылары», «Улус аразындан ие караа чымчак», «Бистин бичии оннуктеривис», «Кижи болуру чажындан», «Чылдын уелери чараш чайым».

Байырлалдар болгаш тураскаалдыг хуннерге хамаарыштыр мындыг эгелер кирген: «Шолалатканым», «Ийи алышкы», «Ием холу», «Ававыс чокта», «Ава созун дыннаваска». Улустун аас чогаалынын биче хевирлери: тывызыктыр, тоолдар, улегер домактар, дурген чугаалар, тоолчургу болгаш тоогу чугаалар бар.

Номчулга программазы 6 кезектен тургустунган: 1. Номчулганын тематиказы; 2. Класстан дашкаар номчулга; 3. Номчулгага чанчылдар; 4. Созуглел-биле ажылдаарынын хевирлери; 5. чогаалдарнын хевирлери-биле практика кырынга таныжылга; 6. бистин проектилеривис.

3-ку класска 2-ги класска кылып турган ажылдарны улам нарыыдатпышаан, уламчылаар. «Литературлуг номчулга» деп эртемни ооредиринин кол сорулгазы — торээн дылынга медерелдиг, шын база аянныг номчуп билир кылдыр чанчыктырарда, угаап бодаар чанчылдарын оттуруп сайзыратпышаан, бот-номчулга дуржулгазынга даянып, номчукчу болур эргезин хевирлээр.

Будун чылда - 68 шак.

Неделяда — 2 шак.

1 улдунда — 18 шак.

2 улдунда - 14 шак.

3 улдунда — 20 шак.

4 улдун — 16 шак.Трудовое обучение.

Пояснительная записка.

Трудовое обучение обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личностного, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.

Трудовое обучение по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом, тесно переплетающим по содержанию с другими учебными предметами начальной школы:

  • с математикой (моделирование, выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами),

  • с изобразительным искусством (изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна),

  • с окружающим миром,

  • с литературным чтением,

  • с родным языком

Основные цели программы: обеспечить Обязательный минимум содержания федерального компонента начального общего образования по предмету трудовоу обучение; содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведения профессионального и народного искусств, окружающего мира; содействовать воспитанию личности на основе высших государственных ценностей средствами народных традиций в художественных технологиях; воспитанию нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к людям и результатам их труда, традициям, и героическому прошлому, многонациональной культуре.

Количество недель — 34

Количество часов в неделю — 2

Количество часов в год — 68

1 четверть — 18 3 четверть — 20

2 четверть — 14 4 четверть - 16

8Самые низкие цены на курсы переподготовки

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 50% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Обучение проходит заочно прямо на сайте проекта "Инфоурок", но в дипломе форма обучения не указывается.

Начало обучения ближайшей группы: 22 ноября. Оплата возможна в беспроцентную рассрочку (10% в начале обучения и 90% в конце обучения)!

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: https://infourok.ru


Общая информация

Номер материала: ДБ-304883
Курсы профессиональной переподготовки
124 курса

Выдаем дипломы установленного образца

Заочное обучение - на сайте «Инфоурок»
(в дипломе форма обучения не указывается)

Начало обучения: 22 ноября
(набор групп каждую неделю)

Лицензия на образовательную деятельность
(№5201 выдана ООО «Инфоурок» 20.05.2016)


Скидка 50%

от 13 800  6 900 руб. / 300 часов

от 17 800  8 900 руб. / 600 часов

Выберите квалификацию, которая должна быть указана в Вашем дипломе:
... и ещё 87 других квалификаций, которые Вы можете получить

Похожие материалы

Получите наградные документы сразу с 38 конкурсов за один орг.взнос: Подробнее ->>