Инфоурок Другое Рабочие программыРабочая программа по татарскому языку 1 класс

Рабочая программа по татарскому языку 1 класс

Скачать материал

Дәреснең темасы

Сәгать саны

Дәрес тибы

Эш төрләре

Контроль төрләре

Материал үзләштерүнең планлаштырылган нәтиҗәләре

Өй эше

Үткәрү вакыты

1

Балалар белән танышу.

1

әнгәмә

Кереш суз, әнгәмә

 

 

 

 

2

Мәктәп буенча экскурсия.

 

1

Дәрес-экскурсия

 

 

 

 

 

3

Мәктәп китапханәсе белән танышу.

1

 

 

 

 

 

 

4

Әкиятләр иленә сәяхәт.

1

Мультимидияле дэрес

 

 

Әкият геройларын истә калдыру

 

 

5

 

Без инде зур үстек.

1нче сыйныфка кердек.

1

Әнгәмә

Рэсемнэр белэн эшләү

 

 

 

 

6

Әңгәмә. Өйдән мәктәпкә, мәктәптән өйгә.Мэктәп-икенче йортмы?IB-дәрес

1

IB-дәрес

Әңгэмә,рәсемнәр буенча сорау-җавап,дидактик уеннар

 

Яңа сүзләрне истә калдыру

 

 

7

Сюжетлы уеннар.

 

1

Мультимидияле дәрес

 

 

 

 

 

 

Фигыльсез, раслаучы сорау һәм

инкарь җөмләләр.

 

 

 

 

 

 

 

 

8-10

Бу кем? Бу нәрсә?

 

2

Яңа материалны аңлату

Рэсемнэр белэн эшлэу

 

Яңа сүзләрне өйрәнү

 

 

11-12

Нинди? структурасын кертү.

 

2

Яңа материалны аңлату,эзләнү

Тәржемә эше,жөмләләр төзү

 

Нинди? соравын куллану

 

 

13

Кем? Нәрсә? Нинди? сорауларын

ныгыту.

1

Яңа материалны ныгыту,чагыштыру

Диалог төзү,уеннар уйнау

 

Кем? Нәрсә? Нинди? сорауларын сөйләмдә куллану

 

 

 

Сорау һәм раслау җөмләләр.

 

 

 

 

 

 

 

 

14-15

-мы/-ме кисәкчәләре белән сорау

җөмләләр.

 

2

Дәрес-презентация

Җөмләлэр төзү,дидактик уеннар уйнау

 

-мы, -ме  кисәкчәле сорау җөмләләрне белү, дөрес җавап алуга ирешү

 

 

16

Түгел сүзен кертү.

Ни өчен «тугел»? IB-дәрес

1

IB-дәрес

Тәржемә эше,жөмләләр төзү

 

Түгел сүзен сөйләмдә дөрес куллану

 

 

17-18

"Түгел" катлаулы җөмләләрдә.

 

2

Яңа материалны ныгыту

Тәржемә эше,жөмләләр төзү

 

Юк, түгел сүзләрен сөйләмдә дөрес куллану

 

 

19-20

Ныгыту, кабатлау.

 

2

Кабатлау дәресе

Карточкалар белэн эш

 

Өйрәнгән сүзләрне сөйләмдә актив куллану

 

 

 

Берлек сандагы зат алмашлыклары.

 

 

 

 

 

 

 

21-23

Берлек сандагы зат алмашлыклары

2

Яңа материалны аңлату

Җөмләләр төзү, фонетик күнегүләр эшләү

 

Мин, син алмашлыкларын сөйләмдә дөрес куллану

 

 

24-25

Күплек сандагы исемнәр.

2

Яңа материалны аңлату

Фонетик күнегүләр

 

Исемнәрне күплек санда куллана белү

 

 

26-3о

Күплек сандагы зат алмашлыклары.

5

Материалны ныгыту

Фонетик күнегүләр

 

Күплек сандагы зат алмашлыгын сөйләмдә дөрес куллану

 

 

 

Тартым кушымчалары.

 

 

 

 

 

 

 

 

31-35

I        зат берлек сандагы тартым кушымчалары.

5

Яңа материалны аңлату

әңгәмә,рәсемнәр буенча сорау-жавап

 

Тартым алмашлыгын урынлы куллану

 

 

36

Кабатлау.

 

1

Материалны ныгыту

Карточкалар белэн эш

 

Өйрәнгән материалны сөйләмдә дөрес куллану

 

 

 

II чирек.(30 сәг.)

 

 

 

 

 

 

 

37-39

II  зат берлек сандагы тартым
кушымчалары.

 

3

Яңа материалны аңлату

әңгәмә,рәсемнәр буенча сорау-жавап

 

II зат берлек сандагы тартым алмашлыгы белән танышу

 

 

40-41

"Ничек?" сорау алмашлыгы белән
җөмләләр.

2

Материалны ныгыту

Фонетик күнегүләр эшләү, дәреслек белэн эшләу

 

Ничек? сорау алмашлыгын куллана белү

 

 

42-43

III зат тартым кушымчалары.

2

Яңа материалны аңлату

 

 

III зат тартым алмашлыгын куллану

 

 

44

Диалогик сөйләм телен үстерү. "Танышу".

1

Дэрес-уен

Диалог төзү, уеннар уйнау

 

Исемнәрне сорау,җавап бирү

 

 

45

Ныгыту, кабатлау.

1

Кабатлау  дәресе

Күнегүләр эшләү,уеннар уйнау

 

Алмашлыкларны сөйләмдә дөрес куллану

 

 

46-48

Сузык авазларга беткән

исемнәрдә III зат берлек сандагы тартым кушымчалары.

3

Материалны ныгыту

Дидактик материал белән эш

 

Аның алмашлыгын

 -сы,-се кушымчасы белән куллану

 

 

49-50

Тартым кушымчалары.

2

Материалны ныгыту

Җөмләләр төзү, фонетик күнегүләр эшләү

 

Тартым кушымчаларын куллану

 

 

51

Мөстәкыйль эш.

1

Материалны ныгыту

 

Мөстәкыйль эш

Мөстәкыйль эшне эшләүдә югары нәтиҗәләргә ирешү

 

 

 

Раслау һәм сорау формасындагы фигыльләр.

 

 

 

 

 

 

 

52-53

III зат берлек сандагы фигыльләр.

2

Яңа материалны аңлату

Дидактик материал белән эш

 

III зат берлек сандагы фигыльләрне куллану

 

 

54-55

Нишли? соравы белән җөмләләр.

2

Материалны ныгыту

Җөмләләр төзү, фонетик күнегүләр эшләү

 

Нишли? соравын сөйләмдә куллану

 

 

56-57

Ничек? соравы белән җөмләләр.Ничек яхшы укырга? IB-дәрес

2

IB-дәрес

Әңгэмә,рәсемнәр буенча сорау-җавап,дидактик уеннар

 

Ничек? соравын куллану

 

 

58-59

Ш зат берлек сан сузыкка беткән фигыльләр.

2

Кабатлау  дәресе

әңгәмә,рәсемнәр буенча сорау-жавап

 

Ш зат берлек сан сузыкка беткән фигыльләрен дөрес кушымчалар белән куллану

 

 

60

Кабатлау. Сүзлек диктанты.

1

Кабатлау дәресе

 

Диктант

Сүзләрне дөрес язу

 

 

61-62

III зат берлек сандагы фигыльләр.

2

Материалны ныгыту

Җөмләләр төзү, фонетик күнегүләр эшләү

 

III зат берлек сандагы фигыльләр сөйләмдә урынлы, дөрес куллану

 

 

63

Ныгыту, кабатлау.

1

Кабатлау  дәресе

Дидактик материал белән эш

 

Өйрәнгән материалны дөрес куллану

 

 

64

I зат берлек сандагы фигыльләр.

1

Яңа материалны аңлату

рәсемнәр буенча сорау-җавап,дидактик уеннар

 

I зат берлек сандагы фигыльләрне куллану

 

 

65

II зат берлек сандагы фигыльләр.

1

Яңа материалны аңлату

Җөмләләр төзү, фонетик күнегүләр эшләү

 

I1 зат берлек сандагы фигыльләрне куллану

 

 

66

Мөстәкыйль эш. Кабатлау.

1

Кабатлау дәресе

 

Мөстәкыйль эш

Мөстәкыйль эшне эшләүдә югары нәтиҗәләргә ирешү

 

 

 

3 чирек. (18 сәг)

 

 

 

 

 

 

 

67-68

Фигыльләрне III затта куллану.

2

Яңа материалны аңлату

Җөмләләр төзү, фонетик күнегүләр эшләү

 

I,II,III зат берлек сандагы фигыльләрне куллану

 

 

69-70

III зат күплек сандагы фигыльләр.

2

Материалны ныгыту

Дидактик материал белән эш

 

III зат күплек сандагы фигыльләрне өйрәнү

 

 

71

Диалогик сөйләм телен үстерү.

1

Дэрес-уен

Диалог төзү, дидактик уеннар

 

Темага бәйле сүзләрне диалогик сөйләмдә куллану

 

 

72-73

Фигыльләрне 4 затта куллану. Мөстәкыйль эш.

2

Материалны ныгыту

 

Мөстәкыйль эш

Фигыльләрне 4 затта дөрес куллану

 

 

74-75

Урын-вакыт килеше. Сүзлек диктанты.

2

Материалны ныгыту

 

Диктант

Кайда? соравы, аңа җавап биргән сүзләрне өйрәнү

 

 

76

Барлык типтагы сорау ларны У- в.к. куллану.

1

Кабатлау  дәресе

Җөмләләр төзү, фонетик күнегүләр эшләү

 

 

 

 

77

Монологик сөйләм телен үстерү. "Минем гаиләм".Гаиләңдә кемнәр бар? IB-дәрес

1

IB-дәрес

Әңгэмә,рәсемнәр буенча сорау-җавап,дидактик уеннар

 

Бәйләнешле сөйләм телен булдыру

 

 

78-79

Юнәлеш килеше.

2

Яңа материалны аңлату

Дидактик материал белән эш

 

Кая? соравын, кушымчаларын дөрес куллану

 

 

80-81

Ю.к. У-в.к. белән чагыштыру.

2

Кабатлау  дәресе

Дидактик материал белән эш

 

Исемнәрне Ю.к.,У-в.к. дә куллану

 

 

82

Ныгыту, кабатлау. Сүзлек диктанты.

1

Материалны ныгыту

Җөмләләр төзү, фонетик күнегүләр эшләү

Диктант

Сүзләрне дөрес куллану һәм язу

 

 

83

Контроль эш.

1

Контроль дәрес

 

 

Контроль эш.

Югары нәтиҗәләргә ирешү

 

 

84

Хаталар өстендә эш. Йомгаклау.

1

Материалны ныгыту

Дидактик материал белән эш

 

Җибәргән хаталарны аңлап төзәтүгә ирешү

 

 

 

4 чирек. (16сәг.)

 

 

 

 

 

 

 

85-86

"Кая?" соравы белән җөмләләр.

2

Яңа материалны аңлату

Диалог төзү, дидактик уеннар

 

"Кая?" соравы белән җөмләләр төзү

 

 

87-88

Юнәлеш килешен ныгыту.

2

Материалны ныгыту

Дидактик материал белән эш

 

Исемнәрне юнәлеш килешендә куллану

 

 

89-90

"Белән" бәйлеген ныгыту.

 

2

Материалны ныгыту

 

 

Юнәлеш килешен дөрес куллана белү

 

 

91

Зат алмашлыкларын Ю.к.-дә

куллану.

 

1

Яңа материалны аңлату

Җөмләләр төзү, фонетик күнегүләр эшләү

 

 

 

 

92

Ныгыту, кабатлау. Сүзлек

диктанты.

1

Кабатлау дәресе

 

Диктант

Грамоталы язуга ирешү

 

 

93-94

Чыгыш килеше.

Син кайдан? IB-дәрес

2

IB-дәрес

Дидактик материал белән эш

 

Кайдан?  -дан,-дән, тан,-тән, нан, -нән кушымчаларын куллану

 

 

95-96

Зат алмашлыкларын Ч.к.-дә куллану.

 

2

Материалны ныгыту

Җөмләләр төзү, фонетик күнегүләр эшләү

 

Алмашлыкларны килештә куллану

 

 

97

Ч.к. ныгыту. Сүзлек диктанты.

 

1

Материалны ныгыту

Дидактик материал белән эш

Диктант

Грамоталы язуга ирешү

 

 

98

Ел буена үткәннәрне кабатлау.

 

1

Кабатлау  дәресе

Җөмләләр төзү, фонетик күнегүләр эшләү

 

Ел буена үткәннәрне гомумиләштерү

 

 

 

99

Контроль эш.

 

1

Контроль дәрес

 

 

Контроль эш.

 

 

Контроль эштә югары нәтиҗәләргә ирешү

 

 

 

100

Хаталар өстендә эш. Йомгаклау.

1

Йомгаклау дэресе.

Әңгэмә,рәсемнәр буенча сорау-җавап,дидактик уеннар

 

Җибәргән хаталарны аңлап төзәтүгә ирешү .Ел буена үткәннәрне гомумиләштерү

 

 

 

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал
Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 000 939 материалов в базе

Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 27.10.2015 695
  • DOCX 128.5 кбайт
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Халикова Айгуль Ринатовна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Удалить материал
 • Автор материала

  Халикова Айгуль Ринатовна
  Халикова Айгуль Ринатовна
  • На сайте: 7 лет и 1 месяц
  • Подписчики: 2
  • Всего просмотров: 5273
  • Всего материалов: 7

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой