128141
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
+Добавить материал
и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Дистанционные курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для педагогов

Дистанционные курсы для педагогов - курсы профессиональной переподготовки от 6.900 руб.;
- курсы повышения квалификации от 1.500 руб.
Престижные документы для аттестации

ВЫБРАТЬ КУРС СО СКИДКОЙ 50%

ВНИМАНИЕ: Скидка действует ТОЛЬКО сейчас!

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 выдана ООО "Инфоурок")

ИнфоурокНачальные классыРабочие программыРабочая программа по тувинскому языку для 2 класса

Рабочая программа по тувинскому языку для 2 класса

библиотека
материалов
Скачать материал целиком можно бесплатно по ссылке внизу страницы.

hello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gifhello_html_m453bdcb5.gif2-ги класска тыва дылдын чижек программазы.

I.Тайылбыр бижик.

2-ги класстыё тыва дыл программазын Тыва Республиканыё ниити ==редилгезиниё эге школага 1 - 4 класстарга тыва дыл талазы-биле к\руне стандарттарынга д\\шт\р Игорь Чагович Эргил-оол, Эртине Деспижековна Ондар, Наталья Чоодуевна Дамбаныы-биле тургускан. Ук программа Тыва Республиканыё ==редилге, эртем болгаш аныяктар политиказыныё яамызыныё ==редилге-методиктиг ч=в\лелинниё ч=пшээрели-биле 2008 чылда чырыкче парлаттынып \нд\рт\нген.

+ѳредиглиг план Э.Д.Ондарныё «Методиктиг с\мелериниё» (Дѳрт чылдыг эге школаныё 2-ги клазыныё «Тыва дыл» ному-биле ажылдаар башкыларга дузаламчы. Кызыл – 1988ч) дузазы-биле ажыглаттынмышаан, уругларныё шиёгээдип алган билиглерин, мергежилдерин, чаёчылдарын тыва дыл программазыныё негелделеринге д\\шт\р эге класс башкыларынга А.А.Алдын-оолдуё «Диктантылар болгаш эдертиглер чыындызы»- биле хынаарын с\мелеп турар. Тыва Республиканыё ниити ѳѳредилгезиниё национал девискээр кезээ 2-ги класс ѳѳреникчилериниё ниити сайзыралынче, оларныё билииниё практиктиг болурунче угланмышаан, программаны тургузарда эртемниё, дес-дараалашкааныё, кѳрг\з\гл\\н\ё болгаш коммуникативтиг принциптерге даянып база уругларныё назы-харын барымдаалап тургаш тургускан.

2-ги класска И.Ч.Эргил-оолдуё, Н.Ч.Дамбаныё, Н.М.Ондарныё «Тыва дыл» номун Тыва Республиканыё ниити болгаш профессионал ѳѳредилге яамызы бадылап, 2004 чылда парладып \нд\рген.

Ниитизи-биле программа ёзугаар 2-ги класска тыва дыл неделяда 3 шак, чылда 102 шак кылдыр бердинген.

1-ги улдуё- 27 шак

2-ги улдуё- 18 шак

3-к\ улдуё- 30 шак

4-к\ улдуё- 27 шак

Программада негелделер дараазында бѳл\ктерден тургустунган:

- бижикке ѳѳредириниё \езинде алган билиглерин, мергежилдерин болгаш чаёчылдарын системажыдып катаптаары(4 шак);

- чугаа (2 шак);

- чугаа \ннери, \ж\ктер, слог (23 шак);

- домак (24 шак);

- сѳс (22 шак);

- сѳз\глел, харылзаалыг чугаа (17 шак);

- чыл дургузунда ѳѳренгенин катаптаары (10 шак).

1- 4 класстарга тѳрээн дыл \ст\к\ класстарга ѳѳренир тыва дыл болгаш литература эртемнериниё белеткел чадазы болбушаан, колдуунда-ла практиктиг сорулгаларны чедип алырынче угланган.

2-ги класска тыва дылды ѳѳредириниё кол сорулгалары :

1. Уругларны медерелдии-биле шын номчуур, бижиир болгаш шын чугааланыр кылдыр ѳѳредир;

2. Оларга тѳрээн дыл болгаш литература талазы-биле эге билиглерни бээр;

3. Уругларны ном ажыглаарынга чаёчыктырар болгаш оларныё дылга сонуургалын, номчулгаже болгаш билиглерже ч\тк\л\н хайныктырар;

4. Номчулга болгаш бижилге-биле холбаштыр бойдусту, ниитилел амыдыралын хайгаараарынга \ндезилээш, ѳореникчилерни материалистиг \зел-бодал-биле чепсеглээр;

5. Уругларны мораль болгаш этика талазы-биле кижизидер;

6. +ѳренип турар ч\\лдерни сайгарып, бѳл\ктеп деёнеп, т\ёнеп билиринге, оларныё иштинден кол болгаш чугула ч\\лдерни тып, тайылбырлаарынга ѳѳреникчилерни чаёчыктырар.

ѳѳреникчилерниё билиглеринге, мергежилдеринге болгаш чаёчылдарынга кол негелделер.

ѳѳреникчилер 2-ги класс дооскаш, дараазында билиглерни алган турар:

Тыва алфавиттиё \ж\ктери, ажык болгаш ажык эвес \ннерниё демдектери: кыска, узун, ѳк-биле адаар \ннер, к\шт\г, д\лей болгаш кошкак д\лей ажык эвес \ннер, ыыткыр кошкак ажык эвес \ннер; сѳст\ кѳж\рериниё д\р\мнери; ч\велерни,оларныё шынарын, кылдыныын кѳрг\зер сѳстерни бот-боттарындан ылгап билири; домактыё чугула кежиг\ннерин тып билири; домак биле сѳз\глелди, сѳз\глелдиё хевирлерин ылгап билири.

ѳѳреникчилерниё чедип алган турар мергежилдери:

- сѳстерни, домактарны болгаш 30-40 хире сѳст\г сѳз\глелдерни артык \ж\ктер киирбейн, херек \ж\ктерни кагбайн, хажыдыышкын чокка, арыг, чараш болгаш шын бижиир;

- сѳстерни слогтарга чарар, слогтар езугаар кѳж\рер;

- кижилерниё аттарын, хоорайлар, суурлар, хемнер болгаш черлер аттарын улуг \ж\к-биле бижиир;

- ѳк-биле адаар ажык ннерлиг сѳстерни кадыг демдек-биле бижиир(ъ);

- саннар, шеттер дээн чергелиг сѳстерге ийи \ж\кт\ дакпырлап бижиир;

- фонетиктиг сайгарылганы к\\седип билир;

- -ла, -ле,-на,-не, -даа деп артынчыларны дефис-биле бижиир;

- сѳске шын айтырыг салгаш, ооё дузазы-биле ч\вени илередир, ч\венин демдээн илередир, ч\вениё кылдыныын илередир сѳстерни тодарадыр;

- домакка сѳстерни шын харылзаштырар; кол сѳс болгаш соглекчини тодарадыр;

- домактыё эгезин улуг \ж\кт\ хереглээр, сѳѳл\нге улуг сек, кыйгырыг, айтырыг демдектерин салыр;

- айтырыглар ёзугаар 40-70 хире сѳст\г сѳз\гледиё эдертиин бижиир, бердинген темага 5-6 сѳст\г домактарны тургузар болгаш бижиир.

2-ги класска тыва дыл программазын шиёгээткениниё тёнелинде

+ѳреникчилерниё личностуг хевирлеттинген турары:

-Тѳрээн дылывыс харылзажырынын база мээ-медереливистиё шынарын кѳрг\зериниё кол чепсээ;

- Тѳрээн дыл национал культуравыстыё кол болуушкуну;

-Сагыш-сеткилди, бодалдарны илередиринге дылдыё бай-байлаан, уран-чечен аргаларын чѳпт\г ажыглап билири.;

- Тѳрээн дылын улаштыр ѳѳрениринге сонуургалын оттурары;

- Аас болгаш бижимел чугаага дылдыё уран-чечен аргаларын чедимчелиг ажыглап билири.

+ѳреникчилерниё билииниё хевирлеттинери:

ѳрээн дылын сайзырадырынга. ону кадагалап арттырарынга ѳѳреникчинин бот киржилгези;

- Аас чугаага дылдыё уран-чечен аргаларын эстетиктиг талазынче угландырары.

Ѳѳреникчилерниё предметтигхевирлеттинген турары:

- Чаа материалды ханы билип алырынче угланган ажылдарны; номчулга, бижилге, уругларны янзы-б\р\ бот- ажылдары, чугаа сайзырадылгазы.

-/ннер болгаш \ж\ктерни ылгап билири.

- Ажык болгаш ажык эвес \ннерни ылгап билири.

- Сѳстерни слогтарга чарары.

- Сѳст\ шын кѳж\р\п билири.

- Алфавитте \ж\ктерниё туружун болгаш ооё ужур-дузазын билири.

- Медээ, айтырыг, кыйгырыг домактарын ылгап болгаш чогаадып билири.

-Домактыё чугула кежигуннерин тып болгаш шыйып билири.

- Кым? ч\\? кымнар? ч\лер? кандыг? ч\л\г? канчап тур? деп айтырыгларны ылгап билири.

- Сюжеттиг чуруктар-биле чугаа сайзырадырыныё ажылдарын чорудары.

- Домак болгаш харылзаалыг чугааны ылгап билири.

- 40-70 хире сѳстен тургустунган эдертигни бижиири.

+ѳреникчилерниё билииниё хевирлеттинери:

-Тѳрээн дылыны б\г\ \ннерин болгаш \ж\ктерин, оларныё кол ылгалын билген турар ужурлуг.

ѳстерде \ннерни ылгап, оларныё туружун тодарадып билир.

-Ажык, ажык эвес \ннерни болгаш \ж\ктерни, кыска, узун ажык \ннерни болгаш \ж\ктерни бот-боттарындан ылгап шыдаар.

-Домактарныё болгаш сѳстерниё анализ-синтезтиг сайгарылгазын кылып, домактардан сѳстерни ылгап тывар.

- Сѳстерни слогтарга чарып болгаш слог аайы-биле кѳж\р\п билир.

- Алфавиттиё \ж\ктерин , оларныё туружун билир.

- Домактарныё чугула кежиг\ннерин тып болгаш шыйып билир.

-Бижимел болгаш парламал шрифт-биле бижиттинген сѳстерни, домактарны иштинде слогтап адап тура, шын д\ж\р\п бижиири.

-Домак эгезинге улуг \ж\кт\ бижиир, сѳѳл\нге улуг секти, айтырыг, кыйгырыг демдектерин херек таварылгаларда салып билир.

- Хуу ч\ве аттарынга улуг \ж\к бижиир.

- Тѳрел сѳстерни бѳл\ктеп, тып билир болгаш дазылын аёгылап билир.

- Кым? ч\\? кымнар? ч\лер? кандыг? ч\л\г? канчап тур? деп айтырыгларны ылгап билир.

- Харылзаалыг чугаа тургузуп билир.

- 40-70 сѳстен тургустунган эдертигни бижип билир.

Бот-тускайлаё, предметтиг, метапредметтиг хевирлеттинери:

Ѳѳреникчилерниё метапредметтиг хевирлеттинген турары:

А) Регулятивтиг

Чогуур деёнелге хевирлеттинген турар ужурлуг ч\\лдери:

- ѳѳренип турар эртеминиё тема, бѳл\к аайы-биле кол сорулгаларын,утказын угаап билири;

- башкыныё удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны к\\седип ѳѳренири;

-бот хыналданы, удур-дедир хыналданы болгаш орфографтыг, пунктуациалыг частырыгларны тып билирин боттандырар.


ѳѳреникчилерниё хевирлеттинген турары:

-ѳѳренген темазынга алган билиглерин т\ёнеп болгаш \нелеп билирин боттандырары;

- тыва дылдыё негелдери-биле ѳѳренип алган д\р\мнерин ажыглап билири.


Б) Медерелдиг (познавательные)

Чогуур деёнелге хевирлеттинген турар ужурлуг ч\\лдери:

- ѳѳредилге даалгаларын к\\седип турар \еде херек ужурлуг медээлерни немелде номнар, статьялар болгаш энциклопедиялардан тып билири;

-бодунуё назы-харынга д\\шт\р янзы-б\р\ словарьларга, справочниктерга даянып билири;

-дылдыё негелдерин к\\седирде янзы-б\р\ схемаларны, модельдерни, символ- демдектерни ажыглап билири

-белен таблицаларны, схемаларны, сѳз\глелдерни немээри

-дылдыё адырлары: \н, \ж\к, сѳс тургузуу, чугаа кезээ, домак кежиг\н\, бѳд\\н домак дугайында алган билиглерин деёнеп, бѳл\ктеп, тып, ажыглап билири;

-алган билиглерин план болгаш таблица дузазы-биле системажыдып, бѳл\ктеп,т\ёнеп билири;

- сѳсте орфограммаларны янзы-б\р\ аргалар-биле хынап билири;

- номчаан сѳз\глелдериниё кол утказын ылгап \нд\рери;

- бодунуё чугаазын тода болгаш билдингир кылдыр дыёнакчыга дамчыдып билири;

+ѳреникчилерниё билииниё хевирлеттинген турары болгаш ѳѳренип алыр аргалары:

- Библиотека болгаш Интернет дузазы-биле херек билиглерни тып, ажыглап билири;

- аас болгаш бижимел чугааны шын болгаш медерелдии-биле тургузуп билири;

- болуушкуннарны логиктиг (бодамчалыг) сайгарылгага даянып дамчыдып билири;

- алган медээлерни сайгарып, критикалап билири;


В) Коммуникативтиг

Чогуур деёнелге хевирлеттинген турар ужурлуг ч\\лдери:

- аас чугаага диологту ажыглап билири;

- аёгы-аёгы бодалдарны ѳѳренип, сайгарып билири болгаш чаёгыс аай т\ёнелге келиринге ѳѳредири;

- бот туружун болгаш бодалын быжыглап чаёчыгары;

- билдинмес ч\\леринге айтырыгларны салып билири;

- коммуникативтиг сорулгаларны шиитпирлээринге дылдыё аргаларын чедимчелиг ажыглаары;

ѳѳреникчилерниё билиглериниё хевирлеттинген турары болгаш ѳѳренип алыр аргалары:

- коммуникативтиг сорулгаларны дыёнакчыга тода, дорт, дес-дараалашкаа-биле медээни, билигни чедирери;

-удур-дедир хыналда \езинде бот-боттарынга дузаны \езинде чедирип билири болгаш коммуникативтиг сорулгаларны шиитпирлээринге дылдыё аргаларын чедимчелиг ажыглаары


Тыва дылдын программазын тургузарда тургустунуп келген бергедээшкиннер.

Программада бердинген темалар номда материалдар-биле колдуунда д\гж\п турар. Номда бербээн темалар: «Логиктиг ударение дугайында ниити таныжылга», «Ээлдек-эвилеё болурунуё д\р\мнери. Четтиргенин илередири. Таныжарда ажыглаар сѳстер болгаш домактар». Номда кичээлдерниё кызыгаарлаттынмааны, «Методиктиг с\мелер» чаа программа-биле д\\шпейн турары, чаа негелделерге д\гж\п турар электроннуг материалдар чогу бергедээшкиннерни тургузуп турар.


2-ги класска чыл тѳнч\з\нде чорудар чижек хыналда тестиниё бирги вариантызы:

1. Домак сѳѳлүнге кандыг бижик демдээ салбазыл?

а) . б) ? в) , г) !

2. Дараазында сѳстерге узадыр адаар ажык үн кирген сѳст\ тыпкаш, демдеглээр.

а) балык в) хоорай

б) инек г) д\ж\т

3. ѳк-биле адаар ажык \н кирген сѳст\ тыпкаш, демдеглээр .

а) от в) тоол

б) кисель г) каът

4. Тыва алфавитте каш \ж\к барыл?

а) 33 в) 35

б) 34 г) 36

5. Кандыг сѳстерни тѳрел сѳстер дээрил?

а) дѳмей кезектиг в) солун

б) удурланышкак уткалыг г) таарышпас уткалыг

6. Хой деп сѳст\ё тѳрел сѳстерин бижиир:

Хой, ___________, ___________, ___________, ___________.

7. Эгезинде «т» деп \ж\к бижиир сѳстер аразында артык сѳст\ тыпкаш, демдеглээр.

а) тайга в) тыва

б) тоорук г) туман


8. Орус дылдан \легерлеп алган \ш-\ш сѳстерден бижиир:

а) ф ц щ: ______________, ______________, ________

б) ь (чымчак демдек) ___________, ____________, ______

9. Шын харыыны тыпкаш, демдеглээр.

а) Сѳсте чеже ажык \н барыл, ынча слог бар.

б) Сѳсте чеже ажык эвес \н барыл, ынча слог бар.

10. Шын харыыны тыпкаш, демдеглээр.

а) Сѳст\ бир одуругдан ѳске одуругже слог аайы-биле кѳж\рер.

б) Сѳст\ бир одуругдан ѳске одуругже \ж\ктеп кѳж\рер.

в) Чаёгыс \ж\к\ арттырып- даа, кѳж\р\п-даа болур.

11. «Бойдузувус» деп сѳст\ё кѳж\рер аргаларын бижип кѳрг\зер.

Бойдузувус


12. Кым? Ч\\? деп айтырыгларга харыылаттынар сѳстер ч\н\

Кѳрг\зерил?

а) кылдыныгны в) ч\велерни

б) ч\велерниё демдээн г) сѳстерни

13. Дараазында сѳстерни хѳйн\ё санынга ѳскертип 0бижиир:

а) кижи -_____________ в) \ж\к- ____________

б) ном-_______________ г) хирээ-______________

14. Улуг \ж\к-биле бижиир сѳст\ тыпкаш, адаан шыяр.

школа, кудумчу, чечена

15. Кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар сѳстер ч\н\ илередирил?

а) ч\велерни в) ч\велерниё демдээн

б) ч\велерниё кылдыныын г) сѳстерни


16. Кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар сѳстерге удурланышкак уткалыг сѳстерден тып бижиир:

а) чоон - _____________ в) ырак - -_________

б) бедик - -____________ г) узун - -_________

17. Дараазында сѳстерге Кандыг? деп айтырыгга харыылаар сѳстерни таарыштыр тудуштурар.

даг с\тк\үр

ном бедик

инек солун

орук ырак

18. Канчап тур? канчаар? канчанган? деп айтырыгларга харыылаттынар сѳстер ч\н\ кѳрг\зерил?

а) ч\велерни в) чвелерниё кылдыныын

б) ч\велерниё демдээн г) сѳстерни

19. Домакта кол сѳс биле сѳглекчини тыпкаш, адаан шыяр:

Улуг-Хем оожум агып чыткан.

20. Домактарныё сѳѳл\нге бижик демдектерин салыр.

Чылыг х\н турган уруглар хой кадарып чораан хураганнар аёгы кажаада турар оларны Сайзана азырап турар.

2-ги класска чыл тѳнчүзүнде чорудар чижек хыналда тестиниё ийиги вариантызы

1. Домак сѳѳл\нге кандыг бижик демдээ салбазыл?

а) _ б) ! в) ? г) .

2. Дараазында сѳстерге узадыр адаар ажык үн кирген сѳстү тыпкаш, демдеглээр.

а) чурук в) бажың

б) чуурга г) шугум

3. ѳк-биле адаар ажык \н кирген сѳсту тыпкаш, демдеглээр.

а) терге в) ч\ък

б) эжик г) тоорук

4. Тыва алфавитте каш \ж\к барыл?

а) 26 в) 25

б) 36 г) 35

5. Кандыг сѳстерни тѳрел сѳстер дээрил?

а) дѳмей кезектиг в) солун

б) удурланышкак уткалыг г) таарышпас уткалыг

6. Кат деп сѳст\ё тѳрел сѳстерин бижи:

Кат, ___________, ___________, ___________, __________.

7. Эгезинге «т» деп \ж\к бижиир сѳстер аразында артык сѳст\ тыпкаш, демдеглээр.

а) тур в) тайга б) туман г) тараа

8. Орус дылдан \легерлеп алган \ш-\ш сѳстерден бижиир:

а) ф ц щ: _______________, _______________, ______

б) (чымчак демдек) ь ___________, ____________, ______

9. Шын харыыны тыпкаш, демдеглээр.

а) Сѳсте чеже ажык \н барыл, ынча слог бар.

б) Сѳсте чеже ажык эвес \н барыл, ынча слог бар.

10. Шын харыыны тыпкаш, демдеглээр.

а) Сѳст\ бир одуругдан ѳске одуругже слог аайы-биле кѳж\рер.

б) Сѳст\ бир одуругдан ѳске одуругже \ж\ктеп кѳж\рер.

в) Чангыс \ж\кт\ арттырып – даа, кѳж\р\п-даа болур.

11. «Койгуннарлыг» деп сѳст\ё кѳж\рер аргаларын бижип кѳрг\зер.

Койгуннарлыг

12. Кым? Ч\\? деп айтырыгларга харыылаттынар сѳстер ч\н\ кѳрг\зерил?

а) сѳстерни в) ч\велерни

б) ч\велерниё демдээн г) ч\велерниё кылдыныын

13. Дараазында сѳстерни хѳйн\ё санынга бижиир.

а) ине - ____________ в) уруг - _________

б) сырга - __________ г) чурук - _________

14. Улуг \ж\к-биле бижиир сѳст\ тыпкаш, адаан шыяр. соёга, диис, москва

15. Кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар сѳстер ч\н\ илередирил?

а) ч\велерни в) ч\велерниё демдээн

б) ч\велерниё кылдыныын г) сѳстерни

16. Кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар сѳстерге удурланышкак уткалыг сѳстерден тып бижиир:

а) дидим- _________________ в) кара - _________

б) бичии- -_________________ г) чараш- ________

17. Дараазында сѳстерге Кандыг? деп айтырыгга харыылаар сѳстерни таарыштыр тудуштурар.

х\н кежээ

уруг изиг

ѳрээл доруг

аът делгем

18. Канчап тур? Канчаар? Канчанган? деп айтырыгларга харыылаттынар сѳстер ч\н\ кѳрг\зерил?

а) ч\велерни в) ч\велерниё кылдыныын

б) ч\велерниё демдээн г) сѳстерни

19. Домакта кол сѳс биле сѳглекчини тыпкаш, адаан шыяр: Дээрде улуг самолет ужуп чор.

20. Домактарныё сѳѳл\нге бижик демдектерин салыр.

Час д\шкен хамык куштар чанып келген аё-араатан ижээнинден \н\п келген чер карарган чазын магалыг-ла

Тестиниё ч\н\ хынап турары:

1. Ниити чугаа кезектериниё дугайында билиин хынаары.

2. Сѳст\ё иштинде кыска, узун, ѳк-биле адаар ажык \ннерни ылгап билирин.

3. Орус дылдан \легерлээн сѳстерни шын бижиирин.

4. Чаёчыл ёзугаар «т»-биле эгелеп бижиир сѳстерни сактып алганын.

5. Домак дугайында билиин хынаары.

6. Тѳрел сѳстерни тып билирин.

7. Сѳс дугайында алган ниити билиин хынаары.

2 класс. Чыл тѳнч\з\нде чорудар чижек хыналда тест. Шын харыылары болгаш баллдары

Вариант 1

Вариант 2

Балл

1

в

а

1

2

в

б

1

3

г

в

1

4

г

б

1

5

а

а

1

6

Хой, хойжу, хойлуг, хойлаар

Кат, катчы, каттыг, каттаар

1

7

б

г

1

8

Бот ажыл

Бот ажыл

1

9

а

а

1

10

а

а

1

11

Форма, цирк, борщ, апрель, октябрь, июль

Форма, циркуль, щи, июнь, декабрь, ноябрь

1

12

в

в

1

13


Даг – бедик, ном – солун, инек – с\т\р, орук – ырак.

Х\н – изиг, уруг – кежээ, ѳрээл – делгем, аът – доруг.

1


14

Чечена

Москва

1

15

в

в

1

16

Чиңге, чоон, чавыс, кыска,


Кортук, ак, улуг, чүдек

1

17

Бот ажыл

Бот ажыл

1

18

в

в

1

19

Улуг-Хем агып чыткан.

Самолёт ужуп чор.

1

20


Бот ажыл

Бот ажыл

1

Тестиниё т\ёнелин \нелээри:

19-20 балл- «5». Программаны бедик деёнелде шиёгээдип алган.

15-18 балл- «4». Программаны бедик шиёгээдип алган.

10-14 балл- «3». Программаны шиёгээдип алган.

9-тан куду балл- «2». Программаны шиёгээдип албаан


1-ги улдун – 27 шак.

Эрттирер х\н\

Программаныё адыры

Кичээлдиё темазы

Арын

Шагы

Кичээл

хевири

Кичээлдиё сорулгазы

Грамматиктиг хевирлер

Ѳѳреникчиниё билииниң деңнелинге негелделер

Немелде берип болур билиглер

Хыналданыё хевирлери

Онаалга

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Катаптаашкын (4ш)

Домак

Ун, ужук

4

1

Катаптаашкын

Аас болгаш бижимел чугаа. Аас чугааны дыннап билири. Бижикке домакты шын бижип билири.

1-ги класска алган билиглерин катаптаар.

Билири: домак дугайында болгаш оон хевирлерин;

аас чугаадан домакты ылгаары, бижикке шын илередири;

Кылып билири:

Айтырыгларда кирип турар сѳстерни ажыглап тургаш, домактарны шын тургузуп билири, сѳстерни слогтарга чарары; домактарныё шын бижиириниң дүрүмнери.

Сюжеттиг чурук «Сентябрь 1»

Айтырыглар,

Бот-ажыл

М.2 ар.4


Домак болгаш сѳс.

Домак схемазы


5

1

Катаптаашкын

Домак дугайында болгаш оон хевирлерин;

аас чугаадан домакты ылгаары, бижикке шын илередири. Домак состерден тургустунар.

Медээ, айтырыг,кыйгырыг домактарын ылгаары.

Сюжеттиг чурук «Тараа ажаалдазы»

Айтырыглар, домак чогааттырар

М.6 ар.6

Д\р\м ар.5

Домактарны шын тургуза

ры


6-7
1


катаптаашкын


Домактарны шын тургузары, сѳстерни слогтарга чарары; кижилернин аттарын улуг ужук-биле бижиири

Домак иштинде сѳстерниё аразында харылзаазы, бижик демдектерин хереглээри.

Сюжеттиг чурук «Школачылар», карточкалар


Айтырыглар,

Бот-ажыл

М.9 ар.7


Киирил

де хыналда ажыл.

Диктант.


1

Ниити билигле

рин хынаары

Домак дугайында билиглерин хынаары

ѳѳренип эрткен д\рүмнерин билирин хынаары.

Υннер болгаш \ж\ктер (3 шак).

Ажык \ннер болгаш \ж\ктер.

7-8

1

Чаа материал

ды тайылбыр

лаары

Кичээл эгезинде частырыглар-биле ажылды чорудар. Ажык \ннернин \ж\ктерин сактып алыры, оларны шын адап, ажык эвес \ж\ктерден тода ылгап ѳѳредир,γн анализин кылдыртыр; сѳстернин шын адалгазын хайгаараарын сайзырадыр; кежээ чорукка ѳѳредир.

\ннер болгаш \жүктерни ылгап билири.

Билири: Ажык болгаш ажык эвес \ннерни билири, сѳстерниё утказын ылгаарынга \ннерниё ролю.

Кылып билири: \н-\ж\к анализин к\\седип билири, \ннерни болгаш \ж\ктерни ылгап билири.


Предметтиг чуруктар,аас-биле оюннар.

Шилилгелиг диктант.

М.14 а.8
Ажык эвес \ннер болгаш \ж\ктер

8-9

1

Чаа материал

ды тайылбыр

арт.

Аж. Болгаш аж. Эвес \ннернин \ж\ктерин тус-тузунда сактып ап, бот-боттарындан ылгап билири; чурук болгаш айтырыглар аайы-биле домактарны шын тургузары(чугаазын сайзырадыры);дузааргак болурунга кижизидер.

Ыыткыр болгаш д\лей, күштүг болгаш кошкак , эжеш, эжеш эвес ажык эвес үннерни ылгап билири

Карточкалар, таблица

Айтырыг, тест, бот-ажыл

М.23 а.12

Ажык болгаш ажык эвес \ннер, \ж\ктер


10-14


1


Быжыг

лаашкын
Ажык болгаш ажык эвес \ннернин онзагай демдектерин барымдаалап тургаш, ылгап билиринге билиин ханыладыр, слог тургузарынга ажык \ж\кт\ё ролюн кѳрг\зер тода харыы бээрин, кичээнгейин сайзырадыр, хостуг \езин чѳпт\г ажыглаарынга чаёчыктырар.

Ажык болгаш ажык эвес Уннерни ылгап билири.


Тестилиг карточка

лар

Тестилер,

бот-ажылдар

(номдан


М.26 а.14

Кыскаладыр болгаш узадыр адаар ажык уннер (3ш)
Кыска болгаш узун ажык γннер

14-15

2

Чаа материал

ды тайылбыр

лаары

Узун, кыска ажык \ннерни ылгап билири, бижикке оларны шын илередири, узадыр адаар ажык \н сѳске чангыс узун слог болур дээрзин практиктиг таныжылга; чугаазын сайзырадыры; бажынга дуза чедирери.

Кыска, узун адаар ажык \ннерни ылгап билири

Билири: Ажык \ннерни адалгазыныё аайы-биле ылгап билири.


Кылып билири: Кыска болгаш узун ажык \ннерни сѳстерге шын бижиири.Таблица

Карточка

лар

Айтырыг, бот-ажыл

М. 31 а.151

Быжыг

лаашкын

Кыска болгаш узадыр адаар ажык \ннерни шингээдип алганын быжыглаар;аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыры; эки мѳз\-шынарга кижизидер.

Бот-ажыл методу.

Карточка

лар

Айтырыглар, бот-ажыл

Узадыр адаар ажык γж. 10 сѳс бижиир.

Ѳк-биле адаар ажык γжγктерлиг сѳстер (3ш)


Ѳк-биле

19-20

2

Чаа материал тайылбыры

Кадыг демдек кирген ѳк-биле адаар ажык γннерлиг сѳстерни кыска болгаш узун аж. Γннерден ылгаары, шын номчуп ѳѳредир, АЪТ, КАЪТ,ЭЪТ,ОЪТ деп сѳстерни айтырыглар дузазы-биле ѳскертип тургаш, шын бижилгезин быжыглаар.сагынгырын, кичээнгейин, чугаазын сайзырадыр. Эки чаннарга кижизидер.

ѳк-биле адаар ажык \ннерниё соонга кадыг демдекти бижиир болгаш биживес таварылгаларын ==редири.

Билири: Ажык үннерни адалгазыныё аайы-биле ылгап билири, бижикке шын демдеглээри.


Кылып билири: Ажык \ннерниё \ж\ктериниё соонга кадыг демдек кирип турар 9 с=ст\ шиёгээдири.Таблица карточка


Компью

тер

Айтырыглар, чуруктуг диктант.

1)Аът,

,каът,

Оът 3 домак

2)аъш-чем, чаъс,оъттуг 3домак.

Адаар ажык γннер
21

1

Быжыг

лаашкын

Ъ кирген ѳк-биле адаар ажык уннерлиг сѳстерни , оларнын лексиктиг утказын барымдаалап сактып алганын, шын бижилгезин быжыглаар; аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыр ажылды уламчылаар; эки мѳзγ-шынарга кижизидер.

Сигналдыг арточка,таблица

Ъкирген сѳстер»

Бот-ажыл

Оюн

М.45 ар.21Ыыткыр болгаш дулей ажык эвес уннер (4ш)

Ажык эвес \ннер.

21

1

Чаа материал тайылбы

ры

Ажык эвес уннун ужуктерин ажык уннун ужуктеринден ылгап билири, ажык эвес уннер ыыткыр болгаш дулей болурун билиндирер; кичээнгейин сайзырадыр; тѳрээн черинге ынаан чанчыктырар

Ажык эвес \ннерни ылгап билири.

Билири: Ыыткыр болгаш д\лей ажык эвес \ннерни ылгап билири.

Кылып билири:

С=с эгезинге ажык эвес \ннерниё \ж\ктерин шын бижиири (эжеш ажык эвес \ннер)

Таблица

лар, ужуктер

лиг карточка

лар

Айтырыглар, словарьлыг диктант.

Ыыткыр, дулей ужуктер кирген 5-5 сѳс тып бижиирЫыткыр болгаш дулей ажык эвес уннер

22-23

2

Чаа материал

ды тайылбыр

лары

Ыыткыр болгаш дулей уннерни бот-боттарындан ылгап, шын адап ѳѳредири,

сѳс иштинге адап турда, шын тодарадып билири; дыл-домаан сайзырадыр;тыва оюннарга сонуургалын бедидер.

Ыыткыр болгаш д\лей ажык эвес \ннерни ылгап билири

Ханада таблица, сигналдыг карточкалар.


Даалгалыг диктант, айтырыглар

М.53 ар.23Хыналда ажыл. Диктант.


1

Билиин хынаары.

Ѳѳренген дурумнерин шингээдип алганын хынаар.

Дыёнап бижип билири

Билири: +=ренген д\р\мнерин практика кырынга ажыглап билири. Кылып билири: Бодунуё ажылын хынааш, \нелеп билири.


Диктант.
Чугаа сайзырадылгазы.


1

Быжыглаашкын

Мурнунда номчаан чуулунун утказын шын билип алганын быжыглаар. Домактарны утказынын аайы-биле дес-дараалаштыр тургузуп ѳѳредири. Белен план ёзугаар чугаа тургузары.

Бот-ажыл.

Билири: Чогаадып алган домактарыныё аразында харылзаазын болгаш домактарда с=стерниё аразында харылзаазын шын тургузуп бижиири.

Кылып билири: +=ренген д\р\мнерин бижимел чугаазынга ажыглап билири.

Сюжеттиг чурук.

ЧогаадыгЭгезинде т-д деп уннер кирген сѳстер.(3ш)

Эгезинде т-д кирген сѳстер.

24-25

2

Быжыглаашкын.

Д\лей болгаш ыыткыр т-д деп ужуктер сѳс эгезинге киргенде, шын адап ѳѳредир,уннернин адаар аянын ѳѳреникчилерге билиндирер.

Эгезинде т-д кирген сѳстерни шын адап, дыёнап, бижип ѳѳрениринге быжыглаашкын чорудар.

С=с эгезинге т-д деп \ж\ктерни бижиири.

Билири: С=с эгезинге т-д-ны шын номчуп, адап билири.

Кылып билири:С=стерниё адалгазын болгаш бижилгезин деёнеп билири.

Таблица. Перфокарталар.

Айтырыглар, бот-ажыл, оюн.

М.59 ар.24


М.63. ар.25Т-биле эгелеп бижиир ТЫВА, ТУМАН,

ТЫН,ТАЙГА, ТУР деп сѳстер

26

1

Чаа материал

дын тайылбы

ры

Чаёчыл езугаар эгезинге т деп \ж\к бижиир с=стер болгаш олардан укталган с=стер-биле таныштырары.

Чаёчыл езугаар т деп \ж\к хереглеп бижиир таварылгалар.

Билири:С=стерден домактар тургузуп билири.

Кылып билири:Чаёчылчаан т деп \ж\к-биле бижиир с=стерге даянып олардан укталган с=стерни тургузуп билири.

Таблица

Айтырыглар, перфокарталар.

М.65 ар.26


Эгезинде п-б уннер кирген сѳстер (2ш)

Эгезинде п-б деп ужуктерлиг сѳстер

27

1

Чаа материалды тайылбырлаары

Дулей болгаш ыыткыр п-б деп уннерни сѳс эгезинге шын адап, бижикке шын илередип билири.

С=с эгезинге п-б бижиир с=стерни шын адаары, номчууру, бижиири.

Билири:С=стер эгезинге п-б деп \ж\ктерни ажыглаарын ылгап билири.

Кылып билири: Х=й сек орнунга тааржыр \ж\кт\ киирип бижиири, ажыглаанын тайылбырлап билири.

Сигналдыг карточкалар, «Зоопаркка « деп чурук

Оюн, бот-ажыл

М.70 ар27Эгезинде т-д,п-б деп ужуктерлиг сѳстер

28-29

1

Быжыглаашкын

Эгезинде п-б деп уннер кирген сѳстернин шын бижилгезинге быжыглаашкын, чугаазын сайзырадыр.

Бот-ажыл

Адалгага хамаарыштыр оюннар.

Бот-ажыл

Тоолду чугаа

лаар


Эгезинде к-х деп уннер кирген сѳстер(2ш)

Эгезинде к-х деп ужуктер

лиг сѳстер

30-33

2

Чаа материал

К-х деп уннерни сѳс эгезинге турда ылгап билири, оларны шын адап, бижикке шын хереглээри.

С=с эгезинге к-х деп \ж\ктерни хереглээри.

Билири:Чурукта ч\велерниё аттарын шын адаары, номда с=з\глелди, домактарны номчууру.

Кылып билири:к-х деп эжеш ажык эвес \ннерни ылгап билири.

Сюжеттиг чурук.

Айтырыглар, оюн.

М.81ар.32


М.83 а.33Хыналда диктант


1

Хыналда кичээл.

Эгезинде к-х,т-д,п-б,ф,щ,ц ужуктер кирген сѳстернин шын бижилгезин шингээдип алганын хынаары.

Дыёнап бижип билири

Билири: +=ренген д\р\мнерин практика кырынга ажыглап билири. Кылып билири: Бодунуё ажылын хынааш, \нелеп билири.


ДиктантКатаптааш

кын

Частырыглар-биле ажыл


1

Катаптаашкын

Ажык болгаш ажык эвес \ннер дугайында алган билиглерин катаптаары, ==ренген д\р\мнерин практика кырынга ажыглап билири.

/ннер болгаш \ж\ктер деп темага хамаарышкан д\р\мнерни ажыглаары.

Карточкалар.

Диктантыда частырыгларны д\р\мнерни ажыглап сайгарары.

М.84 а.33

2-ги улдуё - 18 шак.

Эрттирер хуну


Программаныё адыры

Кичээлдиё темазы

Арын

Шагы

Кичээл

хевири

Кичээлдиё сорулгазы

Грамматиктиг хевирлер

+=реникчиниё билииниёдеёнелинге негелделер

Немелде берип болур билиглер

Хыналданыё хевирлери

Онаалга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Ф,ц, щ деп \ннер болгаш \ж\ктер

Ф,ц, щ деп \ннер болгаш \ж\ктер

34-35

2

Чаа тема

Орус дылдан \легерлеп алган с=стерни шын адап, номчуп, бижип ==редири, словарь курлавырын байыдары, арыг-силиг болурун кижизидери.

Орус дылдан \легерлеп алган с=стерни

Билири:Аас-биле домактар чогаадып билири, \ннер болгаш \ж\ктерни ылгап билири.

Билип алыры:орус дылдан\легерлеп алган с=стерни шын адап, номчуп, бижип ==редири.

Тывызыктар.


Оюннар, шилилгелиг диктант.

М.90 ар.35


Я деп\ж\кт\г с=стер

Я деп \ж\кт\г состер

36-37

1

Чаа тема

Я деп \ж\к кирген с=стерни шын адап, номчуп, бижип ==редири, словарь курлавырын байыдары, кичээнгейлиг болурун кижизидери.

Я деп \ж\к кирген с=стерни шын адап, номчуп бижип ==редир

Билири: \ннер болгаш \ж\ктерни ылгап билири.

Билип алыры:Я деп \ж\к кирген с=стерни шын адап, номчуп, бижип ==редири.

Карточкалар

Сигналдыг карточкалар

М. 96 ар. 37

.


Э (е) деп ужуктуг с=стер

Э(е)деп \ж\кт\г =стер.

37-38

1

Чаа тема

Кыска э(е)деп \ж\кт\г с=стерни шын адап, д\р\м\н сагып шын бижирин ==редири, аас болгаш бижимел-биле домактар чогаадыры.

С=с эгезинге болгаш ортузунга э(е) шын адап, номчуп, бижип ==редир.

Билири:кыска болгаш узун ажык \ннерни адап, номчуп, бижип билири.

Билип алыры: с=с эгезинге болгаш ортузунга э(е)деп \ж\ктерни хереглээрин ==редири.

Карточкалар.

Сигналдыг карточкалар.

М100

(ар.39),

д\р\мнер.


ёдеп \ж\кт\г с=стер.

ёдеп \ж\кт\г с=стер.

39-40

1

Чаа тема

ёдеп \ж\к кирген с=стерни шын номчуп, адап, бижип ==рениринге чаёчыктырары, ийи \н илередир дээрзинге практиктиг таныжылга.

ёдеп \ж\к кирген с=стерни шын адап, номчуп, бижип ==редири.

Билири:чурукка чугаа тургузуп билири, адаан с=стер аразындан чаа \нн\ ылгап \нд\рери.

Билип алыры:ё деп \ж\к ийи \н илередир.

Предметтиг чуруктар, сигналдыг карточкалар.

Словарьлыг диктант.

М105

(ар.40).Ю деп \ж\кт\г с=стер.

Ю деп \ж\кт\г с=стер.

40-41


1

Чаа тема.

Ю деп \ж\к кирген с=стерни шын номчуп, адап, бижип ==рениринге чаёчыктырары, ийи \н илередир дээрзинге практиктиг таныжылга.

ёдеп \ж\к кирген с=стерни шын адап, номчуп, бижип ==редири.

Билири: с=стерден домактар тургузуп билири, адаан с=стер аразындан чаа \нн\ ылгап \нд\рери.

Билип алыры:ю деп \ж\к ийи \н илередир.

Кагдынган \ж\ктерлиг с=стер.

Словарьлыг диктант.

М109

(ар.42.)Хыналда диктант.


1

Билиглер хыналдазыныё кичээли.

Я,е,ё,ю деп \ж\ктер кирген с=стерни дыёнап тургаш шын бижип билирин хынаары.

Я,е,ё,ю деп \ж\ктер кирген с=стер.

Билири: +=ренген д\р\мнерин практика кырынга ажыглап билири. Кылып билири: Бодунуё ажылын хынааш, \нелеп билири.


Диктант.

+=ренген д\р\мнерин катаптаар.Частырыглар- биле ажыл.


1

Быжыглаашкын.

Диктантыда кылган частырыгларын д\р\мнер ажыглап тургаш эдери, бодунуё болгаш эжиниё ажылын \нелеп билири.

+=ренген д\р\мнери.

Билири: ==ренген д\р\мнерин практика кырынга ажыглап билири.

Кылып билири: Бодунуё ажылын хынааш, \нелеп билири.

Кошка болгаш шыырак ==р-ге таарыштыр белеткээн карточкалар.

Домактарны болгаш с=стерни адап тургаш бижиттирери.

Карточкалар-биле ажыл.


Чымчак демдектиг (ь) с=стер.

(2шак)

Чымчак демдектиг (ь) с=стер.

42

1

Чаа тема.

Чымчак демдек (ь) тускай \н илеретпес, ажык эвес \ннерни чымчак кылдыр адаттынарын илередир деп билиндирери, с=с курлавырын байыдары, уругларныё аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыры.

Орус дылдан \легерлеп алган чымчак демдек (ь) хереглеттинер с=стер.

Билири: \н-\ж\к анализин к\\седип билири,ажык эвес \ннерни шын адап, деёнээри.

Кылып билири:орус дылдан \легерлеп алган чымчак демдек (ь) хереглээр с=стерни шын адап, номчуп, билири.

Предметтиг чуруктар, ажык эвес \ж\ктерниё таблицазы.

Аас – биле \н-\ж\к анализин к\\седип билирин хынаары.

М112

(ар.43),

д\р\м.Чымчак демдектиг (ь) с=стер.

43

1

Быжыглаашкын.

Чымчак демдекти (ь) хереглээриниё дугайында алган билиглерин быжыглаары.

Фон.сайг-га картЕ,ё,ю,я,ь кирген с=стер.1

Быжыглаашкын.

Е,ё,ю,я,ь хереглээриниё дугайында алган билиглерин быжыглаары, уругларныё аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыры.

Е,ё,ю,я,ь кирген с=стер.
Билири: ==ренген д\р\мнерин практика кырынга ажыглап билири.

Кылып билири: \н-\ж\к анализин башкыныё дузазы чокка к\\сеткеш, бот-боттарыныё ажылдарын хынап, \нелелди шын бээр

Сигналдыг карточкалар, сюжеттиг чурук.

Словарьлыг диктант.

С=стер-биле домактар чогаадырСлогтар.

(2шак)

С=стерни слогтарга чарары.

44-45

1

Чаа тема.

С=сте каш ажык \н барыл, ынча слог бар деп д\р\м-биле таныштырары, ону практика кырынга ажыглап ==редири, уругларныё аас чугаазын сайзырадыры, бодун культурлуг алдынарын кижизидери.

С=стер слогтардан тургустунар.

Билири: домакта с=стерни шын тургузуп билири,номда мергежилгелерни кичээнгейлиг к\\седири.

Кылып билири: слогтар канчаартургустунарыныё дугайында билип алыры.

+=редиглиг оюннар.

Боттарыныё чогаадып алган с=стерин слогтарга шын чарары, слогтардан с=стер тургузары.

М 118

(ар.45),

д\р\м.
С=стернислогтарга чарары.

46-47

1

Катаптаашкын.

Слог дугайында алган билиглерин катаптаары, с=стерни слогтарга шын чарып болгаш слогтардан с=стер тургузуп билирин чедип алыры.

М 122

(ар.46).

Чугаа сайзырадылгазы. Чурукка чогаадыг «Кыш».


1

Быжыглаашкын.

Уругларныё аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыры, ==ренген д\р\мнерин практика кырында ажыглап билирин хынаары.


Билири:Чогаадып алган домактарыныё аразында харылзаазын болгаш домактарда с=стерниё аразында харылзаазын шын тургузуп бижиири.

Кылып билири: +=ренген д\р\мнерин бижимел чугаазынга ажыглап билири.


Чогаадыг.С=ст\ к=ж\рери.

(2 шак)

С=ст\ к=ж\рери.


48-50

1

Частырыглар-биле ажыл.

Чаа тема.

Чогаадыгга кылган частырыгларын сайгарары, оларны д\р\мнерни ажыглап эдери, с=ст\ слог аайы-биле к=ж\рер деп д\р\м-биле таныштырары, к=ж\рериниё янзы-б\р\ аргалары-биле таныштырары.

С=ст\ слог аайы-биле к=ж\рери.

Билири: с=стерни слогтаргачарып билири, слогтардан с=стер тургузуп билири.

Кылып билири: с=стерни к=ж\рериниё аргаларын ажыглап билири.

С=стерни слогтарга чарган схемалар.

К=ж\р\п болбас с=стерни сайгартыры.

М132

(ар.51),

д\р\мнер.


С=ст\ к=ж\рери.


51-53

1

Катаптаашкын.

С=стерни к=ж\рериниё дугайында алган билиглерин катаптаары, ону практика кырынга ажыглап билирин чедип алыры.

С=ст\ к=ж\рериниё аргалары.

Бот ажыл.

М137

(ар.53),

д\р\мнер.Хыналда диктант.


1

Хыналда кичээл.

+=ренген д\р\мнерин шиёгээдип алганын, башкыныё адап берип турар домактарын шын дыёнап болгаш бижип билирин хынаары.

+=ренип эрткен д\р\мнери.

Билири: адаан ч\\л\ндыёнап бижипбилири.

Кылып билири: бодунуё болгаш эжиниё ажылын \нелеп билири.

Грамматиктиг онаалгалар.

Диктант.

Д\р\мнер катаптаары.

3-к\ улдуё - 30 шакЧастырыглар-биле ажыл.


1

Быжыглаашкын.

Хыналда диктантыда болгаш грамматиктиг онаалгаларда кылган частырыгларын сайгарып, билиглерин быжыглаары.

Орфографияныё, пунктуацияныё , фонетиканыё д\р\мнери.

Билири: ==ренген д\р\мнерин практика кырынга ажыглап билири.

Кылып билири: Бодунуё ажылын хынааш, \нелеп билири.

Кошкак болгаш шыырак ==реникчилерге таарыштыр кылган карточкалар.

Шилилгелиг диктант.

Карточкалар-биле ажыл.


Алфавит.

(2шак).

Алфавит.

(32 шак)

54-56

2

Чаа тема.

Алфавит-биле практиктиг таныжылга, алфавитте \ж\ктерни шын адаары, ооё ужур-дузазы-биле таныштырары.

Алфавит.

Билири: \н болгаш \ж\кт\ ылгап билири.

Кылып билири: алфавитте \ж\ктерниё туружун, шын адаарын билиндирери.

+=редиглиг оюннар.Словарь-биле ажыл.

/ж\ктер болгаш оларныё \ннерин ылгаарынга ажылдар.

Алфдокт, М145

(а.55)

М 146

(а.56)


Домак.

(13шак)


Домак- чугааныё егэ хемчээ.


111-113

1

Чаа тема.

Домак дугайында ниити билиг-биле таныштырары, харылзажылга \езинде

домактыё ролюн билиндирери, домакта

с=стерни шын тургузуп ==редири.

Билири:аас-биле домактар чогаадып билири.

Билип алыры:Харылзажылга \езинде домактарны шын, чараш кылдыр тургузуп билирин чедип алыры.

С=стерлиг карточкалар.

Бот ажыл.

М 296 (а.113)Домакта с=стерниё аразында харылзаазы.

114-118

2

Катаптаашкын.

Домак т=нген утка илередир деп д\р\м-биле таныштырары, домакта с=стерниё аразында харылзаазын, шын туружун билиндирери.

Домак.

Билири: аас болгаш

бижимел-биле схема езугаар домактар чогаадып билири.

Билип алыры:

домакта с=стерни шын тургузупбилири, домактарны бот-боттарындан аёгылап билири.

Домактар схемалары.

Карточкалар-биле ажыл.

Схемаларга тааржыр домактар чогаадыр.Айтырыг, кыйгырыг, медээ домаа.

124-1128

2

Чаа тема.

Утказыныё аайы-биле домак с==л\нге айтырыг, кыйгырыг, улуг сек салырын таныштырары, оларны чогуур черлеринге салырын билиндирери.Хыналда диктант.


1

Катаптаашкын.

Домак дугайында алган билиглерин практика кырынга ажыглап билири.


Билири: адаан ч\\л\ндыёнап бижипбилири.

Кылып билири: бодунуё болгаш эжиниё ажылын \нелеп билири.

Грамматиктиг онаалагалар.

Диктант.

+=ренген д\р\мнерин катаптаар.Частырыглар-биле ажыл.


1

Быжыглаашкын.

Диктантыда болгаш грамматиктиг онаалгаларда кылган частырыгларын тайылбырлап тургаш, эдери, ==ренген д\р\мнерин быжыглаары.

Орфографияныё, пунктуацияныё , фонетиканыё д\р\мнери.

Билири: ==ренген д\р\мнерин практика кырынга ажыглап билири.

Кылып билири: Бодунуё ажылын хынааш, \нелеп

Кошкак болгаш шыырак ==реникчилерге таарыштыр кылган карточк-р.

Бот сайгарылга.

Схем езугаар домактар чогаадыры.Домактыё чугула кежиг\ннери. Кол с=с, с=глекчи.

118-120

2

Чаа тема.

Домактыё чугула кежиг\ннери- кол с=с-биле с=глекчи дугайында билиндирери, домакта кымныё азы ч\н\ё дугайында чугаалап турарын тып билирин чедип алыры.

Домактыё чугула кежиг\ннери.

Билири: аас болгаш бижимел-биле домактар чогаадып билири, д\р\м\н ажыглап билири.

Кылып билири: домактыё чугула кежиг\ннерин айтырыгларын барымдаалап тып билири, кол с=с болгаш с=глекчиниё адаан шыйып

билири.

+=редиглиг оюннар.

Кол с=с болгаш с=глекчини тыварынга ажылдар.

М313

(ар.121);

М317

(ар.122)

М322

(ар124.)Делгереёгей болгаш делгереёгей эвес домактар. (ниити б=д\\н билиг)


1

Чаа тема.

Делгереёгей болгаш делгереёгей эвес домактар дугайында эге билиглер-биле таныштырары, аас болгаш бижимел-биле домактар чогаадып билирин чедип алыры.


Домактар чогаадыр.Чугаа сайзырадылгазы. Чурук-биле ажыл.


1

Катаптаашкын.

Сюжеттиг чурукка аас болгаш бижимел чугаа тургузары, чугаада домактарныё дес-дараалашкаан сагыырын катаптаары.

Чугаа сайзырадылгазы.

Билири:чурукка хамаарыштыр аас болгаш бижимел-биле домактар тургузуп билири.

Билип алыры:

Домактарны шын тургузуп, бижик демдектерин сагып билирин катаптаары.

Сюжеттиг чурук-биле ажыл.

Чугаа тургузары.

М295

(ар.112)Логиктиг ударение дугайында ниити билиг.


1

Чаа тема.

Логиктиг ударение дугайында ниити билигни таныштырары, ону практика кырынга ажыглап билири.

Домак.

Билири:аас болгаш бижимел-биле домактар тургузуп билири.

Домактар схемалары, сюжеттиг чуруктар.

Шилилгелиг диктант.

М307

(ар.117)

Билип алыры: логиктиг ударениени сагып ==редири.


Хыналда д\ж\р\п бижилге.

116

1

Катаптаашкын.

Номда с=з\глелди номчааш, чазыг чокка д\ж\р\п бижиири, с=з\глелдиё утказын чугаалап билири.

Домак.

Билири:номчаан ч\\л\н\ё утказын чугаалап билири.

Билип алыры: номда материал-биле кичээнгейлиг ажылдап билирин чедип алыры.

/н\штер, куштар дугайында чуруктар.

Д\ж\р\п бижилге.С=с.

(8 шак)

С=ст\ё лексиктиг утказы (ниити билиг).

56

1

Чаа тема.

Домак с=стерден тургустунар, с=стер ч\н\ илередип чоруурун таныштырар.

Домак. С=с.

Билири:долгандыр турар ч\велерни адап билири, домактар чогаадып билири.

Билип алыры:

С=стер ч\велерни, оларныё демдээн болгаш кылдыныын илередир

Предметтиг чуруктар, оюннар.

С=стерни утказыныё талазы-биле аёгылап билирин хынаары.

М152

(ар.58)


Кым? Ч\\? деп айтырыгларга харыылаар с=стер

Кым? Ч\\? деп айтырыгларга харыылаар с=стер дугайында ниити билиг.

57-58

1

Чаа тема.

Ч\велерни болгаш оларныё аттарын илередир с=стер-биле таныштырары, Кым? Ч\\? деп айтырыгларны ч\велер аттары илередир с=стерге шын салып билирин ==редири.

Кым? Ч\\? деп айтырыгларга харыылаар с=стер.

Билири: долгандыр турар ч\\лдерни адап билири.

Билип алыры: Кым? Ч\\? деп айтырыгларныё утказын билиндирери.


Сюжеттиг чурук.

Бот ажыл.

М153

(ар.59), д\р\м.С=стерни б=л\ктээри болгаш с=стерге айтырыгларны шын салыры.

59-61

1

Чаа тема.

С=стерни лексиктиг утказыныё аайы-биле б=л\ктээри, айтырыгларны шын салып билирин чедип алыры.

Билири:кым?ч\\? деп айтырыгларга харыылаар с=стерни чогаадып билири.

Билип алыры: утка талазы-биле с=стерни б=л\ктээрин билиндирери.

Таблица.

Карточкалар-биле ажыл.

М157

(ар.60)Кым? Ч\\? деп айтырыгларга харыылаттынар с=стерниё саннарга =скерлири.

62-63

1

Чаа тема.

Чаёгыстыё болгаш х=йн\ё санында турар с=стерниё онзагай байдалдары-биле практика кырынга таныжары.

Кым? Ч\\? деп айтырыгларга харыылаттынар с=стерниё саннарга =скерлири.

Билири:

кым?ч\\? деп айтырыгларга харыылаар с=стерни ылгап билири.

Билип алыры: чаёгыстыё санында турар с=стерни х=йн\ё санында кылдыр тургузуп билири.

Таблица.

Бот ажыл.

М167

(ар.64)Кым? Ч\\? Кымнар? Ч\лер? деп айтырыгларга харыылаар с=стерни домак иштинден тывары.

64-65

1

Чаа тема.

Домак иштинден ч\велерни к=рг\зер с=стерни шын тып ==редири.

Домакта ч\велерни к=рг\з\п турар с=стер.

Билири:==ренген д\р\мнерин практика кырынга ажыглап билири.

Билип алыры:домакиштинден ч\велерник=рг\зер с=стернитып билири.

Домактар схемалары, карточкалар.

Шилилгелиг диктант.

М168

(ар65)Чугаа сайзырадылгазы. Эдертиг «Арыгга».

Мет.с\мелер.

1

Катаптаашкын.

Номчаан ч\\л\н аас болгаш бижимел аргалар-биле дамчыдып билири.


Билири:==ренген д\р\мнерин практика кырынга ажыглап билири, номчаан ч\\л\н\ё утказын дамчыдып билири.

Билип алыры:эдертигни план езугаарбижиири.


Эдертиг.
Частырыглар-биле ажыл.


1

Катаптаашкын.

Эдертигге кылган частырыгларын ==ренгенид\р\мнерин ажыглап эдери, кыдыраажынга арыг-силиг бижиири.

Домак, с=с, пунктуацияныё д\р\мнери.

Билири:номчаан ч\\л\н\ё утказын айтырыглар болгаш план езугаар дамчыдып билири.

Билип алыры: синоним с=стерни солуп болурун билип алыры.

Эдертигге хамаарыштыр уругларныё чураан чуруктары.

Домак дугайында алган билиглерин билирин хынаары.

М172

(ар.67)


Кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар с=стер.

(5 шак)

Кандыг? деп айтырыгга харыылаар с=стерниё ужур-дузазыныё дугайында билиг.

67-68

1

Чаа тема.

Ч\велерниё ылгавыр демдектерин к=рг\зер с=стер-биле таныштырары, оларныё ужур-утказын билиндирери.

Кандыг? деп айтырыгга харыылаар с=стер.

Билири:чугааныё утказын дамчыдып билири, боттарыныё хайгааралдарындан ч\велерниё ылгавыр демдектерин чугаалап билири.

Билип алыры: ч\велерниё шынарын, демдээн, хемчээлин, хевирин к=рг\зер с=стерни ылгап билири.

+=редиглиг оюннар.

Домак иштинден кандыг? депайтырыгга харыылаар с=стерни тып билиринге ажылдар.

М176
(ар.69)Кандыг ? деп айтырыгга харыылаттынар удурланышкак уткалыг с=стер.

70-71

1

Чаа тема.

Кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар удурланышкак уткалыг с=стер-биле таныштырары, оларны =ске с=стерден ылгап билирин чедип алыры.

Удурланышкак уткалыг кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар с=стер.

Билири: ч\велерниё ылгавыр демдектерин чугаазынга ажыглап билири.

Билип алыры:удурланышкак уткалыг с=стерни билип алыры.

Предметтиг чуруктар, тывызыктар.

Чуруктуг диктант.

М183
(ар.72)Кандыг ? деп айтырыгга харыылаттынар с=стерни домак иштинден тывары.

72-73

1

Чаа тема.

Кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар с=стерни домак иштинден тып билири, оларныё адаан дыйлагар шыйыг-биле шыярын ==редири.

Домак .

Билири: ч\велерниё ылгавыр демдектерин =ске с=стерден ылгап билири, оларны чугаага шын ажыглап билири.

Билип алыры: кандыг? деп айтырыгга харыылаар состерниё хамааржып чоруур с=стерин тып билири.

Таблица.

Домакка кандыг? деп айтырыгга харыылаар с=стерни ажыглап билирин хынаары.

М189

(ар.74)Кандыг? деп айтырыгга харыылаар с=стер.

74-75

1

Быжыглаашкын.

Кандыг? деп айтырыгга харыылаар с=стер дугайында алган билиглерин быжыглаары..


Ч\велерниё ылгавырлыг демдектерин к=рг\зер с=стер.

Билири:==ренген д\р\мнерин практика кырынга ажыглап билири.

Билип алыры:ч\велерниё ылгавырлыг демдектерин =ске с=стерден ылгап билири, чугаа иштинден тып билири.

Кандыг? деп айтырыгга харыылаар с=стерни домакка ажыглап билиринге мергежилгелер.

Карточкалар-биле ажыл, с=стер чогаадыры.

М193

(ар 75)Чугаа сайзырадылгазы.


Дириг амытанны тодараткан элементилерни ажыглап, чогаадыг бижиири.


1

Катаптаашкын.

Кандыг? деп айтырыгга харыылаар с=стерни аас болгаш бижимел чугаазынга ажыглап билирин хынаары.

Шын бижилгениё д\р\мнерин ажыглап билири.

Билири:Чогаадып алган домактарыныё аразында харылзаазын болгаш домактарда с=стерниё аразында харылзаазын шын тургузуп бижиири. Билип алыры: +=ренген д\р\мнерин бижимел чугаазынга ажыглап билири.


Эдертиг.
Частырыглар-биле ажыл.


1

Катаптаашкын.

Чогаадыгга кылган частырыгларны тайылбырлап тургаш, эдери, аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыры.

Шын бижилгениё д\р\мнери.

Билири: ==ренген д\р\мнерин практика кырынга ажыглап билири.

Кылып билири: Бодунуё ажылын хынааш, \нелеп билири.

Дириг амытаннар чуруктары, тывызыктар.

Аас-биле чугаа тургузарын хынаары.

М190

(ар.74)Хыналда диктант.


1

Катаптаашкын.

Адап берген домактарны шын дыёнап болгаш бижип билирин хынаары, уругларныё бижимел чугаазын сайзырадыры.

Шын бижилгениё д\р\мнери.

Билири: ==ренген д\р\мнерин практика кырынга ажыглап билири.

Кылып билири: Бодунуё ажылын хынап билири.


Диктант.


4-к\ улдуё - 27 шак.Частырыглар-биле ажыл.


1

Быжыглаашкын.

Диктантыда кылган частырыгларын тайылбырлап тургаш эдери, бижимел чугаазын сайзырадыры.

Шын бижилгениё д\р\мнери.

Билири: адаан ч\\лд\дыёнап бижипбилири.

Кылып билири: бодунуё болгаш эжиниё ажылын \нелеп билири.

Сигналдыг карточкалар, карточкалар.

+=ренген д\р\мнерин билирин хынаары.

М194

(ар.75.)(3 шак)

Канчап тур? деп айтырыгга харыылаттынар с=стер дугайында ниити билиг.

75-76

1

Чаа тема.

Ч\велерниё кылдыныын к=рг\зер с=стер дугайында ниити билиг бээри, харыылаар айтырыгларын таныштырары.

Ч\велерниё кылдыныын к=рг\зер с=стер.

Билири: сюжеттиг чурукка чугаа тургузуп билири.

Кылып билири: ч\велерниё кылдыныын к=рг\зер с=стерниё ужур-утказын билиндирери.

Боттарыныё ч\н\ кылырынга ынаан чугаалаары.

Айтырыгларга шын харыылаары.

М198

(ар.77)Канчанган? Канчап тур? Канчаар? деп айтырыгларга харыылаар с=стер.

77-78

1

Чаа тема.

Ч\велерниё кылдыныын к=рг\зер с=стер дугайында таныштырары, оларны чугаага практика кырынга ажыглап билирин ==редири.

Домактардан ч\велерниё кылдыныын к=рг\зер с=стерни ылгап билири.

М200

(ар.77)Канчап тур? деп айтырыгга харыылаар с=стерни кым? ч\\? кандыг? деп айтырыгга харыылаар с=стерден ылгап билири.

79-84

1

Быжыглаашкын.

Ч\велерниё кылдыныын к=рг\зер с=стерни кым? ч\\? кандыг? деп айтырыгларга харыылаар с=стерден ылгап билирин быжыглаары.

Ч\велерни болгаш ч\велерниё кылдыныын к=рг\зер с=стер.

Билири:

кым? ч\\? кандыг? канчап тур? деп айтырыгларга харыылаар с=стерни ылгап билири

Кылып билири: ч\велерниё кылдыныын к=рг\зер с=стернидомак иштинден тып билири.

+=редиглиг оюннар, карточкалар.

Чогаадыкчы ажыл.

М216

(ар.84)


Ат болгаш фамилияларга улуг \ж\к.

Ат болгаш фамилияларга улуг \ж\к.

85-91

1

Чаа тема.

Кижилерниё адын болгаш фамилиязын улуг \ж\к-биле бижиир дээрзин билиндирер, хуу болгаш ниити аттар-биле практика кырынга таныжары.

Ат болгаш фамилияларга улуг \ж\к.

Билири: бодунуё болгаш чоок кижилериниё дугайында чугаа тургузуп билири.

Кылып билири:чаа ==ренген д\р\м\н практика кырынга ажыглап ==редири.

Сюжеттиг чурук.

+=ренип эрткен темаларын билири.

М222

(ар.86.)Азырал амытаннарныё хуу аттарынга улуг \ж\к.

91-96

1

Чаа тема.

Азырал амытаннарныё хуу болгаш ниити аттарын ылгап билири, хуу аттарны улуг \ж\к-биле бижиири.

Азырал амытаннарныё хуу аттарынга улуг \ж\к.

Билири: азырал амытаннар дугайында чугаа тургузуп билири.

Билип алыры: азырал амытаннарныё хуу аттарын билири.

Предметтиг, сюжеттиг чуруктар.

Азырал амытаннар дугайында чугаа тургузуп билири.

М240

(ар.93)Чурттар,хоорайлар,суурлар,кудумчулар,хемнер аттарынга улуг \ж\к.

97-100

2

Чаа тема.

Географтыг аттарга улуг \ж\кт\ хереглээрин таныштырары, чагаага адрес бижип билирин ==редири.

Чурттар,хоорайлар,суурлар,кудумчулар,хемнер аттарынга улуг \ж\к.

Билири: бодунуё чурттап турар чериниё дугайында чугаа тургузуп билири.

Билип алыры: географтыг аттарга улуг \ж\кт\ бижиири.

Географтыг карта.

Бот ажыл.

М253

(ар.99),

М255

(ар.100)Хыналда диктант.


1

Катаптаашкын.

Адап берген домактарны шын дыёнап болгаш бижип билирин хынаары, уругларныё бижимел чугаазын сайзырадыры.

Шын бижилгениё д\р\мнери.

Билири: ==ренген д\р\мнерин практика кырынга ажыглап билири.

Кылып билири: Бодунуё ажылын хынап билири.


Диктант.
Частырыглар-биле ажыл.


1

Быжыглаашкын.

Диктантыда кылган частырыгларын тайылбырлап тургаш эдери, бижимел чугаазын сайзырадыры.

Шын бижилгениё д\р\мнери.

Билири: ==ренген д\р\мнерин практика кырынга ажыглап билири.

Кылып билири: Бодунуё ажылын хынааш, \нелеп билири.

Таблицалар.

Бодунуё болгаш эжиниё харыызын \нелеп билири.

М252

(ар.99)


Т=рел с=стер.

(3 шак)

Т=рел с=стер дугайында билиг.

100-101

1

Чаа тема.

Т=рел с=стер дугайында ниити билигни бээри,оларныё ылгавыр демдектерин таныштырары.

Т=рел с=стер.

Билири: самбырада бижээн домактарны шын, аянныг номчууру, с=стерниё д=мейлешкек кезээн эскерери.

Кылып билири: т=рел с=стерниё утказын билип алыры, оларниё ниити кезээн тып ==ренири.

Предметтиг чуруктар.

Аянныг, тода номчууру.

М259

(ар.101)Т=рел с=стерни домак иштинден тывары.

102-103

1

Катаптаашкын.

Т=рел с=стерни домак иштинден тып, оларныё ниити кезээн аёгылап ==редири.

Т=рел с=стер.

М266

(ар.102)Т=рел с=стер.

104-106

1

Быжыглаашкын.

Т=рел с=стер дугайында алган билиглерин быжыглаары, оларны айтырыглар дузаза-биле тургузуп билирин быжыглаары.

Т=рел с=стер.

Билири: т=рел с=стерни б=л\ктеп билири, олар-биле домактар чогаадып , ниити кезээн тып билири.

билири билири.

Кылып билири:бодунуё билиин хынап, \нелеп билири.

Карточкалар, чуруктар,оюннар.

Чогаадыкчы ажыл.

М276

(ар.106)


-ла,-ле,-на,-не деп с=стерни шын бижиири.

(2шак)

-ла,-ле,-на,-не деп с=стерни шын бижиири.


106-109

2

Чаа тема.

-ла,-ле,-на,-не деп артынчыларны мурнунда турар с=з\нге дефис демдек-биле (-) тудуштуруп бижиирин билиндирери, оларны чугаага ажыглаарын таныштырары.

-ла,-ле,-на,-не деп артынчы с=стерни шын бижиири.

Билири:кол с=с болгаш с=глекчини тып билири.

Кылып билири: артынчы с=стерни шын бижип ==редири.


Таблица.

Бот ажыл.

М280

(ар.107)

М285

(ар.109)


-даа деп с=ст\ шын бижиири.

-даа деп с=ст\ шын бижиири.

109-111

1

Чаа тема.

-даа деп артынчы с=с мурнунда турар с=з\нге дефис демдек-биле (-) тудуштуруп бижиирин билиндирери, оларны чугаага ажыглаарын таныштырары.

-даа деп артынчы с=ст\ шын бижиири.

Карточкалар-биле ажыл.

М290

(ар.110)


С=з\глел. Харылзаалыг чугаа.

Чаёгыс тема-биле каттышпаан домактарны с=з\глел-биле деёнээри.

114-116

1

Чаа тема.

Домак болгаш с=з\глелди деёнеп ==редири, уругларныё аас чугаазын сайзырадыры.

С=з\глел. Домак.

Билири: Домактарны шын, аянныг номчууру, номчаан ч\\л\н\ё утказын дамчыдып билири.

Билип алыры:с=з\глелде домактар утка талазы-биле харылззалыг болурун билиндирери.

Сюжеттиг чуруктар.

Аас-биле домактар чогаадып билири.

М304

(ар.116)С=з\глелдиё хевирлери-биле таныштырары.


1

Чаа тема.

С=з\глелдиё хевирлери: тоожуушкун, чурумал, угаап боданыышкын _ биле таныштырары, номчаан ч\\л\н\ё утказын чугаалап билири.

С=з\глелдиё хевирлери.

Билири: Домактарны шын, аянныг номчууру, номчаан ч\\л\н\ё утказын дамчыдып билири.

Билип алыры:с=з\глелдиё хевирлериниё онзагай демдектерин ылгап ==редири.

С=з\глелдерниё хевирлеринге карточкалар.

Номчаан ч\\л\н\ё утказын чугаалап билири.

М306

(ар.117)С=з\глелдиё кезектери: эгези, кол кезээ, т=нч\з\-биле таныжылга.


1

Чаа тема.

С=з\глелди аянныг номчааш, ооё кезектерин тып , утказын чугаалап ==редири.

С=з\глелдиё кезектери.

Билири: Домактарны шын, аянныг номчууру, номчаан ч\\л\н\ё утказын дамчыдып билири

Билип алыры:с=з\глелдиё кезектерин тып ==редири.

С=з\глелдиё кезектерин будай тургускан карточкалар.

Бижик демдектерин сагып тургаш, с=з\глелди аянныг номчууру.

М337

(ар.129)Чугаа сайзырадылгазы. Эдертиг «Кадарчыныё ыттары» (бердинген айтырыглар езугаар).


1

Катаптаашкын.

С=з\глелге хамаарышкан айтырыглар дузазы-биле эдертигни бижип ==редири, аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыры.


Билири:номчаан ч\\л\н\ё утказын айтырыглар езугаар дамчыдып билири.

Билип алыры:синоним с=стерни солуп болурун билип алыры.

Ыттар дугайында беседа.

Номчаан ч\\л\н\ё утказын бижип дамчыдары.

Чурук чуруур.Частырыглар-биле ажыл.

Коллективтии- биле тоожуушкун уткалыг с=з\глел тургузары.


1

Катаптаашкын.

К\ш-ажыл,оюннар болгаш ынак ч\\л\н\ё дугайында улуг эвес чечен-чугаа тургузары.

С=з\глел.

Билири: ==ренген д\р\мнерин катаптаары, аас чугаа тургузуп билири.

Билип алыры: коллективтии-биле с=з\глел тургузуп ==ренири.

Сюжеттиг чуруктар.

Аас-биле домактарны тургузупбилири.

М339

(ар.130)Ээлдек-эвилеё болурунуё д\р\мнери.Четтиргенин илередири.Таныжарда ажыглаар с=стер болгаш домактар.


1

Чаа тема.

Чугаа культуразынга ==редири, бодун чараш алдынарын, эвилеё-ээлдек болурун кижизидери.

Чугаа культуразы.

Билири: диалогтуг чугааны чорудуп билири, эвилеё с=стерни ажыглап билири.

Билип алыры:бодункультурлуг алдынып билири.

Сюжеттиг чуруктар.

Айтырыгларлыг карточкалар.

М336

(ар.128)


Чыл дургузунда ==ренгенин катаптаары.

Аас болгаш бижимел чугаа. /ннер болгаш \ж\ктер. Ыыткыр болгаш д\лей ажык эвес \ннер.

130-132

1

Катаптаашкын.

Чыл дургузунда алган билиглерин катаптаары.

Чугаа. /ннер болгаш \ж\ктер.Ажык эвес \ннер.

Билири:==ренип эрткен д\р\мнерин практика кырынга ажыглап билири.

Билип алыры:бодунуё болгаш эштериниё ажылдарын \нелеп билири.

/н-\ж\к анализин сайгарары.

Бот ажыл.

М343

(ар.131)К\шт\г болгаш кошкак ажык эвес \ннер.

133-134

1

Катаптаашкын.

К\шт\г болгаш кошкак ажык эвес \ннерниё \ж\ктерин шын адаарын, номчуурун, бижиирин катаптаары.

Ажык эвес \ннер.

Билири: к\шт\г болгаш кошкак ажык эвес \ннерниё \ж\ктерин ажыглап билири.

Билип алыры:==ренгенд\р\мнерин ажыглап билири.

С=стер схемалары-биле ажыл.

/н-\ж\к анализин к\\седип билири.

М352

(ар.133)Кыска,узун,=к-биле адаар ажык \ннер.

135-136

1

Катаптаашкын.

Ажык \ннер адалгазыныё аайы-биле аёгы болурун, оларны бижикке шын ажыглаарын катаптаары.

Ажык \ннер.

Билири: ажык \ннерниё адалгазыныё аайы-биле аёгылап билири.

Билип алыры: бижимел ажылдарны частырыг чок к\\седири.

Карточкалар.

Ажык \ннерниё \ж\ктерин бижикке ажыглап билири.

М361

(ар.136)Ч\велерни, ч\велерниё демдектерин, кылдыныын к=рг\зер с=стер.

137-140

1

Катаптаашкын.

Кым? ч\\? кандыг? ч\н\ канчап тур? деп айтырыгларга харыылаар с=стерни аёгылап билири, домак иштинден тып билирин катаптаары.

Кым? ч\\? кандыг? ч\н\ канчап тур? деп айтырыгларга харыылаар с=стер.

Билири:с=стерни утка аайы-биле аёгылап билири, домактар чогаадыры.

Билип алыры:домактыё чугула кежиг\ннерин шын тып билири.

Домактарныё чугула кежиг\ннерин тып билиринге ажылдар.

Шилилгелиг диктант.

М370

(ар.138)Хыналда диктант.


1

Быжыглаашкын.

Адап берген домактарны шын дыёнап болгаш бижип билирин хынаары, уругларныё бижимел чугаазын сайзырадыры.

Шын бижилгениё д\р\мнери.

Билири: ==ренген д\р\мнерин практика кырынга ажыглап билири.

Кылып билири: Бодунуё ажылын хынап билири.

Грамматиктиг онаалгалар.

Диктант.
Частырыглар-биле ажыл.


1

Быжыглаашкын.

Диктантыда кылган частырыгларын тайылбырлап тургаш эдери, бижимел чугаазын сайзырадыры.

Шын бижилгениё д\р\мнери.

Билири: частырыглар болгаш оларга хамаарышкан д\р\мнерни таарыштырып билири.

Билип алыры:

Бодунуё ажылын хынап болгаш \нелеп билири.

Таблицалар. Карточкалар-биле ажыл.

Арыг, чазыг чок бижип билири.

М378

(ар140)
37


Общая информация

Номер материала: ДA-053574

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Роль педагога в реализации концепции патриотического воспитания школьников в образовательном процессе в свете ФГОС второго поколения»
Курс повышения квалификации «Актуальные проблемы обучения детей с нарушением слуха в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования»
Курс повышения квалификации «Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС по ТОП-50»
Курс «Сопровождение детского отдыха. Школа вожатых»
Курс повышения квалификации «Мотивация учебной деятельности в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Тьюторское сопровождение обучающихся в системе инклюзивного образования»
Курс повышения квалификации «Содержательные аспекты профессионального и личностного развития педагогических работников в рамках реализации профессионального стандарта»
Курс повышения квалификации «Психолого-педагогическая диагностика в современном образовательном процессе»
Курс повышения квалификации «Активизация познавательной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной деятельности»
Курс повышения квалификации «Применение методов арт-терапии в работе со старшими дошкольниками и младшими школьниками»
Курс повышения квалификации «Видеотехнологии и мультипликация в начальной школе»
Курс повышения квалификации «Проективные методики в начальной школе в соответствии с ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Инклюзивное образование в начальной школе»
Курс профессиональной переподготовки «Оказание психолого–педагогической помощи лицам с ОВЗ»
Курс профессиональной переподготовки «Музыка: теория и методика преподавания в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования»

Благодарность за вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей

Опубликуйте минимум 3 материала, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную благодарность

Сертификат о создании сайта

Добавьте минимум пять материалов, чтобы получить сертификат о создании сайта

Грамота за использование ИКТ в работе педагога

Опубликуйте минимум 10 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Свидетельство о представлении обобщённого педагогического опыта на Всероссийском уровне

Опубликуйте минимум 15 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данное cвидетельство

Грамота за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского сайта в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 20 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Грамота за активное участие в работе над повышением качества образования совместно с проектом "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 25 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Почётная грамота за научно-просветительскую и образовательную деятельность в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 40 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную почётную грамоту

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.