967679
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ИнфоурокУкраинский языкРабочие программыРабочая программа по украинской литературе 7 класс (модульная система)

Рабочая программа по украинской литературе 7 класс (модульная система)

библиотека
материаловСОГЛАСОВАНО: С ПРОГРАММОЙ СВЕРЕНО «УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ШПНМК Заместитель директора по УВР Директор лицея «Спектр»

______________ _________________ _____________

протокол от _________ 2016 г. №____ «_____»________________ 2016 г. «____»_____________2016 г.

Рабочая программа

ПО УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

7 класс

2016-2017 учебный годСоставитель

Архипова Инна Васильевна,

учитель украинского языка и литературы

высшей категории лицея «Спектр» г.Тореза


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робочу програму укладено на основі програми Украинская литература : 5-9 кл. : программа для общеобразоват. организаций с

обучением на русском языке и изуч. укр. яз. / сост. Королёва Л.В., Путрова О.М., Ковалинская И.М., Добровольская Т.Н., Филиппенко Е.А. ; ДРИДПО. – Донецк: Истоки, 2016. – 25с.

Робочу програму з української літератури для 7 класу укладено на підставі наступних нормативно-правових документів:

  1. Державний освітній стандарт основної загальної освіти на 2015-2017рр., затверджений наказом Міністерства освіти і науки Донецької Народної Республіки № 327 від 17.07.2015р.;

  2. Базисному навчальному плану загальноосвітніх організацій Донецької Народної Республіки на 2016-2017 навчальний рік, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки Донецької Народної Республіки № 275 від 01.04.2016 р.

Робоча програма курсу українська література 7 класу розрахована на 17 годин ( 0,5 години на тиждень).

Основні завдання уроків літератури:

1) ознайомлювати учнів з кращими зразками духовної культури народу;

2) плекати розуміння витоків культури, менталітету, способу життя;

3) сприяти пізнанню гуманістичного (життєствердного) досвіду української літератури та літератур інших народів;

4) формувати й розвивати в учнів такі загальнолюдські ціннісні орієнтири, як доброта, гуманізм, повага до батьків, старших людей, патріотизм, любов до рідного краю;

5) удосконалювати навички виразного читання (декламування), розуміння і переказування прочитаного;

6) сприяти зануренню дитини в духовний світ літературних героїв;

7) забезпечувати глибше засвоєння учнями норм української літературної мови, її художньо-зображувальних стильових і стилістичних ресурсів;

8) розвивати мислення і мовлення учнів.

Основна мета вивчення літератури – розвиток загальної культури та творчих здібностей учнів, виховання світоглядних орієнтацій, вироблення вміння самостійно ознайомлюватися з творами мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні, духовні цінності; формування комунікативної літературної компетенції, яка базується на знаннях і вміннях пізнавального і творчого характеру.

Об’єктом вивчення в літературі є художній твір, його естетична природа і духовно-етична сутність, що й зумовлює відповідну організацію уроку літератури.

Основними концептуальними чинниками програми є:

1) виховання високоосвіченої, творчої, гуманної особистості;

2) виховання культури читання;

3) виховання естетично розвиненого читача української літератури.

З цією метою у Програмі передбачено досягнення базових і стрижневих цілей.

Базові цілі:

 Розвиток і вдосконалення вміння адекватно сприймати інформацію в усній формі (слухання).

 Розвиток і вдосконалення вміння створювати висловлювання в усній формі відповідно до поставлених завдань (говоріння).

 Розвиток і вдосконалення вміння та навичок адекватно сприймати інформацію у письмовій формі, розуміти значення слів та виразів (читання).

 Розвиток і вдосконалення вміння створювати в письмовій формі відповідно до поставлених комунікативних завдань висловлювання, поєднання речень (запис текстів, написання невеликих переказів чи творів тощо) (письмо).

Стрижневі цілі:

1. Засвоєння та відтворення прочитаного тексту: пізнання, відтворення окремих фрагментів

чи фактів, з’ясування значення слів та виразів.

2. Вироблення мисленнєвих умінь: переказування, опис, аналіз, узагальнення.

3. Розвиток логічного мислення, формування творчого підходу до аналізу змісту.

4. Формування творчого мислення, застосування його в усному та писемному мовленні.

Відповідно до поставленої мети основними завданнями уроку літератури в основній школі (5–9 класи) є:

1) вироблення в учнів стійкої мотивації до вивчення української літератури; формування вміння інтерпретувати художній твір; виховання відчуття краси й виражальних можливостей слова;

2) формування гуманістичного світогляду, духовного світу людини, її моральних і етичних норм, рис, патріотичного почуття громадянина, який сприймає і поділяє загальнолюдські цінності;

3) виховання активного і свідомого читача, підвищення загальної читацької та мовленнєвої культури, розбудження творчих здібностей, бажання до писання творів;

4) формування ціннісних світоглядних уявлень і усвідомлення пріоритетності загальнолюдських культурних надбань;

5) формування комунікативної компетенції учнів у процесі розгляду чи аналізу літературного твору;

6) розвиток уміння сприймати твір як явище мистецтва та розуміти значення ілюстрацій до текстів (творів живопису, графіки, художньої фотографії, екслібрису тощо);

7) вироблення в учнів стійкого уявлення про тематичне та жанрове розмаїття художньої літератури, про основні літературні роди та жанри (лірика, епос, драма), їх характерні особливості;

8) навчання способів пізнання суті літературного твору (виклад, аналіз, інтерпретація); розвиток умінь зіставляти літературу та дійсність (вимисел і реальність)


Кількість обов'язкових контрольних робіт


Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт

Здоров'язбереження ,

поетапне формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності,

педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання,

розвиток творчих здібностей.


Вивчення змісту параграфа підручника з елементами творчого та компаративного зіставлення,

робота з теоретичним літературознавчим матеріалом,

робота в групах (складання монологу та діалогу за заданою темою, участь у колективному діалозі);

коментування виставлених оцінок.1


Тема 1. Минувшина у фольклорі. І ожива історія народу… 4 мод./8год.

Народна дума. „Дума про Марусю

Богуславку”.

Тарас Шевченко. „І виріс я на чужині...”,

«Тополя».

ТЛ: Думи як вид усної

народної творчості, поняття про літературну баладу Вірші і проза як типи художнього мовлення. Стопа, віршові розміри.


УМ


ЗПКоментар учителя


Предметні

Метапредметні

Особистісні

Аналізує зміст думи „Про Марусю Богуславку”, подає визначення думи, пояснює її

жанрову специфіку. Виразно та осмислено читає текст думи, виділяє головну думку,

вирізняє композиційні елементи. Повідомляє короткий біографічний нарис про письменника (окремі фрагменти його біографії), аналізує зміст поезії й життєві обставини, за яких були написані вірші.

Пізнавальні: вміти шукати і виділяти необхідну інформацію з підручника; визначати поняття, створювати узагальнення.

Регулятивні: вибирати дії відповідно з поставленим завданням.

Комунікативні: вміти ставити питання і звертатися за допомогою до навчальної літератури.

Формування «стартової» мотивації до навчання.

Розвиток вміння висловлювати власні роздуми про образ Марусі Богуславки, її героїчний вчинок, засудження рабства, несправедливості та зла.

Формування прагнення відроджувати і вивчати оригінальну творчість народу.


Виховання поваги до історії нашого народу, гордості за свій талановитий народ.

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт

Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності,

педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання,

розвиток творчих здібностей,

розвиток образної уяви.

Робота з теоретичним літературознавчим матеріалом,

формування в учнів умінь алгоритму проведення самоперевірки та взаємоперевірки:

2


Пантелеймон Куліш. „Орися”.

Поетичний образ головної героїні, молодого козака.


ТЛ:проза як тип художнього мовлення.


ЗП


Коментар учителя


Предметні

Метапредметні

Особистісні

Знає короткий біографічний нарис про письменника (окремі фрагменти його біографії).Характеризує поетичний образ головної героїні, стосунки між персонажами. Акцентує увагу на портретах Орисі, молодого козака, на зображенні романтичних пейзажів у

творі. Аналізує легенду про золотих турів і зачарованого князя, який не може знайти

рідного міста. Зосереджує увагу на зв’язку із фольклором.

Уміє висловлювати власні судження про головних героїв повісті, підтверджуючи власні думки цитатами з тексту.Пізнавальні: вміти самостійно ставити мету діяльності й складати план діяльності, використовувати всі можливі ресурси для досягнення поставленої мети.

Регулятивні: формулювати й утримувати навчальну задачу.

Комунікативні: вміти формулювати власну думку і свою позицію.

Осмислення духовного зв’язку з історичним минулим народу.


Виховання почуття любові до батьків, родини, поваги до народних звичаїв.
Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт

Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності,

педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання,

розвиток творчих здібностей,

розвиток образної уяви.

Робота з теоретичним літературознавчим матеріалом,

формування в учнів умінь до здійснення контрольної функції; контроль і самоконтроль вивчених понять, алгоритму проведення самоперевірки та взаємоперевірки: виконання завдань контрольної роботи; організація самостійної роботи учнів по заповненню прогалин у знаннях і уміннях.3Іван Франко. „Захар Беркут” (скорочено).


ТЛ: Мова художнього твору.

Застарілі слова (архаїзми, історизми) як

засіб характеристики історичної епохи.


Контрольна робота 1. Тестування.ЗП

КРКоментар учителя


Предметні

Метапредметні

Особистісні

Переказує й аналізує зміст повісті, характеризує головних і другорядних персонажів –

Захара Беркута, Максима, Мирослави, Тугара Вовка, пояснює історичну основу твору,

визначає його головну думку. Знає про значення діалектизмів, архаїзмів у

відображенні історичної епохи.


Пізнавальні: вміти осмислено читати і пояснювати значення прочитаного, визначати поняття.

Регулятивні: розвиток здібності образного перевтілення, артистичності.

Комунікативні: вміти працювати в «команді» для реалізації спільних творчих завдань


Судження про значення сили єднання, про вибір правильного рішення та

його обстоювання, про стародавні уявлення наших пращурів.
Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт

Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання,

розвиток творчих здібностей,

розвиток образної уяви


Вивчення змісту параграфа підручника з елементами творчого та компаративного зіставлення,

робота з теоретичним літературознавчим матеріалом,

робота в групах (складання монологу та діалогу за заданою темою, участь у колективному діалозі);

коментування виставлених оцінок.


4


Богдан Лепкий. „Цвіт щастя”.

ТЛ: Композиційні

особливості новели


Степан Васильченко. „Свекор”ЗП


Коментар учителя


Предметні

Метапредметні

Особистісні

Повідомляє короткий біографічний нарис про письменника (окремі фрагменти його

біографії), аналізує зміст новели, її зв’язок з народною легендою, формулює

визначення новели.

Читає текст у формі діалогу. Знаходить пейзажні описи, визначає їх роль у творі.

Пояснює, чому твір завершено риторичним запитанням. Знає окремі фрагменти біографії С. Васильченка, знає зміст оповідання. Пояснює, чому

Василька в сім’ї називають „свекром”.

Пізнавальні: вміти встановлювати аналогії, орієнтуватися в різноманітності способів вирішення завдань.

Регулятивні: формулювати й утримувати навчальну задачу.

Комунікативні: вміти формулювати власну думку і свою позицію

Судження про відображення в новелі настрою хлопчика, морально-етичні категорії „щастя”, „добра”, „справедливості”.

Висловлення судження про необхідність навчання,

про значення гумору в житті людини.


Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт

Здоров'язбереження ,

поетапне формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності,

педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання,

розвиток творчих здібностей.


Вивчення змісту параграфа підручника з елементами творчого та компаративного зіставлення,

робота з теоретичним літературознавчим матеріалом,

робота в групах (складання монологу та діалогу за заданою темою, участь у колективному діалозі);

коментування виставлених оцінок.5


Тема 2. (4 мод./8год.) Із літератури ХХ ст.


Андрій Малишко Пісенна творчість.

«Вчителька», «Пісня про рушник»,


Микола Сингаївський. „Чорнобривці”,

Батьківське поле”.

Теорія літератури: Художні засоби мови.

Метафора.


УМ


ЗПКоментар учителя


Предметні

Метапредметні

Особистісні

Учень знає основні відомості про поета та його пісні. Виразно і вдумливо читає поезії.

Визначає і коментує основні мотиви, роль художніх засобів, символічність образів. Знає окремі фрагменти біографії М. Сингаївського, зокрема аналізує вплив народної творчості на майбутнього митця. Називає пісні на слова М. Сингаївського. Виразно читає поезії.


Пізнавальні: вміти шукати і виділяти необхідну інформацію з підручника; визначати поняття, створювати узагальнення.

Регулятивні: вибирати дії відповідно з поставленим завданням.

Комунікативні: вміти ставити питання і звертатися за допомогою до навчальної літератури.

Формування «стартової» мотивації до навчання.

Формування морально-етичних цінностей, розвиток естетичного смаку.


Висловлює судження про значення любові до рідної землі, до батьків.

Напам’ять «Вчителька», «Пісня про рушник» (на вибір).


Вивчити напам’ять: «Чорнобривці»


Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт

Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності,

педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання,

розвиток творчих здібностей,

розвиток образної уяви.

Робота з теоретичним літературознавчим матеріалом,

формування в учнів умінь алгоритму проведення самоперевірки та взаємоперевірки

6


Григір Тютюнник. “Климко”

Воєнне дитинство в повісті. Ідея

самопожертви. Морально-етичні уроки

доброти, чуйності, турботи про рідних.

Художні особливості твору (мова

персонажів, художня деталь).

Теорія літератури: художня деталь

ЗП


Коментар учителя


Предметні

Метапредметні

Особистісні

Знає про події часів воєнного лихоліття (Велика вітчизняна війна). Знає зміст повісті.

Вміє проводити паралелі між особистим життям автора і сюжетом твору. Характеризує

образ Климка. Пояснює художні особливості твору. Висловлює власні роздуми про

значення доброти і чуйності в людському житті.

Пізнавальні: вміти осмислено читати і пояснювати значення прочитаного, визначати поняття.

Регулятивні: розвиток здібності образного перевтілення, артистичності.

Комунікативні: вміти працювати в «команді» для реалізації спільних творчих завдань.

Виховання важливих гуманних якостей людини – чуйності, доброти, турботи про

ближнього, здатності співпереживати.Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт

Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності,

педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання,

розвиток творчих здібностей,

розвиток образної уяви.

Самостійна робота з додатковими джерелами;

написання контрольного твору.


7


Контрольний твір

Роздуми про значення доброти і чуйності в людському житті (за повістю «Климко» Г. Тютюнника)

Борис Антоненко-Давидович.

Крила Артема Летючого”

КРЗП
Коментар учителя


Предметні

Метапредметні

Особистісні

Уміє висловлювати власні роздуми про значення доброти і чуйності в людському житті (за повістю «Климко» Г. Тютюнника)

Повідомляє короткий біографічний нарис про письменника (окремі фрагменти його

біографії), аналізує зміст твору, розповідає про допитливість, прагнення до знань

Артема Летючого. Пояснює, чому він хоче злетіти в небо і які перешкоди з’являються

на його шляху до здійснення цієї мрії. Акцентує увагу на наполегливості Артема

Летючого і на тому, як сприймали його вчинки у рідному селі.


Пізнавальні: вміти самостійно ставити мету діяльності й складати план діяльності, використовувати всі можливі ресурси для досягнення поставленої мети.

Регулятивні: формулювати й утримувати навчальну задачу.

Комунікативні: вміти формулювати власну думку і свою позицію.Виховання важливих гуманних якостей людини – чуйності, доброти, турботи про

ближнього, здатності співпереживати.


Висловлює судження про неповторність кожної людської особистості, про яскравий

індивідуальний художній стиль письменника.
Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт

Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання,

розвиток творчих здібностей,

розвиток образної уяви


Вивчення змісту параграфа підручника з елементами творчого та компаративного зіставлення,

робота з теоретичним літературознавчим матеріалом,

робота в групах (складання монологу та діалогу за заданою темою, участь у колективному діалозі);

коментування виставлених оцінок.


8


Аналіз контрольної роботи.


Борис Харчук.„Планетник”

Теорія літератури: повість-притча

Євген Гуцало «Сім’я дикої качки»

ЗП

Коментар учителя


Предметні

Метапредметні

Особистісні

Повідомляє короткий біографічний нарис про письменника, аналізує зміст твору, обґрунтовує взаємозалежність настрою головного героя і природи. З’ясовує найважливіші риси характеру хлопчика, його вчинки. Вміє складати план розповіді про події, змальовані в оповіданні. Характеризує образи Тосі і Юрка, порівнюючи їхні вчинки. Вміє пояснювати особливість композиції,

виділяти кульмінацію. Запропонувати власну версію подальшого розвитку подій.

Пізнавальні: вміти встановлювати аналогії, орієнтуватися в різноманітності способів вирішення завдань.

Регулятивні: формулювати й утримувати навчальну задачу.

Комунікативні: вміти формулювати власну думку і свою позицію

Висловлює судження про моральний вибір, про добро і зло у світі.

Осмислення критичного ставлення до власних вчинків, дій, прояв доброти,

благородства, чесності.Лабиринт
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогическая деятельность требует от педагога наличия системы специальных знаний в области обучения и воспитания детей с ОВЗ. Поэтому для всех педагогов является актуальным повышение квалификации по этому направлению!

Дистанционный курс «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС» от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (72 часа).

Подать заявку на курс
Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Основы туризма и гостеприимства»
Курс профессиональной переподготовки «Экскурсоведение: основы организации экскурсионной деятельности»
Курс повышения квалификации «Экономика и право: налоги и налогообложение»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС педагогических направлений подготовки»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности экономиста-аналитика производственно-хозяйственной деятельности организации»
Курс повышения квалификации «Управление финансами: как уйти от банкротства»
Курс повышения квалификации «Маркетинг в организации, как средство привлечения новых клиентов»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС медицинских направлений подготовки»
Курс повышения квалификации «Основы менеджмента в туризме»
Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика музейного дела и охраны исторических памятников»
Курс профессиональной переподготовки «Осуществление и координация продаж»
Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинговой деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Технический контроль и техническая подготовка сварочного процесса»
Курс профессиональной переподготовки «Стандартизация и метрология»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.