1932777
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт проекта «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Другое Рабочие программы"Рабочая программа по алтайскому языку" (7 класс)

"Рабочая программа по алтайскому языку" (7 класс)

IV Международный дистанционный конкурс «Старт» Идёт приём заявок Для дошкольников и учеников 1-11 классов 16 предметов ОРГВЗНОС 25 Р. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
библиотека
материалов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Чаган – Узунская средняя общеобразовательная школа

им. П.И. Оськиной»

«Рассмотрено»

на заседании ШМО

Руководитель_________ Диятова Л.В.

Протокол№____от

«____»__________2014г


«Согласовано»

на заседании МС

Зам. директора по УВР

__________Матыева О.М.

Протокол№___

от «____»_________2014г


«Утверждаю»

Директор МБОУ «Чаган-Узунская СОШ им. П.И.Оськиной»

__________Якояков Р.М.

Приказ№_______

от «___»__________2014г.


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по алтайскому языку

для 7 класса

основного общего образования

на 2014-2015 учебный год

Программа составлена учителем алтайского языка и литературы: Диятовой Л.В.Чаган – Узун, 2014

Jартамал бичик.

Иштейтен программа мындый нормативный документтерге тайанып тургузылган:

-Концепция национальных школ РА.

-Алтай тилле ÿредÿнин кеми (стандарт),онын учуры

- СуразаковаН.Н. Алтай тилле ÿренчиктердин билгирин,нени эдип билерин ле таскамалын баалап тургузар темдектердин кемjÿлери.

Концепциянын некелтези, «Орто ÿредÿлÿ школдордо алтай тилле ÿредеринин кеми (стандарты)» некегени аайынча, уренчик кажы ла предметти, ол тоодо тöрöл тилди теренжиде ÿренип, билгирин бийиктедери болуп jат. План бу некелтелерди чике бÿдÿрер амадула тургузылган. Алтай тилле тематический план текши программала тургузылган. Алтай тилдин программаларын 5-9 класстарга Н.Н.Суразакова, педагогика билимнин кандидады, профессор тургускан. Бу программа «Алтай Республиканын национальный школдорынын концепциязыла» башкарынып тургузылган.

Тöрöл тилдин учуры. Тöрöл тилине ÿредеринин амадузы ла бÿдÿретен задачалары.

Алтай тил школдо ÿредÿлÿ-таскамал предмет болуп турганы - тилдин jон ортодогы учурыла колбулу. Бала тöрöл тилинин болужыла jон ортодо колбу тудуп, бойы онын туружаачызы болот. Ÿйелердин ченемелин, албатызынын тÿÿкизин ле культуразын билип, онын тöзööчизи болуп öзöт. Тöрöл тил ажыра jайаандыкты ондогоныла коштой баланын сана-шÿÿлтези, эземи, сезими, куучын-эрмеги ле сöзлиги темигип jат. Кижини кижи эдеринде, тилин билер бичикчи болорына ÿредеринде ле таскадарында тöрöл тилдин терен учуры оны ÿренеринин амадузын ла бÿдÿретен задачаларын база элбедип jат.

Коммуникативный ууламjынын амадузы:

- текши ÿредÿ аларына керектÿ аргаларды jеткилдеери;

- баланы шÿÿп сананарына сöс ажыра ÿредери, сöзлигин элбедери;

- санаа-шÿÿлтезин, аjарынкайын, бойын ла öскö дö улусты баалап ла тооп билерин тилдин ээжилери ле эп-аргалары ажыра темиктирери;

- балдар алтай ла орус тилдерди ÿренип турганын аjаруга алып, олордын нравственный кылык-jанына таскамал берери;

- тилдин грамматиказынын анылу кебер – бÿдÿмине ле ÿренип турган öскö тилдердин анылу башказын билерге ÿредери;

- тил керегинде билгири ле кычырыжы ажыра ÿренчиктин текши ÿредÿзинин кемин элбедери;

- ÿренерине керектÿ таскамалла jеткилдеери: бичикле иштеер, конспект тургузар; справочный литературала, сöзликтерле тузаланар, о. ö.;

- тöрöл тилге ÿредеринин практический jанын тынытканыла коштой, ÿренчиктер тилдин теориязыла колбулу сурактарды, ээжилерди кöгÿске алынып, бек ле быжу билип аларына ла оныла тузаланып билерине ÿредери.

Ўредÿ аларын коммуникативный ууламjылу эдери тöрöл тилди ÿренер амадуны база быжулап jат.

Алтай тилине ÿредер тöс амаду - ÿренчиктерге тил jанынан темигÿ берери:

-jастыра jок бичип, куучындап, кычырып билерине ле айдылган куучын-эрмекти чике ондоп угарына таскадар;

- тöрöл тилиле jÿрÿмде, jон ортодо тузаланып билерине таскадар.

Бу амадула школдо алтай тилле ÿренер курсттын куучын-эрмекти темиктирер ууламjызы тынып jат.

Алтай тил , 7 класс. (70 час)

Кире сöс.-1 час Алтай тилдин öзÿми.

Ÿренгенин катап кöрöри. 5 час.

Сöстöр алдынан учурлу ла болушчы учурлу куучын-эрмектин бöлÿктерине бöлинери. Алдынан учурлу куучын-эрмектин бöлÿктери: адалгыш, jарталгыш, тооломо, солума, глагол, кубулбас; олордын учуры грамматический темдектери, синтаксистеги учуры. Кубулткыштар ла олордын сурактары. Кубулткыштардын учуры ла кожулталары. Алтай тилде куучын-эрмектин бöлÿктеринин анылу темдектери ле грамматический кеберлери. Алдынан учурлу куучын-эрмектин бöлÿктеринин бÿдер эп-аргалары ла чын бичилери.

Глагол (16час)

Глагол- куучын-эрмектин бöлÿги. Тегин ле колболу глаголдор. Колболу глагол бÿдер кожулталар, олордын чын бичилери. Колболу глаголдордын болушчы глаголдорынын учуры. Глагол сöс бÿдÿрер кожулталардын болужыла башка-башка куучын-эрмектин бöлÿктеринен бÿдери. Глаголдон глаголдор (залогтор) бÿдери: jандыра, алдырар, öмö, алтан, такып эткени. Олрдын учуры чын бичилери. Токтодулу глаголдор, олордын кожулталары ла чын бичилери. Глаголдын кеберлери (ондомол). Öйлÿ кеберлÿ глагол. Глаголдын öйлöри. Тургуза, öткöн, келер öйдин глаголдоры. Глаголдын öйин кöргÿзер кожулталары, олорды чын бичиири. Глаголдын тоозы ла jÿзÿндери. Глаголдын jÿзÿндерле бирлик ээжиле тÿней кубулары. Кожулталарынын чын бичилери. Молjу, jöпсинер, амаду, jакылта кеберлÿ глаголдор. Олордын учуры ла кожулталары. Молjу ла jöпсинер кеберлÿ глаголдор jÿзÿндерле кубулары. Амаду кеберлÿ глагол. Jакылта кеберлÿ глагол, онын jÿзÿндерле кубулары. Алтай тилде бастыра глаголдордын баштапкы кебери – тазылы jакылта учурлу болоры, сöзликтерде бу кебериле турары. Алтай тилде башка-башка кеберлÿ тегин ле колболу глаголдор лексический учурыла, болушчы глаголдордын учурыла эдилгенин божогон ло божобогонын эмезе узак ла кыска öйгö öткöнин, jаантайын ла кöп катап эдилип турганын кöргÿзери.

Куучын-эрмектин культуразы. Глаголдын башка-башка кеберлериле чын тузаланары. Башка-башка эдилгелерди темдектеп турган глаголдорды тузаланар: ишле колболу, башла иштеериле, кыймыгула колбулу, ар-бÿткенде болуп турган эдилгелер о.ö. Текстте глаголдын jÿзÿнин эмезе öйин солып, куучындары эмезе бичиири.

Эренис - 5 час

Эренис – глаголдын анылу кебери. Эренистин jарталгышла, глаголло теней ле башка учуры. Эренистин бÿдери ле чын бичилери. Jайылган эренис. Эренистер адалгышка ла jарталгышка кöчöри. Адалгышка кöчкöн эренистер jаныс ла кöп тоодо кубулткыштарла, jÿзÿндерле адалгышла тÿней кубулары. Кожулталарынын чын бичилери.

Куучын-эрмектин культуразы. Башка-башка кеберлу тегин ле jайылган эренистерле чын тузаланары. Эрмекте ле сöсколбуда эренистерди jарталгыштан ла глагол – айдылаачыдан ылгаштырары. Адалгышка кöчкöн эренистерле чын тузаланары.

Ылганаачы- 6 час.

Ылганаачы – глаголдын анылу кебери. Ылганаачына глаголдон ло кубулбастан ылгаштырары. Ылганаачылардын бÿдери ле чын бичилери. Колболу глаголдын тöс глаголы ылганаачыла айдылары лы чын бичилери (катап кöрöри). Анылу кожулталардын болужыла башка-башка учурлу ылганаачылар бÿдери. Jайылган ылганаачы. Эрмекте jайылган ылганаачыны ла тегин ылганаачыны запятойло бöлиир ээжилер.

Куучын-эрмектин культуразы. Башка-башка учурлу ла бÿдÿмдÿ ылганаачыларла чын тузаланары. Ылганаачынын болужыла колболу глаголдор бÿдÿрип тузаланары. Jайылган ылганаачылу эрмектерди чын тузаланары. Тöзöгöзи тÿней ылганаачыларды ла колболу глаголдордын тöс бöлÿгин ылгаштырары. Jайылган ылганаачыла тексттин эрмектерин колбоштырары. Jайылган ылганаачылу эрмектерди орус тилге кöчÿрип тÿндеери.

Болушчы учурлу куучын-эрмектин бöлÿктери.1 час Болушчы учурлу куучын-эрмектин бöлÿктери (jетирÿ).

Уланты- 4час.

Уланты – болушчы учурлу куучын-эрмектин бöлÿктериле кожо турар улантылар, олордын учуры. Улантылардын бÿткен бÿдÿми ле чын бичилери. Алдынан учурлу куучын-эрмектин бöлÿктеринен jетире бöлингелек (ылгалгалак) улантылар. Олордын бÿдÿми ле чын бичилери.

Куучын-эрмектин культуразы. Башка-башка кубулткышта турган адалгышла, тооломоло, солумала кожо айдылар улантыларла чике тузаланары; улантылу сöстöргö суракты чын тургузары. Учурлу сöстöрдöн бÿткен ле олордон jетире бöлингелек улантыларды ылгаштырып, jартаары ла чын бичилери. Улантылу сöстöрди орус тилге кöчÿрип тÿндеери.

Колбоочы-4 час.

Колбоочы – болушчы учурлу куучын-эрмектин бöлÿги. Табышканду ла камаанду колбоочылар, олордын учуры. Колбоочыны кожо айдылып турган сöстöрдöн башка бичиири. Тегин ле колболу эрмектерде турар колбоочылар. Колбоочылардын текст бÿдÿрер учуры.

Куучын-эрмектин культуразы. Табышканду ла камаанду колбоочыларла тегин ле колболу эрмектерде чын тузаланары. Колбоочыларла укташ члендерди колбоштырып тузаланары. ЛА,ТА,ДА деп колбоочыларды кубулткыштын андый ок кожулталарынан ылгаштырып, чын бичиири. Колбоочылу эрмекте запятой турар ла турбас учуралдарды билери.

Бöлÿгеш – 4час. Бöлÿгеш – болушчы учурлу куучын-эрмектин бöлÿги. Бöлÿгештердин учуры: суракту, тыныдар, токтодулу, тÿндештирер. Бöлÿгештерди чын бичиири. Алдынан учурлу куучын-эрмектин бöлÿктери болушчы куучын-эрмектин бöлÿгине кöчöри.

Куучын-эрмектин культуразы. Башка-башка учурлу бöлÿгештерле тузаланары. ЛА, ЛЕ, ЛО, ЛÖ; Та, ТЕ, ТО, ТÖ; ДА, ДЕ, ДО деп бöлÿгештерди кубулткыштын андый ок кожулталарынан ла колбоочылардан ылгаштырып бичиири. JЕ деп бöлÿгешти JЕ деп колбоочыдан ылгаштырары.

Кыйгылулар – 2 час.

Кыйгылулар – анылу учурлу куучын-эрмектин бöлÿги. Jÿзÿн-jÿÿр сезимдерди кöргÿзер кыйгылулар. Кижинини, тындулардын ÿнин ле ар-бÿткеннин табыштарын кöргÿзер (öткöнöр) кыйгылулар. Кыйгылуларды анылаар темдектер. Алдынан учурлу сöстöргö кöчöр кыйгылулар.

Куучын-эрмектин культуразы. Куучын-эрмектин айдылар учурын тыныдарга кыйгылуларла тузаланары. Кыйгылуларды ÿнле кöргÿзип айдары.

7 класста ÿренгенин катап кöрöри – 6 час.

Уренчиктердин орфография ла пунктуация јанынан

бичикчизин (грамотностин) баалап тургузар темдектер

Уренчиктердин орфографический ле пунктуационный бичикчизин (грамотностин) корор тос будумду иштердин бирузи – диктант. Диктанттын болужыла корор учуралдар: 1) уренген орфограммаларды чын бичип билгенин; 2) уренген пунктограммаларды ээжи аайынча чын тургузып билерин; 3) ээжиле бичилетен сӧстӧрди ле ээжини бузуп турган учуралдарды, јанжыккан аайынча бичилетен учуралдарды билгенин корор.

Диктантка литературный тилдин кемјузине (нормазына) бичилген колбулу текстти алар. Онын учуры уренчикке јарт, јажына келижип турганын талдаар.

Тилде ас учурап турган состор, орфографияда јарталбаган состор, диалект ле јер бойынын (местный) состори, учуры эскирип калган состор, коп орус состор болбозын амадаар. Је керде-марда тексте андый состор бар болзо, олордын јартагадыйын јартап, доскодо бичип те берер.

Кееркедим чумдемелден алынган текстте бичиичи андый состорло сур-кебердин тилин, куучын-эрмегин анылап коргузерге онотийин тузаланган болзо, уредучи јартамал эдер.

Алтай тилле откуретен ченемел диктанттын (состордин тоозы), орус тилге коро, бодоштыра алза, 8-10 соско ас болор керек, ненин учун дезе Алтай тилдин состори узун; экинчи јанынан, Алтай тилде колболу состор коп; уренчизинде, тыш будумиле кезик кубулткыштардын кожулталары болушчы учурлу куучын-эрмектин болуктериле туней – ылгаштырып бичийтен учуралдар коп.

Класстар сайын тургускан ченемел иштин кеми:

2 класс 25-35 сос

3 класс 35-45 сос

4 класс 45-55 сос

5 класс 65-75 сос

6 класс 75-85 сос

7 класс 85-95 сос

8 класс 95-105 сос

9 класс 105-115 сос

10 класс 115-125 сос

11 класс 125-135 сос

Созликле откурер ченелте иштин кеми:

2 класс 5-10 сос

3 класс 10-15 сос

4 класс 15-20 сос

5 класс 20-25 сос

6 класс 25-30 сос

7 класс 30-35 сос

8 класс 35-40 сос

9 класс 40-45 сос

10 класс 45-50 сос

11 класс 50-55 сос

Ээжиле бичилип турган ла jарталбай турган орфограммаларды корор.

Тексттин состоринин тоозына алдынан учурлу ла болушчы учурлу состор кирер. Колболу сос (jаба да, чийиучек те ажыра бичилип турган) бир сос болуп тоололор.

Диктантты уренип турганбир (эки де) темала откурзе, текстте ол ло теманын тос орфограммалары ла пунктограммалары болор учурлу,ого узеери уренгенин канча кире бек ле быжу билип алганын база корор учуралдар болор керек.

Четвертьтин учында ла jылдын учында откуретен ченемел иштер уренчиктердин билгирин бастыра уренген темаларла корор.

Ченемел диктантка алган текстте бу класста ла алдындагы класстарда уренген орфограммаларга ла пунктограммаларга 2-3 учурал болор. Озо уренген орфограммалар ла пунтограммалардын тайын учурап турган эн ле учурлузын кийдирер. Ондый 1-2 учурал болор.

3 класста – башка – башка 10 орфограмма ла 2-3 пунктограмма

6 класста – башка – башка 14 орфограмма ла 3-4 пунктограмма

7 класста – башка – башка 18 орфограмма ла 4-5 пунктограмма

8 класста – башка – башка 22 орфограмма ла 10 пунктограмма

9 класста – башка – башка 22 орфограмма ла 14 пунктограмма

Ченемел диктанттын текстине jаны уренген орфограммалар кирер (ол орфограммаларла jеткилинче таскаду откурген болзо).

Диктантта тузедилер, jе тоого алынбас орфографический ле пунктуационный jастыралар:

 1. Сости бир jолдон jаны jолго кочурген jастыра;

 2. Программага кирбеген ээжилерге эткен jастыралар;

 3. Уренгелек ээжилерге эткен jастыралар;

 4. Чын бичилериле таскаду отпогон состорго эткен jастыралар;

 5. Автордын токтой тужер темдектерине эткен jастыралар;

 6. Тил – билимде ле орфографияда jарталгалак эмезе блаашту учуралдарга эткен jастыралар.

Диктантка бир темдек (оценка) тургузылар

«5» («беш»)jастыра jок диктант учун; эмезе пунктуацияла 1 jаан эмес, эмезе 1jаан эмес jастыра орфографияла эткен болзо тургузылар.

«4» (торт») – 2 орфографияла, 2 пунктуацияла jастыраларлу; эмезе 1 орфографияла, 3 пунктуацияла; эмезе орфографияла jастыра jок, jе пунктуацияла 4 jастыраларлу ишке тургузылар . «4» темдек 3 орфографияла эткен jастыралу ишке база тургузылар аргалу, jе ол jастыралардын тоозында укташ jастыралар бар болзо.

«3» («уч») – 4 орфографияла, 4 пунктуацияла jастыралар бар болзо; эмезе 3 орфографияла,5 пунктуацияла; эмезе 7 пунктуациялу, jе орфографияла jастыра jок бозо тургузылар аргалу.

«2» («эки») – 7 орфографияла,7 пунктуацияла; эмезе 6 орфографияла, 8 пунктуацияла; эмезе 8 орфографияла; 6 пунктуацияла jастыра бар ишке тургузылар.

Jастыралар «2» темдектин jастыраларынын тоозынан ажыра бозо, ол ишке «1» темдек тургузылар.

Ченемел иш кожулталу диктант болзо (фонетикала, лексикала, орфографияла, грамматикала), эки оценка тургузылар (иштин кажы ла будумине).

«5» темдек тургузылар – уренчик jакылталарды ончозын чын будурген болзо.

«4» темдекjакылталардын уч тортинчи болугин чын будурген ишке.

«3» темдекjакылталарды jарымынан ас эмес чын будурген бозо.

«2»темдек jакылталарды jарымынан ас будурген болзо.

«1»темдек – уренчик бирде jакылтаны будурбеген болзо.

Ченемел диктантка кожулта jакылталар берилзе, тексттин кеми ченемел диктанттын кеминен бир 10 – 15 соско ас болор.

Кандый jастыраларды чын бичииринин (орфографиянын) jастыралары деп корор.

Бичиир иштерде учурап турган jастыраларды уренчиктер бойы анылап, ылгаштырып, кандый ээжиге эдилген jастыра болгонын билгени олорго тузединерге, jастыраларла ишти морлу ле одумду откурерине болужар.

База бир jанынан, ишке кандый темдек тургузары кажы ла уренчик кандый, канча jастыра эткени уредучи анылап, тоого алганынан камаанду.

Ылгаштыратан орфографический jастыралар:

 1. Орфографияла эткен jастыраны грамматикала эткен jастыралардан ылгаштырар:

 2. Орфографияла эткен jастыра ла фактический jастыралар.

 3. Орфографияла эткен jастыраларды ла аjарбазынан эткен jастыраларды (опискаларды)

 4. Ээжини бускан jаан (грубый) ла jаан эмес (негрубый) jастыралар.

 5. Такыптан эдилген jастыралар.

 6. Укташ ла укташ эмес (однотипный) jастыралар.

 7. Тил билимде jетире jарталгалак,бичилери блаашту учуралдарга эткен jастыралар,о.о

Ылгаштырар грамматический jастыралар:

Состин кебер будумине эдилген jастыралар грамматический jастыра болор(орфографический эмес, темдектезе: городтон деп бичииринин ордына – городон эмезе горотон; тебене – темене,улустын – улустун.

Фактический jастыралар: неменин чын учурын билбезинен эткен jастыралар, темдектезе: яблонялар отургускан – дееринин ордына яблоколор отургускан, о.о.

Лексический jастыралар: состин чике учурын билбезинен эмезе учурын ылгаштырбай турганынан эдилген jастыралар,темдектезе: колбу(связь) дегенинин ордына – колбо; оору-ооры; кору-коры;

Аjарбазынан эдилген jастыралар: ö,ÿ – таныктардын точкаларын, н таныктын агажагын тургуспаганы, эмезе: энем – ордына эмем,о.о

Тузедер,jе темдек тургузарда тоого албас учуралдар: кезик орус, оско до тилден кирген уур состор, состин табыштарын, уйелерин солыштыра бичигени,темдектезе: тепкиш – текпиш, какпы – какпы, какпак – капкак;

Эки башка айдылып бичилер состорди: суунер (сугунер),суумjилу – сугумjилу.7 класстын учында ÿренчиктер кандый билгирлÿ болоры, нени эдип билери ле кандый таскамалду болоры.

Фонетикала: табыштарды ла таныктарды ылгаштырары; алтай тилде табыштардын ла таныктардын сöстöрдö турар ээжилерин билери; алтай тилдин табыштарынын б

öлÿнерин билери;

Лексикала: сöстин лексический учурын jартаары, куучын-эрмегинде сöстин лексический учурын чике тузаланары. Куучын-эрмеги öдÿмдÿ ле jарамыкту болзын деп, кöчÿре учурлу, синоним, антоним сöстöрлö кеп ле укаа сöстöрлö тузаланары.

Морфологияла: Куучын-эрмектин бöлÿктериле, олордын кебериле чике тузаланары. Морфологиянын туней (синоним) эп-аргаларыла тузаланары. Литература ла тилдин морфологический кемjÿзи(нормазы) бузулган учуралдарды тÿзедип билери. Кезик сöстöр эрмекте башка-башка куучын-эрмектин бöлÿги болуп туратан учуралдарды билери. Алдынан учурлу куучын-эрмектин бöлÿктеринин кебер бÿдÿрерин ле сöс бÿдÿрер кожулталарын ылгаштырары. Башка-башка эп-аргала тузаланып, jаны сöстöр бÿдÿрери (адалгыш, jарталгыш, глагол).

Синтаксисле: ÿренген куучын-эрмектин бöлÿктеринин синтаксистеги учурыла чын тузаланары.Jайылган ылганаачылу эрмекти ÿнле анылап айдары токтой тÿжер темдектерин чын тургузары. Эрмектин грамматический тöзöгöзин ле эчени члендерин чын таныыры, члендери кандый куучын-эрмектин бöлÿгиле айдылганын билери Тексттин эрмектерин колбоштырарга табышканду ла камаанду колбоочыларла тузаланары. Бöлÿгештер ле кыйгылулар бар эрмектерди ÿнле (интонацияла ) кöргÿзип айдары.

Чын бичиирине: 5-6 класстарда ÿренген орфограммаларды ла пунктограммаларды танып ла jартап, чын бичиири.

Ченелте –кемjу ле уредуге керекту кош материалдар:

1.Тесттер

2.Карточкалар

3.Перфокарталар

4.Таблицалар

5.Схема-темдектер

6.Слайдтар

7.Jуруктар

Тузаланар литература:

 • «Алтай тил», 6-7 класс, Н.Н.Суразакова, К.А.Бидинов, Э.И.Каинчина. «Ўч-Сÿмер», 1992.

 • «Куучын-эрмектин бöлÿктерин ÿренери ле тил темиктирери», 5-7 класстар, К.А.Бидинов, Горно-Алтайск, 1994.

 • «4-8 класстарга . Ўренчиктердин куучын-эрмегин темиктиреринде jуруктарла иштеери аайынча методический jартамалдар», К.А.Бидинов, Горно-Алтайск, 1981.

 • «4-8 класстарга алтай тилдин ле литературанын урокторында jилбилÿ учуралдарла иштеери аайынча методический jартамалдар», О.И.Тезегеш, К.Э.Укачина, И.Б.Шинжин, Горно-Алтайск, 1984.

 • «Куучын-эрмектин бöлÿктерин 6-7 класстарда ÿренери ле эрмек-куучынын темиктирери аайынча ууламjылар», К.А.Бидинов, Горно-Алтайск, 2005.

 • «Алтай тилле диктанттардын jуунтызы»,5-9 класстар, Н.В.Тепуков, Горно-Алтайск, 1990.

 • «Алтай тилдин орфографический сöзлиги», В.Н.Тадыкин, Е.Г.Мултуева, Горно-Алтайск, 1983

 • «Орфография и пунктуация алтайского языка». В.Н.Тадыкин,А.Т.Тыбыкова, Горно-Алтайск, 1981.

 • «Алтай тилди ле литератураны школдо ÿредери» Горно-Алтайск, 2007

 • «Алтай тилдин курч сурактары» Е.П.Кандаракова, Горно-Алтайск, 2004 .

 • «Сöстин бÿдÿми.Сöстин бÿдери. Сöстин кебери», Н.Д.Алмадакова, Горно-Алтайск, 2006.

 • «Изложениелердин jуунтызы»,5-9 класстар,Ж.И.Амырова, Н.Б.Тайборина, Горно-Алтайск, 2005

 • « Ўренчиктердин эрмек-куучынын темиктирерине ле сöзлиги н байыдарына болушту ууламjылар 6-7 класстарга», Ж.И.Амырова, Горно-Алтайск, 2004.

 • Алмадакова Н.Д. Колболу эрмек. Горно-Алтайск. 2004г.

 • Орсулова Т.Е. Послелоги и служебные имена в алтайском языке. Горно-Алтайск. 2006.

 • Суразакова Н.Н. Алтай тилдин программалары, 5-9 класстар, 1996.

 • Тадыкин В.Н., Тыбыкова А.Т. Орфография и пунктуация алтайского языка, Горно-Алтайск- 1981.

 • Тыбыкова А.Т., Исследования по синтаксису алтайского языка, Новосибирск, 1991 г.

 • Алтай тилдин курч сурактары. Билим-методикалык jуунты. Горно-Алтайск, 2004

Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Педагог-библиотекарь
Курс профессиональной переподготовки
Библиотекарь
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

"Рабочая программа по алтайскому языку" (7 класс)

ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку
26-28 октября 2019 I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ «ИНФОФОРУМ» «Современные тенденции в воспитании и социализации детей» Подать заявку Очное участие Дистанционное участие Курс повышения квалификации (36 часов) + Сертификат участника “Инфофорума”
IV Международный дистанционный конкурс «Старт» Для дошкольников и учеников 1-11 классов Рекордно низкий оргвзнос 25 Р. 16 предметов ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.
17 курсов по пожарно-техническому минимуму
Обучение от 2 дней
дистанционно
Удостоверение
Программы актуальны на 2019 г., согласованы с МЧС РФ
2 500 руб. до 1 500 руб.
Подробнее