Инфоурок / Другое / Другие методич. материалы / Разработка по элективному курсу "Белемле меңде йығыр"

Разработка по элективному курсу "Белемле меңде йығыр"

библиотека
материалов

Красноусол башҡорт гимназия-интернатыБелемле ме4де йы1ыр.

Электив курс.Йәнмырҙина Рәйсә Рәсүл ҡыҙы

Белемле ме4де йы1ыр.1. С9л9мл97.

Белем алыу е4ел т7гел,

Белем е4ел бирелм9й.

Яулай уны бары шулар:

Кемд9р тырыш, иренм9й.

Белем тауы ай-8ай алы6

Юлдары борма-борма.

Сер29р донья8ын ярат8а4

*ынау2ан 3ур3ып торма.

2.Теманы асыу.-У3ыусылар,б5г5н ним9 тура8ында 85йл9ш9с9кбе2 уны8ын берг9л9п сис9йек.*е2г9 та3тала 9ки9т герой2арыны4 исемд9ре бирелг9н.Шул исемд9р тап3ырына 9ки9тте4 исемен табып 3уйыр1а к9р9к.

Ҡы2ыл башлы3

Б


Шал3ан

Е


Колобок

Л


%с сус3а б9р9се

Е


Сыбар тауы3

М

3.Белемле ме4де йы1ыр-Тим9к,б5г5н ним9 тура8ында 85йл9ш9с9кбе2?(У3ыусылар2ы4 яуаптары)

-Д5р56,белем тура8ында 85йл9ш9с9кбе2.Шулай итеп, б5г5нг5 к5нд54 девизы «Белемле ме4де йы1ыр». Ошо т5ш5нс9не б5г5нг5 к5н 5с5н ген9 3улланмайы3.

4.Разминка.-( х92ер мин 8орау2ар бир9м, 8е2 асы3 итеп ете2 ген9 яуап бирерг9 тейеш8еге2.

-Нинд9й 8ауыттан бер ним9 л9 ашап булмай?( буш)

-Ним9 урынынан 3у21алмайынса 1ына й5р5й? (с919т)

-%нд9шм9й,85йл9шм9й ген9 у3ыта. Ним9 ул?( китап)

-И4 3ы63а ай исеме?( май)

-Бабай, 9бей, ей9нс9р,эт,бес9й,сыс3ан нинд9й 9ки9тт9н? (шал3ан)

-Алманы4 ярты8ы ним9г9 о3ша1ан? (икенсе ярты8ына)

-Мине4 алты улым бар.*9р улымды4 бер ту1ан апа8ы бар.Нис9 балам бар?(7)

-Йомо3 к7229р мен9н ним9 к7рерг9 була?( т5ш)

-Афариндар.Бик я3шы яуап бир2еге2.5. Я4ы 87229р т5257.

-Белем алыр 5с5н бе2г9 ним9 яр2ам ит9?3ыусылар2ы4 яуаптары).

-Д5р56, китап.( китаптар 3ай2а 8а3лана 8у4?

-Китапханала.

-( х92ер китапхана 872ен9н я4ы 87229р т525рг9 к9р9к6.М939лде у3ыу.

-Кил98е эшебе2 8е22е4 уйлау 89л9тен, тырышлы1ы1ы22ы 76терер.Ошо ба1аналар2ы вертикаль р97ешт9 ген9 к7сереп, баш3орт м939лен у3ыр8ы1ы2.У3 э ме

ыу- н9

н9н йо 2ыу3о 3а

7.Х9тер29 3алдыр.

-Был эшебе2 8е22е4 ишетеп х9тер29 3алдырыу 89л9тен 76тере7 5с5н й7н9лтелг9н. Та3тала ике ба1ана1а 87229р бирелг9н. Мин 8е2г9 улар2ы у3ып ишеттер9м. 8е2 х9тереге229 3алдырып я2ы1ы2.

у3ыусы – м9кт9п 8унар -5йр9к

урман – айыу 8ыу – йыл1а

йыл1а – к7пер м9кт9п – у3ыусы

я2ыусы – 969р с919т – ва3ыт

3а2а3 – та3та 8унар – 5йр9к

китап – д9фт9р

8.И1тибар2ы 76тере7.

-Х92ер кем и1тибарлыра3 ик9н, тикшереп алайы3. *е22е4 алды1ы22а 87р9тт9р ята.И1тибар мен9н бер минут 3ара1ы2 2а 8орау2ар1а яуап биреге2.1.Нинд9й 9ки9тт9н?

2.К9рзинд9 ним9л9р ята?

3.(с98ене4 56 кейеме нинд9й т56т9?

4.(с98е ая1ына ним9 кейг9н?

5.Арт3ы планда ним9л9р бар?

6.Ҡы2ыл башлы3ты4 с9се о2онмо, 3ы63амы?

7.(с9й мен9н 3ы22ы4 урта8ында артта ним9 к7ренеп тора?

-Афариндар.Бик я3шы 3атнашып ултыр2ы1ы2.Е4е7сел9р2е билд9л9йек инде.

Б5г5н 89р береге2 эшл97 89л9теге22е,белемеге22е к7р89ттеге2, 9 был и4 м58име. Тырышып ф9н тауына мен89ге2,шул ва3ытта гына 2ур у4ыштар1а 5лг9шер8еге2.*9м, 9лбитт9, т9рби9ле бала булып 76ер8еге2.

Общая информация

Номер материала: ДБ-234279

Похожие материалы