Инфоурок Другое КонспектыРазработка по казакскому языку на тему "Дәрумендер денсаулық кепілі!"

Разработка по казакскому языку на тему "Дәрумендер денсаулық кепілі!"

Скачать материал

Дәрумендер  денсаулық  кепілі

Тақырыбы: «Дәрумендер  денсаулық   кепілі»

Мақсаты: Балаларғакөкөністер мен жемісжидектердіңадамденсаулығынапайдасыжайлытүсіндіру. Олардыңқұрамыдәрумендерге бай екендігін, тұмау мен суықтиюауруынашалдықпаудағыкүресудіңжолыекенінкөрсету. Ойлауқабілетіндамыту, сөйлеукезінде  сөздіанықайтқызу, мәнерліайтыпжаттықтыружәнееңбекке баулу.

Ашық сабақ, дәрумендер , витаминдер, тәрбие сағаты денсаулық, көкөністер туралы

Ұйымдастырушылық  кезеңі:

Тәрбиеші: «Білерқазақбаласы,

Сәлем сөздің анасы» — дегендей сәлемдесіп алайық.

Тәрбиеші: «Қайырлы  таң, балалар!»

Балалар: Қайырлы  таң,Балауса апай!

Қайырлы таң құрметті қонақтар!

Бақшамызға барамыз,

Досымызды табамыз.

Сәлеметпе, міне мен,

Доспын  енді  сенімен.

Тәрбиеші  балаларға   жыл мезгілі  туралы  сұрақ  қояды.

Тәрбиеші:

—         Балалар, қазірқ  андай   жылмезгілі?

_жазмезгілі

—         жаз айларын  атаңдаршы?

—        маусым,щілде, тамыз.

_          жаз мезгілінде қандай өзгерістер болады?

       _     жеміс –жидек,көк-өністер піседі

         _ балалар деніміз сау болу үшін не істеуіміз керек?

—   түрлі дене жаттығуларымен айналысып,       дәрумендер жеу керек.

—         Балалар сендер жаз мезгілі жайында жақсы біледі екенсіңдер. Ал дәрумендерді   қайданаламыз?

—         Көкөністерден, жеміс-жидектерден.

—         Жемістерқайдаөседі?

—         Жеміс-жидектерағаштардаөседі.

—         Көкөністерқайдаөседі?

—         Бақшадаөседі.

—         Балалар   бүгін   біздің  оқуіс-әрекетімізде, көкөніс пен жемістердің  адам  денсаулығына  пайдасы  жайлы  біліп, қажеттілігін   айтамыз.

—         Балалар  мына   суреттердегі  жемістерді   атаңдаршы? /көрсету/

—         Ал ендікөкөністердіатаңдар?

—         Бұлжемістер мен көкөністердің  біздің  денсаулығымызға  әсіресеөсіпкележатқансендерге  өтеқажет, өйткені  бұларда  дәрумендер   көп.

—         Дәрумендердің А,В,С, Д, Е деген  түрлері  болады. Оларды  біз  күнделіктіішіп  жүрген  тағамдарымыздан      кездестіреміз.

Мысалы:

«А» дәрумені:  қызылбұрышта, сарымсақта, қызанақта бар.

«В» дәрумені: қиярда, қырыққабатта, сәбіздекездеседіекен.

«С» дәрумені  қарақатта, лимонда, мандариндекездеседі.

«Д» дәрумені: алмада, алмұртта, пиязда, жүзімде .

Осы дәрумендерді  көпжесеңдер    суыққа   төзімді  боласыңдар, сүйектерің  қатаяды, бұлшықеттеріңе  күш   береді.

 /Тұмаукеледі/

/Балалар бет пердекиеді./

Тұмау:

—         Сәлеметсіңдерме, менің  әлсіз де, кішкентай  балаларым. Мен тұмау деген  патшаларың боламын. Сендер  мені  тостыңдарма? Мен жеміс-жидектердіжумайжегендіжақсыкөретінбалалардыңқасындажүргендіұнатамын.

     Бала: Біз сені күткен  жоқпыз, әрішақырған да жоқпыз. Бізжемістерді   жақсылап

Жуып  жейміз ғой балалар.

Барлықбалалар:

—         Ия! – Ия!

Тұмау:

—         Сендерменіменқалайкүресукерекекенінбіледіекенсіңдер! Мен сендермендосболғымкеледі. Досболмасаңдарсиқырлаптастаймын.

Бала: Бізсеніңсиқырыңасиқырланбаймыз, сеніменкүресудіңжолынбілеміз,

бетпердекиеміз, дәрумендікөпжейміз. Денсаулығымызкүшті.

Тәрбиеші: Тұмаужаман ауру. Егертұмауменауырыпқалсақ, қалімізқандайболады?

Басымызауырады, ыстығымызкөтеріледі, достарымызбенсеруенгешықпайқаламыз, мамамызжұмыстанқалады, біздідәрігергеапарады, балабақшаға бара алмайқаламыз.

Тәрбиеші: мінекөрдіңдерме, тұмаужүргенжержақсыемес. Біздерауырыпқалмасүшін не істеуімізкерек?

Балалар: Көкөністенжасалғантағамдаржеуімізкерек, жеміс-жидектенжасалғаншырындарішіуімізкерек, спортпенайналысуымызкерек, тазалықсақтаукерек.

Тұмау сен ондабіздіңкөкөністер мен жемістердіңбалалардыңденсаулығынақаншалықтыпайдалыекенінтыңда.

/Көкөністер мен жемістердіңайтысы/

Қызанақ: Мен өтедәмдімін, адамдардың ас қорытумүшелерінепайдалымын.

Әсемнәзік, көріктімін,

Көктейжеугеболмайды.

Салатқаменіқосқанда,

Қиярқасымнанқалмайды.

Қып-қызылболыппісемін,

Жәшіккелақтырыпсалмайды.

Жарылыпқаламөйткені.

Қияр: Сен неге қып-қызылболыпмақтаныптұрсың? Менің де адамденсаулығынапайдамкөп.

Сопақшакөкөнім бар,

Пайдалымөлдірсөлім бар.

Піскенкездежинайсың,

Меніңатымқиярмын.

Қазірұзынсабағым,

Жан-жағынатарайды.

Қолұстасқанбаладай,

Бақшаныалыпбарады.

Картоп: Әйқойыңдар! Адамныңекіншінанымын. Мен мақтаншақкартоппын. Ылғалдытопырақмекенім,

Солжердежақсыөсемін.

Жегендежақсытоясың,

Ұрағасалыпқоярсың.

Мен мақтаншақкартоппын

Меніжақсыкөреді

Үлкендер мен балалар.

Пияз: Егеркартопөзін-өзіпайдалымын, бәрінеқажетпіндесеондамендемақтанайын. Босқақараптұрамын ба!

Менсізастыңдәміжоқ,

Күлдіреалмаймын,  жылайсың.

Ащыболсам да мені,

Базарданжиісұрайсың.

Түшкірсең, пысқырсаң

Мен шипа боламын.

Сәбіз: Мен де де бар дәрумен, салатқа да қосады, тағамға да қосады.

Сары дәмді, ұзынмын,

Жерастынатығылдым.

Тартсаңшығакелемін,

Өсіптұрғанбұрымнан.

Күздеқазыпаласың,

Тамаққа да саласың.

Егерменікөпжесең,

Биік, ұзынболасың.

Өрік: Мен жарықты, жылудыжақсыкөремін, меніңқұрамымдаиодкөп.

Мен өрікпін, өрікпін,

Бақшамызғакөрікпін.

Қарадегенатым,

Менен де дәмтатыңдар.

Дәріорнынажүретін,

Кейдеменіңқақым бар.

Алма: Меніңжершарындакөптүрлерім бар, меніңқұрамымда «А», «В», «С», «Д» дәрумендерім бар. Менікөпжесеңдерауырмайсыңдар.

Нарттайқызылалмамын.

Мәзболадыалғандар,

Жаздаәдемікиінем,

Тілдібалдайүйірем.

Апорт:

Меніжесеңдәрімін, бүйрек, асқазан, жүрекке,өзіметәнисім бар.

Апорт дегеналмамын,

Жержаратынатағын.

Мұндай алма кімде бар,

Алматы оныңотаны.

Қарбыз: Мен жаздыңыстығындаөтеқажетпін, денсаулыққапайдалымын.

Жинапдосты, бауырды,

Ортағаалдыққауынды.

Жарыпедікқауынды,

Қарыққылдыауылды.

Қауындегенқойсойдық,

Ой бәрімізбіртойдық.

Қаныпқалдышөліміз.

Барлығы: Жиналыпқаппызбәріміз,

Қайсымызеңдәмдіміз.

Ішімізденадамға

Тиедікөппайдамыз.

Тәрбиеші: Барлығыңдадәмдісіңдер,

Шырқапайтарәнімсіңдер.

Көзтоймайтынкереметке,

Дастарханныңсәнісіңдер.

Тәрбиеші: Балалар, бүгінбізгедәрігерапайкеліпті, балабақшадағытоптардыаралапденсаулығынтексеріпжүрекен.

Дәрігер: Сәлеметсіңдерме, балалар!

Балалар: Сәлеметсізбедәрігерапай!

Дәрігер: балаларқазіржазмезгілі, ыстық өтіп жатқанкез, өздеріңдіқалайсезінесіңдер?

Балалар: Жақсы.

Дәрігер: Балаларсендердіңтоптарыңдаауырыпқалғанбалаларжоқ па?

Балалар: Жоқ.

Дәрігер: Сендердіңкөңілкүйлерің, денсаулықтарың да жақсыекен. Сендер таза ауадакөпсеруендеп, түндежақсыұйықтағандарыңкөрініптұр.Денімізсау болу үшінтағы не істеуімізкерек?

Балалар: денешынықтыружаттығуларынжасаукерек.

Дәрігер: Сендерқандайсергітужаттығуларынбілесіңдер? Мағанкөрсетіңдерші?

Сергітужаттығуы:

Тәрбиеші:

Дәрігерсендерге жапсыруды аяқта деген тапсырмабергісікеліптұр, солтапсырманыорындайық.

Ал дәрігерапай, бізсізгежұмбақтаржасырайық.

    ------------: Қалыңкиінгендіұнатады,

шешіндірсеңжылатады. /пияз/

--------------: Біріншітуратады,

Екіншіжылатады /Пияз/

Тәрбиеші: Жесеңащы,

Көзіңненшығараржасты.

Ол не? /Пияз/

Дәрігер: Балалар, пиязтуралыкөпжұмбақтарбіледіекенсіңдер, пияздыазықретіндеқолданады. Пияздамедицинададәріретіндеқолданады. Пияздыжесеңдерауырмайсыңдар.

-------------: Мен бәрінестіптұрмын. Пиязденсаулыққапайдалыдейсіңдер , ал мен тәттініжақсыкөремін. /қолыңдағызаттардыкөрсетеді/

Менімендосболасыңдарма?

Тәрбиеші: Тәттінікөпжеугеболмайды, көпжесекбізгеқандайзияны бар?

Балалар: Бетімізқызарады, тісімізтүседі, жүрегімізайниды.

Тәрбиеші: Балалартәттінікөпжесеңдертамаққатәбеттеріңболмайды, тағамдытауысыпішпегенбаланыңденсаулығы да дұрысболмайды.

Ойын: «Кімжылдам?»

Еңбекәрекеті: «Пиязотырғызу»

 

 

 

 

 

 

              

              

                Ембі қаласы «Достық»балабақшасы МКҚК

 

 

                          

 

                            

                            «Дәрумендер досымыз!»

 

 

 

                            Өткізген:Назык Б.Ж.

                                   Мерзімі:13.08.2015ж.

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал
Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

5 936 639 материалов в базе

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 10.12.2015 684
  • DOCX 111.4 кбайт
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Жолмырзақызы Ақмарал Жолмырзақызы. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Удалить материал
 • Автор материала

  • На сайте: 6 лет и 9 месяцев
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 17347
  • Всего материалов: 27

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой