Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Начальные классы / Конспекты / Разработка урока на тему "Я, е, ё, ю деп ужуктер"

Разработка урока на тему "Я, е, ё, ю деп ужуктер"  • Начальные классы

Поделитесь материалом с коллегами:

1 класс

Темазы: III-ку чаданынужуктеринге(Ъ, Я, Е, Ё, Ю)катаптаашкын.


Сорулгазы:1). УругларнынЙуннугажыкужуктерни(Ъ, Я, Е, Ё, Ю) база ок-биле адааражыкуннуг Ъдемдекбижиирсостерникайы-хиребилипалганынхынаар;

состернинун, ужуканализинкылыпбилиринбыжыглаар.

2). Уругларнынчугаадомаансайзырадыр, соскурлавырынбайыдар.

3).Уругларныдиригамытаннаргаынакболурунга,дузааргакчоруккакижизидер.


Дерилгези: тоолданкелгенаалчылар, карточкалар,сигналдыгкарточкалар.


Кичээлдинпланы:


I. Кичээлдинорганизастыгкезээ.


II.Кичээлдинтемазын, сорулгазындамчыдар.


III. Катаптаашкын.

Дилгинин 1-ги даалгазы.

а). Асканужуктутывары.

б). Я, Юкиргенсостербижиир.

в). Домакчогаадыр.

г). Туннел.


Сулашимчээшкин.


Дилгинин 2-ги даалгазы.

а).Билдинмесужуктертывары.

б). Сигналдыгкарточкалар-биле ажыл.

в). Дрмакчогаадыр.

Туннел.


Дилгинин 3-ку даалгазы.

а). «Ун, ужуксайгарылгазы»

Карточка-билеажыл.

б). Туннел.


Сулашимчээшкин.


Мажаалайнындаалгазы.

а). Состер-биле ажыл.

б). Оюн «Илчирбе».

в). Туннел.


IV. Туннел.

Кичээлдинчорудуу:


I. Организастыгкезээ.

Уруглар,богунагаар-бойдускандыг-дыр?

- А силернинсагыш-сеткилинер (сергек, хоглуг, мунгаранчыг, эки) кандыгыл? Аарыптураркижи бар бе?


II.Кичээлдинтемазын, сорулгазындамчыдары.

- ЭрткенкичээлдеооренгенIII–ку болуктунужуктеринкатаптаар бис. Олужуктеркиргенсостерни база оларнышынбижииринкайы-хирешингээдипалганынарны база ун, ужуктуылгапбилиринернихынаар бис.


III. Катаптаашкын.

Бохунбистинкичээливистеаалчылар-ла хой. Оларсилернинкайы-хиреоорениптурарынарнысонуургапкелген. Оларнын-биле кадытоолдардан база аалчыларкелген.

Корунерем, уруглар, кайытоолданаалчылар-дыр?

- Дилгиболгашкушкаш.

(утказынайтырыптар).

- Дилгикандыгыл, уруглар? Кушкаштын 3-ку оглунундиригартканынгачуудузалааныл?

- Амбохунмындаугаанныгкускечок, амсилернинугаанынардузалаарэвеспе.

Дилгионаалгаларлыгкелген-дир, уруглар. Бирэвесоларныкылыптарболзунарза, кушкаштыноолдарыкамгалаттынар.Ам 2 командага уступ алыылынар. Кайыодуругдузалажыпшыдаарэвес.

Дилгинин 1-ги даалгазы: «Асканужуктутывынар».


а). - Я.

- Бокандыгужугул, уруглар? (Кажар).

- Чугекажар?

- Ооноскеындыгужуктер бар бе? /Е,Ё,Ю/.

б). - Дилгикажарболгаш, кажаружуктершилипалган-дыр. АмсамбырагаЯ,Юкиргенсостербижиир. Бирэвескажарладыпаарболзунарзакушкаштынбироглун чий шаапалыр мен деп тур. 2 кижиунупкелир. Я, Юкиргенсостерденбижиир.

в). Арткан улус Е,Ёкиргенсостерден бар состен ап алгаш, домакчогаадыр.

г). Туннел. Дилгинин 1-ги даалгазын куусеткенин туннээр.

(Сула шимчээшки).


Дилгинин ийиги даалгазы:

- Кажар ужуктер кирген состер бижииринге, база домак чогаадырынга кажарлатпадынар. Ынчаарга ам мындыг онаалга.

- Ъ (кадыгдемдек).

- Ъдемдектикандыгсостергебижиир бис, уруглар?

- Ок-биле адааражыкуннерлигсостерге.

- Ындыгсостертывадылдаэндерик, шуптузунгабижиир бис бе?

- Ынчааргаамок-биле адааражыкуннерденоскекандыгажыкуннербарыл? (Кыска, узун).

- АмЪ демдеккиргенсостерникайы-хирешингээдипалгансилер. Онухынаалынар. Сигналдыгкарточкаларынаруштунар, уруглар. Мен состерадаарымгакарточкаларынаркодурерсилер


- Хун, тоол, аът, каът, саан, ном, эът, каас, чуък, сан, дуъш.

-Уруглар, амчааадаанывысок-биле адаар ъ демдек-биле бижиирсостер-биле домактарданчогаадынар.

Туннел: 2-ги даалганыкуусеткенинтуннээр.

Дилгинин 3-ку даалгазы:

- Уруглар, 2 онаалганышыдадынар, амун, ужуксайгарылгазынкылыпкорунерем. «Амчерлекажарладырбоорсилер» депдилгичугаалап тур. (ун, ужуксайгарылгазы) (кижибурузундесостербижээнкарточкалар)


Кат

Тоорук

Оюн

чаъс

1 слог

3 ун

3 ужук


Туннел: 3-ку даалганыкуусеткенинтуннээр.


Сулашимчээшкин.

Мажаалайныншыыраанкор

Балдытутканажылдап тур

Балды-биле ток-ток

Хирээ-биле хир-хир

1, 2, 3

1, 2, 3

Мажаалайнындаалгазы «Илчирбе».

- Уруглар, мажаалайнымактаптурувустабокелдишээй. Кайытоолданкелгендепбодап тур силер? /Маша болгашадыг/.

- Уруглар, адыгны, мажаалайданоскечуудепадаарийик бис? /ирей, кырган-ачай, даг-иргек, черкулактыг).

(Самбырага, кыдыраашкабижидер).

- Уруглар, амадыгныдыннаалынар. ОлМашеньканынхуужуурларынкырган-авазысуггачедирипбээрдээшаскаш, силернидыннапкаашчедипкелдим. Дузалажыпкорунеремдептурар-дыр.

Машеньканынкырган-авазысуггачедирилчирбеникожуптургашоруктапундурупберээлинерем, уруглар. Бирэвесилчирбеустубээрболзаадыгдедирчоруйбаарэвеспе. Че, кичээнгейлигболунар.


Маша адыггалстуккижиинек кат тон


Туннел: адыгнынонаалгазынкуусеткенинтуннээр.


Беседа. Диригамытаннаргадуза.


IV. Туннел.

- Уруглар, бокичээлдекандыгужуктеркатаптадывыс?Автор
Дата добавления 18.10.2016
Раздел Начальные классы
Подраздел Конспекты
Просмотров49
Номер материала ДБ-270095
Получить свидетельство о публикации


Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх