Разработка урока по крымскотатарскому языку на тему "наши герои"
591206
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт проекта «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Начальные классы КонспектыРазработка урока по крымскотатарскому языку на тему "наши герои"

Разработка урока по крымскотатарскому языку на тему "наши герои"

библиотека
материалов

Бизим къараманларымыз


Макъсат :

талебелернинъ Улу Ватан дженки къараманлары акъкъында бильгилерини кенишлетмек;

ватанперверлик, халкъчанлыкъ дуйгъуларыны ашламакъ.


Кириш. «Хайтарма» кинофилимден парча. Хайтарма оюны.

Оджа сезю: Меним азиз халкъым, къавий рухлы, къатты ирадели халкъым. Асырлар девамында Къырым топрагъынынъ саиби олгъан халкъым. Меним къараман халкъым!Сен бир вакъыт тиз чекмединъ, эм чекмезсинъ. Къоркъубильмез къырымтатар миллетим.

Талебе: Бу йыл Улу гъалебенинъ 70-йыллыгъыны къайд этемиз.Бу гъалебеге къырымтатар халкънынъ къошкъан иссеси пек буюктир. Бизим къараманларымыз о дешетли дженк йыллары джебеде фааль курештилер.

Талебе: Халкъымызнынъ пек чокъ генераллары ,юзге якъын полковниклери, бинълердже офицер ве адий аскерлери озь яшайышларыны Ватанымыз ичюн къурбан эттилер.

Талебе: Олар миллетимизни рухландырып, янъы енъишлерге етекледилер.

(мультимедиа тахтасы. къараманларымызнынъ сымалары пейда ола)

Шиир. «Къараманларымызны унутмайыкъ»

Бугунь бизлер Ватан сувун тоя-тоя ичкенде,

Къат-къат котерильген эвлер янчыгъындан кечкенде,

Ватан ичюн къурбан кеткен йигитлерни унутмайыкъ!

Олар бизге айтып кеткен огютлерни унутмайыкъ,

Миллет ичюн ич ольмейджек хызметлерин унутмайыкъ!

«Бир якъадан баш чыкъарынъ!» дегенлерин унутмайыкъ

Тюрьмелерде олар чеккен зулумларны унутмайыкъ,

Халкъымызгъа къан къашангъан залымларны унутмайыкъ!

Келинъ достлар, шу къурбанлар огюнде тиз чекейик биз,

Адларыны анъып бугунь хатим-дуа этейик биз,

Эр бирининъ яткъан ери пюр-нур олсын, дженнет олсын,

Халкъымыз да кечмишини унутмагъан миллет олсын. »

Риза Фазыл

Талебе: Амет-хан Султан. Бу адам озюнинъ япкъан къараманлыкъларынен бутюн дюньяда танылды. Онынъ шанлы омюри тиллерге дестан олды.

Талебе:Балалыкъ-чагъындан къушларнынъ учувыны сейир этмеге севе эди.,къарталнынъ учувы оны айретте къалдыра . «Ах,мен де къартал киби учып олса эдим,»-деп арз эте эди.

Талебе: Амет-Хан Султан акъкъында презентация косьтериле (презентациядан сонъ Къырымнынъ харитасына йылдызчыкъ япыштырыла.)

Йыр. «Амет-Хан,коклерде Султансынъ!» (тахтада документаль фильмден парча косьтериле.)

Талебе: Фетислям Абилов. Джесюр инсан, бизим ватандашымыз , 9 кунь ичинде 16 койни душмандан азат эте. Бу йыл 100 йыллыгъыны къайд этемиз.

Талебе:Фетислям Абилов акъкъында презентация косьтериле, (презентациядан сонъ Къырымнынъ харитасына йылдызчыкъ япыштырыла)

Шиир. «Миллион сафкъа тизиле»

Дженкнинъ алельхусус къанунлары бар:

Айырмай ,эр кесни бир сафкъа тизе.

Сафта тек джесюрлер тапа итибар,

Гъалебе такъдирин джесюрлер чезе.

Олар сакълап къалды бугуньки танъны,

Джанларны беререк,омюрни къыймай.

Къалкъандай къорчалап Ана-Ватанны

Кеттилер…Яшавнынъ дадыны дуймай.

Сачлары къар киби агъаргъан дженкчи

Эйкельге гуль къоя …эллер къалтырай.

Эбет, бираз талгъан,фарыгъан дженкчи,

Амма орденлери тавлы йылтырай. Ш. Селим.

Талебе: Абдуль Тейфукъ. Халкъымызнынъ ватанпервер, бильгили инсанларындан биридир. Дженктен эвель мектепте чалышып, талебелерге Ана-Ватанымызгъа севги ве урьмет дуйгъуларыны ашлап, озю де Ватанны къорчаламагъа ашыкъты.

Талебе: Абдуль Тейфукъ Фетислям Абилов киби 100 йыл эвельси догъды, бу сене биз оны да 100 йыллыгъыны къайд этемиз.

Талебе: Абдуль Тейфукъ акъкъында презентация.(харитагъа йылдызчыкъны япыштырылувы)

Талебенинъ кеманеде иджра этюви.(мультимедиа тахтасында Къырымнынъ дженктен эвельки манзаралары )

Талебе:Алиме Абденнанова . Джаныны феда эткен дженкчи къызларымыздан биридир. Къоркъу бильмейип, Ватанымызнынъ сербестлиги огърунда курешти. Халкъымызнынъ анъында дестан олып къалды.

Талебе: А. Абденнанова акъкъында презентация.(харитада даа бир йылдыз)

Шиир. Эй,яш ана,яш келинлер,

Багъры яныкъ къандашлар!

Алимеге акърандашлар!

Янъы дюнья юзю корьген

Къыз балаларынъызгъа,

Алиме деп, ад беринъиз

Алимемиз ашкъына.Онынъ азиз ады да-

Бу адларнен бир сафта,

Ер юзюнден акъ адалет,

Тенълик ичюн урушсын!

Онынъ къуджакъ баласынынъ

Козь яшыдай мусаффа

Азиз руху яш несиллер

Юрегине авушсынъ!

Э. Шемьи-Заде.

Талебе:Халкъымызнынъ къараманлары,оларнынъ япкъан джесаретлери унутылмаз. Биз дженк йылларында иштирак эткен къараманларымызны унутмамакъ керекмиз,ве келеджек несиллеримизге олар акъкъында икяе этип , урьмет ве сайгъы ашламакъ керекмиз.

Талебе:Бугуньден-бугунь дженк йылларында Советлер Бирлигининъ Къараманы унванына такъдим этильген 20 семетдешлеримизнинъ адыны билемиз.Олардан 4 адам бу унвангъа 2 кере такъдим этильген.Сайыджа буюк олмагъан халкълар арасында бу уникаль бир адиседир.Къырымнынъ башкъа миллетлерге менсюп сакинлери арасында Советлер Бирлигининъ Къараманы унванына эки кере такъдим этильгенлер екътыр.Келинъиз оларны хатырлайыкъ.

Талебе : Советлер Бирлигининъ Къараманы унванына такъдим этильген къырымтатарлар: ( харитагъа йылдызлар япыштырыла)

Узеир Абдураманов, Советлер Бирлигининъ Къараманы,Буюк-Онлар районындан.

Сеитнафе Сеитвелиев,Советлер Бирлигининъ Къараманы ,Къарасувбазар районындан.

Абдураим Решидов, Советлер Бирлигининъ Къараманы,Багъчасарай районындан.

Сеит-Ибраим Мусаев,Советлер Бирлигининъ Къараманы ,Сувдагъ районындан.Талебе: Энди исе , Унвандан марум этильген къараманларымызны къайд этейик:

Джафер Топчы-батальон командири,майор; Люманов Эмир-батальон командири ,уйкен лейтенант; Демерджи Джевдет-батальон командир,капитан; Веис Месутов-батальон командири,уйкен лейтенант;Сулейман Хаиров-взвод командири,уйкен лейтенант; Азизов Фазыл,танк взоднынъ командири.гвардияджы лейтенант; Джелилов Нури-танк ротасынынъ командири,гвардияджы капитан;Закирья Усеин-окъчылалар батальоны командирининъ сиясий къысым боюнджа муавини,уйкен лейтенант;Керимов Абляз-эскадрон командири,гвардияджы уйкен лейтенант;Османов Рефат-болюнме командири,гвардияджы старшина;Умеров Тимофей-взвод командири,лейтенант;Хайбуллаев Идрис-полк командири,дженк сонъунда полковник;Халиев Асан-снайпер;Чайлакъ Исмаил-разведкаджы,сержант.бугУрьметли Ватандашларым, меним адым Эльвина, мен Амурское мектебининъ 9 сыныфнынъ талебеси олам. Гъалебенинъ 70-йыл толув мунасебетинен мектебимизнинъ талебелерине бир суальнен мурааджат этим. «Къараманлыкъ бу недир?»

2 сыныф талебеси. Мен ичюн къараманлыкъ – бу Ватанымны душманлардан къорчаламакъ.

4 сыныф талебеси. Къараманлыкъ мен ичюн –джесюрлик,адалетлик,Ватанперверлик.

6 сыныф талебеси. Къараманлыкъ бу- кучь-къувет,ираделик,халкъымнынъ бирлиги.

10 сыныф талебеси. инсаннынъ къавий рухы, инсаниетлиги,ана-топрагъымызгъа садыкълыгъы.

Нетидже чыкъарув. Мен беллесем , бизим талебелеримиз «Къараманлыкъ» сезюнинъ манасыны пек яхшы анълайлар, озь Ватаныны пек севелер ве келеджекте Къырымнынъ акъикъий ,джесюр саиплери оладжакълар. Мен эминим, бизим ярым адамызда ич бир вакъыт дженк олмаз ве яш несиллеримиз озь къараманлакъларыны тек ярышларда, окъувда косьтерирлер.

Оджа сезю: Сайгъылы талебелер. Сизинъ дикъкъатынъызны бу йылдызларгъа джельп этмеге истейим. Эр бир йылдыз аскерлеримизнинъ Ватанымызгъа къошкъан иссесидир, олар эписи ана топрагъымызны пек севе эди.Къараманларымыз озь акъкъында тюшюнмейип, джанларыны къурбан этип,Ватан огърунда куреш алып бардылар.Мен эминим, оларнынъ джесаретини сизлер бир вакъыт унутмазсынъыз. Ватанымызгъа олгъан севгинъиз ич бир вакъыт сенмесинъ.

Асан Хайретдиновнынъ «Ватаным» йыры иджра этиле.Курс профессиональной переподготовки
Учитель начальных классов
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Возрастные особенности детей младшего школьного возраста»
Курс повышения квалификации «Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС по ТОП-50»
Курс повышения квалификации «Сопровождение детского отдыха: от вожатого до руководителя детского лагеря»
Курс повышения квалификации «Система образовательной организации в начальном общем образовании в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Организация инклюзивного обучения в сфере образования»
Курс повышения квалификации «Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья»
Курс профессиональной переподготовки «Тьюторское сопровождение обучающихся в системе инклюзивного образования»
Курс повышения квалификации «Мотивационное сопровождение учебного процесса младших школьников «группы риска» в общеобразовательном учреждении»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и психология»
Курс повышения квалификации «Видеотехнологии и мультипликация в начальной школе»
Курс повышения квалификации «Проективные методики в начальной школе в соответствии с ФГОС»
Курс повышения квалификации «Сурдопедагогика: организация обучения, воспитания, коррекция нарушений развития и социальной адаптации глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся в условиях реализации программы ФГОС»
Курс повышения квалификации «Система диагностики предметных и метапредметных результатов в начальной школе»
Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика преподавания в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего вида»
Курс профессиональной переподготовки «Музыка: теория и методика преподавания в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.