Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Воспитательная работа / Конспекты / Разработка внеклассного мероприятия "Эвилен-ээлдектер чуртунче аян-чорук"
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 26 апреля.

Подать заявку на курс
 • Воспитательная работа

Разработка внеклассного мероприятия "Эвилен-ээлдектер чуртунче аян-чорук"

библиотека
материалов

Класстан дашкаар кичээл «Эвилен-ээлдектер чуртунче аян-чорук»

Сорулгазы: 1) уругларнын мозу-будуш кижизидилгезин бедидер;

2) харылзажылга уезинде эвилен-ээлдек состерни ажыглаарын чедип алыр;

3) уругларнын чогаадыкчы чоруун, угаан-бодалын сайзырадыр;

4) эвилен-ээлдек кылдыр кижизидип, эвилен-ээлдек состерни чугаа-домаанга ажыглап билирин чедип алыр.

Кичээлдин чорудуу:

 1. «Чалалга станциязы».

- Хундулуг уруглар! Богун бис аян-чорукче поездиге олурупкаш чоруур бис. Эрткеш эптиг олуттан эжелеп алынар. Эвилен-ээлдектер чуртунче чоруурунун мурнунда бичии чугаалажыптаалынар. Силер богун кандыг эвилен-ээлдек состер чугааладынар? Силерге кым эвилен сос чугаалады?

Уругларнын харыызы: Экии, четтирдим, ажырбас.

-Аянныын аа, дыка чараш эки состерден чаа хун эгелээн-дир. Ынчангаш богун силернин хоглуунер аажок тур уруглар!

Аян чорук солун болур

А кым-даа чалгааравас

Эжеш кылдыр олурупкаш

Эвилен-ээлдек ойнаалынар!

 1. «Тайылбыр» станциязы.

Бодун канчаар алдынарын тайылбырлаар.

- Эргим аян-чорукчулар, аян-чоруктун дуруму-биле силерни таныштырар-дыр мен. Силер «Эвиленнер чурттунга» чедер дээр болзувусса мындыг дурумнерни сагыыр ужурлуг силер:

А) олудундан чопшээрел чок туруп болбас, сандай дагжатпас, шимээргевес.

Б) бок октавас.

В) харыылаарда алгырбас.

Г) шимээргевес.

Д) бот боттарынга кичээнгейлиг болур.

Телефон-биле: - Экии, бо эвилен-ээлдектер чурту бе? Силернин чуртунарга баарын чопшээреп корунерем. Чошпээрешкенинер дээш, четтирдим! Байырлыг!

- Уруглар, эвиленнер чуртунга чедер дээр болза станцияларда онаалгалар бар, ону куусеткеш чедер-дир бис.3. «Эвиленнер» станциязы.

- Ам эвиленнер станциязында келген бис. Кымнар хун-буруде ажыглаар эвилен состерни адаптарыл? Уруглар (оочур езугаар чугаалаар): Экии, эртенгинин мендизи-биле, эки хун-биле, четтирдим, ажырбас, буруулуг болдум, байырлыг, кадык болунар, оршээп корунер. Ол состерни ам орус дылга чугаалап корунер. (Слайдыда словарь состерни номчудар).

Экии – здравствуйте;

Эртенгинин мендизи-биле – доброе утро;

Эки хун-биле – добрый день;

Кежээкинин мендизи-биле – добрый вечер;

Четтирдим – спасибо;

Ажырбас – пожалуйста;

Буруулуг болдум – извините;

Оршээп корунер, буруулуг болдум – простите пожалуйста;

Силерге экини кузедим – желаю вам всего доброго;

Бугудеге экини кузедим – благодарю.

 1. «Шулукчулер» станциязы.

1-ги уруг:

Эки хун-биле! деп сени уткуп аарга

Эки хун-биле! деп харыылаар сен.

Долгандыр чылыг, чымчак ышкаш апаар.

2-ги уруг:

Биске эки орукту кузээрге, орук дургаар

Хоглуг, эрес хоорежип чедер-дир бис

Чоруктар-даа чогунгур боор магалыг-ла!

3-ку уруг:

Кадык болунар! Деп кузээшкинни алган кижи

Кажанда-даа аптекаже ис баспас, аарыга

Алыспас боор магалыг-ла.

4-ку уруг:

«Ажырбас» деп состу ап каап болбас

«Ажырбас» деп сос чокта арай чиктиг апаар

Четтирдим – ажырбас, четтирдим – ажырбас.

5-ки уруг:

Чуу дээш «четтирдим» дээр бис

Сактып безин шыдавас бис

Биске эки кылган чуул дээш.

Четтирдимни ажыглаар бис.6-гы уруг:

Оршээп корунер, моон сонгаар

Ынчанмас мен, номум, кыдыраажым

Уптас мен, улуг улус узе кирбес мен,

Оршээп корунер, ынчанмас мен.

7-ги уруг:

Эвилен болунар – будуу чугаалап тур мен

Эвилен болунар – кажанда-даа, каяа-даа

Эвилен болунар – ол дээш мактал манаванар

Аргалыг-ла болза эвилен болунар.

 1. «Тывынгырлар» станциязы.

Кичээнгейин, сагынгыр тывынгырын сайзырадыр.

- Силерге домактар номчуп бээримге, домакты эвилен сос-биле тондурер силер:

 • Менги дош безин чылыг чымчак …………… состен эрий бээр (буруулуг болдум).

 • Кырган тожек безин ………. деп чымчак состен ногаарарып озуп эгелээр (эки хун-биле).

 • Бир эвес чемненгеш тода бергеш, ававыска ……….. дээр бис (четтирдивис).

 • Тенектенип, опчоктангаш чемелээрге ………. дээр бис (оршээп корунер азы буруулуг болдум).

 • Эвилен-ээлдек, топтуг оол ужурашкан улузун …………. дээр (Экии!).

 • Кайда-даа кижилер чарлып тургаш ………… дээр (Байырлыг!).

- Эр-хейлер, уруглар! Дыка чараш кылдыр ажылдадынар. Четтирдим!

6. «Школа» станциязы.

- Кижизиг кижинин бодун алдынарынын дурумнерин чугаалажыптаалынарам уруглар. Силерге класска болган болуушкунну коргузеримге, кандыг чурум уреп турарын, кандыг эвилен-ээлдек состерни ажыглаарын харыылаар силер.

Видео1, видео 2, видео 3, видео 4.

 1. «Кижизиглер» станциязы (тончу).

- Дараазында силерге домактар номчуп бээримге, ында болуп турар болуушкунну сайгаргаш, бир эвес кылдыныы шын эвес болур болза, адыштарынар часкаар силер, бир эвес, кылдыныг шын болур болза, хулумзуруур силер:

 • Кудумчуга 2 кижи кылаштажып чораан: оларнын бирээзи 62 харлыг, бирээзинин хары 8. 62 харлыг кижинин холунга 1 сумка, 2 ном тудуп алгаш чораан. 1 ному андарлы берген.

- Силернин 1 номунар андарлы берди, - деп оол алгыргаш, чанындан халып эрте берген.

Оолдун кылдыныы шын болган бе, шын эвес бе?

 • Кудумчуга эртип бар чыткан кырган-авайдан, оол: - Шак каш-дыр? – деп, алгырган.

 • Чада оору 2 кижи унуп бар чораан. Оларнын бирээзинин хары 10, бирээзинин 39. 10 харлыг оол мурнай-мурнай, 39 харлыг кижини иде-иде халы уне берген.

- Уруглар, ам база кижизиг кижинин эвилен-ээлдек состерин быжыглап катаптаалынар. Ургулчу хун-буру утпайн ажыглаар силер.

 • Бир эвес сен кижизиг, эвилен-ээлдек болзунза сээн дугайында кым-даа, кажан-даа багай чуве чугаалавас.

 • Клубка местонну улуг улуска чайлап беринер, аванга дузалажып, аяк-сава чугжуп бээр сен.

 • Кичээлдерге эжин-биле хоорешпес, шимээргевес кичээнгейлиг олурар сен.

 • Бажынынны арыглааштын, байырлалда аванарга, эштеринге, башкыларынга байыр чедирерин утпас силер.

 • Улуг улус чугаазын узе кирбес, уругларга эштеринге бергелерге дузалаар сен.

 • Кужу эвээш, бичии кижини камгалаарынга белен болунар, эжин дугайында багай сос кажан-даа соглевенер.

- Уруглар, бистин аян-чоруувус моон-биле доозулган. Аян-чорук кандыг эрти, силерге солун болду бе? (уругларнын харыызы). Ийе уруглар, силернин хоглуг арый-шырайынардан аян-чорук эки эрткен деп билип тур мен. Ынчангаш, уруглар силер, эвилен-ээлдек состерни хун-буруде ажыглап, эвилен-ээлдек болурунарга бузуреп тур мен!

Республика Тыва Сут-Хольский район Хор-Тайга ортумак школазы

Класстан дашкаар кичээл:

«Эвилен-ээлдектер чуртунче аян-чорук»

1 класс,

Ондар Д.В., социальный педагог2015-2016 ооредилге чылы

Автор
Дата добавления 14.03.2016
Раздел Воспитательная работа
Подраздел Конспекты
Просмотров99
Номер материала ДВ-525796
Получить свидетельство о публикации

"Инфоурок" приглашает всех педагогов и детей к участию в самой массовой интернет-олимпиаде «Весна 2017» с рекордно низкой оплатой за одного ученика - всего 45 рублей

В олимпиадах "Инфоурок" лучшие условия для учителей и учеников:

1. невероятно низкий размер орг.взноса — всего 58 рублей, из которых 13 рублей остаётся учителю на компенсацию расходов;
2. подходящие по сложности для большинства учеников задания;
3. призовой фонд 1.000.000 рублей для самых активных учителей;
4. официальные наградные документы для учителей бесплатно(от организатора - ООО "Инфоурок" - имеющего образовательную лицензию и свидетельство СМИ) - при участии от 10 учеников
5. бесплатный доступ ко всем видеоурокам проекта "Инфоурок";
6. легко подать заявку, не нужно отправлять ответы в бумажном виде;
7. родителям всех учеников - благодарственные письма от «Инфоурок».
и многое другое...

Подайте заявку сейчас - https://infourok.ru/konkurs


Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ


Идёт приём заявок на международный конкурс по математике "Весенний марафон" для учеников 1-11 классов и дошкольников

Уникальность конкурса в преимуществах для учителей и учеников:

1. Задания подходят для учеников с любым уровнем знаний;
2. Бесплатные наградные документы для учителей;
3. Невероятно низкий орг.взнос - всего 38 рублей;
4. Публикация рейтинга классов по итогам конкурса;
и многое другое...

Подайте заявку сейчас - https://urokimatematiki.ru

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх