1265265
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
+Добавить материал
и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Дистанционные курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для педагогов

Дистанционные курсы для педагогов - курсы профессиональной переподготовки от 5.520 руб.;
- курсы повышения квалификации от 1.200 руб.
Престижные документы для аттестации

ВЫБРАТЬ КУРС СО СКИДКОЙ ДО 70%

ВНИМАНИЕ: Скидка действует ТОЛЬКО сейчас!

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 выдана ООО "Инфоурок")

ИнфоурокОбществознаниеРабочие программыРобоча навчальна програма з дисципліни "Конституційне право України"

Робоча навчальна програма з дисципліни "Конституційне право України"

библиотека
материалов
Скачать материал целиком можно бесплатно по ссылке внизу страницы.


ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»

Циклова комісія юридичних дисциплін

Юридично-інформаційне відділення
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора коледжу

з навчальної роботи

_______ Ю.В.Опанасенко

«____»________________2015 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.30401 «ПРАВО»

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»2015-2016 навчальний рік

Робоча програма

«Конституційне право України»

для студентів

спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

напряму підготовки 6.30401 «Право»
Розробник: Тирон В.О., викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, магістр педагогіки вищої школи, магістр управління навчальним закладомРобочу програму розглянуто на засіданні циклової комісії юридичних дисциплін

Протокол від «___»______________2015 року №___


Голова циклової комісії___________ В.А.Сердюк

1.Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -3,5/5,25 (ECTS)

Галузь знань
0304 «Право»______
(шифр і назва)Напрям підготовки
_6.030401 «Право»______
(код і назва)Спеціальність _5.03040101 «Правознавство»

(код і назва)Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Молодший спеціаліст з права

Нормативна

Рік підготовки:

2-й

-

Семестр

Загальна кількість годин -189

3-й, 4-й

-

Лекції

Всього годин для денної форми навчання:

аудиторних - 103
самостійної роботи
студента - 86

67 год

-

Практичні, семінарські

36 год

-

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

86 год

-

Індивідуальні завдання:
- -

Вид контролю: іспитПримітка

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи студента становить:

для денної форми навчання – 103/86 (1,2)

  
2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета дисципліни “Конституційне право України” – вивчення конституційно-правових явищ, інститутів і норм вітчизняного конституційного права, процесів, пов’язаних з їхнім становленням, розвитком та функціонуванням. Вивчивши навчальну дисципліну, студенти знатимуть зміст основних інститутів конституційного права України, вмітимуть їх аналізувати в історичному та порівняльному плані, отримають всебічну картину конституційного ладу нашої країни і водночас будуть розуміти нормативні положення, які мають вихідне значення для всіх інших галузей права.

Основні завдання навчальної дисципліни “Конституційне право України”:

 • забезпечення засвоєння сукупності юридичних норм, які закріплюють конституційний лад України, форму правління і форму державного устрою, політичний режим, визначають організацію, компетенцію і порядок діяльності вищих, центральних і місцевих органів державної влади, місцевого самоврядування, основні права й обов’язки громадян, іноземців та осіб без громадянства, виборче право і виборчу систему України;

 • формування самостійного мислення, навичок аналізу основ конституційного права України, порівняння та співставлення його з основами державного (конституційного) права зарубіжних країн;

 • формування понятійного апарату, що використовується в межах конституційного права України, та вміння ним користуватися;

 • поглиблення знань прикладного характеру;

 • розвиток загальної політико-правової культури студентів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

 • поняття, предмет, методи, систему та джерела галузі конституційного права України, особливості конституційно-правових норм та конституційно-правових інститутів;

 • поняття, предмет, систему та методи науки конституційного права;

 • основи вчення про конституцію;

 • історію становлення та розвитку конституціоналізму в Україні, структуру та зміст Конституції України 1996 року, передумови та напрямки новітньої конституційної реформи в Україні, спрямованої на вдосконалення організації та функціонування системи публічної влади в Україні;

 • засади конституційного ладу України;

 • правову регламентацію питань громадянства в Україні;

 • основні права, свободи й обов'язки людини і громадянина, гарантії їх реалізації;

 • основи правового статусу іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні;

 • основні форми народного волевиявлення в Україні (вибори, референдуми);

 • конституційну систему органів державної влади в Україні та конституційні принципи її побудови і функціонування;

 • конституційно-правовий статус органів законодавчої, виконавчої, судової влади, Президента України та органів прокуратури;

 • засади територіального устрою та систему адміністративно-територіального устрою України;

 • конституційні основи місцевого самоврядування в Україні;

вміти:

 • правильно користуватися понятійним апаратом, яким оперує наука конституційного права;

 • вільно орієнтуватися у змісті Конституції України та інших найважливіших джерел галузі конституційного права України;

 • аналізувати логічну структуру конституційно-правових норм;

 • розкривати зміст конституційних принципів організації державної влади в Україні, відносин влади з людиною та інститутами громадянського суспільства;

 • розкривати зміст конституційних принципів правового статусу людини і громадянина, систематизувати основні права та свободи людини і громадянина;

 • давати характеристику виборчих систем в Україні та розкривати зміст принципів виборчого права;

 • правильно використовувати критерії для відмежування органів державної влади від інших державних та недержавних установ і організацій;

 • визначати місце будь-якого органу державної влади в державному механізмі України;

 • формулювати основні функції та повноваження органів законодавчої, виконавчої, судової влади, Президента України, органів прокуратури;

 • давати порівняльну характеристику статусу різних видів органів державної влади;

 • розкривати зміст поняття “місцеве самоврядування” та показувати його співвідношення з поняттям “державна влада”;

 • відмежовувати органи місцевого самоврядування від органів державної влади.

Знання та вміння, отримані під час вивчення навчальної дисципліни “Конституційне право України”, необхідні для якісної професійної та практичної підготовки фахівця в сфері юриспруденції.Сформовані компетенції:


Дисципліна належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Необхідні знання дисципліни «Теорія держави та права» та предмета «Правознавство» в обсязі програми базової середньої школи.


Міждисциплінарні зв’язки:


Теорія держави і права”, “Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні”, “Конституційне право зарубіжних країн”, “Історія держави і права України”, “Організація судових та правоохоронних органів”, “Адміністративне право України”.
3.Програма навчальної дисципліни

І семестр

Змістовий модуль 1. «Загальна характеристика галузі конституційного права. Основи вчення про Конституцію. Засади конституційного ладу України»


1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА. ОСНОВИ ВЧЕННЯ ПРО КОНСТИТУЦІЮ

1.1. Конституційний процес в Україні

Основні етапи розвитку вітчизняного конституціоналізму. Державно-конституційні традиції українського козацтва. Пакти та Конституції законів і вільностей Війська Запорізького (Конституція Пилипа Орлика). Розвиток національної конституційної думки та спроби її втілення у державотворчі процеси у XIX на початку XX століть. Конституція Української Народної Республіки 1918 року. Конституційний розвиток Української РСР. Конституція України 1978 року: порівняльно-правовий аналіз із Конституцією України 1996 року. Розвиток конституційної реформи на основі Конституції України. Конституційне забезпечення політичної реформи в державі. Основні напрями, мета, засоби конституційного реформування держави та суспільства.

Семінарське заняття

1.2. Конституційне право України як галузь права,

наука, навчальна дисципліна

Поняття конституційного права України як галузі права. Місце конституційного права в системі національного права України. Предмет, метод та джерела конституційного права України як галузі права та їх специфіка. Система конституційного права України: поняття, структура, особливості. Конституційно-правові норми: поняття, класифікація, структура. Конституційно-правові інститути: поняття, специфіка, види. Принципи конституційного права: поняття, види, нормативне закріплення. Конституційно-правові відносини: поняття, види, ознаки. Умови виникнення, зміни та припинення конституційно-правових відносин. Предмет, завдання та джерела науки конституційного права України. Методологія науки конституційного права. Зв’язок науки конституційного права з іншими суспільними та галузевими юридичними науками.

Семінарське заняття

Практичне заняття

Вирішення практичних завдань на тему “Конституційно-правові норми”.

1.3. Теорія Конституції України

Поняття, ознаки (юридичні властивості) та сутність Конституції України. Конституція та держава, Конституція та політична система суспільства, Конституція та конституціоналізм: їх співвідношення. Функції конституції та їх характеристика. Класифікація конституції: мета та критерії класифікації. Види конституцій в Україні. Об’єкти конституційного регулювання. Дія Конституції України. Форма і структура Конституції України. Мова та стиль Конституції України. Внесення змін та доповнень до Конституції України (Розділ ХІІІ Конституції України). Поняття, структура механізму реалізації Конституції України, фактори, що визначають реалізацію та ефективність дії Конституції України, проблеми її реалізації. Додержання та охорона Конституції України: гарантії, механізм захисту та охорони. Суб’єкти захисту. Конституція і проблема імплементації норм міжнародного права.

Семінарське заняття


2. ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

2.1. Конституційно-правові засади конституційного ладу України

Поняття, ознаки, структура, особливості конституційного ладу України: демократична, правова, світська держава – конституційно-правова характеристика; політичний плюралізм та ідеологічне розмаїття; плюралізм форм власності; верховенство права та закону. Форма державного правління. Форма державного устрою. Політичний режим. Україна – республіка. Види республік. Особливості республіканської форми правління та політичного режиму в Україні. Президентсько-парламентська республіка. Парламентсько-президентська республіка. Конституційно-правове регулювання політичних партій, громадських і релігійних об’єднань в Україні. Нормативне регулювання статусу засобів масової інформації. Гарантії конституційного ладу України: поняття, система. Поняття, принципи, ознаки державного ладу України. Система державних органів України. Поняття, ознаки, принципи суспільного ладу України. Структура суспільного ладу України: політична система суспільства: поняття та їх характеристика; економічна система України: конституційно-правові засади; соціальна система: поняття, особливості; духовно-культурна система як елемент суспільного ладу України.

Семінарське заняття

Підсумковий модульний контроль №1


ІІ семестр

Змістовий модуль 2. «Засади конституційного ладу України. Конституційна система органів державної влади і місцевого самоврядування»

2.2. Організація і здійснення державної влади в Україні

Конституційно-правове регулювання питань організації і діяльності органів державної влади. Поняття та особливості органів державної влади. Види органів державної влади: критерії класифікації та види. Принцип єдності та розподілу державної влади та його реалізація. Легалізація та легітимація державної влади в Україні. Місце прокуратури в системі органів державної влади: система і структура прокуратури; функції і повноваження прокуратури; акти органів прокуратури.

Семінарське заняття

2.3. Конституційно-правовий статус людини

та громадянина в Україні

Поняття та конституційні принципи правового статусу людини та громадянина в Україні. Конституційні права і свободи: поняття, ознаки, класифікація. Непорушність, невід’ємність і невідчужуваність основних прав і свобод людини. Особисті (громадянські), політичні, економічні, соціальні, культурні та екологічні права та свободи. Конституційні обов’язки громадян України. Система гарантій конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. Громадянство України: законодавство, міжнародні акти, зміст права на громадянство, документи, які підтверджують громадянство України. Принципи набуття громадянства України. Умови прийняття до громадянства України (порядок розгляду заяв громадян з питань громадянства України). Припинення громадянства України. Зміна громадянства України. Роль міжнародних актів у регулюванні конституційних прав, свобод та обов’язків в Україні (Загальна декларація прав людини 1948 р., Міжнародні пакти про права людини 1966 р., Європейська Конвенція про захист прав та основних свобод 1950 р.). Конституційно-правові засади статусу іноземних громадян, осіб без громадянства та біженців в Україні. Необмеженість конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Семінарське заняття

Практичне заняття

Вирішення практичних завдань на тему “Громадянство України”.

2.4. Народне волевиявлення (вибори, референдуми)

Поняття та форми прямої демократії. Поняття, ознаки та принципи виборів в Україні.

Становлення інституту виборів в Україні.

Класифікація виборів в Україні. Виборча система в Україні. Виборчий процес в Україні: конституційно-правова характеристика.

Інформаційне забезпечення виборчого процесу. Правові проблеми фінансування виборів. Відповідальність за порушення законодавства про вибори.

Законодавче закріплення референдумів в Україні: поняття, види, принципи. Передумови виникнення референдумів.

Референдний процес: предмет всеукраїнського референдуму, учасники та їх конституційно-правовий статус. Відповідальність за порушення порядку проведення референдуму.

Семінарське заняття

Практичне заняття

Вирішення практичних завдань на тему “Виборча система та виборчий процес в Україні”.

3. КОНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

3.1. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України

Ідея парламентаризму та її реалізація в Україні. Конституційна доктрина законодавчої влади в Україні. Поняття та ознаки Верховної Ради України як органу законодавчої влади. Склад Верховної Ради України. Функції Верховної Ради України: поняття, зміст.

Статус народного депутата України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Депутатські групи (фракції). Парламентська коаліція.

Організація та порядок роботи Верховної Ради України. Комітети Верховної Ради України. Повноваження Верховної Ради України.

Законодавчий процес, його основні стадії.

Зовнішньополітична діяльність Верховної Ради України і міжпарламентські зв’язки: засади зовнішньої політики України; Законодавство з питань зовнішньої політики України; ратифікація міжнародних договорів; приєднання до міжнародних договорів; співробітництво України з Організацією Об’єднаних Націй; Європейське регіональне співробітництво; співробітництво Верховної Ради України з парламентами інших країн.

Семінарське заняття

3.2. Конституційно-правові засади статусу Президента України

Становлення інституту президентства в Україні. Місце та роль Президента України в механізмі державної влади.

Проблеми президентської влади на сучасному етапі розвитку. Особливості виборів Президента України.

Функції Президента України. Повноваження та акти Президента України.

Адміністрація Президента України. Органи виконавчої влади та інші державні органи, підпорядковані Президентові України.

Семінарське заняття

Підсумковий модульний контроль №2


Змістовий модуль 3. «Конституційна система органів державної влади і місцевого самоврядування. Конституційно-правові засади охорони Конституції України, територіального устрою, національної безпеки та оборони України»

3.3. Органи виконавчої влади в Україні:

конституційно-правовий статус

Виконавча влада як відносно самостійна форма єдиної державної влади.

Особливості організації виконавчої влади в Україні.

Система органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України – вищий орган в системі органів виконавчої влади: склад; основні функції; повноваження. Центральні органи виконавчої влади: міністерства; державні комітети (державні служби); центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Місцеві державні адміністрації: завдання, функції та повноваження. Акти органів виконавчої влади.

Взаємодія органів виконавчої влади з іншими державними органами. Адміністративна реформа в Україні.

Семінарське заняття

3.4. Місцеве самоврядування в Україні

Історія становлення і розвитку системи місцевого самоврядування. Міжнародно-правова регламентація організації питань місцевого самоврядування. Європейська Хартія про місцеве самоврядування.

Сучасні моделі місцевого самоврядування. Конституційне закріплення моделі місцевого самоврядування в Україні.

Поняття місцевого самоврядування. Правові основи і система місцевого самоврядування: повноваження місцевого самоврядування; система місцевого самоврядування; матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування; гарантії місцевого самоврядування.

Рішення органів місцевого самоврядування: порядок прийняття та юридична сила. Припинення дії та відміна актів органів місцевого самоврядування.

Судовий захист прав місцевого самоврядування.

Перспективи розвитку місцевого самоврядування в ході адміністративної реформи.

Семінарське заняття

3.5. Органи судової влади в Україні та організація їх роботи

Поняття, соціальна функція та значення судової влади. Конституційні принципи правосуддя. Конституційно-правовий статус суддів України.

Гарантії незалежності суддів. Порядок призначення та обрання суддів. Підстави, за яких припиняються повноваження суддів.

Система судової влади в Україні. Правові засади діяльності органів суддівського самоврядування в Україні.

Вища рада юстиції України: порядок формування; склад; основні функції; повноваження.

Семінарське заняття

4. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ, НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

4.1. Конституційний Суд України

Історичні передумови виникнення конституційної юстиції в системі судової влади. Порядок формування Конституційного Суду України, його чисельний склад, структура, вимоги до суддів. Статус суддів Конституційного Суду України та гарантії їх діяльності. Законодавчі засади організації і діяльності Конституційного Суду України: функції та повноваження. Регламент Конституційного Суду України – нормативно-процесуальний акт. Конституційне провадження. Форми звернення до Конституційного Суду України. Колегії Конституційного Суду України: характерні риси та проблеми реалізації.

4.2. Конституційно-правова відповідальність в системі юридичної відповідальності

Поняття конституційно-правової відповідальності: характеристика підходів. Співвідношення конституційно-правової відповідальності з конституційною, державно-правовою відповідальністю. Місце конституційно-правової відповідальності в системі соціальної відповідальності.

Ознаки конституційно-правової відповідальності: їх характеристика. Функції конституційно-правової відповідальності: поняття та види. Класифікація конституційно-правової відповідальності: критерії та види.

Конституційне правопорушення (делікт): поняття, склад (характеристика), класифікація. Конституційно-правова відповідальність та конституційний контроль, їх співвідношення.


4.3. Територіальний устрій України

Поняття, принципи та система територіального устрою України. Україна – унітарна держава. Унітарні держави і процеси автономізації, регіоналізації, муніципалізації її територій. Унітарна держава і федералізація.

Конституційне закріплення форми державного устрою як відносно децентралізованої унітарної держави.

Система адміністративно-територіального устрою. Види адміністративно-територіальних одиниць.

Автономія: поняття та види: територіальна; екстериторіальна.

Семінарське заняття

4.4. Конституційно-правові засади національної безпеки

та оборони України

Теоретичні основи національної безпеки України: поняття та сутність національної безпеки; принципи національної безпеки України; об’єкти національної безпеки; суб’єкти національної безпеки. Система забезпечення національної безпеки України: поняття системи забезпечення національної безпеки та її елементи; основні функції системи забезпечення національної безпеки; повноваження основних суб’єктів системи забезпечення національної безпеки; засоби забезпечення національної безпеки України. Гарантування прав, свобод та обов’язків громадян України під час забезпечення національної безпеки.

Система національної безпеки: політична безпека України; економічна безпека України; воєнна безпека України (поняття, основи та організація оборони України; воєнна політика та воєнне будівництво України; теоретичні аспекти воєнної доктрини України; конституційно-правовий статус Збройних Сил України); екологічна безпека України; інформаційна безпека України; демографічна безпека України; міжнародна безпека України (міжнародні конфлікти і засоби розв’язання; сучасна європейська політична ситуація і місце України в геополітичному просторі Європи; міжнародні відносини України в контексті національної безпеки); правова безпека України.

Семінарське заняття

Підсумковий модульний контроль №3

4.Структура навчальної дисципліни


Тема 1.1.

Конституційний процес в Україні

10

4

2

-

-

4Література: ЛО-1,с.67-76; ЛО-2,с.88-131; ЛО-3,с.47-73; ЛО-4,с.29-45; ЛО-5, с.61-94; ЛД-1, ЛД-28, ЛД-29

Тема 1.2. Конституційне право України як галузь права, наука, навчальна дисципліна

12

4

4

-

-

4Література: ЛО-1,с.9-18; ЛО-2,с.11-25; ЛО-3,с.12-17,33-36; ЛО-5,с.5-16; ЛД-1; ЛО-1,с.18-24; ЛО-2,с.39-68; ЛО-3,с.17-22,29-30; ЛО-5,с.51-54; ЛО-1,с.39-43; ЛО-2,с.68-88; ЛО-3,с.32-33; ЛО-4,с.15-29; ЛО-5,с.45-51; ЛО-1,с.43-47; ЛО-2,с.25-39; ЛО-3,с.36-41; ЛО-5,с.54-61

Тема 1.3. Теорія Конституції України

12

4

2

-

-

6Література: ЛО-1,с.76-80; ЛО-2,с.88-131; ЛО-3,с.47-73; ЛО-4,с.29-45; ЛО-5, с.61-94; ЛД-1, ЛД-28, ЛД-29

Тема 2.1.

Конституційно-правові засади конституційного ладу України

16

4

4

-

-

8Література: ЛО-1,с.80-110; ЛО-2,с.167-190; ЛО-3,с.78-90; ЛО-4,с.45-57;ЛО-5,с.94-116; ЛД-1, ЛД-28, ЛД-29

Підсумковий модульний контроль №1

2

2

-

-

-

-Разом за змістовим модулем 1

52

18

12

-

-

22ІІ семестр

Змістовий модуль 2. «Засади конституційного ладу України. Конституційна система органів державної влади і місцевого самоврядування»

Тема 2.2. Організація і здійснення державної влади в Україні

8

2

2

-

-

4Література: ЛО-1,с.227-240; ЛО-3,с.186-196; ЛО-5,с.227-292; ЛД-1

Тема 2.3. Конституційно-правовий статус людини та громадянина в Україні

18

6

4

-

-

8Література: ЛО-1,с.110-122; ЛО-2,с.190-248; ЛО-3,с.96-101; ЛО-4,с.45-57; ЛО-5,с.116-143; ЛД-1

Тема 2.4. Народне волевиявлення (вибори, референдуми)

16

6

4

-

-

6Література: ЛО-1,с.173-190; ЛО-2,с.248-269; ЛО-3,с.165-172; ЛО-4,с.121-147; ЛО-5,с.193-223; ЛД-1, ЛД-9, ЛД-14, ЛД-15, ЛД-27

Тема 3.1. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України

13

4

2

-

-

7Література: ЛО-1,с.240-289; ЛО-2, с.284-339; ЛО-3,с.201-258; ЛО-4,с.159-183; ЛО-5,с.292-357; ЛД-1, ЛД-3, ЛД-4, ЛД-9, ЛД-10

Тема 3.2. Конституційно-правові засади статусу Президента України

12

4

2

-

-

6Література: ЛО-1,с.289-314; ЛО-2,с.339-387; ЛО-3,с.264-277; ЛО-4,с.183-197; ЛО-5,с.357-378; ЛД-1, ЛД-7, ЛД-27

Підсумковий модульний контроль №2

2

2

-

-

-

-Разом за змістовим модулем 2

69

24

14

-

-

31Змістовий модуль 3. «Конституційна система органів державної влади і місцевого самоврядування. Конституційно-правові засади охорони Конституції України, територіального устрою, національної безпеки та оборони України»

Тема 3.3. Органи виконавчої влади в Україні: конституційно-правовий статус

12

4

2

-

-

6Література: ЛО-1,с.314-336; ЛО-2,с.387-420; ЛО-3,с.283-295; ЛО-4,с.197-211; ЛО-5,с.378-444; ЛД-1, ЛД-25

Тема 3.4. Місцеве самоврядування в Україні

12

4

2

-

-

6Література: ЛО-1,с.374-448; ЛО-2,с.499-520; ЛО-3,с.361-375; ЛО-4,с.293-306; ЛО-5,с.513-532; ЛД-1, ЛД-8, ЛД-12, ЛД-14

Тема 3.5. Органи судової влади в Україні та організація їх роботи

11

4

2

-

-

5Література: ЛО-1,с.336-361; ЛО-2,с.420-477; ЛО-3,с.301-336; ЛО-4,с.211-275; ЛО-5,с.444-485; ЛД-1, ЛД-11, ЛД-16, ЛД-21, ЛД-22

Тема 4.1. Конституційний Суд України

6

2

-

-

-

4Література: ЛО-1,с.336-361; ЛО-2,с.420-477; ЛО-3,с.301-336; ЛО-4,с.211-275; ЛО-5,с.444-485; ЛД-1, ЛД-11, ЛД-16, ЛД-21, ЛД-22

Тема 4.2. Конституційно-правова відповідальність у системі юридичної відповідальності

8

4

-

-

-

4Література: ЛО-1,с.24-31; ЛО-2,с.131-152; ЛО-3,с.30-32; ЛО-5,с.35-45; ЛД-1

Тема 4.3.

Територіальний устрій України

10

4

2

-

-

4Література: ЛО-1,с.361-369; ЛО-2,с.477-488; ЛО-3,с.342-350; ЛО-4,с.275-283; ЛО-5,с.485-492, 502-513; ЛД-1

Тема 4.4.

Конституційно-правові засади національної безпеки та оборони України

8

2

2

-

-

4Література: ЛО-1,с.195-220; ЛО-2,с.248-269; ЛО-3, с.172-175; ЛО-4, с.121-147; ЛО-5, с.193-223; ЛД-1, ЛД-9, ЛД-14, ЛД-15, ЛД-27

Підсумковий модульний контроль №3

1

1

-

-

-

-Разом за змістовим модулем 3

68

25

10

-

-

33Всього годин:

189

67

36

-

-

86
5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Конституційний процес в Україні

2

2

Поняття, предмет, метод та система галузі конституційного права

2

3

Теорія Конституції України

2

4

Основні засади конституційного ладу України

2

5

Конституційно-правове регулювання політичних партій, громадських і релігійних об’єднань в Україні

2

6

Організація і здійснення державної влади в Україні

2

7

Конституційні основи правового статусу людини і громадянина в Україні

2

8

Виборче право та виборчий процес

2

9

Конституційний статус Верховної Ради України

2

10

Конституційно-правові засади статусу Президента України

2

11

Органи виконавчої влади в Україні: конституційно-правовий статус

2

12

Місцеве самоврядування в Україні

2

13

Органи правосуддя

2

14

Територіальний устрій України

2

15

Конституційно-правові засади національної безпеки та оборони України

2


6. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Конституційно-правові норми: поняття, класифікація, структура. Вирішення практичних завдань

2

2

Громадянство України. Вирішення практичних завдань

2

3

Виборча система та виборчий процес в Україні. Вирішення практичних завдань

2


7. Теми лабораторних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин


Згідно навчальної програми дисципліни лабораторні заняття не заплановані 

-


8. Самостійна робота


з/п

Назва теми

Короткий зміст

Кількість годин

Змістовий модуль1. «Загальна характеристика галузі конституційного права. Основи вчення про Конституцію. Засади конституційного ладу України»

1

Конституційний процес в Україні

 • Розвиток національної конституційної думки та спроби її втілення у державотворчі процеси у XIX - на початку XX століть

 • Конституція Української Народної Республіки 1918 року

 • Конституційний розвиток Української РСР

 • Конституційне забезпечення політичної реформи в державі

 • Основні напрями, мета, засоби конституційного реформування держави та суспільства

4

2

Конституційне право України як галузь права, наука, навчальна дисципліна

 • Система конституційного права України: поняття, структура, особливості

 • Конституційно-правові норми: поняття, класифікація, структура

 • Конституційно-правові інститути: поняття, специфіка, види

 • Принципи конституцій-ного права: поняття, види, нормативне закріплення

 • Предмет, завдання та джерела науки конституційного права України

 • Методологія науки конституційного права

 • Зв’язок науки конституційного права з іншими суспільними та галузевими юридичними науками

4

3

Теорія Конституції України

 • Види конституцій в Україні

 • Об’єкти конституційного регулювання

 • Дія Конституції України.

 • Форма і структура Конституції України

 • Мова та стиль Конституції України

 • Додержання та охорона Конституції України: гарантії, механізм захисту та охорони

 • Суб’єкти захисту

 • Конституція і проблема імплементації норм міжнародного права

6

4

Конституційно-правові засади конституційного ладу України

 • Форма державного правління

 • Форма державного устрою

 • Політичний режим

 • Україна – республіка

 • Види республік

 • Особливості республіканської форми правління та політичного режиму в Україні

 • Президентсько-парламентська республіка

 • Парламентсько-президентська республіка

 • Гарантії конституційного ладу України: поняття, система

 • Поняття, принципи, ознаки державного ладу України

 • Система державних органів України

 • Поняття, ознаки, принципи суспільного ладу України

 • Структура суспільного ладу України. Політична система суспільства: поняття та їх характеристика; економічна система України: конституційно-правові засади; соціальна система: поняття, особливості; духовно-культурна система як елемент суспільного ладу України

8

Змістовий модуль 2. «Засади конституційного ладу України. Конституційна система органів державної влади і місцевого самоврядування»

1

Організація і здійснення державної влади в Україні

 • Місце прокуратури в системі органів державної влади: система і структура прокуратури; функції і повноваження прокуратури; акти органів прокуратури

4

2

Конституційно-правовий статус людини та громадянина в Україні

 • Непорушність, невід’ємність і невідчужуваність основних прав і свобод людини

 • Система гарантій конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні

 • Припинення громадянства України

 • Зміна громадянства України

 • Роль міжнародних актів у регулюванні конституційних прав, свобод та обов’язків в Україні (Загальна декларація прав людини 1948 р., Міжнародні пакти про права людини 1966 р., Європейська Конвенція про захист прав та основних свобод 1950 р.)

 • Конституційно-правові засади статусу іноземних громадян, осіб без громадянства та біженців в Україні

 • Необмеженість конституційних прав і свобод людини і громадянина

8

3

Народне волевиявлення (вибори, референдуми)

 • Становлення інституту виборів в Україні

 • Інформаційне забезпечення виборчого процесу

 • Правові проблеми фінансування виборів

 • Відповідальність за порушення законодавства про вибори

 • Референдний процес: предмет всеукраїнського референдуму, учасники та їх конституційно-правовий статус

 • Відповідальність за порушення порядку проведення референдуму

6

4

Конституційно-правовий статус Верховної Ради України

 • Статус народного депутата України

 • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

 • Депутатські групи (фракції)

 • Парламентська коаліція

 • Зовнішньополітична діяльність Верховної Ради України і міжпарламентські зв’язки: засади зовнішньої політики України

 • Законодавство з питань зовнішньої політики України; ратифікація міжнародних договорів; приєднання до міжнародних договорів; співробітництво України з Організацією Об’єднаних Націй

 • Європейське регіональне співробітництво; співробітництво Верховної Ради України з парламентами інших країн

7

5

Конституційно-правові засади статусу Президента України

 • Проблеми президентської влади на сучасному етапі розвитку

 • Особливості виборів Президента України

 • Адміністрація Президента України

 • Органи виконавчої влади та інші державні органи, підпорядковані Президентові України

6

Змістовий модуль 3. «Конституційна система органів державної влади і місцевого самоврядування. Конституційно-правові засади охорони Конституції України, територіального устрою, національної безпеки та оборони України»

1

Органи виконавчої влади в Україні: конституційно-правовий статус

 • Особливості організації виконавчої влади в Україні

 • Система органів виконавчої влади

 • Місцеві державні адміністрації: завдання, функції та повноваження

 • Акти органів виконавчої влади

 • Взаємодія органів виконавчої влади з іншими державними органами

 • Адміністративна реформа в Україні

6

2

Місцеве самоврядування в Україні

 • Сучасні моделі місцевого самоврядування

 • Конституційне закріплення моделі місцевого самоврядування в Україні

 • Рішення органів місцевого самоврядування: порядок прийняття та юридична сила

 • Припинення дії та відміна актів органів місцевого

самоврядування

 • Судовий захист прав місцевого самоврядування

 • Перспективи розвитку місцевого самоврядування в ході адміністративної реформи

6

3

Органи судової влади в Україні та організація їх роботи

 • Гарантії незалежності суддів

 • Порядок призначення та обрання суддів

 • Підстави, за яких припиняються повноваження суддів

 • Вища рада юстиції України: порядок формування; склад; основні функції; повноваження

5

4

Конституційний Суд України

 • Регламент Конституційного Суду України – нормативно-процесуальний акт

 • Конституційне провадження

 • Форми звернення до Конституційного Суду України

 • Колегії Конституційного Суду України: характерні риси та проблеми реалізації

4

5

Конституційно-правова відповідальність у системі юридичної відповідальності

 • Конституційне правопорушення (делікт): поняття, склад (характеристика), класифікація

 • Конституційно-правова відповідальність та конституційний контроль, їх співвідношення

4

6

Територіальний устрій України

 • Конституційне закріплення форми державного устрою як відносно децентралізованої унітарної держави

 • Автономія: поняття та види: територіальна; екстериторіальна

4

7

Конституційно-правові засади національної безпеки та оборони України

 • Система національної безпеки: політична безпека України; економічна безпека України; воєнна безпека України (поняття, основи та організація оборони України; воєнна політика та воєнне будівництво України; теоретичні аспекти воєнної доктрини України; конституційно-правовий статус Збройних Сил України); екологічна безпека України; інформаційна безпека України; демографічна безпека України; міжнародна безпека України (міжнародні конфлікти і засоби розв’язання; сучасна європейська політична ситуація і місце України в геополітичному просторі Європи; міжнародні відносини України в контексті національної безпеки); правова безпека України

4

 

Разом


 86


9. Індивідуальні завдання

Індивідуальна робота передбачає виконання конкретизованого завдання у письмовій формі (надання ґрунтовної відповіді на питання, реферат), розробка та захист презентації, аналіз конкретної виробничої ситуації.

Підготовка та захист рефератів, доповідей, повідомлень, мультимедійних презентацій на теми:

 • Провідна роль конституційного права в системі національного права України

 • Ієрархічна система джерел галузі конституційного права

 • Місце науки конституційного права України в систем галузевих юридичних наук, її роль у становленні і розвитку правової системи України

 • Суб’єкти конституційно-правових відносин: постановка проблем теоретичного визначення

 • Умови виникнення, зміни та припинення конституційно-правових відносин

 • Актуальні проблеми сучасного конституційного процесу.

 • Класифікація сучасних конституцій: мета та критерії класифікації.

 • Правовий захист Конституції України.

 • Порівняльна характеристика конституційних проектів: «Начерки Конституції Республіки» Григорія Андрузького (1850); «Вольний Союз – Вільна Спілка» Михайла Драгоманова (1884); «Основний Закон Самостійної України Спілки народу українського» Миколи Міхновського (1905).

 • Конституційне законодавство Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки; Карпатської України.

 • Проект Конституції ЗУНР Станіслава Дністрянського.

 • Конституційно-правові основи захисту конституційного ладу.

 • Політична, економічна та ідеологічна багатоманітність в Україні.

 • Конституція України та міжнародні стандарти в сфері прав і свобод людини

 • Гарантії правового захисту прав і свобод людини і громадянина

 • Правове регулювання організації і діяльності церкви та релігійних організацій в Україні.

 • Конституційні аспекти політичного плюралізму в Україні.

 • Конституційно-правовий статус неполітичних об’єднань в Україні.

 • Конституційно-правова характеристика виборчого процесу в Україні

 • Гарантії Всеукраїнського референдуму

 • Всеукраїнський референдум 16 квітня 2000 року: проблеми імплементації

 • Поділ влади – основний конституційний принцип побудови і функціонування державного механізму України

 • Компетенція органу державної влади: поняття, характерні ознаки, особливості

 • Депутатська недоторканість і конституційно-правова відповідальність: поняття, співвідношення

 • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; конституційно-правовий статус, повноваження

 • Конституційно-правовий статус, повноваження та форми діяльності комітетів Українського парламенту

 • Роль і значення тимчасових комісій у функціонуванні парламенту України

 • Становлення інституту президентства в Україні

 • Форми взаємовідносин Президента України із органами різних гілок влади

 • Виконавча та судова влада: співвідношення та взаємодія.

 • Конституційно-правові основи взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

 • Позитиви та негативи української судової влади за часів незалежності.

 • Судово-правова реформа в Україні.

 • Конституційно-правові засади статусу Вищої ради юстиції України.

 • Особливості конституційно-правового статусу міст Києва та Севастополя.

 • Автономна Республіка Крим як територіальна автономія у складі України.

 • Проблеми вдосконалення територіальної організації України.

 • Місцеве самоврядування в Україні.


10. Методи навчання

Лекція, бесіда, пояснення, проблемне викладання, узагальнення, конкретизація, розповідь, інформаційно-відтворювальний, ілюстрація, демонстрація, логічний, дискусія, аналітичний, порівняння, проблемний, самостійна робота, дедуктивний, ділова гра, репродуктивний, евристичний, виділення головного, індуктивний, порівняльного правознавства, випереджаюче навчання, інтерактивні методи


11. Методи та форми контролю

Тестовий контроль, фронтальне опитування, оцінювання виконання індивідуальних завдань і самостійної роботи, усне та письмове опитування, практична робота, семінарське заняття, аналітичне завдання, підсумковий модульний контроль, іспит

12. Розподіл балів, які отримують студенти

13. Методичне забезпечення

1. Курс лекцій викладача з дисципліни «Конституційне право України»

2. Електронний курс лекцій з презентаціями

3. Методичні рекомендації до семінарських занять

4. Інструкційні картки до практичних занять

5. Тестові завдання до тем дисципліни

6. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни

7. Практикум з дисципліни «Конституційне право України»

8. Пакет директорської контрольної роботи

9. Пакет комплексної контрольної роботи

10. Опорні схеми-конспекти з дисципліни «Конституційне право України»

11. Питання до диференційованих заліків

12. Екзаменаційні питання до іспиту

14. Рекомендована література

Основна

ЛО-1. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2011

ЛО-2. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник. – К.: ТОВ «КНТ», ТОВ «Видавництво Ліра-К», 2011

ЛО-3. Майданик О.О. Конституційне право України: Навчальний посібник.-К.: Алерта, 2011

ЛО-4.Нестерович В.Ф. Збірник задач з конституційного права України: Навчальний посібник. - К.: Ліра-К, 2011

ЛО-5. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2002

Допоміжна

ЛД-1.Конституція України від 28.06.96

ЛД-2.Конституція АРК від 21.10.98

ЛД-3.Про УВРУ з прав людини: ЗУ від 23.12.97 № 776

ЛД-4.Про комітети ВРУ: ЗУ від 04.04.95 № 116

ЛД-5.Про громадянство: ЗУ від 18.01.01 № 2235

ЛД-6.Про політичні партії: ЗУ від 05.04.01 № 2365

ЛД-7.Про Раду національної безпеки і оборони України: ЗУ від 05.03.98 № 183

ЛД-8.Про місцеве самоврядування в Україні: ЗУ від 21.05.97 № 280

ЛД-9.Про вибори народних депутатів України: ЗУ від 18.10.01 № 2766

ЛД-10.Про статус народного депутата України: ЗУ від 17.11.92 № 2790

ЛД-11.Про КСУ: ЗУ від 16.10.96 № 422 із змінами і доповненнями

ЛД-12.Про статус депутатів місцевих рад: ЗУ від 11.07.02 № 93

ЛД-13.Про Всеукраїнський та місцеві референдуми: ЗУ від 03.07.91 № 1286

ЛД-14.Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів: ЗУ від 14.01.98 № 14

ЛД-15.Про Центральну виборчу комісію: ЗУ від 30.06.04 № 1932

ЛД-16.Про Вищу раду юстиції: ЗУ від 15.01.98 № 22

ЛД-17.Про статус біженців: ЗУ від 21.06.01 № 2557

ЛД-18.Про інформацію: ЗУ від 02.10.92 № 2657

ЛД-19.Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: ЗУ від 16.11.92 № 2782

ЛД-20.Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: ЗУ від 04.02.94 № 3929

ЛД-21.Про судоустрій і статус суддів: ЗУ від 07.07.2010 № 2453

ЛД-22.Про прокуратуру: ЗУ від 05.11.91 № 1789

ЛД-23.Про свободу совісті та релігійні організації: ЗУ від 23.04.91 № 987

ЛД-24.Про звернення громадян: ЗУ від 02.10.96 № 393

ЛД-25.Про місцеві державні адміністрації: ЗУ від 09.04.99 № 586

ЛД-26.Про об’єднання громадян: ЗУ від 16.06.92 № 2460

ЛД-27.Про вибори Президента України: ЗУ від 05.03.99 № 474 у редакції ЗУ від 18.03.04

ЛД-28.Декларація про державний суверенітет України від 16.07.90

ЛД-29.Акт проголошення незалежності України від 24.08.91

15. Інформаційні ресурси


1. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua.

2. Офіційний веб-сайт Верховного Суду України. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/.

3. Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/.

4. Офіційний веб-сайт Інституту проблем законодавства України ім. Ярослава Мудрого. – Режим доступу : http://www.legality.kiev.ua/.

5. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України “Урядовий портал України”. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/.

6.Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/index.

7.Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України. – Режим доступу : http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index.

8. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/.

9. Офіційний веб-сайт Президента України. – Режим доступу : http://www.prezident.gov.ua/.

10.Офіційний веб-сайт Служби безпеки України. – Режим доступу : http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/index.

11. Інформаційно-пошукова правова система “Нормативні акти України (НАУ)”. – Режим доступу: http://www.nau.ua.

12.Портал Лига Закон : Закон Украины, последние новости Украины. – Режим доступа : http://www.ligazakon.ua/.
Общая информация

Номер материала: ДБ-072926

Вам будут интересны эти курсы:

Курс профессиональной переподготовки «Обществознание: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс профессиональной переподготовки «Право: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Методы изучения национально-психологических особенностей и межнациональных отношений в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Методические аспекты реализации элективного курса «Основы геополитики» профильного обучения в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Основы биоэтических знаний и их место в структуре компетенций ФГОС»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания гражданского права с учетом реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Гендерные особенности воспитания мальчиков и девочек в рамках образовательных организаций и семейного воспитания»
Курс повышения квалификации «История и теория этики в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Экономика и право: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов обществознания в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курса права в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «История и обществознание: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности в сфере национальных и религиозных отношений»
Курс профессиональной переподготовки «Политология: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс профессиональной переподготовки «Организация и проведение научно-исследовательской работы в области общественных и гуманитарных наук»

Благодарность за вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей

Опубликуйте минимум 3 материала, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную благодарность

Сертификат о создании сайта

Добавьте минимум пять материалов, чтобы получить сертификат о создании сайта

Грамота за использование ИКТ в работе педагога

Опубликуйте минимум 10 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Свидетельство о представлении обобщённого педагогического опыта на Всероссийском уровне

Опубликуйте минимум 15 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данное cвидетельство

Грамота за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского сайта в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 20 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Грамота за активное участие в работе над повышением качества образования совместно с проектом "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 25 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Почётная грамота за научно-просветительскую и образовательную деятельность в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 40 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную почётную грамоту

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.