Инфоурок / Обществознание / Рабочие программы / Робоча навчальна програма з дисципліни "Організація судових та правоохоронних органів"

Робоча навчальна програма з дисципліни "Організація судових та правоохоронних органів"Московские документы для аттестации!

124 курса профессиональной переподготовки от 4 795 руб.
274 курса повышения квалификации от 1 225 руб.

Для выбора курса воспользуйтесь поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВА).

ДИПЛОМ от Столичного учебного центра: KURSY.ORG


библиотека
материалов


ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»

Циклова комісія юридичних дисциплін

Юридично-інформаційне відділення
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора коледжу

з навчальної роботи

_______ Ю.В.Опанасенко

«____»________________2015 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ»


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.30401 «ПРАВО»

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»2015-2016 навчальний рік

Робоча програма

«Організація судових та правоохоронних органів»

для студентів

спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

напряму підготовки 6.30401 «Право»
Розробник: Тирон В.О., викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, магістр педагогіки вищої школи, магістр управління навчальним закладомРобочу програму розглянуто на засіданні циклової комісії юридичних дисциплін

Протокол від «___»______________2015 року №___


Голова циклової комісії___________ В.А.Сердюк

1.Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -2,5/3,75 (ECTS)

Галузь знань
0304 «Право»
(шифр і назва)Напрям підготовки
6.030401 «Право»
(код і назва)Спеціальність 5.03040101 «Правознавство»

(код і назва)Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

Нормативна

Рік підготовки:

3-й

-

Семестр

Загальна кількість годин -135

5-й

-

Лекції

Всього годин для денної форми навчання:

аудиторних - 63
самостійної роботи
студента - 72

43 год

-

Практичні, семінарські

20 год

-

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

72 год

-

Індивідуальні завдання:
- -

Вид контролю: іспитПримітка

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи студента становить:

для денної форми навчання – 63/72 (0,87)

  
2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів” є ознайомлення студентів з будовою, структурою, комплектацією, порядком формування, вирішенням кадрових питань із загальними засадами судової діяльності. Серед державних органів суди та правоохоронні органи займають специфічне становище в силу особливостей їх формування, повноважень, вимог до працівників, завдань і мети їх діяльності.

Завданням дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів” є вивчення законодавства, практики правового регулювання у сфері судової та правоохоронної діяльності, формування у студентів знань щодо поняття, характеристики та змісту судової і правоохоронної діяльності; кола органів, установ, що мають повноваження щодо здійснення цієї діяльності, ознак розмежування цих органів та характеристик їх компетенції; характеристики статусу посадових осіб, яким надано право здійснення цієї діяльності, їх прав, обов’язків та гарантій діяльності. Особлива увага приділяється судам, оскільки вони наділені повноваженнями щодо здійснення судової влади. Оволодіння цими знаннями допоможе їм зорієнтуватися у майбутній професії, сформувати уявлення про зміст діяльності кожного правоохоронного органу та виявити індивідуальну схильність до того чи іншого напряму юридичної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • сутність правоохоронної політики держави і механізму захисту прав громадян інституціями держав;

 • поняття і ознаки правоохоронної діяльності та правоохоронного органу;

 • систему судових, правоохоронних та правозахисних органів України;

 • принципи, структуру, компетенцію як державних, так і недержавних органів, які виконують правоохоронні функції;

 • основи взаємодії судових, правоохоронних органів України між собою та з Міжнародними органами;

уміти:

 • формулювати і тлумачити поняття, завдання діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів;

 • аналізувати правовідносини, що виникають у зв’язку з діяльністю судових, правоохоронних та правозахисних органів;

 • розуміти положення нормативно-правових актів щодо діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів;

 • правильно тлумачити та застосовувати положення нормативно-правових актів щодо організації та діяльності судових та правоохоронних органів при вирішенні практичних ситуацій.

Сформовані компетенції:


Дисципліна належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Необхідні знання дисциплін «Теорія держави та права», «Конституційне право України», «Юридична деонтологія».

Міждисциплінарні зв’язки:


Конституційне право України”, “Трудове право”, “Цивільне та сімейне право”, “Цивільний процес”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Адміністративне право”, “Діловодство” тощо.


3.Програма навчальної дисципліни


І семестр


Змістовий модуль 1. «Загальні положення правоохоронної, правозахисної та судової діяльності. Судова система»


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ, ПРАВОЗАХИСНОЇ ТА СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Предмет, система та нормативні акти дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів”

Предмет і система дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів”. Місце навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів” серед інших юридичних дисциплін. Характеристика правового регулювання судової і правоохоронної діяльності. Законодавча класифікація системи правоохоронних органів України. Конституція, міжнародні нормативно-правові акти, закони України і підзаконні акти як джерела навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів”. Значення цієї дисципліни для підготовки майбутніх юристів.

1.2. Правоохоронна діяльність держави. Правоохоронні та

правозахисні органи держави

Загальна характеристика правоохоронної діяльності: поняття, зміст, ознаки та види. Правоохоронні та правозахисні органи держави. Співвідношення правоохоронної і правозахисної діяльності. Значення правоохоронних та правозахисних органів.

1.3. Загальна характеристика судової влади

Правосуддя – основний вид діяльності судової влади. Поняття судової влади, її характерні ознаки. Функції судової влади: поняття та ознаки. Роль судової влади в правовій державі. Судочинство як процесуальна форма здійснення судової влади: поняття, види, відмінність від інших процедур державної діяльності. Міжнародно-правові стандарти судової процедури. Акти судової влади: види, ознаки, характеристика.

Семінарське заняття

1.4. Засади здійснення правосуддя

Основні засади судочинства, що закріплені в Конституції України, в Законі України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про забезпечення права на справедливий суд”. Принципи правосуддя, що визначені процесуальними галузями права.


2.СУДОВА СИСТЕМА

2.1. Судова система України

Законодавство про судоустрій та статус суддів. Судова система України: поняття, види, загальна характеристика. Принципи побудови судової системи. Судова ланка. Судова інстанція. Склад суду. Система судів загальної юрисдикції. Спеціалізація судів загальної юрисдикції. Порядок утворення та ліквідації судів загальної юрисдикції. Порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції.

2.2. Статус суб’єктів судочинства: професійних суддів, народних засідателів та присяжних

Статус судді, права та обов’язки. Вимоги до кандидатів на посаду судді. Добір кандидатів на посаду судді. Порядок призначення на посаду судді вперше. Порядок обрання на посаду судді безстроково. Кваліфікаційне оцінювання суддів. Підготовка судді та його регулярне оцінювання. Національна школа суддів. Правові та організаційні засади проведення спеціальної перевірки суддів судів загальної юрисдикції. Статус, вимоги до народного засідателя. Присяжні. Залучення народних засідателів та присяжних до виконання обов’язків у суді. Гарантії прав народних засідателів та присяжних.

Семінарське заняття

2.3. Дисциплінарна відповідальність судді.

Звільнення судді з посади

Підстави дисциплінарної відповідальності судді. Дисциплінарне провадження щодо судді. Органи, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді. Порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо судді. Рішення у дисциплінарній справі стосовно судді. Дисциплінарні стягнення стосовно судді. Звільнення судді суду загальної юрисдикції з посади. Забезпечення судді. Статус судді у відставці.

Практичне заняття

Робота з нормативно-правовими актами. Вирішення практичних завдань.

2.4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, повноваження. Склад та порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Організація роботи та засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Права та відвід члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Служба інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

2.5. Вища рада юстиції

Статус Вищої ради юстиції. Повноваження Вищої ради юстиції. Склад Вищої ради юстиції. Вимоги до членів Вищої ради юстиції та гарантії їх діяльності. Добір кандидатів для призначення членами Вищої ради юстиції. Порядок утворення Вищої ради юстиції. Організація і структура Вищої ради юстиції. Організація роботи Вищої ради юстиції. Участь Вищої ради юстиції у формуванні суддівського корпусу. Розгляд питань про звільнення суддів. Вирішення питань щодо порушення вимог законодавства про несумісність. Дисциплінарне провадження щодо суддів Верховного Суду України і Вищих спеціалізованих судів. Організація та інформаційне забезпечення діяльності Вищої ради юстиції.

2.6. Місцеві суди

Види, склад, порядок утворення місцевих судів. Повноваження місцевого суду. Організація роботи місцевого суду. Суддя місцевого суду. Голова місцевого суду та його заступник (заступники). Склад суду. Відводи.

Практичне заняття

Вирішення ситуаційних вправ.

2.7. Апеляційні суди

Види, склад та прядок утворення апеляційних судів. Повноваження апеляційного суду. Організація роботи апеляційного суду. Суддя апеляційного суду. Голова апеляційного суду та його заступники.

2.8. Адміністративні суди

Адміністративні суди в системі судів загальної юрисдикції. Система адміністративних судів. Повноваження адміністративних судів. Організація роботи адміністративних судів.

2.9. Господарські суди

Господарські суди в системі судів загальної юрисдикції. Право на звернення до господарського суду. Порушення справ у господарському суді. Система господарських судів. Склад господарського суду. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ. Організація роботи господарських судів.

Практичне заняття

Вирішення ситуаційних вправ.

2.10. Вищі спеціалізовані суди

Види та склад вищих спеціалізованих судів. Повноваження вищого спеціалізованого суду. Суддя вищого спеціалізованого суду. Голова вищого спеціалізованого суду та його заступники. Пленум вищого спеціалізованого суду. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган вищого спеціалізованого суду.

2.11. Верховний Суд України

Верховний Суд України – найвищий судовий орган в системі судів загальної юрисдикції. Повноваження Верховного Суду України. Склад Верховного Суду України. Суддя Верховного Суду України. Голова Верховного Суду України. Порядок обрання Голови Верховного Суду України та порядок дострокового звільнення його з посади. Заступник Голови Верховного Суду України. Судові палати Верховного Суду України. Пленум Верховного Суду України. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган Верховного Суду України.

Практичне заняття

Вирішення ситуаційних вправ.

2.12. Суддівське самоврядування

Завдання суддівського самоврядування. Організаційні форми суддівського самоврядування. Збори суддів, їх види та повноваження. Конференції суддів, їх види та повноваження. Ради суддів, їх склад і повноваження. З’їзд суддів України – найвищий орган суддівського самоврядування. Рада суддів країни, її склад та повноваження.

2.13. Конституційний Суд України

Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Статус та склад Конституційного суду України. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України. Повноваження Конституційного Суду України. Вимоги та статус судді Конституційного Суду України. Повноваження Конституційного Суду України. Голова Конституційного Суду України та його заступники. Гарантії діяльності суддів Конституційного Суду України. Форми звернення до Конституційного Суду України. Провадження у справах в Конституційному Суді України. Рішення та висновки Конституційного Суду України.

Практичне заняття

Вирішення ситуаційних вправ.

Підсумковий модульний контроль №1


Змістовий модуль 2. «Правоохоронні органи України. Правозахисні органи. Міжнародні судові установи та органи міжнародних організацій. Судові та правоохоронні органи зарубіжних країн»


3. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

3.1.Прокуратура України

Загальні засади діяльності прокуратури в Україні. Конституційні завдання прокуратури. Функції та засади діяльності прокуратури. Організаційні основи системи прокуратури. Генеральний прокурор України: порядок призначення та звільнення з посади, строк повноважень, повноваження з керівництва органами прокуратури. Особливості організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Статус прокурора. Порядок зайняття посади прокурора та порядок звільнення прокурора. Дисциплінарна відповідальність прокурора. Прокурорське самоврядування та органи, що забезпечують діяльність прокуратури.

Практичне заняття

Вирішення ситуаційних вправ.

3.2. Органи внутрішніх справ України

Органи внутрішніх справ: поняття, система, завдання. Основні завдання та повноваження Міністерства внутрішніх справ України. Діяльність міліції та права громадян. Організація міліції та її підпорядкованість. Права та обов’язки міліції. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї. Служба в міліції.

3.3. Державна фіскальна служба України

Основні завдання Державної фіскальної служби України. Права Державної фіскальної служби України. Повноваження Голови та заступника Голови Державної фіскальної служби України. Реалізація державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

3.4. Служба безпеки України

Завдання Служби безпеки України. Засади діяльності Служби безпеки України. Система та організація діяльності Служби безпеки України. Повноваження Служби безпеки України. Кадри Служби безпеки України. Контроль та нагляд за діяльністю Служби безпеки України. Відповідальність за правопорушення у сфері діяльності Служби безпеки України.

3.5. Органи досудового розслідування

Поняття та види органів досудового розслідування. Статус керівника органу досудового розслідування. Слідчий органу досудового розслідування. Оперативні підрозділи. Поняття оперативно-розшукової діяльності. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Права та обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Розвідувальні органи України. Організація їх діяльності.

Практичне заняття

Вирішення ситуаційних вправ.

3.6. Національне антикорупційне бюро України

Статус Національного антикорупційного бюро України (далі – Національне бюро). Загальна структура та чисельність Національного бюро. Порядок конкурсного відбору, призначення, повноваження Директора Національного бюро. Права та обов’язки Національного бюро. Правовий та соціальний захист працівників Національного бюро. Підрозділи внутрішнього контролю Національного бюро. Дисциплінарна відповідальність працівників та Дисциплінарна комісія Національного бюро.

4. ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

4.1. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Мета парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина. Правовий статус Уповноваженого. Організація діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Права та обов’язки Уповноваженого з прав людини. Гарантії забезпечення діяльності Уповноваженого. Акти реагування Уповноваженого з прав людини.

4.2. Органи юстиції

Правозахисна діяльність органів юстиції. Міністерство юстиції України. Основні завдання та права Міністерства юстиції України. Система органів юстиції та організація їх роботи. Територіальні (місцеві) органи юстиції. Основні завдання та права управління юстиції.

4.3. Державна виконавча служба

Органи державної виконавчої служби та їх завдання. Державні виконавці. Порядок призначення і звільнення працівників органів державної виконавчої служби. Правовий статус працівників органів державної виконавчої служби. Порядок призначення працівників органів державної виконавчої служби. Контроль за діяльністю працівників органів державної виконавчої служби. Правовий і соціальний захист державних виконавців.

4.4. Нотаріат України

Нотаріальна діяльність: поняття, форми, види, принципи здійснення. Органи і посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії. Нотаріус. Права та обов’язки нотаріуса. Кваліфікаційна комісія нотаріату та порядок її роботи. Державні нотаріальні контори і державні нотаріальні архіви. Приватна нотаріальна діяльність. Повноваження щодо вчинення нотаріальних дій.

4.5. Адвокатура України

Адвокатура в Україні та її завдання. Принципи та засади здійснення адвокатської діяльності. Набуття права на заняття адвокатською діяльністю. Організаційні форми адвокатської діяльності. Види адвокатської діяльності. Права та обов’язки адвоката. Гарантії адвокатської діяльності. Договір про надання правової допомоги. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Адвокатське самоврядування. Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави.

Практичне заняття

Вирішення ситуаційних вправ.

5. МІЖНАРОДНІ СУДОВІ УСТАНОВИ ТА ОРГАНИ

МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Міжнародний правозахисний механізм. Правозахисна діяльність Організації Об’єднаних Націй. Європейський суд з прав людини. Міжнародний кримінальний суд. Міжнародний комерційний арбітраж.

6. СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Судоустрій США. Судоустрій Німеччини. Судоустрій Великої Британії.

Підсумковий модульний контроль №24.Структура навчальної дисципліни


ЛД-25

Тема 1.2. Правоохоронна діяльність держави. Правоохоронні та правозахисні органи держави

2

2

-

-

-

-Література: ЛО-1,с.17-27; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛО-6; ЛД-1, ЛД-8, ЛД-9, ЛД-10, ЛД-11, ЛД-13, ЛД-25

Тема 1.3.

Загальна характеристика судової влади

6

2

-

-

-

4Література: ЛО-1,с.32-38; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛО-6; ЛД-1, ЛД-8, ЛД-9, ЛД-10, ЛД-11, ЛД-13, ЛД-25

Тема 1.4.

Засади здійснення правосуддя

2

-

2

-

-

-Література: ЛО-1,с.38-56; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛО-6; ЛД-1, ЛД-8, ЛД-9, ЛД-10, ЛД-11, ЛД-13, ЛД-25

Тема 2.1. Судова система України

6

1

2

-

-

3Література: ЛО-1, р. ІІ, гл. 3,4; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛО-6; ЛД-1, ЛД-8, ЛД-9, ЛД-10, ЛД-11, ЛД-13, ЛД-25

Тема 2.2. Статус суб’єктів судочинства: професійних суддів, народних засідателів та присяжних

4

1

-

-

-

3Література: ЛО-1,с.56-78; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛО-6; ЛД-1, ЛД-8, ЛД-9, ЛД-10, ЛД-11, ЛД-13, ЛД-25

Тема 2.3. Дисциплінарна відповідальність судді. Звільнення судді з посади

6

2

2

-

-

2Література: ЛО-1,с.72-75; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛО-6; ЛД-1, ЛД-8, ЛД-9, ЛД-10, ЛД-11, ЛД-13, ЛД-25

Тема 2.4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України

4

-

-

-

-

4Література: ЛО-1,с.66-72; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛО-6; ЛД-1, ЛД-8, ЛД-9, ЛД-10, ЛД-11, ЛД-13, ЛД-25

Тема 2.5. Вища рада юстиції

4

2

-

-

-

2Література: ЛО-1; курс лекцій викладача; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛО-6; ЛД-1, ЛД-8, ЛД-9, ЛД-10, ЛД-11, ЛД-12, ЛД-13, ЛД-25

Тема 2.6. Місцеві суди

7

1

2

-

-

4Література: ЛО-1,с.84-87; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛО-6; ЛД-1, ЛД-8, ЛД-9, ЛД-10, ЛД-11, ЛД-13, ЛД-25

Тема 2.7. Апеляційні суди

3

1

-

-

-

2Література: ЛО-1,с.87-90; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛО-6; ЛД-1, ЛД-8, ЛД-9, ЛД-10, ЛД-11, ЛД-13, ЛД-25

Тема 2.8. Адміністративні суди

3

1

-

-

-

2Література: ЛО-1; курс лекцій викладача; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛО-6; ЛД-1, ЛД-4, ЛД-8, ЛД-9, ЛД-10, ЛД-11, ЛД-13, ЛД-25

Тема 2.9. Господарські суди

5

1

2

-

-

2Література: ЛО-1; курс лекцій викладача; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛО-6; ЛД-1, ЛД-8, ЛД-9, ЛД-10, ЛД-11, ЛД-13, ЛД-25

Тема 2.10. Вищі спеціалізовані суди

3

1

-

-

-

2Література: ЛО-1,с.90-94; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛО-6; ЛД-1, ЛД-8, ЛД-9, ЛД-10, ЛД-11, ЛД-13, ЛД-25

Тема 2.11. Верховний Суд України

5

1

2

-

-

2Література: ЛО-1,с.94-100; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛО-6; ЛД-1, ЛД-8, ЛД-9, ЛД-10, ЛД-11, ЛД-13, ЛД-25

Тема 2.12. Суддівське самоврядування

3

1

-

-

-

2Література: ЛО-1; курс лекцій викладача; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛО-6; ЛД-1, ЛД-8, ЛД-9, ЛД-10, ЛД-11, ЛД-13, ЛД-25

Тема 2.13. Конституційний Суд України

7

1

2

-

-

4Література: ЛО-1,с.100-117; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛО-6; ЛД-1, ЛД-8, ЛД-9, ЛД-10, ЛД-11, ЛД-13, ЛД-25

Підсумковий модульний контроль №1

2

2

-

-

-

-Разом за змістовим модулем 1

76

22

14

-

-

40Змістовий модуль 2. «Правоохоронні органи України. Правозахисні органи. Міжнародні судові установи та органи міжнародних організацій. Судові та правоохоронні органи зарубіжних країн»

Тема 3.1. Прокуратура України

6

2

2

-

-

2Література: ЛО-1,с.117-152; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛД-1, ЛД-3, ЛД-14, ЛД-37, ЛД-38

Тема 3.2. Органи внутрішніх справ України

4

2

-

-

-

2Література: ЛО-1,с.216-254; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛД-1, ЛД-3, ЛД-14, ЛД-15, ЛД-16, ЛД-17, ЛД-19

Тема 3.3. Державна фіскальна служба України

4

2

-

-

-

2Література: ЛО-1,с.189-216, 287-297; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛД-1, ЛД-36

Тема 3.4. Служба безпеки України

3

1

-

-

-

2Література: ЛО-1,с.152-173; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛД-1, ЛД-26

Тема 3.5. Органи досудового розслідування

6

-

2

-

-

4Література: ЛО-1,с.254-267; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛД-1, ЛД-18

Тема 3.6. Національне антикорупційне бюро України

4

2

-

-

-

2Література: ЛО-1,с.227-240; курс лекцій викладача; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛД-1, ЛД-22, ЛД-23

Тема 4.1. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

2

2

-

-

-

-Література: ЛО-1,с.297-306; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛД-1, ЛД-27

Тема 4.2. Органи юстиції

3

1

-

-

-

2Література: ЛО-1,с.306-320; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛД-1, ЛД-33, ЛД-34

Тема 4.3. Державна виконавча служба

5

1

-

-

-

4Література: ЛО-1,с.328-339; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛД-1, ЛД-28

Тема 4.4. Нотаріат України

4

2

-

-

-

2Література: ЛО-1,с.339-352; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛД-1, ЛД-29

Тема 4.5. Адвокатура України

6

2

2

-

-

2Література: ЛО-1,с.352-362; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛО-6; ЛД-1, ЛД-30, ЛД-31

Тема 5. Міжнародні судові установи та органи міжнародних організацій

5

1

-

-

-

4Література: ЛО-1,с.227-240; курс лекцій викладача; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛО-6; ЛД-1

Тема 6. Судові та правоохоронні органи зарубіжних країн

4

-

-

-

-

4Література: ЛО-1,с.227-240; курс лекцій викладача; ЛО-2; ЛО-3; ЛО-4; ЛО-5; ЛО-6; ЛД-1

Підсумковий модульний контроль №2

2

2

-

-

-

-Разом за змістовим модулем 2

59

21

6

-

-

32Всього годин:

135

43

20

-

-

72
5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Засади здійснення правосуддя

2

2

Судова система України: поняття, види, загальна характеристика

2


6. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Дисциплінарна відповідальність судді. Звільнення судді з посади. Робота з нормативно-правовими актами. Вирішення практичних завдань

2

2

Місцеві суди. Вирішення ситуаційних вправ

2

3

Господарські суди. Вирішення ситуаційних вправ

2

4

Верховний Суд України. Вирішення ситуаційних вправ

2

5

Конституційний Суд України. Вирішення ситуаційних вправ

2

6

Прокуратура України. Вирішення ситуаційних вправ

2

7

Органи досудового розслідування. Вирішення ситуаційних вправ

2

8

Адвокатура України. Вирішення ситуаційних вправ

2


7. Теми лабораторних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин


Згідно навчальної програми дисципліни лабораторні заняття не заплановані 

-


8. Самостійна робота


з/п

Назва теми

Короткий зміст

Кількість годин

Змістовий модуль1. «Загальні положення правоохоронної, правозахисної та судової діяльності. Судова система»

1

Предмет, система та нормативні акти дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів”

 • Конституція, міжнародні нормативно-правові акти, закони України і підзаконні акти як джерела навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів”.

 • Значення цієї дисципліни для підготовки майбутніх юристів

2

2

Загальна характеристика судової влади

 • Міжнародно-правові стандарти судової процедури.

 • Акти судової влади: види, ознаки, характеристика

2

3

Засади здійснення правосуддя

 • Основні засади судочинства, що закріплені в Конституції України, в Законі України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про забезпечення права на справедливий суд”.

 • Принципи правосуддя, що визначені процесуальними галузями права

2

4

Судова система України

 • Спеціалізація судів загальної юрисдикції.

 • Порядок утворення та ліквідації судів загальної юрисдикції.

 • Порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад

 • Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції

4

5

Статус суб’єктів судочинства: професійних суддів, народних засідателів та присяжних

 • Статус, вимоги до народного засідателя.

 • Присяжні.

 • Залучення народних засідателів та присяжних до виконання обов’язків у суді.

 • Гарантії прав народних засідателів та присяжних

2

6

Дисциплінарна відповідальність судді. Звільнення судді з посади

 • Рішення у дисциплінарній справі стосовно судді.

 • Дисциплінарні стягнення стосовно судді.

 • Звільнення судді суду загальної юрисдикції з посади.

 • Забезпечення судді.

 • Статус судді у відставці

2

7

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

 • Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 • Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Служба інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 • Припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

4

8

Вища рада юстиції

 • Дисциплінарне провадження щодо суддів Верховного Суду України і Вищих спеціалізованих судів.

 • Організація та інформаційне забезпечення діяльності Вищої ради юстиції

2

9

Місцеві суди

 • Голова місцевого суду та його заступник (заступники)

 • Склад суду.

 • Відводи

4

10

Апеляційні суди

 • Голова апеляційного суду та його заступники

2

11

Адміністративні суди

 • Організація роботи адміністративних судів

2

12

Господарські суди

 • Організація роботи господарських судів

2

13

Вищі спеціалізовані суди

 • Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган вищого спеціалізованого суду

2

14

Верховний Суд України

 • Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган Верховного Суду України

2

15

Суддівське самоврядування

 • Рада суддів України, її склад та повноваження

2

16

Конституційний Суд України

 • Провадження у справах в Конституційному Суді України

 • Рішення та висновки Конституційного Суду України

4

Змістовий модуль 2. «Правоохоронні органи України. Правозахисні органи. Міжнародні судові установи та органи міжнародних організацій. Судові та правоохоронні органи зарубіжних країн»

1

Прокуратура України

 • Дисциплінарна відповідальність прокурора.

 • Прокурорське самоврядування та органи, що забезпечують діяльність прокуратури

2

2

Органи внутрішніх справ України

 • Служба в міліції

2

3

Державна фіскальна служба України

 • Реалізація державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску

2

4

Служба безпеки України

 • Відповідальність за правопорушення у сфері діяльності Служби безпеки України

2

5

Органи досудового розслідування

 • Права та обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

 • Розвідувальні органи України. Організація їх діяльності

4

6

Національне антикорупційне бюро України

 • Національне антикорупційне бюро України

 • Дисциплінарна відповідальність працівників та Дисциплінарна комісія Національного бюро

2

7

Органи юстиції

 • Територіальні (місцеві) органи юстиції

2

8

Державна виконавча служба

 • Контроль за діяльністю працівників органів державної виконавчої служби

 • Правовий і соціальний захист державних виконавців

4

10

Нотаріат України

 • Повноваження щодо вчинення нотаріальних дій

2

11

Адвокатура України

 • Адвокатське самоврядування.

 • Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави

2

12

Міжнародні судові установи та органи міжнародних організацій

 • Міжнародний кримінальний суд

 • Міжнародний комерційний арбітраж

4

13

Судові та правоохоронні органи зарубіжних країн

 • Судоустрій Німеччини

 • Судоустрій Великої Британії

4

 

Разом


 72


9. Індивідуальні завдання


Індивідуальна робота передбачає виконання конкретизованого завдання у письмовій формі (надання ґрунтовної відповіді на питання, реферат), розробка та захист презентації, аналіз конкретної виробничої ситуації.

Підготовка та захист рефератів, доповідей, повідомлень, мультимедійних презентацій на теми:

 • Предмет і система дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів”

 • Характеристика правового регулювання судової і правоохоронної діяльності

 • Правоохоронні та правозахисні органи держави. Співвідношення правоохоронної і правозахисної діяльності

 • Правосуддя – основний вид діяльності судової влади

 • Роль судової влади в правовій державі

 • Міжнародно-правові стандарти судової процедури

 • Принципи правосуддя, що визначені процесуальними галузями права

 • Судова система України: поняття, види, загальна характеристика

 • Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції

 • Статус судді, права та обов’язки

 • Національна школа суддів

 • Залучення народних засідателів та присяжних до виконання обов’язків у суді

 • Підстави дисциплінарної відповідальності судді

 • Статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Статус Вищої ради юстиції

 • Види, склад, порядок утворення місцевих судів

 • Види, склад та прядок утворення апеляційних судів

 • Адміністративні суди в системі судів загальної юрисдикції

 • Господарські суди в системі судів загальної юрисдикції

 • Види та склад вищих спеціалізованих судів

 • Верховний Суд України – найвищий судовий орган в системі судів загальної юрисдикції

 • Організаційні форми суддівського самоврядування

 • Організаційні основи системи прокуратури

 • Органи внутрішніх справ: поняття, система, завдання

 • Реалізація державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску

 • Засади діяльності Служби безпеки України

 • Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

 • Статус Національного антикорупційного бюро України

 • Мета парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина

 • Правозахисна діяльність органів юстиції

 • Органи державної виконавчої служби та їх завдання

 • Нотаріальна діяльність: поняття, форми, види, принципи здійснення

 • Принципи та засади здійснення адвокатської діяльності

 • Міжнародний правозахисний механізм

 • Правозахисна діяльність Організації Об’єднаних Націй

 • Судоустрій США

 • Судоустрій Німеччини

 • Судоустрій Великої Британії


10. Методи навчання

Лекція, бесіда, пояснення, проблемне викладання, узагальнення, конкретизація, розповідь, інформаційно-відтворювальний, ілюстрація, демонстрація, логічний, дискусія, аналітичний, порівняння, проблемний, самостійна робота, дедуктивний, ділова гра, репродуктивний, евристичний, виділення головного, індуктивний, порівняльного правознавства, випереджаюче навчання, інтерактивні методи


11. Методи та форми контролю

Тестовий контроль, фронтальне опитування, оцінювання виконання індивідуальних завдань і самостійної роботи, усне та письмове опитування, практична робота, семінарське заняття, аналітичне завдання, підсумковий модульний контроль, іспит


12. Розподіл балів, які отримують студенти

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

ПМК №3

Сума

0,5


0

1,0

2,14


2,89

0,75

2,64

1,0


0,5

3,14

0,5

0,5


2,64

0,5

2,64


0,5

3,14

10

35 б.

Змістовий модуль №2

НАР та СРС

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

ПМК №4

Сума

5,62

0,62

0,62

0,62

6,24

0,62


0


0,62

1,24

0,62


5,62

1,24


1,24

10

35 б.


13. Методичне забезпечення

1. Курс лекцій викладача з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»

2. Електронний курс лекцій з презентаціями

3. Методичні рекомендації до семінарських занять

4. Інструкційні картки до практичних занять

5. Тестові завдання до тем дисципліни

6. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни

7. Практикум з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»

8. Пакет директорської контрольної роботи

9. Пакет комплексної контрольної роботи

10. Опорні схеми-конспекти з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»

11. Питання до диференційованих заліків

12. Екзаменаційні питання до іспиту14. Рекомендована література

Основна

ЛО-1. Бараннік Р.В., Гій Т.О. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навч. посіб. – К., 2013

ЛО-2. Організація судових та правоохоронних органів : підручник для студентів юрид.спец.вищ.навч.закл. / І.Є. Марочкін, Л.М. Москвич. – Х. : Одіссей, 2011

ЛО-3. Лапкін А.В. Організація судових та правоохоронних органів. – К., 2013

ЛО-4. Маляренко В.Т. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : підручник. – К., 2013

ЛО-5. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність : навч. посіб. – К. : Атіка, 2012

ЛО-6. Молдован В.В. Судоустрій. Судові органи ООН : навч. посіб. –К. : Кондор, 2013

Допоміжна


ЛД-1.Конституція України від 28.06.96.

ЛД-2.Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18.03.2004 № 1618.

ЛД-3.Кримінальний процесуальний Кодекс України : Закон України від 13.04.2012  № 4651.

ЛД-4.Кодекс адміністративного судочинства : Закон України від 06.07.2005 № 2747.

ЛД-5.Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 18–24.

ЛД-6.Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36–62.

ЛД-7.Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12–17.

ЛД-8.Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 07.07.2010  2453 із змінами і доповненнями.

ЛД-9.Про забезпечення права на справедливий суд : Закон України  від  12.02.2015 № 192.

ЛД-10.Про доступ до судових рішень : Закон України від 22.12.2005 № 3262 із змінами і доповненнями.

ЛД-11.Про Конституційний Суд України : Закон України від 16.10.1996 № 422.

ЛД-12.Про Вищу Раду юстиції : Закон України від 15.01.1998 № 22.

ЛД-13.Про відновлення довіри до судової влади в Україні : Закон України від 08.04.2014 № 1188.

ЛД-14.Про прокуратуру України : Закон України від 14.10.2014 № 1697.

ЛД-15.Про міліцію : Закон України від 20.12.1990 № 565.

ЛД-16.Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України : Закон України від 10.01.2002 № 2925.

ЛД-17.Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30.06.1993 р. № 3341 із змінами.

ЛД-18.Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від  18.02.1992 № 2135 із змінами.

ЛД-19.Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ : Закон України від 12.02.2015 № 193.

ЛД-20.Про розвідувальні органи України : Закон України від 22.03.2001 № 2331.

ЛД-21.Про службу зовнішньої розвідки України : Закон України від 01.12.2005 № 3160.

ЛД-22.Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14.10.2014 № 1698.

ЛД-23.Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції : Закон України від 12.02.2015 № 198.

ЛД-24.Про запобігання корупції : Закон України від  14.10.2014 № 1700.

ЛД-25.Про очищення влади : Закон України від 16.09.2014 № 1682.

ЛД-26.Про Службу безпеки України : Закон України від 25.03.1992 № 2229 із змінами.

ЛД-27.Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23.12.1997 № 776.

ЛД-28.Про державну виконавчу службу : Закон України від 24.03.1998 № 202 із змінами.

ЛД-29.Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 № 3425 із змінами.

ЛД-30.Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012  № 5076.

ЛД-31.Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 02.06.2011  № 3460.

ЛД-32.Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.14 року № 401.

ЛД-33.Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України : Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.14 року № 228.

ЛД-34.Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції : Наказ Міністерства юстиції України 23.06.11 № 170.

ЛД-35.Про Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ : Указ Президента України від 12.08.2010 № 810/210.

ЛД-36.Положення про Державну фіскальну службу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.14 № 236.

ЛД-37.Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України : Постанова Верховної Ради України від 06.11.91 із змінами.

ЛД-38.Про затвердження Положення про класні чини працівників органів прокуратури України : Постанова Верховної Ради України від 06.11.91 № 1795


15. Інформаційні ресурси


1. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua.

2. Офіційний веб-сайт Верховного Суду України. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/.

3. Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/.

4. Офіційний веб-сайт Інституту проблем законодавства України ім. Ярослава Мудрого. – Режим доступу : http://www.legality.kiev.ua/.

5. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України “Урядовий портал України”. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/.

6.Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/index.

7.Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України. – Режим доступу : http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index.

8. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/.

9. Офіційний веб-сайт Президента України. – Режим доступу : http://www.prezident.gov.ua/.

10.Офіційний веб-сайт Служби безпеки України. – Режим доступу : http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/index.

11. Інформаційно-пошукова правова система “Нормативні акти України (НАУ)”. – Режим доступу: http://www.nau.ua.

12.Портал Лига Закон : Закон Украины, последние новости Украины. – Режим доступа : http://www.ligazakon.ua/.

13.Вищий господарський суд України http://www.arbitr.gov.ua/

14. www.lawukraine.com

15. www.pravovik.com.ua
Очень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 65% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДБ-072921

Похожие материалы