Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Украинский язык / Конспекты / Розробка уроку на тему "Складні випадки правопису м’якого знака й апострофа" (10 клас)

Розробка уроку на тему "Складні випадки правопису м’якого знака й апострофа" (10 клас)

  • Украинский язык

Поделитесь материалом с коллегами:

Тема: Складні випадки правопису мякого знака й апострофа

Мета: повторити складні випадки правопису м’якого знака й апострофа;

формувати правописні вміння; удосконалювати уміння знаходити й

виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні;

розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення;

виховувати у школярів повагу до рідної мови.

Хід уроку:

І. Організаційний етап

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Актуалізація суб’єктивного досвіду учнів.

1. Виконання тестових завдань

1. Позначте рядок, у якому в усіх словах правильно вжито м’який знак.

А Зменьшити, дрібненько, кобзарь, кількість;

Б цяцькатись, шпиндель, візьміть, кіньчик;

В няньчити, дізнається, медальйон, принесіть;

Г на сопільці, уманський, український, сядеш.

2. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених букв слід писати м’який знак.

А Т..охкати, учител..с..кий, піс..ня, сяд..мо;

Б гарнен..ко, спіл..ніст.., Уман..щина, мізин..чик;

В щіл..ний, власниц..кий, кін..с..кий, Гор..кий;

Г людс..кість, т..мяний, різ..бяр, віз..міть.

3. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропуще них букв слід писати м’який знак.

А Трин..кати, близен..ко, велетен..ський, вишен..ці;

Б змен..шити, ущіл..нювати, запишіт..ся, війс..ко;

В олівец.., бояз..кий, лікар.., учител..ці;

Г принос..те, ган..ба, швец.., вознос..ся.

4. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропуще них букв слід писати м’який знак.

А Пол..с..кий, нян..чити, держал..це, бат..ківс..кий;

Б рибал..ство, грают..ся, чотир..ом, Коростен..щина;

В снігурон..ці, гуцул..с..кий, лял..ці, волин..с..кий;

Г киц..ка, рибал..ці, дівчинон..ці, гал..ченя.

5. Позначте рядок, у якому вживання м’якого знака в усіх словах відповідає нормам українського правопису.

А Грильяж, попадья, баский, розмазьня, прокинься;

Б редьці, близькість, в’язькість, Федьчишин, тарільці;

В голівоньці, рибалці, ковальський, рибальство, селянство;

Г Гриньчишин, Михальчук, безлюдно, женшень, женчики.        

6. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.

А Кур..єр, зішкр..ябувати, св..ято, тьм..яний;

Б льоном..яльний, слов..янин, розв..язок, двох..ярусний;

В маз..юкати, з..юрмитися, арф..яр, медв..яний;

Г зів..янути, моркв..яний, торф..яний, цв..яшок.

7. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.

А Дерев..яний, кав..ярня, б..ється, медв..яний;

Б дріб..язковий, рутв..яний, возз..єднання, підв..язати;

В зв..язок, повір..я, дит..ясла, Лук..янівка;

Г в..юнкий, необ..їжджений, без..ідейний, сім..янин.

8. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апострофа.

А Св’ятослав, прицвяхувати, пів’яблука, Лавуаз’є;

Б розм’якнути, різьбяр, Х’юстон, півогірка;

В транс’європейський, черв’як, сурмяний, св’ятенник;

Г конс’єржка, медвяний, напів’японець, духм’яний.

9. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апострофа.

А Прес-пап’є, Руж’є, торф’яний, фюзеляж;

Б ком’юніке, Пів’європи, безязикий, барел’єф;

В Хьюстон, Міньюст, спьянілий, зап’ястя;

Г дзвякнути, надвязати, миш’як, рутв’яний.

10. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апострофа.

А Роз’яснити, пів’їдальні, транс’європейський, комп’ютер;

Б п’юпітр, Монтеск’є, порт’єра, Рив’єра;

В перед’ювілейний, верб’яний, В’ячеслав, розпяття;

Г без’язикий, пів’юрти, черв’як, арф’яр.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Пояснення вчителя.

2. Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Робота біля дошки

Поясніть правила вживання м’якого знака.

Дяд..ко, пис..мо, емал.., памороз.., мороз.., постат.., близький, бояз..кий, тон..кий, вуз..ко, тон..ко, пол..с..кий, в’юн..кий, держал..це, кружал..це, ціпил..но, Ковал..чук, Медвед..чук, палац.., палец.., бац.., Хар..ків, Мозир.., шир..ма, сімдесят.., сім..сот, с..огодні, утр..ох, купец..кий, одес..кий, кавказ..кий, бас..ко, різ..ко, брин..чати, різ..бяр, дон..ці, стан..те, сип..те, ріж..те, сон..кові, млин..кові, вір..те, удар..мо, комір..чику, тр..ома, шіст..ма, шіст..ома, с..ома, віс..ма, снит..ся, сниш..ся, доч..ці, сваш..ці, лял..ці, лл..ю, віз..му, гір..ку, гал..ці, Гал..ці, пол..ку (танок), пол..ку (військова одиниця), тіл..ки, (з) тол..ку, міл..ка (риба), міл..кий.

  1. Лінгвістична розминка

Запишіть слова українською мовою. Поставте, де потрібно, м’який знак чи апостроф.

Предъявить, пятидесятилетие, имя, верфью, объединение, посвященный, вьет, племя, интервью, здоровье, разъезжать, пьют, кровью, пядь, пьеса, Вьетнам, обязанность, безыдейный, трехъярусный, матерью, двухаршинный, дезинформация, честью, мягкий, льет, пятерка, карьера, бильярд, миллиард, павильон, месье, шампиньон, лосьон, виньетка, Кювье, Барбье, Вюртемберг, Вьентьян, фельетон, Кордильеры.


  1. Розподільний диктант

Запишіть слова у три колонки: у першу — з м’яким знаком, у другу —

з апострофом, у третю — без м’якого знака й апострофа. Поясніть правопис та значення поданих слів.   

     Мін..юст, ал..янс, кс..ондз, кур..йоз, к..юрі, Лавуаз..є, л..юкс, л..ютня, мад..яр, барел..єф, мезал..янс, кон..як, модел..єр, Мол..єр, м..юзикхол, н..юанс, Н..юфаундленд, п..єдестал, порт..єра, прес-пап..є, рант..є, Рив..єра, інтерв..ю, б..юджет, грав..юра, деб..ют, інтер..єр, к..ювет, ком..юніке,

кон..юктивіт, кур..єр, к..юре, Лур..є, Монтеск..є, б..юлетень, лл..є, об..єкт, Д..Артаньян, О..Хара, суб..єкт, Пхен..ян, Х..юстон, авен..ю, автопавіл..йон, прем..єра, батал..йон, л..юз, бл..юмінг, бутон..єрка, б..юро, вал..юта, ін..єкція, вар..єте, В..єтнам, вол..єра, дез..інформація, дос..є, дубл..яж, комп..ютер, П..ємонт, Ф..єзоле, бар..єр, кон..юнктура, п..юпітр, ад..ютант, б..єф, ар..єргард, ател..є, г..яур, б..язь, транс..європейський, ф..юзеляж, верф..ю, порт..є, шев..йот, ад..ю, Руж..є, монпанс..є., д..юшес, ж..урі, з..економити, камарил..я, конферанс..є.

  1. Диктант із коментуванням

На місці крапок, де треба, поставте м’який знак чи апостроф. Поясніть правила їх уживання.

1. По дорозі, здіймаючи хмари куряви, безконечним по током мчат.. до поля переповнені бійцями п..ятитонки. 2. Насадження на берегах Дніпра з..єднуються у безперервний лан..цюг. 3. Коли вони від..їхали, опускаючись в ту саму кам..яну вулич..ку, за ними знов зазвучав велич..ний мотив. 4. Окремі ро синки т..м..яно поблискуют.. с..рібними пухир..чиками. 5. І я дивлюс.. любовно в очі — Щасливі, п..яні без вина — в оці хлоп..ячі і дівочі, Де сяє радіст..ю вес на. 6. Глян.., як хвилі від срібла блищат..ся! Глян.., як небо синіє вгорі. 7. Не дуже весело, а здебільшо го т..м..яно Пройшли мої дитячії літа. Кохану нен..ку потерявши рано, Росла я в бат..ка сирота. Глядіт.. же, патріоти, не сваріт..ся, Щоб вам у пазурах ко тів не опинит..ся.

5. Вибіркове письмо

Прочитати текст, дотримуючись орфоепічних норм. Виписати слова, в яких необхідно поставити апостроф.

Раненько прокидається черв..невий день. Сонце встає рано і ніяк не хоче лягати в свою полум..яну колиску. Голосно співають пташки. У кущах над ставками заливаються солов..ї. На квіточках з..являються черв..ячки та метелики, які п..ють вранішню росу. Горобці та синички починають чистити своє пір..ячко. А на самій в..ерхівці старої ялини у гнізді прокинулись пташечки тетерев..ятника-яструба. На озері розпочався жаб..ячий концерт. Новий день прийшов.

VI. Підсумок уроку

VIІ. Домашнє завдання. Вивчити правила, виконати вправу 73.

Выберите курс повышения квалификации со скидкой 50%:

Автор
Дата добавления 29.07.2016
Раздел Украинский язык
Подраздел Конспекты
Просмотров430
Номер материала ДБ-148612
Получить свидетельство о публикации
Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх