Инфоурок / Украинский язык / Конспекты / Розробка уроку з української мови,7 клас за темою "Прийменник як службова частина мови".

Розробка уроку з української мови,7 клас за темою "Прийменник як службова частина мови".


библиотека
материалов

Розробки уроків з української мови для 7 класу

за темою «Службові частини мови. Прийменник»

Календарний план вивчення теми:

Службові частини мови. Прийменник (3 год)

уроку

Тема

Тип уроку


Очікувані результати

1.

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні.

Урок засвоєння нових знань

Знати/розуміти особливості самостійних і службових частин мови, граматичні ознаки прийменника як службової частини мови.

Уміти розрізняти самостійні і службові частини мови, розпізнавати прийменники, відрізняти їх від префіксів. Правильно вживати прийменники в усному і писемному мовленні.

Використовувати отримані знання для створення власних висловлювань. Планувати й організовувати навчальну діяльність. Працювати самостійно, в парах, у групах.

2.

Непохідні й похідні прийменники. Правопис прийменників. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.


Урок первинного застосування і закріплення нових знань

Знати/розуміти способи творення похідних і непохідних прийменників.

Уміти розрізняти непохідні й похідні прийменники; відрізняти похідні прийменники від омонімічних іменників і прислівників, здійснювати синонімічну заміну похідних прийменників непохідними і навпаки, правильно

поєднувати похідні прийменники з іменниками; удосконалювати творчі вміння будувати словосполучення, доречно використовувати непохідні й похідні прийменники, знаходити вивчені орфограми і пояснювати їх за допомогою правил; правильно писати прийменники, знаходити і виправляти помилки на вивчені правила;

Використовувати отримані знання в практичній діяльності для створення власних висловлювань.

3.

Особливості вживання деяких прийменників в українській мові у зіставленні з російською. Правильне вживання прийменників з іменниками. Використання у мовленні прийменників-синонімів.


урок застосування знань, умінь і навичок.

Знати/розуміти особливості вживання деяких прийменників в українській і російській мовах.

Уміти правильно вживати прийменники з іменниками, використовувати у мовленні прийменники-синоніми, дотримуватись правил написання прийменників разом, окремо і через дефіс.

Використовувати отримані знання, уміння і навички в нестандартних комунікативних ситуаціях.

4.

Розвиток зв’язного мовлення.

Ділові папери. Розписка.

урок розвитку комунікативних умінь з використанням електронного конструктора уроку.


Знати/розуміти основні вимоги до складання розписки як документа офіційно-ділового стилю, її структуру, мовне оформлення.

Уміти складати розписки приватного і службового характеру, дотримуючись норм і правил культури мовлення.

Використовувати отримані знання для самостійного складання розписки приватного і службового характеру.

5.

Контрольна робота №4

Урок контролю знань

Знати вивчені правила і теоретичні відомості за темою «Прийменник».

Уміти правильно використовувати прийменники у мовленні, розпізнавати, групувати. Класифікувати їх, відповідно до морфологічних ознак.

Використовувати отримані знання, уміння і навички в нестандартних ситуаціях.

У-1

Тема: Службові частини мови. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні.

Соціокультурна змістова лінія: Людина і навколишнє середовище.

Мета: Поглиблення знань про прийменник як службову частину мови, засіб зв’язку в словосполученні.

Формування умінь розрізняти самостійні та службові частини мови, розпізнавати прийменники, визначати їхні граматичні ознаки, відрізняти від префіксів.

Розвиток і удосконалення навичок мислення, порівняльного аналізу, культури мовлення, орфографічних навичок, збагачення лексичного запасу мовлення учнів.

Виховання екологічної культури учнів.

Вимоги до учнів:

Предметні:

Знати/розуміти особливості самостійних і службових частин мови, граматичні ознаки прийменника як службової частини мови. Уміти розрізняти самостійні і службові частини мови, розпізнавати прийменники, відрізняти їх від префіксів.

Метапредметні:

Правильно вживати прийменники в усному і писемному мовленні. Використовувати отримані знання для створення власних висловлювань. Планувати й організовувати навчальну діяльність. Працювати самостійно, в парах, у групах.

Особистісні: усвідомлювати необхідність дотримуватися екологічної культури, берегти природу та навколишнє середовище.

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань з використанням мультимедійних та інтерактивних технологій.

Обладнання: мультимедійний кабінет, проектор, комп’ютерна презентація, роздавальний матеріал – таблиці само оцінювання, смайлики- емоції.

Хід уроку:

Етап уроку

Діяльність вчителя

Методи і прийоми

Діяльність учнів

Очікувані результати

Час

  1. Організація класу.

Актуалізація уваги учнів, привітання.

Роздавальний матеріал «Смайлики - емоції»

Створення позитивної атмосфери спілкування

Самоперевірка готовності до уроку, привітання.

Уміння само- організовуватися, пунктуальність,

повага до інших.

1 хв

  1. Мотивація навчальної діяльності.

1.Учитель запрошує учнів прочитати вірш Д.Білоуса «Злитки золоті» і визначити, про яку частину мови не згадав поет – саме вивчення цієї частини мови стане метою сьогоднішнього уроку

2. Учитель пропонує учням сформулювати тему і мету уроку

1. Створення проблемної ситуації.

2. Використання комп’ютерної презентації.

Слайд 1-2.

Прийом «Знаю-Хочу знати-Вивчу»(Слайд 3)

1.Учні читають вірш і визначають, що у вірші немає згадки про прийменник.

Формулюють мету і завдання уроку.


1.Формування навичок читання мовчки.2.Зосередження уваги учнів на темі уроку.

3.Планування своєї навчальної діяльності.

3 хв

2 хв

  1. Актуалізація опорних знань

Учитель пропонує учням заповнити опорну схему «Самостійні і службові частини мови», попрацювавши у двох групах

Опорна схема

(Слайд 4-5)

Робота у групах з комп’ютерами.


Учні заповнюють опорну схему на комп’ютерах,

Роблять висновки про відмінність між самостійними і службовими частинами мови.

1.Навички критичного мислення

2.Уміння працювати в групі, взаємодіяти з однокласниками.

4 хв

  1. Вивчення нового матеріалуФізкультхвилинка

1.Вступне слово вчителя, інструктаж щодо подальшої роботи.

2.Учитель пропонує учням виконати завдання1.:списати словосполучення, розкривши дужки. Зробити висновок про роль прийменників у словосполученні. Дослідити, з якими частинами мови вживаються прийменники і які смислові зв’язки вони виражають.

Дати визначення прийменника, скориставшись опорною схемою.

3.Учитель організовує самостійну практичну роботу учнів.

Завдання 2.:

Вправа 217: перекласти словосполучення з російської мови, визначити відмінності у вживанні прийменників.Завдання 3.: Робота з текстом: виписати в одну колонку – слова з прийменниками, в другу – слова з префіксами

Організація самостійного вивчення темиГраматичний практикум.

Лінгвістичне спостереження. (слайд 6)

Слайд 8.Переклад, порівняльна граматика

Вправа «Мікрофон»:озвучення висновків про відмінності вживання прийменників у російській та українській мовах.(Слайд 8)

Робота з текстом,

Лексична робота: слово «толока», (Слайд 9-10)

орфографічний практикум(індивідуальна робота) (слайд 11)

1. Учні обирають спосіб навчальної діяльності. (Індивідуально, у парах, у групах).

2.Учні виконують завдання 1, роблять висновки.

Перевіряють власні висновки за опорними схемами (слайд 6-7)3.Учні виконують завдання2 у парах, роблять висновки.

3. Учні пояснюють, як будуть розрізняти прийменники і префікси, виконують завдання 3.

Звіряють і аналізують результати своєї роботи.

Уміння організувати свою діяльність, взаємодіяти з учителем і однокласниками.

Навички мислення, зіставлення, уміння формулювати власні висновки.

Формування навичок усного мовлення, навичок перекладу, критичного мислення.

Формування навичок здорового способу життяФормування орфографічних навичок, навичок роботи з текстом, навичок самоперевірки і самоаналізу.

Збагачення лексичного запасу.

1 хв4 хв5 хв2 хв

8 хв

  1. Закріплення вивченого.

  1. Учитель пропонує учням завдання ( у групах):

  1. група- скласти сенкан «Прийменник»

  2. 2 група – скласти речення

2.Учитель пропонує учням заповнити таблиці самооцінювання

слайд 12-14

Роздавальний матеріал:

таблиці само оцінювання(Слайд 15)

Учні складають сенкан, речення,

заповнюють самостійно таблицю, виставляють собі оцінку.

Формування навичок само -оцінювання.

5 хв3хв

  1. Підсумок уроку. Рефлексія.

Учитель пропонує учням висловити власні думки про результати своєї роботи на уроці і вибрати смайлик, що відповідає настрою учня .

Роздавальний матеріал: смайлики «Емоції»


Зняття емоційної напруги

4 хв

  1. Домашнє завдання.

Учитель інструктує учнів про виконання домашнього завдання.

Слайд 16.

Завдання на вибір учнів:

За підручником:

1.§§ 23, 24, вправа 211 або 218.

2.Записати приклади прислів’їв, у яких вживаються прийменники з різними смисловими відношеннями (по 1 прикладу)

3. Скласти діалог або міні-твір на тему «На шкільній толоці»

Учні обирають собі завдання із запропонованих.

Уміння планувати і прогнозувати свою діяльність.

3 хвТолько до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

Конспект уроку з української мови для 7 класу розроблений з використанням інтерактивних, компютерних технологій, а також елементів технології критичного мислення. 

До конспекту додається презентація (у розділі "Презентації")

Урок побудований за принципами діяльнісного підходу, роль учителя на уроці - інструктор, помічник, порадник. Учні здобувають знання самостійно, учитель лише корегує їх.

У технологічній карті уроку на кожному етапі розписані методи і прийоми для організації навчальної діяльності, очікувані результати (універсальні навчальні дії). Вказано, скільки часу потрібно використати для кожного етапу уроку.

Проведення даного уроку передбачає вільне володіння компютером учнями, отже проводити його можна у компютерному кабінеті.

 

Общая информация

Номер материала: 422312

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG