Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Другое / Конспекты / Сабақ жоспары "Шоқанның ғылыми-шығармашылық мұрасы"

Сабақ жоспары "Шоқанның ғылыми-шығармашылық мұрасы"  • Другое

Поделитесь материалом с коллегами:

Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәндерінің мұғалімі Сейтова Гулсара Абдилдиновнаның қазақ әдебиеті пәнінен қысқа мерзімді сабақ жоспары

18.11.2014ж

Сағ: 12.10

Қазақ әдебиеті

45 минут

10- сынып

20 сабақ

Сабақ тақырыбы:

Шоқанның ғылыми-шығармашылық мұрасы. «Жоңғар очерктері».

Жалпы мақсат:

Оқушылардың Ш.Уәлиханов туралы білімдерін толықтыру, ғалым, зерттеуші, этнограф Шоқанның еңбектерімен таныстыру, «Жоңғария очерктері» еңбегіндегі халықтың салт-дәстүрінен көрініс беруі, балалардың дүниетанымын, ойын, тілін дамыту, тілін, халқының әдет-ғұрпын қастерлеуге тәрбиелеу.

Сілтеме:

Қазақ әдебиеті оқулығы, «Қазақ әдебиеті» хрестоматия

Оқушылар үшін оқу нәтижелері:

Тақырып бойынша терең білім алуы, жеке жұмыс істегендегі белсенділігі, сын тұрғысынан ойлауы, оқулықтағы тапсырмаларды саралай орындау, постерлер жасай білу.

Негізгі идеялар:

Оқушыны өз бетімен ізденуге бағыттау. Сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін арттыру.

Сабақта қолданылатын материалдар:

ІNSERT стратегиясы, «Концептуалды карта» кестесі, алтын ереже жазылған қағаз, смайликтің суреті, Венн диаграммасы

Оқыту әдістері:

Сын тұрғысынан ойлау, жеке жұмыс, топта жұмыс.

Диалогтық оқыту

  1. Жеке жұмыс

  2. Топта жұмыс
Дерек көздері:

ОқулықОйлау дең

гейі.

Мақсат

Күтілетін нәтиже

Түрткі

(сұрақ, тапсырма, жағдаят)

Бағалау

Мұғалімнің

іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Білу

Уақыты:

6 мин

Үй тапсырмасын тексеруде оқушы

ның бұған дейінгі білетінін анықтау.

Сұраққа жауап береді.Ой бөлі

седі.

Ұйымдастыру кезе-

ңі, психологиялық дайындық- «Гүлдер вальсі» тренингін қолдану, сыныптың алтын ережесін қа

былдату, бағалау кри

терийлерімен таныс

тыру, тапсырма орындату.

1-тапсырма Концептуалдық карта

Крите

рийлер

Дискрип

тор

ұпай

Психологиялық дайындық- «Гүл

дер вальсі» тре

нингін қолдану, «Алтын ережені» қабылдау, тапсыр

ма орындату

1-тапсырма «Концептуалдық картаны» орында

тады

Оқушылар «Концептуал

дық картаны» орындайды, сауалдарға жауап береді, ой бөліседі, пікір білдіреді

Білім көле

мін зерделеу

Толық біледі:

Жартылай біледі:

Білмейді:

2

1


0Түсіну

Уақыты:

10 мин

Үй тапсырмасы мен жаңа сабақ арасында байла

ныс орнату, мәтін

мен жұмыс істеу арқылы жаңа сабақтың негізге тақырыбы мен идеясын ашу


Суретке қарай отырып ой бөліседі, жаңа сабақ тақыры

бын ашады.

Оқулықтағы ақпаратты дұ

рыс қолданып үйренеді

Сабақтың тақырыбы мен мақсатын анық

тау, «Шоқанның бейнесін суретпен сөйлетейік» сурет тренингі, кітаппен жұмыс «Қарға» тренингі арқылы

2 топ екі тақырып бойынша жұмыс жасайды.

1-топ: Шоқанның ғылыми-шығарма

шылық мұрасы қан

дай ?

2-топ: Жоңғария очерктеріТақырып

тың басты ойын анықтау

Толық жауап берді:

Толық жауап бермеді:

Орындамады:

Толық

орындады:

Жартылай:

Орындамады:

2


1

0


2

1

0

Сабақ бөлімі бо-

йынша тапсырма

орындату:

суретпен жұмыс

(2минут)

кітаппен жұмыс

«Қарға» тренингі

а) Мәтінмен та-

ныстырады (5минут)

б) Сұраққа жауап

бергізеді

(5минут)


Тапсырмалар-

ды орындау

кітаппен жұмыс «Қарға» тренингі

а) Мәтінмен та-

нысады

б) Сұраққа жауап береді:

Кім?-зерттеген

Не? – нені зерттеген

Қашан? – қашан зертте

ген

Қайда?- қайда жүріп зертте

ген

Қалай? –қалай зерттеген


Қолдану

Уақыты:

10 мин

Мәтінмен жұмыс істеу арқылы негізгі ақпараттар

ды жинақтау

Мәтінмен жұ

мыс істеп үйре

неді, мәтіннің негізгі ойы, тү

йін сөзін, мәтін түсінігін анық

тауды үйрене

ді.

Дәптермен жұмыс

1.Сөйлемдерді жауап

тармен толықтыр

(5минут)

2.Шоқан бейнесі

(сөзбен, суретпен)

(5минут)


Шығармашылыққа баулу


Толық

орындады

Жартылай

орындады

Орындамады

2


1

0

Сабақ бөлімі бо-

йынша тапсырма

лар орындатып отыру


Тапсырмалар

ды орындау

Талдау

Уақыты:

6 мин


Өз ойын жинақ

тап жаза білуге үйрету

Өз ойын жазба түрде жинақтап беруге қалыпта

сады

« INSERT» әдісі

(6 минут)Ойын дә

лелдейді

Толық

дәлелдеді

Жартылай

дәлелдеді

Дәлелдемеді

2


1

0

Бағыттаушы ролін атқарады

Тапсырмалар

ды орындауЖинақтау

Уақыты:

6мин


Өз пікірлерін қорғай алуға бағыттау, ойын жеткізуге талпындыру

Шоқан еңбек-

теріне баға бе-

ре алады


Венн диаграммасы

Жағдаят

тан шығу құзыреттілігін қа

лыптастыру

Толық

орындады

Жартылай

орындады

Орындамады


2

1


0

Тыңдайды, қажет болғанда жетекші сұрақтар қояды

Венн диаграм

масы арқылы Шоқанның ең-

бегіндегі салт- дәстүрлер мен қазақ халқы-

ның салт- дәс-

түрлерін салыс

тырып айтады

БағалауУақыты:

7мин


Үйге тапсырма


Ойын жинақтау дағдысын қалып

тастыру, ізденім

паздыққа бағыт

тау.

Ойланып ше

шім қабылдай

ды, ізденуге жол табады, өздерін объек

тивті бағалауға негіз салады

Сұрақ: Шоқанның әдебиет, география, этнография, бейне

леу өнері саласына қосқан үлесіне бүгін

гі күн тұрғысынан қандай баға беруге болады деп ойлай

сыңдар? (ойтолғау)


Рефлексия:

Өз-өзіме хат: «Бүгінгі сабақтан өзіме пайдалы не алдым?»

Шынайы ой туғызу

ға жол

ашу және ойлау қа

білетін арттыру

Ойы тың:

Ойы тың

емес

Жүйесіз

2

1


0

Осы күнгі сабақ-

тың тақырыбы бо

йынша өз пайы-

мын ойтолғау ар

қылы білдіртеді, кері байланысты жасаттырады, фор

мативті және сум

мативті бағалау ұсынады
Тақырыпты береді: «С.Бегалиннің «Шоқан асулары» повесінен Шоқан

ның саяхаты қа

лай суреттелгенін оқып келу.

Осы күнгі са-

бақтың тақыры

бы бойынша өз пайымын ой-

толғау арқылы білдіреді. Оқушы өз-өзі

ме хат: «Бүгінгі сабақтан өзіме пайдалы не алдым?» реф

лексиясын оқып береді.

Өзін-өзі баға

лайды.

Оқу ісінің орынбасарының қолы:

Ойлау дең

гейі.

Оқушының аты-жөні

Түрткі

(сұрақ, тапсырма, жағдаят)

Бағалау

Мұғалімнің

іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Білу

Уақыты:

6 мин

Гүлназ


Нұржан


Ақерке


Жанерке


Айнұр


Ақжан

Ұйымдастыру кезе-

ңі, психологиялық дайындық- «Гүлдер вальсі» тренингін қолдану, сыныптың алтын ережесін қа

былдату, бағалау кри

терийлерімен таныс

тыру, тапсырма орындату.

1-тапсырма Концептуалдық карта

Крите

рийлер

Дискрип

тор

ұпай

Психологиялық дайындық- «Гүл

дер вальсі» тре

нингін қолдану, «Алтын ережені» қабылдау, тапсыр

ма орындату

1-тапсырма «Концептуалдық картаны» орында

тады

Оқушылар «Концептуал

дық картаны» орындайды, сауалдарға жауап береді, ой бөліседі, пікір білдіреді

Білім көле

мін зерделеу

Толық біледі:

Жартылай

біледі:

Білмейді:

2

1


0

Түсіну

Уақыты:

10 мин

Гүлназ


Нұржан


Ақерке


Жанерке


Айнұр


Ақжан

Сабақтың тақырыбы мен мақсатын анық

тау, «Шоқанның бейнесін суретпен сөйлетейік» сурет тренингі, кітаппен жұмыс «Қарға» тренингі арқылы

2 топ екі тақырып бойынша жұмыс жасайды.

1-топ: Шоқанның ғылыми-шығарма

шылық мұрасы қан

дай ?

2-топ: Жоңғария очерктеріТақырып

тың басты ойын анықтау

Толық жауап берді:

Толық жауап бермеді:

Орындамады:

Толық

орындады:

Жартылай:

Орындамады:

2


1

0


2

1

0

Сабақ бөлімі бо-

йынша тапсырма

орындату:

суретпен жұмыс

(2минут)

кітаппен жұмыс

«Қарға» тренингі

а) Мәтінмен та-

ныстырады (5минут)

б) Сұраққа жауап

бергізеді

(5минут)


Тапсырмалар-

ды орындау

кітаппен жұмыс «Қарға» тренингі

а) Мәтінмен та-

нысады

б) Сұраққа жауап береді:

Кім?-зерттеген

Не? – нені

зерттеген

Қашан? – қашан

зерттеген

Қайда?- қайда жү

ріп зерттеген

Қалай? –қалай зерттеген


Қолдану

Уақыты:

10 мин

Гүлназ


Нұржан


Ақерке


Жанерке


Айнұр


Ақжан

Дәптермен жұмыс

1.Сөйлемдерді жауап

тармен толықтыр

(5минут)

2.Шоқан бейнесі

(сөзбен, суретпен)

(5минут)


Шығармашылыққа баулу


Толық

орындады

Жартылай

орындады

Орындамады

2


1

0

Сабақ бөлімі бо-

йынша тапсырма

лар орындатып отыру


Тапсырмалар

ды орындау

Талдау

Уақыты:

6 мин


Гүлназ


Нұржан


Ақерке


Жанерке


Айнұр


Ақжан

« INSERT» әдісі

(6 минут)Ойын дә

лелдейді

Толық

дәлелдеді

Жартылай

дәлелдеді

Дәлелдемеді

2


1

0

Бағыттаушы ролін атқарады

Тапсырмалар

ды орындауЖинақтау

Уақыты:

6мин


Гүлназ


Нұржан


Ақерке


Жанерке


Айнұр


Ақжан

Венн диаграммасы

Жағдаят

тан шығу құзыреттілігін қа

лыптастыру

Толық

орындады

Жартылай

орындады

Орындамады


2

1


0

Тыңдайды, қажет болғанда жетекші сұрақтар қояды

Венн диаграм

масы арқылы Шоқанның ең

бегіндегі салт дәстүрлер мен қазақ халқы

ның салт- дәс

түрлерін салыс

тырып айтады

БағалауУақыты:

7мин


Гүлназ


Нұржан


Ақерке


Жанерке


Айнұр


Ақжан


Барлық жинаған балл:

Гүлназ


Нұржан


Ақерке


Жанерке


Айнұр


АқжанБағалау:

1-14 балл - «5»

1-10 балл - «4»

1-7 балл - «3»

Сұрақ: Шоқанның әдебиет, география, этнография, бейне

леу өнері саласына қосқан үлесіне бүгін

гі күн тұрғысынан қандай баға беруге болады деп ойлай

сыңдар? (ойтолғау)


Рефлексия:

Өз-өзіме хат: «Бүгінгі сабақтан өзіме пайдалы не алдым?»

Шынайы ой туғызу

ға жол

ашу және ойлау қа

білетін арттыру

Ойы тың:

Ойы тың

емес

Жүйесіз

2

1


0

Осы күнгі сабақ-

тың тақырыбы бо

йынша өз пайы-

мын ойтолғау ар

қылы білдіртеді, кері байланысты жасаттырады, фор

мативті және сум

мативті бағалау ұсынады

Осы күнгі са-

бақтың тақыры

бы бойынша өз пайымын ой-

толғау арқылы білдіреді. Оқушы өз-өзіме хат: «Бүгінгі сабақтан өзіме пайдалы не алдым?» реф

лексиясын оқып береді.

Өзін-өзі баға

лайды.

Оқушыларды бағалау парағы
6.БағалауУақыты:

7мин


Үйге тапсырма


Ойын жинақтау дағдысын қалып

тастыру, ізденім

паздыққа бағыт

тау.

Ойланып ше

шім қабылдай

ды, ізденуге жол табады, өздерін объек

тивті бағалауға негіз салады

РАФТ стратегиясын қолданып Оқушы оқушыға үндеу жариялайды. Тақырып: Жақсы кітап адам жанының дәрігері
Рефлексия:

Блоб ағашы: Сабақ соңында менің білім деңгейім қанша көтерілді. (жұлдызшамен белгілеп беру)

Шына

йы ой туғызу

ға жол

ашу жә

не ойлау қабіле

тін арт

тыру

Ойы тың:

Ойы тың

емес

Жүйесіз

2

1


0

Осы күнгі сабақ-

тың тақырыбы бо

йынша өз пайы-

мын РАФТ ар-

қылы білдіртеді, кері байланысты жасаттырады, фор

мативті және сум

мативті бағалау ұсынады


Үйге: М.Әуезовтың шығармашылығы және «Абай жолы» романы туралы айтылған пікірлерді жазып келуОсы күнгі са-

бақтың тақыры

бы бойынша өз пайымын РАФТ арқылы білдіре

ді.

Рефлексия:

Блоб ағашы: Сабақ соңын

да менің білім деңгейім қанша көтерілді. (жұлдызшамен белгілеп беру)

Өзін-өзі баға

лайды.
Автор
Дата добавления 07.04.2016
Раздел Другое
Подраздел Конспекты
Просмотров238
Номер материала ДБ-014710
Получить свидетельство о публикации


Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх