Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Начальные классы / Конспекты / Сценарий праздника "Мезун байрамы"

Сценарий праздника "Мезун байрамы"


  • Начальные классы

Поделитесь материалом с коллегами:

Мевзу: «МЕЗУН БАЙРАМЫ»

Макъсат:

- окъувгъа, бильгиге меракъ догъурмакъ;

- талебелернинъ гъаевий-ахлякъий ве эстетик анълайышларыны кенишлетмек;

- талебелернинъ сёз ве лугъат байлыгъыны зенгинлештирюв;

- нна-тилине, Ватанына севги ашламакъ.

Донатма: чечеклер, топлар, ресимлер.

Музыка чала (фонфары)

Алып барыджы: Селям аейкум, сайгъылы ана-бабалар, оджалар, мусафирлер. Бугунь Буюк-Онлар миллий мектебинде балабан ве дюльбер байрам. Мезун байрамы!

Алып барыджы: Бу къуванчлы байрам куню

Шенъ-шерамет кечмекте

4- сыныф талебелерини

Озгъарамыз орта мектепке .

Келинъиз оларны къаршылайыкъ

(муз. Мектепке биз кельдик) D:\Фотографии\11 а\никон\101NIKON\DSCN2214.JPG

Алып барыджы: Бугунь бизим байрамымыз пек меракълы кечеджек, талебелер орта мектепке адым атмакъ ичюн, тюрлю-тюрлю конкурсларда, сынавларда озьлерини косьтереджеклер!

Оджа: Мезунларны жюри азалары сынап нетидже чыкъараджакълар.Урьметли жюри азалары: мектеп мудиреси; мудире ярдымджылары ве оджалар.

Алып барыджы: Тедбиримизнинъ спонсорлары сайгъылы ана-бабалар, къартана-къартбабалар ширкети

Оджа: Биринджи конкурс- «Татлы сес»

D:\Фотографии\11 а\никон\102NIKON\DSCN2279.JPG(муз. чала «Татлы сес» )

Алып барыджы: Бу конкурста тувгъан къырымтатар тилимизнинъ аджайип дерьясына киреджекмиз.

Оджа: онынъ не къадар гузель, муляйим, зенгин, татлы, къадимий олгъаныны ис этеджекмиз!

Талебелер шиир айта

1.Дерт йыл эвель бу мектепке анамнен кельген эдик,

Энъ къолай сезлерни биле окъумагъа

Окъумагъа бильмез эдик

2. Куньлер кечти,айлар кечти

Тилимизни огрендик

Оджалар ярдымынен

Чокъ шейлерни биз бильдик.

3.Башлангъыч мектепте шенъ яшадыкъ

Йырладыкъ эм ойнадыкъ

ресим яптыкъ, талим алдыкъ

Чечеклер де асрадыкъ.

4. Мына энди кельди вакъыт

Орта мектепке кечеджекмиз

Бильги алмакъ, окъумакъны

Анда биз девам этеджекмиз.

5. Сагълыкънен къал, башлангъыч мектеп

Санки тувгъан эвимиз,

Джандан севген оджамыз

Ана киби эдинъиз.

6. Сиз бизлерни анна киби бакътынъыз

Агълагъанда козь яшымызны сильдинъиз

Окъумагъа, язмагъа огреттинъиз

Ойнагъанда бизлерге шенълик бердинъиз.

Йыр: (Яшлыкъ къайда кетесин?) D:\Фотографии\11 а\никон\102NIKON\DSCN2401.JPG

7.Эр бир халкънынъ озь тили бар

Яресинен сырдашкъан

Балдан татлы о, тиль онъа

О, бир вакъыт унытылмай!

8.Меним тувгъан халкъымнынъ да

Озь тили бар йырлашкъан

Бинъ бир йылдыз арасында

Бу тиль манъа тувгъан ай.

9.Анайымнынъ тили,эй анна тилим!

Анамнынъ сютюнен кирдинъ къаныма,

Айнени айткъансын манъа муляйим.

Къундакъта яткъанда турып янымда.

10.Мен бир сабий экенде,

4 аякълап юрьгенде,

Ана деп, мен сёз къаттым

озь тилимни яраттым.

О куньден сонъ эр кунь мен

эки-учь сёз огрендим

окъуп язам бугунь мен,

Ана тилим бу меним.

Бильмесен озь тилини

огренмезсин илимни.

Терек олып осерсин,

биршей бильмей олерсин!

11.Ана тилим- бу муаббетлик, севги йыры

Ана тилим бу той, джыйын, достлукъ, эйилик,

Ана тилим-Йырджыларнынъ ольмез йыры

Ана тилим! бу халкъым чюн эбедийлик.

12.Анайым бу тильде айнени айткъан,

Рухумда тесири ,тамгъасы къалгъан

Я насыл севмейим мен сени тилим,

Бу тильде къонуша тувгъаным, илим.

2. Оюн «Къамыш къора» хайтармасы.

D:\Фотографии\11 а\никон\101NIKON\DSCN2243.JPG

Алып барыджы: Экинджи конкурс, дюльберлер конкурсы, Бу сыныфта энъ акъыллы ве дюльбер талебелер окъуйлар, келинъиз оларны сейир этейик.D:\Фотографии\11 а\никон\101NIKON\DSCN2248.JPG

(Оюн дефиле)

Оджа: Дюньяны дюльберлик къуртараджакъ дегенлери догърыдыр!!!Машалла мезунларгъа!

Талебелер шиир айта

13.Анамнынъ тили эй, ана тилим!

Анамнынъ сютюнен кирдинъ къаныма

Айнени сесиненъ котерип гонълюм,

Къундакъта яткъанда синъдинъ анъыма.

14. «Ана» дедим мен бу тильде биринджи

Къыймети ёкъ, о, не алтынъ, не инджи

Тильненъ осе догъгъан баланынъ анъы

Сев тилинъни, севген киби ананъны.

Оджа: Беллики энъ истидатлы артистлер «Йылдызлар фабрикасындан» белли олалар, бизим мектебимизде де чокъ парылдагъан йылдызлар бар.

Талебелер шиир айта

15.Биз ойле бир балалармыз

Эм ойнаймыз. эй йырлаймыз

Шенъликсиз байрам кечмез

Оюн-кулькю ич битмез!

16.Мейдан мектеп азбарында

Келинъ балалар ойнайыкъ

Бу бахытлы яш-чагъында

Ойнап-кулип тояйыкъ.

17.Биз талебе, яш балалар

Къырымтатар несили

Биз олурмыз даим унъер

Интизамлы, билимли.

18.Сокъакъларны шенълендирип

Къувнакъ йырлар йырлайыкъ

Илим алып тез огренип

Омрюмизни сырлайыкъ.

19.Яша,Къырым! Яша, Мектеп!

Бизим тувгъан эвимиз

Осьтюресиз сиз айбетлеп

Сизни джанданъ севемиз.

D:\Фотографии\11 а\никон\102NIKON\DSCN2307.JPG(йылдызлар оюны)

Оджа: эр бир оюнджы биле, оюн неден ибарет, Ойнамагъа эр кес севе, лякин бизим балалар якъында «Танцуют все» конкурсына бараджакълар!

Алып барыджы: янъы- янъы сезлер пейда ола, мына бакъ- флеш моб! бу не экен, санки дондурманынъ ады, къаны бакъайыкъ 4 сыныф анълатсын бизлерге бу сёзнинъ манасыны! буюрынъыз! флеш моб! D:\Фотографии\11 а\никон\102NIKON\DSCN2363.JPG

Оджа: Мезунлар севимли оджаларына «сагъ олунъыз!» айтып, шиирлер багъышлайлер.

20.Оджа деген сёз пек дюльбер!

Эр шейден къыйметлидир.

Оджа, бу экинджи ана

Дюльбер ве севимлидир!

21.Мераметли оджалар,

Сайгъылы шенъ оджалар

Чокъ фенден дерс бердинъиз

Урф-адетни тиклединъиз.

22.Миллий мектепке кельдик

Ана тилини огрендик

Сагъ олун деймиз сизге

Бильги бергенинъизге.

23.Окъув бильги алмакъны

Ишни яхшы япмакъны

Акъикъатлы олмакъны

Огрендим сизден оджам.

24.Мераметли олмакъны

Буюклерни саймаймакъны

Эм де хатыр тапмакъны

огрендим сизден оджам.

25.Достлукъны, муабетликни

Яхшы адет кутьмекни

Инсанларны севмекни

Огрендим сизден оджам

25.Сагъ олунъыз оджалар

Бар олунъыз оджалар

Сизге олгъан севгимизни

Юреклерде сакъларыкъ.

Земаневий оюн D:\Фотографии\11 а\никон\102NIKON\DSCN2390.JPG

Алып барыджы: Мезунлар меракълы конкурсларда актив иштиракъ эттилер ве шимди Жюри азалары нетиджелерни чыкъараджакълар. Сёз мектеп мудиресине бериле…

(талебелерге такъдирнаме ве бахшышлар бериле)

Оджа: 4 йыл девамында ана-бабалар да мектеп ишлеринде актив иштиракъ эттилер, кельди вакъыт оларгъа минетдарлыкъ бильдирмеге.

D:\Фотографии\11 а\никон\101NIKON\DSCN2272.JPG(йыр «Севимли анам»)

Шукур: Эр бир мезун байрамыны, вальс яраштыра!

(вальс)


D:\Фотографии\11 а\никон\102NIKON\DSCN2418.JPG
D:\Фотографии\11 а\никон\102NIKON\DSCN2362.JPG


Автор
Дата добавления 18.12.2015
Раздел Начальные классы
Подраздел Конспекты
Просмотров234
Номер материала ДВ-270879
Получить свидетельство о публикации

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх