Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015

Автоматическая выдача свидетельства о публикации в официальном СМИ сразу после добавления материала на сайт - Бесплатно

Добавить свой материал

За каждый опубликованный материал Вы получите бесплатное свидетельство о публикации от проекта «Инфоурок»

(Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-60625 от 20.01.2015)

Инфоурок / Классному руководителю / Конспекты / Сценарий Нового года для 5-7 классов "Борбак далганнын Чаа чылды уткааны"
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 26 апреля.

Подать заявку на курс
  • Классному руководителю

Сценарий Нового года для 5-7 классов "Борбак далганнын Чаа чылды уткааны"

библиотека
материалов

Хемчик ортумак ниити билиг школазыныё 2014-2015 ==редилге чылыныё 5-7 класстарга «Борбак далганныё Чаа чылды уткааны» деп аттыг сценарийи.

Сценарийниё киржикчилери:

1.Ашак

2. Кадай

3. Борбак далган

4. Адыг

5. Б=ру

6. Койгун

7. Дилги

8. Соок-Ирей

9. Харжыгаш

Фойе чараш каас кылдыр каастаттынган турар. Уруглар маскаларлыг чыглып алган турар.

Оожум «Снег кружится…» деп ыры ырлап турар.

Чарлакчы: Онза чараш хуулгаазын кежээниё мендизи-биле эргим ==реникчилер, башкылар база ада-иелер Силер б\г\деге Чаа \н\п олурар Хой чылы таварыштыр аас-кежикти, эки ==редилгени, каё кадыкшылды к\зедивис.5-7 класстыё Чаа чыл байырлалыныё кежээзин эгелээлиёер!

Байыр чедирип с=с алыры-биле школавыс директорунга с=с.

(Эки ==редилгелиг уругларны шаёнаары, фанфары)

Чаа чылдыё сценарийин эгелээлиёер! Бажы бедик Бай-Тайганыё эдээнде Хемчик суурга эктин ажыр эттиг, бажын ажыр малдыг, ийи каът бажыёныг ашак-кадай чурттап чораан.

Бир-ле х\н диванда ашак-кадай телевизор к=рб\шаан, чугаалажып олурар:

- Чаа чыл-даа келди, кадай. Чаа чыл байырлалыныё чемнеринге ол-ла оливье, ол-ла под шубой, ол-ла манчы-хуужуур чиири солун эвес апарды. Ол ынчангы бистиё аныяк шаавыстыё борбак далганын быжырып к=рем. Мээё ч\рээмни ол амданныг борбак далганыё быжырып берип тургаш, мени к=г\д\п алдыё чоп? Ам борбак далганны чип, чалыы \евисти сактыылам, кадай.

- Кандыг далган-биле кылыптайн, ашак? Ап- ак крупчаттан бе азы дээди сорттуё далганындан бе?

- Крупчаттан, крупчаттан!

-Мен далган быжырып турар арамда, сен аргадан шивиден эккел че, ашак.

_Чаа.

(Ашак \не бээр)

Кадай :

-Чаа чылдыё каас-чараш х\нд\ткелдиг, чаагай чемивис бооп быжа берем, Борбак далган!- деп чугааланып-чугааланып туткаш, быжыргаш, соёга караанга соодур салып кааш, \не бээр.(Аппаратура чанында соёга) (соёга караандан Борбак далган чуглуп бады келир)

Борбак далган:

-Шо-шо, соогун! Чараш, чаагай далган бол дээш, кижини к=г\д\п-к=г\д\п быжырып алгаш, соок соёга караанга салып ч\з\л? Чаа чылдыё б\д\\з\ декабрь 28 деп билбес улус бе, мен аарый берзимзе канчаарыл? Адырам, мээё кырганнарым кайы хире чурттап олурар улузул, шинчилеп к=рээлиёерем, уруглар.

-Холодильнииниё бедиин, потолокка чедер деп турар. Ады ч\\ эвес, Ин-де-зит, индезит. Авай-авай! Ч\\-даа бар бажыё-дыр бо!

-О, телевизору, амгы шагныё ЖК телевизор! Ии, калбаан узуну 1 километр хире!

(Телевизорну ажылдадыптарга, Чаа чыл дугайында реклама «Праздник к нам приходит» деп ырлап турар)

-Ии, аянныын, Чаа чылга дыка ынак диин мен. (К=р\нч\кке к=рн\пкеш)

- Авай, авай! Ч\дээмни, кижини канчап мындыг ч\дек кылып каар ч\вел? Каям, бичии эде-хере тыртынып албас болза кайын боор!

(Мишура кеткеш, маска-очки кедип турда, эжик соктаар, ажыдыптарга, Соок-Ирей болур.)

Соок-Ирей:

-Экии, экии, оглум! Чаа чыл-биле!

-Экии! Силер кым силер? Ч\\ кончуг салыёар узун кылдыр =ст\р\п алганыёар ол? Сал ч\л\\р\ёер чок улус силер бе?

- Мени танывас каяа чораан т=л сен? Мен дээрге Соёгу ч\ктен келген, конфет ч\ктээн Соок-Ирей деп кижи мен. Чаа чыл байырлалында сен ышкаш бичии уругларга байыр чедирип, белектер сунар кижи мен. Ам бо =гден сеёээ белек эккеп бердим.

- Солунун аа, бо кижиниё. Каям ч\ктээн шоодайыёар к=р\птейн. (Бакылап к=ргеш) Белектериёер ана койгун-кайгын, адыг-удуг ч\\-х== ышкажыл. Амгы шагныё уруглары Силерниё бо ойнаарактарыёарже к=р\нмес-даа, тогбас-даа.

-Ам ч\\ херек ч\вел ынчаш?

- Сотовый телефоннар, ноутбуктар, айфоннар, планшеттер дээш оон-даа =ске аан. Хевиёер база-ла старомодный ч\ве-дир. Ам кым-даа мындыг узун тон, узун сал эдилевейн турар ч\ве-дир ийин. Мен кырган-ачамныё хептериниё аразындан Силерге тааржыр хевин шилип турумда, Силер салыёар ч\л\п кааптыёар.

(Соок-ирейлиг музыка салыр, Соок-Ирей биле Борбак далган чайдынып кылаштаар)

-Ам-на езулуг амгы \ениё крутой Соок-Ирейи болдуёар.

-Ам мени уруглар танывайн барбас ч\ве бе?

- Че, чоор сен, чоор сен. Адыё-на Соок-Ирей болгаш подарок-ла берип турар болзуёза, сээё идик-хевиё =скерилгези чугула эвес ч\ве-дир ийин. Че-че мээё сээё-биле мынчап турар чайым-даа чок. Хемчик школазында ==реникчилерниё Чаа чылы болур деп турар, ынаар баарым ол. (Соок-Ирейни \нд\р\птер, орук ара Соок-Ирей Адыгга болгаш Койгунга таваржырга, олары танывас боорга, хорадааш, эрги хевин кедип алыр)

Ол аразында Борбак далган к=р\нч\кке к=р\нм\шаан:

- Адыр аа! Школага баргаш, кым кылдыр кеттинер чоор? Хемчик школазынга чылдыё-на Чаа чылда солдат азалар дыка кээр дээр чорду. Азы аза боор чоор бе? Че-че-че-че! Ч\н\-даа кедер дээрге, боп-борбак кижи ышкажыл мен, ч\в\р-даа кедерге, с==рт\н\п каар-ла ыйнаан. Борбак бодум борбаёайнып чоруур ыйнаан мен-дээш, чуглуп-ла каар.

(Бир аянныг музыка салыр)

Ол-ла чорааш Койгун-биле \ск\лежи бээр.

Койгун:

-Ой, сен кым сен?

- Мен-не-дир мен Колобок, танывайн тур сен бе? А сен кай баарыё кортук Койгунак?

- Чаа чылдап бар чыдыр мен. Мен ыры дыёнаарыннга дыка ынак мен. Чараш ырыё ырлап к=рем, Колобок!

-Че-че! Сеёээ халас ыры ырлап бээр бе? Кезээде ындыг сен сен. Ырыдан ырлап берем деп бир-ле кижи к=г\ткен чоруур сен сен.

- Че-че-че! Сээё ырыё дыёнаары албан бе? Мында сенден артык ырлаар уруглар бар ч\ве. Оларга чараш ыры ырладып алырым ол. Бээрлеёер, бээрлеёер, уруглар!

Кайы класстыё ==реникчилери эё чараш ырлаар эвес м==рейлежиптээлиёер!

(Класстар аразында ырылар м==рейи)

Колобок:

- Оо! Менден артык ырлаар улус мында ч\ве ышкажыл! –деп чугааланмышаан орук ара Б=р\ге таваржы бээр.

_Сен кым сен? Чыдыёныё чаагайын! Кижи чилбизи кээр.

-Мени чиир деп семеве-даа, фу, аксыё чыдыын, дижиё чугбас кижи сен бе? Блендамет, колгейт дээш пасталар –ла к=вей-дир. Амдыызында бо диролду дайнап ал, ма, аксыё чыдын чидир.

-Колобок, колобок! Сени к==р\мге, дыка чараш, дыка чаагай кижи-дир сен. Елканы долгандыр танцылаптар суг болзуёза, чаражыё дам баар боор.

- Чечемай!Бо кандай аёнарыл? Кижи к=ргеш-ле ырла, танцыла деп алган. Каяа ынчаар Колобоктуё ырызын, танцызын дыёнап амдажааныл болар?!

- Аа, бокта сени-даа! Бо турар ==реникчилериниё танцылаары кончуг хевирлиг. Каям кады танцылаптаалыёар! (Синий инейниё аялгазынга елка долгандыр танцылаптар)

Б=р\:

-Ойт, бо дээрге мээё ынак танцым болгай. Ам силерниё ынак танцыёарны к=р\птээлиёер!

(Класстар аайы-биле танцылаар)

Колобок:

-Ии, бо уругларныё танцылаар деп ч\везин! Ч\с чок уруглар-дыр аа! Чараштарын, чараштарын! Мен база дыка танцылаксаар кижи-дир мен ийин, ынчалза-даа хей-дир мен, чуглу-ла бээр. Ой, эжен! Дуу ол адыгныё х=кт\\н!К=р\ёер даан! Кышкы \еде ижээнге чыдар ужурлуг эвес ийикпе, уруглар? Ам бо адыг удуур хамаанчок танцылап чоруп олур.

(Музыкага онзагай чараш кылдыр танцылап чоруп орар)

Адыг:

- Оо, борбак сарыг кым сен сен?

- Борбак далган-на-дыр мен. Мени танывастап каан кайгамчык амытаннар бо.

-Ой, Колобокчугаш, харын-даа сеёээ душтум. Чаагайыёны! Сени к=ргеш, аштаарым дам барды.

- Сээё чиктииёни! Кыжын Чаа чылдаар хамаанчок, кылын уйгуда чыдар эвес ийик сен бе? Бо канчап чорууруё ол?

- Колобок, колобок сени мен чиир мен. Кижи =скээр чардыктырба!

- Мени чиир деп ч\ё\л? Бодуёну к=р\нч\кке к=рд\н даан! Далган аймаа чивес, диета сагыыр ужурлуг кижи-дир сен. Целюлитке туттуруп чиир деп барган кижи-дир сен. Сокса!

- Чаа чылда чаагай чемнер чиир деп дыёнаан мен. Соок-Ирейниё сартыын чиптерим чадавас дээш кызып келгеним бо. Оон аёгыда оюн-тоглаа, к=рг\з\глер-даа болур дээр чорду. Ынчангаш уйгум кээп турда-ла, караам чара-чире соп алгаш, келгеним бо. Ой, уруглар! К=рг\з\глериёер бараалгадып туруёар! Д\ргедеёер, удудум-на!-дээш карактарын холдары-биле чара тыртып турар.

(класстар к=рг\з\глерин \нд\рер)

Адыг:

-Езулуг-ла артистер, артистер! Амырадым, амырадым. Ам Соок-Ирейге ырлап-танцылап бергеш, камбет, чигирин дилеп чипсимзе, сагыжым амыраар -деп чугааланып турда, Дилги подиумда дег, кылаштап кээр.

-Ам-на езулуг современный аёга бо Чаа чылда ужураштым. Арга-эзимниё эрес-кайгал кызы Дилгижигеш сен сен бе?

- Мен болбайн кым боор ийик аан?

Колобок:

-Прическаёныё чараш деп ч\везин! Ч\гле кылаёнаар-ла! Чыдыныё чаагайын! Ч\\ деп шампунь-биле чуп тур сен?

- Хеден шолдерс. Чаа чылдап келген кижи ындыг чараш болбайн канчаар! Байырлал кидин т\л\к хевирлиг аа? Соок-Ирей кырган-ачавыс кайдал? Харжыгаш биле танцы-самга чижир дээш келген кижи мен.

- Дилгижигеш, Дилгижигеш! (авыяас кылдыр) Тоолда сен мени чиптер ийик сен чоп? Ам бо хуулгаазын Чаа чылдыё байырлалында мени чивес сен аа! Оон башка Соок-Ирей кырган-ачавыс ажына бээр. Уруглар, Дилги мени чивес кылдыр ооё аксы-с=з\н ап, Елка долгандыр танцы-биле к=г\д\п алыылыёарам! Оон мен Соок-Ирей болгаш Харжыгашты д\рген бээр кээр кылдыр Силерге кыйгыржып бээр мен.

(Шупту Чаа чыл дугайында чараш аялгага танцылаар)

Уруглар шупту: Дилгижигеш, Колобокту чивейн к=р!

Дилгижигеш: Мындыг онза байырлалда бо хире чараш уруглар дилеп турда, ховар чараш, х=гл\г-омак Колобокту чивес мен деп аазап тур мен.

Адыг: Чугаа к=в\деди, аскак хой ырады.Караам шимдинип тур. Д\рген Соок-Ирейни кыйгыраалыёар!

Шупту: Че! Соок-Ирей, Соок-Ирей! Харжыгаш! Харжыгаш!

(«В лесу родилась елочка» деп аялгага \дедип алгаш, Соок-Ирей болгаш Харжыгаш кирип кээр)

Соок-Ирей:

-Экии, экии уруглар! Мен кайыын келген деп мен? Мээё т=рээн чуртумну билир силер бе? Силерни к=р\ксээш, д\н-х\н чок, ыракты ырак дивейн, чоокту чоок дивейн чедип келдим, уруглар. Мээё уруум Харжыгаш дээрге уруумнуё уруунуё уруунуё уруу диин. Ол ам он сес харлап турар кижи. Мээё уруумга байыр чедирип, ырыдан ырлап бериёерем, уругларым!

Койгун:

- Че, «Серебрянные снежинки» деп ырыны Харжыгашка ырлап берээлиёер.

Дилги:

-Уруглар, ам Соок-Ирей кырган-ачавыска ыры, танцы-самдан тевээлиёер!

(5 класс башкызы бир оюн ойнадыр).

Соок-Ирей:

- Чаа чылда дыка х=й чагаалар менде келген, уруглар. Ол чагааларга харыылап, Декабрь 31-де Силерниё шуптуёарныё бажыёнарыёарга удуп чыдырыёарда, четкеш, белектерим бээр мен. Ынчалза-даа бо онзагай, солун чагааныё ээзинге бодум ужуражып, аёаа белээм берип шаёнаксап тур мен, уруглар.

(Эё солун, чараш чагаа ээзин шаёнаары)

(Харжыгаш бир оюн ойнадыр)

Соок-Ирей:

- Эриир деп бардым, уруглар. Чорууйн, чорууйн!

Б=р\:

-Алды аргалыг, беш мегелиг Б=р\ болгаш билбес ч\вем чок.Баяннай кааптайн уруглар. Силер Соок-Ирейниё ынак ырызы «Чаа чыл-биле!» деп ырыны ырлаптаалыёар!

(Ырыны ырлашкаш, Соок-Ирейни \дээр)

Танцы-сам, оюннар.

Т\ёнелдер.Хемчик-2014ч.

Краткое описание документа:

Хемчик ортумак ниити билиг школазыныё 2014-2015 ==редилге чылыныё 5-7 класстарга «Борбак далганныё Чаа чылды уткааны» деп аттыг сценарийи.

Сценарийниё киржикчилери:

1.Ашак

2. Кадай

3. Борбак далган

4. Адыг

5. Б=ру

6. Койгун

7. Дилги

8. Соок-Ирей

9. Харжыгаш

Фойе чараш каас кылдыр каастаттынган турар. Уруглар маскаларлыг чыглып алган  турар.

Оожум «Снег кружится…» деп ыры ырлап турар.

Чарлакчы: Онза чараш хуулгаазын кежээниё мендизи-биле эргим ==реникчилер, башкылар база ада-иелер Силер б\г\деге Чаа \н\п олурар Хой чылы таварыштыр аас-кежикти, эки ==редилгени, каё кадыкшылды к\зедивис.5-7 класстыё Чаа чыл байырлалыныё кежээзин эгелээлиёер!

 

Байыр чедирип с=с алыры-биле школавыс директорунга с=с.

Автор
Дата добавления 28.01.2015
Раздел Классному руководителю
Подраздел Конспекты
Просмотров398
Номер материала 344992
Получить свидетельство о публикации

"Инфоурок" приглашает всех педагогов и детей к участию в самой массовой интернет-олимпиаде «Весна 2017» с рекордно низкой оплатой за одного ученика - всего 45 рублей

В олимпиадах "Инфоурок" лучшие условия для учителей и учеников:

1. невероятно низкий размер орг.взноса — всего 58 рублей, из которых 13 рублей остаётся учителю на компенсацию расходов;
2. подходящие по сложности для большинства учеников задания;
3. призовой фонд 1.000.000 рублей для самых активных учителей;
4. официальные наградные документы для учителей бесплатно(от организатора - ООО "Инфоурок" - имеющего образовательную лицензию и свидетельство СМИ) - при участии от 10 учеников
5. бесплатный доступ ко всем видеоурокам проекта "Инфоурок";
6. легко подать заявку, не нужно отправлять ответы в бумажном виде;
7. родителям всех учеников - благодарственные письма от «Инфоурок».
и многое другое...

Подайте заявку сейчас - https://infourok.ru/konkurs


Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ


Идёт приём заявок на международный конкурс по математике "Весенний марафон" для учеников 1-11 классов и дошкольников

Уникальность конкурса в преимуществах для учителей и учеников:

1. Задания подходят для учеников с любым уровнем знаний;
2. Бесплатные наградные документы для учителей;
3. Невероятно низкий орг.взнос - всего 38 рублей;
4. Публикация рейтинга классов по итогам конкурса;
и многое другое...

Подайте заявку сейчас - https://urokimatematiki.ru

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх