1281143
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
+Добавить материал
и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Дистанционные курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для педагогов

Дистанционные курсы для педагогов - курсы профессиональной переподготовки от 5.520 руб.;
- курсы повышения квалификации от 1.200 руб.
Престижные документы для аттестации

ВЫБРАТЬ КУРС СО СКИДКОЙ ДО 70%

ВНИМАНИЕ: Скидка действует ТОЛЬКО сейчас!

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 выдана ООО "Инфоурок")

ИнфоурокДругоеДругие методич. материалыШкольная газета "Школачы медээлер"

Школьная газета "Школачы медээлер"

библиотека
материалов
Скачать материал целиком можно бесплатно по ссылке внизу страницы.

hello_html_m262f7789.gifШекпээр школазынын уруглар сеткуулуC:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\К.Р.К. 018.jpg


Сентябрь-декабрь 2014-2015ч Декабрь 12 №4

I:\океан\20141009-0016.jpegI:\океан\eMOW1ikZeyI.jpgI:\океан\20141008-0025.jpeg«Океан»- онза чараш лагерь.

Чаа 2014-2015 ооредилге чылы менээ канчаар-даа аажок уттундурбас, солун, хоглуг кылдыр эгеледи! Чуге дизе, бистер Барыын-Хемчик кожууннун ангы-ангы школаларындан 60 уруглар Оожум океаннын эриинде, Владивосток хоорайдан 35км ыракта чыдар онза чараш, тоолзуг оран «Океан» лагеринге дыштангаш келдивис.

Бистин Шекпээр школазындан уш оореникчи чорааннар: Куулар Начын-8кл, Ооржак Амина-9кл, Иванов Отчугаш-10кл. Бистерни удуртуп чораан башкыларывыс: Кужугет Эртине Николаевич-тоогу башкызы (Дон-Терезин школазындан), Кужугет Рада Кертик-ооловна-сан башкызы база вожатый, Хертек Радмила Адексеевна-бичии уруглар эмчизи.

Лагерьде 4 дружина бар: «Бригантина», «Парус», «Тигрёнок», «Китёнок». Бистер «Бригантинага» чурттап, ооренип турдувус. Ооренип каапкаш, хуннун ийиги чартыында янзы-буру болгумнерге, оюн-тоглааларга киржип турдувус. Улуг чараш автобустарга олурупкаш Владивосток хоорайже экскурсиялап чордувус. Музейже, океанариумче барып база улуг-биче корабльдарны улуг сонуургал биле кордувус.

Далай кыдыынга баргаш бистер далай сылдыстарын, крабтарны, балыктарны, ракушкаларны чарашсынып кордувус.

Лагерьге кежээнин-не солун концерттер болур. 2 хун улаштыр бистин вожатыйларывыс «Исток» аттыг отрядтыг, канчаар-даа аажок солун оюн-тоглаазын бараалгаттылар. Вожатыйларывыстын талантылыын магадап коруп олурдувус!

Сентябрь 30-де биске канчаар-даа аажок улуг ууле таварышкан, будун лагерьге «Таныжынар-Тыва Республика» деп, кежээни эрттирер болдувус. Бистин биле кады дыштанып чораан оорлеривис: Бай-Тайга биле Сут-Хол кожууннун уруглары, Хову-Аксындан, Кызыл хоорайдан- бичии театр артистери, Кызылдын кадет школазынын сургуулдары бир демниг чараш утка-шынарлыг концертти бараалгаттывыс. Концерти белеткээринге «Океан» лагеринде керээ ёзугаар ажылдап турар вожатый-Хорагай улуг дузазын коргусту.

Бисти халаска дыштандырып чоргусканы дээш Тыванын баштыны Шолбан Валерьевичиге, ооредилге сайыды Каадыр-оол Алексеевичиге база кожууннун ооредилге килдизинге ооруп четтиргенимни илередип тур мен.

Отчугаш Иванов, Шекпээр ортумак

школазынын президентизи, 10классчы.G:\грамоты Кужугет Р.К. 006.jpg

Эрткен 2013-2014 ооредилге чылында Шекпээр ортумак школазынын 5-ки классчылары ада-иевистин дузазы-биле ынак солунувус «Сылдысчыгашты» чус хуу чагыдып алган бис.

Клазывыста шупту 20 оореникчи бар. Оларнын 13-жу оолдар, 7-зи уруглар. Клазывыста тускай бичежек «Ном саны» база бар. Чапсарларывыста, хостуг уелеривисте клазывыска номчуттунуп турар бис. Бажыннарывыста артыкшылдыг номнарывысты школавыстын библиотеказынче дужаап, чарлаттынган акцияга идепкейлиг кириштивис. Библиотекарывыс Айланмаа Чаай-ооловна биске номну камныг эдилээрин чагып, арга-сумезин берип, моон-даа сонгаар ангы-ангы моорейлерге киржиринче чалап, четтиргенин илеретти.

Клазывыс башкызы Рада Кертик-ооловна бодунун ооренип чораан уезинде ореге бурузу албан чагыдылгалыг чораанын биске солун болгаш билдингири-биле тайылбырлап берди.

Башкывыстын авазы-башкы, ачазы-чолаачы, кады торээн дунмалары беш кижи. Оларнын ог-булезинде ол уеде чагыдып ап чораан солуннарынын болгаш журналдарынын ат-сывынын онзагайын улуг сонуургалдыг дыннадывыс. «Учительская газета», «За рулём», «Физкультура и спорт», «Работница», «Здоровье», «Комсомольская правда», «Пионерская правда», «Барвинок», «Мурзилка», «Весёлые картинки» база республиканын, топтун солуннары.

Ынангаш чаа 2014-2015ооредилге чылында ынак солунувус «Сылдысчыгашты» чагыдып алырын утпанар. Чус хуу чагыдылгаже силерни кыйгырып тур мен, уруглар!

Аюша Ооржак, Барыын-Хемчик кожууннун

Шекпээр ортумак школазынын 6-гы

клазынын оореникизи, клазынын даргазы.

Аюшанын чедиишкини

D:\IMG_5041.JPGНоябрь 27 хунунде Кызыл хоорайга эрткен «Россиянын хамаатызы-мен» деп, республиканын школачыларынын аразынга болуп эрткен социал проектилер моорейинге Аюша киришкеш ушку черни толептии-биле чаалап алган.

Школавыстын коллективинин мурнундан, «Урук» аттыг уруглар организациязындан, «Старостат» човулели- даргазы Аялга Салчактын омунээзинден Аюшага чайынналчак чедиишкиннери дээш четтиргенивисти илереттивис!

I:\Рада\Изображение 247.jpg

Башкылар хунунге тураскааткан «Башкы чокта-эртем берге» деп кыйгылыг чыыш болуп эрткен. Анаа оореникилер чангыс хун дургузунда боттары бот башкарнып, башкыларын долузу-биле солуп, онза-солун, утка-шынарлыг кичээлдерни эрттиргеннер.

Ажы-толдун, куруненин херээ дээштин

Амыр-дыжын, кужун, билиин харамнанмайн

Чузун буру мергежилдиг каадрларны

Чурээ чылыг, эргим башкы кижизиткен.

Шекпээр суурнун башкылары

Баштак болгаш омак-хоглуг

Бараан болган ажылынга

Байгы кужун берип чоруур.

I:\фото\DSCN0056.JPGЭр-хейлер, башкыларывыс!

Бистин школавыска кончуг солун болгаш харыысалгалыг ууле таварышкан. Башкылар хуну уткуштур кожууннун башкыларынын аразынга спартакиада эрттирер. Солун оюн-тоглаалыг маргылдааны, бистин башкыларывыс шыырак деннелге, школавыстын аныяк удуртукузу Алефтина Александровнанын база профсоюзтун казначейи Айланмаа Чаай-ооловнанын билдилиг удуртканы-биле бедик деннелге эрткен.

Губернатор толевилели «Эр башкыларны-школаларже!»

Сентябрь айда бистин школавыстын баазазынга кожууннун эр башкыларынын аразынга моорей болуп эрткен. Туннелинде Кызыл-Мажалык №1школазынын башкылары Ондар Вячеслав Шапирович база Олчат-оол Вячеслав Сергеевич тус-тузунда тиилээннер, а бистин школавыстын аныяк куш-культура башкызы Куулар Анзор Танаш-оолович ушку черге толептиг болган.

Бистин школавыста 5 эр башкылар ажылдап турарлар. Беш-даа болза-бежен кижи шинчилиг. Оларнын аттары: Эрес-оол Саяевич, Орлан Борисович, Айдыс Дорофеевич, Анзор Танаш-оолович, Виталий Сергеевич. Башкыларывыс шуптузу спортка ынак, хоглуг-баштак чаннарлыг. Ынчангаш башкыларывыска шуптузунга ынак бис.

Чоокта чаа башкыларывыс: Танаш-оолович-дээди категорияны, а Саяевич биле Борисович бирги категорияларны аттестация туннелдери-биле камгалап алганнар!

Турза узун, тутса моге

Тулган дирткен хогжумчу-даа…

Тывызыксыг, уран-чечен, моге-шыырак

Талантылыг башкыларывыска

Байырывыс соннедивис!

Артыш Саая, 11класстын оореникчизи

база школанын оолдарынын омунээзинден.

2014 чыл- Орус дылдын чылы.

Школавыска ноябрь тончузунде орус дыл неделязы болуп эрткен.Анаа янзы-буру моорейлер болгулаан. Ортумак класстарга чогаадыкчы демниг ажылдар чыыжы болуп эрткен. Ону орус дыл кабинединге,оннуг чараш презентациялыг кылдыр эрттиргеннер. Шаанда айларны эргижирээн состер биле канчаар адап турганын билип алдывыс. Туннелинде 1-ги черни 7класстар, ийиги черни 6-гы класс биле 8-ки классчылар улешкеннер. «Озумнер» болуунге неделя дыштанылга кежээзи-биле доозулган.

Ноябрь 27-де республикага орус дыл башкыларынын 1-ги съездизи болуп эрткен. Бистин школадан анаа делегат кылдыр Чейнеш Сарыг-ооловна киришкеш, Туран хоорайнын школазынын музейин улуг сонуургал –биле коргеш келген. Съездиге бистин школавыстын башкызы Татьяна Кужугетовна Россия Федерациязынын ооредилге яамызынын хундулуг бижии биле шаннаткан. Башкывыска байырывыс чедирип тур бис!

Начын Куулар-8-ки класстын сургуулу.

Тиилекчи класстарга, деннежиилинер!

Класстарынын даргалары:

Монгуш Долаан-4класс

Ооржак Аюша-6класс

Монгуш Алдын-Чаяа-10класс

М

МО«Чангыс аай школачы хеп» база оон туннелдери:

«Салгакчылар» болуунден 4класс-башкызы Анжела Чаай-ооловна

«Демниглер» болуунден 6класс-

Башкызы Рада Кертик-ооловна

«Озумнер» » болуунден 10класс-

Башкызы Чейнеш Сарыг-ооловна

Фактылар чугаалап турлар…

I:\чуруктар 001.jpgI:\чуруктар 003.jpg

Соок-Ирейнин мастерскаязы ажылдап эгелээн…

C:\Users\Администратор\Desktop\IMG_20141119_123655.jpgI:\фото\20141010_134307.jpg

Чечек черде… Куш-ажыл кижини каастаар

I:\DSCN2991.jpg

Хоглуглер, тывынгырлар клуву

I:\фото\20141024_185339.jpgI:\фото\DSCN0134.JPGШколанын турисчи следу

I:\DSCN3040.jpgD:\DSCN3025.jpg

I:\фото\20141017_100928.jpgI:\спид\20141202_090131.jpg

I:\спид\20141202_085123.jpgI:\спид\20141202_085151.jpg

Акция «Тюльпан»

I:\спид\20141202_135453.jpgD:\спид\20141202_085924.jpg

D:\фото\20141120_111447_Центральная ул..jpg

Кожуун чергелиг ажык кичээл-«Демниглер» болуунде

I:\спид\20141202_085611.jpgD:\фото\DSCN0111.JPGПоздравляю вас с Днем Конституции!

И желаю, чтоб нашу страну,

Обошли стороной революции,

Чтоб она не познала войну,

Пусть живет, процветает Великая,

Наша Родина, гордость и честь,

Неприятели пусть многоликие

Позабудут коварство и лесть.

Тургузукчузу: «Урук» аттыг уруглар организациязы

Солун айнын соолгу неделязында унер

Редакциянын адрези: 668046, Шекпээр сумузу, Октябрьская кудумчузу, бажын 3

Электроннуг почтавыс: tyva_ school_@mail.ru

Кол редактор: Иванов Отчугаш тел: 89233824754

Солун 2013чылдын сентябрь 1-де ундезилеттинген

Тираж: 20 экз Чагыг№4 Садар ортээ: халасОбщая информация

Номер материала: ДВ-113768

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Основы туризма и гостеприимства»
Курс повышения квалификации «История и философия науки в условиях реализации ФГОС ВО»
Курс профессиональной переподготовки «Логистика: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности по подбору и оценке персонала (рекрутинг)»
Курс повышения квалификации «Этика делового общения»
Курс профессиональной переподготовки «Управление ресурсами информационных технологий»
Курс профессиональной переподготовки «Основы организации рекреационной деятельности и лечебного туризма»
Курс повышения квалификации «Психодинамический подход в консультировании»
Курс повышения квалификации «Актуальные вопросы банковской деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Риск-менеджмент организации: организация эффективной работы системы управления рисками»
Курс профессиональной переподготовки «Эксплуатация и обслуживание общего имущества многоквартирного дома»
Курс профессиональной переподготовки «Организация и управление службой рекламы и PR»
Курс профессиональной переподготовки «Организация и управление процессом по предоставлению услуг по кредитному брокериджу»
Курс профессиональной переподготовки «Информационная поддержка бизнес-процессов в организации»
Курс профессиональной переподготовки «Стратегическое управление деятельностью по дистанционному информационно-справочному обслуживанию»

Благодарность за вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей

Опубликуйте минимум 3 материала, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную благодарность

Сертификат о создании сайта

Добавьте минимум пять материалов, чтобы получить сертификат о создании сайта

Грамота за использование ИКТ в работе педагога

Опубликуйте минимум 10 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Свидетельство о представлении обобщённого педагогического опыта на Всероссийском уровне

Опубликуйте минимум 15 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данное cвидетельство

Грамота за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского сайта в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 20 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Грамота за активное участие в работе над повышением качества образования совместно с проектом "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 25 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Почётная грамота за научно-просветительскую и образовательную деятельность в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 40 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную почётную грамоту

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.