Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Классному руководителю / Другие методич. материалы / С.Сурун-оол - торээн черинин ыраажызы.
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 26 апреля.

Подать заявку на курс
  • Классному руководителю

С.Сурун-оол - торээн черинин ыраажызы.

библиотека
материалов

С.Сурун-оол – төрээн черинин ыраажызы.

Сорулгалары:

1.С.Сурун-оолдуң төрээн чер темазынга бижиттинген шүлүктерин сайгарар. 2.Синквейннин дузазы-биле чогаадыкчы бодалдыг уругларны хевирлеп, торээн черинге ынакшылды оттуруп кижизидер.

3.Уругларнын боданыр чоруун, аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыр.

Дерилгези: чогаалчынын чуруу, номнары, проектор, таблица, сөзүглелдер.

Методтар: анализ, дилеп-тывар, синквейн тургузар, башкынын сөзү.Кичээлдин чорудуу:

  1. Организастыг кезек.

Мотивация.

- Класс шагынче киреринин бертинде мындыг психологтуг мергежилгеден кылыптаалынарам. Оон адын «Адыш часкаашкыны» дээр. Ам чаа-ла силерге солун, хөглүг апарган болгаш шупту демниг апарган болгай бис. Ынчангаш кичээливисти ол-ла солун, хөглүг байдалывыс-биле эгелээлиинер.

  1. Класс шагынын чорудуу:

1.Тыва улустун мерген угаадыглыг мындыг үлегер домактары бар: «Кижи чурттуг, куш уялыг», «Өскен чери – төрээн ие, Өскелернии – соңгу ие» силер сактыр-дыр силер бе, уруглар? Оларда чүнүң дугайын чугаалап турар-дыр?

- Шын-дыр, чурт! Чер! Төрээн чурт!

Бо сөстерни катаптап, дыңнап, оон утказынче сиңнигип көруңер даан. Шынап-ла, кандыг-даа тыва кижиге чурту, төрээн чери дег эргим чүүл турбас.

- Бистин төрээн черивис кайыл? Чүү деп кожуунда чурттап турар бис?

-Шын-дыр, Барыын-Хемчик. Барыын-Хемчик чурттуг, ону алгап, мактап чоруур чогаалчыларны адап көрүнерем. Оларны эн-не улуу кымыл?

Ынчангаш бөгүнгу класс шагынын темазы «Салим Сурун-оол – төрээн черинин ыраажызы».

2.- Салим Сурун-оол-биле таныш силер бе, уруглар? Ол кымыл?

- Оон дугайында чуну билир силер? (Чогаалчы дугайында каксы айтырар).

- Оон кандыг чогаалдарын номчаан силер?

Өөреникчинин дыннадыы:

- Чогаалчы, шүлүкчү, прозачы, драматург,Күш-ажылдын хоочуну, Тыва АССР-нин алдарлыг чогаалчызы, Тыванын Улустун чогаалчызы Салим Сазыгович Сурун-оол 1924 чылдын апрель 15-те Барыын-Хемчиктин Акка төрүттүнген. Бодунун дугайында сактыышкында чогаалчы мынчаар бижип турар: «Мен черле бир кылыр дээн чүвемнин эчизинге четпес болзумза, сагыжым амыравас чанчылдыг кижи мен. Аалымче чагаа-даа бижий бергенимде, ону ара кагбас мен. Ном-даа тудуп алганымда, база ындыг мен: дүне-даа номчуп чыткаш, ам салыр…». Шак-ла ындыг кызымак чаны-биле чогаалчы Кызылдын башкы техникумун, совет партия школазын, Кызылдын башкы институдун дооскан. Коммунистиг партиянын обкомунга инструкторлап, ном үндүрер черге редакторлап, Тыванын ангы-ангы школаларынга башкылап, ТДЛТЭШИ-ге эртем ажылдакчызы бооп ажылдап чораан.

Салим Сазыгович 1946 чылда парлалгага «Төрээн чуртум», «Ак» деп шүлүктери-биле көстүп келген. Оон бээр-ле чогаалчынын чогаалдары удаа-дараа үнүп, массалыг номчукчуга «Дагын таныжылга», «Силиг-оолдун чагаалары», «Чолаачынын оглу» деп чечен чугаалары, «Чайгы хүннер», «Авазынга дангырак», «Ынакшыл-дыр», «Озалааш хем», «Лейтенантынын даалгазы» деп тоожулары-биле 1960-70 чылдарда билдингир апарган. Оон соонда кезек үеде чогаалчы чиде берген. Чылдагааны – ол үеге дүүшпес арагалаар, контр кижилернин салым-чолун чогаалчынын бижээни болган. Ном үндүрер чернин директору, чогаалчылар үнелелээн-даа болза, парлалга хынакчызы эрттирбээн. Чүгле 1992 чылда үнгени чогаалчынын «Чогаалдар чыындызынга» долузу-биле парлалгаже үнүп келген.

Сурун-оол – прозачы. Кижинин моральдыг мөзү-шынарынын дугайында «Өске кадай», «Кымнын оглул?», «Адыжок» деп тоол-шүлүглел, «Кижинин намдары», экология темазынга «Ак-Төш», «Ногаан ортулук», тыва улустун анчы ёзулалдарынга хамаарыштыр «Тывалаар кускун» деп романы бижээн.

Сурун-оол – драматург. Шии аймаанга бижээн чогаалдарын театрнын сценазынга көргүспээн-даа болза, оларны адаваска, чогаалчынын чогаадыкчы намдары четче эвес болур ийик. Оон «Чалатпаан аалчы», «Озалдаан-дыр силер, доктор», «Ол дугайын соонда», «Садка», «Инектер» деп шиилери бар.

Сурун-оол – очулдурукчу. Салим Сазыгович тыва дылче А.Пушкиннин «Шүлүглелдерин, тоолдарын», П.Ершовтун «Конек-Горбуногун», А.Фадеевтин «Аныяк гвардиязын», В.Губаревтин «Павлик Морозовун», С.Маршактын «Бүдүн чылын», Ш.Перронун «Кызыл бөртчүгежин», М.Лермонтовтун «Шүлүктер, шүлүглелдерин» мерген, чараш очулдурган.

Бөгүн чогаалчы Салим Сурун-оолдун дыка хөй шүлүктери ырлар болуп хуула берип, кижилернин сагыш-хөңнүн часкарып чоруурлар. Ол дээрге «Ак», «Үделге», «Амыракка», Колхозчу мен», «Барыын-Хемчиим», «Ырла, Хемчик», «Тыва Республика», «Халдып ор, чолаачы», «Кара-кара карактар».. деп ырлар-дыр.

3. Башкынын сөзү:

- Тыва ёзу-биле алырга, кижиниң төрээн чери беш: 1) адазының; 2) иезиниң чер-чурту; 3) бодунуң төрүттүнген чери; 4) амгы үеде өг-бүлези-биле чурттап орар чери; 5) соңгу назынында ие-черни кавай кылган чери. Бо черлерниң кайызы-даа кижиге бир дөмей эргим, чоок. Чогаалчы Салим Сазыгович Сурун-оол төрээн чер темазынга «Ак», «Барыын-Хемчиим», «Ырла, Хемчик», «Эрги-Барлык…», «Сенээ алдар, Тыва республика», «Көк-көк даглар», «Өскен чер дугайында сөс» деп шүлүктерни бижээн. Олар колдуу-ла ырлар апарган.

Ам чогаалчынын «Көк-көк даглар» деп шүлүүн көрээлинер.


Кѳк-кѳк даглар.

Хѳлегелиг, ылым-чылым, үн чок ышкаш

Кѳк-кѳк даглар аразынга тѳруттундүм.

Сарлык дозуп,ѳшкү ай деп-кадарчылап,

Чалымнарга ,чуңма ышкаш , маңнап ѳстүм.

Кѳшкелерлиг,шип-ле шимээн,ѳлүг ышкаш

Хѳлчок кадыр шорааннарже үнүп чордум.

Кожагардан,эткен сыын дег, хереп алгаш,

Хостуг үнүм –чүрээм ырын салып чордум.

Хѳлүгүр кѳк,шип-ле шимээн,ѳлүг ышкаш,

Кѳк-кѳк даглар, кѳѳрге-ле ,үн чок ышкаш

Ырлаптар сен,олар сеңээ улажыптар.

Ырак-чоокче ырың дораан тарадыптар.

Кара чаңгыс ыраажының хѳңнү билир,

Кандыг хѳңнүн сѳглексээн-дир оортан болур:

Хѳглүг чорда,даглар база хѳглүг ырлаар.

Кѳксү-хѳрээң хѳлзээн болза,сен дег хѳлзээр…

Оларда ыр,сенде ышкаш чеже-даа бар,

Омак-сергек,шала муңгак-кандыг-даа боор.

Ынак Тывам даглар-биле бүргеттинген,

Ырым-үнүм хаялардан дыңзып үнген.

Ам ол шүлүктү М.Лермонтовтун чогаалы-биле деннеп корээлинер.

Синие горы Кавказа, приветствую вас!
Вы взлелеяли детство мое;
Вы носили меня на своих одичалых хребтах;
Облаками меня одевали, вы к небу меня приучили,
И я с той поры все мечтаю о вас, да о небе.

-Кавказ Лермонтовту чүнүң-биле кайгатканыл?

Эртинелиг чараш ,катаптаттынмас бойдузу ону кайгаткан. Кавказ – меңги баштарлыг бедик дагларның,хаяларның,куйларның,кадыр дѳңнерниң чурту. Агаар-бойдус хенертен ѳскерли бээр,үргүлчү «ыыт-дааштыг»шуурганнар болгулаар.Ында дыка хѳй хемнер ,шапкын агымныг дамырактар бар.

- Ийи чогаалчы көк өннерни чүге ажыглап турарыл?

Кѳк ѳң-эң-не бедик черлерде туманга ораашкан харның болгаш дээрниң ѳңү.  Лермонтов ѳңнерге дыка ынак чораан:«Шүлүкчү ашкан кызыл хүнге,ак булутка,кѳк дээрге,ѳкпең-сарыг ховуларга,ак-кѳк карактарга,алдынналчак чашка ынак чораан.Ылаңгыя кѳк ѳңге дендии ынак чораан.Дээрниң кѳк ѳңү болгаш кѳк даглар Лермонтовтуң бодалдарын ,ооң чогаалдарының маадырларын «үстүкү ѳртемчейже»аппаар турган.

С.Сурун-оолдуу-биле –кѳк ѳң дээрге сагыш сеткилдиң хайныгыышкыны, арыг сеткил,арыг харылзаалар,кижиге хүннүң чидиг херелдеринден дыштанырының ѳңү.Дээрниң,доштуң,харлыг сыннарның,дошталган хемнерниң ѳңү.Кѳк ѳң-бүзүрелдиң болгаш кезээ мѳңгеде оожургалдың символу.


4. Ам чогаалчынын сөзүнге бижээни ырларны дыннаптаалынар.

А)Ыры «Сенээ алдар, Тыва республика». Ырыны дыннаары.

Б) Ыры «Барыын-Хемчиим». Ырыны дыннаары.

5. Шүлүк «Ак» - өөреникчинин аянныг номчулгазы.

6. Тургузуун сайгарары.

«Ак» - 3 строфалыг, строфалар 9 одуруглуг, одуруглар 2 стопалыг.

«Сенээ алдар, Тыва республика» - 3 строфадан тургустунган, строфалар 8 -9 одуруглуг, одуруглар 2 стопалыг.

5. Бистин суурувус дугайында кандыг шүлүктер билир силер? Чогаалчы Салим Сазыговичинин 1984 чылда бижээни «Эрги-Барлык…» деп шүлүүн дыннаан силер бе? Кым номчуптарыл?

6. Айтыргыларга харыылар:

- Чогаалчы торээн черин канчаар бижип коргускен-дир?

- Оон шүлүктеринин темазы чүү деп бодаар силер?

-Кандыг эпитет, метафора, деннелге, диригжидилгелер бар-дыр?

- Силер төрээн Тыванарга, суурунарга, черинерге ынак силер бе? А ол силерге ынак бе, чүү деп бодап турар силер?

7.Синквейнден төрээн чуртка хамаарыштыр чогаадыптаалынар (проектордан көргүзер).

Черим.

Унелиг, чоок.

Манап, холзеп, мунчулбушаан.

Ынак хевээр.

Эргим. (2-3 оореникчинин чижээн алгаш, номчудар).

8.Мергежилге «Харжыгаш». (чер бүрүзү ангы деп чүүлдү билиндирер).

9.Таблица-биле ажыл.

10. Улегер домактар тывар (чер-чурт дугайында).

IV. Туннел. (проекторда рефлексияны ажыглаар).

-Уруглар, силер бо кичээлден чуну билип алдынар?

- кичээл эгезинде салган проблемавысты чедип алган-дыр бис бе?

VI. Демдектер салыры.

VII. Онаалга бээри.

1.Чогаадыг «Тыва чуртум».

2. Эрги-Барлык суурну долгандыр турар черлернин слайдызын кылыр.

Башкы: Ынчангаш кичээливисти туннеп тура, С.Сурун-оолдун одуруглары-биле тондурер-дир мен, уруглар.

«Сагыжымдан төрээн черим кайын үнер».

Автор
Дата добавления 10.04.2016
Раздел Классному руководителю
Подраздел Другие методич. материалы
Просмотров369
Номер материала ДБ-019697
Получить свидетельство о публикации

"Инфоурок" приглашает всех педагогов и детей к участию в самой массовой интернет-олимпиаде «Весна 2017» с рекордно низкой оплатой за одного ученика - всего 45 рублей

В олимпиадах "Инфоурок" лучшие условия для учителей и учеников:

1. невероятно низкий размер орг.взноса — всего 58 рублей, из которых 13 рублей остаётся учителю на компенсацию расходов;
2. подходящие по сложности для большинства учеников задания;
3. призовой фонд 1.000.000 рублей для самых активных учителей;
4. официальные наградные документы для учителей бесплатно(от организатора - ООО "Инфоурок" - имеющего образовательную лицензию и свидетельство СМИ) - при участии от 10 учеников
5. бесплатный доступ ко всем видеоурокам проекта "Инфоурок";
6. легко подать заявку, не нужно отправлять ответы в бумажном виде;
7. родителям всех учеников - благодарственные письма от «Инфоурок».
и многое другое...

Подайте заявку сейчас - https://infourok.ru/konkurs


Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ


Идёт приём заявок на международный конкурс по математике "Весенний марафон" для учеников 1-11 классов и дошкольников

Уникальность конкурса в преимуществах для учителей и учеников:

1. Задания подходят для учеников с любым уровнем знаний;
2. Бесплатные наградные документы для учителей;
3. Невероятно низкий орг.взнос - всего 38 рублей;
4. Публикация рейтинга классов по итогам конкурса;
и многое другое...

Подайте заявку сейчас - https://urokimatematiki.ru

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх