Логотип Инфоурока

Получите 10₽ за публикацию своей разработки в библиотеке «Инфоурок»

Добавить материал

и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru

Инфоурок Классному руководителю ПрезентацииСтепан Агбаанович Сарыг-оол - тыва чечен чогаалдын ундезилекчизи

Степан Агбаанович Сарыг-оол - тыва чечен чогаалдын ундезилекчизи

Скачать материал
библиотека
материалов
Степан Агбаанович Сарыг-оол- тыва чечен чогаалдын ундезилекчизи. Ажылды кылга...

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд Степан Агбаанович Сарыг-оол- тыва чечен чогаалдын ундезилекчизи. Ажылды кылга
Описание слайда:

Степан Агбаанович Сарыг-оол- тыва чечен чогаалдын ундезилекчизи. Ажылды кылган: Доржу Анита 9в класстын оореникчизи Удуртукчу башкы: Балган Саяна Маадыр-ооловна

2 слайд Степан Сарыг-оол 1908чылдын Ноюбрь 17де Овур Торгалыг чурттуг Тулуш Агбаан де
Описание слайда:

Степан Сарыг-оол 1908чылдын Ноюбрь 17де Овур Торгалыг чурттуг Тулуш Агбаан деп ядыы араттын ог-булезинге торуттунген. <<… Сес-тос харлыг бодум, чугле <туткууш>, маанакай эвес, а тараачын болгаш уруглар ажаакчызы мергежилдин тос дерин тозалдырзын амзаан мен…>>. Конгус душ бооп Шагааг-Арыг суурга ийи барба дуктун ужун чогаалчынын келгени. << Мээн мурнумга бижик деп айтырыг Улуг-хем кожууннун нам хораалынга кирип алгаш,моол бижиктин ужуун коре бергенимден эгелээн…>> <Чогаалчы дээрге чонунун коор караа, дыннаар кулаа, оларнын сеткил-чурээнин ыраажызы-дыр

3 слайд 20-ги вектин эгези 1934 чыл Чечен чогаал болгумунун киржикчизи башкызы А.А.Па
Описание слайда:

20-ги вектин эгези 1934 чыл Чечен чогаал болгумунун киржикчизи башкызы А.А.Пальбахтын даалгазын кууседип бижий-ле берген… <Эрге-шолээ биске турда> Улегерни бижип турар Улетпурчин улуг чонну, Уттеп,айтып сургап берген Ужуур менрген Ленинни Сайзыралды харап коорге, Саян даг дег,бедик болган, Саазынга чуруп аарга, Сайгылган дег,чырык болган. Аъттар-холдер семис турда, Артта-сында кадыр-ла чок. Эрге-шолээ бисте турда, Эртем-номда берге-ле чок…

4 слайд Шулукчу,философ,романтик Н.К.Станкевич: «Уран чуулде автор кижинин энергиязы
Описание слайда:

Шулукчу,философ,романтик Н.К.Станкевич: «Уран чуулде автор кижинин энергиязы монге болгаш олум чок» деп унелелди берген.Шынап-ла,кижинин катап-катап номчуксаазы келир,сагыш-сеткилди кезээде чырыдып,чылыдып,байырладып чоруур ховар чогаалчылар бар.Оларнын аразында Тыванын улустун чогаалчызы Степан Агбаанович Сарыг-оолдун ады кезээде арткан.Оон чылдагааны-чогаалчынын биске арттырып каан кайгамчыктыг чогаалдары.

5 слайд ,,, деп шулуктер парлаттынган. Созу С.Сарыг-оолдуу, Аялгазы В.Кок-оолдуу Ыры
Описание слайда:

<<Ужар-хеме>>,<<Байлак чурттум>>,<<Аас-кежии>>, деп шулуктер парлаттынган. Созу С.Сарыг-оолдуу, Аялгазы В.Кок-оолдуу Ыры <<Байлак чуртум>> Ковей хемнер кедээзинден чуглуп баткаш, Хоглуг, омак, шимээн-дааштыг ырлап чыдар, Чойган,поштуг.мооруктерден эдектелген Чодураалыг,делгем.улуг хемнер чедир, Торгу-маннык хээзи дег, каас чурттум Тодуг чоруум сенде болгаш ынак-тыр мен.

6 слайд Хосталган,аас-кежиктин,найыралдын ундезини болур ленинизм темазынга тыва чога
Описание слайда:

Хосталган,аас-кежиктин,найыралдын ундезини болур ленинизм темазынга тыва чогаалчыларнын: Б.Ховенмейнин «Дириглерден артык дириг»,С.Пюрбюнун «олум чок куш» дээш оон-даа оске чогаалдарындан номчуур бис. С.А.Сарыг-оол чонунун тоогузунде ол улуг болуушкуннарны «Совет Эвилелинин хамаатызы мен» (1945чыл), «Дуун болгаш богун», «Советтиг Тыва», «Элегестин чуруу» дээш оске-даа хамааты тура-сорук синген шулуктерни бижээн. Улуг совет куруненин Угбалышкы булезинде Хеймер,эргим дунма болган- Совет Тывам- аныяк Тывам, Социалистиг байлак Тывам.

7 слайд 1940 чылдар эгезинде Степан Сарыг-оолдун чогаалчы салым-чаяны улам кыптыгып т
Описание слайда:

1940 чылдар эгезинде Степан Сарыг-оолдун чогаалчы салым-чаяны улам кыптыгып турган. Очулга ажылынын ажыктыын база чогаалчыга уе коргузе берген. С.Сарыг-оол очулганы чорудуп тура, бирээде тыва чонну орус чогаал-биле таныштырар,ийиде очулга кылырга-ханы ооредилге деп чувени билген. М.Горькийнин «Макар Чудра», «Январь 9-зу», Совет Эвилелинин Ада-чуртунун Улуг дайынынын баштайгы хуннеринде-ле совет ырлар, шулуктерни утказын чиге дамчыдып очулдурган. Оон ангыда А.Пушкиннин, Ю.Лермантовтун,Н.А.Некрасовтун,Маяковскийнин,Джамбулдун шулуктерин болгаш шулуглелдерин, Крылатовтун басняларын,Чеховтун чечен чугааларын дээш оон-даа оске чогаалдарны очулдурган. Украин,моол,хакас,кыргыс,бурят,орус чогаалчыларынын очулга ажылын кылган.

8 слайд Чогаалчы «Мээн Чогаалдарым маадырларында херээжен кижилер элээн колдап турар
Описание слайда:

Чогаалчы «Мээн Чогаалдарым маадырларында херээжен кижилер элээн колдап турарын бодум эскерип чоруур мен» деп демдеглээн. Тыва чер,чурт темазы,ленинизм,партия, Ада-чурттун улуг дайыны,ынакшыл темаларынын аразында ава кижинин овур-хевири аажок делгем ажыттынып турарын шулуктеринден илден коску: «Ава», «Иелерге», «Херээжен», «Кыстын уну», «Авамнын ынак оглу» дээш оон-даа оске.

9 слайд Иелерге Холегелиг кара булут аяскан дег Хорек сынмас мунгараашкын арлы берге
Описание слайда:

Иелерге Холегелиг кара булут аяскан дег Хорек сынмас мунгараашкын арлы берген Тайга сыннын чайгы каанда салгын-хадын Таптыг чоргаар хорек долдур тынган силер… 1989чыл.

10 слайд
Описание слайда:

11 слайд ип
Описание слайда:

ип

12 слайд Улуу- биле четтирдивис коргенинер дээш!!!
Описание слайда:

Улуу- биле четтирдивис коргенинер дээш!!!

  • Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
    Пожаловаться на материал
Скачать материал
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

Степан Сарыг-оол 1908чылдын Ноюбрь 17де
Овур  Торгалыг чурттуг Тулуш Агбаан деп ядыы араттын ог-булезинге торуттунген.
<<… Сес-тос харлыг бодум, чугле <туткууш>,
маанакай эвес, а тараачын болгаш уруглар ажаакчызы мергежилдин тос дерин тозалдырзын амзаан мен…>>.
Конгус душ бооп Шагааг-Арыг суурга ийи барба дуктун ужун чогаалчынын келгени.
<< Мээн мурнумга бижик деп айтырыг
Улуг-хем кожууннун нам хораалынга кирип
алгаш,моол бижиктин ужуун коре бергенимден эгелээн…>>
<Чогаалчы дээрге чонунун коор караа, дыннаар кулаа, оларнын сеткил-чурээнин ыраажызы-дыр

20-ги вектин эгези 1934 чыл
Чечен чогаал болгумунун киржикчизи  башкызы А.А.Пальбахтын даалгазын кууседип бижий-ле берген…
          <Эрге-шолээ биске турда>
Улегерни бижип турар
Улетпурчин улуг чонну,
Уттеп,айтып сургап берген
Ужуур менрген Ленинни
Сайзыралды харап коорге,
Саян даг дег,бедик болган,
Саазынга чуруп аарга,
Сайгылган дег,чырык болган.
Аъттар-холдер семис турда,
Артта-сында кадыр-ла чок.
Эрге-шолээ бисте турда,
Эртем-номда берге-ле чок…

Скачать материал

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.