Для всех учителей из 37 347 образовательных учреждений по всей стране

Скидка до 75% на все 778 курсов

Выбрать курс
Инфоурок Школьному психологу ТестыСТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ДОЗВОЛЯЮТЬ ОЦІНИТИ РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА САМОСВІДОМОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ КЛАСИЧНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ДОЗВОЛЯЮТЬ ОЦІНИТИ РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА САМОСВІДОМОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ КЛАСИЧНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

библиотека
материалов

hello_html_m1d65edde.gif


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


ШЕВЧЕНКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНО-ЕСТЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ

КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ,

ЩО ДОЗВОЛЯЮТЬ ОЦІНИТИ РІВЕНЬ

СФОРМОВАНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ І САМОСВІДОМОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ

КЛАСИЧНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
Упорядник:


ГРИЦАЙ ОКСАНА ДМИТРІВНА,

вчитель бандури,

вчитель вищої категорії,

старший вчитель


2011 р.


Упорядник:

Грицай О.Д., вчитель вищої категорії, «старший вчитель», вчитель бандури та

вокалу Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої

школи-інтернату


Відомості про авторів:

- Сорич Ірина Володимирівна, вчитель історії та правознавства, вчитель

вищої категорії, вчитель-методист;

- Бардадим Олена Миколаївна, вчитель бандури та вокалу, вчитель

першої категорії;

- Прісич Наталія Михайлівна, вчитель художньої культури, вчитель

вищої категорії, «старший вчитель»;

- Забожко Ірина Миколаївна – вчитель бандури та вокалу,

спеціаліст першої категорії;

- Баранова Тетяна Миколаївна, вчитель музично-теоретичних

предметів,спеціаліст першої категорії.

- Лисенко Галина Федорівна, практичний психолог, І категорія;Тема, над якою працює школа:

«Формування національної свідомості і самосвідомості учнів засобами національного та класичного мистецтва»
А Н О Т А Ц І Я


Підлітковий вік є одним із найсприятливіших для виховання досліджуваної якості особистості. Саме у підлітковому віці інтенсифікується розвиток свідомості і самосвідомості особистості: спостерігається висока сприйнятливість до процесів, що відбуваються в суспільстві; велике прагнення до самопізнання та пізнання свого краю, вивчення історії свого народу, традицій, культури. Особливості виховання національної свідомості і самосвідомості в учнів підліткового віку зумовлені низкою чинників, одним із яких є зміна ціннісних орієнтацій, виховних ідеалів.

Результати дослідження можуть бути використані при розробці навчальних програм, навчально-методичних посібників, для організації позакласної й позашкільної роботи з учнями, а також при створенні програм спецкурсів для учнів шкіл, системи підвищення кваліфікації педагогів загальноосвітніх навчальних закладів.
З М І С Т


1.

Анотація……………………………………………………………..

2

2.

Створення та впровадження системи контрольно-вимірювальних матеріалів, що дозволяють оцінити рівень сформованості національної свідомості та самосвідомості учнів засобами класичного та національного мистецтва……………….
4

3.3.1.

3.2


3.3


3.43.5


3.63.7.


3.8.

3.9.

3.10


3.11


3.12

Анкети та тестові завдання, що дозволяють оцінити рівень сформованості національної свідомості та самосвідомості учнів засобами класичного та національного мистецтва

Анкета № 1 (для педагогічних працівників)……………………..

Анкета №2 (для педагогічних працівників) .

Стандартизоване інтерв’ю для вчителів………………………….

Анкета №3 (для старшокласників).

Я представник рідного епосу………………………………………

Анкета №4 (для старшокласників).

Мої знання правових та теоретичних основ міжетнічних відносин……………………………………………………………..

Анкета №5 (для старшокласників).

Мої знання у сфері міжетнічних відносин………………………..

Анкета № 6 (для старшокласників)

Мої почуття, ставлення і поведінка у сфері міжетнічних відносин………………………………………………………………

Анкета №7 (для учнів середніх класів)

Методика незакінчених речень……………………………………..

Анкета №8 (для учнів старших класів)…………………………….

Анкета №9. Ваші національні особливості……………………......

Анкета №10 (для учнів середніх класів).

Роль української пісні в житті народу……………………………..

Анкета №11. Т. Шевченко та музичне мистецтво………………...

Тестові завдання Т. Шевченко та музичне мистецтво…………...

Анкета №12.Бандурне мистецтво у житті українського народу…
12


15


1921


2325


28

31

35


37

38

40

42

4.

Висновки……………………………………………………………..

44

5.

Додатки……………………………………………………………….

46

6.

Використані джерела……………………………………………….

60


СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ДОЗВОЛЯЮТЬ ОЦІНИТИ РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА САМОСВІДОМОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ КЛАСИЧНОГО

ТА НАЦІОНАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА


Грицай О.Д.

вчитель бандури та вокалу


Процес розвитку національної свідомості та самосвідомості громадян України у наш час набув особливого значення; він потребує глибокого вивчення. Нині, у час зростання національної самосвідомості етнокультурні проблеми набули актуальності й гостроти. Це пов’язано з тими історико-культурними, соціально-економічними й суспільно-політичними процесами, які відбуваються нині у країні. На цьому етапі одним із важливих завдань сучасної освіти є науково-педагогічне вирішення проблеми виховання національної самосвідомості в учнівської молоді. Її вирішення потребує створення чіткої системи виховання учнів як у загальноосвітній школі, так і в позашкільних навчальних закладах.

Загальна освіта й виховання є складовою системи безперервної освіти. Вона історично базується на традиціях виховання особистості, що їх сформували представники різних національних спільнот України, і є сприятливим соціокультурним середовищем для проведення різнопланової виховної роботи, в тому числі й виховання в учнів національної свідомості та самосвідомості. Значення позашкільної роботи у розвитку особистості посилюється тим, що вона сприяє вихованню не лише духовності й моральності, задоволенню різнобічних інтересів, а й стимулює творчий розвиток, виховує позитивне ставлення до національних і загальнолюдських культурних цінностей.

Наш педагогічний колектив Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради протягом 5-ти років працює над дослідно-експериментальною роботою по формуванню національної свідомості і самосвідомості учнів загальноосвітньої школи засобами класичного та національного мистецтва. Ми вважаємо, що формування національної свідомості і самосвідомості підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах ефективно здійснюватиметься за умов:

 • впровадження у навчально-виховний процес інтегрованої навчально-виховної програми, зміст якої охоплює різні напрями гурткової роботи та спрямований на усвідомлення й збереження духовної, культурної й художньої спадщини українського народу та етносів національних меншин, що проживають на території України;

 • спрямування змісту практичної діяльності підлітків на розширення їхніх уявлень про поліетнічність української нації, історичну єдність і спадкоємність традицій у формуванні сучасної української держави;

 • поєднання у навчально-виховному процесі традиційних та інноваційних форм, методів і засобів розвитку особистості, зміст яких пов’язаний із вихованням національної свідомості та самосвідомості підлітків.

 • спрямування змісту навчально-виховного процесу на утвердження у свідомості і почуттях особистості гуманістичних цінностей етнічних культур одного національного цілого;

 • максимального врахування психологічних особливостей учнів, їх здібностей, інтересів та потреб;

 • реалізації діяльнісного підходу в організації процесу формування національної свідомості й самосвідомості учнів засобами класичного та національного мистецтва, активізації їх пошукової діяльності в аспекті дослідження.

Завдання дослідження:

 • уточнити зміст поняття „національна свідомість та самосвідомість” підлітків;

 • визначити критерії та показники вихованості національної свідомості і самосвідомості та особливості виховання цієї якості у підлітків;

 • теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування національної свідомості і самосвідомості підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах та здійснити їх дослідно-експериментальну перевірку;

 • розробити зміст процесу формування національної свідомості й самосвідомості учнів засобами класичного та національного мистецтва на основі осмислення культурно-історичного та художнього значення культурних здобутків українського народу як поліетнічного феномену, виявлення потенційних можливостей зразків класичного й народного мистецтва у формуванні національної свідомості й самосвідомості молодих громадян України;

 • створити науково-методичне забезпечення діяльності педагогічних працівників щодо формування національної свідомості й самосвідомості учнів засобами класичного та національного мистецтва;

 • апробувати інноваційні педагогічні технології формування національної свідомості й самосвідомості учнів засобами класичного та національного мистецтва під час навчального процесу та в позаурочний час;

 • розробити методичні рекомендації для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів щодо виховання національної самосвідомості підлітків.

Досягненню мети дослідження й розв’язанню поставлених завдань сприяло використання комплексу методів дослідження:

 • теоретичних аналіз світового та вітчизняного досвіду формування національної свідомості й самосвідомості учнів засобами мистецтва; вироблення концептуальних підходів до розуміння поняття „національна самосвідомість” та формування цієї якості у підлітків, розробка методики дослідження, обґрунтування педагогічних умов здійснення цього процесу у загальноосвітніх навчальних закладах;

 • емпіричних анкетування, бесіди, спостереження, самодіагностики, що використовувалися для проведення зрізів на діагностико-концептуальний та формувальному етапах дослідження з метою визначення рівня вихованості національної самосвідомості підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах; оцінка результатів проводилася шляхом порівняння досягнутого;

 • математичної статистики, яка використовувалася для кількісної обробки результатів, що дало змогу зробити висновки про результативність запропонованої методики виховання національної самосвідомості підлітків та з’ясувати динаміку кількісних змін у рівнях вихованості досліджуваної якості у підлітків до початку і після завершення дослідно-експериментальної роботи;

 • психолого-педагогічний аналіз змін рівня сформованості національної свідомості й самосвідомості дітей та молоді;

Дослідно-експериментальна робота здійснювалася на базі Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:

 • науково обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови виховання національної свідомості і самосвідомості підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах, що полягають у спрямуванні змісту практичної діяльності підлітків на розширення їхніх уявлень про поліетнічність української нації, історичну єдність і спадкоємність традицій у формуванні сучасної української держави; поєднанні у навчально-виховному процесі традиційних та інноваційних форм, методів і засобів розвитку особистості, зміст яких пов’язаний із вихованням національної самосвідомості підлітків;

 • уточнено зміст поняття „національна свідомість, самосвідомість” як самоідентифікацїї особистості, що виражається в усвідомленні підлітками приналежності до поліетнічної української нації, осягненні національних цінностей, історії, традицій, мови й звичаїв свого народу, спільності історичної долі та майбутнього;

 • набула подальшого розвитку методика виховання підлітків в умовах загальноосвітніх навчальних закладів.

Практичне значення дослідження полягає у застосуванні його положень висновків і рекомендацій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Результати дослідження покладено в основу розробленої та впровадженої інтегрованої навчально-виховної програми та програми гуртків, спрямованої на підвищення ефективності виховання національної самосвідомості підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах; методичних рекомендацій для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Результати дослідження можуть бути використані при розробці навчальних програм, навчально-методичних посібників, для організації позакласної й позашкільної роботи з учнями, а також при створенні програм спецкурсів для учнів шкіл, системи підвищення кваліфікації педагогів загальноосвітніх навчальних закладів.

На основі методик А. Березіна, Р. Берези, В. Борисова, П. Щербаня розроблено методику оцінювання рівня вихованості національної самосвідомості підлітків та складено анкети, тести, творчі завдання, теми для індивідуальних бесід, теми для виховних годин. Анкети були закритими, відкритими, із ситуативними запитаннями та у вигляді таблиці, у якій учні самостійно давали оцінку власним особистісним якостям. Запитання анкети спрямовувалися на виявлення рівня знань історії та культури своєї національної спільноти; усвідомлення та відчуття гордості за національну приналежність до українського народу; поваги та толерантності до людей і культур інших народів, рівень знань про культуру та мистецтво націй та народностей, які проживають на території України.

Застосування розроблених критеріїв та показників у дослідно-експериментальній роботі стало передумовою для визначення рівнів вихованості національної свідомості і самосвідомості: високий, середній, низький. До високого рівня було віднесено підлітків, які мали глибокі знання з історії і культури своєї нації, завжди готові були до спілкування, дружби, добрих взаємин із представниками інших націй при збереженні власної ідентичності. Їм притаманне почуття гордості за приналежність до українського народу, вони позитивно висловлюються про свій народ. Вихованці брали активну участь у масових заходах, присвячених відродженню культурних цінностей держави, дотримувалися народних традицій, звичаїв, обрядів у повсякденному житті. Середній рівень притаманний тим учням, які мали поверхові знання з історії і культури своєї нації; вивчали цінності культури з необхідності, переважно тільки на заняттях, не виявляли активності на масових заходах. Їм притаманна обережність і недовіра у ставленні до представників інших етносів; народних звичаїв вони дотримувалися вибірково, епізодично; запобігали псуванню і нищенню культурних цінностей нації, але не сприяли їх відродженню. Низький рівень характеризував вихованців, у яких знання з національної історії і культури поверхові або зовсім відсутні, ці діти не виявляли зацікавленості до їх вивчення. Вони не вбачали сенсу у відродженні культурних цінностей, відмовлялися від участі у масових заходах, що були спрямовані на вивчення народних традицій та обрядів, а також не дотримувалися цих народних традицій у житті. У них відсутнє почуття національної гідності. Їм властиве штучна ізоляція себе від спілкування з представниками інших націй, у стосунках з ними виявляють неповагу, ігнорують все національне інших народів; не вбачають сенсу у відродженні культурних цінностей нації.

Одержані результати ІІ (діагностико-концептуального) етапу експерименту показали переважно середній рівень вихованості національної свідомості і самосвідомості учнів 68,9 %, 15,3 % високий рівень та 15,8 % низький рівень національної самосвідомості (таблиця 1). Такий розподіл відсоткового співвідношення рівнів вихованості національної самосвідомості був зумовлений суттєвими прогалинами у знаннях учнів народних звичаїв, традицій, обрядів, видів мистецтв, історії рідного краю. З метою підвищення відсоткового співвідношення учнів з низьким та середнім рівнем було визначено подальший шлях проведення дослідно-експериментальної роботи. Педагогічним та учнівським колективами школи було проведено багато цікавих виховних заходів, розроблено ряд творчих проектів, організовано та проведено зустрічі з цікавими творчими особистостями, екскурсії по вивченню рідного краю, тижні культури та мистецтв націй та національностей, які проживають на території України.

Для вирішення поставлених завдань було проведено експеримент у творчих колективах та відділах мистецького факультету школи. З метою забезпечити системність у вивченні навчальних дисциплін та зміцнити міжпредметні зв’язки учителями факультету було розроблено та затверджено експериментальні програми по кожному навчальному предмету. Впроваджено в навчально-виховну роботу спецкурси «Історія мистецтв» 8 клас, «Художня культура» 10-11 класи, курси за вибором «Декоративно-прикладне мистецтво» та «Літературна творчість» за розробленими педагогами школи програмами.

Сутність розроблених програм полягала у вихованні шанобливого ставлення до культури, історії своєї нації, визнання духовної єдності поколінь і спільності культурної спадщини, родини, мови, обрядів та традицій. Експериментальні програми по навчальних предметах зосереджували увагу вчителів та керівників творчих колективів на формуванні толерантного ставлення учнів до інших культур і народів, на індивідуальних та групових уроках з музики вчителями (згідно програм) відбувалося знайомство учнів з культурою та мистецтвом інших націй та народностей, які проживають на території нашої країни. Зміст експериментальних програм спрямовувався на оволодіння учнями системою знань, умінь і навичок у галузі національного та класичного мистецтва; виховання духовно багатої особистості з притаманним їй усвідомленням національно-духовних цінностей українського народу; виховання в учнів поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей. Завданнями програм та навчально-виховного процесу в роботі факультету було залучення вихованців до скарбниці народного та класичного мистецтва; здобуття учнями знань, умінь і навичок.

Результати експериментальної роботи знайшли конкретне втілення в розроблених для їх реалізації відповідних навчально-методичних матеріалах. Проведена дослідно-експериментальна робота сприяла позитивній динаміці змін вихованості національної свідомості і самосвідомості, поведінці підлітків. Одержані дані підтвердили ефективність розроблених педагогічних умов, змісту, форм і засобів у процесі виховання національної свідомості та самосвідомості підлітків.

Порівняння динаміки формування основних критеріїв національної самосвідомості підтвердило, що за період дослідницько-експериментальної роботи збільшилась кількість вихованців, що виявляли свою гордість тим, що живуть в Україні, знання історії свого краю, своєї спільноти. Особливо зріс рівень знання національної культури.

Порівняння результатів проведення моніторингу в кінці коригувального етапу дослідження представлено у табл. 1.


Таблиця 1. Рівні вихованості національної свідомості і самосвідомості учнів школи

Рівні вихованості національної самосвідомості учнів школи

Кількість учнів у %

Різниця між показниками до і після експерим. у %

На початку експерименту

В кінці експерименту

низький

15,8%

2,3%

13,5%

середній

68,9%

53,3%

15,6%

високий

15,3%

44,4%

29,1%


На початку експерименту було проведено і анкетування педагогів школи по темі «Формування національної свідомості і самосвідомості учнів засобами класичного та національного мистецтва». Аналізуючи анкету виявили, що всі вчителі та вихователі школи обізнані в класичному на національному мистецтві. Добре знають відомих українських діячів культури та мистецтва. Можуть назвати відомих композиторів, співаків, художників, хореографів своєї країни та свого регіону. Педагоги школи вважають, що українська культура, зокрема: пісня, танець, художні роботи мають вагомий вплив на формування національної свідомості та самосвідомості учнів (анкета №1).

Тому протягом дослідження ми звертали особливу увагу на вивчення та ознайомлення з творчістю відомих співаків, композиторів, знайомилися з їх творами, вели відповідну науково-пошукову роботу, особливу увагу звертали на вивчення творчості діячів культури та мистецтва свого регіону. Значну увагу приділяли вивченню та збиранню народного фольклору, традицій, обрядів, звичаїв свого регіону. На життєвих прикладах відомих мистецьких діячів формували національну свідомість і самосвідомість учнів.

Також з вчителями школи було проведено стандартизоване інтерв'ю з проблеми виявлення рівня готовності до формування національної свідомості і самосвідомості старшокласників, яке показало, що вчителі та вихователі школи мають досвід роботи з організації формування національної свідомості і самосвідомості школярів у позаурочній діяльності (анкета №2). Вчителі школи працюють керівниками студій, клубів, гуртків, серед них літературно-поетична студія „Голос”, клуб журналістики, клуб „Всесвіт”, гуртки „Чумацькими шляхами”, „Сини Вітчизни”, „Ми – українці”, „Екологічна стежина”. Ведеться науково-дослідна та проектно-пошукова діяльність. Серед проектів „Мовні контакти українців”, „Видатні постаті українських жінок”, „Українські фольклорні дійства та обряди”, „Родинне виховання дітей та підлітків”, „Козацька Україна”, «Видатні математики України», «Гайдамацькими шляхами рідного краю», «Розвиток кобзарства в Україні», «Художники Шевченкового краю». В школі проводяться заходи присвячені державним та народним святам, години спілкування, зустрічі з діячами культури та мистецтва, туристсько-краєзнавча діяльність, спільні заходи школи та батьківської громадськості.

Анкетування показало, що питання формування національної свідомості та самосвідомості потребує більшої уваги до вивчення етнічного складу населення України, вивчення різних звичаїв, традицій етнічних груп, що населяють Україну, виховання толерантності та поваги до мистецтва, побуту людей різних національностей, що є жителями України, чому і приділялася увага протягом цього експерименту (анкети № 3-6).

Згідно плану та програми експерименту вчителями та учнями було проведено тижні культури та мистецтва Росії, Білорусі, Польщі, Греції, Ізраїлю, Молдови, Вірменії та України.

Протягом експерименту проведено дослідження знань учнів культури та традицій різних націй та національностей, які проживають на території України. Вчителями розроблені анкети, творчі завдання, тести (додаток 1). На початку дослідження було розроблено та проведено анкетування для педагогів школи та батьків.

Анкетування педагогів показало, що серед національних інститутів, що можуть бути залучені до формування національної свідомості та самосвідомості найчастіше вказано на навчальні заклади, державні установи, громадські організації, дитячі організації та самоврядування (анкета 3).

Протягом дослідження проведено діагностування і учнів школи. За результатами діагностики учнів старших класів (9-11) виявлено, що учні добре знають до якого етносу відносяться їх предки. Так, як всі учні є українцями, то вдома і в школі вони спілкуються українською мовою і вважають її рідною. Старшокласники виявили достатній рівень знань щодо традицій та культури рідного етносу. Відчувають трудність учні в питаннях стосовно специфічних рис характеру властивих українському етносу. Відповіді учнів відповідають високому і середньому рівню знань старшокласників про поліетнічне оточення. Учні добре орієнтуються в знанні етносів, що населяють терени України, проявляють достатній ступінь зацікавленості культурними особливостями, звичаями, традиціями представників інших етносів (анкета 3,5,6,8).

Діагностування учнів середніх класів виявило, що учні на достатньому рівні розуміють значення слова „батьківщина”. В своїй практичній діяльності беруть активну участь у добрих справах життя школи та країни. Стовідсотково вважають себе патріотами України, шанують та поважають мову, історію та культуру та традиції свого народу (анкета 7).

Учні школи глибоко усвідомлюють, що таке роль Батьківщини в їхньому житті, висловлюють повагу, шанобливе ставлення до своєї сім’ї, свого рідного краю, родини, знають свої права та обов’язки, готові захищати свою Вітчизну, відчувають глибокий духовний зв’язок із Батьківщиною, українським народом, економічними та культурними досягненнями країни. Стовідсотково готові захищати свою країну, хочуть своєю працею, поведінкою принести користь державі та українському народу.

Педагогічний колектив продовжує працювати з дітьми щодо розуміння слів „ідеал мого життя”, створюють усі необхідні умови для позитивного, свідомого вибору свого ідеалу, вірної життєвої позиції щодо формування національної свідомості. Враховуючи відповіді учнів, педагоги школи звертають особливу увагу на вивчення учнями культурної спадщини та традицій різних етносів які населяють Україну.

У зв’язку із соціально-економічними негараздами в країні не всі учні довіряють керівникам держави, але ставляться з повагою до своєї країни. Майже стовідсотково хвилює дітей майбутнє України, є бажання зробити багато для розвитку нашої держави, тому педагоги школи працюють над проблемами, які відображені в результатах анкетування.

Результати проведеного педагогічного експерименту свідчать про ефективність впроваджених умов виховання національної свідомості і самосвідомості учнів в Шевченківській школі-інтернаті. Таким чином, всі завдання дослідження було виконано. Проведена дослідно-експериментальна робота підтвердила основні положення робочої гіпотези, що дало змогу сформулювати відповідні висновки, надати педагогічним працівникам необхідні рекомендації та визначити перспективи подальшої роботи над означеною проблемою.АНКЕТА № 1


Анкетування педагогічних працівників по проблемі експериментальної роботи школи: „Формування національної свідомості та самосвідомості учнів засобами класичного та народного мистецтва”


Грицай О.Д.

вчитель бандури та вокалу1. Назвіть, кого ви знаєте з видатних українських діячів культури.


З відповідей на це питання робимо висновок, що педагоги школи знають таких діячів культури: Катерина Білокур, Михайло Бойчук, Остап Вересай, Олександр Довженко, Марія Заньковецька, Володимир Івасюк, Іван Козловський, Марко Кропивницький, Соломія Крушельницька, Олександр Мурашко, Богдан Ступка. Декілька педагогів назвали : Анатолія Солов’яненка, Тетяну Яблонську, Назарія Яремчука, Наталію Ужвій, Марію Приймаченко.


2. Як на вашу думку, чи впливає на формування національної свідомості і самосвідомості учнів українська народна пісня?


Всі педагоги школи вважають, що українська народна пісня має значний вплив на формування національної свідомості і самосвідомості учнів. Народні пiснi володіють чудовою здатністю полонити людські серця, підносити настрій, окрилювати бажання, надихати у праці, овіювати, тамувати душевні болі, множити сили у боротьбі. До пiснi звертаються за найрiзноманiтнiших життєвих ситуацій. У ній повсякчас можна почути рідний серцю голос Батьківщини, вловити відлуння своїх найiнтимнiших почуттів та затаєних думок, золотий промінь надії, слово мудрої поради i тихої ласки. Тим-то трударі гаряче люблять свою пісенність, пишаються нею перед світом. Пройнята любов'ю до рідної землі, пісня опоетизувала не тільки людину, а й природу краю.


3. Назвіть, кого ви знаєте з видатних українських співаків. Як на вашу думку, чи потрібно знати їх творчість?


Вчителі та вихователі школи знають таких видатних українських співаків: Соломія Крушельницька, Іван Козловський, Назарій Яремчук, Дмитро Гнатюк, Анатолій Солов’яненко, Раїса Кириченко, Ніна Матвієнко, Валентина Степова, Софія Ротару, Володимир Гришко. Декілька педагогів назвали: Оксану Петрусенко, Івана Поповича, Василя Зінкевича та Таїсію Повалій. Всі педагоги вважають що потрібно знати творчість українських співаків, адже це часточка української культури та мистецтва.


4. Назвіть видатних українських композиторів-класиків, чи вважаєте ви, що їх творчість є одним із засобів формування національної свідомості?


З відповідей педагогів школи бачимо, що вчителі та вихователі школи знають таких українських композиторів: Микола Лисенко, Семен Гулак-Артемовский, Микола Леонтович, Кирило Стеценко, Віктор Косенко, Пилип Козицький, Левко Ревуцький, Аркадій Філіпенко. Всі вчителі та вихователі школи вважають, що творчість цих видатних українських композиторів-класиків є одним із засобів формування національної свідомості і самосвідомості наших учнів.


5. Чи вважаєте ви за необхідне знайомити молоде покоління з культурою та мистецтвом тих націй і народностей, які проживають на території України?


Педагоги школи вважають, що Україна вступила на новий шлях розвитку міжнародних відносин і знання культури інших національностей необхідне. Деякі вчителі зауважують, що це виховує почуття дружби і взаєморозуміння, готовність прийти на допомогу. Інші педагоги вважають, що в першу чергу діти повинні знати свою культуру та мистецтво.


6. Як на ваш погляд, чи повинні наші діти знати та виховуватися на українських звичаях, традиціях та обрядах?


Педагоги школи вважають, що духовну культуру й побут українського суспільства неможливо уявити без звичаїв та різноманітних обрядів, адже це наша історія, життя українського народу, тож наші діти повинні знати, берегти та виховуватися на цих традиціях, обрядах та звичаях.


7. Кого з відомих українських художників ви знаєте?


Педагоги школи знають таких відомих українських художників: Катерина Білокур, Данило Нарбут, Марія Приймаченко, Тарас Шевченко, Макар Муха, Микола Лихошва, Тамара Гордова, Юрій Саніцький. Названо і художників-аматорів Шевченкового краю: Миколу Терещенка, Анатолія Савченка, Миколу Дейнеко та Івана Кириченка.


8. Які ви знаєте види декоративно-ужиткового мистецтва. Яким би видом цього мистецтва ви хотіли б займатися, або займаєтеся?


Аналіз анкети показав, що педагоги школи знають такі види ДПМ: гончарство, писанкарство, художня вишивка, витинанка, лозоплетіння, макраме, різьба по дереву, ткацтво, робота з соломкою, бісероплетіння, декоративний розпис, паперопластика. Вчителі займаються вишивкою, в’язанням спицями та гачком, мріють навчитися різьбі по дереву.


9. Як на вашу думку впиває український народний танець на формування національної свідомості і самосвідомості учнів?


За думкою вчителів та вихователів школи український народний танець відтворює національний дух українського народу, передає весь колорит української культури. Мовою рухів в танці передано звичаї, традиції та обряди різних регіонів України. Народний танець тісно пов’язаний з народним фольклором, а тому дає відчути себе приналежним до нього.


10. Кого з відомих українських балерин, хореографів-постановників ви знаєте. Чи повинні наші діти знати про їх творчість?


Педагоги школи знають таких відомих хореографів України: Павло Вірський, Богдан Писарєв, Мирослав Вантух, Костянтин Авраменко. Наші учні обов’язково повинні знати і вивчати творчість таких визначних танцівників України.


11. Як на ваш погляд, що таке класичне, а що таке національне мистецтво?


Педагоги школи вважають, що класичне мистецтво - це надбання всього людства, яке потребує спеціально підготовленої аудиторії. А національне мистецтво – це мистецтво більш обмежене територією певного народу, держави.


Висновок

Аналізуючи анкету виявляємо, що всі вчителі та вихователі школи добре обізнані в класичному на національному мистецтві. Добре знають відомих українських діячів культури та мистецтва. Можуть назвати відомих композиторів, співаків, художників, хореографів своєї країни та свого регіону. Педагоги школи вважають, що українська культура, зокрема: пісня, танець, художні роботи мають вагомий вплив на формування національної свідомості та самосвідомості учнів.

В майбутньому необхідно звернути особливу увагу на вивчення та ознайомлення з творчістю відомих співаків, композиторів, знайомитися з їх творами, вести відповідну науково-пошукову роботу, особливу увагу звертати на вивчення творчості діячів культури та мистецтва свого регіону. Значну увагу приділяти вивченню та збиранню народного фольклору, традицій, обрядів, звичаїв свого регіону. На життєвих прикладах відомих мистецьких діячів формувати національну свідомість і самосвідомість учнів.АНКЕТА № 2

Стандартизоване інтерв'ю для вчителів з проблеми виявлення рівня

готовності до формування національної свідомості і самосвідомості

старшокласників

Сорич І. В.

вчитель історії та правознавства


1. Чи вважаєте Ви актуальною для організації виховного процесу проблему формування національної свідомості і самосвідомості у старшокласників?

на держаному рівні (так, ні)

на регіональному рівні (так, ні)

у Вашому навчальному закладі (так, ні)


2. Які нормативні документи урегламентовують процес формування національної свідомості і самосвідомості старшокласників у навчальних закладах України?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________


3.Які форми і методи, на Вашу думку, доцільно використовувати для формування національної свідомості і самосвідомості у старшокласників?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4.Поділіться, будь ласка, досвідом організації формування національної свідомості і самосвідомості школярів у позаурочній діяльності.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________


5. Хто, на Вашу думку, міг би бути союзником школи у справі формування національної свідомості і самосвідомості старшокласників?

сім'я (так, ні)

громадськість (так, ні)

неурядові, громадські організації (так, ні)

місцева влада (так, ні)

церква (так, ні)

інше (вказати)


Підрахунок результатів: якісний аналіз відповідей педагогів з метою врахування виявлених проблем у системі методичної роботи з класними керівниками.


В анкетуванні взяли участь 50 вчителів та вихователів школи.


Чи вважаєте Ви актуальною для організації виховного процесу проблему формування національної свідомості і самосвідомості у старшокласників?

на державному рівні – 50;

на регіональному рівні – 50;

у Вашому навчальному закладі – 50.


hello_html_5973898.gif

Які нормативні документи урегламентовують процес формування національної свідомості і самосвідомості старшокласників у навчальних закладах України?


Педагоги школи на запитання 2 в анкеті показали достатній рівень обізнаності із нормативними документами, які урегламентовують процес формування національної свідомості та самосвідомості старшокласників. Вчителі школи найчастіше називали такі документи:

Конституція України;

Закон України „Про освіту”;

Закон України „Про загальну середню освіту”;

ЗАКОН України „Про мови”;

Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні”;

Державна програма „Освіта ХХІ століття”;

Державна програма „Діти України”;

Регіональна програма духовного розвитку Черкащини.

Слід звернути увагу педагогів школи на вивчення та впровадження в життя відповідних Указів Президента України та Постанов Кабінету Міністрів України. Серед них „Про програму роботи з обдарованою молоддю”, „Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні”, „Про національну програму правової освіти населення”, Програму „Українська родина”, Концепція виховання молоді в національній системі освіти.

Яhello_html_49f2c371.gifкі форми і методи, на Вашу думку, доцільно використовувати для формування національної свідомості та самосвідомості у старшокласників


Поділіться, будь ласка, досвідом організації формування національної свідомості і самосвідомості школярів у позаурочній діяльності.


Вчителі та вихователі школи мають досвід роботи з організації формування національної свідомості і самосвідомості школярів у позаурочній діяльності. Вчителі школи працюють керівниками студій, клубів, гуртків, серед них літературно-поетична студія „Голос”, клуб журналістики, клуб „Всесвіт”, гуртки „Чумацькими шляхами”, „Сини Вітчизни”, „Ми – українці”, „Екологічна стежина”. Ведеться науково-дослідна та проектно-пошукова діяльність. Серед проектів „Мовні контакти українців”, „Видатні постаті українських жінок”, „Українські фольклорні дійства та обряди”, „Родинне виховання дітей та підлітків”, „Козацька Україна”. В школі проводяться заходи присвячені державним та народним святам, години спілкування, зустрічі з діячами культури та мистецтва, туристсько-краєзнавча діяльність, спільні заходи школи та батьківської громадськості.

Анкетування показало, що питання формування національної свідомості та самосвідомості потребує більшої уваги до вивчення етнічного складу населення України, вивчення різних звичаїв, традицій етнічних груп, що населяють Україну, виховання толерантності та поваги до мистецтва, побуту людей різних національностей, що є жителями України.


Хто, на вашу думку, міг би бути союзником школи у справі формування національної свідомості і самосвідомості старшокласників?

2008 – 2009 навчальний рік

2hello_html_m61fe843c.gif012 – 2013 навчальний рік

hello_html_m6f14af8f.gif

АНКЕТА №3


Анкета для старшокласників (9 - 11 класи)

Я – представник рідного етносу”

Сорич І. В.

вчитель історії та правознавства


Мета: виявити рівень етнічної свідомості старшокласників, оцінки старшокласниками себе як представників певного етносу.


 1. Представниками якого етносу є Ваші: мама, тато, бабусі, дідусі?

 2. Представником якого етносу вважаєте себе Ви?

 3. Чи відчуваєте Ви духовний зв’язок із своїм етносом? Що Вас єднає з представниками свого етносу?

 4. Якщо б Ви мали можливість вибору етнічної приналежності, то який етнос Ви обрали б?

 5. Яку мову Ви вважаєте рідною?

 6. Якою мовою Ви спілкуєтесь дома, з друзями?

 7. Чи цікавитесь Ви історією, культурою рідного етносу?

 8. Які традиції рідного етносу ви знаєте?

 9. Які культурні надбання рідного етносу Ви вважаєте кращими і чому?

 10. Які культурні цінності власного етносу ви знаєте?

 11. Які специфічні риси характеру властиві Вашому етносу?

 12. Які риси характеру властиві Вам самому?

 13. Які пісні свого етносу Ви знаєте?

 14. Які найбільш яскраві історичні події свого етносу Ви пам’ятаєте?

 15. Назвіть імена героїв - представників твого етносу.

 16. Назвіть представників свого етносу: письменників; художників; інших видатних людей.


Підрахунок результатів. Коефіцієнт рівня сформованості етнічної самосвідомості старшокласників розраховується за допомогою спеціальної шкали оцінок:

на запитання № 8, 9, 11, 13, 15, 16 за повну відповідь - 4 бали; достатню відповідь - 3 бали; неповну відповідь - 2 бали; відсутність відповіді - 1 бал;

на питання № 3, 7 за відповідь „так" - 4 бали; за відповідь „ні" - 1 бал;

за повну ідентичність відповідей на пари запитань № 4 - з № 2, № 6 - з № 5, № 12 - з № 11 - 4 бали; за часткове співпадання - 3 бали; за неідентичність відповідей - 1 бал.

Максимально можлива кількість балів - 44.

Коефіцієнт рівня сформованості етнічної самосвідомості розраховується за формулою: К=Ф : М, де К - коефіцієнт рівня сформованості етнічної самосвідомості; Ф - фактично набрана кількість балів; М - максимально можлива кількість балів.

Коефіцієнт від 0,8 до 1 - відповідає високому рівню сформованості етнічної самосвідомості; від 0,5 до 0,79 - середній рівень сформованості етнічної самосвідомості; від 0,3 до 0,49 - низький рівень етнічної свідомості; менше 0,3 - найнижчий рівень сформованості етнічної самосвідомості старшокласників.


Аналіз анкетування старшокласників (9 - 11 класи)

Я – представник рідного етносу”

2008 - 2009 навчальний рік

hello_html_m1adda390.png

2012 – 2013 навчальний рік

hello_html_m68f4b136.png

За результатами анкетування учнів 9 – 11 класів виявлено, що учні добре знають до якого етносу відносяться їх предки. Так, як всі учні є українцями, то вдома і в школі вони спілкуються українською мовою і вважають її рідною. Старшокласники виявили достатній рівень знань щодо традицій та культури рідного етносу.

Відчувають трудність учні в питаннях стосовно специфічних рис характеру властивих українському етносу.


АНКЕТА №4

Анкета для старшокласників (9 - 11 класи)

Мої знання правових та теоретичних основ

міжетнічних відносин"

Сорич І. В.

вчитель історії та правознавства


Мета: виявити рівень знань старшокласників основних теоретичних понять та правових засад міжетнічних відносин.


Продовжте, будь ласка, речення:

Етнос – це...

Нація – це...

Народ – це...

Етнічні цінності – це...

Етнічна гідність – це...


Поясніть, будь ласка, зміст понять:

Толерантність – це...

Націоналізм – це...

Етноцентризм – це...

Інтернаціоналізм – це...

Космополітизм – це...

Шовінізм – це...

Фашизм – це...


Напишіть, будь ласка, міні-твір на тему: „Чи повинні представники етнічної більшості населення країни мати переваги перед іншими етносами, що входять до складу української нації? Чому?"


Напишіть міні-твір на тему: „Чи мають право представники етнічної більшості країни вирішувати, жити на їхній території представникам інших етносів чи ні? Чому?"


Підрахунок результатів. Коефіцієнт рівня знань старшокласниками теоретичних понять та правових засад міжетнічних відносин розраховується за допомогою спеціальної шкали оцінок:

відповіді на запитання № 1, 2 оцінюються по кожному пункту окремо. За повну відповідь - 4 бали; достатню відповідь - 3 бали; неповну відповідь - 2 бали; відсутність відповіді - 1 бал;

міні-твори (завдання № 3, 4), зміст яких близький до відповіді „Ні" - оцінюється у 4 бали; якщо зміст близький до відповіді „Так" - ставиться 1 бал.

Максимально можлива кількість балів - 56.

Коефіцієнт рівня знань старшокласниками теоретичних понять та правових засад міжетнічних відносин розраховується за формулою: К=Ф : М, де К - коефіцієнт рівня знань старшокласниками теоретичних понять та правових засад міжетнічних відносин; Ф - фактично набрана кількість балів; М - максимально можлива кількість балів.

Коефіцієнт від 0,8 до 1 - відповідає високому рівню знань старшокласниками теоретичних понять та правових засад міжетнічних відносин; від 0,5 до 0,79 - середній рівень знань старшокласниками теоретичних понять та правових засад міжетнічних відносин; від 0,3 до 0,49 - низький рівень знань; менше 0,3 - найнижчий рівень знань старшокласниками теоретичних понять та правових засад міжетнічних відносин.

Аналіз анкетування старшокласників (9 - 11 класи)

Мої знання правових та теоретичних основ міжетнічних відносин"


2008 - 2009 навчальний рік

hello_html_m2fc69f8a.png

2012 – 2013 навчальний рік

hello_html_m4fc6f274.png

В анкетуванні взяли участь 55 учнів 9 – 11 класів. Відповіді учнів в основному відповідають середньому рівню знань теоретичних понять та правових засад міжетнічних відносин, приблизно однаковий відсоток високого і низького рівня. Учні 9 -10 класів відчували трудність у поясненні змісту понять „етнічна гідність”, „етнічна цінність”, „етноцентризм”, „космополітизм”, „шовінізм”. Більш високий рівень знань показали учні 11 класу.

АНКЕТА №5

Анкета для старшокласників (9 - 11 класи)

Мої знання у сфері міжетнічних відносин"

Сорич І. В.

вчитель історії та правознавства


Мета: виявити рівень знань старшокласників про поліетнічне оточення, ступінь їх зацікавленості культурними особливостями, звичаями, традиціями представників інших етносів.


 1. Що Ви знаєте про етнічний склад України?

 2. Представники яких етносів живуть поруч з Вами?

 3. Які Ви знаєте звичаї, традиції етносів, представники яких живуть поруч з Вами?

 4. Чи задовольняє Вас обсяг інформації про культурні особливості інших етносів, який Ви отримуєте ?

 5. Чи хотіли б Ви отримувати більше інформації про культуру, традиції інших етносів?

 6. Назвіть, будь ласка, культурні особливості етносів, представники яких живуть поруч з Вами.


hello_html_m3518fa5e.gifПідрахунок результатів.

Коефіцієнт рівня знань старшокласників про поліетннічне оточення розраховується за допомогою спеціальної шкали оцінок:

1) на запитання № 1., 3, 6 за повну відповідь 4 бали; достатню відповідь 3 бали; неповну відповідь 2 бали; відсутність відповіді – 1 бал;

2) на питання №2 за 3 і більше названих етносів у близькому соціальному оточенні 4 бали; за 2 названих етносів - 3 бали; за. 1 названий етнос - 2 бали; за відсутність відповіді - 1 бал;

3) відповіді на питання №4, 5 потребують якісного аналізу у порівнянні з відповідями нагнітання № 1, 2,3.

Максимально можлива кількість балів 16.

Коефіцієнт рівня знань старшокласників про полі етнічне оточення розраховується за формулою: К=Ф : М. де К коефіцієнт рівня знань старшокласників про поліетнічне оточення. Ф фактично набрана кількість балів; М максимально можлива, кількість балів.

Коефіцієнт від 0,8 до 1 відповідає високому рівню знань старшокласників про полієтнічне оточення; від 0,5 до 0.79 середній рівень знань старшокласників про полієтнічне оточення; від 0,3 до 0,49 низький рівень знань; менше 0,3 найнижчий рівень знань старшокласників про полієтнічне оточення.


Аналіз анкетування старшокласників (9 - 11 класи)

Мої знання у сфері міжетнічних відносин"


2008 – 2009 навчальний рік


hello_html_m2b9e70ed.png

2012 – 2013 навчальний рік

hello_html_m4e308823.png

В анкетуванні взяли участь 55 учнів 9 – 11 класів.

Результати анкетування показали, що в основному відповіді учнів відповідають високому і середньому рівню знань старшокласників про поліетнічне оточення. Учні добре орієнтуються в знанні етносів, що населяють терени України, проявляють достатній ступінь зацікавленості культурними особливостями, звичаями, традиціями представників інших етносів.
АНКЕТА №6

Анкета для старшокласників (9 - 11 класи)

Мої почуття, ставлення і поведінка у сфері

міжетнічних відносин"


Сорич І. В.

вчитель історії та правознавства


Мета: виявити рівень гуманності почуттів, ставлень і поведінкових намірів старшокласників у сфері міжетнічних відносин.


 1. Чи доводилося Вам приховувати свою етнічну приналежність?

 2. Чи доводилося Вам відчувати побутові образи своєї етнічної приналежності?

 3. Чи доводилося Вам спостерігати негативне сприйняття людини – представника іншого етносу?

 4. Чи доводилося Вам спостерігати упереджене ставлення до людей іншої культури?

 5. Як Ви ставитися до людей – представників інших етносів?

 6. Як Ви можете оцінити своє ставлення до культури іншого етносу?

 7. Чи вважаєте Ви, що відносини з людьми – представниками інших етносів необхідно видобувати, враховуючи їхні етнічні особливості, почуття?

 8. Чи вважаєте Ви, що знання власних етнічних витоків, особливостей є основою повноцінної людини і громадянина?

 9. Уявіть, будь ласка, ситуацію, коли принижують Вашу етнічну гідність. Якою може бути ваша поведінка у цьому випадку?

 10. Що ви відчуваєте, коли чуєте щось образливе на адресу свого етносу?

 11. Що, на Вашу думку, треба зробити, щоб не було етнічних конфліктів?

 12. Що, на Вашу думку, може об’єднати етноси в одну загальнодержавну політичну націю.


Підрахунок результатів.

Коефіцієнт рівня гуманності почуттів, ставлень і поведінкових намірів старшокласників у сфері міжетнічних відносин розраховується за допомогою спеціальної шкали оцінок:

1) відповіді на запитання № 1, 2, 3, 4 потребують якісного аналізу оцінки старшокласниками реального стану міжетнічних відносин у близькому соціальному оточенні з метою врахування цих даних в організації виховного процесу;

2) відповіді на запитання №5,6 оцінюються наступним чином: за відповідь, яка означає позитивне ставлення 4 бали, за відповідь, яка означає індиферективне ставлення – 2 бали, за відповідь, яка означає негативне ставлення або за відсутність відповіді – 1 бал;

3) на питання №7, 8 відповідь „так” – оцінюється в 4 бали; за відповідь „ні” – 1 бал;

4) відповіді на запитання № 9 оцінюються наступним чином: конструктивна поведінка (спрямована на розв’язання конфлікту, толерантна) – 4 бали, неконструктивна поведінка (сприяє розгортанню конфлікту) – 2 бали; агресивна поведінка або відсутність відповіді – 1 бал;

оцінка відповідей на запитання № 10: негативні, але гуманні почуття (засмучення, сум, скорбота тощо) - 4 бали; індиферентні почуття (байдуже ставлення) - 2 бали; агресивні почуття (відраза, обурення, гнів тощо) або відсутність відповіді - 1 бал;

оцінка відповідей на запитання № 11: пропозиції з позиції гуманістичної моралі - 4 бали; негуманні пропозиції або їх відсутність -1 бал;

відповіді на запитання № 12 оцінюються наступним чином: наявність конструктивних пропозицій - 4 бали; їх відсутність - 1 бал.

Максимально можлива кількість балів - 32.

Коефіцієнт рівня гуманності почуттів, ставлень і поведінкових намірів старшокласників у сфері міжетнічних відносин розраховується за формулою: К=Ф : М, де К - коефіцієнт рівня гуманності почуттів, ставлень і поведінкових намірів старшокласників у сфері міжетнічних відносин; Ф - фактично набрана кількість балів; М - максимально можлива кількість балів.

Коефіцієнт від 0,8 до 1 - відповідає високому рівню гуманності почуттів, ставлень і поведінкових намірів старшокласників у сфері міжетнічних відносин; від 0,5 до 0,79 - середній рівень гуманності почуттів, ставлень і поведінкових намірів старшокласників у сфері міжетнічних відносин; від 0,3 до 0,49 - низький рівень гуманності; менше 0,3 - найнижчий рівень гуманності почуттів, ставлень і поведінкових намірів старшокласників у сфері міжетнічних відносин.

Аналіз анкетування старшокласників (9 - 11 класи)

Мої почуття, ставлення і поведінка у сфері

міжетнічних відносин"


2008 - 2009 навчальний рік


hello_html_61c88ea4.png


2012 – 2013 навчальний рік


hello_html_m2f60e8f4.png

В анкетуванні взяли участь 55 учнів 9 – 11 класів. Це дало можливість виявити рівень гуманності почуттів, ставлень і поведінкових намірів старшокласників у сфері міжетнічних відносин. Переважна більшість учнів (67 %) показали середній рівень знань по даному питанню.
АНКЕТА №7

Анкета для учнів 6 класу

(методика незакінчених речень)

Лисенко Г.Ф.

практичний психолог


Мета: вивчити знання учнів про свої права та обов'язки, їхнє ставлення до Батьківщини, повагу до батьків та старших, розуміння значення слів патріот та патріотизм, ідеал. Дізнатися які надії покладають учні на свою Батьківщину в майбутньому.

 1. Моя Батьківщина це...

 2. Для мене Батьківщина це... найголовніше, що є в житті людини.

 3. У ставленні до батьків я маю...

 4. У ставленні до Батьківщини..

 5. Я маю право...

 6. Мої права та обов'язки...

 7. Громадянин України це той хто…

 8. Бути патріотом це...

 9. Я люблю свою землю тому, що вона...

 10. Любити свій рідний край означає...

 11. Що я можу зробити для моєї Батьківщини, рідного краю...


АНАЛІЗ АНКЕТИ

Кількість учнів у класі -19

Кількість учнів (респондентів) – 17Моя Батьківщина це...

Україна


100%

Для мене Батьківщина це…

найголовніше, що є в житті людини: родина, свята земля з її природою,

культурою, мовою, символікою.

Глибоко розуміють і усвідомлюють
100%

У ставленні до батьків я маю...

любов, турботу про них, повагу;

відповідальність до них;

стримувати свої емоції у спілкуванні


5,9%

5,9%

У ставленні до Батьківщини…

Захищати її, оберігати, турбуватися про екологію, гордитися нею, поважати людей, які проживають на її території, шанувати їх традиції та звичаї
100%

Я маю право…

Мої права та обов’язки…

Чітко розмежовують та розуміють, що таке права та обов’язки


100%

Громадянин України це той, хто…

Вірно трактують;

Не до кінця усвідомлюють

82,4%

17,6%

Бути патріотом це…

Вірно трактують та розуміють хто є патріотом своєї країни


100%

Я люблю свою землю тому, що вона…

Діти люблять свою землю, з великою шаною ставляться до її неповторної краси, годувальниці, держави100%

Любити свій рідний край означає..

Любити, гордитися, оберігати кордони, турбуватися про екологію, садити зелені насадження, шанувати предків, традиції та культуру народу;

Не до кінця визначилися
82,4%

17,6%

Що я можу зробити для моєї Батьківщини, рідного краю…

Я можу зробити багато хорошого

100%

Я покладаю надію на Батьківщину

Мають надію на підтримку їх державою

Мають нестійку позицію (не довіряють)

85,7%

14,3%

Анкета для учнів 7 класу


Мета: вивчити знання учнів про свої права та обов'язки, їхнє ставлення до Батьківщини, повагу до батьків та старших, розуміння значення слів патріот та патріотизм, ідеал. Дізнатися які надії покладають учні на свою Батьківщину в майбутньому.

 1. Моя Батьківщина це...

 2. Для мене Батьківщина це... найголовніше, що є в житті людини.

 3. У ставленні до батьків я маю...

 4. У ставленні до Батьківщини..

 5. Я маю право...

 6. Мої права та обов'язки...

 7. Громадянин України це той хто…

 8. Бути патріотом це...

 9. Я люблю свою землю тому, що вона...

 10. Любити свій рідний край означає...

 11. Що я можу зробити для моєї Батьківщини, рідного краю...


АНАЛІЗ АНКЕТИ

Кількість учнів у класі -23

Кількість учнів (респондентів) – 21


Моя Батьківщина це...

Україна

100%

Для мене Батьківщина це…

найголовніше, що є в житті людини: родина, свята земля з її природою,

культурою, мовою, символікою.

Глибоко розуміють і усвідомлюють

100%

У ставленні до батьків я маю...

любов, турботу про них, повагу;

відповідальність до них


100%

У ставленні до Батьківщини…

Захищати її, оберігати, турбуватися про екологію, гордитися нею, поважати людей, які проживають на її території, шанувати їх традиції та звичаї
100%

Я маю право…

Мої права та обов’язки…

Чітко розмежовують та розуміють, що таке права та обов’язки


100%

Громадянин України це той, хто…

Вірно трактують;

Не до кінця усвідомлюють

95,2%

4,8%

Бути патріотом це…

Вірно трактують та розуміють хто є патріотом своєї країни


100%

Я люблю свою землю тому, що вона…

Діти люблять свою землю, з великою шаною ставляться до її неповторної краси, годувальниці, держави100%

Любити свій рідний край означає..

Любити, гордитися, оберігати кордони, турбуватися про екологію, садити зелені насадження, шанувати предків, традиції та культуру народу
100%

Що я можу зробити для моєї Батьківщини, рідного краю…

Я можу зробити багато хорошого

100%

Я покладаю надію на Батьківщину

Мають надію на підтримку їх державою

Мають нестійку позицію (не довіряють)

88,1%

11,9%


За результатами анкетування учні глибоко усвідомлюють, що таке роль батьківщини в їхньому житті, висловлюють повагу, шанобливе ставлення до своєї сім’ї, свого рідного краю, родини, знають свої права та обов’язки, готові захищати свою вітчизну.

Протягом експерименту педагогічний колектив працював з дітьми щодо розуміння слів „ідеал мого життя”, створювалися усі необхідні умови для позитивного, свідомого вибору свого ідеалу, вірної життєвої позиції щодо формування національної свідомості.АНКЕТА №8

Анкета для учнів 7 класу

Сорич І. В.

вчитель історії та правознавства


Запитання анкети

 1. Я відчуваю глибокий духовний зв'язок із Батьківщиною та українським народом.

 2. Я пишаюсь досягненням України та українців на міжнародній арені.

 3. Мене хвилює майбутнє моєї держави.

 4. Я обираю житія і роботу на Україні.

 5. Мені неприємно, коли я чую образи на адресу України та її громадян.

 6. Я готовий захитати Україну у випадку загрози національній безпеці.

 7. Переконаний, що принесу користь рідній державі та українському народу.

 8. Я-свідомиіі громадянин --патріот України.

 9. Я знаю культуру і традиції різни етносів, які входять до складу українського народу.

 10. Мої друзі і знайомі вважають мене патріотом України.

 11. Я знаю свої громадянські права та обов'язки і готовий їх дотримуватись і відстоювати

 12. Я ніколи своїми вчинками не заподію шкоди авторитету рідної країни та українського народу.2008 – 2009 навчальний рік


hello_html_m8dbac4d.png


2012 – 2013 навчальний рік


hello_html_m31e22adc.png

Анкета для учнів 8 класу


Запитання анкети

 1. Я відчуваю глибокий духовний зв'язок із Батьківщиною та українським народом.

 2. Я пишаюсь досягненням України та українців на міжнародній арені.

 3. Мене хвилює майбутнє моєї держави.

 4. Я обираю житія і роботу на Україні.

 5. Мені неприємно, коли я чую образи на адресу України та її громадян.

 6. Я готовий захитати Україну у випадку загрози національній безпеці.

 7. Переконаний, що принесу користь рідній державі та українському народу.

 8. Я-свідомиіі громадянин --патріот України.

 9. Я знаю культуру і традиції різни етносів, які входять до складу українського народу.

 10. Мої друзі і знайомі вважають мене патріотом України.

 11. Я знаю свої громадянські права та обов'язки і готовий їх дотримуватись і відстоювати

 12. Я ніколи своїми вчинками не заподію шкоди авторитету рідної країни та українського народу.
2008 – 2009 навчальний рік

hello_html_m6ddfec0e.gif

2012 – 2013 навчальний рік

hello_html_49ce52eb.gif

За результатами анкетування учні відчувають глибокий духовний зв’язок із Батьківщиною, українським народом, економічними та культурними досягненнями України. Стовідсотково готові захищати свою Батьківщину, хочуть своєю працею, поведінкою принести користь державі та українському народу.

Враховуючи відповіді учнів, педагогам необхідно звернути увагу на вивчення учнями культурної спадщини та традицій різних етносів які населяють Україну. Проводиться робота з учнями, які дали не конкретну відповідь на запитання або з тих чи інших причин мають хибкі уявлення.АНКЕТА №9

Ваші національні особливості


Грицай О.Д.

вчитель бандури та вокалу


Просимо уважно зачитати запитання і варіанти відповідей на кожне з них. Виберіть відповідь, що відповідає Вашій думці і обведіть кружечком номер цього варіанту. Не пропускайте запитань і не радьтесь з оточуючими, головною є ваша думка.

1. Що на вашу думку повинно бути головним у виборі своєї національності людиною (помітьте лише одну ознаку):

1.1. національність батька;

1.2. національність матері;

1.3. мова у сім’ї;

1.4. власне бажання;

1.5. місце або країна проживання;

1.6. що ще (вкажіть)

2.Як ви вважаєте, чим перш за все, відрізняються представники різних націй (можна відмітити три ознаки):

2.1. рисами характеру, психологією;

2.2. особливостями поведінки;

2.3. культурними традиціями;

2.4. зовнішнім виглядом;

2.5. віруваннями;

2.6. національною мовою;

2.7. важко визначити;

2.8. суттєвої різниці немає;

2.9. чим ще (вкажіть).

3. Чи є серед Ваших друзів і близьких знайомих представники інших національностей:

3.1. так;

3.2. ні.

4.Що зближує Вас з представниками вашої національності (можна відзначити три ознаки);

4.1. звичаї, обряди, культура;

4.2. рідна мова;

4.3. релігія;

4.4. важко сказати;

4.5. що ще ( вкажіть).

5. Чи дратує Вас, коли у колективі представники однієї національності спілкуються своєю рідною мовою, а всі решта їх не розуміють:

5.1 дратує, бо у багатонаціональному колективі треба спілкуватися на доступній для всіх мові;

5.2. дратує, хоча вважаю, що люди мають право розмовляти рідною мовою де завгодно і коли завгодно;

5.3. не дратує, вважаю це цілком природно;

5. 4. Мені байдуже.

6. Які риси характеру ви найбільше цінуєте в:

6.1. українців;

6.2. росіян;

6.3. представників інших національностей.

7. Які риси характеру не подобаються в:

7.1. українців;

7.2. росіян;

7.3. представників інших національностей.

8. Чи важливо для Вас усвідомлювати себе українцем ( росіянином, угорцем тощо);

10.1. важливо;

10.2. ні.

В анкетуванні взяли участь 30 учнів школи різних класів (6-11 класи). Результати анкетування показали, що на думку більшості учнів школи головним у виборі своєї національності людиною повинно бути власне бажання (57% - власне бажання, 37 % - місце або країна проживання, 6% - мова у сім`ї). Анкетування виявило, що на думку учнів, представники різних націй перш за все відрізняються культурними традиціями, віруваннями та національною мовою. Більшість учнів вважають, що для них дуже важливо усвідомлювати себе українцем.
АНКЕТА №10

АНКЕТА

ДЛЯ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ

«Р О Л Ь У К Р А Ї Н С Ь К О Ї П І С Н І В Ж И Т Т І Н А Р О Д У»


Забожко І. М.

вчитель бандури та вокалу


 1. Чому український народ вважають співочим? Люди співали?

 2. Чи любите українські народні пісні, де їх чуєте?

 3. Чи співають у вас вдома?

 4. Де ви вивчаєте українські народні пісні, де їх виконуєте?

 5. Які жанри українських народних пісень знаєте?

 6. Назвіть види календарно-обрядових пісень.

 7. Які почуття, на вашу думку, викликають пісні на патріотичну тематику?

 8. Які знаєте українські народні пісні?

 9. Чи вважаєте ви, що знання українських народних пісень виховують патріота, формують національну свідомість?


Провівши анкетування серед учнів середніх класів, зробили такі висновки:

- майже всі учні розуміють значення українських народних пісень в житті своїх предків;

- дітям подобаються українські народні пісні, але, переважно, веселі, жартівливі, про природу, про козаків;

- учні чують українські народні пісні переважно по радіо, в школі, рідко вдома від бабусь та дідусів, ще рідше їх співають мами і тата;

- учні добре обізнані в тематиці та видах календарно-обрядових пісень;

- вихованці нашої школи вивчають українські народні пісні на уроках музичного мистецтва та для проведення виховних заходів, із задоволенням їх виконують;

- діти розуміють, що знання українських народних пісень виховують патріота, формують національну свідомість, хоча в силу своїх вікових особливостей, дане поняття розуміють по простому ) виховання любові та поваги до батьків, рідної землі, до свого народу, знання історії України).


АНКЕТА №11

Анкета

Т. Шевченко та музичне мистецтво”


Бардадим О.М.

вчитель бандури та вокалу


1. Хто були першими учителями співу в Шевченка? батько - чумацькі пісні, столітній дід - про народні повстання і Коліївщину, сестра Катерина -ліричні, жартівливі пісні.

2. Чи вмів Шевченко співати, чи знався на музичній грамоті? (доведіть) Знав багато пісень, змалку мав розвинену музичну пам’ять. Очевидно, розумівся на нотній грамоті, бо читав у дяка Богорського „Псалтир”. Мав (за оцінкою П.Куліша) баритон із високим тенором. Співав дуетом, був учасником хору, перебуваючи у засланні.

 1. Скільки народних пісень згадується в уривку з вірша „Перебендя"? 11

 2. Назвіть улюблені пісні поета. „Ой зійди, зійди, ти зіронько вечірняя”, „Ой не ходи Грицю”, „Ой горе тій чайці”, „Нема в світі гірш нікому” та ін.

 3. Скільки музичних творів написано на вірші поета? понад 2 тисячі

 4. Назвіть основні жанри на твори Шевченка: романси, хори, пісні, кантати, балети, опери, симфонії.

 5. Хто з видатних українських композиторів написав найбільше творів на тексти Тараса Шевченка? Микола Віталійович Лисенко ( понад 80 творів)

 6. Які українські композитори писали твори на поезії Кобзаря? Л.Ревуцький, Б.Лятошинський, Д.Січинський, П.Ніщинський, С.Людкевич та ін..

 7. Із ким з російських композиторів знався особисто і приятелював Шевченко? Із Балакірєвим, Стасовим, Мусоргським, Даргомижським, Глінкою.

 8. Хто з російських композиторів писав музику на поезії Т.Шевченка? П.Чайковський, С Рахманінов, О.Сєров.

 9. Про який улюблений струнно-смичковий інструмент ідеться у автобіографічному творі „Музикант”? Віолончель

 10. Чиї твори європейської музики найбільше поціновував поет? Баха, Гайдна, Шопена, Моцарта, Ліста, Вебера, Россіні, Шуберта.

 11. Яким псевдонімом підписувався поет під прозовими російськомовними творами? Дармограй.

 12. Які пісні займали особливе місце в творчості Т.Шевченка? ліричні, лірико-побутові, пісні про жіночу і дівочу долю, про материнську любов.

 13. Назвіть відомі пісні на поезії Тараса Шевченка: „Садок вишневий коло хати”, „Зацвіла в долині”, „Ой три шляхи широкії, „За що мене, як росла...”, „Нащо мені чорні брови”, „Утоптала стежечку”, „На городі коло броду”, „Заповіт”, „Реве та стогне Дніпр широкий”, „Думи, мої”, „По діброві вітер виє” та ін.Результати анкетування „Шевченко і музичне мистецтво”

hello_html_m1e862265.gif


44% ― високий рівень знань – учні цікавляться творчістю українських композиторів, які пишуть твори на поезію Т.Г.Шевченка, знають основні жанри, які пісні займали особливе місце в творчості Т.Шевченка, називають відомі пісні та поезію поета;

30% ― достатній рівень знань – учні цікавляться творами композиторів, які звертались до творчості Т.Шевченка, можуть назвати їх, але мають не повну інформацію про деякі моменти дитинства Тараса;

16%― низький рівень знань – учні не зацікавлені у вивченні творів Шевченка, на які писали музику відомі композитори;


Тестові завдання „Т. Шевченко і музичне мистецтво”

1. Дата і місце смерті Тараса Шевченка:

1) 10 березня 1861р., Канів;

2) 10 березня 1861р., Київ;

3) 10 березня 1861р., Санкт-Петербург


2. Як називалась перша збірка поезій Т.Г.Шевченка, рік видання:

1) „Кобзарь, малороссийские песни и стихотворения”, 1840р.

2) „Кобзарь”, 1841р.

3) „Кобзарь, малороссийские песни и стихотворения”, 1842р.


3. Скільки творів вміщував перший „Кобзар”

1) 8;

2)7;

3)9.


4. Романс „Сирота” починається словами „Нащо мені чорні брови, нащо карі очі”. Яка назва твору у Т.Шевченка:

1) „Доля”;

2) „Думка”;

3) „Муза”.


5. Із якого твору пісня „По діброві вітер виє...”

1) „Тополя”;

2) „Перебендя”;

3) „Швачка”.


6. Офорт до першого „Кобзаря” виконав художник-ілюстратор Василь Штернберг. Хто зображений на малюнку:

1) Народний співець-кобзар;

2) Народний співець-кобзар із хлопчиком-поводирем;

3) Т.Г.Шевченко.


7. Як називається твір, де є слова пісні-балади „Реве та стогне Дніпр широкий”:

1) „Причинна”;

2) „Слава”

3) „Сестрі”.


8. Коли був написаний вірш, який починався словами „Як умру, то поховайте”:

1) 1845р.

2) 1853р.

3) 1859р.


9. Хто вперше поклав на музику „Заповіт”:

1) Гордій Гладкий;

2) Микола Лисенко;

3) Михайло Вербицький.


10. Скільки варіантів музичної інтерпретації нараховує „Заповіт”:

1) близько 60;

2) близько 70;

3) близько 80.


11. Який улюблений жанр класичної музики поета:

1) балет;

2) опера;

3) симфонія.


12. Яких музикантів особливо любив поет:

1) скрипалів;

2) кобзарів;

3) сопілкарів.


13. Яким інструментом володів Шевченко:

1) скрипкою;

2) гітарою;

3) кобзою.


15. Яку пісню присвятив С. Гулак-Артемовський Т.Шевченку:

1) „Стоїть явір над водою”;

2) „Ой не ходи, Грицю”;

3) „Хусточка”


Результати тестування „Т. Шевченко і музичне мистецтво”

hello_html_m59c3ddb2.gif


65% ― високий рівень знань – учні цікавляться творчістю Т.Г.Шевченка, знають зміст «Кобзаря», можуть цитувати його твори.;

25% ― достатній рівень знань – учні знають творчий шлях Кобзаря, але не володіють достатньою інформацією;

10% ― низький рівень знань – учні не зацікавлені у поглибленому вивченні творчості Т.Г.Шевченка.
АНКЕТА №12

АНКЕТА

«Б А Н Д У Р Н Е М И С Т Е Ц Т В О

В Ж И Т Т І У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Р О Д У»

Грицай О.Д.

вчитель бандури та вокалу


Анкетування проведено з учнями класу бандури, охоплено 12 учнів середніх та старших класів.


 1. Які музичні інструменти займають особливе місце в українській музичній і духовній культурі?

 2. Коли, на вашу думку, виникло кобзарське мистецтво?

 3. Як ви гадаєте, чим відрізняється кобза від бандури?

 4. Хто такі кобзарі, а хто такі бандуристи?

 5. Кого з відомих кобзарів ви знаєте?

 6. Про що розказували струни кобзи?

 7. Які пісні співали кобзарі?

 8. Хто з українських поетів писав про кобзу:

Бандуристе, орле сизий,

Добре тобі, брате,

Маєш крила, маєш силу,

Є коли літати.

 1. Кого ви знаєте з відомих композиторів, які писали твори для бандури?

 2. Назвіть імена відомих сучасних бандуристів та кобзарів.

 3. Які ви знаєте сучасні творі колективи бандуристів?

 4. Як на вашу думку чи впливає бандурне мистецтво на формування національної свідомості українців?

 5. Кого ви знаєте з відомих сучасних кобзарів – наших земляків?

 6. Чи подобається вам бандура, якщо так, то чим саме?

 7. Чи хотіли б продовжити навчання на бандурі після закінчення школи?


Анкетування учнів класу бандури проведено двічі, на початку та в кінці дослідження.

Аналіз анкет на початку експерименту (2008-2009 н.р.) показав, що особливе місце в українській музичній і духовній культурі юні бандуристи школи відводять українським народним інструментам: кобзі, бандурі та сопілці, але, на жаль не всі діти знають коли виникло кобзарське мистецтво. Відомими кобзарями вважають О. Вересая, Н. Прудного, О. Чуприну. Учні класу бандури знають таких відомих бандуристів як О. Герасименко, С. Баштан, Р. Гриньків.

Протягом експерименту учнями класу бандури під керівництвом вчителів О. Бардадим, І. Забожко та О. Грицай було зібрано багато цікавих матеріалів про видатних кобзарів та бандуристів. Вчителем Грицай О.Д. для учнів класу проведено цікаву виховну годину, де учасники ансамблю «Срібні струни» познайомилися з творчістю сучасних бандуристів та творчих колективів цього жанру. Як підсумок роботи ученицею 10 класу Аліною Супрун була написана науково-дослідна робота «Сучасне бандурне мистецтво та його роль у формуванні національної свідомості та самосвідомості молоді» (кер. О. Грицай).

Провівши повторно анкетування учнів класу бандури виявлено, що учні знають, що кобзарство виникло ще в 16 ст., уміють відрізнити кобзу від бандури, дають вичерпну відповідь про що розказували струни кобзи. Юні бандуристи знають відомих кобзарів та бандуристів свого регіону. Вони називають О. Чуприну, Ф. Середенка, Л. Щербак, Л. Бридько, тріо бандуристів «Вербена». Дітям подобається цей інструмент, його чарівні звуки, і більшість хотіли б продовжити навчання гри на бандурі по закінченні школи. Гра на такому чудовому, милозвучному інструменті, як бандура, безсумнівно приносить задоволення. Свою особливу  мистецьку місію наші бандуристки вбачають у якнайширшій популяризації  кобзарства  та національної культури серед молоді, а також  у активному  пропагуванні кращих зразків  високодуховної музичної  та поетичної  спадщини за допомогою  істинно  українського народного інструмента - бандури.

Ми покликані, продовжуючи кобзарські традиції, прищеплюючи  відчуття приналежності до висококультурного талановитого народу, надхненно і самопожертвенно  нести до  людських сердець українську пісню з її потужною духовною енергетикою, з віщим  Кобзаревим та проникливим  Лесиним словом,  з мріями та  сподіваннями  славних поколінь патріотів-подвижників,  щоб спричинити  зростання рівня національної  свідомості  та патріотичних почуттів  у кожного  українця.

В И С Н О В К И


За результатами проведеного дослідження зроблено такі висновки:

У результаті аналізу літератури з’ясовано, що мета виховання національної самосвідомості полягає у вивченні культурної спадщини власного народу, відповідного ставлення до матеріальних і духовних культурних цінностей нації та усвідомлення себе як суб’єкта своєї національної спільноти. Встановлено, що сприятливим соціокультурним середовищем для виховання національної самосвідомості учнів є експериментальні навчальні заклади естетичного профілю.

Встановлено, що підлітковий вік є одним із найсприятливіших для виховання досліджуваної якості особистості. Саме у підлітковому віці інтенсифікується розвиток свідомості і самосвідомості особистості: спостерігається висока сприйнятливість до процесів, що відбуваються в суспільстві; велике прагнення до самопізнання та пізнання свого краю, вивчення історії свого народу, традицій, культури. Особливості виховання національної свідомості і самосвідомості в учнів підліткового віку зумовлені низкою чинників, одним із яких є зміна ціннісних орієнтацій, виховних ідеалів.

Уточнено зміст поняття „національна свідомість і самосвідомість”, яке визначається як самоідентифікація особистості, що виражається в усвідомленні підлітком приналежності до поліетнічної нації, осягненні національних цінностей, історії, традицій, культури, мови і звичаїв свого народу, спільності історичної долі. Встановлено, що національна самосвідомість формується разом з особистістю у процесі вироблення основних життєвих орієнтирів під впливом різних чинників. До них належить конкретне етнічне середовище, в якому живе людина, етнокультурні традиції та фактична етносоціальна ситуація. Середовище, в якому народилася людина, епоха в якій вона живе, впливають на формування її національних потреб. Як суспільне середовище виступає нація з її атрибутами, національною мовою, традиціями, звичаями.

Визначено критерії та показники вихованості національної свідомості і самосвідомості, що відображають знання історії і культури власного етносу та представників інших етносів, що входять до складу української нації (показники: знання рідної мови, історії національної спільноти, народних звичаїв, традицій, обрядів, мистецтва, поліетнічного складу українського суспільства); усвідомлення себе суб’єктом української поліетнічної нації українського народу, виявлення поваги та толерантності до людей і культур інших національностей (показники: ідентифікація себе як представника певної нації, наявність національної гідності за приналежністю до українського народу, усвідомлення важливої ролі свого етносу в історії поліетнічного складу українського суспільства, толерантні відносини з представниками інших етносів); вміння зберігати пам’ятки матеріальної і духовної культури нації (показники: пропаганда необхідності зберігати культурні цінності, запобігати псуванню і знищенню культурних цінностей нації та сприяти їх відродженню, застосування знання національної культури у повсякденному житті). Критеріальні показники допомогли визначити рівні вихованості національної самосвідомості – низький, достатній та високий.

Результати корегувального етапу експерименту засвідчили, що в учнів переважає середній рівень вихованості національної самосвідомості 53,3 %, високий рівень складав 44,4 %, а низький 2,3 %. З метою підвищення рівня національної свідомості і самосвідомості розроблено педагогічні умови: спрямування змісту практичної діяльності підлітків на розширення їхніх уявлень про поліетнічність української нації, історичну єдність і спадкоємність традицій у формуванні сучасної української держави; поєднання у навчально-виховному процесі традиційних та інноваційних форм, методів і засобів розвитку особистості, зміст яких пов’язаний із вихованням національної самосвідомості підлітків.

Експериментально перевірено ефективність розроблених педагогічних умов виховання національної самосвідомості підлітків. Впровадження у практику роботи інноваційних форм виховання забезпечило помітне зростання ефективності процесу виховання національної самосвідомості, що підтверджено результатами формувального експерименту.

Проведене дослідження підтвердило висунуту гіпотезу. Проте виховання національної самосвідомості є складною і багатогранною проблемою, тому проведене дослідження не забезпечує вичерпного її розв’язання. Подальша розробка цього науково-педагогічного напряму передбачає дослідження і розробку інших ефективних форм та методів виховання національної самосвідомості, зокрема взаємодії та співпраці загальноосвітніх навчальних закладів із сім’єю, позашкільною освітою та громадськими організаціями.

Д О Д А Т К И


Додаток №1.

АНКЕТИ

розроблені по тижнях культури та мистецтв


Баранова Т.М.

вчитель музично-теоретичних предметів

ТИЖДЕНЬ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ


 1. Що означає вираз «вокальна музика»?

 2. Чим ансамблевий спів відрізняється від сольного?

 3. Назвіть один із найбільших демократичніших видів мистецтва що є незмінним супутником українського народу.

 4. Як називається спів без супроводу?

 5. Перечисліть прізвища композиторів-титанів українського хорового мистецтва.

 6. Хто з українських композиторів дотримувався думки, що хоровий спів виховує естетичні якості людини?

 7. Пригадайте прізвище всесвітньо відомого співака, який звертався до хормейстера Маріїнського театру з проханням поспівати в хорі. Для чого?

 8. Який український композитор прославив на весь світ своїми хоровими обробками українську народну пісню?

 9. Пригадайте народні прислів’я про українську народну пісню.

 10. Кого з українських сучасних композиторів ви знаєте (перечисліть).

 11. Назвіть відомих українських сучасних співаків.

 12. Хто автор відомої на весь світ української сучасної пісні «Червона рута»?

 13. Які музичні інструменти займають особливе місце в українській музичній і духовній культурі?

 14. Які ви знаєте жанри української народної пісні?


ТИЖДЕНЬ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ РОСІЇ


 1. Коли утворилась російська держава?

 2. Яке місто є столицею Росії?

 3. Перечисліть геніїв російської поезії, прози, візуального та музичного мистецтва.

 4. Які мистецькі шедеври поєднують імена двох російських геніїв М. Глінки та О. Пушкіна?

 5. Назвіть імена героїнь О. Пушкіна, що виконують дует із опери П. Чайковського «Євгеній Онєгін»?

 6. Хто з російських композиторів є автором музики до кінофільму «Діти капітана Гранта»?

 7. Вкажіть назви пісень що звучать в цьому кінофільмі?

 8. Кому із сучасних російських композиторів належить музика до кінофільмів: «Берегись автомобиля», «Осенний марафон», «Гараж», «Жестокий романс»?

 9. Перечисліть назви кінофільмів, у яких звучать пісні композитора Г. Гладкова?

 10. Хто такі барди? Назвіть імена класиків бардівської пісні.

 11. Кого ви знаєте з сучасних російських естрадних співаків?


ТИЖДЕНЬ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ МОЛДОВИ


 1. Опишіть географічне положення Молдови.

 2. Назвіть столицю Молдови та її сусідні держави.

 3. Найважливіша експортна культура Молдови.

 4. Перечисліть назви відомих вам молдавських народних інструментів.

 5. Вкажіть 48ир’я відомої молдавської естрадної співачки.

 6. Що ви знаєте про молдавський народний танець жок?

 7. Поясніть значення назви «мерцишор».

 8. Перечисліть імена відомих фольклорних персонажів молдавських казок.

 9. Якими подіями багата історія молдавського народу?

 10. Які страви вживають молдавани?

 11. Які традиційні свята відзначають в Молдові?


ТИЖДЕНЬ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ ПОЛЬЩІ


 1. З якими державами межує Польща?

 2. Яке місто є столицею країни?

 3. Які ви знаєте міста Польщі?

 4. Кого з відомих польських поетів ви знаєте?

 5. Яких ви знаєте польських композиторів?

 6. Назвіть імена відомих польських акторів.

 7. Які польські національні страви вам відомі?

 8. Яке віросповідання в країні?

 9. Які спільні свята наших держав?


ТИЖДЕНЬ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ БІЛОРУСІ


 1. Вкажуть столицю Білорусії.

 2. Назвіть найбільші міста країни.

 3. Перечисліть спільні ритуали, обряди, свята трьох братніх народів: українців, росіян і білорусів.

 4. Які річки протікають територією Білорусії?

 5. Вкажіть назву відомого природного білоруського заповідника.

 6. Який овоч є візитною карткою білорусів?

 7. Що поєднує картоплю з білоруським народним танцем?

 8. Перечисліть назви відомих вам білоруських танців.

 9. Назвіть народні музичні інструменти що є спільними для українців та білорусів.

 10. Які білоруські національні страви вам відомі?


ТИЖДЕНЬ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ ГРЕЦІЇ


 1. Звідки походить грецька гостинність?

 2. Назвіть місто, яке є столицею Греції.

 3. Перечисліть назви балканських країн, що є сусідами Греції.

 4. Що таке рембетика?

 5. Які назви грецьких народних танців вам відомі?

 6. Доведіть що сіртос – найпатріотичніший танець греків.

 7. Що ви знаєте про популярний грецький танець – сиртакі?

ТИЖДЕНЬ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА ІЗРАЇЛЮ


 1. Коли утворилась держава Ізраїль?

 2. Які моря омивають країну?

 3. Який національний птах в Ізраїлі?

 4. Що означає слово «шалом»?

 5. Назвіть великі міста країни.

 6. Кого з відомих мистецьких діячів країни ви знаєте?

 7. Які ви знаєте єврейські пісні?

 8. Який день в Ізраїлі називають «шаббат», який і є днем відпочинку?

 9. Найважливіша експортна культура Ізраїлю.


Додаток №2.

АНКЕТА

«Я З Н А Ю П Р О Т Е А Т Р В С Е»


 1. Хто були основоположниками української класичної драматургії? (Іван Котляревський, Григорій Квітка-Основ’яненко, Михайло Старицький);

 2. Назвіть які ви знаєте драматичні театри України?

 3. Викресліть зайве:

Микола Садовський, Марко Кропивницький, Панас Саксаганський, Михайло Старицький, Іван Карпенко-Карий (повинні залишитися брати Тобілевичі – М. Садовський, П. Саксаганський, І. Карпенко-Карий);

 1. В якому місті знаходиться театр Корифеїв: а) Харків; б) Єлисаветград; в) Київ? (Єлисаветград);

 2. Назвіть найвідоміші п’єси українських класиків (М. Куліш «Мина Мазайло», І. Карпенко-Карий «Хазяїн», І. Франко «Украдене щастя», І. Котляревський «Наталка-Полтавка»);

 3. Серед названих прізвищ визначити акторів і режисерів: В. Горянський, Лесь Курбас, Гнат Юра, Ольга Сумська, Ада Роговцева, Роман Віктюк, Богдан Ступка, Л. Сердюк.

 4. Назвіть драматургів і режисерів театру Корифеїв (Михайло Старицький, Марко Кропивницький, Іван Карпенко-Карий);

 5. Коли зародилось театральне мистецтво на території сучасної України?

( Київська Русь);

 1. Назвіть сучасні театральні фестивалі («Драбина» - м. Львів, «Вересневі самоцвіти» - м. Кіровоград, «Київ травневий» - м. Київ).


Додаток №3.

АНКЕТА

ДЛЯ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ

«З О Л О Т И Й Г О Л О С У К Р А Ї Н И»,

(до 200-річчя з дня народження С. С. Гулака-Артемовського)


 1. Де народився С.С. Гулак-Артемовський?

 2. Яку професію обрав для свого сина батько композитора?

 3. Що було причиною візиту до України російського композитора М. Глінки?

 4. Яку пісню написав М. Глінка у маєтку Качанівка?

 5. Скільки років та у якій країні С. Гулак-Артемовський навчався майстерності оперного співака?

 6. Яка пісня С. Гулака-Артемовського стала одним з найулюбленіших творів Т. Шевченка?

 7. Вкажіть назву опери С. Гулака-Артемовського та її жанр.

 8. Які незабутні образи оперної сцени створив С. Гулак-Артемовський?

 9. Яким чином вшановується пам’ять нашого славетного земляка?

Додаток №4.

Анкета

Рівень художньо-творчої самореалізації


Запитання

Так

Ні

Не знаю

1.

Ти любиш перетворювати яскраві враження особистого життя на виразні художні образи?
2.

У тебе часто з’являється бажання творити прекрасне власноруч?
3.

Чи береш ти участь у колективних творчих справах?
4.

Ти активно відвідуєш гуртки художньої самодіяльності?
5.

Тобі цікаво брати участь у створенні позакласних творчих заходів?
6.

Чи навчаєшся ти в школі мистецтв, музичній школі, художній студії?
7.

У тебе бувають бажання «зустрічатися» з оригіналами творів мистецтва у музеях, театрах, філармоніях, на виставах?
8.

Ти займаєшся створенням домашньої фонотеки, відеотеки, аудіо теки?
9.

У тебе дома є книги про мистецтво?
10.

Ти займаєшся квітникарством?

11.

Чи часто ти мрієш, фантазуєш?

12.

У компаніях ти підтримуєш бесіди про прекрасне?
13.

Чи вважаєш ти, що одягаєшся зі смаком?
14.

У тебе яскрава, образна уява?
15.

У тебе гарний музичний слух, ти співаєш добре, не плутаєш знайомі мелодії?
16.

Ти сприймаєш твори мистецтва емоційно, загострено?
17.

Чи вмієш ти імітувати, пародіювати манери, звички людей?
18.

Чи легко тобі дається вимова та інтонація при вивченні іноземної мови?
19.

Чи пам’ятаєш ти запахи, звуки, кольори зі свого дитинства?
20.

Чи вмієш ти уявно, в живих картинах зіставляти (співвідносити) образні об’єкти (або їх елементи)?
21.

Чи подобається тобі робота, яка потребує творчості?
22.

Ти вмієш в'язати, вишивати?

23.

Чи пов’язуєш ти своє майбутнє життя з професією художнього напряму?
24.

Чи береш ти участь в обговореннях, диспутах на мистецькі теми?
25.

Чи хотів би ти навчатися у закладах художньо-естетичного напрямку після закінчення школи?
26.

Чи хотів би ти провести свій вільний час, мандруючи різними країнами, знайомлячись із пам’ятками художньої культури?
Обробка результатів

По 2 бали за відповіді «так» на запитанні № 1-26; по 1 балу з відповіді «не знаю» на всі запитання, окрім № 4, 6, 8, 10, 11, 22, 24; 0 балів за всі відповіді «ні».

44-52 бали - високий рівень.

30-43 бали - достатній рівень.

15-29 балів - середній рівень.

0-14 балів - низький рівень.

Додаток № 5.

Алгоритм 1.

Загальний аналіз творів мистецтва

Емоційний рівень

 1. Яке враження справляє на тебе твір?

 2. Який настрій намагається передати автор?

 3. Який характер твору?

 4. Як допомагають емоційному враженню від твору його:

 • масштаб;

 • формат;

 • горизонтальне, вертикальне або діагональне розташування частин;

 • звучання певного інструмента або голосу;

 • використання певних архітектурних форм;

 • використання кольорів у картині;

 • розподіл світла в архітектурному пам’ятнику.


Предметний рівень

 1. Хто (або що) зображено на картині?

 2. Які музичні інструменті звучать?

 3. Які музичні теми звучать (якщо вони впізнавані)?

 4. Що бачить відвідувач, стоячи перед фасадом будівлі? А що він бачить в інтер’єрах?

 5. Виділи головне з того, що ти побачив (ла) або почув (ла).

 6. Спробуй пояснити, чому саме це здається тобі головним.

 7. Якими засобами художник, архітектор, композитор виділяє головне?


Сюжетний рівень

 1. Спробуй переказати сюжет картини.

 2. Спробуй почути зміни тем у музичному творі - їх протиставлення або конфлікт.

 3. Спробуй уявити, які події могли б відбуватися частіше у цій архітектурній споруді.

 4. Що могла б зробити (чи сказати) ця скульптура, якщо б вона ожила?


Символічний рівень

 1. Чи є у творі предмети , які що-небудь символізують?

 2. Чи мають символічний характер композиція твору та її основні елементи:

 • горизонталь;

 • вертикаль;

 • діагональ;

 • круг;

 • овал;

 • колір;

 • баня;

 • арка;

 • склепіння;

 • стіна;

 • башта;

 • шпиль;

 • жест;

 • поза;

 • одяг;

 • ритм;

 • тембр тощо.

 1. Як називається твір? Як назва співвідноситься з його сюжетом і символікою?

 2. Що, на твою думку, хотів передати людям автор твору?


Питання для аналізу архітектурних творів

 1. Яке враження викликає твір?

 2. Які відчуття може переживати відвідувач?

 3. Як пливає на емоційне враження та переживання його масштаб, формат, горизонтальне, вертикальне чи діагональне розташування частин, використання певних архітектурних форм, розподіл світла в архітектурному пам'ятнику?

 4. Що бачить відвідувач, стоячи перед фасадом?

 5. Спробуйте пояснити, чому саме це здається головним?

 6. Якими засобами архітектор виділяє головне?

 7. Що впливає на композицію в архітектурній споруді?

 8. Спробуйте уявити, які події можуть найчастіше відбуватись у даній архітектурній споруді?

 9. Чи носять символічний характер композиція твору та її основні елементи: купол, арка, звід, стіна, башта, штиль?

 10. Яка назва твору?

 11. Що по вашому хотів передати автор


Алгоритм 2.

Аналіз творів живопису

(за О. Мелік-Пашаєвим)

Примітка. Головною умовою роботи за цим алгоритмом має бути той факт, що назва картини невідома тому, хто виконує роботу.


 1. Як ви назвали б цю картину?

 2. Чи подобається вам картина? (Відповідь має бути неоднозначною).

 3. Розкажіть про картину так, щоб людина, яка її не знає, могла скласти уявлення про неї.

 4. Які почуття викликає у вас ця картина?

 5. Що, на вашу думку, автор хотів сказати цією картиною? Яка її головна думка? Навіщо він її написав?

 6. Що зробив автор для того, щоб ми зрозуміли її задум? Якими засобами він цього досяг?

 7. Чи не хочете додати або змінити щось у вашій відповіді на перше запитання?

 8. Поверніться до відповіді на друге запитання. Ваша оцінка залишилася попередньою чи змінилася? Чому тепер ви оцінюєте картину саме так?


Додаток №6.

Використання знань у новій ситуації

Завдання 1.

Інструкція. Використовуючи географічні назви, подані нижче, утвори правильні назви музичних творів, що вивчалися на уроках музичного мистецтва та художньої культури (у разі необхідності зміни іменник на прикметник).


Митці та неповні назви їх творів

1. Семен Гулак-Артемовський. Опера «Запорожець за…»

2. Вольфганг Моцарт. Фінал сонати Ля-мажор. «… рондо».

3. Російська народна пісня «Вниз по матушке, по …».

4. Ференц Ліст. «… рапсодія».

5. Й.Штраус. «На голубом …».


Географічні назви:

 1. Москва-річка

 2. Венеція

 3. Італія

 4. Угорщина

 5. Туреччина

 6. Україна

 7. Дунай

 8. Волга

 9. Іспанія


Відповіді:

«Запорожець за Дунаєм»; «Турецьке рондо»; «Вниз по матушке, по Волге»; «Угорська рапсодія»; «Н голубом Дунае».


Завдання 2.


Поезія Олександра Пушкіна відіграла надзвичайну роль в історії світової літератури і вплинула на розвиток музичного мистецтва. Чудові повісті, драми, казки, поеми, вірші були невичерпним джерелом для творчості багатьох композиторів.

Інструкція. Об’єднай назви опер у лівій колонці з їх авторами у правій колонці.

«Русалка» П.Чайковський

«Руслан і Людмила» М.Мусоргський

«Пікова дама» О.Даргомижський

«Борис Годунов» М.Глінка

«Євген Онєгін» С.Рахманінов

«Золотий півник» П.Чайковський

«Алеко» М.Римський-Корсаков


Відповіді:

«Русалка» О.Даргомижського;

«Руслан і Людмила» М.Глінки;

«Пікова дама» П.Чайковського;

«Борис Годунов» М.Мусоргського;

«Євген Онєгін» П.Чайковського;

«Золотий півник» М.Римського-Корсакова;

«Алеко» С.Рахманінова.


Завдання 3.


Інструкція. Заверши відповідь.

 1. Барельєф - це …(скульптура, яка виступає над плоскою поверхнею менш як на половину його об’єму.)

 2. Скульптура має два основних види, а саме: … (Кругла, рельєф).

 3. Велика за розмірами скульптура, яка виражає значні ідеї й закріплена у певному місці, називається … (Монумент).

 4. Скульптура, що прикрашає парки, стадіони, храми, фасади будівель, фонтани, називається … (Декоративно-монументальна).

 5. Скульптура, що виготовлена на спеціальному верстаті з поворотним кругом і призначена для прикрашення інтер’єрів приміщення, називається … (Станковою.)

 6. Статуетки або композиції жанрово-побутового змісту називається … (Дрібною пластикою).

 7. Слово «графіка» у перекладі з грецької мови означає … (Пишу, малюю).

 8. Найпоширенішими різновидами тиражної графіки є … (Книжкова ілюстрація, плакат).

 9. Гармонія кольорів називається … (Колорит).

 10. Картина, що виконується на мольберті і призначена для оглядання у приміщенні, називається …(Станковою).

 11. Живопис, обов’язково пов'язаний із площиною будівлі, що оздоблює витвори архітектурного мистецтва, називається …(Монументальним).

 12. Жанр живописного мистецтва, в якому зображено певну особу, називається …(Портрет).

 13. Жанр живописного мистецтва, в якому зображено краєвид, називається …(Пейзаж).

 14. Жанр живописного мистецтва, в якому зображено предмети, квіти, вбиту дичину, називається …(Натюрморт).

 15. Жанр живописного мистецтва, в якому зображено події минулого, називається …(Історичним).

 16. Жанр живописного мистецтва, в якому зображено військові сцени, називається ...(Батальним).

 17. Жанр живописного мистецтва, в якому зображено сцени з побуту, називається …(Побутовим).

 18. Жанр живописного мистецтва, в якому зображені тварини, називається …(Анімалістичним).

 19. Жанр живописного мистецтва, в якому зображено богів, називається …(Релігійним).

 20. Жанр живописного мистецтва, в якому зображено героїв античних міфів, називається …(Міфологічним).

 21. Створення технічними засобами зорового образу документального значення, який виразно й достовірно відбиває момент дійсності, називається …(Фотомистецтво).

 22. Музично-хореографічною виставою, зміст якої втілений засобами музики, танцю і пантоміми, є …(Балет).

 23. Музично-сценічний твір, що поєднує вокальну й інструментальну музику, поезію, драматургіє хореографію та образотворче мистецтво (костюми, декорації), називається …(Оперою).

 24. Художня культура представлена у творах мистецтва, які відтворюють дійсність у …(Художніх образах).

 25. Відбитком рівня досягнень конкретної історичної цивілізації є …(Культура).

 26. Провідними архітектурними спорудами Стародавньої Греції були храми, …(Театри, громадські будівлі).

 27. Оспівування людини в єдності тілесної й духовної краси найповніше виявилося у …(Скульптурі).

 28. Основними будівлями романського стилю були …(Храми-фортеці, замки-фортеці).

 29. Романська скульптура тісно пов’язана з …(Архітектурою).

 30. Одним з основних напрямів готичного живопису був …(Вітраж).

 31. На період готики припав розквіт книжкової …(Мініатюри).

 32. Найбільше романтизм проявився у живопису, …(Літературі, музиці, театральному мистецтві).

 33. Однією з провідних тем живопису реалізму було відображення буденного життя …(Простої людини).


Додаток № 7.


11 клас

Тест з художньої культури


Завдання 1.

Інструкція. Познач правильну відповідь.

 1. Професійна культура з’явилася лише з переходом суспільства до стадії поділу розумової і фізичної праці.

Так. Ні.

 1. На відміну від елітарної, для масової культури одним із важливих чинників розвитку є комерційний успіх.

Так. Ні.

 1. Художня культура - це сукупність матеріальних цінностей.

Так. Ні.

 1. Людські риси, розмаїття світу почуттів людських характерів. Проблеми буття, релігії, світовідчуття не змогли знайти своє відображення у різноманітних творах мистецтва.

Так. Ні.

 1. Основою художньої культури є творча діяльність людини, яка не пов’язана з мистецтвом.

Так. Ні.

 1. Поняття «стиль» застосовують для характеристики певної епохи у розвитку мистецтва й індивідуальної манери художника.

Так. Ні.

 1. Завдяки римській скульптурі до нас дійшли портрети відомих полководців, імператорів, філософів, письменників.

Так. Ні.

 1. Романські будівлі багато у чому наслідували ознаки романтичного стилю.

Так. Ні.

 1. Готичне мистецтво було культовим за призначенням і релігійним за тематикою.

Так. Ні.

 1. Готична скульптура більш самостійна, не підпорядкована площині стіни й обрамленню, як це було характерним для скульптури романського стилю.

Так. Ні.

 1. Відродженням епоху називають тому, що митці почали звертатися до культурних надбань античної культури.

Так. Ні.

 1. В епоху бароко відбувається зникнення синтезу мистецтв - взаємопроникненням архітектури, скульптури, живопису й декоративного мистецтва

Так. Ні.

 1. Романтизм став першим художнім напрямом, який проголосив незалежність митця від будь-яких мистецьких канонів і правил.

Так. Ні.

 1. Культура Сходу мало у чому відрізняється від західної.

Так. Ні.

 1. Художній напрям імпресіонізм притаманний виключно живописному мистецтву.

Так. Ні.


Завдання 2.

Інструкція. Встав пропущене слово.

 1. Історичні фільми характеризуються наявністю … епізодів. (Батальних).

 2. До жанру кінокомедія належать фільми, що ставлять за мету … глядача. (Розсмішити).

 3. Художня культура представлена у …,які відтворюють дійсність у художніх образах. (Творах мистецтва).

 4. Народна культура не має конкретного … й передається з покоління до покоління, постійно зазначаючи змін. (Автора).

 5. Частина духовної культури людства, породжена релігійними потребами людей та покликана задовольняти ці потреби, є … культурою. (Релігійною).

 6. Культура, яка зорієнтована на сприйняття широким загалом суспільства і відображає прагнення, потреби та естетичні смаки більшості населення, називається … культурою. (Масовою).

 7. Композиційні, пластичні, колористичні, ритмічні та інші ознаки визначають … того або іншого часу. (Стиль).

 8. Сюжети романського монументального живопису були присвячені … тематиці. (Біблійній).

 9. Мистецтво Ренесансу поступово відійшли від… традицій і стало більш світським. (Релігійних).

 10. Художній стиль бароко зародився у країні …(Італії).

 11. Епоха бароко визначилася розквітом … музичної культури. (Інструментальної).

 12. На відміну від класицизму, романтизм майже відсутній у мистецтві …(Архітектури).

 13. Поєднання у межах одного твору стилів, образних мотивів і прийомів, запозичених від різних епох, регіонів і культур, називається … (Еклектикою).
В И К О Р И С Т А Н І Д Ж Е Р Е Л А


 1. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения ефективности педагогических исследований; (Дидактический аспект). – М.: Педагогика, 1982. – с.192.

 2. Дидактика современной школы / Под ред. В. А. Онищука. – К.: Радянська школа, 1987.- 237 с.

 3. Жарова Л. В.Теоритические основы организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся : Межвузовский зборник научных трудов / Под ред. Г. М. Щукиной. – М.; ЛГПИ им. А. Герцена, 1985.- с 76-85.

 4. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як та ін. – К.: Академія, 1997, - 4000 с.

 5. Мороз Л. Творча спадщина Т. Г. Шевченка // Дивослово.- 1996. № 5-6.-с.3-8.

 6. Матенко Н. М. Слово, музыка, образ.- К.:Радянська школа. 1982.-96с.

 7. Сухомлинский В.А. Серце віддане дітям. – Вибрані твори в 5 томах.-Т. 3-К.: Рад. шк, 1977. – с. 201.

 8. www.allbest.ru

 9. Librar.Org.Ua


61


Курс профессиональной переподготовки
Педагог-психолог
Курс повышения квалификации
Курс повышения квалификации
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

Підлітковий вік є одним із найсприятливіших для виховання досліджуваної якості особистості. Саме у підлітковому віці інтенсифікується розвиток свідомості і самосвідомості особистості: спостерігається висока сприйнятливість до процесів, що відбуваються в суспільстві; велике прагнення до самопізнання та пізнання свого краю, вивчення історії свого народу, традицій, культури. Особливості виховання національної свідомості і самосвідомості в учнів підліткового віку зумовлені низкою чинників, одним із яких є зміна ціннісних орієнтацій, виховних ідеалів.

 

Результати дослідження можуть бути використані при розробці навчальних програм, навчально-методичних посібників, для організації позакласної й позашкільної роботи зучнями, а також при створенні програм спецкурсів для учнів шкіл, системи підвищення кваліфікації педагогів  загальноосвітніх навчальних закладів. 

Общая информация

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.