Инфоурок / Директору, завучу / Другие методич. материалы / Створення умов для реалізації програми «Обдарованість» в Комсомольській гімназії №2 Зміївської районної ради

Створення умов для реалізації програми «Обдарованість» в Комсомольській гімназії №2 Зміївської районної ради


библиотека
материалов

Створення умов для реалізації програми «Обдарованість» в Комсомольській гімназії №2 Зміївської районної ради


Центром концепції розвитку навчальних закладів нового типу є творча особистість, систематична робота з обдарованими дітьми.

Для забезпечення підтримки обдарованих дітей шляхом створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку у нашій гімназії розроблена цільова програма «Обдарованість», метою якої є створення дієвої системи роботи, що сприятиме у майбутньому соціальній реалізації творчої особистості.

Ми добре розуміємо, що кожна дитина неповторна, талановита, але якщо для дитини не створити спеціальних умов, обдарованість її здебільшого втрачається.

Тому головною метою діяльності нашого педколективу є створення найсприятливіших умов для забезпечення високої якості навчання і виховання, для реалізації програми «Обдарованість».

Програма спрямована на виконання таких завдань:

 • створення у гімназії системи роботи з обдарованими дітьми;

 • забезпечення самореалізації особистості в різних видах діяльності;

 • формування позитивної мотивації на інтелектуальну діяльність;

 • розробка й впровадження прогресивних технологій навчання;

 • визначення стратегії щодо підтримки та напрямів роботи з обдарованими дітьми;

 • оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованими учнями.

Робота здійснюється за такими напрямами:

1.Виявлення обдарованих учнів.

2.Створення умов для всебічного розвитку творчої особистості з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань та використанням можливостей спецкурсів, факультативів, гуртків.

3.Розвиток творчих здібностей учнів, їхньої активності під час олімпіад, змагань, конкурсів, турнірів.

4.Використання моделі керування та розподіл функції керування системою роботи з обдарованими дітьми.

5.Розвиток професійної компетентності вчителів з питань організації роботи зі здібними учнями.

6.Підвищення управлінської кваліфікації адміністративного персоналу.

7.Система стимулювання педагогічних кадрів, що працюють з обдарованими дітьми.

8.Система заохочування заходів для обдарованих дітей.

Ми намагаємося створити принципово нову систему управління школою, яка передбачає:

1.створення умов для підвищення рівня професійної компетентності педагогів, які працюють з обдарованими учнями;

2.розвиток інформаційного забезпечення роботи з обдарованими дітьми, поповнення банку даних методик, програм, науково-методичних розробок з проблеми обдарованості;

3.узагальнення, науково - методичне осмислення і розповсюдження педагогічного досвіду навчання обдарованих дітей.

4.рейтингову систему діяльності педагогів (матеріали рейтингової оцінки – це інформаційно-аналітична основа для атестаційної експертної оцінки як вчителя, так і навчального закладу).

5.реорганізацію системи методичної роботи шляхом надання адресної допомоги вчителеві, який працює з обдарованими учнями, систематичної організації та проведення тренінгів, майстер-класів, семінарів, присвячених саме проблемам розвитку творчого потенціалу вчителів.

Обдаровані учні дуже вимогливі до своїх вчителів. Саме вони спонукають педагогів до творчої педагогічної діяльності. Адже виховати творчого учня може лише творчий учитель. Важливу роль у цьому відіграє системна, цілеспрямована методична робота. В гімназії розроблена структура організації науково-методичної роботи.

Структура науково-методичної роботи гімназії


hello_html_m2bfa30b3.gif

Концепція розвитку та освітньої діяльності гімназії

Психологічна служба

Інноваційна діяльність педагогів

Програма «Обдарованість»

Роботу з обдарованими дітьми у гімназії організовано за такою системою: hello_html_55500f34.gif

В гімназії розроблений алгоритм створення умов для розвитку дитячої обдарованості


hello_html_m3bb32968.gifВиявлення, розвиток, підтримка обдарованих дітейРесурси


Управлінські рішення


Шляхи реалізації


Очікувані результати

hello_html_m3bb32968.gifhello_html_m3bb32968.gifhello_html_m3bb32968.gifhello_html_m3bb32968.gif
Пошук технологій, методів, методик із виявлення обдарованих дітей

 • Психологіч-

на служба;

 • Професійна компетентність керівників усіх рівнів, педагогів

 • Науково організаційне управління;

 • соціальна підтримка обдарованих дітей;

 • стимулювання педагогів;

 • стимулювання і заохочення обдарованих учнів

 • Реалізація розвивальних програм

 • вибір технології з розвитку обдарованих дітей;

 • створення програми «Обдарованість»

 • Позитивна динаміка розвитку обдарованих дітей;

 • Соціальна інтеграція;

 • Зростання успіхів і досягнень обдарованих дітей.

Цей алгоритм може бути використаний навчальним закладом будь-якого типу для максимального задоволення освітніх інтересів та реалізації творчого потенціалу учнів.

Ми використовуємо різні форми роботи:

засідання МР,

-ШМО,

-педради,

-семінари-практикуми,

-ділові ігри,

-тренінги,

-роботу творчих груп і лабораторій.Ефективність роботи гімназії визначається єдністю цілей усіх співробітників по вертикалі і горизонталі.

Функціональна модель гімназії щодо реалізації програми «Обдарованість» включає всі необхідні елементи управління.
Функціональна модель гімназії щодо реалізації програми «Обдарованість»


hello_html_m26e46b0.gif

Узагальнюють і організовують розповсюдження ефективного педагогічного досвіду
ЗАСТУПНИКИ ДИРЕКТОРА

З НВР


Планують і організовують навчання педагогів з підвищення їхньої професійної майстерності

ПЕДАГОГИ

Складають програми і плани роботи, забезпечують вибір необхідних форм, методів і засобів навчання і дотримання санітарно-гігієнічних норм
Здійснюють вибір технологій з розвитку обдарованих дітей
Систематично підвищують свою кваліфікаціюОрганізовують роботу з батьками й органами дитячого самоврядування


Робота з реалізації програми проводиться в три етапи:

Перший етап – організаційний. Робота на цьому етапі полягає у: створенні необхідної нормативно-правової та матеріально-технічної бази; формуванні пакета діагностичних методик для виявлення різних видів обдарованості; аналізі інформації про обдарованих дітей , умов їхнього навчання та розвитку.

Другий етап - Діяльнісний : створення умов для розкриття потенційних можливостей учнів.

 • Формування на конкурсній основі класів гімназії, орієнтованих на високий рівень інтелекту й пізнавальної потреби, здійснення допрофільного та профільного навчання.

 • Реалізація варіативної частини навчального плану, розширення мережі спецкурсів, факультативів, гуртків, спортивних секцій.

Предмети, курси та факультативи з варіативної частини використовуються для задоволення потреб дітей в організації розвивальних занять, поглиблення знань з окремих предметів. В нашій гімназії це такі спецкурси:

«Дивовижний світ оптичних явищ»,

«Задачі економічного змісту в курсі алгебри»,

«Рівняння в курсі алгебри»,

«Методи розв’язування фізичних задач»,

«Обчислення в системах комп’ютерної алгебри»,

«Споживання і здоров’я»,

«Основи споживчих знань»,

«Основи інформатики»,

«Основи Інтернету, веб-дизайну, комп’ютерної безпеки»,

«Інформаційний працівник»,

«Ділова українська мова»,

«Основи ділового спілкування англійською мовою» та інші.

 • Розвиток індивідуальних можливостей учнів через участь в інтелектуальних конкурсах, турнірах, конференціях, олімпіадах.

Результативність роботи в цьому напрямі очевидна, оскільки учні гімназії активні учасники ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, вже не перший рік за рейтингом в районних олімпіадах команда гімназії посідає призове місце. В минулому навчальному році – ІІ місце та за загальною кількістю отриманих призових місць (44). 8 учнів стали переможцями обласних предметних олімпіад, 1 учениця– переможець обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

 • Команда учнів гімназії неодноразово посідала призові місця у районному етапі Всеукраїнського турніру юних хіміків, турнірі юних фізиків та юних біологів.

З кожним роком збільшується кількість учнів – учасників інтелектуальних конкурсів.

Учні гімназії беруть активну участь та є призерами:

 • У конкурсах: «Молодь тестує якість», комп’ютерної графіки та анімації, «Енергія і середовище», історико-краєзнавчої акції «Славетні земляки – у світовій історії та пам’яті нащадків», «Податки очима дітей», історико-географічній експедиції «Історія міст і сіл України», конкурсі з біології «Щедрість рідної землі», Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок».

Гімназія тісно співпрацює з Палацом культури, Будинком творчості школярів, 65% учнів гімназії відвідують гуртки, секції, заняття на базі цих закладів.

На сайті гімназії створена сторінка «Обдаровані діти».

Розроблена і система заохочувальних заходів, які посилюють мотивацію як педагогів до діяльності з виявлення і розвитку обдарованості, так і учнів.

Система заохочувальних заходів, які посилюють мотивацію педагогів до діяльності з виявлення і розвитку дитячої обдарованості


hello_html_1e20d94.gif

Система заохочувальних заходів, які посилюють мотивацію до навчання


hello_html_m641f1ef7.gifТретій етап - Корекційно-аналітичний Він включає:

 • аналіз вступу до Вузів, вибору спеціальностей;

 • вивчення попиту напрямків профілізації;

 • внесення змін, пропозицій, доповнень у роботу з обдарованими дітьми.

Щорічно учні гімназії успішно проходять ЗНО і стають студентами внз. 86-88% випускників гімназії щорічно вступають до вищих навчальних закладів. Найбільшим попитом користуються технічні, економічні та інформаційні спеціальності, це і враховується при визначенні профілів навчання. На етапі контролю процесу роботи з обдарованими дітьми використовуємо моніторингове дослідження результативності роботи вчителів, творчих груп, які займаються проблемою розвитку обдарованості.

Основний захід аналітичного етапу – представлення перед педагогічною спільнотою результатів експериментальної роботи через проведення семінарів, конференцій, круглих столів.

Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

Узагальнена та систематизована робота вчителів гімназії з обдарованими учнями згідно програми "Обдарованість".

Центром концепції розвитку навчальних закладів нового типу є творча особистість, систематична робота з обдарованими дітьми.

     Для забезпечення підтримки обдарованих дітей шляхом створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку у нашій гімназії розроблена цільова програма «Обдарованість», метою якої є створення дієвої системи роботи, що сприятиме у майбутньому соціальній реалізації творчої особистості.

     Ми добре розуміємо, що кожна дитина неповторна, талановита, але якщо для дитини не створити спеціальних умов, обдарованість її здебільшого втрачається.

     Тому головною метою діяльності нашого педколективу є створення найсприятливіших умов для забезпечення високої якості навчання і виховання, для реалізації програми  «Обдарованість»

Общая информация

Номер материала: 174799

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG