Выдаём удостоверения и дипломы установленного образца

Получите 5% кэшбэк!

Запишитесь на один из 793 курсов и получите 5% кэшбэк стоимости курса на карту

Выбрать курс
Инфоурок Информатика Презентации"Таърихи пайдоиши Интернет" (9 класс)

"Таърихи пайдоиши Интернет" (9 класс)

Скачать материал
библиотека
материалов
РЕФЕРАТ  
Мавзӯъ: Таърихи пайдоиши Интернет 

Иҷро кард:...

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд РЕФЕРАТ  
Мавзӯъ: Таърихи пайдоиши Интернет 

Иҷро кард:
Описание слайда:

РЕФЕРАТ

Мавзӯъ: Таърихи пайдоиши Интернет


Иҷро кард: Давлатов Сухроб
ДУШАНБЕ – 2021
ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
МУАССИСАИ ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМИИ №10-И
НОЊИЯИ ИСМОИЛИ СОМОНЇ

2 слайд Њанўз 20 сол ќабл Вазорати мудофиаи ИМА шабакаеро сохт, ки ба Интернет асос
Описание слайда:

Њанўз 20 сол ќабл Вазорати мудофиаи ИМА шабакаеро сохт, ки ба Интернет асос гузошт ва он ARPAnet ном дошта, бо маќсади дастгирии тадќиќотњои илмии соњањои саноати њарбї, аз љумла тадќиќи усулњои сохтани шабакањои ќисман осебдида тобовар ва дар шароити њассос ба таври мураттаб фаъолияткунанда сохта шуда буд. Принсипи асосї аз он иборат буд, ки њар гуна компютер метавонист бо компютери дигар пайваст шавад.
Интиќол додани маълумот ба воситаи шабака дар асоси протоколи Интернет (IP) созмон дода мешуд. Протоколи IP маљмўъи ќоидањо оид ба кор бош абака мебошад. Шабака тавре ба наќша гирифта ва сохта мешуд, ки аз истифодабарандагон ягон ахбор дар бораи сохтори мушаххаси шабака талаб карда намешуд.
Тахминан 10 сол баъди ба вуљуд омадани ARPAnet Шабакањои Мухтори Њисоббарорї, ба монанди Ethernet ва ѓайрањо ба амал омад. Дар аксари стансияњои ШЛЊ, Системаи оператсионии UNIX гузошта шуда буд, ки имконияти бо протоколи Интернет (IP) фаъолият кардан дошт. Ташкилотњое пайдо шуданд, ки бо истифода аз протоколи IP шабакаи мустаќили худашонро месохтанд. Акнун зарурати пайваст кардани ШЛЊ бо ARPAnetба миён омад.
Яке аз чунин шабакањои мустаќил шабакаи NSFNET буд. Онро Бунёди Милии Илмии ИМА (NSF) сохта буд.
Дар охири солњои 80 NSF панљ маркази азимтарини компютериро созмон дода, онњоро барои истифодабарї дар муассисањои илмї дастрас гардонд. Аммо кўшиши барои ташкили алоќа истифода бурданиARPAnet ба девори бюрократии соњаи низомї рў ба рў шуда ба нокомї дучор гашт. Дар натиља NSF дар заминаи IP технологияњо шабакаи худашро бунёд кард. Марказњо бо хати махсуси телефонї ба њам пайваст буданд, ки имконияти гузарондани 56 Kbps доштанд.

3 слайд Якљоя истифодабарии компютерњо истифодабарии бисёр чизњои дигарро, ки ба ко
Описание слайда:

Якљоя истифодабарии компютерњо истифодабарии бисёр чизњои дигарро, ки ба компютери азамат дахл надоштанд, имконият медод. Гурухи ахбор дар шабака зиёд мешу два дар нињояти кор шабака ва хатњои телефонии пайвасткунандаро пур кард.
Соли 1987 ќарордод дар бораи истифодабарї ва рушди шабака ба ширкати Merit'NetworkInc дода шуд. Ширкати мазкур якљоя бо ширкатњои IBM ва MCI бо шабакаи таълимии Мичиган машѓул буд. Шабакаи љисман кўњнашуда бо хатњои телефонии нисбатан наву зудфаъолият (тахминан 20 маротиба пурќувват) иваз карда шуд. Компютерњои идоракунанда њам нав карда шуд.
Талаботи истифодабарандагони Интернет рўз ба рўз зиёд шудан мегирифт. Аксари мактабњои олии ИМА, Аврупои Ѓарбї аллакай бо Интернет пайваст буданд ва кўшиш мекарданд, ки мактабњои миёнаро њам ба ин шабака пайванданд. Истифодабарандагони шабакаи Интернет бартарињои онро ба хубї дарк карда буданд. Њамаи њамин чизњо ба бебозгашт Рушд кардани шабака ва рушди технологияњо ва системањо оварда расонд.
Мафњумњои асоси оиди шабакаи глобалї (Интернет).
Интернет маълумотро пурра ба нуќтањои гуногуни олам мерасонад. Ин корро ровени шабакавии модели ISOOSI анљом медињад.
Ќисмњои гуногуни Интернет байни њамдигар ба воситаи компютерњо пайваст мешаванд. ки онро узел меноманд. Узелњо намунаи шўъбањои почтањо мебошанд, ки дар он љо дар бораи усули интиќоли пакет дар шабака, роњи минбаъдаи пакети почта муайян карда мешавад. Байни узелњо алоќаи бевосита мављуд нест.
Барои кор дар чунин ситема талаб карда мешавад, ки њар як узел дар бораи алоќањои мављуда, ба кадом узелњои наздиктарин додани пакети ахбор маълумот дошта бошад, Дар Интернет узелњо муайян мекунанд, ки пакети маълумотро ба куљо фиристанд, онро ба куљо фиристанд ва мефиристанд. Чунин протсесс хати сайр номида мешавад.

4 слайд Узелњое, ки ба хатисайрсозї машѓуланд узели хатисайрсоз номида мешавад. Да
Описание слайда:


Узелњое, ки ба хатисайрсозї машѓуланд узели хатисайрсоз номида мешавад. Дар Интернет номгўи ќоидањо оид ба кор бо пакетњо мављуд аст. Протоколи Интернет (IP) ба масъалаи адресатњо ва чї кор кардан бо пакетњо дар тўли сафарашон сару кор дорад. Моњияти кори протоколи IP ба ќоидањои пакети почта монанд аст. Њар як пакет дорои сарлавња мебошад, ки дар он маълумот дар бораи адресати пакет љойгир карда шудааст. Ин маълумот барои ба куљо расондани пакет басанда аст.
Адрес дар Интернет аз 4 байт иборат мебошад. Њангоми навиштан байтњо аз якдигар бо нуќтањои зерин људо мешаванд: 111.22.345.99 ё 3.33.33.3.
Адрес аз рўи моњият аз якчанд ќисм иборат аст. Аввали адрес дар бораи ќисме наќл мекунад, ки фиристанда мебошад. Ќисми охири рости адрес дар бораи компютер ё хости ќабулкунандае наќл мекунад, ки пакет ба он равона мегардад.
Њар як компютер дар Интернет мутобиќи њамин наќша адреси махсус дорад, ки ба индекси муќаррарии почта монанд аст.
Ахборе, ки ба воситаи шабакањои IP фиристода мешавад, ба ќисмњое људо мешавад, ки ба пакетњои алоњида гузошта мешаванд. Дарозии ахбор дар дохили як пакет одатан ба 1 то 1500 байт баробар аст. Њангоми чунин кор бо њамаи истифодабарандагон њуќуќњои баробар дода мешавад. Аз ин рў њар ќадаре ки аз шабака бештар истифода баранд, он барои истифодабарандагони минбаъда њамон ќадар сусттар кор мекунад.
Соли 1982 қарордоди назорати интиқол/қарордоди интернет TCP/IP (Transmission Control Protocol)/( Интернет Protocol) ихтироъ карда шуд, ки он оғози тантанаи Интернет ба ҳисоб меравад. Ба воситаи ин қарордод ба ҳамдигар пайваст шудаанд. То 1 уми январи соли 2000 Интернет 70 –миллион компютерро бо

5 слайд ҳамдигар пайваст намудааст.
	Дили шабакаи Интернетро якчанд компютерҳои пурик
Описание слайда:

ҳамдигар пайваст намудааст.
Дили шабакаи Интернетро якчанд компютерҳои пуриктидор ташкил менамоянд, ки онҳо ба воситаи хати алоқа информатсия дар ин компютерҳо ба 200 млн. бит дар як сония хатҳои алоҳаи сураъти мубодилаашон сусттар ҳазорҳо компютерҳои дигар пайваст мешаванд. Бо компютерҳои навбатӣ ба воситаи каналҳои махсус ва хатҳои муқаррарии телефони боз садҳо ҳазор компютерҳои дигар пайваст шуда, дар натиҷа алоқаи миллионҳо компютерҳоро ба воситаи шабакаи Интернет бо ҳамдигар барқарор менамоянд.
Тавре, ки қайд карда шуд, шабакаҳои локали як миқдор компютерҳои ягон ташкилотро бо ҳам пайваст кунанд ҳам, вале огҳо дастрас намудани информатсияи дар компютерҳои ба ин шабака пайваст набударо таъмин карда наметавонанд. Дар чунин мавридҳо истифодабарандагон метавонанд аз шабакаҳои регионалӣ истифода баранд, ки онҳо ҳамаи шабакаҳои локалии як регионро (ташкилотҳо, ноҳияҳо, шаҳрҳо ва ғайра) дар худ муттаҳид месозанд. Бисёр муассисаву ташкилотҳо ба мисли ташкилотҳои ҳарбӣ, бонкӣ ва ғайра, барои ҳифзи информатсия дар байни худ шабакаҳои ташкил менамоянд. Шабакаи глобалии компютерии Интернет бошад, дар худ шабакаҳои зиёди локалӣ, регионалӣ ва корпоративиро муттаҳид намуда, фазои информатсионии ягонаи ҷаҳониро ба вуҷуд овардааст, ки аз хизмати он миллионҳо одамон ҳар рӯз бархӯрдоранд.

6 слайд Сохтори шабакавии глобалии Интернет.
 
Ба воситаиИнтернет сели и
Описание слайда:

Сохтори шабакавии глобалии Интернет.
 
Ба воситаиИнтернет сели информатсия ба дастаҳо (пакетҳо) ҷудо шуда, баъд ба муштариён равон карда мешавад. Се намуди асосии хизматрасонии Интернет (протокол, яъне қарордод) вуҷуд дорад.
Мубодилаи файли (FTR –қарордоди интқоли файл)
Почтаи электронӣ (SMTR –қарордод)
Мубодилаи гиперматнӣ (HTTP-қарордод)
 
 IP-адреc.
Барои дар Интернет ҳамдигаро бехато ёфта тавонистани компютерҳо, системаи ягонаи муайянкунии суроғаҳо (адресҳо) кор карда баромада шудааст, ки асоси онро IP-адрес ташкил медиҳад. Мувофиқи он, ҳар як компютери бо Интернет пайвастшуда, суроғаи такрорнашавандаи худашро дорад, ки вай аз 32 бит иборат аст. IP-адрес суроға аз ду қисм иборат буда, якеаш суроғаи шабака ва дигараш суроғаи компютери шабакаро ифода менамояд.
Барои истифодабарандагони Интернет дар хотир нигоҳ доштани суроғаи ададии (IP-адрес) компютерҳо кор карда баромада шудааст, ки барои ба хотир гирифтан бисёр қулай аст. Ин система ба ҳар як IP-адреси ададии компютер номи мувофиқи ҳавзавии (рамзӣ) такрорнашавандаро мегузорад. Тақсимкунии суроғаҳоро дар байни истифодабарандагон ассотсиатсияи амрикоии IntuqNicба ӯҳда дорад. Ин ташкилот қисми ягонаи Интернет буда, ба таври марказонидашуда идора карда мешавад. Ҳар гуна дастаи информатсияи ба воситаи Интернет қабул ё фиристондашаванда тахти роҳбаладии барномаи махсуси хидматӣ нақл карда мешавад, ки дар он

7 слайд IP-адреси компютери равонкунанда ,
IP-адреси компютери қабулкунанда,
Оғози ва
Описание слайда:

IP-адреси компютери равонкунанда ,
IP-адреси компютери қабулкунанда,
Оғози вақти қабул ё равон кардани информатсия,
Анҷоми вақти қабул ё равон кардани информатсия нишон дода мешавад.
Домены. (хавзахо).
Хар як компютери маркази истифодакунандаи Интернет суроuаи худ мебошад.
Компютерхо сурогаи раrамиро низ доранд: ки чунни навишта мешавад% 114.203.15.16. ё ин ки инхел нависондан Хам мумкин аст. ping 192.168.123.100-tва бо дигар усулхоям чунин корхоро иљро кардан мумкин аст.
Чунин навишт мураккаб аст ва истифодакунанда кам дар ёд мегирад. Аз ин рe системае бунёд шуд: ки ба компютерхо суроuаи фардb ва суроuаи рацами сади бо ном медихад.
Ин системаро DNS (DowainNameService – системаи номёои мавкеи): ки барои пахни маълумотхои матни истифода мешавад.
Суроuаи фарди чунин аст:
Истифодабаранда@ зердомен. домен
Истифодакунанда (пользователь) – ин номи шахсе: ки ин суроuаро истифода мекунад (масалан: Юсупов А[ад)
Рамзи @ номи истифодакунандаро аз сурощаи компютери шабакавы људо месозад?

  • Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
    Пожаловаться на материал
Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Учитель математики и информатики
Курс профессиональной переподготовки
Учитель информатики
Скачать материал
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Методика преподавания информатики в начальных классах»
Курс повышения квалификации «Внедрение системы компьютерной математики в процесс обучения математике в старших классах в рамках реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Организация работы по формированию медиаграмотности и повышению уровня информационных компетенций всех участников образовательного процесса»
Курс повышения квалификации «Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС по ТОП-50»
Курс повышения квалификации «Развитие информационно-коммуникационных компетенций учителя в процессе внедрения ФГОС: работа в Московской электронной школе»
Курс профессиональной переподготовки «Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания информатики в начальных классах с учетом ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Применение MS Word, Excel в финансовых расчетах»
Курс повышения квалификации «Введение в программирование на языке С (СИ)»
Курс профессиональной переподготовки «Математика и информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Современные тенденции цифровизации образования»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания дисциплины «Информационные технологии» в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-50»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.