Инфоурок / Другое / Другие методич. материалы / Тема досвіду. Інтеграція науки і практики соціального виховання і освіти в умовах трансформаційних процесів.

Тема досвіду. Інтеграція науки і практики соціального виховання і освіти в умовах трансформаційних процесів.

библиотека
материалов

hello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_8e9ea69.gifhello_html_58d0abc6.gifhello_html_m643bc848.gifhello_html_m2892e8ea.gifhello_html_61251831.gifhello_html_m20f24d42.gifhello_html_m536a8766.gifhello_html_m3a18bafb.gifhello_html_346dc69d.gifhello_html_m780b33eb.gifhello_html_365b07a3.gifhello_html_m576dbf05.gifhello_html_2fd2ead8.gifhello_html_4cca1aea.gifhello_html_46144770.gifЗаявка на участь у роботі науково-практичної конференції «Теорія і практика соціального виховання: соціальна суб’єктність, активність та відповідальність»

Прізвища, ім'я , по батькові

Лавроненко Марина Олександрівна

Науковий ступінь


Вчене звання


Місце роботи (повна назва організації, навчального закладу, кафедри)

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 84 Харківської міської ради Харківської області

Посада (аспірант, асистент, викладач, доцент, професор тощо)

Вчитель історії, спеціаліст І категорії

Адреса для листування (домашня адреса, поштовий індекс)

М.Харків 61144,

вул. Гв.Широнінців б.73 кв.228

Контактний телефон

0970973077

Тема досвіду. Інтеграція науки і практики соціального виховання і освіти в умовах трансформаційних процесів.

Провідна наукова ідея:

Використання ІКТ-технологій на уроках правознавства сприяє підвищенню інтересу школярів до предмета, про це свідчать зацікавленість учнів у вивченні права, їх активна участь у підготовці та проведенні позаурочних заходів з предмета, в творчих конкурсах та олімпіадах.

ІКТ-технології передбачають залучення творчого потенціалу кожного учня, допомагають їм повніше виявити свою індивідуальність, формує правову грамотність школярів[додаток №1]. Таким чином якщо на окремих етапах уроку використовувати інформаційні технології, то це значною мірою сприятиме адаптації учасників до навчально-виховного процесу, буде створювати підвищувати позитивну мотивацію до предмету правознавства та підвищить якість знань учнів.

Актуальність досвіду:

Інтереси сучасних школярів, які захоплюються комп'ютерними технологіями, змушують вчителів шукати все нові і нові засоби впливу на пізнавальну активність учнів, сприяти її підвищенню. Відповідно і я для себе поставила завдання впроваджувати ІКТ на уроках правознавства, оскільки використання ІКТ на уроці дозволяє підготувати учнів до швидкого сприйняття і обробки великих обсягів правової інформації, сформувати у них інформаційно-правову компетенцію. ІКТ дає можливість готувати їх до різноманітних конкурсів, турнірів, олімпіад з предмету, так і. займатися з ними дистанційно під час канікул.

У зв'язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного вчителя на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс. Законами України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті та іншими офіційними документами передбачається забезпечення ефективного впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання.

Тому питання «Формування правової компетенції школярів з використанням інформаційно-комунікативних технологій» є достатньо актуальним. Використання нових інформаційних та комунікаційних технологій в освіті обговорюється на сторінках всіх методичних газет та журналів. При цьому кожному вчителю, безумовно, очевидна доцільність використання комп'ютерів для навчання в середній та старшій ланці школи. Надзвичайні можливості надання інформації на комп'ютері дозволяють змінити та безмежно збагатити зміст освіти: виконання будь-якого завдання за допомогою комп'ютера створює умови для підвищення інтенсивності уроку; використання варіативного матеріалу та різних режимів роботи сприяє індивідуалізації навчання. Таким чином, інформаційні технології, в сукупності з правильно підібраними технологіями навчання створюють необхідний рівень якості, варіативності, диференціації, індивідуалізації навчання та умови для формування ключових навчальних компетентностей.

Тому в у мене й виникло рішення про використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках правознавства як засобу формування правової компетенції учнів.


Інноваційна значущість теми

Учитель – це життєдайний промінь сонця для молодої душі, який нічим замінити не можливо. В. Сухомлинський


Добрий урок – це урок - бесіда, дослідження, взаємодія вчителя і учня. Для рішення проблеми, який тип уроку краще для використання ІКТ я провела аналіз навчальних досягнень учнів, результати зображені на діаграмі:

Діаграма №1.

hello_html_m73054b4a.gif

Як ми бачимо з діаграми на уроках з використанням ІКТ навчальні досягнення учнів вищі.

Застосування інформаційно-комунікативних технологій сприяє позитивному ставленню учнів до предмету правознавства. Так вивчаючи тему «Право і закони в житті людини і суспільства» я пропоную учням назвати свої права, а потім при аналізі відповідей, звертаю увагу школярів на слайд з правами людини, школярі мають можливість порівняти свої відповіді з правильними, отримують задоволення, якщо їх відповідь є на дошці. Таким чином учні не лише засвоюють новий матеріал, але і переживають ситуацію успіху. Відчуття успішності допомагає їм надалі показати більш високі результати при контролі знань, умінь, навичок. Тому Інформаційно-комунікаційні технології є необхідними компонентами професійної культури сучасного вчителя. Необхідність впровадження інформаційних технологій в сучасну освіту, формування правової компетенції учнів сьогодні не викликає сумніву. Особистісно-зорієнтоване навчання, об’єднання різноманітних педагогічних технологій, навчання в співробітництві – це гуманістичний підхід в сучасній педагогіці.

Я пропоную модель роботи на уроці учнів, яка демонструє яким чином за допомогою ІКТ формуються структурні елементи їх правової компетенції учнів.[Додаток № 2]

Широкі можливості в процесі формування правової компетентності отримують учні під час роботи з Internet-ресурсами. Я у своїй роботі використовую наступні елементи унформаційно-комунікаційних технологій:

 • підготовка повідомлень, творчі робіт, мультимедійні презентації та публікації;

 • перегляд та обговорення освітніх, науково-популярних відеоматеріалів у відеохостінгах;

 • створення тематичних учнівських блогів;

 • створення своїх авторських матеріалів в скарбничці «Університет правових знань».

З метою організації ефективної роботи з Internet-ресурсами я пропоную учням дотримуватися таких рекомендацій:

 • звернутися до однієї з пошукових служб мережі (найбільш популярні наступні: "Гугл” (http://google.com.ua), "Яндекс" (http://yandex.ru), "Рамблер" (http://rambler.ru));

 • визначити універсальні ресурси, якими вони можуть безпечно користуватися; це може бути «Вікіпедія», «Острів знань», сайти МОН, «Освіта» та УЦОЯЗ та інші за рекомендацією вчителя;

 • критично оцінити Інтернет-ресурси, визначити індикатори надійності та достовірності веб-сайтів;

 • для роботи з інформацією (її аналізу) використовувати набір пам’яток щодо організації навчальної діяльності учнів;

 • дотримуватися правил безпечної роботи в Інтернеті.

В своїй практиці я використовую мультимедійні засоби навчання (мультимедійні презентації та публікації, створені за допомогою програм PowerPoint та Publisher).

Як методичний та дидактичний супровід уроку з мультимедійними презентаціями, створені за допомогою програми PowerPoint, виконують такі функції:

 • ілюстративну (забезпечують принцип наочності при вивченні того чи іншого питання нової теми [Додаток № 3]

 • структурування навчальної інформації (Додаток 2);

 • організацію пояснення нового матеріалу в різних формах: розповіді, евристичної бесіди, діалог, вирішення проблемних ситуацій та ін.

 • забезпечення емоційного забарвлення, естетичне виховання (використання музичного супроводу, кольорової гами, репродукцій, художніх творів та ін.).

Презентації, які я використовую на різних етапах уроку та на уроках різних типів, містять наступні елементи:

 • тексти, таблиці, діаграми;

 • нормативні документи;

 • малюнки, фотографії, елементи анімації.

Використання таких презентацій я розглядаю, як допоміжний засіб навчання учнів, який потребує коментарів та доповнень, бесід з учнями, постановки проблемних питань та відповіді на них, дискусій, спонукають до діалогу між вчителем та учнім.

Така робота на уроці з використанням ІКТ, на мою думку, сприяє кращому запам'ятовуванню навчального матеріалу, розвитку правової компетенції учнів. При систематичному використанні ІКТ зростає продуктивність навчання. Ключові ідеї кожної теми курсу в презентаціях містяться в систематизованому вигляді (папки з розробками уроків за темами)

У такій формі зміст кожної теми представлено коротко й наочно.

При вивченні нової теми в своїй роботі я використовую опереджаючи домашнє завдання, яке учні готують у вигляді презентацій, що дає їм можливість супроводжувати, ілюструвати розповідь учителя.

За допомогою таких презентацій учні вчаться обирати та систематизувати даний матеріали до тої чи іншої теми. Створення презентації дає можливість, коротко викладати об’ємний матеріал, презентувати готові публікації; розвивати вміння відстоювати свої ідеї та публікації під час захисту робіт; відпрацьовувати навички самостійної роботи з комп’ютером.

Особливостями дитячих публікацій є використання в роботі різних матеріалів: таблиць, схем, віршів, кросвордів, загадок, вікторин, логічних задач створених учнями. Це допомагає закріпити знання з теми та залучити до вивчення питання інших.

Найбільш поширеними темами для дослідження на своїх уроках є створення короткої правової інформації. Я розробила свої вимоги до учнівської презентації та публікації:

- складання плану презентації, де висвітлена тема,

- обов'язкова наявність ілюстративного матеріалу в презентації ;

- мінімізація тексту в презентації;

- обов'язкові висновки;

- обов'язковий усний захист презентації.

Особливостями дитячих публікацій є використання в роботі різних матеріалів: таблиць, схем, віршів, кросвордів, загадок, вікторин, логічних задач створених учнями. Це допомагає зацікавити учнів та залучити їх до вивчення теми, спонукає до пошуку та досліджень.

Використання ІКТ на різних етапах уроку сприяє:

ефективному управлінню уваги учнів на уроці;

підвищує мотивацію школярів за рахунок збереження потреби в здобутті нових знань;

дозволяє подолати пасивний спосіб передачі учням готових знань;

підтримує інтерес учнів до навчання, оволодіння фундаментальними й прикладними знаннями.

Теоретичне обґрунтування теми

Формування правової компетенції школярів з використанням інформаційно-комунікативних технологій почало активно вивчатись у другій половині ХХІ ст.. з появою електронних засобів навчання.

Питання ефективного використання інформаційних технологій в освітньому процесі розглядали Б. Скиннер, І. Роберт, В. Глушков, А.Єршов, В.Биков, М. Жалдак, Р.Гуревич, М.Кадемій, Л.Брескін. У працях Бикова В.Ю., Жалдака М.І., Жука Ю.О., Згуровського М., Кухаренко В.М., Машбиця Ю.І., Морзе Н.В. розроблено основні теоретико-методологічні засади впровадження ІКТ у освіту. Теоретична база мого досвіду ґрунтується на наукових працях О.І. Пометун «Інтерактивні методи навчання», О.О. Комліченко та О.М. Цвєткова «Використання інтерактивних методів в навчальному процесі та підсумковому контролі знань». Також я користуюсь у своїй діяльності активно працями Т.Ладиченко, О.Мороз, О.Худобець, Я.Бахматюк, які також впроваджують ІКТ у навчальний процес

Серед зарубіжних науковців, які досліджують проблеми запровадження ІКТ у освіту, варто відзначити таких вчених, як Хамільтон Р., Річардс К., Рейнольд Д., Блуртон К., Бланкіст А.

На сьогоднішній день багато педагогів займаються вивченням питання використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроці. Українські педагоги Баханов К.О. та Мокрогруз О.П. дають рекомендації по використанню ІКТ на різних етапах організації уроку. Вони вважають, що використання ІКТ має такі переваги:

 • індивідуалізація навчання;

 • інтенсифікація самостійної роботи учнів;

 • зростання обсягу виконаних на урок завдань;

 • розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

 • підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту.

 • комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером.

Ознайомившись з надбанням провідних педагогів, дидактів, методистів, я прийшла до висновку, що інформаційно-комунікаційні технології можуть широко використовуватися в навчальному процесі як в базовій так і в основній школі, і дозволяють успішно досягати дидактичних, методичних, розвиваючих та виховних цілей на сучасних уроках права. Урокам з використанням ІКТ, на мою думку властиве наступне:

1. Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини (я використовую його так)

2. Керованість: корекція вчителем процесу навчання.

3. Інтерактивність і діалоговий характер навчання: ІКТ мають здатність «вступати» в діалог вчителя з учнем, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання.

4. Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи.

5. Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером.

6. Необмежене навчання: зміст та його інтерпретації скільки завгодно великі.

Розкриття технології реалізації провідної педагогічної ідеї

Методичною проблемою колективу навчального закладу, в якому я працюю, є Підвищення життєвих компетентностей учнів за рахунок особистісно- орієнтованого підходу до навчання і виховання учнів”, творче спрямування діяльності педагогічного колективу спрямоване на всебічний розвиток особистості учнів та зростання професійної майстерності вчителів через мотивацію до навчальної діяльності та саморозвитку, моя тема самоосвіти «Формування правової компетенції школярів з використанням інформаційно-комунікативних технологій» дає можливість розвитку щей правової компетенції в учнів. Реалізація цієї мети повинна давати людині, яка житиме в інформаційному суспільстві майбутнього, не фактичні знання, а методику їх здобуття, сприяти виробленню власних цінностей та ставлень, тобто формувати життєві компетентності.

За інноваційним потенціалом практичне значення досвіду є комбінаторним і включає в себе практичні можливості та напрямки виховання правової компетенції та реалізації інформаційних технологій, враховує педагогічну та дидактичну доцільність, психологічні особливості їх використання в освітньому процесі. Даний досвід являє собою систему дій щодо розв’язання вищезазначеної проблеми і спрямований на інтенсифікацію навчального процесу та комплексний розвиток особистості кожного учня через:

- підвищення темпу уроку;

- збільшення частки самостійної роботи та самоосвіти учнів, наприклад мої учні самостійно опрацьовують матеріал і створюють мультемедійні презентації та виступають у ролі вчителя на наступному уроці;

- поглиблення ступеню відпрацювання практичних умінь і навичок з правознавства, такі уроки я проводжу у комп’ютерному класі де учні мають можливість перевірити свої знання за допомогою комп’ютерного тесту,

- ведення диференційованої роботи з кожним учнем, що дозволяє перевірити засвоєння знань, умінь, навичок у всіх учнів (проведення тестів за допомогою ІКТ)

- підвищення уваги, пам’яті, мислення учнів, я пропоную учням під час вивчення основних термінів теми уважно розглянути слайд з термінологією, потім закриваю цей слайд і прошу учнів назвати ці терміни і дати їм тлумачення,

- підвищується якість підготовки учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів на основі використання в навчальному процесі сучасних інформаційних технологій; 

- застосовуються активні методи навчання, підвищуються творчі та інтелектуальні складові навчальної діяльності учня;

- відбувається інтеграція різних видів освітньої діяльності

- забезпечується безперервність і наступність у навчанні

Використання ІКТ для меня дає можливість удосконалювати програмно-методичне забезпечення навчального процесу

- здійснювати спонукаючий аспект активізації діяльності учнів на уроці;

- можливість конструювання матеріалу для конкретного уроку;

- можливість поєднання різних програмних засобів;

Як показує мій досвід використання мультимедіа на уроках правознавства можна застосовувати на всіх етапах уроку в залежності від тої мети, яку я хочу досягти на уроці: це може бути і при актуалізація опорних знань (перевірка домашнього завдання),

•   при підготовці учнів до сприйняття нового матеріалу (формулювання мети і завдань уроку, постановка навчальної проблеми, мотивація навчальної діяльності),

•   засвоєння нового матеріалу,

•   закріплення нового матеріалу,

•   повідомлення домашнього завдання.

Мультимедійна презентація дає можливість подати інформацію в максимально наочною і є легшою для сприйняття, тому підвищується пізнавальна активність учнів (я раджу своїм учням:

 • усе, що хочеш пам'ятати, — уявляй! (Не уявляю — не пам'ятаю!)

 • май на увазі: усе, що побачив, відчув, почув, — уже запам'яталось.

 • легко пригадується тільки те, що уявив.

 • не думай словами — думай образами.

 • не картай себе за невдачі, а роби з них висновки.

 • не заучуй уроків, а уявляй що-небудь цікаве, що допоможе пригадати потрібну інформацію.

Я на уроці під час пояснення нового матеріалу часто застосовую елементи лекції, доповнюю її відео рядом, представленими відеоматеріалами, законодавчими актами, схемами малюнками, таблицями [додаток № 4]

Під час проведення мотивації, я використовую відео фрагменти, відео екскурсії, документальні та художні фільми [додаток № 5]

Використання комп’ютерних презентацій в Power Point, підвищують рівень використання наочності на уроці [додаток № 6], підвищують продуктивність праці, здійснюють міжпредметні зв’язки, покращую взаємостосунки з учнями, змінюють ставлення учнів до ПК, використання комп’ютера на уроці не іграшка, а навчальний інструмент.

Таким чином упровадження ІКТ-технологій програмує індивідуальний досвід успішної праці учня, сприяє пізнавальній активності, ініціативі, раціональному використанню часу й навчальних засобів. Це дає змогу людині, яка звикла самостійно вчитися, не губитися в новій пізнавальній і життєвій ситуації, не зупинятися, якщо не має готових рішень, не чекати підказки, а самій шукати джерело інформації, шляхи розв’язання незрозумілих питань.

Я розробила дерево розвитку правової компетенції школярів за допомогою використання ІКТ, звернемось до схеми № 1

Схема № 1. Формування пізнавальної активності школяра.


Дисциплінарний тренінгПартнерського спілкуванняСамоаналіз пізнавальних можливостей учнів
Застосування асоціації та асоціативних зв’язківЗалучення обдарованих дітей до участі у олімпіадах, конкурсах, науково дослідницькій діяльності, тощо


Застосування раціональних прийомів пізнавальної діяльностіЗастосування ІКТЗі схеми видно, що за допомогою використання ІКТ, вказані прийоми навчальної діяльності на мою думку більш ефективні, так наприклад:

- «Партнерське спілкування» - використовуючи ІКТ, я допомагаю учням оволодіти знаннями, підвищити інтерес до правознавства. На уроці вони мають можливість обмінюватись власним досвідом, а я пропоную їм стати моїм партнером. Цю методику я активно застосовую на уроках вивчення нового матеріалу, коли учням даю можливість заздалегідь зробити презентацію на окреме питання теми уроку, а потім продемонструвати свої знання з цього питання.

- під час «Застосування асоціації та асоціативних зв’язків» роблю закріплення основних термінів теми [Додаток № 7]

- застосовуючи раціональні прийоми пізнавальної діяльності, пропоную учням давати відповіді на запитання, з метою формування правової компетенції

- при самоаналізі пізнавальних можливостей рекомендую учням скласти блок -схеми, які допомагають їм систематизувати свої знання [додаток № 8]

- дисциплінарний тренінг полягає втому, щоб навчити школярів ритмічно працювати. Для цього я використовую завдання відповідного рівня, проводжу ДІЗи (додаткові індивідуальні заняття), рекомендую учням виконувати завдання за п'ять, десять, п'ятнадцять хвилин залежно від його складності, школярам ставлю завдання знайти відповідь на задану кількість питань за обмежений період часу, використовуюю інші нормативи навчальної діяльності. Подібні умови не тільки стимулюють розумову активність дитини, але й дисциплінують її правову компетенцію. Мої учні поступово звикають працювати організовано, активно, у відповідному темпі, що допомагає мені досягнути належного результату.

Таким чином результативність формування навчальної діяльності школярів на уроках правознавства за допомогою застосування інформаційно-комунікативних технологій:

 1. Сприяє інтенсифікації та індивідуалізації процесу навчання.

 2. Формує в учнів основи здорового способу життя, інформаційної культури, вміння та навички використання комп’ютерів у навчанні та практичній діяльності.

 3. Підвищує пізнавальну та творчу активність учнів.

 4. Сприяє естетичному вихованню.

 5. Розвиває комунікативні здібності.

 6. Формує такі якості особистості, як наполегливість, творчість, гнучкість мислення.

 7. Розвиває достатній рівень розвитку навчально-пізнавального інтересу в учнів.

 8. Формує позитивну мотивацію учнів до навчання.

 9. Дає позитивні результати участі дітей в інтелектуально-творчих заходах.

 10. Задоволеність батьків результатами навчального процесу.

Практична значимість досвіду:

До результативності роботи у руслі формування навчальної діяльності школярів на уроках правознавства за допомогою застосування інформаційно-комунікативних технологій слід віднести результативність роботи з обдарованими учнями:

Таблиця №1.

Аналіз науково – дослідницької роботи учнів ЗОШ № 84 у МАН. (Секція «Право»).

Учні

Рік

Місце на районному етапі

На обласному

Прокопенко К.

2005-2006 н.р.

І

-

Барадатова О.

2006-2007 н.р.

ІІ

-

Барадатова О.

2007-2008 н.р.

ІІ

-

Нікітіна А.

2008-2009 н.р.

ІІІ

-

Лобойко К

2008-2009 н.р.

ІV

-

Лобойко К

2009-2010

І

ІІІ

Олешко Марія

2012-2013

ІІ

-


Як ми бачимо з таблиці, учні на районому етапі конкурсу Малої академії наук посідають призові місця, а у 2009-2010 н.р. учень 11-А класу посів І місце на районому конкурсі захисті наукових робіт МАН та ІІІ місце на обласному конкурсі.

У 2007 році я виступала з лекцією за темою «Розвиток правової компетенції учнів та попередження правопорушень» у Головному управлінні юстиції Харківської області та отримала подяку.

Також результатами цієї діяльності є отримання подяки від Отаману Окремого науково-освітнього центру Українського козацтва ім. Г.С. Сковороди за значні особисті заслуги у патріотичному виховання учнівської молоді 2008 року, 2010, 2012 роки.

Щорічно учні школи беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін з правознавства, учениця Акіншина Євгенія посіла І місце у ІІ (районому) у 2011-2012 н.р.

У 2012/2013 н.р. я була нагороджена наступними грамотами:

1. Управління освіти адміністрації Московського району за якісну підготовку учнів і активну участь в організації та проведенні ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

2. Управління освіти адміністрації Московського району за підготовку переможця І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково – дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України


Додаток № 1

Таблиця: Показники успішності учнів
річна

к-ть учнів

Навчальний рік

в

д

с

н
%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть
9,1

19

48,1

100

31,7

66

11,1

23

208

2011-2012

1

13,6

27

57,3

114

24,1

48

5,0

10

199

2012-2013

2

15,4

31

59,2

119

19,9

40

5,5

11

201

2013-2014

3


Таблиця: Якість знань учнів з предмету
річна

к-ть учнів

Навчальний ріквсього

д

в


%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть


57

119

48,1

100

9,1

19

208

2011-2012

165

131

57,3

114

13,6

27

199

2012-2013

275

150

59,2

119

15,4

31

201

2013-2014

3Додаток № 2 Структурні елементи правової компетенції


Додаток № 3 Ілюстративна функція


Додаток № 4 Застосування ІКТ під час викладу нового матеріалуДодаток № 5 Використання на уроках відеофрагментів з теми правознавствоДодаток № 6 Мотиваційний етап уроку за допомогою ІКТ


Додаток № 7 Метод асоціації

Тема уроку

Приклад

Правила і закони у суспільстві та твоєму житті.

Правила


Україна

?


Суспільство

Мораль


Закони

ЗаконДля порівняння ця схема за допомогою ІКТ може мати наступний вигляд:
Додаток № 8Соціальне право


Право юридичнеЗвичаєве право


Загальносоціальне правоНорми первісної моралі, табуСоціальні процеси
Суспільство

Первісне суспільствоРозділ 7. Твоя подорож у світі юридичних професій

Тема уроку: Які юридичні професії існують. Де здобути юридичну освіту. Хто такі слідчий і прокурор. Як стати адвокатом, суддею, нотаріусом. Коли і як ми звертаємося до правника.

Мета уроку

Дати учням загальне уявлення про основні юридичних професіях.

Завдання уроку

навчальні

розвиваючі

виховні

Роз'яснити сутність юридичної професії в сучасному суспільстві, і показати спільні риси, що об'єднують діяльність юристів будь-якої спеціальності

Розвивати самостійність мислення у вирішенні навчальних і творчих завдань. 
Отримати навички роботи з різними джерелами інформації.

Сприяти формуванню
шанобливого ставлення до права і законів, зорієнтувати у виборі юридичних професій.

Вид використовуваних на уроці засобів ІКТ

Мультимедіа-презентація, ресурси мережі Інтернет

Необхідне апаратне і програмне забезпечення

Програмні засоби: Microsoft Office 2003, мультимедійний комп'ютер і проектор, локальна мережа, інтерактивна дошка, вихід в Інтернет


Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Вид уроку: урок дослідження

Форма уроку: групповое занятие в компьютерном классе под руководством педагога

Методи та педагогічні прийоми: проблемно-пошукові, стимулювання і мотивації навчання, дослідницькі, пояснювально-ілюстративні, метод самостійної роботи.

Структура уроку:

1. Организационный момент - 2 мин.

2. Актуализация опорных знаний - 4 мин

3. Формирование новых понятий, знаний и умений по теме занятия-20мин

4.Подведение итогов - 19 мин.

Хід уроку:

1. Організаційний момент.

2. Актуалізація опорних знань (мотиваційна бесіда)

Сучасна популярність юридичної освіти - данина моді чи життєва необхідність? Від чого багато в чому залежить довіра до людей юридичних спеціальностей? Які ви знаєте юридичні спеціальності? Хто думає пов'язати свою долю з юридичною професією?

Завдання. Визначте тему нашого заняття.

( Юридичні професії)

Тема нашого заняття. Юридичні професії.

3. Формування нових понять, знань і вмінь по темі заняття
Знайомитися з різними юридичними професіями ми будемо з допомогою мультимедиапрезентации «Юридичні професії», ресурсів мережі Інтернет, Конституції України. І в ході нашого заняття у вас буде можливість ще раз подумати про те, наскільки важлива і цікава ця професія особисто для кожного з вас.

3.1 Робота в групах.

Завдання. (Слайди №2-11) мультимедиапрезентации «Юридичні професії» учні опрацьовують у групах по 3-4 людини з заготовленими шаблонами презентацій, наповнюючи їх необхідною інформацією, використовуючи текст Конституції України та Інтернет-ресурси, готують презентацію своєї роботи, визначають ролі в групі: хто виступає від групи, хто управляє презентацією, хто вносить у неї доповнення. (Учням давалось опереджаюча форма домашнього завдання)

Завдання групами виконується за ПК (10 хв), а демонстрація результатів групової роботи на інтерактивній дошці.

1 група. Опрацьовує матеріал і заповнює шаблон презентації на

слайдах № 2-4.
2 група. Опрацьовує матеріал і заповнює шаблон презентації на слайдах № 5-8.
3 група. Опрацьовує матеріал і заповнює шаблон презентації на слайдах № 9-11.


3.2.Демонстрація та обговорення результатів роботи у групах (8 хв.)


4. Підведення підсумків уроку. Рефлексія. (19 хв)

Питання та завдання (Слайди №12-13)


4.1. До якої професії відносяться перераховані дії:

- представляє права та законні інтереси осіб, які звернулися за юридичною допомогою, в усіх державних і громадських організаціях, до компетенції яких входить вирішення певних питань;

- може винести протест на правовий акт, якщо той суперечить законові;

- розглядає і перевіряє заяви, скарги та інші повідомлення про порушення прав і свобод громадянина;

- засвідчує вірність копій документів і виписок з них;

дозволяє кримінальні справи і визначає міру покарання;

- здійснює розшук обвинувачених, місце перебування яких невідомо.

4.2.Організація ділової гри на тему: «Випадок з життя господина №»

4.3. Підсумкове питання: Як ви гадаєте, чи потрібні юридичні знання в повсякденному житті?

4.4.Рефлексія.

Відмітьте, з яким настроєм ви працювали на занятті?

Що було на ньому найпам'ятнішим?

А наступна наша бесіда на тему «Юридичні професії» буде проходити у формі екскурсії - відвідування Міського суду. Там ви зможете задати питання людям різних юридичних спеціальностей.

Домашнє завданняРозділ ІІ. ПРАВОВІДНОСИНИ. ПРАВОПОРУШЕННЯ.ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Тема уроку: Правовідносини. Склад правовідносин..

Мета уроку: вивчити, що таке правовідносини, розуміти його відмінність від інших видів суспільних відносин, розвивати уміння аналізу отриманого матеріалу, увагу, пам'ять, мислення учнів, виховувати цікавість до предмету
Тип уроку - вивчення нового матеріалу.
Завдання уроку:
1.
виявити характерні ознаки правовідносин;
2.
вивчити структуру правовідносини;
3.
вміти грамотно користуватися основними поняттями уроку при вирішенні 4. завдань відтворює і творчого рівнів.

Основні поняття:
правовідносини; юридичний факт; фактичний склад; суб'єкт права; об'єкт права; суб'єктивне право; юридичний обов'язок; правосуб'єктність;
правоздатність; дієздатність; деліктоздатність.

Обладнання уроку: мультимедійна презентація.

ХІД УРОКУ

I. Вступне слово вчителя

- На минулих заняттях ми вивчили, що таке право, соціальні норми, правові норми або норми права. На цьому уроці ми розглянемо, як за допомогою права регулюються відносини в суспільстві і що таке «правовідносини».
II. Вивчення нового матеріалу за планом:

 1. Правовідносини

Люди, взаємодіючи один з одним, вступають у різного роду суспільні відносини: особисті, релігійні, етичні та ін. Характер цих відносин визначає правила, якими люди керуються у своєму поводженні. Наприклад, сімейні відносини будуються на особисто-довірчих і

моральних нормах.

Однак існує особлива область людських відносин, які можуть бути врегульовані належним чином тільки за допомогою правових норм. Наприклад, відносини власності найкраще регулюють норми права, тому що будь-яка невизначеність у відношенні власності, відсутність належного захисту неминуче призводить до соціальним потрясінням.
Так що таке «Правовідносини»?

Правовідносини - це виникаючі на основі норм права і врегульовані ними суспільні відносини, учасники яких є носіями юридичних прав і обов'язків, гарантованих державою.

 1. Елементи правовідносин

«Мозковий штурм»

Питання: Які приклади правовідносин ви можете привести з вашого життя? (Приклади)

Питання: Які характерні ознаки правовідносин?

Ознаки правовідносин:
1. Суспільні відносини
2. Виникають на основі НП і регулюються ними 
3. Взаємне наділення суб'єктів правами та обов'язками
4. Носять свідомо-вольовий характер
5. Засіб конкретизації норм права (НП) стосовно певним особам
6. Гарантуються державою і підкріплюються його примусовою силою

Питання

Відповіді

Виникають між ким і на основі чого?

Суспільні відносини, що виникають на основі норм права

Що необхідно, щоб виникли ці відносини?

Вольове відношення, тому що для його виникнення необхідна воля його учасників

За допомогою чого здійснюється зв'язок між особами?

Зв'язок між особами здійснюється за допомогою суб'єктивних прав і обов'язків
(або як мінімум однієї сторони)


Ким охороняється?

Охороняється державою за допомогою державного примусу


Елементами правовідносин є

Суб’єкт правовідносин

Об’єкт правовідносин

Зміст правовідносин

Для виникнення будь-якого правовідносини необхідні певні життєві обставини, тобто має щось статися або статися. Такі життєві обставини називаються юридичним фактом.

Юридичний факт - це конкретна життєва обставина, з настанням якого виникають, змінюються або припиняються правовідносини. (Наведіть приклад)
Для настання правовідносин іноді необхідна сукупність юридичних фактів - фактичний склад. (Наведіть приклад)

Фактичний склад - необхідна сукупність юридичних фактів.

Фактичний склад - необхідна сукупність юридичних фактів.
Юридичний факт по свідомості особистості буває:

- дія
-
подія

Юридичний факт за правовими наслідками буває:
-
правообразующий
-
правоизменяющий
-
правопрекращающий

Дії - це такі життєві обставини, настання яких залежить від свідомо-вольової поведінки суб'єкта. (Навести приклад)

Події - це таке життєве обставина, яка не залежить від волі суб'єкта правовідносин. (Навести приклад)
Сторонами правовідносин можуть бути лише особи, які володіють якостями суб'єктів права - правосуб'єктністю

Правосуб'єктність - здатність виступати учасником правовідносин

Правосуб'єктність включає в себе:
Правоздатність - це здатність особи мати цивільні права і виконувати цивільні обов'язки (з народження до смерті). (Навести приклад)
Дієздатність - це здатність особи власними діями набувати права і здійснювати обов'язки (в повному обсязі з 18 років) (навести приклад)
Деліктоздатність (від лат. delictum-проступок, порушення) - це здатність особи нести правову відповідальність за свої дії (з 14 років). (Навести приклад)
Правовідношення має певну структуру.

Структура правовідносин:

Суб'єкт - фізична особа, юридична особа, соціальна спільність, держава. (Навести приклад)

Об'єкт - матеріальні та нематеріальні блага, продукти духовної творчості, документи. (Навести приклад)

Зміст - сукупність прав і обов'язків:

Суб'єктивне право - міра можливої поведінки людей. (Навести приклад)
Юридичний обов'язок-міра належної поведінки людей. (Навести приклад)
Для того, щоб чітко виділити структурні елементи правовідносин і уявити картину їх взаємодії навести приклад купівлі-продажу.

 1. Види правовідносин

Види правовідносин за галузями права:

-  конституційно-правові (відносини громадянства);

- адміністративно-правові (відносини, пов’язані зі стягненням і сплатою податків);

—  цивільно-правові (відносини купівлі-продажу речі або цінних паперів);

трудові (відносини за трудовим договором) та ін.
III. Закріплення вивченого
Завдання. Відмітьте, які з перерахованих нижче суспільних відносин є правовідносинами:
А) купівля хліба в булочній;
Б) замовлення квитка на літак;
В) привітання товариша з отриманням премії;
Г) вручення букета квітів подрузі в день її народження;
Д) дарування родичу магнітофона;
Е) користування електробритвою
Ж) позика грошей у приятеля;
З) прогулянка по парку.

IV. Домашнє завдання


Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

Провідна наукова ідея:

  Використання ІКТ-технологій  на уроках правознавства сприяє підвищенню інтересу школярів до предмета, про це свідчать зацікавленість учнів у вивченні права, їх активна участь у підготовці  та проведенні позаурочних заходів з предмета, в творчих конкурсах та олімпіадах.

 

   ІКТ-технології  передбачають залучення творчого потенціалу кожного учня, допомагають їм повніше виявити свою індивідуальність, формує правову грамотність школярів[додаток №1]. Таким чином якщо на окремих етапах уроку  використовувати інформаційні технології, то це значною мірою сприятиме адаптації учасників до навчально-виховного процесу, буде створювати підвищувати позитивну мотивацію до предмету правознавства та підвищить якість знань учнів.

Общая информация

Номер материала: 468718

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG