Для всех учителей из 37 347 образовательных учреждений по всей стране

Скидка до 75% на все 778 курсов

Выбрать курс
Получите деньги за публикацию своих
разработок в библиотеке «Инфоурок»
Добавить авторскую разработку
и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru
Инфоурок Другое ТестыТестовые задания по курсу "Человек и мир" (по каждой теме)

Тестовые задания по курсу "Человек и мир" (по каждой теме)

Выбранный для просмотра документ тестове завдання 1.doc

библиотека
материалов

Тестове завдання 1

 1. Охарактеризуйте категорію «людина» с позиції науки як типу світогляду:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 бала

 1. Напишіть слова в наступний текст:


………… — це особа, яка належить до постійного населення певної ………, має нормативно закріплений …………., користується захистом …….. як у межах її території, так і поза нею. …………… має певні особливості, що надають можливість бути суб’єктом не лише економічних та соціальних, а й ……………. відносин.

1. Це особа, яка належить до ……………….. населення певної ……………….

2. Це ……….., що користується правами, наданими державою, та виконує ………….., покладені на неї.

3. Це особа, котра користується захистом з боку …………….и, як правовим, так і ……………

4. Це ………………., яка несе законодавчо закріплену ………………………у разі порушення чи …………………..певних рішень, а також у випадку порушення суб’єктивних ……….. інших осіб або невиконання ………………..юридичних обов’язків.

4 бала

 1. Знайдіть правильні співвідношення:


1

Людина

1

Людська особа, що усвідомлює свої якості, свою унікальність, свої вади та переваги

2

Індивід

2

Особистість, яка внаслідок усвідомлення своєї неповторності розуміє, що дещо в цьому житті може зробити лише вона, і прагне це реалізувати

3

Особа

3

Суб’єкт та об’єкт соціальних стосунків; зосередження всіх якостей людини

4

Особистість

4

Особлива розумна істота, що має принципові відмінності від усіх інших живих істот; вид живих істот, що посідає певне місце в сукупності живих організмів

5

Індивідуальність

5

Одиничний представник роду і стоїть в ряду таких понять: рід — вид — індивід


5 балів

Выбранный для просмотра документ тестове завдання 10.doc

библиотека
материалов

Тестове завдання 10


 1. Дайте визначення поняття «політика»:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 бала


 1. Класифікуйте політику за масштабом спільнот, на які впливають політичні рішення

1. Рішення міської Ради народних депутатів.

2. Указ Президента України.

3. Постанова губернатора Донецької області.

4. Національний проект «Освіта».

1 _____________________

2 _____________________

3._____________________

4._____________________

4 бала

 1. Дайте визначення поняття «глядача політичного театру».

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 бала
 1. Визначте функції політичної системи:


 1. ____________________________________________

 2. ____________________________________________

 3. ____________________________________________

 4. ____________________________________________

 5. ____________________________________________

 6. ____________________________________________

 7. ____________________________________________

4 бала


Выбранный для просмотра документ тестове завдання 11.doc

библиотека
материалов

Тестове завдання 11

1. За М. Дж. Херманном лідер цього типу завжди прагне виступити в ролі виразника інтересів своїх прихильників і виборців, орієнтується на їх думку і діє від їх імені –

а. служитель

б. пожежник

в. велика людина

г. торговець

2 бала

2. Запропонуйте будь-яку класифікацію лідерства:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 бала

3. Охарактеризуйте малюнки за типами еліт по В.Парето:

hello_html_11fe28b2.png_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

hello_html_m173db7b.jpg_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 балів

4. Як дослівно перекладається з латинської мови «pars/partis» («партія»)?

_____________

1 бал

Выбранный для просмотра документ тестове завдання 12.doc

библиотека
материалов

Тестове завдання 12


1. Проаналізуйте уривок:

Ще у VI ст. до н. е. у Стародавній Греції відбулася розмова між рабом і рабовласником: «Чи знаєш ти, раб, що я можу вчинити з тобою так, як захочу?». «Так, — відповів раб, — я обплутаний кайданами рабства, але думки мої не знають пут». Історія не зберегла імені рабовласника, а ось ім’я мудрого раба залишила — Езоп.

Що мав на увазі Езоп?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 бала


 1. Дайте визначення «політичної ролі». Охарактеризуйте наступні ролі:

Політична роль ______________________________________________________________________________________________________________

2 бала

Виборець_______________________________________________________________________________________________________ Депутат_____________________________________________________________________________________________________ Член партії_________________________________________________________________________________________________________ Учасник мітингу_______________________________________________________________________________________________________

4 бала


 1. Яка з функцій політичної культури характеризує прагнення людини до змістового відображення політичних явищ, розуміння суспільних можливостей під час реалізації прав і свобод у конкретній політичній системі:


а. соціалізація

б. адаптація

в. ідентифікація

г. орієнтація

д. комунікація

є. інтеграція

2 бала

Выбранный для просмотра документ тестове завдання 13.doc

библиотека
материалов

Завдання 13

1. Кожна група пропонує свої критерії демократичності виборів і доводить, чому ті чи інші принципи або умови проведення виборів свідчать про демократичність державного устрою.

1. Вибори повинні бути загальними.

2. Вибори повинні бути рівними.

3. Вибори проводять за таємного голосування.

4. Періодичність.

5. Конкурентність.

6. Остаточність (легітимність).

7. Представництво.

8. Фактична участь громадян у виборах

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 балів

2. Чи завжди вибори с демократичними? ________

1 бал

3. Чому важливо брати участь у голосуванні?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 бала4. Чи можна людину примусити голосувати? ________

1 бал

5. Чи можна притягнути до відповідальності за неучасть у виборах? ________

1 бал

Чому паспорт людина отримує в 16 років, а право обирати — лише у 18?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2 бала

Выбранный для просмотра документ тестове завдання 14.doc

библиотека
материалов


Завдання 14


1. Як називається право та спроможність в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення? 
а) демократія,  б) учнівське самоврядування,
в) шкільне самоврядування, г) місцеве самоврядування. 

1 бал

2. Як називаються жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр?
а) демократія,  б) шкільне самоврядування,
в) територіальна громада, г) місцеве самоврядування. 
1 бал
3. Як називається добровільна організація учнів навчального закладу, яка забезпечує право і надає можливість в межах Статуту здійснювати регулювання і управління справами, які належать до їхньої компетенції та в інтересах учнів навчального закладу?
а) студентське самоврядування,  б) шкільне самоврядування,
в) місцеве самоврядування,  г) учнівське самоврядування. 
2 бала
4. Яке самоврядування включає педагогічну раду (раду вчителів), раду батьківську та власне учнівське самоврядування?
а) студентське самоврядування,  б) шкільне самоврядування,
в) місцеве самоврядування,  г) учнівське самоврядування. 

2 бала
5. В якому документі встановлено: “Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України”?
а) Конституція України,  б) Європейська Хартія,
в) Статут територіальної громади, г) Закон “Про місцеве самоврядування в Україні”.
2 бала
6. Як називається форма управління, за якої студентство має право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління, або виборна установа, що здійснює таке управління; правостудентства самостійно вирішувати питання внутрішнього управління, а також мати свої керівні органи?
а) студентське самоврядування,  б) шкільне самоврядування,
в) місцеве самоврядування,  г) учнівське самоврядування. 
2 бала
7. Що є основною формою роботи сільської, селищної, міської ради?
а) опозиція,  б) лобізм,
в) сесія, г) фракція. 
1 бал
8. В якому документі йдеться: “депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечує його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення”?
а) Конституція України,  б) Європейська Хартія,
в) Статут територіальної громади, г) Закон “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1 бал

Выбранный для просмотра документ тестове завдання 15.doc

библиотека
материалов

Завдання 15


 1. Чи насправді ЗМІ сьогодні незалежні? Аргументуйте свою відповідь.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 бала

 1. Проаналізуйте діаграму:

hello_html_m23c0ec8a.jpg

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 балів

 1. Пресу часто називають –

А. рупор епохи Б. четверта влада В. порушник спокою Г. макулатура

1 бал

 1. Наведіть приклади відомих інформаційних програм:


Українські

Світові
3 бала

Выбранный для просмотра документ тестове завдання 16.doc

библиотека
материалов

Завдання 16

1. Розташуйте етнічні спільноти у порядку їх історичного розвитку.

А. народність; Б. рід; В. клан; Г. плем’я; Д. нація.

3 бала

2. За якими ознаками можна визначити сучасну націю?

А. єдина територія; Б. спільна мова; В. специфіка господарської діяльності;

Г. духовна єдність; Д. кровно-родинна спорідненість.

2 бала

3. До історично сформованих груп людей належать:

А. народності; Б. класи; В. держави.

1 бал

4. Охарактеризуйте малюнок, що на ньому зображено (акцентуйте увагу на зв'язок з культурними нормами):

hello_html_e8e5df8.jpg

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 балів

Выбранный для просмотра документ тестове завдання 17.doc

библиотека
материалов

Завдання 17

 1. Дайте визначення поняттю «культура», знайдіть горизонтальні та вертикальні зв’язки з поняттям «полі культурність»:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 бала

 1. Політика примусового відокремлення будь-якої групи населення за расовою чи етнічною ознакою, одна з форм расової дискримінації -

А. апартеід

Б. сегрегація

В. геноцид

Г. націоналізм

1 бал

 1. Поясніть термін «конфлікт ідей»:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 бала

 1. Наведіть приклади елементів духовної та матеріальної культури:

матеріальна

духовна

3 бала

 1. Чи принципово для Вас скласти шлюб з представником тільки своєї національності? Поясніть свою точку зору.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 бала

Выбранный для просмотра документ тестове завдання 18.doc

библиотека
материалов

Тестове завдання 18

1 Дайте визначення поняттю «глобалізація:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 бала

2. Охарактеризуйте малюнок:

hello_html_584a4a5a.jpg

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 бала

3. Запропонуйте шляхи виходу з глобальних проблем (за вашим вибором , обирати одну проблему)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 балів

4. Запропонуйте свій рейтинг видатніших українців:

1.______________ 2. ______________ 3.______________

4.______________ 5. ______________ 6. ______________

7.______________ 8.______________ 9. ______________

10. _____________

2 бала

Выбранный для просмотра документ тестове завдання 2.doc

библиотека
материалов

Тестове завдання 2

 1. Охарактеризуйте категорію «соціалізація», вкажіть соціальні ролі, які ви зараз виконуєте:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 бала


 1. «Старий — що малий», — говорить народна мудрість. Що спільного між дітьми і старими? У чому відмінність?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 бала


3. Чи відчуваєте ви на прикладі своєї сім'ї підтримку з боку держави? У чому вона виражається?


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 бала

4. Запишіть суто жіночі та суто чоловічі елементи статево-рольової соціалізації :


Жіночі

Чоловічі
4 бала

Выбранный для просмотра документ тестове завдання 3.doc

библиотека
материалов

Тестове завдання 3

 1. Підберіть найбільш характерні позитивні чи негативні риси школи як механізму соціалізації (перша літера – перша літера риси):


Ш


К


О


Л


А3 бала


 1. Вкажіть найбільш характерні психофізіологічні особливості підлітків, що сприяють виникненню молодіжної культури:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 бала


3. Чи є ви представником будь-якої молодіжної культури? Поясніть свій вибір.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 бала

4. Класифікуйте сучасні молодіжні субкультури:


Формальні

Неформальні

приклад

характерні ознаки

приклад

характерні ознаки

3 бала

Выбранный для просмотра документ тестове завдання 4.doc

библиотека
материалов

Завдання 4

Залізничний експрес


Вам знадобиться: список пасажирів.

Вам надано список.

Питання звучить так: «З ким із цих людей ви б найменше хотіли опинитися в одному купе поїзда?».

Ви повинні визначити три найбільш небажаних для себе людей і три найбільш бажаних.


Список

циганка;

явний гомосексуаліст; скінхед;

молодий чоловік, хворий на СНІД;

неохайно вдягнена жінка з маленькою дитиною;

кавказець-мусульманин;

людина з села з великим мішком;

африканський студент;

підліток, схожий на наркомана;

колишній ув’язнений;

таджик у національному одязі;

міліціонер;

інвалід зі складеною коляскою; кришнаїт;

китаєць, який споживає їжу з дивним запахом;

людина, що говорить незрозумілою мовою.


Опишіть:

1. Чи важко було дійти думки, кого обрати?

1 бал

2. Чому ви не хотіли їхати з людиною в одному купе?

1) Коли нами керує страх, коли — бридливість, коли — негативне ставлення загалом?

2) Наскільки вони у кожному випадку обґрунтовані?

3 бала

5. Чи можемо ми щось зробити з нашими почуттями в таких випадках? А чи треба з ними щось робити?

1 бал

6. Чи може будь-хто відмовитись їхати з нами в одному купе? А якщо справа відбувається в іншій країні?

1 бал

7. Як ми чинимо, коли потрапляємо в одне купе з небажаною людиною? Чи траплялися ситуації, коли ви (або хтось у вашій присутності) поводились ганебно з людьми, які вам не подобаються?

2 бали

8. Чи винні ті, з ким ми не хочемо їхати?

2 бали


9. Що вони відчують, якщо побачать наше невдоволення?

1 бал


10. Як найкраще вчинити в таких випадках?

1 бал

Выбранный для просмотра документ тестове завдання 5.doc

библиотека
материалов

Тестове завдання 5

 1. Згода, порозуміння з політичним противником, що досягнуті шляхом взаємних поступок:

А. боротьба

Б. компроміс

В. співробітництво

Г. поступливість

Д. відхід від конфлікту

3 бала

 1. Запропонуйте будь-яку класифікацію конфліктів

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 бала

 1. Вигадайте актуальну для себе конфліктну ситуацію, яку ви НЕ можете розрішити без допомоги посередника. Опишіть основні фази цього конфлікту:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5 балів

Выбранный для просмотра документ тестове завдання 6.doc

библиотека
материалов

Тестове завдання 6

1. Знайдіть ознаки, що стосуються суспільства як соціальної системи:

основне місце поселення; основне місце роботи; соціальні відносини; поділ праці; роль і статус індивідів; соціальна стратифікація; соціальний контроль; цінності; культура; соціальні інститути; джерела енергії; соціальні організації; швидкість технічного прогресу; соціальні групи; соціальна дія; соціальна структура; соціальна взаємодія.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 бала

2. Хто розглядав суспільство як біологічний інститут?

а. Г. Спенсер

б. М. Вебер

в. В. Паретто

г. К. Маркс

д. Т. Парсонс

3 бала

3. Як називається історично сформовані стійкі форми організації спільної діяльності людей?

а. Соціальна група

б. Громадянське суспільство

в. Соціальний інститут

г. Соціальна спільнота

д. Трудовий колектив

3 бала

4. Для якого типу суспільства характерні такі риси, як поділ руда, посилення соціального різноманітності, розширення можливостей особистого вибору?

а. Аграрне суспільство

б. Традиційне суспільство

в. Суспільство мисливців і збирачів

г. Індустріальне суспільство

д. Індустріальне і постіндустріальне суспільство

3 бала

Выбранный для просмотра документ тестове завдання 7.doc

библиотека
материалов

Тестове завдання 7

1. Дайте визначення понять «комунікація» та «спілкування», знайдіть різницю:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 бала

2. Зобразіть графічно вертикальну та горизонтальну мобільність за такими позиціями:

а) зміна професії: робітник став інженером ____

б) переїзд з одного міста в інше без зміни професії ____

в) підвищення кваліфікації в рамках однієї професії, наприклад, інженер — провідний інженер ___

г) підвищення рівня освіти (технік, здобувши вищу освіту, став начальником цеху) ____

д) пониження в посаді ____

є) студент закінчив навчальний заклад встав на біржу праці ____

4 бала

3. Складіть сенкан з основними поняттями заняття: соціальна мобільність, соціальний статус, соціальний ліфт.

(сенкан — це вірш, що складається з п’яти рядків. Слово ”сенкан” походить від французького слова ”п’ять” і позначає вірш у п’ять рядків. Ця віршована форма не римується, але має свої правила побудови. Отже будувати сенканы слід таким чином:

Перший рядок - 1 іменник.

Другий - 2 прикметника.

Третій - 3 дієслова.

Четвертий - пропозиція з 4 слів.

І П'ятий - Іменник як висновок

Ну і ще одна умова: слова не повинні повторюватися і бути одно корінними)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 балів

Выбранный для просмотра документ тестове завдання 8.doc

библиотека
материалов

Тестове завдання 8

1. Попрацюйте з текстом і дайте відповідь на питання: Визначте, у чому полягає небезпека у відносинах між владою і людиною.

«У суспільстві завжди знаходилися люди, що йшли проти... тих, хто перебував при владі. Так розвивалося інакомислення, яке не влаштовувало тих, чиї позиції піддавалися критиці. Тому влада завжди переслідувала інакомислячих. Надалі вони ставали організаторами правозахисного руху. Важливо зрозуміти, що правозахисники «завжди готові прийти на допомогу тим, кого женуть (навіть якщо це люди не близькі за переконаннями). Головне — відстояти права особистості, захистити її гідність, сформувати огиду... до будь-яких видів насильства».

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 бала

2. Офіційний державний документ, що містить основоположні принципи зовнішньої або внутрішньої політики держави, основи діяльності міжнародних організацій називається:

А. білль

Б. декларація

В. пакт

Г. хартія

Д. конвенція

3 бала

3. Гра «Політ на повітряній кулі»

Умова гри: ваша повітряна куля падає. Щоб врятуватися, вам необхідно залишити лише п'ять мішків, решту викинувши за борт. Усього в повітряній кулі 10 мішків з написами: «право на освіту»;«право на житло»;«право на свободу слова»;«право на рівність перед законом»;«право на життя»;«право на громадянство»;«право на свободу думки і релігії»;«право на охорону здоров'я»;«право заснувати сім'ю (укласти шлюб)»;«право на соціальне забезпечення». Обґрунтуйте свій вибір:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 балів

Выбранный для просмотра документ тестове завдання 9.doc

библиотека
материалов

Тестове завдання 9


 1. Вкажіть орієнтовні хронологічні рамки етапів формування громадянського суспільства


1-й етап:
2-й етап:


_____________

3-й етап:


____________


3 бала


 1. Специфічний вияв масової свідомості, що виражається в оцінках (вербальних і невербальних) і характеризує ставлення людей до суспільно значущих подій і фактів, актуальних проблем суспільного життя – цеА. засіб масової інформації

Б. політична партія

В. громадська думка

Г. соціальна інституція

4 бала 1. Дайте визначення системам у структурі громадянського суспільства:Економічна


система

Політична

система


Соціальна

система


Інформаційна

Система


Духовно-культурна

система

5 балів

Курс профессиональной переподготовки
Педагог-библиотекарь
Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Специалист в области охраны труда
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

Тестовые задания по учебному курсу "Человек и мир" по каждой теме курса.

18 тестовых заданий различных форм (открытые, закрытые, на соответствие и пр.). Задания разной степени оценивания (макс - 12 баллов).

можно использовать при актуализации опорных знаний, закреплении материала или при итоговом контроле.

на украинском языке.


Общая информация

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Подростковый возраст - важнейшая фаза становления личности»
Курс профессиональной переподготовки «Организация логистической деятельности на транспорте»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС юридических направлений подготовки»
Курс профессиональной переподготовки «Логистика: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Финансы предприятия: актуальные аспекты в оценке стоимости бизнеса»
Курс повышения квалификации «Источники финансов»
Курс профессиональной переподготовки «Управление сервисами информационных технологий»
Курс профессиональной переподготовки «Разработка эффективной стратегии развития современного ВУЗа»
Курс профессиональной переподготовки «Организация технической поддержки клиентов при установке и эксплуатации информационно-коммуникационных систем»
Курс профессиональной переподготовки «Деятельность по хранению музейных предметов и музейных коллекций в музеях всех видов»
Курс повышения квалификации «Финансовые инструменты»
Курс профессиональной переподготовки «Методика организации, руководства и координации музейной деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности по водоотведению и очистке сточных вод»
Курс профессиональной переподготовки «Организация и управление службой рекламы и PR»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.